close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Дәрес 4
Физика, 8 сыйныф
Ток зурлыгы
Физика, 8 сыйныф
Сораулар
• 1.Металларда электр тогы нәрсәдән
гыйбарәт?
• 2.Үткәргечләрдә электр тогы торалуы
турында сөйләгәндә, нинди тизлекне күздә
тоталар?
• 3.Электр тогы тәсирләренең нинди төрләре
була?
• 4. Электр тогы юнәлеше ничек
билгеләнелә?
корылма микдары
Ток зурлыгы =
_________________________
вакыт
Ток зурлыгын табу
I=q/t
Ток зурлыгын үлчәү берәмлеге
I=q/t
1Ампер
= 1Кулон / 1секунд
1 А = 1Кл / 1с
Ток зурлыгын үлчәү берәмлекләре
1 кА = 1000 А
1 мА=0,001 А
1 мкА= 0,000001 А
Ампер Андре Мари
• (1775—1836) —
• француз физигы һәм математигы. Ул электр
һәм магнит күренешләре арасындагы
бәйлелекме күрсәтә торган беренче
теорияне эшләп бирә. Ампер
магнетизмның табигате турындагы
гипотезаны иҗат итә, физикада «электр
тогы» дигән төшенчә кертә.
Күнегүләр эшләү
№1260 (Лукашик В И)
Бирелә:
q =300 Кл
t =10 мин = 600 с
I=?
Күнегүләр эшләү
№1260 (Лукашик В И)
Бирелә:
q =300 Кл
t =10 мин = 600 с
I=?
I=q/t
Күнегүләр эшләү
№1260 (Лукашик В И)
Бирелә:
Чишү
q =300 Кл
t =10 мин = 600 с
I=q/t
I=?
Җавап: I = 0,5 A
I = 300 / 600 = 0,5 (А)
Күнегүләр эшләү
(үзлектән)
№1258
1259
күн. 14(3)
Өй эше
§ 37
Күн. 14(1,2)
Дәрес №5
Сораулар
• 1.Ток зурлыгы нәрсә ул?
• 2.Ток зурлыгын үлчәү берәмлеге?
• 3.Корылма микъдарын ток
зурлыгы аша ничек табып була?
• 4.Корылма микдарын үлчәү
берәмлеге?
Амперметр. Ток зурлыгын
амперметр белән үлчәү
Ток зурлыгын үлчәү приборы
Амперметр
Электр схемасында
билгеләнеше
А
Ток зурлыгын үлчәү приборы
Амперметрны электр чылбырына кертү
А
Лаборатор эш
• “Электр чылбырын җыю һәм
аның торле бүлемтекләрендәге
ток зурлыгын үлчәү”
Эшнең максаты:
• Электр чылбыры җыярга һәм
аның төрле бүлемтекләрендә ток
зурлыгын үлчәргә өйрәнү
Приборлар һәм материаллар
•
•
•
•
•
Ток чыганагы
Электр лампасы
Өзгеч
Амперметр
Тоташтыру чыбыклары
Лаборатор эш №3
Өй эше
• § 38
• Күн. 15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа