close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТЕМА: Узагальнення за темою: «Мистецтво в просторі культури»
Тестування
МЕТА: узагальнити знання учнів за темою: «Мистецтво в просторі
культури», за допомогою тестів виявити знання учнів за даною темою
ХІД УРОКУ
І варіант
1. Подані художні засоби: композиція, архітектоніка, масштаб, пропорції,
ритм, симетрія, пластика об'ємів, фактура і колір матеріалів, синтез мистецтв.
Характеризують такий вид мистецтва:
А) живопис;
Б) музику;
В) архітектуру;
Г) кіномистецтво;
Д) театр.
2. Розташуйте в таблиці:
музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове
мистецтво, графіка, література, кіномистецтво.
Просторові
Часові
3. Живопис розподіляється на види:
А) станковий;
Б) тиражний;
В) український;
Г) об'ємний;
Просторово-часові
(синтетичні), видовищні
Д) монументальний.
4. Вид мистецтва, який грецькою мовою означає «місце для видовищ», або
«саме видовище» — це:
А) музика;
Б) живопис;
В) театр;
Г) кіно;
Д) архітектура.
5. Кіно розподіляється на види:
А) художнє;
Б) німе;
В) документальне;
Г) звукове;
Д) анімаційне.
6. Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво чорно-білого»?
А) Музика;
Б) декоративно-ужиткове мистецтво;
В) графіка;
Ґ) скульптура;
Д) живопис.
7. Такі поняття як «портал», «фронтон», «каріатиди», «капітелі», «атланти»
характеризують взаємозв'язок мистецтв:
А) скульптури та архітектури;
Б) музики та скульптури;
В) живопису та архітектури;
Г) декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури;
Д) архітектури та музики.
8. Власне висловлювання
Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво — основа художньої
культури».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які
найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки
прикладами з творів художньої культури (зазначте назву твору, автора,
художній образ тощо), історичними фактами або прикладами з життя.
Сформулюйте висновки.
II варіант
1. Подані художні засоби: мелодія, темп, ритм, лад, ансамбль, звук,
динаміка, висота, інтонація — характеризують такий вид мистецтва:
А) живопис;
Б) музику;
В) архітектуру;
Г) кіномистецтво;
Д) театр.
2. Розташуйте в таблиці:
Музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове
мистецтво, графіка, література, кіномистецтво.
Просторові
Часові
3. Музика розподіляється на види:
А) станкова;
Б) тиражна;
Просторово-часові
(синтетичні), видовищні
В) вокальна;
Г) об'ємна;
Д) інструментальна.
4. Вид мистецтва, який пішов від грецької мови «рух + пишу»:
А) музика;
Б) живопис;
В) театр;
Г) кіномистецтво;
Д) архітектура.
5. Скульптура розподіляється на такі види:
А) кругла;
Б) квадратна;
В) монументальна;
Г) подовжена;
Д) станкова.
6. Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво лінії та фарби»?
А) Музика;
Б) декоративно-ужиткове мистецтво;
В) графіка;
Г) скульптура;
Д) живопис.
7. Поняття «арія», «танець», «монолог», «речитатив», «музика» характерні
для:
А) балету;
Б) опери;
В) симфонії;
Г) оперети;
Д) драматичного спектаклю.
8. Власне висловлювання
Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво — основа художньої
культури».
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які
найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки
прикладами з творів художньої культури (зазначте назву твору, автора,
художній образ тощо), історичними фактами або прикладами з життя.
Сформулюйте висновки.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа