close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Найменування
розділів
Найменування посад та
професій, за якими
військовозобов’язаним
надаються відстрочки від
призову до Збройних Сил
України
1
2
Розділ IV
сільськогосподарс
ьке виробництво
1. Голови, керуючі,
генеральні
директори,
директори,
начальники,
завідувачі, головні агрономи,
головні інженери: управлінь і
відділів центральних, обласних,
районних
структур
(крім
структур вказаних в п.5),
об’єднань їх філій і відділень,
фірм,
спецгоспів,
звірогосподарств,
спецнасіннягоспів,
агрофірм,
комбінатів,
птахофабрик,
фабрик,
племптахозаводів,
кінних
заводів,
держплемзаводів,
держплемрозсадників,
заводських
конюшень,
агрохімцентрів,
лісогосподарських підприємств,
лісництв, дирекцій.
Агропромислові,
виробничі,
державні,
міжгосподарські
(в.ч. агрохімічні;
товариства,об’єдн
ання, управління.
Зернові, насіннєві,
спеціалізовані
тваринницькі (в.ч.
птахівницькі)
тепличні, коконосушильні: заводи,
фабрики,
агрофірми,
агрофірми,
спецгоспи,
спецнасіннягоспи,
селянськ(фермер
сські)
господарства,
приватні
(приватноорендні)
господарства,
господарські
товариства,
2. Директори, керуючі,
Начальники,
технічні
керівники,
завідувачі:
станцій(держплемінних,
інкубаторно-птахівницьких,
хімізації
захисту
рослин),
племптахорепродукторів,
баз, центрів, служб, пунктів,
дільниць з підсічки лісу,
лісорозсадників,
Примітки
Надаються відсточки від призову тим, що знаходяться на військовому обліку
прапорщикам
офіцери за спеціальностями
солдатам, матросам,
сержантам
та старшинам
та мічманам
3
4
Всім понад 35 років, а обмежено
придатним до військової служби
понад 30 років
Всім понад 35 років, а обмежено
придатним до військової служби
понад 30 років
командного
профілю
ВОС
399900
5
6
інженернотехнічного
профілю
7
Включно:
До майора віком понад 35
Включно:
До майора віком понад 35
медичного та
ветеринарног
о профілів
8
юридичного
профілю
9
10
Найменування
розділів
Найменування посад та
професій, за якими
військовозобов’язаним
надаються відстрочки від
призову до Збройних Сил
України
солдатам, матросам,
сержантам
та старшинам
та мічманам
3
4
1
2
акціонерні
товариства, бази,
ферми, станції,
центри, відділи,
групи, секції,
розсадники,
держплемрозсадн
ики, заводські
конюшні.
пожежно-хімічних
станцій,
агролісомеліоративних
дільниць,
лісоскладів,
лісопунктів.
Заступники
начальників,
генеральних директорів, голів,
директорів,
завідувачів,
керуючих, головних агрономів і
інженерів, вказаних в п.1
Станції
господарства
штучного
запліднення і
розведення
сільськогосподарс
ьких тварин.
3.Директори, начальники,
керуючі, завідувачі: ферм,
виробництва, відділкув, цехів,
експедицій, загонів, парків,
пунктів, трактів перегону
тварин, тваринних баз і
тваринноперегенних пунктів.
Заступники: директорів,
керуючих, начальників,
завідувачів вказаних в п.2.
Станції і пункти
щодо захисту
сілськогосподарсь
ких рослин.
Кримська
воєнізована
служба захисту
від
стихійно0руйнівн
и погодних
процесів.
Спеціалізовані
4.Головні: інженери, агрономи
(крім вказаних в п. 1),
зоотехніки, лісничі,
гідротехніки, технологи,
механіки, економісти,
Фінансисти,
агролісомеліоратори,
лісництво-знавці,, агрохіміки,
спеціалісти землеустрою
меліоратори, експерти,
виконроби, інспектори,
диспетчери
Примітки
Надаються відсточки від призову тим, що знаходяться на військовому обліку
прапорщикам
офіцери за спеціальностями
Всім віком понад
обмежено
до військової
понад 30 років
-
35 років, а
придатним
служби
Всім віком
понад 40
років, а
обмежено
придатним до
військової
служби понад
30 років
командного
профілю
ВОС
399900
5
6
інженернотехнічного
профілю
7
Включно:
До капітана віком понад 30 років
До лейтенанта віком понад 40
років
медичного та
ветеринарног
о профілів
8
юридичного
профілю
9
10
Найменування
розділів
1
сільськогосподарськ
і агропромислові
підприємства:
держплемлісгоспи і
даржспецлісгоспниц
тва
Найменування посад та
професій, за якими
військовозобов’язаним
надаються відстрочки від
призову до Збройних Сил
України
солдатам, матросам,
сержантам
та старшинам
2
5.Начальники:відділень,
лабораторій, бюро, груп.
Головні (старші) бухгалтери,
заступники директорів,
керуючих, начальників,
завідувачів,вказаних в п.3.
та мічманам
командного
профілю
ВОС
399900
інженернотехнічного
профілю
3
4
5
6
7
-
Всім віком
понад 40
років, а
обмежено
придатним до
військової
служби понад
30 років
Включно:
До старшого лейтенанта віком
понад 40 років
Всім віком
понад
45років, а
обмежено
придатним до
військової
служби понад
30 років
До лейтенанта віком понад 40
років, старшим лейтенантам
віком понад 45 років
медичного та
ветеринарног
о профілів
юридичного
профілю
8
9
-
6.Агрономи, зоотехніки,
ентомологи, інспектори,
спеціалісти землеустрою,
інженери, виконроби,
меліоратори, економісти,
фінансисти, технологи,
гідротехніки,,електромеханіки,
механіки, конструктори,
агролісомеліоратори,
агрохіміки, лісники, гідрологи,
старші диспетчери, операторипрограмісти, диспетчери
7.Лікарі (у тому числі
ветеринарної медицини,
бактеріологи, токсикологи,
радіологи
Примітки
Надаються відсточки від призову тим, що знаходяться на військовому обліку
прапорщикам
офіцери за спеціальностями
Віком понад 35
жінкам
років - тільки
-
-
-
-
До старшого
лейтенанта тільки
жінкам
10
Найменування
розділів
1
Найменування посад та
професій, за якими
військовозобов’язаним
надаються відстрочки від
призову до Збройних Сил
України
2
8. Бригадири їх помічники,
трактористи, поливальники,
комбайнери, машиністи
(механіки-водії
сільськогосподарських машин
та механізмів), автомобілів,
майстри-налагоджувальники
тракторів, комбайнів інших
сільськогосподарських машин,
технологічного обладнання та
механізмів, фермери,
ветеринарні фельдшери
9.Майстри, ланкові, техніки,
заплідники, оператори,
тваринники, бджоляри
10.Лісничі, помічники
лісничих, лісоруби,
коркувальники, лебідчики всіх
найменувань, трелювальники,
штабелювальними деревини,
водії автонавантажувачів.
Робітники всіх професій від 4го розряду і вище.
Надаються відсточки від призову тим, що знаходяться на військовому обліку
прапорщикам
офіцери за спеціальностями
солдатам, матросам,
сержантам
та старшинам
3
Всім віком понад
обмежено придат
військової служби
років
-
-
Примітки
та мічманам
командного
профілю
ВОС
399900
інженернотехнічного
профілю
медичного та
ветеринарног
о профілів
юридичного
профілю
4
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
-
-
-
-
-
35 років, а
ним до
понад 30
Віком понад
40
років,
обмежено
придатним до
військової
служби понад
30 років
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа