close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ЛІЦЕЙ «НАУКОВА ЗМІНА»
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України
Київ 2015
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВЧЛЕНІВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЛІЦЕЮ «НАУКОВА ЗМІНА»
КОЛЕКТИВНИЙ ЧЛЕН КИЇВСЬКОГО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ
(КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ)
У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 24 березня 2014 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11 квітня 2014 року за № 407/25184, Міської цільової програми
«Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.», затвердженої рішенням Київської міської
ради від 25 травня 2011 року №196/5583 «Про затвердження Програми
«Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.», у рамках проведення Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку
дітей і молоді, виявлення, залучення та підтримки творчо обдарованої
учнівської молоді до науково-дослідницької, експериментальної, пошукової
роботи з 05 по 26 грудня 2014 року було проведено І етап конкурсу – захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів наукового товариства ліцею
«Наукова зміна», колективного члена Київського територіального
відділення МАН України (Київська Мала академія наук учнівської молоді)
у 2014-2015 навчальному році.
Конкурс-захист є провідним заходом Малої академії наук України,
який спрямований на стимулювання інтересу учнівської молоді до творчого
пошуку, створення умов для формування їх наукового світогляду оволодіння
методами пізнавальної діяльності. Так, відповідно до основної мети
діяльності Малої академії наук – примноження наукового потенціалу країни -
основними завданнями стали виявлення та підтримка обдарованих дітей,
залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до
науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної
громадської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості,
вміння формулювати та відстоювати власну думку.
У 2014 році були проведені засідання та інформаційно-методичні
наради членів «творчих груп» учителів щодо розробки та підготовки завдань
для контрольних робіт учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
13-15 грудня проведені контрольні роботи для учнів-учасників І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН.
17-22 грудня був проведений захист робіт для учнів-учасників І етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН.
За результатами конкурсу сформовано інформаційно-аналітичний звіт.
Аналітичний звіт
наукового товариства учнів – колективного члену Київської МАН ліцею
«Наукова зміна» Дарницького району міста Києва про проведення І
етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Київського територіального відділення Малої академії наук України
у 2014-2015 н.р.
З 13 по 23 грудня 2014 року в ліцеї «Наукова зміна» відбувся І (ліцейний)
етап конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН.
У конкурсі брали участь 146 учнів, з них – переможцями стали 83 учні (з них
– 1 учениця 8 класу, робота якої подається поза конкурсом).
Представлено робіт:
 відділення хімії і біології – 20;
 відділення математики – 1;
 відділення технічних наук - 2;
 відділення комп’ютерних наук – 4;
 відділення історії – 4;
 відділення наук про Землю – 16;
 відділення української філології та мистецтвознавства – 8;
 відділення іноземної філології та світової літератури – 10;
 відділення фізики та астрономії - 7;
 відділення економіки - 11
Переможцями та призерами районного етапу стали 83 учні, що складає
57% від загальної кількості учасників та свідчить про якість виконаної
спільної роботи педагогів та учнів. Роботи переможців та призерів заявлено
на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу.
Призери
5
2
1
3
1
13
7
0
0
3
3
0
0
3
3
економічна теорія та
історія
економічної
думки
1
1
1
0
0
0
2
1
Всього
по відділенню
9
6
6
4
3
1
18
11
Брали
участь
8
Брали
участь
Брали
участь
Всього
Призери
11 клас
Брали
участь
10 клас
Призери
9 клас
Призери
Назва секції
Відділення економіки
макрота
мікроекономіка
фінанси,
грошовий
обіг і кредит
Відділення історії
історія України
2
2
1
0
0
0
3
2
1
1
0
0
1
1
2
2
3
0
3
0
0
0
6
0
етнологія
1
0
0
0
0
0
1
0
Всього
по відділенню
7
3
4
0
1
1
12
4
історичне
краєзнавство
всесвітня історія
Відділення хімії та біології
хімія
3
2
1
1
3
1
7
4
хімія довкілля
1
1
3
3
0
0
4
4
біохімія, молекулярна
біологія
1
0
3
1
0
0
4
1
валеологія
1
1
0
0
0
0
1
1
гідроекологія
1
0
1
1
0
0
2
1
генетика
0
0
1
0
0
0
1
0
кінологія
0
0
1
0
0
0
1
0
медицина
2
1
1
1
0
0
3
2
психологія
3
2
0
0
3
3
6
5
мікробіологія
4
0
1
1
0
0
5
1
екологія рослин
2
1
0
0
0
0
2
1
Всього
по відділенню
18
8
12
8
6
4
36
20
Відділення наук про землю
географія
та
ландшафтознавство
8
6
5
4
3
2
16
12
1
1
1
0
3
2
5
3
0
0
0
0
1
1
1
1
9
7
6
4
7
5
22
16
геологія,
геохімія,
мінералогія, гідрологія
кліматологія
метеорологія
та
Всього
по відділенню
Відділення комп'ютерних наук
Інтернет-технології та
Web-дизайн
0
0
2
2
0
0
2
2
Мультимедійні
системи
0
0
0
0
2
2
2
2
Всього
по відділенню
0
0
2
2
2
2
4
4
Відділення української філології та мистецтвознавства
мистецтвознавство
1
1
2
1
0
0
3
2
українська мова
1
0
1
1
0
0
2
1
журналістика
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0
2
2
4
3
5
4
1
1
10
8
літературна творчість
українська література
Всього
по відділенню
Відділення іноземної філології та світової літератури
англійська мова
світова література
Всього по відділенню
9
0
11
4
5
2
25
6
3
2
1
1
1
1
5
4
12
2
12
5
6
3
30
10
Відділення математики
геометрія
0
0
0
0
1
1
1
1
Всього
по відділенню
0
0
0
0
1
1
1
1
Відділення фізики та астрономії
експериментальна
фізика
астрономія
астрофізика
і
Всього
по відділенню
0
0
3
2
0
0
3
2
3
3
1
1
2
1
6
5
3
3
4
3
2
1
9
7
Відділення технічних наук
авіаракетобудування
та
технологічні процеси
Всього
по відділенню
Всього
по ліцею
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
2
2
146
83
Конкурс – захист науково дослідницьких робіт членів та кандидатів в дійсні
члени МАН показав достатньо високу теоретичну підготовку та володіння
сучасними методами дослідження. Робота в шкільному науковому товаристві
учнів - це спосіб набуття науково експериментального досвіду. Шкільне
наукове товариство є базою, первинним осередком, де учні залучаються до
пошуку чи експерименту, досліду чи конструювання, сомо розвиваються,
самовизначаються, самовдосконалюються, роблять перші кроки у науковій
діяльності.
До участі в роботі журі були запрошені науковці та викладачі ВУЗів міста
Києва:
1. Юрченко Володимир Володимирович – кандидат хімічних наук,
завідуючий лабораторією хроматомасспектрометрії «Укроргсинтез»
2. Поліванов Володимир Єгорович – кандидат економічних наук,
завідуючий кафедрою економічної теорії УДУФМТ
3. Підопригора Лариса Антонівна – кандидат економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії НПУ ім. М.П. Драгоманова
4. Седляр Діана Олександрівна – викладач кафедри економічної теорії
НПУ ім. М.П. Драгоманова
5. Холоденко Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, викладач
кафедри іноземних мов НПУ ім. М.П. Драгоманова
6. Паламарчук Лариса Борисівна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та історії педагогіки КУ ім. Б. Грінченка
7. Капіруліна Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри методики природничо-математичної освіта та технологій
ІППО ім. Б. Грінченка
8. Демченко Алла Михайлівна – методист української мови та літератури
методичного центру Дарницького району м. Києва, вчитель-методист.
25.12.2014 р.
Голова наукового товариства
О.Атамась
Директор ліцею «Наукова зміна»
М.Лисенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа