close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Кіріспе
Триггер - «перключатель» (ағылш).
Презентациядағы анимациялар екі жолмен пайдаланылады:
Бірінші жолы – тізбекті, яғни анимациялар бекітілген тәртіппен
бірінен соң бірі орындалады. Олардың барлығы бір слайдтың
ішінде орындалып болмағанша өзгертуге болмайды.
Екінші жолы–тізбекті емес(еркін тәртіп),яғни анимацияларды
«триггер»-переключатель» арқылы
анимацияларды
кез-келген
басқарамыз. Бұл жолы
кезде
өзгертуге
болады.
Переключатель
ретінде жазу(әріп), сурет,фигура,символ т.б.
бола
Ол
алады.
өзімізге
байланысты.
переключательдің өзгешілігі мен артықшылығы
Және
-
осы
слайдтың
ішінде бір неше рет пайдалануға болатындығы.
Триггерді
жасап
алғаннан
кейін
оны
сабақтарда,
ойын
сабақтарында, тестке дайындалып жүрген кезде,басқа да
жерлерде пайдалануға болады.
Триггер деген өшіріп-сөндіру батырмасы, соңғы 1жылдың
ішінде пайдалыныста жұр. Ол, Power Point бағдарламасының,
көпшілікке осы уақытқа дейін тансық болған, тағы бір
мүмкіншілігі.
Бұл нұсқаулықта триггердің кейбір қолданылатын жерлер
көрсетілген, ал әрі қарай жұмыс жасау сендердің фантазияларың
біледі.
Олай болса триггермен танысуға кірісейік!
1
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Триггер жасау жолдары
(тыңдаушыларға нұсқаулық)
1-сурет
1.Презентацияны ашамыз, ашылғаннан кейін:
«главная»деген вкладка, «создать слайд»,
«пустой слайд»ты таңдаймыз, шертеміз.
2-сурет
2
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Кнопканы(батырманы)
саламыз:
Батырманы(кнопканы) салу үшін – «вставка»,
3-сурет
«фигуры», «овал».
4-сурет
3
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
.
Овалды кнопкаға ұқсастыру үшін:
овалдың үстіне тышқанның оң жағындағы батырманы басамыз –
терезе ашылады, төменгі жағында «формат фигуры»ды
басамыз, тағы бір терезе ашылады. «градиентная заливка»,
«радиальная», түсті таңдаймыз, «ОК». Енді овалдың
сыртындағы шеңберді алып тастау үшін, жағарыдағы вкладканы
шертіп «формат», «контур фигуры», «нет контура»
осындай кнопка шығу керек
5- сурет
Триггердің кнопкасы дайын!
Ендігі этап – оны іске қосу.
Ол үшін: сұрақ жазылатын орын дайындаймыз:
1ші жолы – вкладка «вставка»,
6- сурет
оның ішінен «фигуры», «выноски» деген топтамасында
«прямоугольная выноска»ны таңдаймыз. (суретті қара).
7- сурет
4
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
8- сурет
«Выноска»ның» суретін слайдқа салып түсін өзгертеміз, себебі
қара фонның үстіне жазылған әріптер көрінбейді.
9- сурет
Осының үстіне сұрақты жазамыз. Сұрақтың түсін өзгерту
ұшін: «главная»деген вкладканы ашамыз, мына әріпті
«цвет шрифта»шертеміз
5
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
10- сурет
Керек түсті таңдаймыз.
11- сурет
2ші жолы –сұрақты бірден слайдтың үстіне жазамыз. Ол үшін:
«вставка», «надпись».
»,
12- сурет
«надпись»ті шерткеннен кейін слайдқа төртбұрышты
салаламыз, соның ішіне жазу жазамыз
13сурет
6
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
1
14сурет
Біздің мақсатымыз – «овал»ды шерткенде, сұрақ шығу керек,
сондықтан оған(сұраққа) анимация қосамыз - «анимация»,
«настройка анимации»,
15-сурет
«добавить эффект», «вход»,анимация тізімінің ішінен .
мысалы «выскакивание» дегенді таңдайық, шертейік.
16-сурет
7
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Бұл әрекеттерді не үшін жасап отырмыз?
Осы сұрақты, триггер толық жасалып болғанға дейін
(ұйренгенге дейін), ұнемі қойып отырайық, яғни
алдымызға қойған мақсатымыздың нәтижесін есімізге
түсіріп отыруымыз керек.
Сондықтан тағы бір қайталайық:
Кнопканы басқанда, сұрақ(тар) шығу керек. Ол сұрақ(тар)
таңдаған анимация арқылы шығады. Біз
«выскакивание»деген анимацияны таңдадық.
Енді «овалды»,яғни кнопкамызды сұрақпен байланыстырамыз.
Ол үшін: «параметры эффекта»ны шертеміз.,
17- сурет
8
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Алдымызда терезе ашылады - «время»,
17- сурет
«время»ны шерткеннен кейін басқа терезе ашылады. Ол
терезенің аты(құрметті әріптестер, осы жерді мұқият
оқыңыз) «выскакивание» деген болады, себебі біз салған
«выноскаға» «выскакивание» деген анимация бердік(16 суретті
қара). Әрі қарай «переключатель»
9
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
18- сурет
А.Х.Бектенгалиев
«начать выполнение эффекта при шелчке» ...дегенді
таңдаймыз,
19- сурет
оң жағынан ашылатын терезенің ішінен «овал»ды таңдаймыз,
«ОК» басамыз.
Триггердің жұмысын тексеру үшін – 1. «показ слайдов»,
20-сурет
Шықса - «триггер» жұмыс істеп тұр! Шықпаса, бәрін қайта
қарап шығу керек. Жоғарыда айтылған жолмен (6 суреттен
бастап қара) жауаптардың орнын дайындап көріңіз -«вставка»,
«фигуры», 22-сурет
«скругленный прямоугольник»(әрі қарай – прямоугольник»)
10
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Жауаптар саны - 3-еу, сондықтан 3 «прямоугольник»саламыз
«выноска»ның үстіне сұрақты(физика нені зерттейді)
жазғандай, «прямоугольник»тердің үстіне де жауаптар
жазамыз(адамды,табиғатты,өсімдікті).
Олардың біреуі – дұрыс(табиғатты).
Енді «прямоугольная выноска»ны (әрі қарай – «выноска»)
триггер қыламыз.
Яғни, соны басқанда бірден үш жауап шығу керек.
Құрметті әріптестер! Төменде көрсетілетін жолдарды
жаңылыспай орындаңыз, себебі осы жолды басқа да
триггерді жасағанда қайталаймыз, қолданамыз!
Олай болса кірісейік!
11
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
23-сурет
а) бірінші «прямоугольникті» шертеміз – айналасында
маркерлер(нүктелер) пайда болу керек. Осыны «выделение»,
«өзгешелендіру», «ерекшелеу» деп атайды.
Осы сөзді жие қолданамыз, сондықтан әрі қарай
«өзгешелендіру», «өзгешелендіреміз», «өгешеле» дейміз
ә) «прямоугольник» өзгешеленгеннен кейін «анимация»,
«настройка анимации», «добавить эффект», «вход», «вылет»
( я басқа эффектіні таңда).
б) содан кейін мына жерге барып, шертеміз.
24-сурет
Ашылған терезеде «переключатель»дегенді басамыз.
12
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
25-сурет
Оның ішінде «начать выполнение эффекта при шелчке»деген
шығады. Біз «выноска»дегенді таңдауымыз керек, себебі соны
басқанда «прямоугольник» шығу керек, яғни 1- жауап.
26-сурет
Осыны тексеру үшін «просмотр» дегенді басамыз.Егер
«выноска»ны басқанда 1- жауап шықса –триггер
жұмыс
істеп тұр.
27-сурет
Осы жолмен қалған екі «прямоугольникті» триггермен, яғни
«выноскамен» өзіңіз байланыстырып қойыңыз.
13
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Ескерту: екінші мен үшінші «прямоугольниктерге»
анимация берген кезде мына жердегі кнопканы басып «с
предыдущим» дегенді белгілеп қою керек,себебі біз
жоғарыда айттық – ұш жауап бірден шығу керек деп
28-сурет
. «прямоугольниктерді» триггерге айналдыру
үш «прямоугольниктің» біреуіне дұрыс жауап жазылған, ал
екеуінде – дұрыс емес.
Егер оқушы қателесіп дұрыс емес жауапты шертсе, ол слайдтан
шығып кету керек, немесе басқаша белгі береді. Мысалы
«качание», «изменение цвета»т.б.
Ол анимацияларды
мына жолмен жасаймыз «добавить
эффект»,«выделение»ден табамыз.
Жоғарыда айтқанымызды істеп көрейік:
а) дұрыс емес «прямоугольникті» өзгешелендіреміз,яғни үстінен
шертеміз.
ә) анимацияны жоғарыда айтқандай қосамыз : «добавить
эффект»,«выделение»,«качание», я болмаса «изменение
цвета».
б) «параметры эффекта», «время», «переключатель»,
«начать
выполнение
эффекта
при
шелчке»...
14
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
«прямоугольникті»
таңдаймыз,
себебі
біз
сол
«прямоугольниктің» үстінен шерткенде, аталмыш анимация
орындалу керек («качание», я болмаса «изменение цвета»)
в) осылай екінші прямоугольникке»де анимацияны қосамыз.
г) Дұрыс жауабы бар «прямоугольникке» мынадай анимация
қосайық - «добавить эффект»,«выделение», «изменение
размера»
д) тексеру үшін: «показ слайдов», «с начала»
«овалды»(кнопканы) басамыз – «выноска»шығу керек(физика
нені
зерттейді),
«выносканы
басамыз»
ұш
«прямоугольник»жауаптарымен шығады, дұрыс еместеріне
басып көрейік – олар жойылып кету керек, ал дұрысына бассақ –
оның көлемі ұлғаяды. Осы жерге «аплодисменты»ді қосуға
болады, я болмаса смайлик.
Бір слайдтағы триггеріміз дайын, енді сұрақтар мен жауаптарды
өзгертіп басқада қызықты білім тексеру тесттерді дайындаңыз!
Табыс тілеймін, құрметті әріптестер!
Триггердің басқа тұрлері
1.
«Көптің біреуін таңдау» атты тесті құрастыру
Бұл тестте:
1) сұрақ нысанасы(объект) -(бірінші төртбұрыш),
2) бір-неше жауаптар нысаналары (объект) (2-4төртбұрыштар). Оның біреуінде дұрыс жауап берілген.
Осылардың бәрін презентацияның таза слайдына салып
аламыз.
«вставка», «фигуры», «прямоугольник»
2.
15
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Тапсырма яғни сұрақ жазылатын төртбұрыштың түсін
өзгерткеннен кейін сұрақ пен жауаптарды жазамыз вставка»,«надпись».
2х2-бірінші төртбұрышқа(ұстінде); 16 мен 8 сандарды
астыңғы қатардағы бірінші мен ұшіншіге;
төртті– ортадағы төртбұрышқа
.
16
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Ескерту: төмендегі ұш төртбұрышқа жазылған жауаптар өз
алдына бір-бір нысана болу керек, себебі оларға анимация
жасаймыз. Оны келесі жолмен жасаймыз.
Суреттерді қараңыз:
Енді істейтініміз – жауаптардың нәтижесін көрсету.
Әрбір цифрдың қасына , яғни «16» мен «8» тұсына «жоқ», ал
«4»қасына «жарайсың» деген сөздер жазайық. Оларды да
жоғарыда айтылғандай жолмен жазамыз. Әрбір цифр, әр жазу
өз ара бөлек нысана (объект) болу керек. Себебі оларға
анимация жасаймыз.
«16» мен «8»жауаптары дұрыс емес, сондықтан олардың үстіне
шерткенде, төртбұрыш пен ішінде жазылған цифр жойылып
кету керек. Олардың орынына «жоқ» деген жазуды шығару
үшін, төмендегі анимацияларды қосамыз.
17
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
«жоқ» деген жазулар бастапқы кезде көрінбеу үшін, оларды көк
түспен жазамыз, яғни фонның түсімен бірдей түспен жазамыз.
Біздің көрінісімізде – көк түс.
Енді
анимацияға кірісейік:
«8» өзгешелендіреміз(выделим), «анимация», «настройка
анимации», «добавить эффект», «выход», «выцветание».
18
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Мынандай сұрақ қоямыз: осы анимация(«выцветание»).қай
уақытта орындалу керек?
Жауап: «8» жазылған төртбұрышты шерткенде.
Олай болса мына жерге барып «8»дің параметріне
кіреміз.«время»,
«переключатели»
19
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
«начать
выполнение эффекта при шелчке»дегенді басамыз.
Тізімді ашамыз, соның ішінде «прямоугольник4»дегенді
таңдаймыз, себебі «8» төртіншіде жазылып тұр.
20
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Тексереміз
Тексерудің нәтижесінде – төртбұрышты шерткенде «8»
жойылып кету керек. Осындай анимацияны төртбұрыштың
өзіне де береміз. Аяғында, «төртбұрышты» шерткенде «8» де
«төртбұрышты»да экраннан жоқ болады, себебі ол дұрыс емес
жауап.
Осы жолымызды «16» да қайталаймыз.
Тексереміз
21
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
22
А.Х.Бектенгалиев
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
23
А.Х.Бектенгалиев
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
24
А.Х.Бектенгалиев
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Бірінші төртбұрышқа мынадай анимация береміз:
«изменение цвета», яғни төртбұрыштың үстіне шерткенде,
оның түсі жасылдан көкке айналу керек. Сол кезде ішіндегі
«овал» көрінбей қалады, ал екіншінің тұсі сарыға айналу керек.
Бұл триггерді пайдалану жерін өзіңіз табыңыз.
Мысалдар :
Екі бұтақта 15 торғай отыр. 1-ші
бұтақтан 3 торғай үшып кетті, екінші бұтақтан 2 торғай ұшып,
1-ші бұтаққа қонғанда,екі бұтақтағы торғайлар саны бірдей
болады. Алғашқыда бұтақтардың әрқайсысында қанша торғай
отырды?
Бастапқыда 10тақтай бар еді. Олардың бірнешеуі үш тақтайға
бөлініп кесілді. Нәтижесінде 18 тақтай алынды. Қанша тақтай
үш тақтайға бөлініп кесілді?
25
Ақтөбе қаласы
Триггерді жасау жолдары
А.Х.Бектенгалиев
Осындай сұрақтарды бір төртбұрышқа жазып, жауаптарды 3-5
төртбұрышқа бөлсе, төмендегідей әдемі ойын шығуы мұмкін.
6
Бастапқыда 10тақтай бар еді.
Олардың бірнешеуі үш тақтайға
бөлініп кесілді. Нәтижесінде 18 тақтай
алынды. Қанша тақтай үш тақтайға
бөлініп кесілді?
8
2
4
Бұл жерде 6,8,2 сандарға басқанда тұс өзгеріп сандар көрінбей
қалады, ал дұрыс жауабы 4-ке басқанда, ол ұлғаяды, дұрыс
екендігін білдіріп.
26
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа