close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Українська література
10 клас
Профіль – українська філологія
IІ семестр – 72 год.
140 год. на рік
4 год. на тиждень
№
Тема уроку
Корекція
уроку
Клас
Дата
проведення
уроку
10-Б
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця ХІХ – початку
XX ст.
1
Загальний огляд української літератури кінця ХІХ на початку ХХ століття
13.01
2
Михайло Коцюбинський. Життя і творчість
письменника,
гуманізм
світогляду.
Загальна
характеристика творчості
Новелістична акварель “На камені”. Майстерність
художньої деталі та зорових образів. Своєрідність
композиції. Образи Алі та Фатьми.
Майстерність психологічного аналізу внутрішнього
світу людини у новелі “Цвіт яблуні”.
Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань
у другий період творчості
Еволюція
художньої
свідомості
митця:
від
народництва і реалізму до модернізму. Психологічна
новела «Іntermezzo». Автобіографічна основа новели.
Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя,
специфіка творчого процесу
Психологічно переконливе розкриття внутрішнього
стану
людини в новелі М. Коцюбинського
«Intermezzo».
Символічні
образи.
Поетика
імпресіонізму. ТЛ: новела, імпресіонізм
13.01
Повість “Fata morgana”, висвітлення в ній проблеми
людини і землі (образ Маланки). Ідейне і
композиційне значення опису “Ідуть дощі…”. Місце
повісті серед визначних прозових творів світової
літератури початку XX ст.
20.01
Повість “Тіні забутих предків”. Фольклорноетнографічна основа твору, її романтичний характер.
Єдність буття природи і людини, картини життя і
праці гуцулів, психологічне відтворення їхнього
світогляду й світовідчуття в повісті
Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та
Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної
23.01
3
4
5
6
7
8
16.01
16.01
20.01
23.01
Корекція
дати
проведення
уроку
10-Б
долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю
9
Осмислення філософських категорій життя і смерті.
Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи
27.01
10
Фольклорне тло повісті М. Коцюбинського «Тіні
забутих предків». Образи та символи в повісті
27.01
11
Ольга Кобилянська.
Життєвий і творчий шлях
буковинської письменниці періоду
раннього українського модернізму,
“пишної
троянди
в
саду
української
літератури”
(М.Старицький).
Загальна
характеристика творчості
Своєрідність новел письменниці (неоромантичне
змалювання дійсності, поетичність, психологізм).
Майстерне змалювання картин природи, виступ на її
захист («Битва»)
30.01
Образи нових жінок-інтелектуалок — талановитої
піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної і
вольової художниці Ганнусі у новелі “Valse
melancholique ”. Глибоке відтворення внутрішнього
світу героїнь через мелодію вальсу
ПЧ № 1. Проза О. Кобилянської – найяскравіша
модель раннього українського модернізму.
Ідея емансипації жінки у творчості
О.Кобилянської. Повість “Людина”
(оглядово)
Соціально-психологічна повість “Земля”. Глибоке
психологічне трактування вічних проблем (людини і
землі, злочину і кари) на українському матеріалі.
Проблема сакрально-містичного зв’язку людини із
землею в повісті О. Кобилянської
03.02
16
Розкриття споконвічного прагнення селянина бути
господарем на землі. Трагічна історія родини
Федорчуків – новітня інтерпретація християнського
мотиву братовбивства в повісті О. Кобилянської
«Земля»
06.02
17
Михайло і Сава – протилежні психологічні типи.
Марійка та Івоніка – уособлення цінностей народної
моралі в повісті О. Кобилянської «Земля»
10.02
18
Сава і Рахіра – втілення духовної деградації. Трагедія
шляхетної, чутливої душі Анни в жорстоких
обставинах тогочасного сільського життя. Глибокий
психологізм і символізм повісті О. Кобилянської
«Земля». ТЛ: символізм
РМ (усний). Соціально-психологічна повість О.
Кобилянської “Земля”. Диспут на тему доведення
Савиного злочину
10.02
12
13
14
15
19
30.01
03.02
06.02
13.02
Контрольна робота № 1.
«Творчість М.
Коцюбинського й О. Кобилянської» (твірхарактеристика персонажа)
Василь Стефаник. Життєпис письменника. Загальна
характеристика творчості митця. ТЛ: експресіонізм
Два періоди творчості В.Стефаника. Змалювання
трагічного становища галицького селянства в ранній
творчості (Збірки новел “Синя книжечка”, “Камінний
хрест”, “Дорога”)
Новела “Новина”, її ідейний зміст, художня
майстерність, образ Гриця Летючого. Пейзажі,
художні деталі, портретні характеристики дітей,
глибокий психологізм новели
13.02
23
Новаторство В. Стефаника. Новела «Камінний
хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.
Історична основа твору. Сюжетно-композиційні
особливості новели В.Стефаника «Камінний хрест».
Драматизм
конфлікту,
емоційна
загостреність
зображуваного в новелі
20.02
24
Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем,
рідною землею. Танець головного героя як символ
трагізму й розпачу від прощання з рідним краєм
20.02
25
Творчість В.Стефаника другого періоду (збірка
“Земля”), її антивоєнне спрямування, гуманістичний
та патріотичний пафос, зображення наростання
національно-визвольного руху в Галичині, боротьби
Січових стрільців за незалежну соборну Україну
(“Марія”, ”Сини”).
Новела “Марія”. Майстерне зображення в ній
внутрішнього світу матері-патріотки
24.02
26
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях
письменниці, що мужньо вела тридцятилітню
боротьбу з невиліковною хворобою. Роль родини,
культурного оточення й самоосвіти у формуванні
світобачення письменниці
24.02
27
Збірка поезій “На крилах пісень”, її місце в літературі,
висока оцінка її І.Франком. Неоромантизм як основа
естетичної позиції Лесі Українки. Символічність,
романтичні образи, прийом контрасту, сильна вольова
особистість у вірші «Contra spem spero!»
Громадянська лірика Лесі Українки. «І все-таки до
тебе думка лине…», «І ти колись боролась, мов
Ізраїль…»
ТЛ: неоромантизм
Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки.
Оригінальність ритмомелодики і образотворчих
засобів у вірші “Хвиля”.
Зображення повені людських почуттів у вірші
“Стояла я і слухала весну…” Утвердження духовної
цінності почуття любові у віршах інтимної лірики
«Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «Уста
27.02
20
21
22
28
17.02
17.02
27.02
говорять:
квіток…»
«Він
навіки
згинув!..»,
«Квіток,
ПЧ № 2.
Леся Українка. Поезії, “Кассандра”,
“Оргія”, “Камінний господар”
“Лісова пісня” — шедевр світової драматургії.
Оригінальність жанру (драма-феєрія). Фольклорноміфологічна основа сюжету драми-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня». Особливості композиції
(переплетення життя двох світів — світу природи і
людини).ТЛ: драма-феєрія
Майстерне
розкриття
у
«Лісовій
пісні»
загальнолюдських проблем (взаємини людини з
природою, людина і власність, краса в людському
житті, вірність і зрада, вічність життя
03.03
32
Символічність образів Мавки і дядька Лева –
уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й
Килина – антиподи головній героїні Мавці
06.03
33
Роздвоєність душі Лукаша. Поєднання високої
духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша
10.03
34
Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня». Неоромантичне утвердження духовноестетичної сутності людини, її творчих можливостей
10.03
35
Конфлікт між буденним життям і високими
пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією в
драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Почуття
кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил
людини
13.03
36
РМ. Письмовий твір-роздум на тему «Невмирущість
духовної краси за драмою-феєрією Лесі Українки
«Лісова пісня»
Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої
майстерності, новаторство, сміливе звернення до
світових образів і мотивів.
Драматична поема “Одержима”, її біблійна
основа. Утвердження високої одержимості духу
ліричної героїні в особі Міріам
13.03
38
“Бояриня”, історична основа драматичної поеми.
Майстерність відображення страждання патріоткиукраїнки Оксани в боярській Москві
17.03
39
Драматична
поема
«Бояриня».
Проблема
відповідальності за долю батьківщини у вирішальні
моменти історії
Драматична поема «Бояриня». Образи Оксани й
Степана
20.03
29
30
31
37
40
41
42
Контрольна робота № 2. «Творчість В. Стефаника,
Лесі Українки» (комбінована контрольна робота)
Микола Вороний. Життя і творчий шлях поетановатора,
“ідеолога”
модернізації
української
03.03
06.03
17.03
20.03
31.03
31.03
літератури, першого представника українського
символізму. Літературна полеміка з І.Франком про
роль мистецтва в житті народу
43
Зміст і художні особливості поезії М.Вороного.
Мотив необхідності для поезії бути “цілим
чоловіком”. Вірш “Іванові Франкові”, заклик
рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на
багатогранну поезію, що підносить красу в житті
07.04
44
Пейзажна лірика М.Вороного. Вірш “Блакитна
Панна”, неоромантичне змалювання природи, єдність
краси природи і мистецтва. Образотворчі засоби
твору. Єдність краси природи і мистецтва в поезії М.
Вороного «Блакитна панна»
07.04
45
Жіночий образ у вірші «Інфанта». Вірш “Інфанта”
написаний в дусі французького та російського
символізму. Мотив самотності в земному житті.
Узагальнено-ідеалізованим
жіночий
образ
як
сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як
данина естетиці доби соціальних перетворень.
ТЛ: символізм (поглиблення знань)
10.04
46
Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і
багатства почуттів ліричного героя, душевних
страждань через нерозділене кохання (“Ти не любиш
мене”). Уславлення безкорисливої материнської
любові (“Легенда”)
Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні
переконання митця. Формування ідейно-естетичних
поглядів під впливом І.Франка, “молодомузівців”.
Підтримка національно-визвольного руху. Еміграція
за кордон. Неоромантичні, символістські тенденції у
його творчості
10.04
48
Збірка поезій “З журбою радість обнялась” як
ліричний документ епохи. Філософські роздуми над
складнощами життя, в якому переплелися добро і зло,
горе і щастя, радість і сум. Майстерне використання
антитези для відображення контрастів життя у
однойменному вірші зі збірки.
Вірш “О слово рідне! Орле скутий!..”
Експресивне висловлювання патріотичних почуттів,
любові до рідного слова та осудження тих, хто його
цурається. Образотворчі засоби вірша, символічні
образи. Художня довершеність ритмомелодики
14.04
49
Алегоричний образ народного співця як лебедя —
символу незнищенності української нації (“Лебідь”).
Відгук поета на національно-визвольний рух народу.
Алегоричне зображення у вірші втрачених надій і
сподівань. Осудження рабської покори, віра в
національне відродження. Художній засіб контрасту у
17.04
47
14.04
вірші, досконалість тропів.
Віра у щасливе майбутнє народу, його соціальне і
національне визволення (“Яка краса: відродження
країни!..”)
50
Прагнення гармонії людини й природи. Музичність і
звукова виразність у поезіях Олександра Олеся «З
журбою радість обнялась…»,
«Чари ночі» —
шедевр інтимної лірики. Майстерність у відтворенні
настрою і почуттів. Ностальгія за рідним краєм (“О
принесіть як не надію...”)
17.04
51
Символізм драматичного етюду Олександра Олеся
«По дорозі в Казку». Дорога в казку – символ
духовних поривань людини до кращого життя.
Проблема вождя і маси у творі. Трагічна суперечність
між духовністю, мрією і жорстокістю. ТЛ:
драматичний етюд
РМ. Ідейно-художній аналіз поетичних творів
М.Вороного, О.Олеся
21.04
53
РМ. Підготовка проекту з використанням
мультимедійних технологій з метою
представлення життєвого і творчого шляху,
естетичних уподобань письменника
24.04
54
Контрольна робота № 3. «Творчість М.Вороного,
О.Олеся» (тест)
Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях
письменника, його
багатогранна літературна,
громадська і політична
діяльність, еміграція.
Загальна характеристика творчості письменника
24.04
56
“Момент” — неореалістична новела про філософські
проблеми життя і щастя. Проблематика твору
(плинність життя, щастя людини, мить — частинка
вічності)
28.04
57
Образ Панни як втілення ідеї вічної жіночності, краси.
Імпресіоністичні мотиви в новелі «Момент».ТЛ:
неореалізм
Прозові й драматичні твори В. Винниченка. Мала
проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і
сила». Перший український науково-фантастичний
роман-утопія «Сонячна машина»
Морально-філософські
проблеми
у
драмі
В.Винниченка “Гріх” та їхня актуальність у наш час.
Утвердження загальнолюдських норм християнської
моралі. ТЛ: психологічна драма
Змалювання трагічної долі Марії Ляшківської,
засоби психологічної характеристики героїні. Інші
05.05
52
55
58
59
60
21.04
28.04
05.05
08.05
08.05
персонажі п’єси, їхня роль у розкритті назви твору
61
Підсумковий огляд літературного процесу кінця
ХІХ – початку XX ст.. розробка нових тем, поява
нових жанрів
12.05
Інші письменники кінця XIX – початку XX ст.
62
Володимир Самійленко – видатний український
лірик, гуморист. Патріотичні мотиви в ліриці
(«Україна», «Українська мова»). Сатиричні і
гумористичні твори («Патріот Іван»)
12.05
63
Реалістичні картини з життя народу у творах Степана
Васильченка («Талант»)
15.05
64
Модерністські шукання поетів (П. Карманський, В.
Пачовський, Б. Лепкий)
15.05
65
Новаторські шукання новелістів (М. Черемшина,
Л. Мартович, О. Маковей та ін.)
19.05
66
Новаторські пошуки в драматургії (С. Черкасенко)
19.05
67
ЛРК № 1. Література рідного краю (поезія)
22.05
68
Контрольна робота № 4.
«Літературний процес
кінця ХІХ – початку ХХ століть »
(відповіді на запитання)
22.05
69
РМ. Виступ на тему «Пам’ятник моєму улюбленому
письменникові». Написання листа авторові улюбленої
книжки
Підсумково-узагальнююче повторення
Бесіда або дискусія про твори, які справили на учнів
найбільше враження і викликали різні думки.
Семінарське заняття або конференція
26.05
70
7172
Уроки-підсумки
26.05
29.05
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа