close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Філософська
антропологія
План
1. Що таке філософська антропологія.
2. Властивості (екзистенціали) людини.
3. Версії походження людини.
4. Людина, індивід, особистість
1. Що таке філософська антропологія
Філософська антропологія
(від. гр. Ânqrwpo~ – людина
та l3go~ – розум, вчення,
слово) – це розділ філософії,
який вивчає людину, її
існування (екзистенцію).
У
Арістотеля
вперше
зустрі-чається
словосполучення «#nqrwpol3go~» – «той, що говорить
про людину».
“Пізнай самого себе”
До проблем людини
філософія зверталася
починаючи від
софістів і Сократа.
«Пізнай
самого
себе і ти
пізнаєш
богів і
Всесвіт”.
Сократ
(470/69–399 рр. до н.е.).
З його ім’ям пов’язують
поворот західної філософії
до людини.
Хілон із Спарти
(VI ст. до н.е.)
Засновником
філософської
антропології
вважається
німецький філософ
Макс Шелер
Макс Шелер
(1874–1928) –
засновник
філософської
антропології.
2. Властивості (екзистенціали)
людини
1) діяльність і
творчість;
2) духовність і духовні
потреби
3) “придумування
потреб” і “бажання
бути іншим”
4) вибір, свобода,
обов’язок,
відповідальність
1) Діяльність і творчість
«Бідна у своїх органах чуття,
гола, ембріональна у всій своїй
будові, ненадійна у всіх своїх
інстинктах, вона [людина] є
істота, екзистенційно
змушена до дії»
Арнольд Гелен
(1904–1976)
Творчість є
створенням чогось
нового (того, чого не
існує в природі)
2) Духовність і духовні потреби
Жодною природною
недосконалістю не можна
пояснити, чому людина має
потребу малювати
полотна чи писати
поему – все це вона
робить через
існування
принципово вищих
потреб – духовних
3) “Придумування потреб”, “бажання бути
іншим”
Людина вміє сама
«придумувати» для себе
потреби, а також завжди
прагне стати іншою і
бути не там де вона є.
Гельмут Плеснер
(1892-1985) автор “закону утопічного місця”
4) Вибір, свобода, обов'язок, відповідальність
Відповідальний вчинок є
найважливішою
характеристикою
люського буття
М. Бахтін (1895-1975)
3. Тілесність людини
Моріс Мерло-Понті (1908-1961) в
уявленнях про тіло виділяв шість
смислів:
1) «Тіло як об’єкт» – це коли ми
говоримо про нього, як про
«шматок м’яса», як біологофізіологічно-хімічний
механізм.
2) «Образ тіла» – образ
абстрактного, «нічийого» тіла
в нашій свідомості.
3) «Моє тіло» – відчуття свого
власного тіла.
4) «Феноменальне тіло» – це тіло,
що бореться з анатомічною
формою, «з тілом як об’єктом».
5) «Тіло-поріг» – відчуття
обмежених можливостей
власного тіла, усвідомлення
того, що наші фізичні
можливості небезмежні.
6) «Плоть» – одухотворене тіло.
4. Походження людини (версії)
Еволюціоністська
людина з’явилася внаслідок еволюційного
розвитку природи (Чарльз Дарвін (1809–
1882)
Креаціоністська
(від лат. creatio – творіння). Прихильники
креаціоністської версії стверджують, що
людину було створено Богом.
Антропна
розум і матерія виникли на загальній основі й
є лише двома властивостями однієї й тієї ж
реальності (Брендон Картер (нар. 1942).
Версія
“збою”
людина з'явилася внаслідок “збою”, “помилки”
в ході природних процесів
5. Людина, індивід, особистість
Людина
термін, що фіксує приналежність до людського роду
Індивід
окрема людська одиниця,
часто самодостатня, незалежна від інших людей
Особистість
людина, яка усвідомлює
свою неповторність, своєрідність, унікальність, відмінність від інших людей, і намагається її підтримати
Василь Лісовий (1937-2012) – український
філософ-дисидент.
1972 року, коли Інститутом філософії АН
України прокотилася хвиля репресій на
основі звинуваченнь у “буржуазному
націоналізмові”, коли були заарештовані
його друзі, написав «Відкритого листа
членам ЦК КПРС і ЦК КП України» котрий
містив фразу «я вважаю себе теж
причетним до такої справи – ось чому
прошу мене також заарештувати і судити».
Така “ініціатива” обернулась йому 11 роками
концтаборів і заслань.
Своїх поглядів Василь Лісовий не змінив.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа