close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ректору Донецького національного
медичного університету ім. М. Горького,
чл.-кор. НАМНУ, проф. Ю.В. Думанському
Гр._____________________________________
_______________________________________
(повністю прізвище, ім'я та по батькові)
студента _______________________________
_______________________________________
(факультет, спеціальність, курс)
ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене до числа студентів ДонНМУ з 2 лютого 2015року для
продовження навчання за програмою підготовки зі спеціальності
______________________________________________________________________
(лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія, фармація)
курс навчання ______________.
Про себе повідомляю
Навчався до лютого м-ця 2015 р. в ________________________________________
_____________________________________________________________________
(ДонНМУ в м. Донецьку, чи в якому ВНЗ)
Факультет/відділення _______________на ____________ кусі
Надаю ксерокопію залікової книжки.
Маю академічну заборгованість за попередній навчальний рік (зазначити об’єм
заборгованості в годинах, чи про необхідність скласти модуль проміжний чи підсумковий, виробнича практика)
1.
2.
3.
4.
Маю довідку про вивчення дисциплін у ВНЗ як вільний слухач, довідка додається:
(зазначити дисципліни)
1.
2.
3.
4.
Навчаюсь за рахунок держбюджету / за контрактом (непотрібне викреслити)
Рік вступу до ДонНМУ ________, мав академвідпустку у ___________ навч. році.
Дата і місце народження ____________________________________________
Адреса місця постійного проживання: індекс ____________, область
______________, район _______________,місто/село _____________________,
вулиця ______, будинок _______, квартира __________,
домашній, мобільний телефон ________________________
З правилами внутрішнього розпорядку ознайомлений(на) та зобов’язуюсь їх
виконувати.
Дата
підпис
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа