close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
УКРАЇНА
СОКИРЯНСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.01. 2014р.
№ 19-р
Зареєстровано в Сокирянському районному
упралінні юстиції Чернівецької області
18 лютого 2014 р. за № 2/367
( підпис уповноваженої особи)
Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання
адміністративних послуг Сокирянської
районної державної адміністрації
Керуючись статтею 6, частиною 1 статті 25, пунктом 9 статтею 39
частиною1 ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законами
України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності», та з метою створення доступних та зручних умов
для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб щодо отримання адміністративних послуг:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр
надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації
(додається).
2. Відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації
(Черновська-Забудько С.В.) спільно з відділом юридично-кадрової роботи
апарату райдержадміністрації (Петлик Ю.М.) забезпечити подання цього
розпорядження на державну реєстрацію до Сокирянського районного управління
юстиції.
3. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та
організаційної роботи апарату
райдержадміністрації (Серебрянська А.М.)
забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.
4. Відділу з питань діяльності Центру надання адміністративних послуг
Сокирянської районної державної адміністрації протягом місяця після набуття
чинності законом про перелік адміністративних послуг та ухвалення постанови
Кабінету Міністрів України про затвердження переліку адміністративних послуг,
які надаються через Центр надання адміністративних послуг, забезпечити
розробку проекту розпорядження голови районної державної адміністрації про
приведення цього розпорядження у відповідність до вимог закону та постанови.
5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації,
але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Бойка О.С.
Голова районної
державної адміністрації
В.В. Козак
Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
15.01.2014
№ 19-р
Зареєстровано в Сокирянському районному
упралінні юстиції Чернівецької області
18 лютого 2014 р. за № 2/367
( підпис уповноваженої особи)
Перелік
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації
I. Перелік адміністративних послуг без урахування документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
Надання висновку про погодження документації із землеустрою.
Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки (крім
випадків, коли земельна ділянка належить до приватної власності).
5. Видача акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних
переробних підприємств.
6. Надання виконкомом рішення про надання неповнолітнім повної цивільної
дієздатності.
7. Прийняття рішення щодо місця проживання малолітньої дитини щодо участі
у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.
8. Прийняття рішення щодо зміни прізвища, ім’я, по батькові дитини.
9. Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків
батьківських прав.
10.Видача дозволу на встановлення опіки над нерухомим майном
неповнолітнього
1.
2.
3.
4.
11.Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини
батькам, опікуну, піклувальнику, тощо.
12. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає
нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від
належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів.
13.Надання путіки на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки.
14.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
15.Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт.
16.Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт.
17.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.
II. Перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,
що належать до адміністративних послуг
1. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний
квиток, ордер, лісовий квиток)
2. Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок.
3. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях,
пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного
лісокористувача.
4. Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших
об'єктів, що шкідливо впливають на стан відтворення лісів.
5. Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу,
автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт
у межах смуги відведення автомобільних доріг.
6. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення
автомобільних доріг.
7. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами.
8. Дозвіл на розміщення відходів.
9. Дозвіл на спеціальне водокористування.
10. Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.
11. Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для
отримання дозволу на спеціальне водокористування .
12. Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію,
прокладання
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного
фонду.
13.Сертифікат відповідності закінченого будівництва об’єкта проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
14. Дозвіл на виконання будівельних робіт.
15. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та на початок
експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки.
16. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів,
у тому числі військового та оборонного призначення.
17. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на
розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.
18. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в
Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних
санітарній службі.
19.Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних
продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам,
які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню.
20. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів):з переробки неїстівних
продуктів тваринного походження; з виробництва, змушування та приготування
кормових добавок, преміксів і кормів.
21. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів,
які підлягають обов’язковій державній експертизі.
Керівник апарату
районної державної адміністрації
Л.І. Степаненко
УКРАЇНА
СОКИРЯНСЬКАРАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18 вересня 2014 р.
№ 408-р
Про внесення змін до розпорядження
від 15 січня 2014 року № 19-р
Зареєстровано у Сокирянському районному
управлінні юстиції Чернівецької області
30 вересня 2014 року за №8/373
(підпис уповноваженої особи)
Керуючись статтею 6, пунктом 9 статті 39 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги» та на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р
«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг»:
1. Унести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної
адміністрації, затвердженого розпорядженням Сокирянської районної державної
адміністрації від 15 січня 2014 року № 19-р, зареєстрованого Сокирянським
районним управлінням юстиції у Чернівецькій області 18 лютого 2014 року
№ 2/3367, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації спільно
з відділом юридично-кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечити
подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Сокирянського
районного управління юстиції.
3. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та
організаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення
цього розпорядження в засобах масової інформації.
4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації,
але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації, крім пунктів
першого розділу, затвердженого ним переліку: 1-8, 11-21, 24-30, які набирають
чинності з 1 жовтня 2014 року, і пунктів 9, 10, 22, 23, 31-44, які набирають
чинності з 1 січня 2015 .
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації
О.С. Бойко
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням районної
державної адміністрації
18 вересня 2014 року № 408-р
(у редакції розпорядженням
районної державної адміністрації
від 15.01.2014 № 19-р)
Зареєстровано у Сокирянському районному
Управлінні юстиції Чернівецької області
30 вересня 2014 року за №8/373
(підпис уповноваженої особи)
Перелік
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір
стати підприємцем.
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу
юридичної особи або про його закриття.
5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця,
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців.
6. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих
документів та змін до них.
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням.
9. Державнареєстрація:
права власності на нерухоме майно
інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки
нерухомого майна).
10. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно.
11. Реєстрація громадського об’єднання.
12. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
13. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського
об’єднання та/або статуту.
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про
відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
15. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського
об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну
особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну
місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.
16. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського
об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти
громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про
утворення.
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо
саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про
припинення діяльності громадського об’єднання.
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою
сферою розповсюдження.
19. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою
сферою розповсюдження.
20. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі
повідомлення засновника.
22. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для
виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну
замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.
27. Реєстрація місця проживання особи.
28. Зняття з реєстрації місця проживання особи.
29. Реєстрація місця перебування особи.
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або
місця перебування особи.
31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру.
32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про земельну ділянку.
33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі
частини земельної ділянки,на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з
видачею витягу.
34. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з
видачею витягу.
35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею
витягу.
36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими
відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
37. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного
кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної
документації
39. Видача довідки про:
1)наявність
та
розмір
земельної
частки
(паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання
у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним
видом її цільового призначення (використання).
40. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із землеустрою.
41. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель
та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
42. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерівземлевпорядників.
43. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки.
44. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерівгеодезистів.
45. Видача
фізичним
особам
висновку
державної
санітарноепідеміологічної експертизи діючих об’єктів.
46. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
47. Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
48. Надання висновку про погодження документації із землеустрою.
49. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки або зміни цільового призначення земельної ділянки (крім
випадків, коли земельна ділянка належить до приватної власності).
50. Видача акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих
металургійних переробних підприємств.
51. Надання виконкомом рішення про надання неповнолітнім повної
цивільної дієздатності.
52. Прийняття рішення щодо місця проживання малолітньої дитини щодо
участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.
53. Прийняття рішення щодо зміни прізвища, ім’я, по батькові дитини.
54. Надання висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення батьків
батьківських прав.
55. Видача дозволу на встановлення опіки над нерухомим майном
неповнолітнього.
56. Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини
батькам, опікуну, піклувальнику, тощо.
57. Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який
підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від
належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів.
58. Надання путівки на оздоровлення дітей, які потребують особливої
уваги та підтримки.
59. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
60. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
Примітка: Після прийняття Закону України «Про перелік адміністративних
послуг» даний додаток буде приведено у відповідність до чинного законодавства
України.
Начальник відділу з питань
внутрішньої політики, зв’язків
з громадськістю та організаційної
роботи апарату райдержадміністрації
А.М.Серебрянська
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа