close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Василівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Снігурівської районної ради Миколаївської області
Використання здоров’язбережувальних технології на уроках основ
здоров’я
Виступ
Міндьо Тетяни Володимирівни
2014 р.
Проблема збереження і зміцнення здоров’я населення, й особливо дітей,
залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать
закони та постанови Уряду: у Конституції України, «Основах законодавства
України про охорону здоров’я», програмі «Діти України» наголошується на
необхідності збереження та зміцнення здоров’я молоді
За останні роки кількість захворювань серед молоді збільшилась на 30%.
Сьогодні кожний третій першокласник має різноманітні відхилення у стані
здоров’я:
у 20% - 40% — спостерігається порушення постави;
у 50% - 60% — схильність до частих захворювань.
Понад 50% школярів мають незадовільну фізичну підготовленість.
Така ситуація обумовлена важким соціально-економічним станом українців,
збільшенням кількості соціально-небезпечних сімей, кризою духовних
цінностей, зниженням рівня моральних цінностей населення.
Неменш важливим серед умов, що впливають на погіршення здоров’я дітей
є:
- недостатня рухова активність;
- значне навчальне навантаження;
- нераціональне харчування;
- недотримання режиму сна, навчання та відпочинку;
- негативний вплив оточуючих;
- шкідливі звички.
Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:
- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); Мета усіх
здоров'язберігаючих технологій — сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички
здорового способу життя, навчи ти їх використовувати
отриманні знання у повсякденному житті [7].
Тільки здорова, всебічно розвинена, освічена людина здатна бути
справжнім творцем власної долі і долі своєї країни. Здоров’я людей належить
до глобальних проблем, тобто таких, які мають життєво важливе значення
для всього людства.
Головними напрямками для вирішення даної проблеми є:
1. втілення оздоровчих технологій, позитивних та інтерактивних методик
в освітній процес, з метою його оптимізації;
2. створення умов для всебічного розвитку здорової особистості;
3. зміна психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;
4. забезпечення відповідного рівня фізкультурно-оздоровчої роботи.
Саме
тому
я
на
уроках
основ
здоров’я
впроваджую
здоров'язбережувальні технології, тому що вони передбачають: зміну видів
діяльності, чергування інтелектуального, емоційного, рухового видів
діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової
активності, вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні
думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій,
нестандартних уроків, інтегрованих уроків.
V. Досвід роботи за проблемою.
1. Особливості проведення уроків з онов здоров’я.
Один із методів здоров’язберігаючої технології, який я використовую
у своїй практиці – це ароматерапія. Це допомагає відчути в продовж дня
дітям гармонію тіла і духа. Люди завжди запам’ятовують особливий аромат
приміщення (якщо він є). Заняття принесе подвійний ефект, якщо обраний
нами аромат відповідає вимогам учбової діяльності, тобто стимулює мозкову
активність, цікавість до навчання, концентрацію уваги.
Впродовж уроків учні 5 –х класів часто бувають розгублені. В
такому випадку використовують стимулюючі та тонізуючі ефірні масла, які
покращать пам’ять та увагу. Наприклад: грейпфрут, розмарин, лимон.
Заняття на свіжому повітрі проводжую регулярно, особливо у 5-7
класах. Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони
віддають перевагу телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню
музики. А людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3
годин на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює
пам’ять та уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде
проведення деяких уроків на свіжому повітрі. Цей прийом дуже часто
використовують вчителі американських шкіл. Для цього підходять теми, які
входять у розділи «Здоров̓ я і навколишнє середовище», «Життя і здоров’я
людини»:
- «Небезпечне довкілля», « Фізичні чинники здоров’я. Принципи і
методи загартування. Рухова активність» у 5-х класах;
- «Природа і здоров’я. Вплив природного середовища на здоров’я »,
«Звички і здоров’я» у 6 класі;
- «Способи життя і здоров’я. Формування здорового способу життя.
Значення навичок і звичок для здоров’я » у 7 класі.
Діти зазвичай просиджують перерви, замість того, щоб походити,
розім’яти м’язи. Я вважаю, що перерву треба проводити цікаво. Для цього
використовую музичний супровід, різні ігри і руханки.
В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’я зміцнюючий
потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку,
підвищити засвоєння, сприяє естетичному вихованню. Наш емоційний стан,
процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми
слухаємо. Звук – це енергія. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати
резерви в учнів.
На своїх уроках я використовую такий метод здоров’язберігаючої
технології, як «Музична аптека».
Велику увагу звертаю на проведення різноманітних за формою
хвилинок відпочинку: гімнастика для очей, пальчикова гімнастика, точковий
масаж, активні рухові фізкультхвилинки, які супроводжуються музикою
(танцювальні рухи) та віршем.
Значне місце у викладанні предмета належить проведенню
нестандартних уроків. Наприклад, у 5-х класах:
- урок-гра «Азбука дорожнього руху» (Безпека на дорозі. Безпека на
зупинках громадського транспорту);
- урок з елементами театралізації, інсценування казки «Золота рибка на
новий лад» (Безпека на дорозі).
Учням 6 класу подобаються такі нетрадиційні форми уроків:
- Подорож у Мультляндію, відеофільм «Спасик та його друзі»
(Пожежна безпека у будинку. Людина в автономному середовищі);
- Захист міні-проекту (Стосунки у сім′ї, класі. Особиста гігієна).
Семикласники із захопленням працюють над темою: «Реклама і
антиреклама вибору косметичних засобів», ускладнюють роботу над
проектами. Вони також створюють індивідуальні плани здорового способу
життя та презентують їх.
Учні 8-9 класів активно працюють на уроках- диспутах, конференціях,
КВК за такими темами:
- «Особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве
дозрівання»;
- «Оздоровчі системи»;
- «Репродуктивне здоров’я молоді: фактори впливу і ризики ».
Застосовую на уроках основ здоров’я мультимедійне обладнання:
захист власних дитячих презентацій, перегляд відео фрагментів, телепередач,
науково-популярних фільмів та їх обговорення. У школі працює шкільне
телебачення «Кадр». Створені зйомки також використовуються на уроці: «Як
ми проводимо перерву», «Оздоровча система П.Іванова у третьому
тисячолітті», «Шкільні новини», «Досягнення спорту».
Враховуючи індивідуальні та вікові особливості учнів, проводжу
хвилинки малювання, де передають діти свої враження, відчуття за певною
темою.
На уроки запрошуємо шкільних спортсменів, медичних працівників
Петрівської лікарні, працівників соціальної служби зі справ дітей, робітників
газової служби, пожежних. З екскурсіями буваємо на різних підприємствах
селища.
2.Використання здоров’язберігаючої технології в позакласній роботі.
Школа безпеки життєдіяльності.
Я завжди вимагаю, щоб діти поводилися правильно, але для того, щоб
така поведінка стала звичкою, замало одноразових бесід та постійних
зауважень. В школі традиційно проводяться тижні знань з безпеки
життєдіяльності:
 виставка-конкурс газет «Зроби до здоров’я крок»; класні години «За
здоровий спосіб життя», «Ми- пішоходи», «Хочу бути здоровим», «Що
ми знаємо про раціональне харчування» та ін.;
 кінолекторій, тренінги: «Небезпечні знахідки», «Не помри молодим»,
«Спасик та його друзі»;
 конкурси «Зелена фортеця», «Найздоровіший клас», «Спортсмен
року», «День здоров̓ я», «Фізкультхвилинок та рухівок».
У 2013-2014 н.р. спортсменом роком став учень 10 класу Нікішин
Максим, який має певні досягнення як важкоатлет – сім золотих
медалей. У конкурсі «Найздоровіший клас » переміг 5-а клас.
Оцінювання проводилося за наступними критеріями:
участь класу у загальношкільних оздоровчих заходах;
залучення батьків до роботи з пропаганди здорового способу
життя;
кількість пропущених уроків за хворобою;
спортивні досягнення учнів класу.
«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». У позакласних заходах
застосовуються різні засоби мультімедіа . Ми живемо в епоху комп’ютерних
технологій і користуємося цим. Це застосування презентацій PowerPoint,
розвиваючих предметних комп’ютерних ігор, відео роликів, діафільмів,
слайд-шоу, музичний супровід. Наприклад: «Презентація системи
природного оздоровлення Порфірія Іванова».
Учні школи , особливо хлопці, багато вільного часу проводять в
спортивних секціях важкої та легкої атлетики, а також грають в футбол. Так,
футбольна команда школи посіла 1 місце у зональних змаганнях та 3 - у
районних. Важкоатлети Нікішин М., Комісаренко К., Мельник Р., Горбаньов
В., Чепіга Д., Бурбан Р. посідають призові місця на змаганнях селищних,
обласних. Легкоатлети: Матвієнко К., Ковальчук А., Ліннік Є. – призери
Всеукраїнських спартакіад.
Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей,
особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для
того щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати
терапевтичними, але ними ми сміливо можемо користуватися і під час
уроків, факультативів, свят, або ж у групі тривалого дня.
Мій педагогічний досвід показує, що найефективнішими виявилися такі
види ігор:
Сюжетно-рольові ігри. ( Тема: «Техногенна безпека. Правила безпеки
в будинку. Газова безпека», 7 клас);
Театралізована гра;
Комп’ютерні ігри. (Тема : «Безпека в будинках. Безпечні ситуації в
будинках, комунальних мережах. Дії під час їх виникнення», 6 клас);
Рухливі ігри ;
Інтерактивні методи (Тема : «Безпека в будинках. Безпечні ситуації в
будинках, комунальних мережах. Дії під час їх виникнення», 6 клас);
Психогімнастичні. (Тема: «Оздоровчі системи. Оздоровче
харчування», 8 клас);
Розвиваючі ігри .
Разом з інтерактивними методами роботи та розвиваючими іграми,
я практикую різноманітні методи релаксації:
психогімнастика;
казкотерапія;
арт техніка;
кольоротерапія.
Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я,
запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного
напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення
можливостей для самовираження особистості.
На слово «казкотерапія» люди реагують по різному. Часто її
сприймають як дитячу терапію зовсім не корисну для дорослих, але це не так.
Для кожного віку існують свої казки, а ця техніка має майже необмежені
можливості.
Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, авторські, сучасні,
спеціальної розробки, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософськи
казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, або
колективно разом із дітьми.
В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу
малювання. Творчий розвиток являється не тільки головним терапевтичним
механізмом, саме він допомагає виховувати здорову особистість. За
допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання,
почуття, відношення. Крім того творча діяльність допомагає зняти
напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних
силах, та взагалі розвиває творчі здібності.
З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють
вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в
унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до
нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює
раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття
холоду. Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки
блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так
намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її
зеленого кольору.
В школі традиційно проводяться Дні здоров′я. Учні школи із
задоволенням приймають участь у спортивних змаганнях, конкурсах, що
відбуваються на свіжому повітрі у мальовничих куточках нашого селища:
перетягування канату;
змагання з футболу, волейболу;
легкоатлетичні естафети;
конкурс на кращий костюм з природного матеріалу;
конкурс на безпечну та смачну страву;
« Ми – артисти»;
проведи цікаву гру, яку створив сам.
У школі виконується санітарно-гігієнічний режим. Учні згідно
графіку проходять медичні огляди. Школярі, які віднесені за станом здоров’я
до спеціальної медичної групи, відвідують активно заняття. Учнівське
самоврядування проводить контроль за вологим прибиранням, доглядом за
квітами у класних кімнатах. Результати рейду-перевірки оголошуються на
загальношкільних лінійках, визначаються переможці та вказуються
недоліки.
Шкільна їдальня розрахована на 90 місць, 103 учні харчуються
безкоштовно. Решта учнів забезпечена гарячим харчуванням та буфетом. Є
групи подовженого дня, де учні мають змогу приймати їжу двічі на день.
У школі велика увага приділяється контролю виконання режиму дня
учнями, вчителі мають тісний зв'язок з батьками. У ГПД важливим
моментом є
спортивні години: рухливі ігри, загально розвиваючі вправи, народні ігри,
спортивні естафети, змагання, прогулянки на свіжому повітрі.
Діти школи мають змогу оздоровитись, відвідуючи літній
майданчик «Веселка». Екскурсії по рідному селищу, в природі, поїздка до
музеїв та театрів міста Луганська, цікаві позакласні заходи («Містер та місіс
Літо», «Свято Івана Купала»), спортивні змагання роблять літнє дозвілля
учнів веселим та незабутнім.
Учні під час літніх канікул відпочивали у Криму (табори «Артек»
та «Южний»).
В школі проведені такі цікаві позакласні заходи:
«Веселі старти» у 3-4 класах (Мірошніченко Т.І., Гордієнко Н.І.);
«Живемо по – новому!» Оздоровча система Порфірія Іванова. (811класи);
«Майбутній олімпієць» у 9 класах (Чумак О.П., Пєрвих Р.О.);
Показові виступи важкоатлетів – спортивне свято (Гребельний В.Т.,
керівник секції «Спортивний Олімп» наукового товариства учнів
«Інтелект»);
«Мої захоплення» у 8 класі (Каменюка Л.С.);
«Нумо, хлопці!» , змагання до Дня захисника Вітчизни;
День цивільної оборони;
Показові виступи учасників гри «Зірниця».
VI. Висновок.
Завдяки застосуванню здоров’язберігаючих технологій у школі
зменшилась кількість учнів, що хворіють протягом навчального року.
Зменшилась чисельність школярів, що віднесені до спеціальної медичної
групи з фізичної культури. Зростає кількість спортсменів, формується
внутрішня мотивація до збереження свого здоров’я та оточуючих. Учні
більш зацікавлено сприймають інформацію щодо здорового способу життя,
проявляють активність у шкільних позакласних заходах.
Звичайно, вирішення проблеми здоров’я дітей та підлітків потребує
пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків та
представників громадськості. Та розуміємо, що особливе місце,
відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка
повинна і має всі можливості для того, щоб зробити навчально-виховний
процес здоров′язбережувальним. Саме тому колектив Петрівської
спеціалізованої школи №2 продовжує працювати над впровадженням
здоров′язберігаючої технології..
Пропоную «ярмарок» здоров’язбережувальних технологій:
Ігри та ігрова терапія
Гру традиційно зв’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг,
дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча
змінюється її характер. Тапер гра допомагає розв’язати задачі різної
важкості, формувати нові необхідні вміння та навички. Гра – завжди була
найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного
віку.
Види ігор:
Сюжетно-рольова гра, режисерська, театралізована, рухлива
(відіграють велику роль у вихованні свідомої дисципліни дітей, яка є
неодмінною умовою кожної колективної гри), розважальна, гра-фантазія,
психогімнастична, розвиваюча ігри.
Музичний супровід уроку
Лікувальний ефект музики відомий давно. Піфагор вважав лікування
музикою універсальним засобом для тіла і душі.Доведено, що точно дозоване
застосування музики справляє добрий фізіологічний і психічний вплив на
людський організм.В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’я
зміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу
мозку, підвищити засвоєння, сприяє естетичному вихованню. Наш емоційний
стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того,
що ми слухаємо. Звук – це енергія. А дослідження серед учнів 3-4 класів
вказують на те, що будь-які дії, приклади, розповіді під музичний супровід
залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково
знов почувши цю музику, згадує про цікавий урок.
Школа безпеки життєдіяльності
Ми завжди вимагаємо, щоб діти поводилися правильно, але для того,
щоб така поведінка стала звичкою, замало одноразових бесід та постійних
зауважень. Тиждень знань безпеки життєдіяльності, брейн-ринги, КВН,
перетворять знайомства з правилами поведінки на справжні цікаві свята!
Використання засобів мультімедіа
Засоби мультимедіа – це усі засоби для запису та відтворювання звуку,
фото та відео зображення. Ми з вами живемо в епоху комп’ютерних
технологій і просто повинні користатися цим. Сучасні діти звикли сприймати
тільки те, що їм цікаво. Можливість надати інформацію в незвичайній формі
надає використання засобів мультімедіа.
Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка
Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні
вправи для постави, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще
проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість,
відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати
проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор.
Вправи для очей
Закрити очі. Відкрити, подивитись на парту, на сусіда, перевести
погляд на стіну, у вікно.
Коли втомилися очі:
1.
поверніть голову праворуч, подивіться ліворуч і навпаки;
2.
нахиліть голову донизу, подивіться догори, а піднявши її
вгору, подивіться вниз;
3.
не рухаючи головою, подивіться праворуч, догори, ліворуч,
внизу;
4.
протягом робочого дня частіше фіксуйте свій погляд на
віддалених предметах.
Вправи для м’язів тулуба, кінцівок
5.
Випрямити руки, зробити кілька обертів кистями рук.
Встати, руки на пояс, зробити нахили тулуба вправо, вліво, назад (2р).
6.
Потягування: сидячи, розкрити руки, підняти вгору,
протягнути назад, вперед, вправо. (3р)
7.
Вітер колише жита – підняти руки вгору, зробити нахили
разом з тулубом вправо, вліво.
8.
Потягнутися, дістати руками підлогу (4р), присісти (2р) і
підстрибнути на двох ногах.
9.
Гойдалки – стояти прямо, ноги нарізно, руки на поясі.
Гойдатися – підніматися на носки, опускатися на п’ятки (10р).
10. Косар – ноги нарізно, руки перед собою, повертаючись
ліворуч і праворуч, робити широкі рухи руками, ніби косити траву.
Дихання вільне.
11. Вправи для шиї – опустити підборіддя до грудей, голову
нахилити праворуч, прогнути назад, нахилити ліворуч.
Прийоми самокорекції хребта.
12. Сісти на стілець, обпершись грудьми об спинку, голову
нахилити вперед, різко і якомога далі відхилити її назад.
13. Голову, напівнахилену вперед, різко повернути праворуч і
назад; те саме у другий бік.
14. Стояти з витягнутими вперед, на рівні плечей, руками.
Нагнутися вперед. Розгинатися, різко закидаючи руки назад.
15. Стояти, зчепивши руки ззаду, трохи вище попереку.
Розгинатися назад, до межі можливого, натискуючи при цьому руками
на хребет.
Пальчикова гімнастика
Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує
взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це
підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки
про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної
нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають
зняти загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє
покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини.
Дослідження М.М. Кольцової свідчать, що кожен з пальців руки має
своє представництво у корі великих півкуль головного мозку.Таким чином,
мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки.
Народна мудрість здавна зберігає знання про доцільність використання
ігор з пальчиками. "Пальчикові" ігри являють собою віршовані рядки, що
ілюструються за допомогою ритмічних рухів рук, пальчиків. Пропонуючи
таку гру, важливо відразу створити її настрій, правильно вимовляти кожен
звук, заздалегідь продумати всі рухи і поступово їх повторювати.
Важливо, щоб гра повторювалась упродовж певного проміжку часу.
Наприклад, гра, присвячена весні, протягом 2-х перших весняних тижнів.
Потім на зміну приходить нова пальчикова гра, пов'язана із певною подією,
святом, періодом року. Можна спеціально призначити час для пальчикової
гри. Ігри з пальцями були створені для дітей дошкільного віку, але ними
досить доречно користуватися у початковій школі, вони допоможуть
вчителю не тільки розвивати мовлення та інтелектуальні здібності дитини, а
також знімуть психічне навантаження, стануть у пригоді для створення
робочого ритму впродовж дня.
Психогімнастика
Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я,
запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного
напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення
можливостей для самовираження особистості.
Більшість психогімнастичних завдань побудовані на імітації певних
почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає відтворення дітьми
дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою увагу,
пам’ять, спостережливість, витримку. А також вчаться розуміти людські
емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор, де
потрібно зобразити певні емоції або продемонструвати певний емоційний
стан (пантоміма).
Проводити психогімастику можна у будь який час. На цікавих перервах
або на уроці праці чи малювання, у групі тривалого дня або у вигляді
домашнього завдання. Використовуючи цей прийом ви швидко помітите, як
змінюються ваші учні, як швидко вони оволодівають навиками
самоконтролю, як підвищується їх самооцінка та готовність прийти на
допомогу.
Казки та казкотерапія
На слово «казкотерапія» люди реагують по- різному. Часто її
сприймають як дитячу терапію зовсім не корисну для дорослих, але це не так.
Для кожного віку існують свої казки, а ця техніка має майже необмежені
можливості.
Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, авторські, сучасні,
спеціальної розробки, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософські
казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно або
колективно разом із дітьми.
Казкотерапія – це найдавніший спосіб терапії, який виник майже тоді,
коли люди навчилися розмовляти. Казками передавалися духовні знання,
моральні цінності, правила поведінки, життєві помилки та багато різної
корисної інформації. У той час казки та міфи розповідали не тільки дітям, а й
дорослим.
Казкотерапія – це психотерапія, вже існуючими казками та
фантастичними героями. Вона допомагає отримати почуття захищеності у
світі, надає можливість програти основні життєві ситуації у «захищеному
режимі» - через казки. Також цей прийом допомагає дитині зрозуміти себе,
виховати у собі необхідні риси та звички.
Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на
місці головного героя, живе разом із ним, вчиться на його помилках. Тобто
людина з раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе
різні ролі: поганих та добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та
багачів.
Дитяча казка – це одна з найдоступніших можливостей емоційного
розвитку дитини, адже ніякі знання не повинні випереджувати морального
розвитку особистості.
Арт- техніка
В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу
малювання. Творчий розвиток вважається не тільки головним терапевтичним
механізмом, саме він допомагає виховувати здорову особистість. За
допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання,
почуття, відношення. Крім того, творча діяльність допомагає зняти
напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних
силах та розвиває творчі здібності в цілому.
Основне завдання таких технік не в тому, щоб навчити дітей
малювати. Головна ціль – це духовний розвиток, самопізнання людини через
творчість та покращення адаптації школярів.
1.5. Види оздоровчих хвилинок на уроках
Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка
Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні
вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще
проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість,
відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати
проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз
похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме
зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться ті, хто
сьогодні прийшов до школи.
Пальчикова гімнастика
Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери китайські мудреці знали, що існує
взаємозв'язок між рухами пальців, кисті та розвитком мислення. Це
підтверджують дослідження фізіологів. У роботах В.М.Бехтерева є висновки
про те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної
нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей допомагають зняти
загальну напругу, а також власне з рук, розслаблюють губи, що сприяє
покращенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. Дослідження
М.М. Кольцової свідчать, що кожен із пальців руки має своє представництво
у корі великих півкуль головного мозку.
Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку
дрібної моторики руки.
Звукова гімнастика
Такі вправи дуже корисні для всіх дітей. Цей прийом легко
використовувати на уроках літератури та мови, особливо під час вивчення
теми ,,Фонетика”, він надасть вам можливість розвити правильну вимову
звуків, сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови.
Психогімнастика
Завданням "психогімнастики” є збереження психічного здоров’я,
запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного
напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення
можливостей для самовираження особистості. Більшість психогімнастичних
завдань побудовані на імітації певних почуттів та емоційних станів людини.
Решта передбачає відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких
іграх діти тренують свою увагу, пам’ять, спостережливість, витримку.А
також вчаться розуміти людські емоції та контролювати їх. Такі вправи
можуть проводитися у вигляді ігор де потрібно зобразити певні емоції, або
продемонструвати певній емоційний стан (пантоміма).
Арт- техніка
В основі арт-техніки лежить творча діяльність, у першу чергу
малювання. Творчий розвиток є
не тільки головним терапевтичним
механізмом, саме він допомагає
виховувати здорову особистість. За
допомогою арт-техніки дитина має можливість виразити свої переживання,
почуття, відношення.
Крім того, творча діяльність допомагає зняти
напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних
силах, та взагалі розвиває творчі здібності. Основна задача таких технік не в
тому, щоб навчити дітей малювати. Головна мета – це духовний розвиток,
самопізнання людини через творчість та покращення адаптації школярів.
Творчі здібності вчитель розвиває на уроках праці та малювання, але
сьогодні викладання цих предметів повинно бути основане саме на таких
методиках арт-техніки.
Кольоротерапія
Із самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють
вплив на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи його в
унісон з оточуючим світом. Колір значно впливає на нас: притягує нас і до
нас, змушує робити покупки та викликає різноманітні емоції. Зумовлює
раптові почуття і навіть фізіологічні реакції, від припливу крові до почуття
холоду.
Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки
блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так
намагаємось хоча б не на довго вирватись із міста - ближче до природи і її
зеленому кольору.
Також колір може передавати риси характеру та стан:
- темно-синій - концентрація на внутрішніх проблемах, потреба в
спокої, самоаналіз;
- зелений – рівновага, незалежність, впертість, прагнення до безпеки;
- червоний – сила волі, ексцентричність, направленість у зовнішній світ,
агресія (якщо красного забагато), підвищена збудженість, активність;
- жовтий – добрі емоції, безпосередність, цікавість, оптимізм;
- фіолетовий – фантазія, інтуїція, емоційна та інтелектуальна зрілість;
- коричневий – відчуття, фізичний дискомфорт, незручність, часто
неприємні емоції;
- чорний – пригніченість, протест, справжня потреба в змінах;
- сірий – відсутність кольору, апатія, бажання піти, не помічати нічого,
що тривожить.
Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних
закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я
дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів,
учнів та їхніх батьків.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа