close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема лекції:
Розчини для
ін'єкцій зі
стабілізаторів
(частина 1)
Автор:
канд. фарм. наук,
доц. Г.Р.Козир
План лекції
1. Технологія розчинів для ін'єкцій і
контроль їх якості.
2. Стабілізація розчинів для ін'єкцій.
3. Стабілізація розчинів речовин, які легко
окиснюються
4. Стабілізація розчинів речовин – солей,
які утворені сильною кислотою і слабкою
основою
5. Стабілізація розчинів речовин – солей,
які утворені слабкою кислотою і сильною
основою
Ін'єкційні лікарські форми
– це специфічна група ліків,
що вимагає особливих умов готування,
найсуворішого
дотримання
асептики,
технологічної
дисципліни,
повної
відповідальності за готування, контроль
якості й оформлення до відпустки
лікарських препаратів.
Ін’єкційні розчини
асептичному блоці
готують
в
Асептичні умови – це
визначені умови роботи, а також
комплекс
обов'язкових
організаційних
заходів, що дозволяють максимально
зберегти ліки, від попадання в них
мікроорганізмів.
Технологічний процес готування
розчинів для ін'єкцій складається з
наступних стадій:
Підготовка асептичного блоку й організація роботи в
асептичних умовах.
Підготовка посуду і допоміжних матеріалів.
Підготовка розчинників і лікарських речовин.
Розчинення лікарських речовин.
Стабілізація або ізотонування розчинів
Контроль якості розчинів.
Фільтрування розчинів з наповненням флаконів,
перевірка на відсутність механічних включень.
Укупорка, перевірка герметичності, підготовка до
стерилізації (маркірування).
Стерилізація.
Контроль якості й оформлення лікарських препаратів
до відпустки.
Підготовчі роботи
Розчини
готують
масооб'ємним методом,
при
якому
лікарська
речовина береться по
масі, а розчинник додають
до одержання потрібного
об’єму розчину.
Розчинення
Стабілізація розчинів при необхідності
Стабільність досягається додаванням
стабілізаторів
або
використанням
особливих способів приготування.
Аналіз
Фільтрування розчинів
Укупорка флаконів
Стерилізації –
розчини піддають не
пізніше 1,5–2 годин після
виготовлення.
Виключення складають
розчини глюкози, що
стерилізуються негайно
після виготовлення.
Стабільність
ліків
для
ін'єкцій
досягається дотриманням асептичних
умов
їхнього
готування,
вибором
оптимальних умов (температура, час)
стерилізації, застосуванням припустимих
антимікробних засобів, що дозволяють
досягати ефекту стерилізації при більш
низьких
температурах
і,
також,
використанням стабілізаторів – речовин,
що підвищують хімічну стійкість ліків в
ін'єкційних розчинах.
Стабілізатори можна умовно
розділити на три групи:
Речовини, що забезпечують хімічну
стабілізацію, - антиоксиданти, що
перешкоджають окислюванню.
Речовини, що перешкоджають
гідролізові солей і омиленню складних
ефірів.
Антисептики, що забезпечують
мікробіологічну стабілізацію.
Основними змінами лікарських
речовин є хімічні процеси:
• окислювання
• гідроліз
•ізомеризація
Окислювання речовин
Окислюванню піддаються лікарські
речовини різної хімічної будови: – похідні
ароматичних амінів, фенотіазіну, багато
солей алкалоїдів, солі азотистих основ,
вітаміни й інші речовини, що містять
фенольні, спиртові, карбонільні групи,
аміногрупи з рухливим атомом водню.
Процес окислювання можна
сповільнити такими
способами:
а) ввести речовину, що швидко реагує з
алкільним радикалом, у результаті чого в
пероксид буде перетворюватися тільки
частина радикалів;
б) ввести сполуку, що швидко реагує з
перекисними радикалами. Це знизить
швидкість утворення пероксидів і
регенерування радикалів;
в) ввести речовини, що руйнують
гідропероксиди RООН.
У
фармації
застосовуються
антиоксиданти, що сповільнюють
окислювання, перешкоджають утворенню активних радикалів. Найбільш
ефективними з них є феноли,
нафтоли, амінофеноли, ароматичні
аміни.
Ефективними антиоксидантами є
речовини, що руйнують гідропероксиди
(натрію
сульфіт,
натрію
метабісульфіт,
тіосечовина,
ронгаліт,
унітіол )
Але є й інші антиоксиданти, такі як
параамінофенол, кислота аскорбінова.
Відомо, що окислювально-відновні
процеси підсилюються під впливом
ряду таких факторів, як присутність
іонів важких металів, значення рН,
кількість кисню, температура і т.д.
Стабілізація легкоокислюючих речовин
здійснюється проведенням комплексу
заходів:
Введення антиоксидантів (для зв'язування
кисню).
Введення комплексонів (для зв'язування іонів
важких металів).
Створення оптимальних границь pH розчину
за допомогою кислот (хлористоводневої,
лимонної, аскорбінової).
Видаленням кисню в розчиннику й у повітрі
над розчином (кип'ятінням, наповненням
флаконів до верху, насичення розчину
вуглекислотою, заповнення флаконів у струмі
інертного газу).
Rp.: Solutionis Acidi ascorbinici 5% 50 ml
Sterilisa!
Da. Signa По 1 мол 2 рази в день.
ТЕХНОЛОГІЯ
Розчини кислоти аскорбінової стабілізують
введенням антиоксиданту натрію метабісульфіту 1 г
на літр розчину або натрію сульфіту безводного 2 г
на 1 літр. Крім того, розчини кислоти аскорбінової
сильнокислі. З метою нейтралізації середовища до
складу розчину вводиться натрію гідрокарбонат
23,85 г на 1 літр. Розчин натрію, що утвориться,
аскорбінат має рН 6–7.
В асептичних умовах у стерильній мірній колбі
розчиняють 2,5 г кислоти аскорбінової, 1,19 натрію
гідрокарбонату і 0,1 г безводного натрію сульфіту в
частині свіжопрокип’яченної води для ін'єкцій. Після
закінчення
виділення
пухирців
газу
розчин
доливають до 50 мл, перемішують, фільтрують у
стерильний флакон і стерилізують при 120 С 8 хв.
Оформляють
етикетками
«Для
ін'єкцій»,
«Стерильно».
ППК (лицьова сторона)
Дата
№ рецепта
Natrii sulfitis anhydrici 0,1
Acidi ascorbinici 2,5
Natrii hydrocarbonatis 1,19
Aquae pro injectionibus ad 50 ml
Vобщ = 50 ml
Sterilis
Приготував:
підпис
Перевірив:
підпис
Гідроліз – це реакція іонного обміну
між лікарською речовиною і водою.
Гідролізові піддаються сполуки різних
класів: алкалоїди, глікозиди, вітаміни,
ефіри, білки, вуглеводи й особливо солі.
Гідролізові піддаються тільки ті солі, у яких
один або обидва компоненти слабкі.
Гідроліз солей, утворених слабкою
оснновою і сильною
кислотою, і їхня стабілізація.
До
цієї
групи
відносяться
солі
алкалоїдів,
що
містять
азотсинтетичні
основи (розчини солей новокаїну, дибазолу,
стрихніну нітрату й ін.).
Цю
групу
солей
стабілізують
додаванням 0,1 М розчину хлористоводневої
кислоти,
оскільки
надлишок
гідроксильних іонів (OH+3) знижує ступінь
дисоціації води і придушує гідроліз, викликаючи зрушення рівноваги вліво.
Рекомендується стабілізувати кислотою
хлористоводневою розчини апоморфіну
г/х, атропіну сульфату, дибазолу, новокаїну,
спазмолітину, стрихніну нітрату, кокаїну г/х,
дикаїну.
Стабілізація розчинів для ін'єкцій, що
представляють солі слабких основ і
сильних кислот здійснюється 0,1 М
розчинами
кислоти
хлористоводневої.
Прикладом служить розчин новокаїну.
Rp.: Solutionis Novocaini 0,5% 100 ml
Sterilisa!
Da. Signa Для інфільтраційної
анестезії.
Для
стабілізації
0,5%
розчину
новокаїну
0,1
М
р-ну
кислоти
хлористоводневої до рН 3,8–4,5 беруть 4
мл на 1 л розчину. Стерилізують при 120С
8 хв.
Оформляють етикеткою блакитного
кольору «Для ін'єкцій», на якій указують:
р-н новокаїну 0,5% 100 мл для
інфільтраційної анестезії, «Стерильно».
ППК (лицьова сторона)
Дата
№ рецепта
Aquae pro injectionibus 100 ml
Novocaini 0,5
Solutionis Аcidi hydrocarbonici 0,1 M gtts. VIII
Vобщ = 100 мл
Sterilis
Приготував:
підпис
Перевірив:
підпис
Гідроліз солей, утворених сильною
основою і слабкою кислотою
До цієї групи відносяться розчини
кофеїну-бензоату
натрію,
натрію
тіосульфату, натрію нітриту.
У цьому випадку гідролітичні процеси
підсилюються в кислому середовищі. Для
придушення гідролізу необхідно: створити
слаболужне середовище, шляхом додавання 0,1 М розчину натрію гідроксиду або
додавання натрію гідрокарбонату.
Для стабілізації 1 л 10 і 20% розчинів
кофеїну-бензоату натрію ДФУ Х видання
рекомендує додавати 4 мл 0,1 М розчину
натрію гідроксиду, а до 30% розчину натрію
тіосульфату як стабілізатор додається
натрію гідрокарбонат (20 м на 1 літр).
Стабілізація розчинів
глюкози
Для стабілізації розчинів глюкози
додають стабілізатор Вейбеля, що готують
за прописом:
Натрію хлориду 5,2 мл
Кислоти хлористоводневої
розведеної 4,4 мл
Води для ін'єкції до 1 л
При готуванні розчинів глюкози,
незалежно
від
її
концентрації,
стабілізатора додають 5% від об’єму
розчину.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа