close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МIСЬКА РАДА
Львiвської областi
тридцять сьома сесiя шостого скликання
РIШЕННЯ
______________
м. Червоноград
№ _____
Про розгляд заяви гр. Романiв Марти Валентинiвни
про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки
Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з вибору земельних дiлянок
виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради пропозицiї, заяви громадянки Романiв
Марти Валентинiвни про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
вiдведення земельної дiлянки, керуючись Земельним кодексом України, Законами України
вiд 07.07.2011 р. № 3613-УI «Про Державний земельний кадастр», вiд 22.05.2003 р. № 858-IV
"Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi",
враховуючи висновки та рекомендацiї постiйної комiсiї ради з питань регулювання
земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою, Червоноградська мiська
рада,ВИРIШИЛА:
1. Вiдмовити громадянцi Романiв Мартi Валентинiвнi в наданнi дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки орiєнтовною площею 0,0700 га
для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель та споруд в
м. Червоноградi на вул. Сiчневiй, 33 у зв’язку з наданням дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо вiдведення цiєї земельної дiлянки учаснику антитерористичної операцiї.
2. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань
регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (В. Кашуба) та
першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
Дмуховського С. М.
Мiський голова
I. I. Чудiйович
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа