close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.02.2015 № 1198
ЗАХОДИ
з реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Гола Пристань на 2015-2020 роки
№п
Найменування заходів
Строк
Виконавці
/п
виконання
1. Дошкільна освіта
1.1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів
1.
Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в Постійно
Відділ освіти, молоді та
місті Гола Пристань
спорту, дошкільні навчальні
заклади
2.
Проведення державної атестації ДНЗ
2015
Відділ освіти, молоді та
спорту
3.
Відкриття додаткової групи в ДНЗ № 2 «Посмішка»
2017-2018
Відділ освіти, молоді та
спорту, ДНЗ №2
1.2.Забезпечення дітей дошкільною освітою
1
Забезпечення доступності та безоплатності здобуття дошкільної Постійно
Відділ освіти, молоді та
освіти у комунальних дошкільних навчальних закладах
спорту, дошкільні навчальні
заклади
2
Забезпечення створення інформаційного банку даних обліку дітей Постійно
Дошкільні навчальні заклади
дошкільного віку, постійного поновлення даних шляхом
використання інформаційних технологій
3
Забезпечення гнучкого режиму роботи дошкільних навчальних Постійно
Дошкільні навчальні заклади
закладів відповідно до запитів батьків
4
Створення умов для забезпечення 100 - відсоткового охоплення Постійно
Відділ освіти, молоді та
2
дошкільною освітою дітей п’ятирічного вік
5
6
7
Забезпечення здійснення електронної реєстрації дітей до дошкільних Постійно
навчальних закладів
Введення до штатного розпису дошкільних навчальних закладів 2017- 2020
посад інструктора з фізичного виховання, керівників гуртків,
практичного психолога
Створення міських консультаційних пунктів для батьків, діти яких не 2015-2020
мають змоги відвідувати дошкільні заклади (від 4 до 5 річного віку)
8
Забезпечення організації харчування
встановлених нормативних вимог
9
Визначення постачальників молочної продукції та укладання
2015-2020
з ними угод на поставку молока
1.3. Програмно-методичне забезпечення
Створення інформаційно-аналітичного банку даних програмно2015-2017
методичного забезпечення інформаційних ідей та освітніх технологій
щодо впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного
віку «Українське дошкілля»
Формування бібліотечних фондів навчальної, наукової, довідкової,
2015-2017
методичної літератури, фахових періодичних видань дошкільних
навчальних закладів
1
2
дітей
відповідно
до 2015-2020
спорту, дошкільні навчальні
заклади
Дошкільні навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту, дошкільні навчальні
заклади
КУ
«Голопристанський
міський
методичний
кабінет», дошкільні навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту, дошкільні навчальні
заклади
Дошкільні навчальні заклади
КУ
«Голопристанський
міський
методичний
кабінет», дошкільні навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний кабінет»,
дошкільні навчальні заклади
1.4. Матеріально-технічне забезпечення дошкільних навчальних закладів
3
Придбання комп’ютерної та організаційної техніки для дошкільних
навчальних закладів для здійснення адміністративно-організаційної,
господарської, методичної роботи
Придбання телемоніторів для групових кімнат дошкільних
навчальних закладів міста
2018-2020
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу
№ 3 "Берегиня" по вул. К. Маркса, 14 в м. Голій Пристані
Херсонської області з впровадженням енергозберігаючих технологій
Реконструкція теплопункту ДНЗ №1 по пров. Шкільному, 11 в м.
Голій Пристані з улаштуванням котельної на біопаливі
2015
5
Реконструкція мереж водопостачання і каналізації ДНЗ № 3
«Берегиня» по вул. К. Маркса, 14 в м. Гола Пристань
2015
6
Будівництво котельної на твердому паливі в дошкільному
навчальному закладі № 2 "Посмішка" по вул. Ларіонова, 130 в м.
Голій Пристані Херсонської області
Придбання основних засобів в дошкільних навчальних закладах
(дитячі меблі, технологічне обладнання для харчоблоків
(електроплити,
електрожарочні
шафи,електром’ясорубки),
технологічне обладнання для пралень тощо)
Капітальний ремонт твердих покриттів та тротуарів на територіях
дошкільних навчальних закладів
2015
1
2
3
4
7
8
9
Капітальний ремонт відмостки навколо будівлі ДНЗ №2
2016-2020
2015
2015-2020
2016-2020
2017
Відділ освіти, молоді та
спорту, дошкільні навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту, дошкільні навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
дошкільний
навчальний заклад №3
Відділ освіти, молоді та
спорту,
дошкільний
навчальний заклад №1
Відділ освіти, молоді та
спорту,
дошкільний
навчальний заклад № 3
Відділ освіти, молоді та
спорту,
дошкільний
навчальний заклад № 2
Відділ освіти, молоді та
спорту, дошкільні навчальні
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
4
10
Обладнання приміщень
пожежною сигналізацією
11
Капітальний ремонт харчоблоків та пральних приміщень
12
Обладнання будівель закладів освіти пристроями блискавко захисту
2016
13
Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі
ДНЗ№ 3
2017
14
Перезарядка первинних засобів пожежогасіння для навчальних
закладів
2015-2020
15
Придбання, реконструкція, капітальний ремонт літніх майданчиків
2015-2020
1.
2.
навчальних
закладів
автоматичною
2017-2020
2017-2019
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
заклади
Відділ
спорту,
заклади
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
освіти, молоді та
дошкільні навчальні
2. Загальна середня освіта
2.1.Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення охоплення навчанням дітей
шкільного віку
Розробка і виконання дієвих заходів щодо залучення та повернення
2015-2020 Відділ освіти, молоді та
учнів до навчання
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Аналіз стану підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2015-2020 Відділ освіти, молоді та
навчального року
спорту
5
3.
Організація нарад та семінарів з питань забезпечення гарантованого
права громадян на освіту
4.
Забезпечення обліку дітей шкільного віку та обліку продовження
2015-2020
навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів, обліку
нещасних випадків
2.2. Соціальний захист учнів та вихованців
Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання
Щороку
дітей пільгових категорій, з метою визначення тих, які гостро
вересень,
потребують соціальної допомоги
січень
Забезпечення передбаченої чинним законодавством одноразової
Щорічно
допомоги дітям-сиротам та дітям, які залишились без батьківського
піклування
Забезпечення Єдиними квитками дітей–сиріт та дітей, позбавлених
Щороку
батьківського піклування
вересень,
січень
Забезпечення безкоштовного гарячого харчування учнів 1-4 класів
Щорічно
1
2
3
4
5
6
7
2015-2020
Забезпечення безкоштовного гарячого харчування учнів пільгових
категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та дітей із малозабезпечених сімей)
Забезпечення безкоштовного харчування учнів 11 класів під час
проведення військово-польових зборів
Щорічно
Здійснення матеріальної допомоги
2015-2020
дітей – сиріт та позбавлених
Щорічно
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний кабінет»
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Загальноосвітні
заклади
навчальні
Відділ освіти,
спорту
молоді
та
Відділ освіти,
спорту
молоді
та
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Загальноосвітні
навчальні
6
8
9
1
2
батьківського піклування
Забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
Щорічно
батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей
безоплатними підручниками
Проведення моніторингу та аналізу змін якості здоров’я учнівської
Щорічно
молоді
2.3. Освіта дітей із особливими потребами
Проведення аналізу даних про дітей, які потребують навчання в Щорічно
умовах індивідуального або інклюзивного навчання
Створити психолого-медико педагогічну комісію
2015
3
Введення посад соціальних педагогів, логопедів, дефектологів
ЗОШ № 4, 3, 1
2015-2020
4
Забезпечення спеціальними меблями, пристосуваннями
2016-2020
5
Забезпечення підручниками, створення умов для самоосвіти для
дітей із особливими потребами, дітей-інвалідів /інвалідів І-ІІІ групи
2016-2020
1.
2.4. Профілактика правопорушень
Своєчасне виявлення, облік та здійснення соціального супроводу Щороку
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах
заклади
Загальноосвітні
заклади
Загальноосвітні
заклади
навчальні
навчальні
Загальноосвітні
навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний кабінет»
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Загальноосвітні
навчальні
заклади
Загальноосвітні
навчальні
заклади
Служба у справах дітей та
соціальної роботи з сім'ями,
дітьми
та
молоддю
виконавчого апарату міської
ради,
загальноосвітні
7
навчальні заклади
Служба у справах дітей та
соціальної роботи з сім'ями,
дітьми
та
молоддю
виконавчого апарату міської
ради,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту, служба у справах
дітей та соціальної роботи з
сім'ями, дітьми та молоддю
виконавчого апарату міської
ради,
загальноосвітні
навчальні заклади
Загальноосвітні
навчальні
заклади
2.
Запровадження ефективних форм і методів роботи з дитиною з
метою подолання причин, що спричинили її безпритульність і
бездоглядність
Щороку
3.
Проведення рейдів з метою виявлення сімей, в яких виховуються
неповнолітні, батьки яких не виконують батьківських обов’язків, з
метою виявлення дітей, які не навчаються, та протидії втягненню їх
у протиправну діяльність
Щороку
4.
Забезпечення у межах компетенції проведення заходів Щороку
профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед
підлітків
Сприяння залученню до гурткової та секційної роботи дітей «групи Щороку
Загальноосвітні
навчальні
ризику», з сімей, які не забезпечують належного утримання,
заклади
виховання та навчання дітей, малозабезпечених родин
Сприяння підсиленню ролі учнівського самоврядування у Постійно
Загальноосвітні
навчальні
профілактичній роботі серед неповнолітніх, залучення до участі в
заклади
роботі учнівського самоврядування дітей «групи ризику»
2.5. Створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу обдарованих дітей
та учнівської молоді
Проведення міських спортивних змагань та конкурсів, олімпіад, Щорічно
Відділ освіти, молоді та
засідань МАН серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
спорту,
КУ
5.
6.
1.
8
2.
Проведення міської військово-спортивної гри «Патріот» серед
допризовної молоді
Щорічно
3.
Проведення міської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Щорічно
4.
Сприяння (забезпечення оплати транспортних витрат, оплату проїзду, Щорічно
оплату відряджу вальних учителям тощо ) участі учнів та вчителів у
Всеукраїнських, обласних
проектах, програмах, конференціях,
семінарах, конкурсах, фестивалях, олімпіадах, змаганнях, засідань
МАН, обласній військово-спортивній грі «Патріот»,
дитячоюнацькій військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), виступів
агітбригад тощо
Призначення кращим учням загальноосвітніх навчальних закладів Щорічно
стипендії міського голови
5.
6.
Створення та оновлення банку соціально обдарованих учнів ЗНЗ
Щорічно
«Голопристанський міський
методичний
кабінет»,
загальноосвітні
навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний
кабінет»,
загальноосвітні
навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний
кабінет»,
загальноосвітні
навчальні
заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Виконавчий комітет міської
ради, відділ освіти, молоді та
спорту
Загальноосвітні
навчальні
9
7.
8.
1.
2.
3.
м. Гола Пристань
заклади
Сприяти співпраці з громадськими організаціями м. Гола Пристань Постійно
Навчальні заклади
щодо освіти та виховання учнів та вихованців навчальних закладів
міста
Організація і проведення урочистих зустрічей міського голови з Щорічно
КУ
«Голопристанський
переможцями
Всеукраїнських, обласних учнівських олімпіад,
міський
методичний
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
кабінет»,
загальноосвітні
України, з випускниками-медалістами загальноосвітніх навчальних
навчальні заклади
закладів
2.6. Розвиток міжнародного співробітництва. «Міжнародна освіта – творча співпраця»
Розширення можливостей учасників навчально-виховного процесу Постійно
Відділ освіти, молоді та
щодо ознайомлення з освітніми системами європейських країн через:
спорту,
КУ
- використання інтернет-ресурсів (Міжнародних порталів, сайтів);
«Голопристанський міський
- особисті контакти освітян із закордонними партнерами;
методичний
кабінет»,
- залучення до співпраці міжнародні неурядові організації, фонди,
загальноосвітні
навчальні
освітньо-культурні центри, батьківську громадськість
заклади
Сприяння участі учнів та вчителів у міжнародних проектах, 2016-2020
Відділ освіти, молоді та
програмах, конференціях, семінарах, конкурсах, фестивалях
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний
кабінет»,
загальноосвітні
навчальні
заклади
Забезпечення проведення урочистих
заходів, присвячених Щороку
КУ
«Голопристанський
святкуванню Дня Європи та Європейського тижня, тощо
міський
методичний
кабінет»,
загальноосвітні
навчальні заклади
2.7. Моніторингові дослідження якості освіти
10
1
2
3
4
5
6
7
Розглядати на
засіданні науково-методичної ради питання Щороку
організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти
Розробка та нормативне затвердження Пакету документів, що 2015-2016
регламентують проведення моніторингу якості освіти в м. Гола
Пристань:
 положення про моніторинг якості освіти в м. Гола Пристань;
 рекомендації щодо проведення освітнього моніторингу як
складової частини управлінської діяльності в загальноосвітніх
навчальних закладах м. Гола Пристань;
 рекомендації щодо організації та проведення моніторингових
досліджень якості освіти в м. Гола Пристань;
 рекомендації щодо проведення моніторингу якості профільного
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах м. Гола Пристань
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Координація діяльності та розробка спільно з КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради плану
заходів, спрямованих на реалізацію програм моніторингу
Налагодження зв’язків з профільними організаціями та установами,
робота яких
пов’язана з організацією та проведенням
моніторингових досліджень якості освіти з метою обміну досвідом
Інформування засобів масової інформації про хід та результативність
заходів в межах реалізації напрямку програми «Моніторингові
дослідження якості освіти»
Продовження практики проведення практичних семінарів для
директорів та заступників директорів навчальних закладів
Узагальнення результатів моніторингових досліджень якості
дошкільної, загальної середньої освіти міста.
Постійно
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Постійно
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Постійно
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Щорічно
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Щорічно
11
Публікація навчальних посібників
для педагогічних та 2016-2020
КУ
«Голопристанський
управлінських кадрів
міський методичний кабінет»
2.8. Матеріально - технічне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
1.
Капітальний ремонт покрівель будівель закладів освіти:
2015-2018
Відділ освіти, молоді та
- ЗОШ № 3
спорту,
загальноосвітні
- ЗОШ № 4
навчальні заклади
- ЗОШ № 1
- НВК
2.
Будівництво, реконструкція, влаштування внутрішніх туалетів:
2016-2017
Відділ освіти, молоді та
- НВК
спорту,
загальноосвітні
- ЗОШ №3
навчальні заклади
- ЗОШ №4
3.
Реконструкція, капітальний ремонт будівель (заміна вікон, дверей на 2016-2019
Відділ освіти, молоді та
енергозберігаючі):
спорту,
загальноосвітні
- НВК
навчальні заклади
- ЗОШ №1
- ЗОШ №3
- ЗОШ №4
4.
Капітальний ремонт відмостки та цоколя будівель:
2017-2018
Відділ освіти, молоді та
- ЗОШ №4
спорту,
загальноосвітні
- ЗОШ №1
навчальні заклади
5.
Капітальний ремонт твердих покриттів та тротуарів на території 2019
Відділ освіти, молоді та
ЗОШ №4
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
8
6.
Реконструкція,
капітальний ремонт
систем
водопостачання в будівлях навчальних закладів:
- ЗОШ №3
опалення
та 2015-2017
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
12
7.
8.
9.
- ЗОШ №4
- НВК
- ЗОШ №1
Реконструкція системи зовнішньої каналізації з встановленням КНС 2015
в ЗОШ №4 по вул. 1 Травня, 38 у м. Гола Пристань Херсонської
області
Капітальний ремонт приміщень спортивних залів у будівлях:
2017-2019
- ЗОШ №1
- ЗОШ №4
- НВК
- ЗОШ №3
Реконструкція мережі каналізації ЗОШ №1 по вул.1 Травня, 62 у 2015
м. Гола Пристань Херсонської області
10.
Капітальний ремонт приміщення бібліотеки у будівлі ЗОШ №4
2017
11.
Капітальний ремонт фасадів будівель:
ЗОШ №1
ЗОШ №4
Поточний ремонт приміщень загальноосвітніх навчальних закладів):
- НВК
- ЗОШ №1
- ЗОШ №3
- ЗОШ №4
Ремонт та заміна огорож закладів освіти:
- НВК
2018-2019
12.
13.
2016-2020
2016-2018
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
- ЗОШ № 4
- ЗОШ № 1
Обладнання приміщень навчальних закладів автоматичною 2019
пожежною сигналізацією:
- ЗОШ №1
- НВК
- ЗОШ № 4
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації ЗОШ № 3
2020
Обладнання будівель
закладів освіти пристроями блискавкозахисту:
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- ЗОШ № 4
Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних
покрівель будівель закладів освіти міста
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- ЗОШ № 4
Придбання первинних
засобів пожежогасіння для навчальних закладів:
- НВК
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- ЗОШ № 4
Придбання, реконструкція, капітальний ремонт
2018
конструкцій 2017
2016-2018
спортивних 2017-2020
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ
освіти,
молоді
та
14
20.
21.
22.
23.
майданчиків:
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- НВК
- ЗОШ № 4
Придбання основних засобів (технологічне обладнання для
харчоблоків, меблі, шкільні магнітні дошки, шкільні 3-х створчаті
дошки тощо)
- ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- НВК
- ЗОШ № 4
Придбання навчальних комп’ютерних комплексів, мультимедійних
кабінетів та оснащення їх інтерактивними засобами навчання
(мультимедійні проектори, інтерактивні дошки тощо), програмним
забезпеченням, антивірусними програмами тощо:
ЗОШ № 1
- ЗОШ № 3
- НВК
- ЗОШ № 4
Придбання сучасних кабінетів з природничо-математичних та
технологічних дисциплін у навчальних закладах:
- ЗОШ №1
- ЗОШ №3
- НВК
- ЗОШ №4
Придбання комп’ютерної, організаційної техніки для здійснення
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
2016-2020
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
2015-2020
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
2017-2019
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
2018-2019
Відділ
освіти,
молоді
та
15
управлінської діяльності закладів освіти міста
24.
Придбання навчальних та наочних матеріалів (таблиць, географічних 2016-2020
та історичних карт, стендів тощо)
25.
Придбання спортивного інвентарю та обладнання
освіти
26.
Придбання сантехнічного, електричного обладнання для закладів 2016-2020
освіти
27.
Капітальний ремонт теплової мережі з влаштуванням циркулярного 2015
насосу в ЗОШ №4 по вул. 1 Травня, 38 в м. Гола Пристань Херсонської області
3. Позашкільна освіта
Створення Голопристанського міського центру дитячої та юнацької 2015
творчості
1.
2.
3.
1.
для закладів 2016-2020
Розроблення програми розвитку позашкільної освіти м. Гола 2016
Пристань
Придбання матеріально-технічної бази ( комп'ютерної та 2015
організаційної техніки, наочних та технічних приладів, туристичного
оснащення, обладнання тощо)
4. Створення умов розвитку системи освіти
Визначення фактичної потреби в педагогічних працівниках для Щорічно
навчальних закладів, направлення заявок на заміщення вакантних
посад молодими спеціалістами
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді та
спорту,
загальноосвітні
навчальні заклади
Виконавчий комітет міської
ради, відділ освіти, молоді та
спорту
Відділ освіти, молоді та
спорту
Голопристанський
міський
центр дитячої та юнацької
творчості
Відділ освіти, молоді та
спорту, навчальні заклади
16
2.
Забезпечення кадрового резерву керівних посад навчальних закладів
3.
Створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих Щорічно
фахівців. Визначення змісту і форми роботи, вжити заходів для
забезпечення їх становлення і зростання
4.
Сприяння в направлені на навчання у вищі навчальні заклади Щорічно
працівників дошкільних навчальних закладів, що не мають вищої
освіти
Забезпечення умов для проходження курсової перепідготовки Щорічно
медичних сестер навчальних закладів
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Щорічно
Відділ освіти, молоді та
спорту
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний
кабінет»,
навчальні заклади
Дошкільні навчальні заклади
КУ
«Голопристанський
міський
методичний
кабінет», навчальні заклади
Забезпечення умов для проходження курсової перепідготовки Щорічно
КУ
«Голопристанський
педагогічних працівників навчальних закладів
міський
методичний
кабінет»,
навчальні заклади
Забезпечення проведення атестації педагогічних працівників
Щорічно
Відділ освіти, молоді та
спорту, навчальні заклади
Проведення міських професійних конкурсів «Учитель року», Щорічно
Відділ освіти, молоді та
«Класний керівник року», «Вихователь року» та оглядів-конкурсів з
спорту, навчальні заклади,
підготовки навчальних закладів до нового навчального року
КУ
«Голопристанський
міський методичний кабінет»
Конкурс на кращу розробку навчальних програм факультативів, 1 раз на два КУ
«Голопристанський
курсів за вибором
роки
міський методичний кабінет»
Здійснення грошового стимулювання переможців професійних Щорічно
Відділ освіти, молоді та
конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь
спорту
17
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
року» та оглядів-конкурсів з підготовки навчальних закладів до
нового навчального року
5. Науково-методичний супровід реалізації програми
Надання методичної допомоги для новопризначених керівників Постійно
Відділ освіти, молоді та
навчальних закладів, заступників директорів з навчально-виховної
спорту,
КУ
роботи, виховної роботи кадрового резерву
«Голопристанський міський
методичний кабінет»
Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи Постійно
КУ
«Голопристанський
навчальних закладів, педагогічних працівників
міський
методичний
кабінет», навчальні заклади
Придбання підручників, ліцензійних електронних підручників, 2016-2020
Навчальні заклади
навчальних програм з різних предметів, довідників, електронних
засобів контролю знань учнів, підтримки профільного навчання для
закладів освіти міста
Передплата фахових періодичних видань
Щорічно
Навчальні
заклади,
КУ
«Голопристанський міський
методичний кабінет»
6. Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища
Сприяння реалізації проекту щодо підключення закладів та установ 2017
Загальноосвітні
навчальні
освіти м. Гола Пристань до єдиної телекомунікаційної комп’ютерної
заклади
мережі
Створення, забезпечення інформаційного наповнення, розвиток та 2018-2020
Відділ освіти, молоді та
розширення можливостей проекту «Шкільна Інтернет-бібліотека»
спорту, навчальні заклади
Технічна підтримка функціонування проекту «КУРС: освіта»
2015-2016
Відділ освіти, молоді та
спорту, навчальні заклади
Створення, модернізація та вдосконалення офіційних сайтів відділу 2015-2020
Відділ освіти, молоді та
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради,
спорту, навчальні заклади
18
5.
6.
7.
навчальних закладів
Проведення конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації 2020
закладу освіти серед загальноосвітніх навчальних закладів
Створення на базі методичних кабінетів навчальних закладів робочих 2018
місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів
Придбання ліцензійного системного та базового програмного 2017-2020
забезпечення
Відділ освіти, молоді та
спорту,
КУ
«Голопристанський міський
методичний кабінет»
Навчальні заклади
Навчальні заклади
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа