close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Заходи спрямовані на запобігання і протидію корупції
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає
основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах
суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення
корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб,
інтересів держави. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження
поширюються на всіх осіб, визначених суб'єктами відповідальності за
корупційні правопорушення, у межах, установлених цим Законом. Сутність
антикорупційного законодавства полягає в тому, щоб обмежити,
нейтралізувати чи усунути фактори корупції, чітко визначити ознаки
корупційних правопорушень. У Законі України «Про засади запобігання та
протидії корупції» визначено, наступні заходи, що пов’язані з діяльністю
державних службовців:
1) встановлення спеціальних обмежень:
- обмеження щодо використання службового становища;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності;
- обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);
- обмеження щодо роботи близьких осіб;
- обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування
2) фінансовий контроль;
3) урегулювання конфлікту інтересів;
4) кодекси поведінки;
5) антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів;
6) вимоги щодо прозорості інформації;
7) заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
Ознаками корупційних діянь є:
1) безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним
законом інтересам держави;
2) наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які
об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
3) використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
4) корислива мета або інша зацікавленість особи;
5) незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних),
послуг, переваг.
Для запобігання і протидії корупції необхідно вжити заходів щодо
запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів
їх сімей. Проводити із залученням громадських (неурядових) організацій
семінарів, засідань за «круглим столом», прес-конференцій, зустрічей із
учнями та студентами навчальних закладів, представниками органів
державної влади та засобів масової інформації з метою формування
негативного ставлення молоді до корупції. Запровадити дієвий механізм
зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти
корупційних правопорушень в органах юстиції області. Забезпечувати доступ
громадськості до проектів нормативно-правових актів. Висвітлювати в
засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються органами
юстиції області з метою формування негативного ставлення громадян до
проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній
діяльності. Оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо запобігання і
протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на
підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів
громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення
до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь
громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь. Забезпечити
залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки проектів
нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції.
Здійснювати налагодження взаємодії із інститутами громадянського
суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння у
встановленні внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки їх
працівників.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа