close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МАН –2013 р.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ
9 клас
I РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 2
1. Підкресліть хибні твердження:
а) У 1253 р. помер Данило Галицький
б) За Кревською унією Польща і Литва об’єднувалися в єдину державу – Річ Посполиту
в) Битва на Синіх Водах відбулася на території сучасної України
г) Засновником литовської правлячої династії був великий князь Вітовт
д) Російсько-турецька війна 1806-1812 рр. закінчилася перемогою Росії
е) Роди Скоропадських, Дорошенків та Апостолів дали Україні по два гетьмана
є) “Устава на волоки” була прийнята в Великому князівстві Литовському в 1557 р.
ж) Перше видання “Кобзаря” Т. Шевченка вийшло друком в 1840 р. і містило всього вісім поетичних
творів
2. Гетьман І. Самойлович втратив владу після походу на:
а) Молдавію
б) Крим
в) Валахію
г) Азов
3.Поширення якої форми господарювання в ХVI ст. спонукало сучасника зробити
такий висновок:
“Братія шляхетська, побачивши перед собою родючі українські землі, думала
не про татар та козаків, а про нову здобич для польського плуга”?
а) Зимівник
б) Уход
в) Фільварок
г) Слобода
II РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 4
1. Наприкінці епохи середньовіччя невідомим латиномовним автором був складений
наступний віршик про Польське королівство:
“Clarum regnum Polonorum
Est coelum Nobiliorum,
Paradisus Judaeorum
Purgatorium plebejorum
Et infernus Rusticorum”.
“Найясніше королівство Польське
Є царством небесним для знаті,
Раєм для іудеїв,
Чистилищем для плебеїв [бідних міщан]
І пеклом для селян”.
Чи згодні ви з таким визначенням?Які факти свідчать на користь чи проти такого
твердження?До яких наслідків призвела Польщу та українські землі в її складі змальована
вище ситуація?
2. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«…Нашому генерал-поручику Текелію з довіреними нашими військами...без будь-якого опору з боку
козаків, тому що були оточені з усіх боків... у цілковитому порядку …найспокійнішим чином
виконати доручену йому справу, уникаючи, наскільки це можливо, кровопролиття...»
Хто був автором наказу? Яке доручення виконав генерал? Якими були наслідки цієї
події для історії України?
3. Розставте у вірній хронологічній послідовності:
а) Люблінська унія
б) Перший козацький реєстр у Речі Посполитій
в) Поява Острозької Біблії
г) Другий Литовський статут
ґ) Повстання С.Наливайка
д) Заснування Д.Байдою-Вишневецьким укріплення на Хортиці
е) Заснування Києво-Могилянської колегії
є) Хотинська війна
III РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 7
1.Як ви вважаєте, чи були альтернативи хрещенню Русі за візантійським обрядом князем
Володимиром? Якщо так, чому вони не були реалізовані?
2. Ви – син (донька) відомого французького інженера, картографа і письменника Гійома
Левассера де Боплана (1600-1673 рр.) В 1666 р. ви вирушили в подорож до далекої і загадкової
“країни козаків”, про яку в дитинстві розповідав вам батько, демонструючи при цьому
складену ним в 1630-х рр. карту. Про які зміни в політичному устрої України та Речі
Посполитої ви розповісте йому після повернення додому (2 б.)? Які основні зміни відбулися в
житті населення України за ці роки (3 б.)? Яке майбутнє, на вашу думку, чекає на цю країну в
найближчі роки, і чому саме таке (2 б.)?
3. Які стани і класи існували на українських землях під владою Російської імперії в XIX ст.
(2б)? Що вони собою являли (2б)? В чому різниця між станом і класом (2б)? Коли в Російській
імперії зникли стани (1б)?
МАН –2013 р.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ
10 клас
I РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 2
1.В ході Першої Світової війни Товариство українських поступовців закликало українців:
а) підтримати Троїстий союз, бо “ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, що
знайшло охорону в австрійській державі”
б) бути нейтральними, бо “жодна сторона не може викликати співчуття ні цілями, ані засобами
боротьби”
в) підтримати Антанту і “чесно, не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян
Росії до кінця”
г) боротися проти Антанти і Троїстого союзу “за вільну Україну від гір Карпатських аж по
Кавказ”
2. Підкресліть хибні твердження:
а) Головою Української академії наук за гетьмана П. Скоропадського став видатний історик Г.
Вернадський
б) Повстання отамана Григор’єва проти радянської влади відбулося в 1919 р.
в) НЕП в Україні був запроваджений дещо раніше, ніж в Радянській Росії.
г) Політика “червоного терору” була офіційно проголошена більшовиками в 1918 р.
д) Наступ під Чортковим завершився після взяття УГА Львова
е) Восени 1920 р. Н. Махно з декількома соратниками емігрував до Румунії
є) С. Будьонний, М. Щорс і П. Міронов були командирами червоних під час громадянської війни
ж) Ф. Швець входив до складу Директорії УНР
3.В ході політики коренізації в Україні було:
а) реорганізовано національні райони на території республіки в звичайні райони
б) замінено російську мову в діловодстві, ЗМІ, освіті державною українською мовою
в) розширено зовнішньополітичні права республіки для проведення активнішої культурної
політики за кордоном
г) збільшено питому вагу українців серед держапарату, що керував республікою
II РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 4
1. Прочитайте уважно уривок з популярного колись романсу:
Брала русская бригада
Галицийские поля,
И достались мне в награду
Два железных костыля.
Из села мы трое вышли,
Трое первых на селе,
И остались в Перемышле
Двое гнить в чужой земле.
Вот приду в село родное,
Дом построю в стороне.
Ветер воет, ноги ноют,
Будто вновь они при мне...
Про які події Першої світової війни йде мова в тексті, що ви про них знаєте (2 б.)? В
чому, на вашу думку, секрет популярності пісні в Росії та Наддніпрянській Україні в першій
половині XX ст. (2 б.)?
2. Прочитайте уважно уривок зі спогадів відомого українського більшовика Володимира
Затонського:
“Я приїхав до Києва якраз тоді, коли він був узятий. Страшне, кошмарне видовище. Ми
увійшли до міста: трупи, трупи і кров. Тоді розстрілювали всіх. Просто на вулицях. Я сам
ледь не загинув: серед білого дня мене один з патрулів зупинив. Я йому показав свідоцтво
члена Українського уряду, написане українською мовою, з друком Всеукраїнської Центральної
ради, робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. На місці, напевно, розстріляли
б, – тоді ж це прямо на вулиці робили, – якби, на щастя, в іншій кишені не було іншого
мандата, за підписом…”.
Коли відбувалися згадані події (1 б.)? Хто влаштував у місті вищезгадану розправу (1
б.)? Чий підпис урятував майбутнього наркома освіти УРСР (1 б.)? Якими були наслідки
подібної політики (1 б.)?
3. Підберіть дату до події:
Повстання отамана Григор’єва проти радянської влади Взяття Києва військами Денікіна Перший Зимовий похід Повна окупація території ЗУНР польськими військами а) серпень 1919 р., б) липень 1919 р., в) грудень 1919 - травень 1920 рр., г) жовтень 1919
р., д) травень-червень 1919 р.
III РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 7
1.Уважно прочитайте уривок з газетної статті:
“Положення – надзвичайно трагічне. За інших обставин такий уряд викликав би симпатію,
співчуття, довір’я. Але нинішній соціялістичний уряд Мартоса – це не лише емігранти, не лише
втікачі, але й ліквідатори. Вся його діяльність – це ліквідація малої решти української державности.
Коли цей уряд з нарушенням державних норм прийшов до влади, – ми чули від нього, що
найголовнійшим виправданням його утворення являється його соціялістичність; тільки з ним ніби то
будуть говорити повстанці; тільки йому довірятимуть трудове селянство й робітництво; тільки воно
поведе за собою війська. І що ж?! Минуло півтора місяця – й від держави української лишились
тільки члени правительства Мартоса та декільки сальонів на колесах, в яких перебувають елементи
на 3/4 в свойому складі вороги самій ідеї української державности. Повстанці не хтять балакати з
цим урядом… Французи, які говорили з урядом Остапенка – цілковито ігнорують Мартоса. Поляки,
які за кабінету Остапенка не сміли думати про наступ, – нині його переводять в повній мірі.
“Ліквідовано” все... порвано всі нитки загальнодержавної української політики. Ліквідується навіть
сама ідея української державности... Все було поставлено нашими соціялістами на банк і карта
побита”.
Коли (рік, місяць) могла вийти друком стаття (2 б.)? В якій державі (1 б.)? Чому автор
публікації займає саме таку позицію, і чи згодні ви з ним (4 б.)?
2.Напишіть есе на тему “Роль Українських січових стрільців в українській історії”.
3.Охарактеризуйте боротьбу з неписьменністю та культурно-освітню роботу на селі в УСРР в
1920-х рр. за такою схемою:
а) причини і мета, б) основні заходи, в) результати
МАН –2013 р.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ
11 клас
I РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 2
1. У складі якої держави в XX ст. українські землі мали назву “східні креси”?
а) Польщі
б) Чехословаччини
в) Румунії
г) Угорщини
2.Другим і останнім головнокомандувачем УПА був:
а) Роман Шухевич
б) Степан Бандера
в) Василь Кук
г) Лев Ребет
3.Єдиним льотчиком-українцем, що був тричі удостоєним звання Героя Радянського Союзу,
був:
а) Олександр Покришкін
б) Іван Кожедуб
в) Сергій Грицевець
г) Валентин Котик
II РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 4
1.Вкажіть час проведення військової операції:
а) Карпатсько-Ужгородська б) Львівсько-Сандомирська –
в) Корсунь-Шевченківська –
г) Ясько-Кишинівська а) Липень-серпень 1944 р., б) серпень 1944 р., в) вересень-жовтень 1944 р., г)січеньлютий 1944 р., д) березень-квітень 1944 р.
2.За фактами біографії визначте діяча:
а) Випускник Харківського університету, мікробіолог, епідеміолог,організатор першої в
Російській імперії кафедри бактеріології, лауреат Нобелівської премії;
б) Український інженер, академік, відомий будівельник мостів та винахідник швидкісного
електрозварювання (зокрема, танкової броні);
в) Український оперний співак (бас) з унікальним голосом, чий репертуар нараховував більше
тисячі українських, російських, європейських музичних творів, автор десятків статей з історії і
теорії музики;
г) Український художник (пейзажист, портретист) з Ізюма, уславився як автор картин, що
оспівували українську природу, побут, а також історичних полотен, ініціатор створення
Художнього музею в Харкові.
І. Рєпін, С. Васильківський, С. Гулак-Артемовський, Б. Гмиря, Є. Патон, І. Мечников, О.
Бекетов, М. Бекетов
3. Заповніть таблицю:
1 п’ятирічка
2 п’ятирічка
3 п’ятирічка
4 п’ятирічка
а) побудована газова промисловість в Україні, б) побудовано ХТЗ, в) побудовано Криворіжсталь, г)
побудовано Запоріжсталь, д) не закінчена через початок Великої Вітчизняної війни, е) розпочато
будівництво ДніпроГЕСу
III РІВЕНЬ
Максимум балів за одне завдання – 7
1.Які факти біографії пов’язують Микиту Хрущова і Україну? (3 б.) Які наслідки мала його
політика як генерального секретаря для Радянської України? (4 б.)
2. Уважно прочитайте уривок зі стенограми наради під грифом “цілком таємно”:
“У вступній заяві …. підкреслив: навіть якщо потім нам здасться зручним притягнути
підкорені іноземні народи до військової допомоги, то це було б помилкою! В один прекрасний день це
обов’язково і неминуче повернеться проти нас самих. Тільки німець повинен носити зброю, а не
слов’янин, ні чех, ні козак, ні українець.
Рейхсляйтер ….. підкреслив, що, на його думку, в кожному комісаріаті ставлення до
населення повинне бути іншим. На Україні нам треба буде дозволити певне культурне піклування,
ми повинні би підняти історичну свідомість українців, відкрити у Києві університет і т.д.
На противагу цьому рейхсмаршал …… стверджував, що ми повинні спочатку думати, щоб
забезпечити себе продовольством, а до всього іншого мова дійде набагато пізніше. Другорядне
питання – чи існує ще взагалі на Україні клас інтелігенції?
Висновок: …….. підкреслив, що найважливіша територія у найближчі три роки – це, без
сумніву, Україна. Ось чому туди треба призначити ……., він найбільш потрібен там”.
В якому році, на вашу думку, могла відбутися ця нарада (1 б.)? Заповніть прогалини в
тексті, вписавши прізвища чотирьох політичних діячів, присутніх на нараді, враховуючи, що
відкривав і завершував нараду той же самий діяч (4 б.). Які наслідки мали для України
прийняті на цій нараді рішення (2 б.)?
3. Напишіть статтю до енциклопедії на тему: “Друга хвиля української еміграції: хронологічні
межі (1 б.), чисельність (1 б.), особливості (1 б.), основні напрямки та центри (2 б.), значення для
української історії (2 б.)”.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа