close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Електричний опір
Сила струму
Нікель < залізо < мідь
Електричний опір
Фізична величина, яка характеризує протидію,
яку чинить провідник на проходження електричного
струму, називається електричним опором (R).
Вимірюють електричний опір в омах (на честь
німецького вченого XIX ст. Георга Ома).
Резистори
Резистори – це провідники із заданим опором
Величина опору залежить
від речовини, з якої
виготовлений провідник.
Опір провідника прямо
пропорційний його довжині
L2L<L
1 1
Опір провідника обернено пропорційний
площі його поперечного перерізу
Опір провідника
R 
l
S
R — опір провідника,
l — його довжина,
S — площа його поперечного перерізу;
ρ — коефіцієнт пропорційності, що залежить від
речовини, з якої виготовлений провідник
Опір провідника
Опір провідника, виготовленого з даної речовини,
завдовжки 1 м, який має площу поперечного перерізу
2
називається питомим опором цієї речовини.
1 ì
  
Î ì ì ì
ì
2
   Î
ì ì
Величина електричного опору
людини
волога шкіра — 1000 Ом;
суха шкіра — 500 000 Ом;
внутрішні тканини, органи людини – 100500 Ом.
Електричний струм, проходячи через тіло
людини, впливає таким чином:
до 0,01 А — практично не відчувається;
0,02 А — болючі відчуття;
0,03 А — порушується дихання;
0,07 А — дихання утруднене;
0,1 А — фібриляція серця, яка може призвести
до смерті;
0,2 А — сильні опіки, зупинка серця.
Запитання
Який із двох провідників з однакового матеріалу й однакового
перерізу має більший опір і в скільки разів: завдовжки 5 см або 5
м? 12 м або 120 см? 40 м або 4 м?
Який із двох провідників однакової довжини та з однакового
матеріалу має більший опір і в скільки разів: із площею
поперечного перерізу 5 ñì 2 або 5 0 ñì 2; 1 0 ì ì 2 або 5 ñì 2?
Який із двох провідників однакової довжини та з однаковою
площею поперечного перерізу має більший опір і в скільки разів:
з фехраля    1, 3 Î ì  ì ì  або    1 3 Î ì  ì ì  графіту
2

ì
2


ì

Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Розв’язати задачі за посібником:
Задача 6.18. Який опір має ніхромовий провідник
завдовжки 1 м і з площею поперечного перерізу
2
1ì ì ?
Задача 6.20. Довжина й площа поперечного
перерізу свинцевого й срібного провідників
однакові. Який із провідників має менший опір?
Творче завдання. Визначте електричний опір
будь-якого провідника (зразок принесіть у клас).
Прилади виберіть самостійно.
Дякую за увагу!!!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа