close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЛІТИЧА ЕЛІТА ТА
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО
План
1. Що таке політична еліта?
2. Концепції політичної еліти.
3. Типологія політичної еліти.
4. Концепції політичного лідерства.
5. Типологія лідерів.
1. Що таке політична еліта?
Політична еліта (фр. elite – “найкраще”, “вибране”) –
це організована група, яка, безпосередньо або
опосередковано, бере участь у прийнятті й
організації виконання політичних рішень.
Вільфредо Парето
(1848-1923) засновник теорії
еліт
Гаетано Моска
(1858-1941)
Поняття “політична еліта” не слід вживати
з ціннісним смисловим навантаженням
Наша «політична еліта» наче морська
свинка: і не еліта, і не політична»
Оксана Забужко
Структура політичної еліти

 носії влади (лідери,
вожді, керівники);
бюрократична еліта
(чиновники);
 група тиску
(«комунікаційна
еліта», лідери
профспілок, релігійних
організацій,
неформальних груп,
громадських рухів)
- власна “ідеологія”, корпоративна
солідарність
- власна “ідеологія”, корпоративна
солідарність
- високий соціальний статус
2. Концепції політичної еліти
Найперші концепції політичної еліти
(“італійська школа”) грунтувались на
поглядах Н. Мак’явеллі
КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ
 Мак’явелістьский підхід – наявність активної, творчої меншості і пасивної нетворчої
більшості випливає з людської природи. Еліта, часто від природи, наділена особливими
моральними, інтелектуальними та іншими перевагами (В. Парето, Г. Моска).
 Концепція демократичного елітизму («елітарної демократії») –намагається сумістити
елітизм і демократію (теорія «конкуруючих еліт» Й. Шумпетера, «відкритості еліти»
Г. Лассуела, «рухливих еліт» Н. Боббіо, «рівних можливостей» К. Мангейма, «вертикальної
демократії» Дж. Сарторі).
 Концепція плюралізму еліт – заперечує існування еліти як єдиної групи й доводять
наявність багатьох еліт: політичної, економічної, наукової, мистецької, релігійної тощо
(Р. Міхельс й ін.)
 Ліво-ліберальна теорія еліт – еліта не є не результатом інтелектуальних чи моральних
переваг, а лише наслідком посідання командних позицій у суспільній ієрархії (Ч. Міллс).
 Психологічний підхід – поділ людей на еліту і масу є продуктом людської психіки
(бажання керувати і бажання підпорядковуватися Е.Фромм, А. Адлер та ін.)
 Функціонально-технократична – необхідність існування еліти обґрунтовується
виконанням функції управління. Еліта володіє доступом до знань та інформації (Дж.
Берихем, А. Фріш).
 Теорія партократичної еліти – ґрунтується на дослідженнях партійних еліт в
Радянському Союзі, фіксує формування нової еліти, що походить із феномену спільної
власності (М. Джілас й ін.)
3. Типологія політичної еліти
Типологія політичної еліти
класифікації
За місцем
в політичній
системі
- правлячя;
- опозиційна
За часом
і засобом
утвердження
- традиційна
- сучасна
За масштабами
діяльності
За системою
формування
- крові;
- власності;
- інтелектуальна
За стилем
правління
- “леви”;
- загальнонаціональна;
- регіональна.
- “лиси”
(В. Парето).
За обсягом
владних
повноважень
- вища;
- середня;
- адміністративна.
За способом
формування
- закрита;
- відкрита.
4. Концепції політичного
лідерства
КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА
 Теорія рис – лідерство є результатом наявності у лідера певних психологічних
і соціальних рис (гострий розум, тверда воля, енергійність, компетентність,
організаторські та ораторські здібності, готовність брати на себе
відповідальність).
 Ситуативна концепція – лідерство є функцією ситуації. Не риси, а конкретні
обставини створюють лідерів. В сучасному суспільстві лідером є безпринципна
людина.
 Конституентальна концепція – лідерство створюється відносинами між
керівником і його послідовником. Сам лідер залежить від послідовників.
 Психологічна концепція – феномен лідерства є результатом волі до влади
(Ф. Ніцше), сублімованої сексуальної і агресивної енергії (З. Фройд тощо).
5. Типологія лідерів
Типологія лідерів
класифікації
За видами
- формальний;
- нефорамальний
За відношенням
до підлеглих
- авторитарний
- демократичний
За масштабом
За стилем
- загальнонаціональний;
- соціальних груп класів.
За соціальною
природою
авторитету
- традиційний;
- харизматичний;
- бюрократичний;
- лідер-професіонал.
- ідейний лідер;
- лідер-службовець;
- лідер, що підкуповує;
- кризовий лідер;
- лідер-одноосібник;
- лідер-плутократ;
- лідер-популіст;
- лідер-професіонал.
За відношенням
до існуючою
політичної
системи
- лідер-консерватор;
- лідер-реформатор;
- лідер-революціонер.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа