close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова журі,
декан факультету технологій
та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка
_______________проф. В.П. Титаренко
ЗАВДАННЯ
ІІ ЕТАПУ ОБЛАСНОГО УЧНІВСЬКОГО КОНКУРСУ
З КРЕСЛЕННЯ 2014-2015н.р.
8 клас
Теоретичний тур
Тестові завдання – із запропонованих варіантів відповідей вказати
правильну (Додаток на 2 стр.).
Практичний тур
Завдання практичного туру виконуються на креслярському аркуші
(формат А3).
Завдання 1. Написати креслярським шрифтом №7: Обласний учнівський
конкурс зкреслення 2015 р.
Завдання 2.За описом виконати креслення деталі «Корпус» в необхідній
кількості зображень.
Опис. Основою корпусу є циліндр діаметром 120 мм і висотою 20 мм, у
якому розташовані 4 наскрізних отвори діаметром15 мм, рівновіддалених один
від одного, центри яких розташовані на концентричному колі діаметром 80 мм
і під кутом 450відносно горизонтальної вісі.
В центрі верхньої основи циліндра розташована пряма правильна
п'ятикутна призмавистою 70 мм, основа якої вписана в коло діаметром 60 мм
(одна з вершин п'ятикутника лежить навертикальній осі та нижче
горизонтальної).
На верхній основі призми зроблений циліндричний отвір діаметром 40 мм
і глибиною 50 мм.
На нижній основі циліндричного отвору знаходиться наскрізний
призматичний отвір, у формі квадрата вписаного у коло діаметром 40 мм
(діагоналі квадрата лежать на осях циліндра).
Завдання 3. Нанести розміри.
Завдання 4. Виконати технічний рисунок сконструйованої деталі
«Корпус».
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова журі,
декан факультету технологій
та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка
________________проф. В.П. Титаренк
ЗАВДАННЯ
ІІ ЕТАПУ ОБЛАСНОГО УЧНІВСЬКОГО КОНКУРСУ
З КРЕСЛЕННЯ 2014-2015н.р.
9 клас
Теоретичний тур
Тестові завдання – із запропонованих варіантів відповідей вказати
правильну (Додаток на 2 стр.).
Практичний тур
Завдання практичного туру виконуються на креслярському аркуші
(формат А3).
Завдання 1. Написати креслярським шрифтом №7: Обласний учнівський конкурс з
креслення 2015 р.
Завдання 2.За заданими двома виглядами деталі (рис. 1) побудувати третій.
Завдання 3. Виконати необхідні розрізи та нанести розміри.
Завдання 4. Побудувати аксонометричне зображення деталі.
Рисунок 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова журі,
декан факультету технологій
та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка
________________проф. В.П. Титаренко
ЗАВДАННЯ
ІІ ЕТАПУ ОБЛАСНОГО УЧНІВСЬКОГО КОНКУРСУ
З КРЕСЛЕННЯ 2014-2015н.р.
10 клас
Теоретичний тур
Тестові завдання – із запропонованих варіантів відповідей вказати
правильну (Додаток на 2 стр.).
Практичний тур
Завдання практичного туру виконуються на креслярському аркуші
(формат А3).
Завдання 1. Написати креслярським шрифтом №7: Обласний учнівський
конкурс з креслення 2015 р.
Завдання 2.За заданими двома виглядами деталі (рис. 1) побудувати третій.
Завдання 3. Виконати необхідні розрізи та нанести розміри.
Завдання 4. Побудувати аксонометричне зображення деталі.
Рисунок 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова журі,
декан факультету технологій
та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка
_______________проф. В.П. Титаренко
ЗАВДАННЯ
ІІ ЕТАПУ ОБЛАСНОГО УЧНІВСЬКОГО КОНКУРСУ
З КРЕСЛЕННЯ 2014-2015н.р.
11 клас
Теоретичний тур
Тестові завдання – із запропонованих варіантів відповідей вказати
правильну (Додаток на 2 стр.).
Практичний тур
Завдання практичного туру виконуються на креслярському аркуші
(формат А3).
Завдання 1. Написати креслярським шрифтом №7: Обласний учнівський
конкурс з креслення 2015 р.
Завдання 2. За заданими двома виглядами деталі (рис. 1) побудувати третій.
Завдання 3. Виконати необхідні розрізи та нанести розміри.
Завдання 4. Побудувати аксонометричне зображення деталі з вирізом чверті.
Рисунок 1
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
8 клас
Із запропонованих варіантів відповідей укажіть правильну.
1. Які основні правила нанесення розмірів на кресленнях?
а) використання виносних та розмірних ліній та розмірних чисел і
відповідних знаків
б) використання ліній контуру, виносних і центрових ліній в якості
розмірних
в) наносити розмірні числа безпосередньо на розмірній лінії.
2. Як наносяться кутові розміри залежно від зони розташування
кута?
а) якщо дуга випукла - з середині випуклості, якщо вогнута – зверху або
на лінії полки виноски
б) якщо дуга випукла - зверху випуклості, якщо вогнута – в середині дуги
або на лінії полки виноски
в) поруч з дугою.
3. Які знаки наносять перед розмірними числами діаметрів
окружностей і радіусів дуг?
а)®, o
б) @, ¢
в) Ø, R.
4. ГОСТ 2.302—68 не допускає масштаб …
а) 1:1
б) 1:3
в) 2,5:1
г) 1:100
5. Спряженням називається …
а) перехід однієї кривої лінії в іншу
б) перехід однієї лінії в іншу
в) плавний перехід однієї лінії в іншу
6. Якою буквою на схемі основних виглядів позначена площина, на
якій розташовується вигляд спереду?
1) А
2) Б
3) В
4) Г
5) Д
6) Е
7.
а)
б)
в)
г)
Вигляд — це...
зображення зовнішніх елементів предмета;
зображення внутрішніх та зовнішніх елементів предмета;
зображення передньої частини предмета;
зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні
предмета.
8. Кількість зображень на кресленні предмета визначається залежно
від...
а) розмірів формату креслення;
б) положення предмета у просторі;
в) форми і будови предмета;
г) розмірів предмета.
9. Знайдіть відповідності між наочними зображеннями предметів (А
– В) та кресленнями (1 – 4). Відповіді запишіть у таблицю:
Наочні зображення
А
Б
В
Креслення
10. Технічний малюнок а) умовне графічне зображення якогось об'єкта (машини, споруди, виробу
тощо), виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, кальці
тощо або з допомогою комп’ютера;
б) конструкторський документ, що містить зображення складальної
одиниці, що складається з двох і більше деталей та інші дані, необхідні для її
складання (виготовлення) і контролю.
в) це зображення, виконане від руки, за правилами аксонометріі з
дотриманням пропорцій-на-око.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
10 клас
Із запропонованих варіантів відповідей укажіть правильну:
1. Основний вигляд позначається, якщо...
а)
викреслюється без збереження проекційних зв'язків;
б)
це вигляд несиметричного предмета;
в)
це вигляд на площину, яка розташована під кутом до основних
площин проекцій;
г)
предмет має поверхні, розташовані під кутом до основних площин
проекцій.
2. Винесені перерізи не позначаються, якщо...
а)
фігура перерізу симетрична і розміщена на продовженні сліду
січної площини;
б)
фігура перерізу несиметрична і розміщена на продовженні сліду
січної площини;
в)
фігура перерізу симетрична і розташована за напрямком погляду;
г)
фігура перерізу несиметрична і розташована на довільному полі
креслення.
3. На перерізі показують контури заглибини або отвору повністю,
якщо...
а)
січна площина проходить через вісь поверхні обертання, яка
обмежує циліндричні, конічні, колові отвори чи заглибини;
б)
січна площина проходить через вісь поверхні обертання, яка
обмежує циліндричні отвори чи заглибини;
в)
січна площина проходить через не круглий отвір чи заглибину;
г)
січна площина проходить через вісь симетрії отвору чи заглибини.
4. Керуючись кресленням, знайдіть правильно виконаний переріз:
5. Чим відрізняється розріз від перерізу?
а) на розрізі показують те, що розміщено у січній площині та за нею, а у
перерізі показують те, що розміщено у січній площині
б) на розрізі показують те, що розміщено у січній площині та перед нею,
а у перерізі показують те, що розміщено у січній площині та за нею
в) на розрізі показують те, що розміщено за січною площиною, а у
перерізі показують те, що розміщено у січній площині
6. На якому кресленні допущено помилку в зображенні різьби?
7. Яке позначення відповідає зображеній гайці?
8. На якому рисунку дано зараження різьбового з’єднання
деталей:
9. На якому кресленні зображений болт ? Яка довжина болта
являється розрахунковою?
10. Основними елементами оформлення складальних креслень є :
а) заповнення специфікації та основного напису, нанесення номерів
позицій, виконання текстової частини креслення (примітки, допоміжні написи,
технічна характеристика, технічні умови тощо);
б) виконання текстової частини креслення (примітки, допоміжні написи,
технічна характеристика, технічні умови тощо);
в) заповнення специфікації та основного напису, виконання текстової
частини креслення (примітки, допоміжні написи, технічна характеристика,
технічні умови тощо).
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
11 клас
1. У яких одиницях виміру вказують на кресленнях лінійні й кутові
розміри?
а) сантиметрах, радіанах;
б) метрах, кутових одиницях;
в) міліметрах, градусах, хвилинах та секундах, радіанах.
2. Які існують категорії розмірів?
а) повздовжні та поперечні;
б) радіальні та лінійні;
в) спряжені та вільні;
3. Який тип ліній використовують при нанесенні центрових ліній
окружностей малих діаметрів?
а) суцільна тонка;
б) штрих пунктирна;
в) основна товста.
4. Яке зображення називають виглядом?
а) зображення поверхні, що повернена до площини проекцій;
б) зображення видимої поверхні предмета, що повернена до спостерігача;
в) зображення предмета разом з його осями на площині.
5.
У якій послідовності розміщують вигляди на кресленні?
а) вигляд спереду - на фронтальній площині, вигляд зверху - під виглядом
спереду, на горизонтальній площині, вигляд зліва - справа від вигляду спереду,
вигляд справа – зліва від вигляду спереду, вигляд знизу – зверху від вигляду
спереду, вигляд ззаду - справа від вигляду зліва;
б) вигляд спереду - на горизонтальній площині, вигляд зверху - над
виглядом спереду на фронтальній площині, вигляд зліва - справа від вигляду
спереду, вигляд справа – зліва від вигляду спереду, вигляд знизу – зверху від
вигляду спереду, вигляд ззаду - справа від вигляду зліва;
в) вигляд спереду - на фронтальній площині, вигляд зверху - над
виглядом спереду, на горизонтальній площині, вигляд зліва - зліва від вигляду
спереду, вигляд справа – справа від вигляду спереду ,вигляд знизу – знизу від
вигляду спереду, вигляд ззаду - справа від вигляду зліва.
6.
Як позначена січна площина винесеного перерізу зображеного
на кресленні 3?
1) А-А
2) Б-Б
3) В-В
4) Г-Г
7.
Який розмір визначає розрахункову довжину болта ?
8.
На якому кресленні різьбове з’єднання виконано у повній
відповідності до стандарту
9. Які деталі відносять до кріпильних?
а) підшипники, клеми, зірочки, шківи, колодки;
б) вали, вісі, паси, ланцюги, муфти;
в) болти, гвинти, шпильки, гайки, шайби, шплінти, штифти.
10. Що називають специфікацією?
а) креслення, на якому вказуються технічні вимоги та технічні
характеристики;
б) документ, який визначає склад складальної одиниці комплексу або
комплекту та необхідний для їх виготовлення;
в) документ в якому вказуються допоміжні елементи для викреслювання
складальної одиниці.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
9 клас
Із запропонованих варіантів відповідей укажіть правильну.
1.
Головним виглядом називається...
а)
вигляд, утворений на фронтальній площині проекцій, який дає
найповніше уявлення про форму предмета;
б)
вигляд, на якому без спотворення показано всі елементи поверхні
предмета;
в)
вигляд, на якому показано видимі й невидимі елементи поверхні
предмета;
г)
вигляд, утворений на горизонтальній площині проекцій, який дає
найповніше уявлення про форму предмета.
2.
Виглядів на кресленні має бути ...
а)
стільки, скільки треба для виявлення розмірів предмета та його
елементів;
б)
мінімальна кількість, але достатня для виявлення положення
предмета та його частин;
в)
мінімальна кількість, але достатня для повного уявлення про форму
предмета та його частин;
г)
три.
3.
Прочитати креслення предмета — значить...
а)
за плоским зображенням визначити назву і розміри предмета;
б)
за плоским зображенням уявити об'ємну форму предмета,
визначити його назву і розміри;
в)
за плоским зображенням визначити положення предмета
у
просторі, його назву та розміри;
г)
за плоским зображенням уявити об'ємну форму предмета і його
положення у просторі.
4.
Переріз —це...
а)
зображення частини уявно перерізаного предмета;
б)
зображення деталі, що утворюється внаслідок її перетину січною
площиною;
в)
зображення фігури, яке утворюється при умовному перетині
предмета однією або кількома площинами;
г)
зображення внутрішньої будови предмета.
5.
Суцільною тонкою лінією обводять контур фігури перерізу,
якщо це переріз...
а)
накладений;
б)
винесений;
в)
винесений, розташований у розриві вигляду;
г)
похилий.
6.
З'єднання деталей можуть бути:
а) рухомі, нерухомі, розбірні;
б) рухомі, нерухомі;
в) рухомі, нерухомі, розбірні, нерозбірні.
7.
Дано три креслення, які містять головні вигляди і перерізи
деталей, окремо показані зображення розрізів (Рис. 1). Знайдіть, якому
головному вигляду і перерізу деталі відповідає розріз (А, Б, В):
1 - _________________2 - __________________3 - __________________
Рис. 1.
8.
Від чого залежить довжина різьбового кінця шпильки, що
вгвинчується в деталь?
а) від довжини шпильки
б) від довжини деталі
в) від діаметру і матеріалу деталі, в яку загвинчується шпилька
9.
На якому кресленні допущено помилки в позначенні різьби?
10. На якому рисунку (1 – 4) зображена деталь, позначена на
кресленні знаком Х ?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа