close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ð Ð¾Ð´Ð°Ñ Ð¾Ðº2

код для вставкиСкачать
Додаток №2
Правила військового обліку громадян України
1. Військовозобов'язані і призовники зобов'язані перебувати на військовому обліку
за місцем проживання: ті, які проживають у містах і селищах, де є районні (міські)
військкомати, - у військових комісаріатах, а які проживають у сільській місцевості чи у
містах і селищах, де немає військкоматів, - у виконкомах міських, селищних і сільських
Рад.
2. Військовозобов'язані, які вибувають в іншу місцевість на постійне і тимчасове
(строком понад півтора місяці) проживання, у службові відрядження, на навчання, у
відпустку чи на лікування - строком понад три місяці, чи які міняють місце проживання в
межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району, зобов'язані
здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для
оформлення зняття з військового обліку. Військовозобов'язані, які вибувають із
сільськоЇ місцевості, зобов'язані особисто з'явитися з військовим квитком у виконком
селищної чи сільської Ради для зняття з військового обліку.
3. Військовозобов'язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання
строком понад півтора місяці, зобов'язані в триденний строк здати в житловоексплуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення на
військовий облік. Військовозобов'язані,
які
прибули
в
сільську
місцевість,
зобов'язані в триденний строк особисто з'явитися з військовим квитком у виконком
селищної чи сільської Ради для взяття їх на військовий облік.
4. Офіцери запасу для взяття на військовий облік зобов'язані особисто з'являтися у
військові комісаріати.
5. Призовники зобов'язані особисто з'являтися в районний (міський)
військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на
нове місце проживання стати на військовий облік.
6. При зміні сімейного стану, адреси місця проживання, освіти, місця роботи
чи посади військовозобов'язані і призовники зобов'язані в семиденний строк повідомити
про це в обліковий орган, вказаний в пункті 1 Правил, де вони стоять на військовому
обліку.
7. У випадку каліцтва чи після перенесених тяжких захворювань, які порушили
працездатність, військовозобов'язані і призовники зобов'язані подати про це заяву до
районного (міського) військкомату чи в обліковий орган, де вони перебувають на
військовому обліку.
8.
Військовозобов'язані,
які
мають
мобілізаційні
розпорядження,
військовозобов'язані і призовники, які отримали персональні повістки районного
(міського) військкомату, повинні суворо виконувати викладені в них вимоги. В усіх
випадках виклику міськими, селищними, сільськими Радами військовозобов'язані і
призовники повинні з'явитися точно у встановлений час і місце, маючи при собі
військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці і паспорт. Водії
транспортних засобів повинні мати при собі посвідчення водія на право керування ними.
9. У випадку втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до
призовної дільниці військовозобов'язані і призовники негайно повинні доповісти про це
письмово військовому комісару за місцем військового обліку.
10. Військовозобов'язані і призовники за порушення правил військового обліку,
встановлених пунктами 2-5 Правил, а також за неявку на виклик у військкомат без
поважних причин, за навмисне псування чи недбале зберігання військових квитків і
посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за
несвоєчасне повідомлення в обліковий орган, де стоять на військовому обліку, даних про
зміну адреси, освіти, місця роботи чи посади підлягають попередженню або штрафу,
який накладає в адміністративному порядку районний (міський) військовий комісар
згідно з чинним законодавством.
Про накладання адміністративного стягнення військовий комісар доводить до
відома керівника підприємства, установи, організації, колгоспу, навчального закладу за
місцем роботи (навчання) військовозобов'язаного чи призовника.
11. Військовозобов'язані за ухилення від учбових і перевірочних зборів та
військового обліку, а призовники за ухилення від чергового призову на військову службу
притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.
12. У воєнний час виїзд військовозобов'язаних і призовників з місця постійного
проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.
За порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов'язані
і призовники притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа