close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
“Право на повагу до приватного та сімейного життя”
Сергій Гончаренко
(кандидат юридичних наук, професор)
тренінг для членів КДКА,
с. Мощун, готельний комплекс “Пуща Лісова”, 5-6 квітня 2014 року
\
СТАТТЯ 8. Право на повагу до приватного
і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у
здійснення цього права, за винятком випадків,
коли втручання здійснюється згідно із законом і є
необхідним у демократичному суспільстві в
інтересах національної та громадської безпеки чи
економічного добробуту країни, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Поняття приватного життя (1)
• Фізична та психологічна цілісність особистості
• Аспекти фізичної та соціальної особистості людини, включаючи
конфіскацію документів, необхідних для доказу особистості людини
• Прізвище людини
• Фотографія людини
• Репутація людини
• Гендерна ідентифікація, сексуальна орієнтація і сексуальне життя
• Право на особистий розвиток і створення та розвиток відносин з
іншими людьми і зовнішнім світом
• Право на самовизначення і особиста автономія
• Діяльність професійного та ділового характеру
• Досьє або дані, що складаються службами безпеки або іншими
державними органами
• Інформація про ризики для здоров'я людини
• Обшуки та конфіскація
• Стеження за комунікаціями і телефонними розмовами
Поняття приватного життя (2)
•
•
•
•
Поняття приватного життя поширюється на такі сторони людської особистості,
як ім'я людини (Бургхартц проти Швейцарії, 22 лютого 1994 р.) і зображення
людини (Шюссель проти Австрії, 21 лютого 2002 р.).
Приватне життя включає в себе фізичну і психологічну недоторканність особи,
гарантії забезпечення розвитку, без стороннього втручання, кожної людини в
її відносинах з іншими людьми (Ботта проти Італії, 24 лютого 1998 р.).
За певних обставин людина «вправі очікувати» захисту і поваги його
приватного життя. Так, у справі про прослуховування телефонних розмов у
приміщеннях підприємства Суд постановив, що заявник «був вправі очікувати
недоторканності його особистого життя в тому, що стосується таких розмов»
(Халфорд проти Сполученого Королівства, 25 червня 1997 р.).
Фотографії людини: Суд брав до уваги, чи стосуються фотографії приватних
або суспільних питань, а також те, чи призначені отримані таким чином
матеріали для обмеженого вживання, або їх передбачається зробити
доступними широкій громадськості (Фрідль проти Австрії, 31 січня 1995 р.,
Фон Ганноверська проти Німеччини, 24 червня 2004 р.).
Справа Волоха проти України
Рішення від 2 листопада 2006 р.
У цій справі перегляд постанови про накладення арешту на
кореспонденцію відповідно до ст. 187 КПК було передбачено лише
на початковій стадії, коли арешт та виїмка кореспонденції були
санкціоновані. Проте відповідне законодавство не передбачало
жодного проміжного перегляду постанови у розумні проміжки
часу або будь-яких строків для такого втручання. Також
законодавство не передбачало додаткового залучення судових
органів для нагляду за діяльністю правоохоронних органів при
здійсненні останніми повноважень, які розглядаються у цій справі.
Через це постанова про накладення арешту на кореспонденцію
заявників залишалася чинною протягом більш ніж одного року
після закриття кримінальної справи, а національні суди жодним
чином не відреагували на цей факт.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа