close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ә/б отырысында
«Келісілді»
«Бекітемін»
қаралды:
оқу ісінің меңгерушісі
Мектеп директоры
А.Токаева____________
Ж.Жусупова__________
К.Тлеубаева _________
«___»_________2014ж
«___»_________2014ж
«___»_________2014ж
Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау
Пән: математика
Сынып: 5
Мұғалім: Токаева Айтбиби Болатбаена
Барлық сағат саны-204 , аптасына-6 сағат
Жоспарланған бақылау жұмысының саны: 13
Жоспарлау ҚР БҒМ жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты және «2014-2015 оқу жылында Қазақстан
Республикасының жалпы орта білім беру ұйымдарында ғылым негіздерін оқыту ерекшеліктері туралы» әдістемелік нұсқау
хат талаптары, 2013 жылғы оқу бағдарламасы негізінде, сонымен қатар, 2013 жылғы 22.04. №146 бұйрық бойынша
ұсынылған жалпы білім беретін мектептің 5 -сыныпқа арналған оқулығы бойынша жасалды.
Оқулық авторы :Т.А.Алдамұратова, Е.С.Байшоланов
Басылым: Алматы «Атамұра»
Шыққан жылы: 2010 ж
Сабақтың тақырыбы, негізгі мақсатары және күтілетін
нәтижелері. Сабақ топтамалардың соңында оқушыларда
білім, білік дағдыларды қалыптастыру.
Белсенді жұмыс
түрлері.
(топтық, жұптық,
жекеше)
АКТ-ны оқу
үрдісін жақсарту
үшін қолдану
Білім беру үшін
бағалау және оқуды
бағалау
Барлық
оқушылардың
қызығушылығын,
ынтасын
арттыру
(талантты, дарынды
балалар)
Сіз жоспарыңыздың іске
асуын және нәтижені
қалай байқайсыз
ТАҚЫРЫБЫ
1-2
с
/
с
Топтық жұмыс. Сұ
рақ қою техникасын
қолдана отырып,
диалогті қарымқатынасқа түсу.
3
Кесіндінің екі шетіде белгілі
болатындығын түсіну,
олардың екі бас әріп пен
белгіленетінін білужәне кез
келген кесіндіні сыза білу
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
2
Координаталық сәуле
8-10
3
Натурал сандарды
салыстыру
1113
3
Натурал сандарды
қосу.
ББД қойылатын талаптар
Натурал сандар, цифрлар
туралы түсінік алу
Цифрлар арқылы сандардың
жазылуын түсіне білу
Кесінді
6-7
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
2
Натурал сандарды
жазу
3-5
мерзімі
№
Координата сәулесін сала
білу, координата сәулесінде
сандарды орналастыра білу
Координата сәулесінде
сандарды салыстыра білу,
натурал сандардың бірбірінен несебептен үлкенкіші екенін түсіну
Натурал сандарды қосу ,
координата сәулесінде
сандарды орналастыру және
оларды қосуды білу
Негізгі дерек көздер
Топпен жұмыс. Сұрақ
қою техникасын қол
дану. Мысалы:
координата сәуле не
үшін қажет? берген
сұрақтарын талқылау
Топтық жұмыс. «Ой
қозғау» натурал
сандарды координа
та сәулесінде салыс
тыруды топпен
талдай білу
Оқушылар сабақ қоры
тындылағанда «Балдық»
жүйемен бағалау. Үш
жұлдызша бір тілек ар
қылы бағалау. Бірін-бірі
бағалау.
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Топта әр оқушыға
роль беру арқылы
белсенділікті
арттыру, топты
реттеу, ұтымды
идеяларды айту.
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Бағалау парағы бойын
ша топ басшысы
бағалайды
Қойылған сұрақтар
дың деңгейіне қарай,
күрделі есептер шы
ғару арқылы оқушы
лардың қабілеттерін
анықтау
Оқыту процессінде
Ауызша,практикалық, есеп
белсенді оқыту түрле рі шығару нәтижелерінен
арқылы оқушылар ды байқалады
тарту. Есептердің
ықшамдалған нәти
жесін түсіндіру
Ауызша сұрақтар қоя
отырып, оқушылардың
ой-өрісін дамыту
Формативті бағалау.
Топтық, жұптық жұ
Деңгейлік тапсырмалар
мыс. Кітаппен жұмыс бойынша бағалау
деңгейлік тапсырма
лар. Тест тапсырмала
рына шолу Сәйкестен
діру тесті «Ой түйін»
рефлексия
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Оқушылар натурал санды
жаза білу және сол санды
таба алады сандардың ретіі
бойынша салыстырады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты рып
оқушылардың кесіндіге
есептер шығара алу
дағдыларының қалып
тасқаны көрінеді
Оқушылар координата
Математика 5-сынып,
сәулесін пайдаланып
Алдамұратова Т.А.
есептерді шығарады
«Атамұра» баспасы, 2010
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
1416
1720
2124
Натурал сандарды
азайту
4
4
Натурал сандарға
амалдар қолдану
1-бақылау жұмысы
26
Санды және әріпті
өрнектер
1
1
28
Санды және әріпті
өрнектер
1
Өрнектерді ықшамдау
1
29
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық жұмыс.
Сұрақ қою техни
касын қолдана
отырып, диалогті
қарым-қатынасқа
түсу.
Оқушылар сабақ қоры
тындылағанда «Балдық»
жүйемен бағалау. Үш
жұлдызша бір тілек ар
қылы бағалау. Бірін-бірі
бағалау.
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Санды және әріпті өрнектер
туралы түсінік алу
Әріптің мәнін өрнектегі
орнына қоя білу,
өрнектердін мәндері
бойынша салыстыру
Әріптің мәнін өрнектердегі
орнына қоя білу дағдылары,
өрнектердін мәндері
бойынша салыстыру
Топтық жұмыс.
Сұрақ қою техни
касын қолдана
отырып, диалогті
қарым-қатынасқа
түсу.
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Өрнектердің қасиетін
пайдаланып есептер шығару
Қосу мен азайтудың үш
қасиетін топпен талдай білу
Топпен жұмыс. Сұрақ Бағалау парағы бойын
қою техникасын қол ша топ басшысы
дану. Мысалы: өрнек бағалайды
терді ықшамдау не
үшін қажет? берген
сұрақтарын талқылау
Өрнектердің қасиетін
пайдаланып, ықшамдай
алулары
Топтық жұмыс. «Ой
қозғау» Қосу мен
азайтудың үш
қасиетін топпен
талдай білу
Координата сәулесінде
натурал сандарды азата білу
Натурал
сандардыкөбейту
және бөлу
25
27
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
3
Өрнектерді ықшамдау
1
Көбету кестесін білу,
натурал сандарды көбету дің
және бөлудің ережеле рін
сақтау және қала
орындалатынына түсіну
Натурал сандарға амалдар
қолдануды толық түсіну
және есептер шығара білу
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Оқушылар сабақ қоры
тындылағанда «Балдық»
жүйемен бағалау. Үш
жұлдызша бір тілек ар
қылы бағалау. Бірін-бірі
бағалау.
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Топта әр оқушыға
роль беру арқылы
белсенділікті
арттыру, топты
реттеу, ұтымды
идеяларды айту.
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Ауызша сұрақтар қоя
отырып, оқушылардың
ой-өрісін дамыту
Формативті бағалау.
Қойылған сұрақтар
дың деңгейіне қарай,
күрделі есептер шы
ғару арқылы оқушы
лардың қабілеттерін
анықтау
Оқушылар әріптің
Математика 5-сынып,
берілген мәніндегі
Алдамұратова Т.А.
өрнектің мәнін жаза, таба
«Атамұра» баспасы, 2010
алады, өрнектердін
мәндері бойынша
салыстырады
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты рып
оқушылардың санды және
әріпті өрнектерге есептер
шығара алу дағдыларының
қалып тасқаны көрінеді
Оқушылар санды және
әріпті өрнектерден қосу
мен көбейтудің ауысты
рымдылық, терімділік,
үлестірімділік қасиетін
пайдаланып есептерді
шығарады
Оқыту процессінде
Ауызша,практикалық, есеп
белсенді оқыту түрле рі шығару нәтижелерінен
арқылы оқушылар ды байқалады
тарту. Есептердің
ықшамдал ған нәти
жесін түсіндіру
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
30
Өрнектерді ықшамдау
Өрнектердің қасиетін
пайдаланып есептер шығару
1
31
Теңдеу
Мәтінді есептерді
теңдеудің көмегімен
шығару
1
3233
Теңдеу
Мәтінді есептерді
теңдеудің көмегімен
шығару
2
3435
3637
3839
Теңдеу
Мәтінді есептерді
теңдеудің көмегімен
шығару
Теңдеу
Мәтінді есептерді
теңдеудің көмегімен
шығару
Теңдеу
Мәтінді есептерді
теңдеудің көмегімен
шығару
2
2
2
Топтық, жұптық жұ
мыс. Кітаппен жұмыс
деңгейлік тапсырма
лар. Тест тапсырмала
рына шолу Сәйкестен
діру тесті «Ой түйін»
рефлексия
Арифметикалық амалдардың Топтық,
компоненттерінің арасындағы жұптық,жекелей
тәуелсіздікті қолданып,
жұмыстар
теңдеулерді шығара алуы.
Қызығушылықты
Мәтінді есептердің мағана
ояту
сын ұға алубейімділіктері.
«Ой қозғау»
Мәтінді есептерді
стратегиясы
арифметикалық тәсілдермен
және теңдеудің көмегімен
шығара алу дағдысы
Арифметикалық амалдардың Выгодский ЖАДА
компоненттерінің арасындағы қолдану арқылы,
тәуелсіздікті қолданып,
диалогтік әңгімені
теңдеулерді шығара алуы.
дамыту
Мәтінді есептердің мағана
сын ұға
алубейімділіктері.Мәтінді
есептерді арифметикалық
тәсілдермен және теңдеудің
көмегімен шығара алу
дағдысы
Мәтінді есептердің мағана сын Топтық,
ұға
жұптық,жекелей
алубейімділіктері.Мәтінді
жұмыстар
есептерді арифметикалық
тәсілдермен және теңдеудің
көмегімен шығара алу
дағдысы
Мәтінді есептердің мағана сын Топтық жұмыс.
ұға алубейімділіктері.Мәтінді Сенім және жұмыс
есептерді арифметикалық
атмосферасын
тәсілдермен және теңдеудің
қалыптастыру
көмегімен шығара алу
дағдысы
Мәтінді есептердің мағана сын Топтық,
ұға
жұптық,жекелей
алубейімділіктері.Мәтінді
жұмыстар
есептерді арифметикалық
тәсілдермен және теңдеудің
көмегімен шығара алу
дағдысы
Деңгейлік тапсырмалар
бойынша бағалау
Бағалау: 1.«Ой қозғау»
стратегиясы бойынша
суретке салған ойларын
қорғайды
2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар анализ
жасай алады
3. Мұғалімнің бақы лауы
арқылы топтағы жұмыс
бағаланады
Әр топтағы қабілетті
оқушы топты және басқа
топ мүшелерін бағалап
отыру
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына байланысты
топ басшысы бағалау
Блум таксономия сының
деңгейлері бойынша
бағалау. Формативті
бағалау
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Бағалы зат» страте
гиясы. Тапсырма:
тапсырманы оқып,
шығару жолын түсін
діріп беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
СТО стратегияларын қол
дану арқылы оқушылар
дың топпен жұмыс жасау
дағдылары қалыптасады,
сабаққа белсенділіктері
артады.Түйінді идеялар ды
айта отырып,мәтінді
есептердің шығару
жолдарын біледі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Шағын топпен
жұмыста оқушылар
бірін-бірі оқыту,
үйрету. Кері есептеу
арқылы есептерді
шығару
Практикалық
тапсырмаларда сұ рақтар
қоя отырып, есептің шығару
жолдарын түсіндіру
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Сұрақ-жауап арқылы мәтін
есептерді қалай шығару
керек екендерін үйренеді.
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Блум таксономиясының
деңгейлері бойынша
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Үлестірме материалдар»
4-апта
Сұрақ-жауап арқылы мәтін
есептерді қалай шығару
керек екендерін үйренеді.
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Берілген тапсырма
ларды (талдау, син
тез) орындау бары
сында дарынды,
таланты оқушылар ды
анықтау
Формативті бағалау.
«Көргенімді есіме
Оқушылардың берген
сақтаймын»-сұрақжауаптарына байланысты жауап арқылы
топ басшысы бағалау
белсенділіктерін
арттыру
40
2-бақылау жұмысы
41
Бұрыш. Бұрыштың
шамасы
1
1
42
43
Бұрыш. Бұрыштың
шамасы
1
Бұрыш. Бұрыштың
шамасы
1
44
Шеңбер. Дөңгелек.
1
45
Шеңбер. Дөңгелек.
1
46
Шеңбер. Дөңгелек.
1
47
Шеңбер. Дөңгелек.
1
48
3-бақылау жұмысы
1
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Бұрыш ұғымын түсіне
алуы,транспортирдің
көмегімен бұрыштың
шамасын өлшей алуы,шамасы
берілген бұрыштың сала алу
бейімділіктері
Транспортирдің көмегімен
бұрыштың шамасын өлшей
алуы,шамасы берілген
бұрыштың сала алу
бейімділіктері
Транспортирдің көмегімен
бұрыштың шамасын өлшей
алуы,шамасы берілген
бұрыштың сала алу
бейімділіктері
Топпен жұмыс.
«Еске түсіру», «Ой
қозғау»,
«Миға шабуыл»
іскерлік.
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық, жұптық,
жеке жұмыс
Анықтамасын және
элементтерін білуі, есептер
шығаруда қолдана алулары
Интерактивті тақта
көмегімен
фигураларды
көрсету,сыза алу
Анықтамасын және
элементтерін білуі
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Выготский ЖАДА
қолдану арқылы
сыныптағы
диалогтік әңгімені
дамыту
Анықтамасын және
элементтерін білуі
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Топпен жұмыс.
«Дөңгелек стол»,
Дөңгелек үстелде
ережені сақтау.
Анықтамасын және
элементтерін білуі
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Выготский ЖАДА
қолдану арқылы
сыныптағы
диалогтік әңгімені
дамыту
Бағалау парағы
бойынша топ басшысы
бағалайды
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына байла
нысты топ басшысы
бағалау
Мені таң қалдырды, Ме
ні ойландырды, Менде
сұрақ туындады–қызығу
шылықтарын арттыру.
Формативті бағалау. Жұл
дызшалар, смайлктер беру
Оқушылар сабақ қоры
тындылағанда «Балдық»
жүйемен бағалау.Үш жұл
дызша бір тілек арқылы
бағалау. Бірін-бірі бағала
Фигураларды интерактив
ті тақтадан көрсету арқы
лы теориялық және тәжі
рибелік бір тұтастықты
пайдалану арқылы. «Бал
дық» жүйе мен бағалау
Сырттай бақылау ар қылы
қойылған сұрақ тардың
жауаптары бағаланады,
қажет болған жағдайда
түсініктермен коммен
тарийлер беріледі.
Формативті бағалау
Алдамұратова Т.А.
«Оқыту әдістемесі»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
В,С тобынан есептер
беру
Практикалық
тапсырмаларды орындау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Диалогтік әңгімеге
түсу арқылы
оқушылардың
ойларын білу.
Уақытқа байланыстыра
отырып, шағын тапсырма
беру арқылы анықталады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Айтылған материалдар
ауқымы және практикалық
жұмыстар бойынша
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топта әр оқушыға
роль беру арқылы
белсенділікті арттыру
Практикалық
тапсырмаларды орындау
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Кеңейтілген
тапсырма беру
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Айтылған материалдар
ауқымы және практикалық
жұмыстар бойынша
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Берілген уақыт шең
берінен аспау керек
тігі, практикалық тә
жірибені және жібе
рілген қателерді тал
қылау мақсатында
оқушылардың қызы
ғушылықтарын ояту
Фигураларды интерактив Кеңейтілген
ті тақтадан көрсету арқы тапсырма беру
лы теориялық және тәжі
рибелік бір тұтастықты
пайдалану арқылы. «Бал
дық» жүйе мен бағалау
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Алдамұратова Т.А.
«Оқыту әдістемесі»
ІІ тарау. Натурал сандардың бөлінгіштігі
49
50
51
52
53
54
55
Натурал сандардың
бөлгіші және еселігі.
Жай және құрама
сандар
Натурал сандардың
бөлгіші және еселігі.
Жай және құрама
сандар
Натурал сандардың
бөлгіші және еселігі.
Жай және құрама
сандар
Бөлінгіштіктің негізгі
қасиеті
1
1
1
1
Бөлінгіштіктің негізгі
қасиеті
Натурал сандардың
бөлгіші,еселігі,жай және
құрама сандар
анықтамасын, жай сандар
кестесін білуі есептер
шығаруда пайдалана алуы
Натурал сандардың
бөлгіші,еселігі,жай және
құрама сандар
анықтамасын, жай сандар
кестесін білуі есептер
шығаруда пайдалана алуы
Топпен жұмыс. Әр
топ есептер шыға
руда өз қорытынды
сын, талдауын жа
сау. Анықтамалар
арқылы дәлелдеу.
Жеке тапсырма
«Ағаш»бейнесі
арқылы өз ойларын
қағаз бетіне түсіру,
«Постер» жасау
Тапсырмаларды инте
рактивті тақта арқы лы
беру. Көрсетілген
жауаптар арқылы өзөздерін тексеру.
Топта көшбасшылық
рөлін беру,
Әрбір топ сұрақтар
дайындап, басқа топқа
қонаққа барады. Топтар
бірін-бірі бағалайды
Натурал сандардың
бөлгіші,еселігі,жай және
құрама сандар
анықтамасын, жай сандар
кестесін білуі есептер
шығаруда пайдалана алуы
Топтық, жұптық жұ
мыс. Кітаппен жұмыс
(деңгейлік тапсырма
лар) Тест тапсырмала
рына шолу.Сәйкестен
діру тесті «Ой түйін»
рефлексия
Выготский ЖАДА
қолдану арқылы
сыныптағы диалог
тік әңгімені дамыту
Деңгейлік тапсырмалар
бойынша бағалау
Жеке берілген тап
сырма оқушылар дың
сабаққа қызығу
шылығын оятумен
қатар, өз бетінше
жұмыс істеуге
ынталандырады
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылар
дың сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Не білемін? Не білдім?
Нені білгім келеді? деп
қорытындылау
Оқушылардың өмір
мен байланыстыра
келтірген дәлелдеме
лері арқылы анықтау
Жұптық, топтық жұ
мыс. «Бірін бірі оқы
ту»,«Үйрете отырып,
үйренемін»қағидасын жүзеге
асыру тәсілі
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Жұптық, топтық
бағалау. Үш жұлдызша
бір тілек арқылы
бағалау.
Оқушылардың дарын
Сұрақтар қойған парақтар
дылық қасиеттері
арқылы бағаланады.
анықталады, яғни
ұстаз рөлін орындайды
Натурал сандардың 2, 5,
10-ға бөлінгіштік белгілері
интерактивті тақтадан
көрсету арқылы теория
лық және тәжірибелік
біртұтастықты пайдалану
арқылы. «Балдық»
жүйемен бағалау
II-тоқсан
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша,практикалық, есеп
шығару нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Үлестірме материалдар»
2-апта
«Балдық» жүйемен
бағалау. 1кезең 5
баллдық жүйемен, 2кезең 10, 3-кезең 20, 4кезең 50 баллдық
жүймен. Интерактивті
тақтада көрсетілген
жауаптар арқылы
тексеру.
Дарынды, таланты
оқушылар сабақ
барысында өз білім
деңгейлерін
көрсетеді.
Сұрақтарға жауап беріледі,
практикалық тапсырма
орындалады.
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Бөлінгіштіктің негізгі
қасиетін есептер шығаруда
пайдалана алуы
1
Бөлінгіштіктің негізгі
қасиетін есептер шығаруда
пайдалана алуы
1
Жұп, тақ сандарды ажырата
алуы,натурал сандардың 2,
5, 10-ға бөлінгіштік
белгілерін білуі
Натурал сандардың 2,
5, 10-ға бөлінгіштік
белгілері
Натурал сандардың 2,
5, 10-ға бөлінгіштік
белгілері
1
Натурал сандардың 2, 5, 10ға бөлінгіштік белгілерін
және 10-ға бөлінетін
сандардың 2,5-ке
бөлінетінің пайдалана алуы
Топтық жұмысЖарыс
түрінде ұйымдастыры
лады. 4-кезеңнен
тұрадытас қақпаның
сұрақтары,күміс
қақпаның,алтын
қақпаның және де
алтын сандықтың
есептері.
Формативті бағалау.
Басқа топқа қонаққа бару
арқылы бірін-бірі бағалау.
Оқушылар есептер
шығаруда жай сандар
кестесін пайдалану.
Топтың бағалауын
басшылыққа алу
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Деңгейлік,тест
тапсырмаларының
қорытындысы бойынша
бағаланадыми
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Уақытқа байланыстыра
отырып, шағын тапсырма
беру
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
56
Натурал сандардың 3,
9-ға бөлінгіштік
белгілері
1
Берілген сандардың
цифрларының қосындысына
қарап,3,5-ке бөлінетінің
ажырата білуі
Топтық жұмыс.
«Ой қозғау»
57
Натурал сандардың 3,
9-ға бөлінгіштік
белгілері
1
Берілген сандардың
цифрларының қосындысына
қарап,3,5-ке бөлінетінің
ажырата білуі
Топтық, жұптық,
жеке жұмыс
58
Натурал сандардың 3,
9-ға бөлінгіштік
белгілері
1
Топтық жұмыс.
«Ой қозғау»
59
4-бақылау жұмысы
1
60
Дәреже
1
Берілген сандардың
цифрларының қосындысына
қарап,3,5-ке бөлінетінің
ажырата білуі
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Дәреже ұғымын білуі,жаза
алуы, есептеу бейімділіктері
61
Натурал сандарды
жай көбейткіштерге
жіктеу
1
Топтық жұмыс.
«Ой қозғау»
62
Натурал сандарды
жай көбейткіштерге
жіктеу
1
Натурал сандарды жай
көбейткіштерге
жіктеубілуі,құрама
сандардыЖК көбейтіндісі
түрінде жаза алу дағдысы
Натурал сандарды жай
көбейткіштерге жіктей білуі
63
Ең үлкен ортақ бөлгіш
1
Ең үлкен ортақ бөлгіш өзара
жай сандар туралы және
сандардың ЕҮОБ таба алу
дағдылары
Топтық жұмыс.
«Ой қозғау»
64
Ең үлкен ортақ бөлгіш
1
65
Ең үлкен ортақ бөлгіш
1
Ең үлкен ортақ бөлгіш өзара
жай сандар туралы және
сандардың ЕҮОБ таба алу
дағдылары
Ең үлкен ортақ бөлгіш өзара
жай сандар туралы және
сандардың ЕҮОБ таба алу
дағдылары
Ауызша сұрақтар қоя
Оқыту процессінде
отырып, оқушылардың ой-белсенді оқыту түрлері
өрісін дамыту. Формативтіарқылы оқушыларды
бағалау.
тарту. Ережені өздері
оқып, түсіндіру
Мені таң қалдырды Мені Диалогтік әңгімеге
ойландырды, Менде
түсу арқылы
сұрақ туындады. Форма
оқушылардың
тивті бағалау. Жұлдызша ойларын білу.
лар,смайлктер беру
Ауызша сұрақтар қоя
Диалогтік әңгімеге
отырып, оқушылардың ой- түсу арқылы
өрісін дамыту. Формативті оқушылардың
бағалау.
ойларын білу.
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау арқылы
өздеріне сұрақ, мақсат қою
Өз-өздерін бағалау арқылы
өздеріне сұрақ, мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Жеке жұмыс
Топтық жұмыс.
«Ой қозғау»
Топтық жұмыс.
«Жағымды сөздер»
тәсілі арқылы топқа
бөліну.
Қызығушылықты
ояту.
Ауызша сұрақтар қоя
отырып, оқушылардың
ой-өрісін дамыту.
Форма тивті бағалау.
Оқыту процессінде бел
сенді оқыту түрлері
арқылы оқушыларды
тарту. Ережені өздері
оқып, түсіндіру
Пирамида құру арқылы Оқыту процессінде
оқушы лардың сабаққа белсенді оқыту түрлері
ынталандыру,қызығушыл арқылы оқушыларды
ықтарын ояту.
тарту. Ережені өздері
оқып, түсіндіру
Жеке жұмыс түрлері, ар
Тапқырлыққа есеп
қылы, деңгейлік тапсыр
беру және деңгейлік
малар орындау арқылы
тестік тапсырмалар
топ басшылары бағалай
арқылы дарынды
ды. Үш жұлдызша бір
балаларды анықтау.
тілек арқылы бағалау.
Ауызша,практикалық, есеп
шығару нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Натурал сандарды жай
көбейткіштерге жіктеу алу
дағдылары қалыптасады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Берілген тапсырмалар
арқылы оқушылардың
деңгейлері көрінеді,
бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша сұрақтар қоя
отырып, оқушылардың ойөрісін дамыту. Формативті
бағалау.
Сұрақтардың
жауаптары,практикалық
тапсырмаларды
орындаулары
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Бағалау парағын басшы
лыққа алу және ЕҮОБтаба алу қабілеттері
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
СТО стратегияларын қолда
ну арқылы оқушылардың
топпен жұмыс жасау дағды
лары қалыптасады, сабаққа
белсенділіктері артады.
Түйінді идеяларды айта
отырып, мәтінді есептердің
шығару жолдарын біледі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына байла
нысты топ басшысы
бағалау
Оқыту процессінде
белсенді оқыту түр
лері арқылы оқушы
ларды тарту. Ережені
өздері оқып, түсіндіру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырма
мен жұмыс жасау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
66
Ең кіші ортақ еселік
1
Ең кіші ортақ еселік сандар
туралы білуі және
сандардың ЕКОЕ таба алу
дағдылары
67
Ең кіші ортақ еселік
1
68
Ең кіші ортақ еселік
1
Ең кіші ортақ еселік сандар
туралы білуі және
сандардың ЕКОЕ таба алу
дағдылары
Ең кіші ортақ еселікті таба
алуы
69
Ең үлкен ортақ бөлгіш
пен ең кіші ортақ
еселікті табуға
есептер шығару
Ең үлкен ортақ бөлгіш
пен ең кіші ортақ
еселікті табуға
есептер шығару
1
Ең үлкен ортақ бөлгіш
пен ең кіші ортақ
еселікті табуға
есептер шығару
5-бақылау жұмысы
70
71
72
Сабаққа қызығушы
лықтарын ояту мақ
сатында оқушылар
дың көңіл күйлерін
анықтау.(3-карточка
жатады соны көрсету
арқылы анықтайды).
«Ой қозғау» стратеги
Топтық жұмыс.
Топтардың берген
сұрақтарын
талқылау
ЕКОЕ пен ЕҮОБ-тің
айырмашылығын
анықтау арқылы
оқушылардың
қабілеті, алғырлы ғы
көрінеді
Ауызша сұрақтар қоя
отырып, оқушылар дың
ой-өрісін дамыту.
Формативті бағалау.
Бағалау парағы
бойынша топ басшысы
бағалайды
Оқыту процессінде
белсенді оқыту
түрлері арқылы
оқушыларды тарту
Өмірден мысалдар кел
тіру нәтижесінде
дарынды, талантты
балалар анықталады
Оқулықтан 1,2-мы
салды өз беттерінше
оқып, қорғау
Сұрақ қою техника
сын қолдана отырып,
диалогтік қарымқатынасқа түсу
Ең үлкен ортақ бөлгіш пен Жеке, топтық жұмыс.
ең кіші ортақ еселікті табуға «Саяхат» сабақ.1,2-ші
есептер шығара алулары
аялдамалар ауызша
сұрақтар,есептеулер.
3,4,5 аялдамалар
топтық жұмыстар.
Әр топтағы қабілетті
оқушы топты және
басқа топ мүшелерін
бағалап отыру
Топтық бағалау. Кері
байланыс. Саяхат
барысында нені
түсіндік, неге үйрендік?
1
Ең үлкен ортақ бөлгіш пен
ең кіші ортақ еселікті табуға
есептер шығара алулары
Әр топтағы қабілетті
оқушы топты және
басқа топ мүшелерін
бағалап отыру
1
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
1
Ең үлкен ортақ бөлгіш пен
ең кіші ортақ еселікті табуға
есептер шығара алулары
Бағалау: 1. «Ой қозғау»,
2. «Бағалы зат», 3.
Мұғалімнің бақылауы
Сұрақ қою техника
сын қолдана отырып,
диалогтік қарымқатынасқа түсу
Оқушылардың қызы
ғушылықтарын ояту
мақсатында сандар ж/е
сандардың бөлін
гіштігі туралы білім
дерін қолданып логи
калық ж/е олимпи
адалық есептер ш/у
Оқулықтан 1,2-мы
салды өз беттерінше
оқып, қорғау
Ауызша,практикалық
есептер шығару нәтежеі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, жазбаша
жұмыстардың нәтижесінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топ басшысының бақылау
нәтижесі бойынша бағалау
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Практикалық
тапсырмалардан,ауызша
сұрақтардан
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Тапқырлық», «Қате
тұжырымды анықтау»
тапсырмалар арқылы
білімдерінің нәтижесі
байқалады.
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Практикалық
тапсырмалардан,ауызша
сұрақтардан
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Жеке жұмыс
ІІІ тарау. Жай бөлшектер ж/е оларға амалдар қолдану – 51 сағат
73
Жай бөлшек. Жай
бөлшектерді оқу және
жазу
1
Жай бөлшектің
анықтамасын білу.Жай
бөлшектерді оқу және жаза
білу бейімділіктері
Интерактивті
тақтаның көмегімен
шағын өтілген
тақырып бойынша
презентация көрсету
74
Жай бөлшектің негізгі
қасиеті
1
Жай бөлшектің негізгі
қасиетін есептер шығаруда
қолдана алулары
Топтық, жұптық,
жеке жұмыс
Интерактивті тақтада
көр сетілген жауаптар
арқы лы өз-өздерін
бағалау. Ке рі байланыс
жасау. Не үшін «5», «4»
? Не себеп ті өзім ді
дұрыс бағала дым деп
ойлайсың?
Екі жұлдызша, бір ті лек
арқылы бағалау Не біле
мін? Не білдім? Нені
білгім келе ді? деп
қорытындылау
Берілген тапсырма
ларды орындау ба
рысында анализ,
синтез жасай алуы, ой
лау қабілетінің
жылдамдығы, өз ой
ларын тез жеткізуі
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Жаттығу жұмыстарын
орындау барысында
Ауызша,практикалық
есептер шығару нәтежеі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
75
Жай бөлшектің негізгі
қасиеті
1
Жай бөлшектің негізгі
қасиетін есептер шығаруда
қолдана алулары
«Мен саған, сен ма
ған».Топтың оқушы
лары өзара дайын
дап келген сұрақта
рын бір-бірі не
қояды. Да йындап
келген тап сырма
ларын береді.
Қонаққа барады.
Шағын топпен, жұп
пен жұмыс жүргізу.
Оқушылар есептер
шығару барысында әң
гімелесу, диалогке
түсу
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту
«Ой қозғау»
стратегиясы
76
Жай бөлшектің негізгі
қасиеті
1
Жай бөлшектің негізгі
қасиетін есептер шығаруда
қолдана алулары
77
Дұрыс және бұрыс
бөлшектер. Аралас
сан
1
Дұрыс және бұрыс
бөлшектер. Аралас сан
ұғымдарының мағанасын
түсінулері.
78
Бұрыс бөлшекті
аралас санға және
аралас санды бұрыс
бөлшекке айналдыру
1
Бұрыс бөлшекті аралас
санға және аралас санды
бұрыс бөлшекке айналдыра
алу бейімділіктері
79
Бұрыс бөлшекті
аралас санға және
аралас санды бұрыс
бөлшекке айналдыру
1
Бұрыс бөлшекті аралас
санға және аралас санды
бұрыс бөлшекке айналдыра
алу бейімділіктері
80
Координаталық
сәуледе бөлшектер
мен аралас сандарды
кескіндеу
1
Координаталық сәуледе
бөлшектер мен аралас
сандарды кескіндей алулары
Интерактивті
тақтаның көмегімен
шағын өтілген
тақырып бойынша
презентация көрсету
81
Координаталық
сәуледе бөлшектер
мен аралас сандарды
кескіндеу
1
Координаталық сәуледе
бөлшектер мен аралас
сандарды кескіндей алулары
Топтық, жұптық,
жеке жұмыс
Формативті бағалау.
Топтың өздерінің жасап
әкелген баға лау
критерийлері бойынша
бағаланады.
Тапсырмаларды орындау Сұрақ деңгейлерінің түріне Математика 5-сынып,
барысында
және тапсырмалар
Алдамұратова Т.А.
дарынды,талантты
басшылыққа алынады.
«Атамұра» баспасы, 2010
оқушылар ерекшеленеді.
Не білемін? Не білдім?
Нені білгім келеді? деп
қорытындылау
Жаттығу жұмыста
рын орындау нәти
жесінде дарынды,
талантты балалар өз
қабілетін көрсетеді.
Кері байланыс жасау
арқылы бағаланады
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Бағалы зат»
стратегиясы.
Тапсырма: теореманы
оқып,суретін салып,
дәлелдеп беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
СТО стратегияларын қол
дану арқылы оқушылар
дың топпен жұмыс жасау
дағдылары қалыптасады,
сабаққа белсенділіктері
артады.Түйінді идеялар
ды айта отырып,мәтінді
есептердің шығару
жолдарын біледі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Тапсырмаларды
орындау барысында
барлық оқушылардың
сабаққа деген
белсенділіктері
артады
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Бағалау: 1.«Ой қоз ғау»
стратегиясы» бо йынша
суретке салған ойларын
қорғайды
2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар
анализ жасай алады
3. Мұғалімнің бақыла уы
арқылы топтағы 4жұмыс
бағаланады
Топтық, жұптық жұ
Деңгейлік тапсырмалар
мыс. Кітаппен жұмыс бойынша бағалау
(деңгейлік тапсырма
лар) Тест тапсырмала
рына шолу Сәйкестен
діру тесті «Ой түйін»
рефлексия
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
Интерактивті тақтада
көрсетілген жауаптар
арқылы өз-өздерін бағалау.
Кері бай ланыс жасау. Не
үшін «5», «4» ? Не себепті
өзімді дұрыс бағала дым
деп ойлайсың?
Берілген
тапсырмаларды
орындау барысында
анализ,синтез жасай
алуы, ойлау
қабілетінің
жылдамдығы, өз
ойларын тез жеткізуі
Мені таң қалдырды, Мені Диалогтік әңгімеге
ойландырды, Мен де сұрақ түсу арқылы
туындады. Формативті
оқушылардың
бағалау. Жұлдызша лар,
ойларын білу.
смайлктер беру
Өздерін бағалауы
басшылыққа алынады.
Кері байланыс «Ыстық
орындық»
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
82
Координаталық
сәуледе бөлшектер
мен аралас сандарды
кескіндеу
1
Координаталық сәуледе
бөлшектер мен аралас
сандарды кескіндей алулары
Топтық, жұптық,
жеке жұмыс
Мені таң қалдырды, Мені
ойландырды, Мен де сұрақ
туындады. Формативті
бағалау. Жұлдызша лар,
смайлктер беру
83
6-бақылау жұмысы
1
84
Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіру
1
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Ең кішіортақ
бөлім,толықтауыш
көбейткіш туралы
ұғымдарды
білуі.Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіре алуы
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту
«Ой қозғау»
стратегиясы
Бағалау: 1.«Ой қозғау»
стратегиясы» бойынша
суретке салған ойларын
қорғайд
2. «Бағалы зат» стр. Арқы
лы оқушылар анализ
жасай алады
3. Мұғалімнің бақы лауы
арқылы топтағы жұмыс
бағаланады
Фигураларды инте
рактивті тақтадан
көрсету арқылы тео
риялық және тәжіри
белік біртұтастықты
пайдалану арқылы.
«Балдық» жүйемен
бағалау
Бағалау парағы
бойынша
85
Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіру
1
Ең кішіортақ
бөлім,толықтауыш
көбейткіш туралы
ұғымдарды
білуі.Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіре алуы
Выготский ЖАДА
қолдану арқылы
сыныптағы
диалогтік әңгімені
дамыту
86
Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіру
1
Ең кішіортақ
бөлім,толықтауыш
көбейткіш туралы
ұғымдарды
білуі.Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіре алуы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
87
Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіру
1
Ең кішіортақ
бөлім,толықтауыш
көбейткіш туралы
ұғымдарды
білуі.Бөлшектерді ортақ
бөлімге келтіре алуы
Топтық жұмыс.
«Саяхат сабақ».
88
Жай бөлшектерді
салыстыру
1
Жай бөлшектердің
қасиеттерін пайдалана
отырып, жай бөлшектерді
салыстыра алулары
Топтық жұмыс.
Ассосация әдісі
Әр топтың істелінген
жұмыстары жетон
бойынша бағаланады.
«2»-көк, «3»-жасыл,
«4»-сары, «5»-қызыл.
Диалогтік әңгімеге
түсу арқылы
оқушылардың
ойларын білу.
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Бағалы зат»
стратегиясы.
Тапсырма: теореманы
оқып,суретін салып,
дәлелдеп беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық», «Үлестірме
материалдар» 2-апта
Кеңейтілген тапсырма
беру
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
СТО стратегияларын қол
дану арқылы оқушылардың
топпен жұмыс жасау дағды
лары қалыпт асады, сабаққа
белсенділіктері артады.
Түйінді идеяларды айта
отырып, мәтінді есептердің
шығару жолдарын біледі
Тапсырмаларды
орындайды. Ұпай жинау
арқылы бағаланған
топтың нәтижесі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық«Үлестірме
материалдар» 2-апта»,
Уақытқа байланыстыра
отырып, шағын тапсырма
беру
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Берілген тапсырмалар
ды орындау барысын
да ойлау қабілетінің
жылдамдығы, өз ойла
рын тез жеткізе ала
тын оқушылар байқа
лады. Қызығушылық
тары оянады.
Бағалау критерийлері,
Өз ойларын ортаға
оқушылардың толтырған сала отырып, өмірмен
ассоциациалық картала
байланыстыру арқылы
ры, «дөң гелек стол» әдісі қызығушылықтарын
бо йынша толтырған қа
ояту
ғаздары, жалпы оқу
шылардың ауызша жа
уаптары, есептер шы
ғарылуы ескекріледі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
89
Жай бөлшектерді
салыстыру
1
Жай бөлшектердің
қасиеттерін пайдалана
отырып, жай бөлшектерді
салыстыра алулары
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
90
Жай бөлшектерді
салыстыру
1
Жай бөлшектердің
қасиеттерін пайдалана
отырып, жай бөлшектерді
салыстыра алулары
Интерактивті
тақтаның көмегімен
шағын өтілген
тақырып бойынша
презентация көрсету
91
Жай бөлшектерді қосу
және азайту
1
Бөлімдері әр түрлі жай
бөлшектерді қосу және
азайту ережелеріне сүйене
отырып, ЖБ қосу, азайта алу
дағдыларының
қалыптасулары
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту
«Ой қозғау»
стратегиясы
92
Жай бөлшектерді қосу
және азайту
1
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
93
Жай бөлшектерді қосу
және азайту
1
94
Жай бөлшектерді қосу
және азайту
1
Бөлімдері әр түрлі жай
бөлшектерді қосу және азайту
ережелеріне сүйене отырып,
ЖБ қосу, азайта алу
дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі жай
бөлшектерді қосу және
азайту ережелеріне сүйене
отырып,ЖБ қосу, азайта алу
дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі жай
бөлшектерді қосу және
азайту ережелеріне сүйене
отырып,ЖБ қосу,азайта алу
дағдыларының
қалыптасулары
95
Аралас сандарды қосу
1
Бөлімдері әр түрлі аралас
сандарды қосу ережелеріне
сүйене отырып, аралас
сандарды қосу
дағдыларының
қалыптасулары
Бағалау парағы
бойынша
Интерактивті тақтада көр
сетілген жауаптар арқы
лы өз-өздерін бағалау. Ке
рі байланыс жасау. Не
үшін «5», «4» ? Не себеп
ті өзімді дұрыс бағала
дым деп ойлайсың?
Бағалау: 1.«Ой қоз ғау»
стратегиясы» бойынша су
ретке салған ойларын қор
ғайды 2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар анализ
жасай алады 3. Мұғалім
нің баылауы арқылы топ
тағы жұмыс бағаланады
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Берілген тапсырма
ларды орындау бары
сында анализ, синтез
жасай алуы, ойлау
қабілетінің жылдам
дығы, өз ойларын тез
жеткізуі
Бағалы зат» стратег
иясы. Тапсырма:
теореманы оқып, су
ретін салып, дәлел деп
беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
СТО стратегияларын қолда
ну арқылы оқушылардың
топпен жұмыс жасау дағды
лары қалып тасады, сабақ
қа белсенділіктері артады.
Түйінді идеяларды айта
отырып, мәтінді есептердің
шығару жолдарын біледі
Өздерін бағалауы
басшылыққа алынады.
Кері байланыс «Ыстық
орындық»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық», «Үлестірме
материалдар» 2-апта
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық, жұптық жұ
мыс. Кітаппен жұмыс
(деңгейлік тапсырма
лар) Тест тапсырмала
рына шолу Сәйкестен
діру тесті «Ой түйін»
рефлексия
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту
«Ой қозғау»
стратегиясы
Деңгейлік тапсырмалар
бойынша бағалау
Тапсырмаларды орын
дау барысында барлық
оқушылардың сабаққа
деген белсенділіктері
артады
Тапсырмаларды
орындайды. Ұпай жинау
арқылы бағаланған
топтың нәтижесі
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Мұғалімдерге арналған
нұсқаулық»
Бағалау: 1.«Ой қоз ғау»
стратегиясы» бойынша су
ретке салған ойларын қор
ғайды 2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар анализ
жасай алады 3. Мұғалім
нің баылауы арқылы топ
тағы жұмыс бағаланады
Бағалы зат» стратег
иясы. Тапсырма:
теореманы оқып, су
ретін салып, дәлел деп
беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
96
Аралас сандарды қосу
1
97
Аралас сандарды қосу
1
98
Аралас сандарды
азату
1
99
Аралас сандарды
азату
1
100
Аралас сандарды
азату
1
101
Аралас сандарды
азату
1
102
Аралас сандарды
азату
1
103
Аралас сандарды
азату
1
104
7-бақылау жұмысы
1
Бөлімдері әр түрлі аралас
сандарды қосу ережелеріне
сүйене отырып, аралас
сандарды қосу дағдылары
ның қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі аралас
сандарды қосу ережелеріне
сүйене отырып, аралас
сандарды қосу
дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі аралас
сандарды азайту,
ережелеріне сүйене отырып,
аралас сандарды қосу
дағдыларының
қалыптасулары
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалы зат» стратег
иясы. Тапсырма:
теореманы оқып, су
ретін салып, дәлел деп
беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Бөлімдері әр түрлі аралас
сандарды азайту
ережелеріне сүйене отырып,
аралас сандарды қосу
дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі аралас сан
дарды азайту ережелеріне сү
йене отырып, аралас сандар
ды қосу дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі аралас сан
дарды азайту ережелеріне сү
йене отырып, аралас сандар
ды қосу дағдыларының
қалыптасулары
Бағалау: 1.«Ой қоз ғау»
стратегиясы» бойынша су
ретке салған ойларын қор
ғайды 2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар анализ
жасай алады 3. Мұғалім
нің баылауы арқылы топ
тағы жұмыс бағаланады
Бағалау парағы
бойынша
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Бағалы зат» стратег
иясы. Тапсырма:
теореманы оқып, су
ретін салып, дәлел деп
беру арқылы
дарынды, талантты
оқушылардың
жұмысы көрінеді
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Бөлімдері әр түрлі аралас сан
дарды азайту ережелеріне сү
йене отырып, аралас сандар
ды қосу дағдыларының
қалыптасулары
Бөлімдері әр түрлі аралас сан
дарды азайту ережелеріне сү
йене отырып, аралас сандар
ды қосу дағдыларының
қалыптасулары
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
Бағалау: 1.«Ой қоз ғау»
стратегиясы» бойынша су
ретке салған ойларын қор
ғайды 2. «Бағалы зат» стр.
Арқылы оқушылар анализ
жасай алады 3. Мұғалім
нің баылауы арқылы топ
тағы жұмыс бағаланады
Бағалау парағы
бойынша
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту
«Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту«Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
105
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды
көбейту
1
106
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды
көбейту
1
107
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды
көбейту
1
108
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды бөлу
1
109
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды бөлу
1
110
Жай бөлшектер мен
аралас сандарды бөлу
1
111
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
112
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
113
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
114
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды көбейту ережелері
не сүйене отырып, аралас сан
дарды көбейту дағдылары
ның қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды көбейту ережелері
не сүйене отырып, аралас сан
дарды көбейту дағдылары
ның қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды көбейту ережелері
не сүйене отырып, аралас сан
дарды көбейту дағдылары
ның қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды бөлу ережелеріне
сүйене отырып, аралас сан
дарды бөлу дағдыларының
қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды бөлу ережелеріне
сүйене отырып, аралас сан
дарды бөлу дағдыларының
қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды бөлу ережелеріне
сүйене отырып, аралас сан
дарды бөлу дағдыларының
қалыптасулары
Жай бөлшектер менаралас
сан дарды қосу ережелеріне
сүйене отырып, аралас сан
дарды қосу дағдыларының
қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды азайту, ережелері
не сүйене отырып, аралас сан
дарды азайту дағдыларының
қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды көбейту ережелері
не сүйене отырып, аралас
сандарды көбейту дағдыла
рының қалыптасулары
Жай бөлшектер мен аралас
сандарды бөлу ережелеріне
сүйене отырып, аралас сандар
ды бөлу дағдыларының
қалыптасулары
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
Бағалау парағы бойынша
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау.
Оқушылардың бер ген
жауаптарына
байланысты топ бас
шысы бағалау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына байланысты
топ басшысы бағалау
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
115
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
116
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
117
Санның бөлігін және
бөлігі бойынша санды
табу
1
118
Санның бөлігін және
бөлігі бойынша санды
табу
1
119
Санның бөлігін және
бөлігі бойынша санды
табу
1
120
Бірнеше объектінің
бірігіп орындайтын
жұмысына берілген
есептер
Бірнеше объектінің
бірігіп орындайтын
жұмысына берілген
есептер
1
121
122
123
124
125
1
Бірнеше объектінің бірі 1
гіп орындайтын жұмы
сына берілген есептер
8-бақылау жұмысы
1
Ондық бөлшек. Ондық
бөлшекті оқу және
жазу
Ондық бөлшек. Ондық
бөлшекті оқу және
жазу
1
1
Аралас сандар мен аралас
сандарды қосу және азайту,
ережелеріне сүйене отырып,
аралас сандарды қосу және
азайту дағдыларының
қалыптасулары
Аралас сандар мен аралас
сандарды көбейту және бөлу
ережелеріне сүйене отырып,
аралас сандарды көбейту
және бөлу дағдыларының
қалыптасулары
Санның бөлігін және бөлігі
бойынша санды табу ереже
леріне сүйене отырып, есеп
тер шығару дағдыларының
қалыптасулары
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Бағалау парағы бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына байланысты
топ басшысы бағалау
Санның бөлігін және бөлігі
бойынша санды табу ереже
леріне сүйене отырып, есеп
тер шығару дағдыларының
қалыптасулары
Санның бөлігін және бөлігі
бойынша санды табу ереже
леріне сүйене отырып, есеп
тер шығару дағдыларының
қалыптасулары
Бірнеше объектінің бірігіп
орындайтын жұмысына
берілген есептерді шығара
білу
Бірнеше объектінің бірігіп
орындайтын жұмысына
берілген есептерді шығара
білу
Бірнеше объектінің бірігіп
орындайтын жұмысына беріл
ген есептерді шығара білу
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Ондық бөлшекті оқып және
жазып білу, бүтін бөлігі мен
бөлшек бөлігін ажырата білу
Ондық бөлшекті оқып және
жазып білу, бүтін бөлігі мен
бөлшек бөлігін ажырата
білу
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың санның
бөлігін және бөлігі бойын
ша санды табу дағдылары
ның қалыптасқаны көрінеді
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
126
Ондық бөлшек. Ондық
бөлшекті оқу және
жазу
1
Ондық бөлшекті оқып және
жазып білу, бүтін бөлігі мен
бөлшек бөлігін ажырата
білу
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
127
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
1
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
ережелерін білу оны есеп
шығаруда қолдана білу
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
128
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
1
129
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
1
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
ережелерін білу оны есеп
шығаруда қолдана білу
Ондық бөлшекті жай
бөлшекке айналдыру
ережелерін білу оны есеп
шығаруда қолдана білу
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау.Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді
кескіндеу білу
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді
салыстыру білу
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың есеп
шығару дағдыларының
қалыптасқаны көрінеді
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
1
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді
салыстыру білу
Ондық бөлшектерді
қосу
1
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді қосып
және есеп шығарып білу
134
Ондық бөлшектерді
қосу
1
135
Ондық бөлшектерді
азайту
1
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді қосып
және есеп шығарып білу
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді азайтып
және есеп шығарып білу
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
130
Координаталық сәуледе 1
ондық бөлшектерді
кескіндеу.
Ондық бөлшектерді
1
салыстыру
132
Ондық бөлшектерді
салыстыру
133
136
Ондық бөлшектерді
азайту
1
137
Ондық бөлшектерді
азайту
1
131
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді азайтып
және есеп шығарып білу
Координаталық сәуледе
ондық бөлшектерді азайтып
және есеп шығарып білу
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
Оқушылардың берген
жауаптарына байланысты
топ басшысы бағалау
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың есеп
шығару дағдыларының
қалыптасқаны көрінеді
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
138
9-бақылау жұмысы
1
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Ондық бөлшекті натурал
санға көбейту ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
139
Ондық бөлшекті
натурал санға көбейту
1
140
Ондық бөлшекті
натурал санға көбейту
1
Ондық бөлшекті натурал
санға көбейту ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
141
Ондық бөлшектерді
көбейту
1
142
Ондық бөлшектерді
көбейту
1
143
Ондық бөлшектерді
көбейту
1
144
Ондық бөлшектерді
көбейту
1
145
Ондық бөлшекті
натурал санға бөлу
146
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
«Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Бағалау парағы
бойынша
Ондық бөлшектерді көбейту
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшектерді көбейту
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Ондық бөлшектерді көбейту
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшектерді көбейту
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
1
Ондық бөлшекті натурал
санға бөлу ережелерін есеп
шығаруда қолдана білу
Ондық бөлшекті
натурал санға бөлу
1
Ондық бөлшекті натурал
санға бөлу ережелерін есеп
шығаруда қолдана білу
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
Қызығушылықты
ояту «Ой қозғау»
стратегиясы
147
Ондық бөлшекті
натурал санға бөлу
1
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
148
Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу
1
Ондық бөлшекті натурал
санға бөлу ережелерін есеп
шығаруда қолдана білу
Ондық бөлшекті ондық
бөлшекке бөлу ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
149
Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу
1
Ондық бөлшекті ондық
бөлшекке бөлу ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар
«Ой қозғау»
стратегиясы
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Бағалау парағы
бойынша
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме
сақтаймын»-сұрақжауап арқылы
белсенділіктерін
арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Берілген тапсырмалар
ды орындау барысында
анализ, синтез жасай
алуы, ойлау қабілетінің
жылдамдығы, өз
ойларын тез жеткізуі
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл»
Оқулықтағы
тапсырмамен жұмыс
жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Ауызша,практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың есеп
шығару дағдыларының
қалыптасқаны көрінеді
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың есеп
шығару дағдыларының
қалыптасқаны көрінеді
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
150
Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу
1
151
Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу
1
152
Ондық бөлшекті
ондық бөлшекке бөлу
1
153
Ондық бөлшекті 10,
100, 1000, ... және 0,1;
0,01; 0,001 ... санына
көбейту және бөлу
1
154
Ондық бөлшекті 10,
100, 1000, ... және 0,1;
0,01; 0,001 ... санына
көбейту және бөлу
1
155
Ондық бөлшекті 10,
100, 1000, ... және 0,1;
0,01; 0,001 ... санына
көбейту және бөлу
1
156
Ондық бөлшекті 10,
100, 1000, ... және 0,1;
0,01; 0,001 ... санына
көбейту және бөлу
1
157
10-бақылау жұмысы
1
158
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
1
159
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
1
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
1
160
161
1
Ондық бөлшекті ондық
бөлшекке бөлу ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
Ондық бөлшекті ондық
бөлшекке бөлу ережелерін
есеп шығаруда қолдана білу
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Топ башсынының бағалау
ын басшылыққа ала оты
рып оқушылардың есеп
шығару дағдыларының
қалыптасқаны көрінеді
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Үлестірме материалдар»
2-апта
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Ондық бөлшекті ондық
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
бөлшекке бөлу ережелерін
жекелей жұмыстар қы бойынша
есеп шығаруда қолдана білу зығушылықты ояту
Ондық бөлшекті 10, 100,
Топтық, жұптық,
Формативті бағалау.
1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001 жекелей жұмыстар
Оқушылардың берген
... санына көбейту және бөлу Қызығушылықты
жауаптарына
ережелерін есеп шығаруда
ояту «Ой қозғау»
байланысты топ
қолдана білу
стратегиясы
басшысы бағалау
Ондық бөлшекті 10, 100,
1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001
... санына көбейту және бөлу
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшекті 10, 100,
1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001
... санына көбейту және бөлу
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшекті 10, 100,
1000, ... және 0,1; 0,01; 0,001
... санына көбейту және бөлу
ережелерін есеп шығаруда
қолдана білу
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдануды білу және
есептер шығару
Ондық және жай бөлшектер
ге амалдар қолдануды білу
және есептер шығару
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдануды білу және
есептер шығару
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдануды білу және
есептер шығару
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар қы
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Формативті бағалау.
Оқушылардың берген
жауаптарына
байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауапт
арына байланысты топ
басшысы бағалау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Берілген тапсырмалар
ды орындау барысында
анализ, синтез жасай
алуы, ойлау қабілетінің
жылдамдығы, өз
ойларын тез жеткізуі
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
Ондық және жай
бөлшектерге амалдар
қолдану
Ондық бөлшекті
дөңгелектеу
1
165
Ондық бөлшекті
дөңгелектеу
1
166
Ондық бөлшекті
дөңгелектеу
1
167
Арифметикалық орта.
Мода, ауытқу, медиана
1
168
Арифметикалық орта.
Мода, ауытқу, медиана
1
169
Арифметикалық орта.
Мода, ауытқу, медиана
1
170
Арифметикалық орта.
Мода, ауытқу, медиана
1
171
Арифметикалық орта.
Мода, ауытқу, медиана
1
172
11-бақылау жұмысы
1
173
Пайыз
1
174
Пайыз
1
175
Пайыз
1
162
163
164
1
1
Ондық және жай бөлшектер
ге амалдар қолдануды білу
және есептер шығару
Ондық және жай бөлшектер
ге амалдар қолдануды білу
және есептер шығару
Ондық бөлшекті
дөңгелектеу ережелерін білу
және есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшекті
дөңгелектеу ережелерін білу
және есеп шығаруда
қолдана білу
Ондық бөлшекті дөңгелек
теу ережелерін білу және
есеп шығаруда қолдана білу
Арифметикалық орта. Мода,
ауытқу, медиана анықтама
ларын жаттау және есеп
шығаруда қолдана білу
Арифметикалық орта. Мода,
ауытқу, медиана анықтама
ларын жаттау және есеп
шығаруда қолдана білу
Арифметикалық орта. Мода,
ауытқу, медиана анықтама
ларын жаттау және есеп
шығаруда қолдана білу
Арифметикалық орта. Мода,
ауытқу, медиана анықтама
ларын жаттау және есеп
шығаруда қолдана білу
Арифметикалық орта. Мода,
ауытқу, медиана анықтама
ларын жаттау және есеп
шығаруда қолдана білу
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Пайыз туралы және
мағнасын түсіну, оларды
есеп шығаруда қолдана білу
Пайыз туралы және
мағнасын түсіну, оларды
есеп шығаруда қолдана білу
Пайыз туралы және мағна
сын түсіну, оларды есеп
шығаруда қолдана білу
Топтық, жұптық,
жекелей жұмыстар қы
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар қы
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
Бағалау парағы
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Бағалау парағы
бойынша
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар қы
зығушылықты ояту
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
176
Санның пайызын және
пайызы бойынша
санды табу
1
177
Санның пайызын және
пайызы бойынша
санды табу
Санның пайызын және
пайызы бойынша
санды табу
Санның пайызын және
пайызы бойынша
санды табу
1
Статистикалық
мәліметтерді беру
тәсілдері. Диаграмма
Статистикалық
мәліметтерді беру
тәсілдері. Диаграмма
Формула. Формула
бойынша есептеу
1
183
Формула. Формула
бойынша есептеу
1
184
Формула. Формула
бойынша есептеу
1
185
Формула. Формула
бойынша есептеу
1
Формула бойынша есептер
шығаруды білу
186
12-бақылау жұмысы
1
187
Натурал сандардың
бөлінгіштігі
1
188
Натурал сандардың
бөлінгіштігі
1
189
Жай бөлшектер
1
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Натурал сандардың 2-ге, 5-ке,
және 10-ға бөлінгіштік
белгілерін қайталау, есептер
шығару
Натурал сандардың 3-ке және
9-ға бөлінгіштік белгілерін
қайталау, есептер шығару
Жай бөлшектерді қайталау
және есептер шығарып білу
190
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
178
179
180
181
182
1
1
1
1
Санның пайызын және
пайызы бойынша санды
табуды білу, есептер шығару
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Санның пайызын және
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
пайызы бойынша санды
жекелей жұмыстар қы бойынша
табуды білу, есептер шығару зығушылықты ояту
Санның пайызын және
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
пайызы бойынша санды
қозғау», іскерлік
бойынша
табуды білу, есептер шығару
Санның пайызын және
Топтық,
Формативті бағалау. Оқу
пайызы бойынша санды
жұптық,жекелей
шылардың берген жауап
табуды білу, есептер шығару жұмыстар
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Статистикалық мәліметтерді Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
беру тәсілдері арқылы
жекелей жұмыстар қы бойынша
диаграммаларды салуды білу зығушылықты ояту
Статистикалық мәліметтерді «Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
беру тәсілдері арқылы
қозғау», іскерлік
бойынша
диаграммаларды салуды білу
Формула бойынша есептер
Топтық,
Формативті бағалау. Оқу
шығаруды білу
жұптық,жекелей
шылардың берген жауап
жұмыстар
тарына байлан ысты топ
басшысы бағалау
Формула бойынша есептер
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
шығаруды білу
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
Формула бойынша есептер
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
шығаруды білу
қозғау», іскерлік
бойынша
Жай бөлшектерді қосу,
азайту, көбейту және бөлуді
қайталау және есептер
шығару
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Бағалау парағы бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауапт
арына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
191
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
192
Жай бөлшектерге
амалдар қолдану
1
193
Ондық бөлшектер
1
194
Ондық бөлшектерді
қосу және азайту
1
195
Ондық бөлшектерді
қосу және азайту
1
196
Ондық бөлшектерді
көбейту және бөлу
1
197
Ондық бөлшектерді
көбейту және бөлу
1
198
Ондық бөлшектерді
көбейту және бөлу
1
199
Пайыз
1
200
Бұрыштар
1
201
Диаграммалар
1
202
Өзіндік жұмыс
1
203
Қорытынды бақылау
13 - бақылау
Қорытынды
1
204
1
Жай бөлшектерді қосу,
азайту, көбейту және бөлуді
қайталау және есептер
шығару
Жай бөлшектерді қосу, азай
ту, көбейту және бөлуді қай
талау және есептер шығару
Ондық бөлшектерді қайталау
және есептер шығарып білу
Ондық бөлшектерді қосу
және азайтуды қайталау
және есептер шығару
Ондық бөлшектерді қосу
және азайтуды қайталау
және есептер шығару
Ондық бөлшектерді қөбейту
және бөлуді қайталау және
есептер шығару
Ондық бөлшектерді қөбейту
және бөлуді қайталау және
есептер шығару
Ондық бөлшектерді қөбейту
және бөлуді қайталау және
есептер шығару
Пайыз бөлімін қайталау
және пайызға арналған
есептер шығарып білу
Бұрыштар бөлімін қайталау
және бұрыштарға арналған
есептер шығарып білу
Диаграммалар бөлімін
қайталау және диаграмма
ларға арналған есептер
шығарып білу
Бақлау жұмысқа дайындық
шараларын өткізу арқылы
есептер шығарып білу
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау
Алған білімдерін тиянақтау,
жинақтау және қайталау
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар қы
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
Топтық, жұптық,
Бағалау парағы
жекелей жұмыстар қы бойынша
зығушылықты ояту
«Еске түсіру», «Ой
Бағалау парағы
қозғау», іскерлік
бойынша
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Ауызша, практикалық,
есеп шығару
нәтижелерінен
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010,
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
Топтық,
жұптық,жекелей
жұмыстар
Формативті бағалау. Оқу
шылардың берген жауап
тарына байланысты топ
басшысы бағалау
«Көргенімді есіме сақ
таймын»-сұрақ-жауап
арқылы белсенділікте
рін арттыру
Өз-өздерін бағалау
арқылы өздеріне сұрақ,
мақсат қою
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
«Еске түсіру», «Ой
қозғау», іскерлік
Бағалау парағы
бойынша
«Миға шабуыл» Оқу
лықтағы тапсырмамен
жұмыс жасау
Кері байланыс «Автордың
орындығы»
Математика 5-сынып,
Алдамұратова Т.А.
«Атамұра» баспасы, 2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа