close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Урок 54
Тема уроку. Узагальнення й систематизація знань
про оксигеновмісні органічні сполуки,
взаємозв’язок між класами органічних сполук
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів
про різні класи оксигеновмісних органічних сполук, їх
взаємозв’язок; розвивати навички й уміння складання
рівнянь хімічних реакцій, розв’язання розрахункових
задач на прикладі взаємозв’язку між класами органічних
сполук.
Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і
навичок, їх творчого застосування на практиці.
Форми роботи: фронтальна робота, групова робота.
Обладнання: схема
картки-завдання.
класифікації
органічних
сполук,
ХІД УРОКУ
I. Організація класу
II. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної
діяльності
Розглядаємо схему класифікації органічних сполук.
Які класи органічних сполук ми вивчили?
Чим вони відрізняються? Що загального в складі й будові
цих класів?
ІІІ. Використання знань, умінь і навичок для виконання
тренувальних вправ
Учні об’єднуються в групи, кожна з яких одержує
картку-завдання.
Завдання 1. Напишіть структурну формулу речовини за
назвою й дайте відповіді на запитання.
1) До якого гомологічного ряду належить ця сполука?
2) Запишіть загальну формулу гомологічного ряду.
3) Складіть формулу двох найближчих гомологів і одного
ізомеру до цієї сполуки.
4)
Назвіть
усі
номенклатурою.
речовини
за
систематичною
а) 2-метил-1-пропен;
б) 3-метил-1-бутин;
в) 1-пентин;
г) 2-метилбутан;
д) 2-бутен;
е) 3-етилпентан.
Завдання 2. Запишіть рівняння зазначених реакцій,
назвіть продукти реакції.
а) 1-хлор-3-метилбутан і вода;
б) 2-бром-3-метилбутан і вода;
в) 3-метил-1-пентанол і металевий натрій;
г) 3-пентанол і гідроген бромід;
д) 2-хлор-2,3-диметилбутан і вода;
е) гліцерин і металевий натрій.
Завдання 3. Напишіть молекулярні та іонні рівняння
реакцій між речовинами й дайте відповіді на запитання.
а) Оцтова кислота і магній.
Чому
карбонові
кислоти
неорганічних кислот?
проявляють
властивості
б) Пропанова кислота й натрій гідроксид.
Які специфічні
кислоти?
властивості
проявляють
карбонові
в) Етанова кислота і натрій карбонат.
Яка з кислот сильніша: метанова чи етанова? Чому?
г) Пропанова кислота й кальцій.
Чому серед карбонових кислот немає газоподібних (за
кімнатної температури)?
д) Оцтова кислота й кальцій гідроксид.
Що мають на увазі, коли говорять про подвійну хімічну
функцію олеїнової кислоти?
е) Пропанова кислота й магній оксид.
Які види ізомерії характерні для карбонових кислот?
Завдання 4. Запишіть рівняння можливих реакцій між
речовинами, виділіть реакцію етерифікації:
Завдання 5. Розв’яжіть задачу
а) Обчисліть масу ромової есенції, для приготування якої
взяли 120 г метанової кислоти й 92 г етанолу.
б) Обчисліть масу гліцерину, яку можна
шляхом гідролізу тристеарину масою 356 г.
одержати
в) Обчисліть масу мила, одержаного в результаті
лужного гідролізу натрій гідроксидом тристеарину масою
267 г.
г) Суміш етанолу масою 41,4 г і етанової кислоти масою
66 г нагріли в присутності концентрованої сульфатної
кислоти. Обчисліть масу одержаного естеру.
д) Метанол масою 90 г вступив у реакцію етерифікації з
метакриловою кислотою СН2 = С - СООН масою 154,8 г.
Обчисліть масу одержаного естеру.
е) У результаті гідрування рідкого
одержали 801 кг твердого жиру.
жиру триолеїну
Обчисліть масу
триолеїну й об’єм водню (н. у.), необхідні для цієї
реакції.
Завдання 6. Напишіть рівняння реакцій для здійснення
перетворень.
а) Сахароза
кислота
б)
глюкоза
Мальтоза
глюкоза
етанол
Сахароза
кислота
А
бутанова
А
глюкоза
етанова
кислота
поліетен
2-гідроксипропанова
пропіл-2-гідроксипропаноат
пропанол
поліпропен
г) Карбон(IV) оксид
А
А
монохлоретанова кислота
етилбутанат
в)
етанол
глюкоза
сахароза
глюкоза
карбон(IV) оксид
глюкоза
етилацетат
д) Глюкоза
етанол
глюконова кислота
е) Крохмаль
глюкоза
пропанової кислоти
кислота
етанол
етиловий естер
натрій пропіонат
пропанова
III. Підбиття підсумків уроку
Кожна група готує письмові відповіді на поставлені
питання і здає на перевірку вчителеві. За наявності часу
відповіді обговорюються в класі біля дошки, особлива
увага приділяється питанням, які були складними під час
виконання.
Підбиваємо підсумки уроку, оцінюємо роботу учнів на
уроці.
IV. Домашнє завдання
Повторити
матеріал
про
оксигеновмісні
сполуки, підготуватися до тематичної роботи.
органічні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа