close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының Президентi - елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсан
"Қазақстан-2050"
Стратегиясы
қалыптасқан
мемлекеттiң жаңа саяси бағыты атты Қазақстан
халқына Жолдауында: «Кәсiби-техникалық және
жоғары бiлiм ең бiрiншi кезекте ұлттық
экономиканың мамандарға деген қазiргi және
келешектегi сұранысын барынша өтеуге бағдар
ұстауы керек». Бұл мақсатты жүзеге асырудың бір
шарты – бұл жоғарғы сынып оқушыларын ерте
кәсіби бағыттау болып табылады.
2
• Назарларыңызға ұсынылып отырған әдістемелік құрал орта
мектеп оқушыларының, дәлірек айтқанда, 7-9 сынып
оқушыларының келешекте өздерінің кәсіби мамандық иесі
ретінде анықталуына қатысты тұрақты қабілеттерін қалыптастыру
мақсатында функционалды икемділіктерін дамытуға арналған
интерактивті құралдардың (сынып сағаттары, тренингтер, кәсіби
және кәсіби бағдарланған ойындар) жиынтығы болып табылады.
• Аталмыш әдістемелік құрал қоғамға бейімделе және өзін өзі
жетелей алатын белсенді дамып келе жатқан жеке
шығармашылық тұлғаның дамуы үшін жағдай жасауға
бағытталған мектеп оқушыларының кәсіби бағдарлануы
бойынша кешенді бағдарламаның әдістемелік бөлігі болып
табылады.
• Кешенді бағдарлама мектеп оқушыларына қысқа мерзімді және
келешектегі өмірлік пен кәсіби жоспарларды құрып, орындауға;
білім алудағы өздерінің жолдарын кәсіби тұрғыдан іздеуде көмек
көрсетудің мүмкіндіктерін ұсыну мақсатында жасалынып
шығарылды.
Кешенді бағдарламаның мазмұны
1.
2.
3.
•
Ақпараттық бағыт;
Кеңес беру және диагностикалық бағыт;
Дамытушы бағыттан тұрады.
Бағдарлама мектеп, лицей мен гимназияның отбасы, кәсіби
оқытушылық мекемелер, жастардың кәсіби бағдарларының
орталығы, жұмыспен қамту қызметі, қаланың мекемелері,
ұйымдары сияқты әлеуметтік құрылымдарымен өзара
әрекеттесуі жағдайында оқыту, сыныптан және мектептен тыс
қызметі барысында іске асырылады.
• Бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктерін, мектептегі
жұмыстың формалары, әдістері мен мазмұндық сабақтастығын
ескере отырып, кезеңдік түрде жүзеге асырылады.
Бағдарламаның өзектілігі келесідей
белгілерден көрініс береді:
Кешенді бағдарламаның өзектілігі мен қажеттілігі мыналармен анықталады:
• оқушылардың кәсіби бағдарланған, кәсіп алды және кәсіби дайындығын
ұйымдастыру бойынша жүйелі жұмыстың болмауымен;
• оқушылардың кәсіби бағдарланған, кәсіп алды және кәсіби дайындығы
бойынша жүргізілетін жұмыстың жеткілікті даярланбауымен;
• оқушылардың кәсіби бағдарланған, кәсіп алды және кәсіби дайындығын іске
асыру үшін қажетті құралдармен (әдіснамалар, ақпараттық материалдар,
арнайы бағдарламалар, оқу көрнекілік құралдар, әдебиет, бейнефильмдер)
қамтамасыз етілмеуімен;
• оқушылардың мектептен кейін білім алуды жалғастыруға қатысты мәселені
шеше алмауы және олардың мамандыққа қатысты болжам жасау
мотивациясының төмен деңгейімен;
• қоғамның біліктілігі жоғары жұмыс кадрларына деген өткір сұранысы;
• мектептегі кәсіби бағдарланған және арнайы жұмысты кешенді
психологиялық-педагогикалық тұрғыдан қолдамауымен.
Кәсіби бағдар беру жұмысының негізгі
бағыттары
Белсенді-дамытушы
1
Консалтингтік
ұйымдар
Жұмыс
берушілер
Колледждер
мен ЖОО
АТА-АНАЛАР
Мектеп
психологі
Мектеп
әкімшілігі
Белсенділіктің атауы
Мамандықтар әлемі туралы ақпарат
Адам өміріндегі жұмыс пен еңбектің маңыздылығы
Х
Х
3
Сан алуан мамандықтар бойынша оқытатын оқу
орындары туралы ақпарат
Х
4
Мемлекет/өңір шеңберіндегі еңбек нарығының
қажеттілігі туралы ақпарат.
Х
Х
Х
5
Өндірістегі әр түрлі мамандықтар бойынша еңбек
шарттары туралы ақпарат
Х
Х
Х
6
Келешекте дамитын жаңа мамандықтар туралы
ақпарат
Балалар /жеткіншектер ерекшеліктерінің дамуы
туралы ақпарат
Х
Х
Х
2
7
8
Оқу орындарына түсудің шарттары туралы ақпарат
9
Жасөспірімдерде
кәсіби
бағдарлық Х
қызығушылыңының
қалыптасуындағы
әр
түрлі
институттар мен субъектілердің рөлі туралы ақпарат
Оқушылардың құндылықтық бағдарының бағыты.
10
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Қызығушылық туралы топтық әңгімелесу
2
Қызығушылық туралы индивидуалды әңгімелесу
3
Мамандықтар туралы топтық әңгімелесу
4
Адам өміріндегі
топтық әңгімелесу
Консалтингтік
ұйымдар
Жұмыс
берушілер
Колледждер
мен ЖОО
АТА-АНАЛАР
Мектеп
психологі
Белсенділіктің атауы
КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
Мектеп
әкімшілігі
№
√
√
√
√
√
√
√
√
√
туралы
√
√
√
5
Әр түрлі іс-әрекет түріне қызығушылық тақырыбына
сауалнама жүргізу
√
√
6
Кәсіби бағдарлық тестілеу
√
√
√
7
Топтық кәсіби кеңес беру
√
√
√
8
Индивидуалды кәсіби кеңес беру
√
√
9
Психологиялық тұлғалық тестілеу мен кеңес беру
√
10
Мансаптық жоспарды құру туралы кеңес беру
11
12
еңбектің
маңыздылығы
√
√
√
√
√
√
Еңбек заңы, жастардың құқығы, еңбек қорғау және
техникалық қауіпсіздік шеңберінде кеңес беру.
√
√
√
Белгілі
жас
тобындағы
құндылықтарын зерттеу
√
√
√
жастардың
өмірілік
√
√
√
√
көмегімен
Консалтингтік
ұйымдар
АКТИВНО - РАЗВИВАЮЩИЙ
Белсенділіктің атауы
Жұмыс берушілер
Колледждер мен
ЖОО
АТА-АНАЛАР
Мектеп психологі
Мектеп әкімшілігі
№
1
Компьютерлік ойындардың
жағдайларды үлгілеу
2
Оқушылардың жазғы еңбек лагерлеріне қатысуы
√
√
√
3
Жұмыскерлердің
қатысуымен
орындарындағы кәсіби сынамалар
√
√
√
4
Тимбилдинг немесе тренинг форматындағы кәсіби
ойындар
√
√
√
5
Қабілетті дамыту тренингтері
√
√
√
6
Әлеуметтік дағдыларды дамыту тренингтері (қарымқатынас, дау-дамайларды шешу, ассертивті мінезқұлық, көшбасшылық, топтық құралу және т.б.)
√
√
√
өндірістік
өндіріс
√
√
√
√
Кешен М.В. Ломоносов атындағы Москва Мемлекеттік Университетінің
психология ғылымдарының докторы, профессор А.Г. Шмелевтің
басқаруымен психолог-тестологтарының ұжымы әзірлеген.
Тесттің алғашқы нұсқасы «Кәсіптік бейімділік тесті» атауымен 1997
жылы шықты. 2002 жылы тестті модификациялау мен пысықтау
мақсатында
компютерлендірілген
диагностикалық
«ПРОФОРИЕНТАТОР» кешені шықты. «ПРОФОРИЕНТАТОРДЫҢ»
соңғы нұсқасы 2010 жылы шығарылды.
2009 жылы тест
сараптамадан өтті.
болжамды
валидтілік
бағалауы
бойынша
2010
жылы тест
«Психологиялық диагностика және өлшеу
әдістемесі» атты бірінші Жылнамалық кәсіптік пікір- сарап пен
шолудан өтті.
2011 жылы тест Қазақстанда қолданып көру мен бейімдеуден өтті:
«Профориентатор-KZ»
әдістемесі
әзірленді.
Репрезентативті
сараптауда 700 адамға жүргізіліп әзірленді.
Профиль
Талдауы
Оқыту профилі
Мамандықтар
тізімі
Тренингтер
2013 жылдың ақпан айынан бастап бүгінгі күнге
дейінгі аралықтағы біздің жұмысымыздың
нәтижелері
1) «Назарбаев зияткерлік мектептері» АҚ мен Астана, Алматы және де еліміздің өзге де өңірлеріндегі орта
білім беру орындарының 50 000 аса оқушыларына тестілеу жүргізіліп, кеңес берілді. Тестілеу мен кеңес
берудің нәтижелері мектеп директорлары мен мұғалімдері, сонымен қоса оқушылар және олардың атааналары арасында жағымды қоғамдық жақсы көзқарасқа ие болды;
2) Оқушыларды диагностикалаудың технологиясы мен әдіснамасы бойынша педагог және психологтарға
көмек көрсету мақсатында әдістемелік құрал құрастырылды;
3) Оқушылар бейімділіктерінің кәсіби диагностикасы бойынша сауалнама базасы құрылды;
4) Алматы және Астана қалаларының еңбек нарығындағы қажетті мамандықтары бойынша мониторинг
жүзеге асырылды;
5) Оқушыларға кәсіби бағыт бағдар берудің маңызыдылығы бойынша БАҚ-на материалдар дайындалып,
жарияланымдар жүзеге асырылды;
6) Жасөспірімдердің өмірлік құндылықтарын анықтауы бойынша әлеуметтік зерттеу жүзеге асырылды;
7) Кәсіби бағыт-бағдар берудің қазіргі заманғы әдістерінің тәжірибелік қолдану туралы сұрақтары бойынша
мектеп педагогтары және психологтарымен оқыту семинарлары мен дөңгелек үстелдер өткізілді;
8) Жоғарғы сыныптардағы жасөспірімдердің кәсіби бағдарлық бағыттары мен қалауларына сандық және
сапалық таладау жүргізілді.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа