close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тарифний Пакет «МАКСИМУМ»1,2
№
з/п
Вартість послуг
ПДВ
1
Відкриття поточного
мультивалютного рахунку
1,00 грн.
Без ПДВ
2
Проведення розрахунків зі
списання коштів за одним
поточним мультивалютним
рахунком Клієнта
400 грн.
Без ПДВ
3
3.1
-
у доларах США;
- у євро (EUR)
4
Продаж безготівкової
іноземної валюти
Обов’язковий продаж
4.2
Вільний продаж
5
Купівля безготівкової
іноземної валюти
6
7
Коментарі
За кожен мультивалютний рахунок, в день відкриття рахунку або за умови
попередньої оплати послуги.
Комісія включає плату за:
 відкриття одного поточного мультивалютного рахунку;
 стандартне підключення до системи «Клієнт-Банк». В інших випадках
комісія сплачується відповідно до діючих Стандартних Тарифів.
Підключення системи «Клієнт-Банк» є обов’язковою послугою Тарифного
Пакету.
У вартість входить:
 переказ коштів в національній валюті по системі Клієнт-Банк у
необмеженій кількості переказів в межах Банку в операційний час та за
межі Банку в операційний час протягом розрахункового періоду3;
 переказ коштів в національній валюті на паперових носіях у кількості 10 (десять) переказів в межах Банку в операційний час та за межі Банку в
операційний час протягом розрахункового періоду3;
 видача виписок по рахунку, видача одного дублікату виписки з рахунку
від дати запиту не більше ніж 1 рік (надається за окремим письмовим
запитом власника рахунку;
 Щомісячне виконання операцій з переказу коштів за допомогою
системи Клієнт-Банк.
Комісія сплачується шляхом договірного списання з поточного рахунку
клієнта в останній робочий день кожного розрахункового періоду.3
У випадку відсутності дебетових операцій за мультивалютним рахунком,
протягом розрахункового періоду, плата за користування пакетом не
стягується.
В разі відсутності плати за користування пакетом протягом 3-х календарних
місяців, Банк з 1-го числа наступного календарного місяця відключає Клієнта
від системи Клієнт-Банк. Відновлення обслуговування Клієнта з
використанням системи Клієнт-Банк проводиться на підставі письмового
звернення Клієнта відповідно до умов договору.
Переказ коштів в іноземній
валюті на рахунки в інших
банках за рахунок платника
коштів (OUR):
3.2
4.1
1
Послуги
Видача готівкових коштів з
поточного рахунку в
національній валюті:
- до 49 999,99 грн.;
- від 50 000,00 грн. до
249 999,99 грн.;
- від 250 000,00 грн.
Нарахування відсотків на
залишок коштів на
поточному рахунку у
національній валюті
(гривні)
0,1% (min 200 грн., max 1600
грн.)
Без ПДВ
0,1% (min 300 грн., max 1600
грн.)
Без ПДВ
При зарахуванні гривневого
еквіваленту день в день – 0,15%
від суми.
При зарахуванні гривневого
еквіваленту на наступний
робочий день – 0,1% від суми.
0.15% від суми (min 40 грн.)
Без ПДВ
Від суми кожного доручення, в момент здійснення операції.
Дата валютування для стандартних валютних переказів: день отримання
платіжного документу, за умови отримання платіжного документу Банком
до 15:00.
Комісії сплачуватися в момент здійснення операції шляхом договірного
списання з рахунку Клієнта.
Комісія сплачуються від кожної суми продажу, в момент здійснення
операції, в гривнях по курсу НБУ в момент здійснення операції.
Заяви про продаж іноземної валюти приймаються Банком до 15:00.
Без ПДВ
0,2% від суми (min 40 грн.)
Без ПДВ
Комісія сплачуються від кожної суми купівлі, в момент здійснення операції,
в гривнях по курсу НБУ в момент здійснення операції.
Заяви про купівлю іноземної валюти приймаються Банком до 15:00.
0,7%
Без ПДВ
Комісія стягується від суми, в момент здійснення операції.
Для сум, що перевищують 15 000,00 грн., необхідно повідомити Банк не
пізніше 13:00 за Київським часом дня що передує дню отримання коштів.
0,6%
0,5%
Розмір відсоткової ставки
встановлюється рішенням
комітету з управлянні активами
та пасивами ПАТ «БАНК
«ЮНІСОН»
Нараховані проценти виплачуються Клієнту щомісяця, в перший робочий
день місяця наступного за місяцем нарахування процентів та при закритті
поточного рахунку, шляхом зарахування суми нарахованих Банком
процентів на рахунок Клієнта у національній валюті відкритий в Банку.
Лише для представників мікро та малого бізнесу.
Послуги, які не входять до Тарифного Пакету, тарифікуються відповідно до Стандартних Тарифів (під Стандартними Тарифами маються на увазі «Тарифи на послуги з
розрахунково-касового обслуговування для клієнтів корпоративного бізнесу в національній та іноземній валюті»).
3 Розрахунковий період – 1 (один) календарний місяць.
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа