close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Розвиток ринку програмного забезпечення
На українському ринку програмних продуктів можна знайти увесь
спектр ПЗ, перелічений у класифікації. Ринок ПЗ в Україні характеризується
таким чином: 90% - ПЗ західних фірм, 10% - українські розробки.
На українському ринку присутні більше ніж 200 фірм, які так чи
інакше пов’язані з виробництвом програмних продуктів. Кількість
працюючих в цих фірмах від декількох осіб до декількох десятків.
Однак більш половини цих компаній займаються дистрибуцією
програмних продуктів іноземних виробників.
Що стосується територіального розподілу інформаційних компаній
в Україні, то можна сказати, що їх переважна більшість розташована у
найбільш розвинутих великих промислових центрах.
Обсяг експорту послуг з розробки програмного забезпечення з
України наближається до 2 млрд доларів , що складає менше 1 % світового
ринку аутсорсингу в 2013 р.
У той же час, Україна посідає гідне місце у світі за кількістю
сертифікованих ІТ-спеціалістів, також Україна входить до ТОП-30 локацій
для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення. Це свідчить
про наявність величезного потенціалу зростання для галузі.
В Україні «комерційне» ПЗ домінує на IT-ринку. Особливо це
стосується державного сектору, чимала частка коштів в якому витрачається
саме на закупівлю ліцензій пропрієтарного ПЗ.
До сильних сторін пропрієтарного ПЗ належать: більш проста
адаптація до використання, підтримка користувачів з боку компанійпостачальників, автоматичне оновлення версій, більш широке функціональне
охоплення сфер застосування тощо. Проте його основним недоліком є висока
вартість ліцензії на право користування. До того ж у сфері державного
управління застосування пропрієтарного ПЗ значно знижує рівень
інформаційної безпеки, сприяє технологічній і фінансовій залежності
держави, є приводом тиску на країну у зв’язку з проблемою «комп’ютерного
піратства».
Перевагами вільного ПЗ є відкритість кодів програм, відсутність
витрат користувачів на придбання ліцензій, безкоштовність (або невисока
вартість екземпляра при промисловому виробництві та розповсюдженні
копій), безпечність (від вірусів), можливість вільного копіювання та
розповсюдження програм, можливість модифікації програм і розробки на їх
основі відповідних рішень, висока швидкість розробки нових релізів, випуску
нових поправок і програмних продуктів.
Основними недоліками вільного ПЗ є значно менша популярність
серед користувачів (консерватизм і психологічна інерційність користувачів
відносно використання ВПЗ) та необхідність відповідної підготовки фахівців,
які займаються впровадженням і підтримкою використання ПЗ.
На сьогоднішній день досить часто ВПЗ не поступається рівнем
функціональності
пропрієтарному,
особливо,
коли
йдеться
про
співвідношення «ціна-якість». До того ж ВПЗ виступає опосередкованим
стимулюючим фактором до навчання.
Крім цього, перехід на ВПЗ значною мірою стимулює розвиток
вітчизняного програмного забезпечення. Проте недостатня обізнаність
населення стосовно його переваг «провокує» критичне ставлення до цього
класу програмного забезпечення.
Популяризація ВПЗ в Україні та стимулювання його впровадження
вимагає реалізації цілого комплексу заходів на державному рівні:
забезпечення фізичних і юридичних осіб об’єктивною інформацією
про перспективи впровадження ВПЗ;
сприяння конкурентоздатності ВПЗ і його популяризації у сфері
державного управління, освіти та науки. Впровадження відповідних курсів у
навчальних закладах;
ініціювання транспарентних державних замовлень у сфері ІКТ через
відкриті тендери.
інформаційна підтримка тих підприємств і організацій, які у своїй
діяльності використовують ВПЗ або збираються це зробити;
розробка єдиного стандарту українізованого ВПЗ в державних
установах;
залучення вітчизняних і іноземних компаній до впровадження
сучасного ВПЗ в освіті, науці та державному управлінні;
формування депозитарію вільного програмного забезпечення на
базі мережі регіональних і центральних серверів, що дасть змогу швидко
оновлювати програми;
проведення ефективної ліцензійної політики.
За результатами даних моніторингу стану забезпечення органів
державної влади програмним забезпеченням в органах державної влади
використовується більше 1700 тис. примірників комп’ютерних програм.
За даними проведеного он-лайн опитування обліку програмних
продуктів, що використовуються в органах виконавчої влади було отримано
відомості від 60 % від загальної кількості центральних органів виконавчої
влади, що становить більше 1200 тис. примірників комп’ютерних програм.
Для аналізу було використано дані від органів державної влади, які
використовують більше 1100 тис. примірників комп’ютерних програм та від
обласних державних адміністрацій – більше 60 тис. примірників.
За наданими даними стан забезпечення органів державної влади та
обласних державних адміністрацій програмним забезпеченням виглядає
таким чином:
- операційні системи комп’ютерів загального призначення –
12,63% (156,2 тис. прим);
- операційні системи комп’ютерних мереж – 0,73% (9 тис. прим);
- прикладні комп’ютерні програми – 77,93% (964 тис. прим);
- комп’ютерні програми, створені за рахунок державного бюджету
– 8,71% (107,7 тис. прим).
Стан забезпечення органів державної
влади та обласних державних
Операційні системи
комп’ютерів загального
адміністрацій програмним забезпеченням
призначення
9%
1%
12%
Операційні системи
комп’ютерних мереж
Прикладні комп’ютерні
програми
78%
Комп’ютерні програми,
створені за рахунок
державного бюджету
Структура забезпечення органів державної влади програмним
забезпеченням наступна:
- операційні системи комп’ютерів загального призначення –
12,20% (143,5 тис. прим);
- операційні системи комп’ютерних мереж – 0,71% (8,3 тис. прим);
- прикладні комп’ютерні програми – 77,96% (964 тис. прим);
- комп’ютерні програми, створені за рахунок державного бюджету
– 9,13% (107,4 тис. прим).
Структура забезпечення органів
державної влади програмним
забезпеченням
9.13%
0.71%
12.20%
77.96%
0.00%
Series1
Операційні
системи
комп’ютерів
загального
призначення
12.20%
50.00%
100.00%
Операційні
системи
комп’ютерних
мереж
Прикладні
комп’ютерні
програми
0.71%
77.96%
Комп’ютерні
програми, створені
за рахунок
державного
бюджету
9.13%
Структура забезпечення обласних державних адміністрацій
програмним забезпеченням наступна:
- операційні системи комп’ютерів загального призначення –
20,97% (12,7 тис. прим);
- операційні системи комп’ютерних мереж – 1,13% (0,6 тис. прим);
- прикладні комп’ютерні програми – 77,43% (46,9 тис. прим);
- комп’ютерні програми, створені за рахунок державного бюджету
– 0,47% (0,02 тис. прим).
Структура забезпечення обласних
державних адміністрацій програмним
забезпеченням
Прикладні комп’ютерні програми
Операційні системи комп’ютерів…
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
Операційні системи комп’ютерів
Операційні
загального
системи
призначення
комп’ютерних
Прикладні
Комп’ютерні
мереж
комп’ютерні
програми,
програми
створені за рахунок державного бюдже
Series1
20.97%
1.13%
77.43%
0.47%
Як свідчить опитування, в роботі органів державної влади та
обласних державних адміністрацій використовується велика кількість, різних
видів комп’ютерних програм. Одним із цих видів є прикладні комп’ютерні
програми, які розділяються за такими функціональними напрямами:
 програмні засоби для доступу до Інтернет сервісів – 18,35%;
 офісні програми – 17,97%;
 словники та системи розпізнавання тексту – 10,35%;
 графічні програмні засоби – 0,97%;
 системи діловодства – 0,62%;
 бухгалтерські та фінансово-аналітичні – 0,73%;
 мультимедійні програми – 2,72%;
 антивірусне програмне забезпечення – 12,24%;
 системи керування базами даних – 5,37%;
 програмні засоби інформаційної безпеки – 0,27%;
 мережеві програми – 1,05%;
 серверні додатки – 0,51%;
 файлові менеджери – 11,6%;
 інші програмні засоби – 17,25%.
Структура прикладних комп’ютерних програм
20.00% 18.35% 17.97%
17.25%
18.00%
16.00%
12.24%
14.00%
11.60%
10.35%
12.00%
10.00%
8.00%
5.37%
6.00%
2.72%
4.00%
0.97% 0.62% 0.73%
0.27% 1.05% 0.51%
2.00%
0.00%
програмні
словник
програмн
антивірусн системи
бухгалтерс
засоби для
и та
і засоби
графічні
системи
мультиме
ькі та
керування
офісні
е
мережеві
дійні
доступу до
системи програмні діловодств
інформаці
програми
програмне базами
програми
фінансовоІнтернет
розпізнава
йної
засоби
а
програми
аналітичні
даних
забезпечен
сервісів
ння тексту
безпеки
ня
Series1
18.35%
17.97%
10.35%
0.97%
0.62%
0.73%
2.72%
12.24%
5.37%
0.27%
1.05%
файлові
інші
серверні
менеджер програмні
додатки
и
засоби
0.51%
11.60%
17.25%
Посилюється тенденція на використання програмного забезпечення
з відкритим кодом, що має суттєві цінові переваги і не містить ліцензійних
обмежень для користувачів, але відсутність інфраструктурного розвитку,
розробки та підтримки типового та уніфікованого ПЗ з ВК, налаштованого на
державні потреби призводить до того, що програмне забезпечення з
відкритим кодом в органах державної влади встановлено в мінімальних
кількостях.
Порівнюючи з 2013 роком відбулось збільшення відсотка
використання в органах державної влади програмного забезпечення з
відкритим кодом з 17,65 до 21,87 % та складає більше 270 тис. примірників.
Співвідношення використання
пропрієтарного програмного
забезпечення та програмного
забезпечення з відкритим кодом
21.87%
П(к)ПЗ
ПЗ з ВК
78.13%
В роботі органів державної влади використовується велика
кількість, різних видів комп’ютерних програм.
Згідно з наданою інформацією, мають місце такі кількісні
характеристики поширення програмного забезпечення за такими видами:
1. Операційні системи комп’ютерів загального призначення
(відсоток від загальної кількості) – Windows XP (66,04%), Windows Vista
(1,5%), Windows 7 (21,16%), Windows 8 (0,21%), Open Suse (0,01%), Windows
98 (2,5%), Ubuntu (0,28%).
2. Операційні системи комп’ютерних мереж (відсоток від загальної
кількості) – Windows 2008 Server (11,41%), Windows 2003 Server (49,05%),
Windows 2000 Server (9,77%), IBM Lotus (2,48%), ASP Linux (4,22%), Cent OS
(1,58%), Free BSD (1,39%).
3. Прикладні комп’ютерні програми:
3.1 програмні засоби для доступу до Інтернет сервісів – Mozilla
Firefox (39,99%), Internet Explorer (25,16%), Google Chrome (2,66%), Opera
(10,88%), Outlook Express (12,86%), The Bat (2,94%), Download Master
(0,06%).
3.2 офісні програми – MS Office 2000 (3,23%), MS Office 97
(1,44%), MS Office 2003 (24,13%), MS Office XP (12,23%), Open Office
(9,98%), MS Office 2007 (12,20%), MS Office 2010 (5,37%).
3.3 словники та системи розпізнавання тексту – ABBYY Fine
Reader (10,89%), ABBYY Lingvo (0,68%), Acrobat Reader (40,23%), Adobe
Photoshop (0,28%), DJVU (13,45%), Foxit Reader (7,96%), Pragma (1,94%),
Prolling Office (1,05%).
3.4 графічні програмні засоби – ACD See (1,55%), Coral Draw
(4,69%), GIMP (29,02%), Photoshop (16,95%).
3.5 системи діловодства – Foss Doc (1,69%), Optima Workflow
(23,35%), АСД ДОК ПРОФ (12,65%), М.Е.Док (0,67%), Аскод (5,73%),
Мегаполіс (1,87%), СЕД (33,70%), Мастер док (0,17%).
3.6 бухгалтерські та фінансово-аналітичні – 1С Бухгалтерія
(5,53%), Бест-звіт (2,1%), Парус (73,64%), 1С Підприємство (0,63%),
Мережа (0,53%).
3.7 мультимедійні програми – Adobe Flash (38,49%), Daemon Tools
(0,16%), Light Allow (2,82%), KMPlayer (0,43%), Nero (21,77%), AIMP
(1,78%), Winamp (10,63%).
3.8 антивірусне програмне забезпечення – Avast (1,28%), Symantec
(0,98%),Dr Web (18,54%), NOD32 (13,36%), Norton Antivirus (5,63%),
Касперський (22,99%).
3.9 системи керування базами даних – Lotus Notus (3,49%), MS
SQL (0,46%), Oracle (58%), SQL Pervasive (0,19%), Visual FoxPro (0,09%),
MSQL Server 2000 (0,03%).
3.10 програмні засоби інформаційної безпеки – Putty (0,45%),
Comodo (15,04%), Symantec (2,31%), Гриф (1,63%).
3.11 мережеві програми – Sendmail (0,04%), Fossmail (13,3%),
Skype (0,09%), Cisco IOS (1,68%).
3.12 серверні додатки – Novell Netware (66,87%), Postfix (0,18%),
Squid (0,20%), Remote Administrator (4,48%), Microsoft System Center
Endpoint Protector (0,20%), SCO Open Server (0,53%).
3.13 файлові менеджери – Far Manager (64,43%), Free Commander
(6,47%), Norton Commander (2,99%), Total Commander (21,16%), WinRar
(0,46%), Volkov Commander (0,41%), Windows Commander (0,06%), 7-zip
(0,03%), Double Commander (2,6%), Multi Commander (0,3%).
В 18% установ існує підрозділ, який займається питаннями
комп’ютеризації (автоматизації/інформатизації). За структурою,
такі
підрозділи представляють собою департамент, управління, відділ, сектор
залежно від рівня установи. За підпорядкованістю та найменуванням вони
різняться, зокрема:
 відділ інформаційних технологій;
 відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;
 відділ обліку та розподілу технічних засобів та програмного
забезпечення;
 департамент інформаційних технологій, корпоративної
телекомунікації та захисту інформації;
 сектор матеріально-технічного забезпечення;
 управління аналітично-організаційного забезпечення;
 фінансово-економічний відділ;
 відділ фінансово-господарського забезпечення та інші.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа