close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Надання психологічної допомоги дітям,
які пережили психотравмуючі події
20 лютого 2015 року
Початок об 11:00
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Галина Вікторівна КАТОЛИК
завідувач кафедри психології Українського Католицького університету;
голова Українського Інституту дитячої та юнацької психотерапії та
психологічного консультування;
керівник секції дитячої та юнацької психотерапії Української спілки
психотерапевтів;
доцент, канд. психол. наук
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
У програмі вебінару:
• особливості переживання психотравмуючих
подій, дітьми різного віку
• як розпізнати переживання "гострої травми" та
постстресовий розладу
• особливості та правила в роботі практичного
психолога і застереження щодо надання
психологічної допомоги дітям
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Журнали «Практичний психолог: Школа»
та «Практичний психолог: Дитячий садок»
ВНЕСЕНО
до Переліку фахових
періодичних видань,
рекомендованих Міністерством
освіти і науки України для
використання в практичній
діяльності працівників
психологічної служби системи
освіти
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ: ДИТЯЧИЙ САДОК
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 37775
•
•
Методичне забезпечення професійної діяльності
Інструментарій діагностичної, корекційної і
розвивальної роботи
Робота з дітьми, що потребують корекції
психічного та/або фізичного розвитку
Психологічна просвіта батьків та педагогів
Корекційно-розвивальні заняття та рекомендації
щодо їх проведення
Зразки оформлення посадової документації
Варіанти розв’язання робочих ситуацій
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск —
«Методичне об’єднання практичних психологів»
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК —
інформаційний бюлетень «Криза трьох років: зрозуміти, а не здолати»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Методичне забезпечення для практичних
психологів дитячих садків
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 49576
• Адміністративно-господарські,
управлінські та фінансові питання
• Нові нормативні документи з
коментарями розробників
• Організація харчування дітей, оснащення
дитячого садка, створення безпечних
умов перебування дітей
• ВАЖЛИВІ СПРАВИ зі зразками
документів
ЕКСКЛЮЗИВНI тематичні випуски — «Контроль організації харчування учнів» та
«Охорона праці в навчальному закладі»
Передплатникам* I півріччя або всього 2015 року ПОДАРУНОК — ДОСТУП до
системи «Expertus: Дошкільний заклад» за тарифом «Лайт»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Ірина ГОБОД
Особливості психологічного супроводу клієнта у стані
посттравматичного стресу
Перебування на межі війни і миру викликає надзвичайне психологічне напруження в
українському суспільстві. Як допомогти клієнтам із посттравматичними психозами,
станами стресового розладу? Чи можна запобігти загостренням соматичних
захворювань, що є наслідками психічної травми?
У статті описано:
• відмінності між стресовим станом та станом психічного травмування
• такі види стресу, як інформаційний та емоційний
• чинники появи стресу в дітей
• особливості психологічної допомоги психічно травмованій дитині вербальним і
невербальним методами
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№8/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Тематичні CD з шаблонами документів для
директора школи та завідувача ДНЗ
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Тетяна ГУРКОВСЬКА
Сучасні виклики професійному зростанню
практичного психолога
Практичний психолог системи освіти — той фахівець, який стикається з усіма
тривогами і страхами, негараздами і проблемами, що їх переживають діти,
їхні родини, а також педагоги. Тому він має усвідомити, наскільки зміняться
умови його роботи. З одного боку, налаштовувати себе виключно на
проблеми і труднощі в роботі не варто, а з другого — справжній фахівець має
бути готовим до будь-чого у своїй професійній діяльності.
Описано відповідальність за дітей, яку покладено на батьків, педагогів і
практичного психолога у складній ситуації
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№8/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Світлана ОЛЕКСЕНКО
Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях
Як допомогти дітям пережити кризові ситуації? Як в умовах навчального закладу
забезпечити психологічне відновлення?
У статті розглянуто:
• принципи надання першої психологічної допомоги
• вікові особливості реагування на кризову ситуацію дітей раннього віку та
дошкільників
• ознаки посттравматичного стресу
Визначено специфіку проведення індивідуальної відновлюваної роботи. Подано
комплекс вправ та ігор на подолання посттравматичного стресу.
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№9/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Тематичні CD з шаблонами документів для вихователю-методиста
КОЗА-ДИСК «Шаблони і розробки
для вихователя-методиста»
КОЗА-ДИСКи в 2015 році:
•
Адаптація дітей до дошкільного закладу
•
Робота з молодими спеціалістами
•
Гурткова робота
•
Дослідно-експериментальна діяльність
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 23623
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Катерина МИРОНЧАК
Дитина переживає горе: запобігаємо помилкам
педагогічного спілкування
Як правильно поводитися з людиною, у якої помер хтось із близьких: про що доречно
говорити, а про що ліпше промовчати? Іще складніше добирати потрібні слова, коли в такій
ситуації опинилася дитина. Тож як організувати індивідуальну та групову взаємодію з
дитиною, яка пережила втрату близької людини?
У статті описано:
• особливості переживання втрати дитиною
• нормальні та патологічні реакції дитини на горе
• реабілітаційну функцію навчального закладу
• особливості побудови діалогу з дитиною, яка переживає горе
• типові помилки у спілкуванні з нею
Розповідається про пояснення дитині явища смерті
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№9/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Людмила ЛИТВИНЕНКО
Телефонне консультування в діяльності
практичного психолога
Володіти базовими знаннями щодо надання психологічної допомоги по телефону має і практичний
психолог системи освіти. В умовах напруженої соціально-політичної ситуації в країні ефективна діяльність
служби забезпечує для громадян:
•
стабілізацію соціально-психологічної кризи;
•
запобігання виникненню кризових станів;
•
формування психологічної культури;
•
зміцнення психологічного здоров’я;
•
створення атмосфери психологічної захищеності.
У статті висвітлено:
•
особливості телефонного консультування
•
завдання консультанта служби екстреної психологічної допомоги під час спілкування з клієнтом із
посттравматичним стресом
•
складові ефективності телефонного консультанта, зокрема його риси
•
Описано етапи добору і підготовки телефонних консультантів, а також подано програму підготовки
волонтерів служби «Телефон довіри»
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК
•
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 49580
Сценарії свят та розваг
Ноти і тексти пісень у зручному форматі
Прем’єри пісень сучасних композиторів
Авторські розробки музичних ігор
Поради щодо музичного виховання
дошкільників
• Твори з музичного репертуару,
рекомендованого чинними програмами
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск —
«Методичні об’єднання музичних керівників»
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК — спецвипуск на CD «Музичні казки»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
www.expertus.ua
Катерина МИРОНЧАК
Терапевтична робота з родиною, яка переживає втрату
Залишатися осторонь страшних подій не можуть ані дорослі, ані діти. Тож практичний
психолог має зважати на необхідність особливого підходу до пояснення такого
важливого атрибуту реальності, як смерть. Значну увагу слід приділити терапевтичній
роботі з дорослими, набуттю ними нового досвіду спілкування з дітьми
У статті розглянуто:
• особливості роботи практичного психолога зі сім’єю, яка переживає втрату
близької людини
• труднощі під час роботи з батьками
Висвітлено етапи переживання людиною втрати, як-от усвідомлення реальності,
прийняття цієї реальності, усвідомлення змін і пошук, визначення смислів утрати
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Особливості переживання дитиною психотравми
Реакції дитини дошкільного віку на психотравмуючу подію можуть бути різними. У
декого — це шок, який згодом переходить у невроз, а для інших переживання
складної ситуації минають без негативних наслідків для нервової системи. Тож які
особливості виникнення психотравм у дітей дошкільного віку? Якими є наслідки
такого травмування? Як психолого-педагогічній службі допомогти дитині та її батькам
під час діагностування та подолання цих наслідків?
У статті описано:
• чинники виникнення психотравми в дошкільника
• ознаки наявності в дитини психотравми
• наслідки психотравми для дитини
• особливості діагностування постстресових розладів
• участь батьків у подоланні наслідків психотравми для дитини
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Світлана ЛАДИВІР
Дитинство має бути щасливим, або Як уберегти
дитину від негативних переживань
Нинішні події соціально-політичного життя країни не можуть не впливати
на соціальну ситуацію розвитку дошкільного дитинства. Це, відповідно,
актуалізує питання захисту психічного здоров’я дитини. Тому дорослим
важливо включитися в цей процес, щоб максимально ефективно
вберегти дитину від негативного інформаційного впливу
У статті розглянуто:
• способи збереження дитини від негативного інформаційного впливу
• особливості взаємодії практичного психолога з батьками
• роль педагогічної майстерності під час спілкування з дитиною
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 37237
•
•
•
•
Реалізація Базового компонента дошкільної
освіти
Готові рішення щодо організації методичної
роботи та формування розвивального
середовища
Оформлення методичної документації
Допомога методисту-початківцю
Досвід роботи найкращих педагогів
Сценарії тематичних розваг для дітей
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск — «Музейна педагогіка»
Передплатникам* I півріччя або всього 2015 року ПОДАРУНОК —
ДОСТУП до системи «Expertus: Дошкільний заклад» за тарифом «Лайт»
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК — Картотека публікацій журналу
«Вихователь-методист дошкільного закладу» за 2014 рік
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Людмила ТЕРЕЩЕНКО
Особистісна готовність практичного психолога
до консультування батьків
Робота практичного психолога, як і будь-яка інша професійна діяльність у
системі «людина–людина», потребує повного включення в процес. Окрім
того, особистісна готовність фахівця до консультування батьків — основна
складова ефективності його роботи
У статті висвітлено:
• особливості взаємодії фахівця психологічної служби навчального закладу
з батьками
• «терапевтичні» якості практичного психолога, зокрема, щирість, симпатію
тощо.
• специфіку подолання особистісних бар’єрів у спілкуванні
• образ ефективного практичного психолога
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Як зберегти себе під час роботи зі складною
інформацією
Кожний практичний психолог, незалежно від того, де він працює, — у приватному
кабінеті чи державному закладі певного рівня, — може опинитися в ситуації тривалої
і насиченої роботи зі складною інформацією. Саме тому питання «екологічності»,
уміння само- та взаємопсихорозвантажуватися є актуальним для кожного фахівця.
Окрім відповідного рівня емпатії та інших обов’язкових умінь, навичок і здібностей
практичний психолог має володіти також техніками, що забезпечать недоторканність
його особистого психологічного здоров’я, яке має бути стабільним задля
ефективності подальшої роботи з клієнтами.
У статті розглянуто:
• труднощі в роботі з клієнтом, який зазнав психотравми
• наслідки тривалої роботи практичного психолога зі складною інформацією
• заходи щодо забезпечення емоційної стійкості практичних психологів під час
роботи зі складною інформацією
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА ВИХОВАТЕЛЯ
• Методичні рекомендації та КОНСТРУКТОР
для блочно-тематичного планування
• Алгоритми реалізації проектів, розваг,
заходів щодо роботи з батьками
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 48396
На кольорових сторінках журналу:
• Ілюстрації за змістом літературних творів
• Асоціативні карти та інші дидактичні
матеріали
• Майстер-класи з художньо-продуктивної
діяльності
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК —
спецвипуск на CD «Золотий фонд журналу
«Методична скарбничка вихователя»: ілюстрації до казок»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Олеся РИГЕЛЬ
Дослідження емоційної сфери дитини як засіб
визначення рівня посттравматичного стресового розладу
Практичний психолог має володіти відповідними діагностичними методами, що
дають змогу визначати рівень змін, які відбулися внаслідок переживання
дитиною кризового стану. У такому разі ефективним є діагностування емоційної
сфери
У статті висвітлено:
• методи дослідження емоційного стану дитини в посттравматичний період, що
дають змогу визначити рівень її тривожності
• діагностичний інструментацій, що буде доцільним для визначення рівня
постравматичного стресового розладу у дітей, зокрема —
– методика вивчення сформованості образу Я та самооцінки дитини
– методика вивчення негативних особистісних проявів у дитини
– методика «Образ світу»
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№12/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Повернення педагога до професійної діяльності
після травмуючої події
Адекватний психічний стан для педагога — це запорука його професійності,
компетентності та об’єктивності. Саме тому педагогічним працівникам, які
безпосередньо взаємодіють із дітьми, особливо дошкільного віку, вкрай
важливо зважати на свій психологічний стан, а також стан своїх колег.
У статті розглянуто:
• типи травмуючих подій, зокрема ті, що не пов’язані з професійною
діяльністю педагога, і ті, що з нею пов’язані
• чинники і наслідки переживання педагогом травмуючої ситуації
• особливості психологічних травм, завданих педагогу дітьми
Вказано на заходи щодо забезпечення емоційної стійкості педагога в
посттравматичний період.
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№12/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Як уберегти дитину від впливу посттравматичного
стану дорослих
Повернення до звичного життя після пережитої психологічної травми є непростим
випробуванням для людини будь-якого віку. Контролювати вплив свого
психологічного стану на близьких людей, а іноді навіть зауважити цей стан, доволі
складно. Ця проблема особливо актуальна для сім’ї, у якій є діти, адже вони чутливі до
переживань батьків, легко переймають їх, не повністю розуміючи ситуацію. Водночас
сім’я є ресурсом, який допомагає швидше подолати посттравматичний стан
У статті висвітлено:
• ознаки і причини виникнення в дитини «травми покинутої»
• специфіку переживання травмуючої події дорослими
• заходи для мінімізації впливу посттравматичного стану батьків на дитину
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№12/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МЕДИЧНА СЕСТРА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
•
•
•
•
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89318
•
•
•
•
•
Організація харчування дітей
Здійснення профілактики
Регламент роботи
Упровадження здоров’язбережувальних
технологій
Оплата праці та надбавки
Санітарні бюлетені
Роз’яснення нормативних документів
Відповіді експертів на Ваші запитання
Рекомендації практиків
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск — «Документація медичної сестри:
журнали»
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК —
спецвипуск на CD «Документація медичної сестри: журнали»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Методичне забезпечення для
практичних психологів загальноосвітніх
навчальних закладів
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Ірина ГОБОД
Особливості психологічного супроводу клієнта у
стані посттравматичного стресу
Перебування на межі війни і миру викликає надзвичайне психологічне
напруження в українському суспільстві. Як допомогти клієнтам із
посттравматичними психозами, станами стресового розладу? Чи можна запобігти
загостренням соматичних захворювань, що є наслідками психічної травми?
У статті висвітлено:
• відмінності між стресовим станом та станом психічного травмування
• види стресу, як інформаційний та емоційний
• чинники появи стресу в дітей
• особливості психологічної допомоги психічно травмованій дитині вербальним
і невербальним методами
«Практичний психолог: Школа»
№8/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 95280
• Готові рішення з адміністративногосподарських, управлінських та фінансових
питань
• Нові нормативні документи з коментарями
розробників
• Рекомендації щодо організації харчування та
медичного обслуговування учнів
• ВАЖЛИВІ СПРАВИ зі зразками документів
ЕКСКЛЮЗИВНI тематичні випуски — «Контроль організації харчування учнів» та
«Охорона праці в навчальному закладі»
Передплатникам* I півріччя або всього 2015 року ПОДАРУНОК — ДОСТУП до
системи «Expertus: Школа» за тарифом «Лайт»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Тетяна ГУРКОВСЬКА
Сучасні виклики професійному зростанню практичного
психолога
Практичний психолог системи освіти — той фахівець, який стикається з усіма
тривогами і страхами, негараздами і проблемами, що їх переживають діти,
їхні родини, а також педагоги. Тому він має усвідомити, наскільки зміняться
умови його роботи. З одного боку, налаштовувати себе виключно на
проблеми і труднощі в роботі не варто, а з другого — справжній фахівець має
бути готовим до будь-чого у своїй професійній діяльності
Описано відповідальність за дітей у складній ситуації, яку покладено на
батьків, педагогів і практичного психолога
«Практичний психолог: Школа»
№8/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Людмила ТЕРЕЩЕНКО
Підвищуємо рівень стресостійкості дітей
Сучасні соціальні особливості життя, складність і різноманітність учбових завдань, а також дефіцит
часу та надлишок інформації у поєднанні з характерними для дітей молодшого шкільного
та підліткового віку не сформованістю психічних процесів, відсутністю навичок саморегуляції,
а також високим рівнем конфліктності, швидкою зміною настрою призводять до виникнення
негативних емоційних переживань, розладів і навіть спроб суїциду. Усе це може спричинити появу
негативних емоційних станів, які часто призводять до різних захворювань: соматичних і психічних
У статті подано:
•
програму для формування в підлітків навичок конструктивного реагування в складних
ситуаціях «Підвищення рівня стресостійкості в підлітковому віці»
• тематичний план програми, приклади вправ та ігор
• правила для учнів молодшого шкільного та підліткового віку та їхніх батьків «Запобігаємо
стресовим переживанням»
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
«Практичний психолог: Школа»
№8/2014
Катерина МИРОНЧАК
Дитина переживає горе: запобігаємо помилкам
педагогічного спілкування
Як правильно поводитися з людиною, у якої помер хтось із близьких: про що доречно
говорити, а про що ліпше промовчати? Окрім її рідних, це також стосується педагогів,
які взаємодіють із дитиною. Тож як організувати індивідуальну та групову взаємодію з
дитиною, яка пережила втрату близької людини?
У статті висвітлено:
• особливості переживання втрати дитиною, описано нормальні та патологічні
реакції дитини на горе
• реабілітаційну функцію навчального закладу
• особливості побудови діалогу з дитиною, яка переживає горе
• визначено типові помилки у спілкуванні з дитино
Розповідається про пояснення дитині явища смерті
«Практичний психолог: Дитячий садок»
№9/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
•
Усі нюанси навчально-виховної роботи
•
Планування методичної роботи
•
Застосування інтерактивних форм роботи
•
Організація позакласних заходів
•
Нові нормативні документи з коментарями
розробників
•
ПОКРОКОВІ АЛГОРИТМИ діяльності
завучів зі зразками документів
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС — 89317
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ тематичний випуск — «ІКТ у роботі заступника директора школи»
Річним передплатникам* ПОДАРУНОК — спецвипуск на CD «ІКТ у роботі
заступника директора школи
Передплатникам* I півріччя або всього 2015 року ПОДАРУНОК —
ДОСТУП до системи «Expertus: Школа» за тарифом «Лайт»
* за умови передплати у видавництві
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Взаємодія педагога з першокласником із
психологічною травмою
Ієрархічний розподіл учнів у першому класі впливає на їхні подальші навчальну
успішність і поведінку. Часто увага педагога до цієї системи та прагнення її корегувати
відволікає його від потреб дітей, яких із-поміж інших вирізняє інтровертність,
дратівливість, емоційна бідність чи інші можливі ознаки посттравматичного стресу або
навіть психологічної травми. Однак запобігання прогресуванню та подолання наслідків
такого стану першокласників залежить не лише від їхніх батьків, а й від роботи
педагога
У статті описано:
• роботу педагога щодо виявлення в класі дитини із посттравматичним стресом та
корегування її стану
• психологічні особливості дитини, що потребують від педагога додаткової роботи з
нею
«Практичний психолог: Школа»
№9/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Людмила ЛИТВИНЕНКО
Телефонне консультування в діяльності практичного
психолога
Володіти базовими знаннями щодо надання психологічної допомоги по телефону має і практичний
психолог системи освіти. В умовах напруженої соціально-політичної ситуації в країні ефективна діяльність
служби забезпечує для громадян:
•
стабілізацію соціально-психологічної кризи;
•
запобігання виникненню кризових станів;
•
формування психологічної культури;
•
зміцнення психологічного здоров’я;
•
створення атмосфери психологічної захищеності.
У статті висвітлено:
•
особливості телефонного консультування
•
завдання консультанта служби екстреної психологічної допомоги під час спілкування з клієнтом із
посттравматичним стресом
•
складові ефективності телефонного консультанта, зокрема його риси
Описано етапи добору і підготовки телефонних консультантів, а також подано програму підготовки
волонтерів служби «Телефон довіри»
«Практичний психолог: Школа»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Світлана ОЛЕКСЕНКО
Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях
Події, що відбуваються в нашій країні, певною мірою торкаються всіх її громадян. Не
менш болісно переживають кризові ситуації діти. Як допомогти їм пережити ці
ситуації? Як в умовах навчального закладу забезпечити психологічне відновлення?
У статті розглянуто:
• принципи надання першої психологічної допомоги
• вікові особливості реагування на кризову ситуацію дітей молодшого шкільного та
підліткового віку
• ознаки посттравматичного стресового розладу
• специфіку проведення індивідуальної відновлюваної роботи з дітьми різного віку
Подано комплекс вправ та ігор на подолання посттравматичного стресового розладу
у дітей
«Практичний психолог: Школа»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Катерина МИРОНЧАК
Терапевтична робота з родиною, яка переживає втрату
Практичний психолог має зважати на необхідність особливого підходу до пояснення
такого важливого атрибуту реальності, як смерть. Значну увагу слід приділити
терапевтичній роботі з дорослими, набуттю ними нового досвіду спілкування з дітьми
У статті розглянуто:
• особливості роботи практичного психолога зі сім’єю, яка переживає втрату
близької людини
• труднощі під час роботи з батьками
• етапи переживання людиною втрати, як-от усвідомлення реальності, прийняття
цієї реальності, усвідомлення змін і пошук, визначення смислів утрати
«Практичний психолог: Школа»
№10/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Людмила ТЕРЕЩЕНКО
Особистісна готовність практичного психолога
до консультування батьків
Робота практичного психолога, як і будь-яка інша професійна діяльність у системі
«людина–людина», потребує повного включення в процес. Окрім того, особистісна
готовність фахівця до консультування батьків — основна складова ефективності його
роботи
У статті висвітлено:
• особливості взаємодії фахівця психологічної служби навчального закладу з
батьками
• «терапевтичні» якості практичного психолога, зокрема, щирість, симпатію тощо
• специфіку подолання особистісних бар’єрів у спілкуванн
• образ ефективного практичного психолога
«Практичний психолог: Школа»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Як зберегти себе під час роботи зі складною
інформацією
Питання «екологічності», уміння само- та взаємопсихорозвантажуватися є актуальним
для кожного фахівця. Окрім відповідного рівня емпатії та інших обов’язкових умінь,
навичок і здібностей практичний психолог має володіти також техніками,
що забезпечать недоторканність його особистого психологічного здоров’я, яке має
бути стабільним задля ефективності подальшої роботи з клієнтами
У статті розглянуто:
• труднощі в роботі з клієнтом, який зазнав психотравми
• наслідки тривалої роботи практичного психолога зі складною інформацією
• заходи щодо забезпечення емоційної стійкості практичних психологів під час
роботи зі складною інформацією
«Практичний психолог: Школа»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Психологічна допомога старшокласникам
у подоланні наслідків травматизації
Статистичні дані засвідчують, що майже 50% старшокласників до досягнення
вісімнадцятирічного віку хоча б раз у житті переживали травмуючу подію.
Практичний психолог навчального закладу має розуміти специфіку переживання
психотравмуючих подій старшокласниками задля того, щоб відповідна
корекційна робота була своєчасною та адекватною
У статті розглянуто:
• визначено вікові особливості становлення старшокласників
• причини, що зумовлюють появу психотравм у підлітків
• роботу психологічної служби навчального закладу щодо подолання
психотравм у старшому підлітковому віці
«Практичний психолог: Школа»
№11/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Олеся РИГЕЛЬ
Дослідження емоційної сфери дитини як засіб
визначення рівня посттравматичного стресового розладу
Практичний психолог має володіти відповідними діагностичними методами, що дають
змогу визначати рівень змін, які відбулися внаслідок переживання дитиною
кризового стану. У такому разі ефективним є діагностування емоційної сфери
У статті висвітлено:
• методи дослідження емоційного стану дитини молодшого шкільного віку в
посттравматичний період
• діагностичний інструментарій, використання якого дасть змогу отримати адекватні
результати рівня постравматичного стресового розладу у молодших школярів
Описано методику вивчення сформованості образу Я та самооцінки дитини, методику
вивчення негативних особистісних проявів у дитини та методику «Образ світу»
«Практичний психолог: Школа»
№12/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Марина РОМАНЮК
Як уберегти дитину від впливу посттравматичного
стану дорослих
Повернення до звичного життя після пережитої психологічної травми є непростим
випробуванням для людини будь-якого віку. Контролювати вплив свого
психологічного стану на близьких людей, а іноді навіть зауважити цей стан, доволі
складно. Ця проблема особливо актуальна для сім’ї, у якій є діти, адже вони чутливі до
переживань батьків, легко переймають їх, не повністю розуміючи ситуацію. Водночас
сім’я є ресурсом, який допомагає швидше подолати посттравматичний стан
У статті висвітлено:
• ознаки і причини виникнення в дитини «травми покинутої»
• специфіку переживання травмуючої події дорослими
• заходи для мінімізації впливу посттравматичного стану батьків на дитину
«Практичний психолог: Школа»
№12/2014
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
Олена БЕРНАЦЬКА
Ставлення до життя:
досягаємо внутрішнього балансу
Зазвичай самопочуття людини залежить від неї самої. Особливості
світосприймання кожного із нас впливають на ставлення до життя. Тож як
можна відволіктися від негативу та досягнути внутрішнього балансу?
У статті висвітлено:
• особливості оптимістичного та песимістичного мислення, сприймання
навколишнього світу
• причинно-наслідкове аналізування подій і оцінювання дійсності
людиною
• стилі мислення песиміста та оптиміста
«Практичний психолог: Школа»
№1/2015
0 44 586 56 06
callback 0 800 212 012
[email protected]
www.pedrada.com.ua
МЦФЕР: Освіта
Відділ редакційної передплати
0 44 586 56 06
0 800 212 012 (сallback)
[email protected]
www.pedrada.com.ua
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа