close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
“Захист права власності ”
Сергій Гончаренко
(кандидат юридичних наук, професор,
Академія адвокатури України)
тренінг для членів КДКА,
с. Мощун, готельний комплекс “Пуща Лісова”, 5-6 квітня 2014 року
Додатковий протокол до ЄКПЛ (1952)
СТАТТЯ 1. Захист права власності
Кожна фізична або юридична особа має право мирно
володіти своїм майном. Ніхто не може бути
позбавлений свого майна інакше як в інтересах
суспільства і на умовах, передбачених законом або
загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не
обмежують право держави вводити в дію такі закони,
які, на її думку, є необхідними для здійснення
контролю за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів або для забезпечення сплати
податків чи інших зборів або штрафів.
«Майно» у сенсі ст.1 Протоколу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Існуюча власність
Вимоги та борги
Реституція власності
Майбутні доходи
Професійна клієнтура
Ліцензія на ведення бізнесу
Інтелектуальна власність
Акції компанії
Соціальні виплати
Поняття «власності»
Заявник може скаржитися на порушення статті 1
Протоколу тільки в тій частині, в якій оспорюване
рішення стосується його «власності» у розумінні цього
положення. «Власність» може являти собою або
«існуючу власність», або активи, включаючи вимоги,
щодо яких заявник може стверджувати, що він має,
принаймні, «законне сподівання» ефективно
користуватися правом власності.
Maltzan and Others v. Germany [GC] (dec.), § 74 (с)
Kopecky v. Slovakia [GC], § 35 (с)
Поняття «власності»
Поняття «власності» має автономне значення, яке не
обмежується власністю на фізичні предмети і не залежить
від формальної класифікації в національному
законодавстві: деякі інші права та інтереси, складові
активи, також можна розглядати як «права власності», і ,
таким чином, як «власність» для цілей цього положення.
У кожному конкретному випадку необхідно розглянути
питання, чи надають обставини справи в цілому заявнику
право власності, що захищається статтею 1 Протоколу
(Oneryildiz v . Turkey [ GC ] , § 124 ;
Broniowski v . Poland [ GC ] , § 129 ;
Beyeler v . Italy [ GC ] , § 100 ;
Iatridis v . Greece [ GC ] , § 54).
Совтрансавто-Холдинг проти України
Case of Sovtransavto Holding v. Ukraine, 2002
Європейський Суд у рішенні щодо прийнятності
констатував, що акції, якими володів заявник, мали
безсумнівно економічну цінність та становили
«майно» в розумінні статті 1 Протоколу.
Суд зазначив, що заявник спочатку володів 49% акцій
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Внаслідок кількох
збільшень статутного фонду ЗАТ «СовтрансавтоЛуганськ» частина капіталу, що була в його володінні,
знизилася з 49% до 20,7%. Відтак, зазнали змін власні
повноваження заявника як власника акцій, а саме:
його здатність керувати товариством та контролювати
його майно. Як наслідок, заявник повинен був
переживати цю непевність протягом періоду, коли
початкова вартість його акцій знизилася.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа