close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Економічна і соціальна географія
України як наука та навчальний
предмет
Урок № 1
Мета:
• Познайомитися із предметом вивчення та
значенням економічної і соціальної
географії України, вітчизняними вченимиекономгеографами;
• формувати вміння встановлювати зв'язок
економічної і соціальної географії з іншими
науками, пояснювати актуальність і
необхідність вивчення курсу;
• розвивати логічне та критичне мислення
Дайте відповіді на запитання
–Які природні об'єкти ви вивчали в
курсі «Фізична географія України»?
–Що ви знаєте про рельєф країни?
–Як ви вважаєте, рельєф України
сприятливий для розвитку
господарства? Чому?
–Назвіть характерні риси клімату
країни.
Дайте відповіді на питання:
–Чому важливо правильно вибрати
район розміщення промислового
підприємства?
–Які науки ви знаєте? Що вони
вивчають?
–Наведіть приклади взаємозв'язків
між географічними науками.
Предмет економічної і соціальної
географії України
Економічна географія України
досліджує
• склад і структуру населення,
систему розселення й трудові
ресурси держави, розвиток та
особливості розміщення галузей
господарства, проблеми, пов'язані
з їхнім впливом на навколишнє
середовище.
Соціальна географія вивчає
• умови життя та діяльності
населення в різних сферах,
зокрема трудовій, побутовій, духовній. Економічна і соціальна
географія тісно пов'язані між
собою, тому їх поєднують у
соціально-економічну географію.
країнознавство
•
Ця комплексна наука вивчає
природу, населення й
господарство окремих країн світу.
Природа розглядається як
середовище перебування жителів
країни й ресурсна основа для його
господарської діяльності.
Дайте відповіді на запитання
• Що вивчає економічна географія?
• Що вивчає соціальна географія?
• Чим відрізняються ці науки і що їх
об'єднує?
• Які географічні науки або окремі
теми викликають у вас найбільшу
цікавість?
Зв'язок економічної і соціальної
географії з іншими науками.
Завдання 1. За розповіддю вчителя заповнити
схему «Зв'язок економічної і соціальної
географії з іншими науками»
Географія України
Економічна
Соціальна
Дайте відповідь на запитання
•
1. Із якою метою здійснюються географічні
дослідження?
• 2. Для чого географічні знання необхідні
робітникам транспорту, сільського
господарства?
• 3. Що географія може «підказати» робітникам
комунальних служб?
• 4. Які переваги мають геоінформаційні
системи порівняно з традиційними, наприклад
«паперовими», засобами збирання, обробки,
зберігання та аналізу інформації?
Вітчизняні вчені економ географи
• Робота з підручником. Прочитати п.3 §1.
Зошит поділіть на дві колонки: у першій –
напишіть прізвища українських вчених, а в
другій – їх внесок у розвиток географічної
науки.
Домашнє завдання
• Вивчити §1.
• З'ясувати, які важливі дослідження
проводять географи України.
• Визначити, які важливі проблеми
покликана розв’язувати сучасна економічна
географія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа