close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема 1: Поняття презентації та
комп'ютерної презентації, їх
призначення. Поняття про
слайдові та потокові презентації.
Презентація (англ. presentation – представлення)
– це набір кольорових карток-слайдів спеціального
формату до певної теми. На кожному слайді можна
розмістити довільну текстову і графічну
інформацію.
Презентація (від англ. presentation — подання,
пред'явлення) пояснюють як офіційне
представлення особи, підприємства, фірми,
проекту, продукції або, скажімо, товару.
Будь-яка презентація передбачає виступи
осіб, відповідальних за її проведення. Зазвичай під
час виступу використовують допоміжні матеріали:
схеми, таблиці, діаграми, формули, малюнки тощо.
- унаочнення матеріалу;
- управління навчально-пізнавальною
діяльністю;
- сфери бізнесу;
- рекламування товарів, послуг;
- створення фотоальбомів тощо.
Слайд – це фрагмент презентації, в
межах якого виконується робота над
її об’єктами.
Основні можливості програми:
• створення послідовності слайдів;
• форматування тексту;
• вставляння гіперпосилань;
• вставляння керуючих кнопок;
• сортування слайдів;
• створення ефектів анімації та 3D-переходів
слайдів;
• демонстрація презентації.
• слайдів (створювати й редагувати слайди);
• структури (переглядати текстове
наповнення);
• упорядкування (перегляд, сортування,
знищення слайдів);
• приміток (внесення пояснень до слайдів);
• демонстрації («Показ слайдов» – «Начать
показ», або [F5].
Отже, у середовищі PowerPoint електронна
презентація — це збережена в одному файлі
послідовність слайдів, на яких можуть бути
розташовані такі об'єкти
• тло — однотонне, градієнтне, з візерунком або
рисунком;
• текстові об'єкти — звичайний текст, списки,
художній текст, написи, колонтитули;
• графічні об'єкти — фотографії, рисунки, таблиці,
діаграми, відеозаписи;
• звукові файли – звукові ефекти, музика, мовний
супровід;
• елементи керування – кнопки, значки, гіперсилкою
Електронні презентації
мають такі переваги:
• висока інформативність, якої досягають завдяки
використанню мультимедійних компонентів;
• можливість перегляду та редагування презентації, яка
відображається безпосередньо на екрані монітора;
• можливість виведення презентації на великий екран за
допомогою спеціального мультимедійного проектора,
підключеного до комп'ютера;
• вільна навігація в межах презентації, тобто швидкий
перехід від одного слайда до іншого у будь-якому порядку;
• наявність засобів для створення написів і малюнків на
слайдах презентації під час її показу;
• можливість запуску інших програм під час показу
презентації;
• зручність поширення електронних презентацій та
створення їхніх копій.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа