close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Послідовне з’єднання
провідників. Розв’язування
задач
Задача 1
Коло складається з двох послідовно з’єднаних провідників, опір
яких дорівнює 4 Ом і 6 Ом. Сила струму в колі 0,2 А. Знайдіть
напругу на кожному з провідників і загальну напругу.
Дано:
I 1  I 2  0, 2
I çàã  I 1  I 2
Ом
R 2  6 Ом
I çàã  0, 2 А
R1  4
U1 — ?
U 1  R1  I 1
U 1  4 Î ì  0, 2 À  0, 8
В.
U 2  R2  I 2
U 2  6 Î ì  0, 2 À  1, 2
В.
U çàã  U 1  U 2
U2 — ?
U çàã  0, 8 Â  1, 2 Â  2 Â
U çàã — ?
Відповідь:
U 1  0, 8
А.
В;
U 2  1, 2
В;
U çàã  2
В.
Задача 2
Ялинкова гірлянда складається з лампочок опором 20 Ом кожна,
розрахованих на силу струму 0,3 А. Скільки таких лампочок треба
з’єднати послідовно в гірлянду, щоб її можна було приєднати до мережі з
напругою 220 В?
Дано:
R  2 0 Ом
I çàã  0, 3 А
U çàã  2 2 0 В
n—?
R çàã 
U çàã
R çàã 
I çàã
R çàã  n  R
n 
n 
R çàã
200 Â
 733
0, 3 À
733 Î ì
 37
20 Î ì
R
Відповідь:
n  37
лампочок.
Ом;
(лампочок).
Задача 3
Електричне коло складається з джерела, яке створює напругу 6 В,
лампочки від кишенькового ліхтарика опором 13,5 Ом і двох резисторів
опором 3 Ом і 2 Ом. Усі прилади з’єднані послідовно. Визначте силу
струму в колі й напругу на кінцях кожного споживача.
Дано:
U çàã  6 В
Ом
R 2  3 Ом
R 3  2 Ом
R1  1 3, 5
I çàã — ?
R çàã  1 3, 5 Î ì  3 Î ì  2 Î ì  1 8, 5
R çàã  R1  R 2  R 3
I çàã  I 1  I 2  I 3
U çàã
I çàã 
R çàã
I çàã 
6 Â
 0, 3 А.
1 8, 5 Î ì
I 1  I 2  I 3  0, 3
А
U 1  0, 3 À  1 3, 5 Î ì  4, 1
U1 — ?
U 1  I 1 R1
U2 — ?
U 2  I 2 R2
U 2  0, 3 À  3 Î ì  0, 9
U 3  I 3 R3
U 3  0, 3 À  2 Î ì  0, 6
U3 — ?
Відповідь:
I çàã  0, 3
А, U 1  4, 1 В,
U 2  0, 9
В,
В;
В;
В.
U 3  0, 6
В.
Ом;
Задача 4
Обчисліть опір кола, що складається з електричної лампи опором 10 Ом,
реостата опором 12 Ом і мідних проводів завдовжки 5 м і з площею
поперечного перерізу 0, 5 ì ì 2, з’єднаних послідовно. Чому дорівнюватиме
загальний опір і сила струму в такому колі, якщо його підключити під
напругу 6 В?
Дано:
R çàã  R1  R 2  R 3
Ом
R 2  1 2 Ом
l3  5 м
R1  1 0
S 3  0, 5 ì ì
мідь
U çàã  6
2
R3  
Із таблиці:
ì
³ äü
 0, 0 1 7
Î ì ì ì
2
I çàã 
l3
R 3  0, 0 1 7
Î ì ì ì
S3
U çàã
ì
2

5 ì
0, 5 ì ì
2
I çàã 
В
6 Â
2 2, 1 7 Î ì
R çàã — ?
I çàã — ?
R çàã  2 2, 1 7
Ом.
R çàã  1 0 Î ì + 1 2 Î ì + 0 , 1 7 Î ì  2 2 , 1 7
R çàã
R çàãì  1 0 Î ì + 1 2 Î ì + 0 , 1 7 Î ì  2 2 , 1 7 Ом.
Відповідь:
 0, 1 7
Ом,
I çàã  0, 2 7
А.
 0, 2 7
А.
Домашнє завдання
Розв’язати задачі за посібником:
Задача 8.8. Ділянка кола складається з двох резисторів
R1  100 Ом і R 2  3 0 0 Ом, підключених послідовно. Яка
напруга на ділянці кола, якщо через перший резистор
протікає струм 24 мА?
Задача 8.24. Виконуючи дослід, учень склав електричне
коло. Чому дорівнює напруга між точками A і B?
Дякую за увагу!!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа