close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
5-модульге кіріспе
Фестивальдер және
Мерекелер бөлімі
Дарынды және талантты
балаларды топтық біріккен
жұмыста оқыту.
Issue 1 Date 15/12/2011
Терминдерді түсіндіру
• Дарынды балалар бір немесе бірнеше оқу
пәні бойынша жоғарғы деңгейге жетеді
• Талантты балалардың дағдылары
практикалық іс-әрекетте, оқу пәндерінде,
өнерде, музыкада және спортта жоғарғы
деңгейде қалыптасқан.
• Бір салада дарынға немесе талантқа ие
болуы, бірақ басқа салада дарынсыз болуы
мүмкін
• Зияткерлік мүмкіндіктер эмоциональдық
жетілумен сәйкес келмейді
Білім берудегі мәселелер
•
•
•
•
•
Білу
Тиісті қамтамасыз ету
Қорларды бөлу
Жүйелі мониторинг
Әлеуметтік және эмоционалдық
қажеттіліктер
• Мұғалімдер және ата-аналарға бөлінген
түсініктер және күтулер
Мерекелер және фестивальдер
туралы топтық жұмыста дарынды
және талантты балаларға арналған
мүмкіндіктер
• Топ ішіндегі әртүрлі рөлдер үшін қажетті
түрлі дағдылар: көшбасшылық, жазба,
уақытты есептеу, есеп беру
• Ойлау дағдылары: зерттеу, ақпаратты
жинау, іріктеу, бағалау, басымдылықтарды
таңдау
• Уақытпен шектелмеген, жеке тәжірибемен
алмасу, бөтен дәстүрлерге құрмет
«мозаикалық жұмбақ» тобындағы
бірлескен жұмыс
• Балалар үшін ойлау дағдыларын,
ұйымдастырушылық және
коммуникативті дағдыларды дамыту
мүмкіндігі
• Нақты мақсаттар үшін таңдалған жұмыс
мазмұны
• Құрылымдар, уақыт және рөлдердің
айқындығы
• Оқытудың қалаған стилін таңдау
мүмкіндігі
Баланың жасына байланысты
өзгеріс түрлері
• Мерекелер және фестивальдер
Кіші жастағы балалар үшін жеке тәжірибені
талқылау және бөлісу мүмкіндігі және осы
салада маман болу
Ересек балалар үшін дәстүрлерді зерттеу,
алуандылығы мен жеке маңыздылығын
ойлау мүмкіндігі
Топтың тиісті тәжірибесін және дағдыларын
жазу әдісі - кескіндер, диаграммалар,
коллаждар, пауэрпоинт таныстырылымы
Рұқсат етілген уақыт ұзақтылығы
Сынып базасындағы зерттеулерде
оқытылған мозаикалық жұмбақпен
жұмысқа арналған мүмкін болатын
балама мағына
• Ерте заманғы Греция өмірінің аспектілері:
өнер және сәулет, спорт, әдебиет және театр,
саяси өмір
• Еуропалық елдердің физикалық және
экономикалық аспектілерін зерттеу: өзендер,
таулар, үлкен қалалар, өнеркәсіптік
қызметтер
Тапсырмалардың сипаты
• Бірлескен тәжірибе алмасу
• Жаңа пән саласындағы зерттеу, тиісті
сілтемелік қорларды қолдану
• Басқа топтармен коммуникацияға
арналған мазмұнды бағалау
• Қашықтықтан оқыту шеңберін ЖОО-да
қолдану
Оқыту мониторингісі және дарынды
және талантты балалардың ісәрекеті
• Кез келген диаграммаларды және
сызықтарды бағалау
• Құрылым шеңберіндегі топтық
жұмыстарды зерттеу
• Бейне немесе магнитофонға жазу
• Идеяларды терең зерттеуге арналған
бұдан арғы талаптар сұранысы
• Топтың жеке мүшелерімен әңгімелесу
Топтардың зерттеулері
• Танымдық, әлеуметтік және
эмоционалдық оқыту туралы
релевантты ақпаратты жинауға
арналған тиісті құрылымды таңдау
• Оқыту үшін бағалау стратегиясы үшін
адамдармен кез келген әңгімелесу
түрлерін қолдану
• Әріптестердің жазбасынан шыққан
зерттеулер мен түсініктерді салыстыру
Зерттеулерден шыққан ақпарат
қаншалықты пайдалы?
• Саралап оқытуды жоспарлауды
ақпараттандыру
• Басқа жұмыстар үшін топтауды
ақпараттандыру
• Ата-аналарды да үйрететін өзара
түсінік
• Жалпы мектеп саясатын және
сақтандыру шараларын
ақпараттандыру
“мозаикалық жұмбақпен” топтағы
бірлескен жұмыс
• Барлық топты төрт топқа бөлу,
• Тақырыпты барлық топтарға бөлу: тағам,
музыка және билер, киім, ойындар және
спорт
• Топқа рөлдерді бөлуді ұсыну: кеңсе
қызметкері, менеджер, репортер, төраға,
3 бақылаушы
• Әрбір топ Қазақстандағы мерекелер және
фестивальдер туралы білімдері және
тәжірибесімен алмасуға шектеулі уақыт
беріледі.
• Бақылаушылар топтағы оқыту үрдісін
зерттеуге арналған кестені қолданады
мозаикалық жұмбақпен жұмыс
істеудің екінші кезеңі
• Ақпаратты шолуға шектеулі уақыт және
басқа топтар алдында есеп беру үшін 5
маңызды тармақтарды келісіп алу.
• Зерттеушілерден басқа топ мүшелері 1т.б. санды алады, содан кейін 4
адам,яғни 1-т.б (бірдей саны сәйкестер)
бірігіп кездеседі және бір - бірін
тыңдайды, сұрақтармен қосқанда, әр
таныстырылым үшін 5 минут беріледі.
Бақылаушылардың кері
байланысы
• Үлкен топтың және 4 «сарапшыдан»
тұратын топтың өсу өзгерісі арасындағы
қызықты салыстырулар
• Топ мүшелері бір бірінен үйренетінін
көрсететін іс-әрекеттерді түсіну
• Топтағы бөлінген рөлдердің мәні
• Оқытуды жеңілдету үшін топтық
құрылымның құндылығы.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа