close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики викладання навчальних предметів
П. І . Ще р ба н ь
Аналіз результатів олімпіади з географії
та методичні рекомендації щодо організації роботи
з обдарованими дітьми
Житомир
2014
Матеріали розглянуто на засіданні кафедри методики викладання навчальних
предметів, схвалено і рекомендовано до друку (протокол № 9 від 12.11. 2014 р.)
Укладач
П. І. Щербань, методист з географії центру методичного забезпечення
загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Рецензенти
Р.А. Сидорчук, вчитель географії Житомирської міської гуманітарної
гімназії № 23 імені М.Й, Очерета, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
В.П. Буданова, вчитель географії ліцею № 25 ім. М.О. Щорса
м. Житомира, вчитель вищої категорії, вчитель-методист
Посібник призначений для вчителів географії та учнів загальноосвітніх
навчальних закладів України.
© ЦНМІ ЖОІППО, 2014
2
Зміст
1. Вступ……………………………………………………………….4
2. Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області
2014 року……………………………………………………….....6
3. Аналіз результатів учнів 9 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області
2014 року………………………………………………………….22
4. Аналіз результатів учнів 10 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області
2014 року…………………………………………………………37
5. Аналіз результатів учнів 11 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області
2014 року…………………………………………………………50
6. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ІІІ етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії………………64
7. Зразки завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географі у Житомирській області 2014 року…………………...66
\
3
Вступ
В умовах переходу на новий Державний стандарт базової та повної
загальної середньої освіти особливо важливим завданням освіти стає
виявлення, навчання та виховання обдарованих дітей, формування
творчої особистості на всіх етапах її розвитку.
З-поміж різноманітних форм і методів роботи з обдарованими
учнями провідне місце займають предметні олімпіади, зокрема з
географії.
Олімпіада – це одна із форм позакласної роботи, яка прилучає учнів
до географії та сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, обґрунтовує
вибір майбутньої професії підвищує науково-методичний рівень
викладання в школі.
Одним із завдань географії – це допомога учням у реалізації
власних здібностей. Підготовка до олімпіади розвиває здатність учнів до
самоосвіти.
Олімпіада – це серйозна школа творчих змагань, що надає учням
можливості перевірити свої знання та вміння, виявити оригінальність
мислення, показати здібності до наукового пізнання. Олімпіада з
географії є мотивацією до поглибленого вивчення предмета.
Всеукраїнські олімпіади – це своєрідна професійна школа, яка
створює можливості для спілкування творчих учителів географії.
Результати учнів на олімпіаді з географії показують стан,
можливості, проблеми і перспективи шкільної географічної освіти,
сприяють формуванню єдиних вимог до рівня підготовки учнів, змісту
предмета та його науковості.
Однією із складових успіху учнів на олімпіаді з географії – є рівень
володіння учителем сучасних педагогічних технологій та сприйняття
нових ідей учнями.
Олімпіади – це велика відповідальність за формування в учнів
предметних
(географічних),
міжпредметних
та
ключових
компетентностей, що допомагає успішній реалізації особистості у
сучасному житті.
Олімпіади з географії направлені на підвищення правової культури
молодого покоління. Вони сприяють громадянському самовизначенню
школярів через усвідомлення ними приналежності до сучасних і
майбутніх успіхів держави України.
Досвід, набутий учнями в інтелектуальних змаганнях, сприяє
розвитку творчих здібностей, вдосконаленню комунікативних навичок,
самореалізації особистості.
4
01 березня 2014 року на базі агрономічного факультету
Житомирського національного агроекологічного університету
пройшов ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в
Житомирській області.
У олімпіаді взяло участь 142 учасники, учні 8 – 11 класів.
Олімпіада пройшла на високому організаційному рівні. Для
учасників олімпіади були створені всі умови для успішного виконання
зав-дань.
У підготовці та проведенні Ш етапу олімпіади з географії брали
участь працівники управління освіти і науки облдержадміністрації,
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
викладачі агрономічного факультету Житомирського національного
агроекологічного університету, працівники методичних кабінетів відділів
(управлінь) освітою райдержадміністрацій (міських рад), учителі
географії Житомирської області.
Завдання складалися із трьох типів: творчі завдання (36 балів),
завдання практичного туру (34 бали), тестові завдання (30 балів),
максимальна кількість балів – 100 балів.
5
Аналіз результатів учнів 8 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
На ІІІ етапі олімпіади з географії серед учнів 8 класів взяли участь
28 учасників.
Творчі завдання
Запитання 1. Ця країна на своєму материку займає друге місце за
площею після держави, що розташована значно північніше, а за
кількістю країн-сусідів не має собі рівних на континенті. Її можна було б
назвати внутрішньоконтинентальною країною, якби не 40 км берегової
лінії. Столиця – чотирьохмільйонне місто.
Більшу частину території країни займає западина – заболочена
рівнина, утворена долинами головної річки, яка за об’ємом води, що
виноситься в океан, поступається лише Амазонці. Не дивлячись на
повноводність, вона судноплавна лише в середній течії. Головною
причиною цього стали водоспади, названі на честь видатних
мандрівників.
Східний район країни характеризується високою сейсмічністю. Тут
же в зоні розломів ланцюжком простяглися «великі» озера, одне з яких
найглибше на континенті. Більше половини території країни
розташовано в лісовій природні зоні, в якій мешкають тварини-символи
країни: «близький родич жирафи» і найкрупніша людиноподібна
мавпа.
В лісах мешкають люди незвичайного племені: їх зріст всього 140150 см – це найменші люди Землі. Основним джерелом існування для
багатьох мешканців є рослинництво. Розвитку тваринництва заважає одна
комаха. Визначте підкреслені об’єкти. (12 балів)
Запитання
Країна
Столиця
Головна річка
Водоспади
Назва розлому
Найглибше озеро
Природна зона
«Близький родич» жирафа
Найбільша людиноподібна
мавпа
6
Відповідь
Демократична республіка Конго (ДР Конго)
Кіншаса
Конго
Стенлі
Лівінгстона
Великий (Східно-) Африканский розлом/
рифт/грабен
Танганьїка
Вологі екваторіальні ліси/гілея/
Окапі
Горила
Плем’я
Комаха
Найбільша за площею
країна материка
Пігмеї
Муха-цеце
Алжир
60
50
П о ч атк о в и й р ів ен ь (1 -3 б ал и )
40
С ер ед н ій р ів ен ь (4 -6 б ал ів )
Д о статн ій р ів ен ь (7 -9 б ал ів )
30
В и со к и й р ів ен ь (1 0 -1 2 б ал ів )
20
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
15
10
3
–
Відсотки, %
54
36
10
–
Максимальний результат – 8,5 бала.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 3,2 бала.
Запитання 2. Проаналізуйте й поясніть, які чинники вплинули
на формування висотної ландшафтної поясності в межах
Карпатських і Кримських гір, та порівняйте ландшафтні комплекси
їхніх схилів. (12 балів)
Відповідь:
Висотна поясність залежить насамперед від положення гір у
системі широтних зон, висоти над рівнем моря, експозиції схилів
7
Висотні пояси Українських Карпат:
1. Передгірний лісостеп:
а) із дуба скельного;
б) із дуба звичайного, граба, бука, з домішкою ялиці.
2. Підгірний і низькогірний пояс широколистяних,
переважно дубових лісів:
а) із дуба скельного, з домішкою граба і бука;
б) із дуба звичайного, граба, бука, ялиці.
3. Низькогірний і середньогірний пояс переважно букових лісів:
а) майже виключно із бука;
б) із бука, з домішкою ялиці і ялини.
4. Середньогірний пояс хвойних, переважно ялинових лісів (у
нижній частині – із домішкою ялиці і бука).
5. Субальпійський пояс полонин (ялинове рідколісся і криволісся,
чагарники-стелюхи, високі різнотравні луки).
6. Альпійський пояс полонин, льодовикових карів (низькотравні і
мохові луки, чагарнички).
Висотні пояси Кримських гір:
1. Передгірний лісостеп – поєднання лісів із дуба звичайного і
різнотравно-типчаково-ковилових степів.
2. Підгірний і низькогірний пояс дубових лісів і шибляків:
а) із переважанням дуба пухнастого;
б) із дуба скельного.
8
3. Низько- і середньогірний пояс широколистяних,
переважно букових лісів із домішкою граба.
4. Яйли:
а) луки і лучні степи (у західному Криму);
б) степи злакові і напівпустельні (у східному Криму).
5. Крутосхили з лісами із сосен:
а) крючкуватої, з домішкою бука;
б) кримської (Палласа).
6. Передгірний пояс низьких дубово-ялівцевих лісів і
чагарників-шибляків, з домішкою вічнозелених рослин (перехідний до
сухих субтропіків).
80
П о чатко вий р івень (1 -3 бали)
60
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
40
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
21
3
4
–
Відсотки, %
75
11
14
–
Максимальний результат – 9 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 2,7 бала.
Запитання 3. Сьогодні в багатьох країнах світу гостро стоїть
питання забезпеченості мінеральними та водними ресурсами. Єдиний
континент, де вони практично ще не розроблялися, – Антарктида,
яка відіграє найважливішу роль у збереженні природи Землі. У чому
полягає небезпека використання природних багатств Антарктиди?
Відповідь обґрунтуйте. (12 балів)
Відповідь
1) Виділення особливостей природи Антарктиди. (Недоторканість
та вразливість природних комплексів та екосистем, найбільші запаси води
в льодовиках).
9
2) Основна небезпека пов’язана з можливим прискоренням танення
льодовиків:
– впливають глобальні зміни клімату;
– може вплинути формування плівки темних частинок на поверхні
льодовиків – змінюється радіаційний режим.
3) Негативний вплив на біосферу.
4) Міжнародні угоди з питань охорони ресурсів Антарктиди.
50
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
12
8
8
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
42
29
29
–
Максимальний результат – 8 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 4,1 бала.
Завдання практичного туру
Завдання 1. Працівнику відомої туристичної фірми доручили
відповідальне завдання – скласти список світових і материкових
рекордсменів, вказавши, яким державам вони належать. Він зразу ж
звернувся за допомогою до Інтернету, але велика кількість
суперечливої інформації збила його з пантелику. Допоможіть
працівнику турфірми. За вказаною характеристикою визначте назви
географічних рекордсменів, позначте їх на контурній карті, вказавши
їх державну приналежність. (12 балів)
№
з/п
Географічний рекорд
Назва
об’єкту
Державна
приналежність
1
2
3
4
1 Найвище судоходне озеро сві- оз. Тітікака Перу, Болівія
ту
2 Найбільший за площею річко- о. Маражо Бразилія
10
вий острів Землі
1
2
3 Найдовша гірська система суходолу
3
4
г. Анди
Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Чилі,
Аргентина
Данія
4 Найбільший за площею острів
о.
світу
Гренландія
5 Річка, що протікає через
р. Дунай ФРН, Австрия, Словенія,
найбільшу кількість країн в
Угорщина, Хорватія,
світі
Сербія, Болгарія, Румунія,
Ук-раїна
6 Найбільше за площею нагір’я
Тібет
Китай
світу
7 Найсухіша пустеля світу
Атакама Чилі
8 Точка, що має найнижчу
Мертве
Ізраїль, Йорданія,
відмітку абсолютної висоти
море
Палестинські території
світу
9 Найдовша річка Євразії
р. Янцзи Китай
10 Найдовша печера Європи
Оптиміс- Україна
тична
11 Найвища вершина
масив
Не належить жодній країні
Антарктиди
(пік) Вінсон
12 Місце найбільш високих приЗатока
Канада
пливів у Світовому океані
Фанді
80
П о ч а тко ви й р іве н ь (1-3 б а ли )
60
Се р е дн ій р іве н ь (4-6 б а лів)
40
Д о с та тн ій р іве н ь (7-9 б а лів)
Ви с о ки й р іве н ь (10-12 б а лів)
20
0
№
п/п
1.
2.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Кількість
відповідей
20
6
Відсотки, %
72
21
11
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
3.
4.
2
–
7
–
Максимальний результат – 7,3 бала.
Мінімальний результат – 1 бал.
Середній результат – 3,1 бала.
Завдання 2. Абсолютна висота гори становить 2500 м, а
атмосферний тиск на її вершині – 650 мм рт. ст. В гірській долині, де
бере початок річка, тиск становить 740 мм рт. ст., а температура
повітря +16,4°С. Визначити абсолютну висоту урізу озера, куди впадає
річка, якщо відомо, що там температура повітря становить +20°С. (10
балів)
Розв’язання
1. Визначаємо різницю атмосферного тиску на вершині гори і
гірській долині:
740 мм. рт. ст. – 650 мм рт. ст. = 90 мм рт. ст.
2. Визначаємо відносну висоту гори, знаючи, що на кожні 100 м
вгору атмосферний тиск знижується на 10 мм. рт. ст.:
90 мм рт. ст. × 100 м : 10 мм рт. ст. = 900 м.
3. Визначаємо абсолютну висоту гірської долини, звідки бере
початок річка:
2500 м – 900 м = 1600 м.
4. Знаходимо різницю у температурах між гірською долиною і
урізом озера:
20°С – 16,4°С = 3,6°С
5. Визначаємо різницю у висотах між гірською долиною і урізом
озера, враховуючи зміну температури з висотою, на кожні 100 м
температура знижується на 0,6°С.
3, 6°С × 100 м : 0, 6°С = 600 м.
6. Визначаємо абсолютну висоту урізу озера, куди впадає річка:
1600 – 600 м = 1000 м.
Відповідь: 1000 м.
50
Се р е дн ій р іве н ь (4-6 б а лів)
30
Д о с та тн ій р іве н ь (7-9 б а лів)
20
Ви с о ки й р іве н ь (10 б а лів)
10
0
12
П о ч а тко ви й р іве н ь (1-3 б а ли )
40
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
12
8
3
5
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
42
29
11
18
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 бал.
Середній результат – 4,6 бала.
2. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип
клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники,
що вплинули на його формування. (12 балів)
Місяць
І
ІІ ІІІ IV V
VI VII VIII IX X XI XII
Середня
температур 3,9 4,2 6,0 10,8 15,6 20,2 23,2 23,0 19,0 13,6 9,5 6,3
а, °C
Кількість
100 85 70 50 50 30
20
33 60 110 113 105
опадів (мм)
Дані показники характерні для м. Ялта, субтропічний клімат.
40
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
30
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
6
9
10
3
Відсотки, %
21
32
36
11
Максимальний результат – 12 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 5,8 бала.
13
Тестові завдання (30 балів)
80
В ід 1 до 1 0 балів
60
В ід 1 1 до 2 0 балів
40
В ід 2 1 до 3 0 балів
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
Кількість
відповідей
5
21
2
Рівні
Від 1 до 10 балів
Від 11 до 20 балів
Від 21 до 30 балів
Відсотки, %
18
75
7
Максимальний результат – 21 бал.
Мінімальний результат – 8 балів.
Середній результат – 14,2 бала.
Відповідь на тестові завдання
1. Який материк має найвищу середню висоту денної поверхні
над рівнем моря?
А Південна Америка
В Північна Америка
Б Антарктида
Г Євразія
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
2. В якому штаті США стрілка компасу показує не на північ, а
на схід?
А Гаваї
В Каліфорнія
Б Аляска
Г Вайомінґ
14
Н еправильні відповіді
П равильні відповіді
0
10
20
30
40
50
60
3. Найближче до найвищої точки якого материка знаходиться
сонце в зеніті 23 вересня?
А Євразія
В Африка
Б Південна Америка
Г Австралія
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
4. Єдиний материк, де відсутні гори кайнозойської складчастості.
А Антарктида
В Африка
Б Північна Америка
Г Австралія
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
5. До якого басейну річкового стоку відноситься територія
вашої школи?
А Атлантичного
В Північного Льодовитого
Б Тихого
Г Внутрішнього стоку
Í å ï ð àâ è ë ü í ³ â ³ä ï î â ³ä ³
Ï ð àâ è ë ü í ³ â ³ä ï î â ³ä ³
0
10
20
30
40
50
60
70
6. Укажіть, який атмосферний тиск буде на вершині Говерли,
якщо на г. Берда він становить 709 мм рт. ст.
А 760 мм рт. ст.
В 515 мм рт. ст.
Б 554 мм рт. ст.
Г 511 мм рт. ст.
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
7. Вкажіть частини світу, що були позначені на першому
глобусі Бехайма.
А Європа, Азія, Африка
В Європа, Азія
15
Б Африка, Азія
Г Європа, Азія, Америка
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
8 Вкажіть, який з вулканів розташований поза межами
Тихоокеанського вогняного кільця.
А Кракатау
В Етна
Б Фудзіяма
Г Ключевська Сопка
Неправильні відповіді
Правильні відповіді
0
20
40
60
80
100
9. Безстічні озера, як правило, солоні. А як пояснити те, що
озеро Чад – прісне, хоча з нього не витікає жодної річки?
А Прісні води поступають в озеро з атмосферних опадів
Б Високе випаровування
В Низький вміст солей у водах річки Шарі
Г Наявність підземного стоку
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
10. Укажіть місце, де могли першими побачити промінь сонця
XXI століття вибагливі туристи
А острів Рудольфа (Земля Франца Іосифа)
Б Земля Аделі (берег Антарктиди)
В острів Врангеля
Г острів Північний (Нова Зеландія)
Н еправильні відповіді
П равильні відповіді
0
20
40
60
80
100
11. Виберіть правильне твердження
А ксерофіти – рослини, які добре переносять засолення
Б ендеміком пустелі Атакама є сейба
В найбільша фіто маса (маса всіх рослин) характерна для савани
Г ягель і вельвічія не можуть рости на одній території
16
Н еправильні відповіді
П равильні відповіді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
12. На карті світу масштабу 1:30 000 000 Україна займає площу:
А 603,7см2
Б 6,7см2
В 60,37см2
Г 6037см2
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
13. Визначте період року,
спостерігаються циклони.
А з травня по вересень
Б з серпня по грудень
14. Назвіть місто України,
горизонтом становить 45°.
А Чернігів
Б Харків
50
60
коли
в
Україні найчастіше
В з листопада по березень
Г з березня по червень
де висота Полярної зорі над
В Херсон
Г Севастополь
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
15. Вкажіть, про яку територію йдеться в описі: «Погорбований
рельєф виник в результаті інтенсивних процесів вітрової переробки
піщаних відкладів, залишених річковими потоками. На відносно родючих
шаруватих пісках та суглинках формувалися складні субори з сосни,
берези, дуба та груші, підлісок – з ліщини та бузини. Опис таких лісів
належить ще Геродотові, який відвідав цю місцевість 2.5 тис. років
тому».
А Аюдаг
В Товтри
Б Арабатська стрілка
Г Олешківські піски
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
17
16. Туристський маршрут Головним пасмом Кримських гір
пролягає Карабі-яйлою, тому керівник групи обов’язково попередить
туристів про:
А загрозу пилової бурі
В виверження грязьового вулкану
Б небезпеку сходження лавин
Г небезпеку карстових провалів
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
17. У степовій зоні України формуються чорноземи з менш
потужним гумусовим горизонтом порівняно з чорноземами лісостепу
тому, що в зоні степів:
А менше атмосферних опадів, більш розріджений трав’яний
покрив
Б менша випаровуваність, швидше вимиваються органічні рештки
В нижча температура повітря, більше утворюється біомаси
Г нижче залягають підземні води, швидше розкладається перегній
Н еп р ави л ь н і від п о від і
П р ави л ь н і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
18. Виберіть правильне твердження:
А Оптимістична печера утворилася в крейдових відкладах
Б Товтри – пасма та горби, що утворились на краю
прадавнього моря
В озеро Світязь лежить на гіпсових породах
Г найдовший канал в Україні – Дніпро-Донбас
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19. Вкажіть ім’я українського вченого, який уперше здійснив
фізико-географічне районування території України.
А Григорій Висоцький
В Василь Докучаєв
Б Степан Рудницький
Г Павло Тутковський
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
18
10
20
30
40
50
60
70
20. Оберіть варіант, де вказані річки, вздовж яких проходить
кордон України з іншими державами.
А Дністер, Західний Буг, Сіверський Донець
Б Дунай, Південний Буг, Дніпро
В Дністер, Ворскла, Дон
Г Дунай, Інгулець, Салгир
Н еп р ав и л ь н і в ід п о в ід і
П р ав и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
21. Використовуючи фрагмент синоптичної карти, визначте, в
якій частині України під впливом теплого атмосферного фронту
спостерігатиметься підвищення температури повітря.
А пвінічно-східній
Б південно-східній
В північно-західній
Г південно-західній
22. Кут падіння сонячних променів у полудень 22 червня буде
однаковим у точках, що розташовані на паралелях
А 0° і 47° пд. ш.
В 10° пн. ш. і 10° пд. ш
°
°
Б 0 і 47 пн. ш..
Г 23.5° пн. ш. і 23.5° пд. ш
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
23. Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?
А у затоці Сиваш унаслідок винесення постійними вітрами води в
Азовське море
Б у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового
стоку
В на Чорноморському узбережжі внаслідок підняття ділянок земної
кори
Г на південному березі Криму внаслідок сучасних процесів
складко-утворення
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
19
0
10
20
30
40
50
60
24. Визначте географічні координати населеного пункту за
умови, що сонце в ньому сходить на 2 год. 8 хв. раніше, ніж на
Грінвіцькому меридіані, а висота Полярної зірки над горизонтом
складає 47°.
А 50° пн. ш. і 37° сх. д.
В 47° пн. ш. і 32° сх. д.
°
°
Б 43 пн. ш. і 32 сх. д.
Г 32° пн. ш. і 47°сх. д.
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
25. Назвіть природоохоронну територію, для якої передбачений
законодавством найбільш жорсткий режим охорони природи:
А заказник
В зелена зона
Б заповідник
Г національний парк
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
26. Розгляньте схеми й визначте, яка із них відображає процес,
що формує в Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами й
опадами.
А
Б
В
Г
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
27. Визначте, за яким азимутом потрібно повертатися учням з
прогулянки додому, якщо вони постійно йшли за азимутом 85°?
А 95°
В 145°
Б 265°
Г 280°
20
Н еп р ави л ьн і від п о від і
П р ави л ьн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
28. Визначте водний об’єкт України, площа водної поверхні
якого залежить від напряму і швидкості вітру:
А Сиваш
В Синевір
Б Ялпуг
Г Тилігульський лиман
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
29. У назві якого літературного твору вказано неіснуючий
мінерал?
А «Голубий карбункул» А. К. Дойля
Б «Гранатовый браслет» О. І. Курпіна
В «Місячний камінь» У. Коллінз
Г «Малахітова шкатулка» П. Бажова
Н еп р ави льн і відп о віді
П р ави льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
30. Азональними типами ґрунтів в Україні є:
А торфяно-болотні та лучні
Б чорноземні та каштанові
В солончаки і каштанові
Г дерново-підзолисті та сірі лісові
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
Аналізуючи відповіді учнів 8 класу, необхідно відмітити, що
більшість учнів успішно справились з тестовими завданнями. Учні знають
природні умови та природні ресурси Африки, можуть скласти
кліматодіаграму, переводять числовий масштаб в іменований, вміють
розв’язувати географічні задачі на визначення абсолютної та відносної
21
висот. Низькі бали отримали учні за виконання творчого завдання, де
необхідно було описати формування висотної ландшафтної поясності в
Українських Карпатах та Кримських горах, виявлені труднощі у
позначенні географічних об’єктів на контурній карті.
Аналіз результатів учнів 9 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії в Житомирській області 2014 року
На ІІІ етапі олімпіади з географії серед учнів 9 класів взяли участь
37 учасників.
Творчі завдання
1. Ця країна на своєму материку займає друге місце за площею після
держави, що розташована значно північніше, а за кількістю країн-сусідів
не має собі рівних на континенті. Її можна було б назвати
внутрішньоконтинентальною країною, якби не 40 км берегової лінії.
Столиця – чотирьохмільйонне місто.
Більшу частину території країни займає западина – заболочена
рівнина, утворена долинами головної річки, яка за об’ємом води, що
виноситься в океан, поступається лише Амазонці. Не дивлячись на
повноводність, вона судноплавна лише в середній течії. Головною
причиною цього стали водоспади, названі на честь видатних
мандрівників.
Східний район країни характеризується високою сейсмічністю. Тут
же в зоні розломів ланцюжком простяглися «великі» озера, одне з яких
найглибше на континенті. Більше половини території країни
розташовано в лісовій природні зоні, в якій мешкають тварини-символи
країни: «близький родич жирафи» і найкрупніша людиноподібна
мавпа.
В лісах мешкають люди незвичайного племені: їх зріст всього 140150 см – це найменші люди Землі. Основним джерелом існування для
багатьох мешканців є рослинництво. Розвитку тваринництва заважає одна
комаха. Визначте підкреслені об’єкти. (12 балів)
Запитання
Країна
Столиця
Головна річка
Водоспади
Назва розлому
22
Відповідь
Демократична республіка Конго (ДР Конго)
Кіншаса
Конго
Стенлі
Лівінгстона
Великий (Східноо-) Африканский розлом/
Найглибше озеро
Природна зона
«Близький родич» жирафа
Найбільша людиноподібна
мавпа
Плем’я
Комаха
Найбільша за площею
країна материка
рифт/грабен
Танганьїка
Вологі екваторіальні ліси/гілея/
Окапі
Горила
Пігмеї
Муха-цеце
Алжир
60
50
П о чатко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
19
9
8
1
Відсотки, %
51
24
22
3
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 3,8 бала.
2. За даними галузевої структури промисловості визначте, яким
областям
України:
Волинська,
Миколаївська,
Львівська,
Дніпропетровська – вони відповідають. Дайте характеристику
чинників, що впливають на розміщення підприємств промисловості
різних територій. (12 балів)
Галузі промисловості
Електроенергетика
Машинобудування
Паливна
1
2
3
4
Частка галузі у структурі господарства
(%)
5,9
22,8
2,9
10,4
7,7
20,9
14,6
12,4
2,9
4,0
12,4
23
металургія
чорна
кольорова
Хімічна
Лісова та деревообробна
Легка
Харчова
68,3
1,2
5,5
0,6
0,4
6,3
0,4
24,2
0,2
7,9
20,4
0,8
3,3
4,3
2,8
2,8
55,4
0,7
0,2
5,6
8,0
4,2
25,5
Відповідь
Дніпропетровська – 1
Волинська -3
Миколаївська – 2
Львівська -4
Фактори розміщення групують, виділяючи серед них:
1) природні (паливний, сировинний, водний, природних умов);
2) техніко-економічні (енергетичний, сировинних ресурсів,
транспортний,
споживчий,
економіко-географічного
положення,
виробничої інфраструктури);
3) демосоціальні (трудових ресурсів, споживчий, соціальної
інфраструктури);
4) можливості розвитку форм суспільної організації виробництва –
концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування.
60
50
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
8
21
8
–
Відсотки, %
22
56
22
–
Максимальний результат – 8,5 бала.
Мінімальний результат – 1 бал.
Середній результат – 5,2 бала.
3. Розвиток людства завжди супроводжувався процесами
переміщення населення, в наш час даний процес у демографії має
назву механічний рух населення, або ж міграції. У пошуках кращих
24
умов життя громадяни змінюють місця проживання за різних
причин. Визначте види міграцій та дайте характеристику
міграційних процесів в Україні. (12 балів)
50
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
11
18
8
–
Відсотки, %
30
48
22
–
Максимальний результат – 8 балів.
Мінімальний результат – 1 бал.
Середній результат – 4,7 бала.
Завдання практичного туру
1. Існує понад 100 назв вітрів. Позначте на контурній карті
світу території, де панують такі вітри: чинук, сироко, самум, бора,
містраль, хунта, баргузин, низівка.
Поясніть особливості кожного з перелічених видів вітру. (12 балів)
Відповідь
Існує понад 100 назв вітрів. Позначте на контурній карті світу
території, де панують такі вітри: чинук, сироко, самум, бора, містраль,
хунта, баргузин, низівка.
Поясніть особливості кожного з перелічених видів вітру.
Вітер
Бора
Містраль
Хунта
Низівка
Чинук
Особливості
Дуже сильний і холодний вітер, який найчастіше дме з низьких
гірських хребтів у бік теплішого моря
Бора у південно-східній Франції
Сильний перевальний вітер в Андах
На півдні України вітри, які гонять воду з Дніпровського
лиману в низов’я Дніпра
«Пожирач снігу», південно-західний вітер-фен, що дме у Канаді
та США зі східних схилів Скелястих гір до прилеглих до них
25
Сироко
Хамсин
Баргузин
ділянок прерій.
Сильний теплий вітер, що дме з Сахари до країн
Середземномор’я (Північної Африки та Південної Європи). Цей
вітер несе велику кількість пилу та може досягати ураганної
швидкості
Сухий, гарячий, насичений пилом місцевий вітер з Півдня, що
дме у Єгипті
Вітер, що дме з півночі у бік Байкалу
100
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
80
С ер едній р івень (4 -6 балів)
60
Д о статній р івень (7 -9 балів)
40
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
32
4
1
–
Відсотки, %
86
11
3
–
Максимальний результат – 7 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 1,3 бала.
2. Якою приблизно буде температура на дні шахти глибиною
845м, якщо середньорічна температура у цій місцевості 8,4°С,
геотермічний градієнт – 30°С на кожен кілометр, а ізотермічний
горизонт міститься на глибині 20 м? (10 балів)
Розв’язання:
1) Оскільки ізотермічний горизонт міститься на глибині 20 м, то
збільшення температури відбуватиметься протягом 825 м:
845 м – 20 м = 825 м;
2) Визначаємо, на скільки зміниться температура, якщо опуститися
на глибину 825 м:
825 м : 1000м × 30°С = 24,75°С;
26
3) Визначаємо температуру на дні шахти, знаючи, що
середньорічна температура (температура ізотермічного горизонту)
становить 8,4°С: 8,4°С + 24,75°С = 33,15°С.
Відповідь: температура на дні шахти глибиною 845 м буде
становити приблизно 33°С.
50
П о чатко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
№
0
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
16
4
4
13
Відсотки, %
43
11
11
35
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 5,5 бала.
3. Уявіть, що ви працюєте проектувальником в організації, яка
займається будівництвом автомобільних доріг. Ваша організація
уклала контракт на створення системи шосейних доріг на заході
України. Які природно-географічні карти вам знадобляться і з якою
метою? (12 балів)
Карта
Інформація
Визначте вантажообіг автотранспорту Житомирщини, якщо
відомо, що довжина автошляхів 8524 км, а за рік по ній перевозиться
12 млн т вантажів.
Позначте на контурній карті міжнародні автомагістралі
України (не менше п’яти)
Відповідь
Карта
Геологічна
Інформація
Оцінка властивостей та умов залягання
гірських порід, запасів будівельних
матеріалів
27
Ґрунтів
Рельєфу: топографічна,
гіпсометрична
Гідрографічні, гідрогеологічні
Середніх
та
екстремальних
температур повітря
Оцінка властивостей ґрунтів
Вимірювання
відстаней,
нахилу
місцевості, визначення її прохідності,
прокладання оптимальних маршрутів
Проектування мостів, умови залягання
та розподілу підземних вод
Тип дорожнього покриття
а) Визначте вантажооборот автотранспорту Житомирщини, якщо
відомо, що довжина автошляхів 8524, а за рік по ній перевозиться 12 млн
т вантажів.
Вантажооборот визначається за формулою:
Во = Оп × В (т·км)
Во – вантажооборот; Оп – обсяги перевезень вантажів; В – відстань
перевезень.
Во = 12 млн т × 8524 км = 102,288 млрд (т·км).
б) Позначте на контурній карті міжнародні автомагістралі України
(не менше п’яти)
Найменування автомобільних доріг
Київ – Чернігів – пп Нові Яриловичі (на Го-мель)
Кіпті – Глухів – п.п. Бачівськ (на Брянськ)
Київ – Харків – п.п. Довжанський (на Ростов-на-Дону)
Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на Волгоград через
Знам’янку, Дніпропетровськ, Донецьк)
Інде
кс
та
№
дорі
г
М 01
205,6
(224,4)
М 02 242,5
М 03 844,2
(858,9)
М 04 566,9
М 05
Київ-Одеса
Київ – Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород)
Київ – Ковель – п.п. Ягодин (на Люблін)
453,3
(478)
821,5
М 06
(846,2)
М 07 486,5
(488,4)
285 0
40
30
Протяж
нісь (з
під’їздам
и) в км
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
18
17
2
–
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
49
46
5
–
Максимальний результат – 8 балів.
Мінімальний результат – 1 бал.
Середній результат – 3,9 бала.
Тестові завдання (30 балів)
100
80
В ід 1 до 1 0 балів
60
В ід 1 1 до 2 0 балів
40
В ід 2 1 до 3 0 балів
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
Кількість
відповідей
1
30
6
Рівні
Від 1 до 10 балів
Від 11 до 20 балів
Від 21 до 30 балів
Відсотки, %
3
81
16
Максимальний результат – 21 бал.
Мінімальний результат – 10 балів.
Середній результат – 16 балів.
1. Який материк має найвищу середню висоту денної поверхні
над рівнем моря?
А Південна Америка
В Північна Америка
Б Антарктида
Г Євразія
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
29
2. В якому штаті США стрілка компасу показує не на північ, а
на схід?
А Гаваї
В Каліфорнія
Б Аляска
Г Вайомінґ
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3. На території України поди найбільш характерні для:
А Полісся
В Причорномор’я
Б Криму
Г Донбасу
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
4. Вкажіть, що використовується для виробництва алюмінію та
виробництва добрива в сільському господарстві:
А алуніт
В фосфорит
Б апатит
Г нефелін
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
5. До якого басейну річкового стоку відноситься територія
вашої школи?
А Атлантичного
В Північного Льодовитого
Б Тихого
Г Внутрішнього стоку
Н еп р ав и л ь н і в ід п о в ід і
П р ав и л ь н і в ід п о в ід і
0
30
20
40
60
80
100
6. Укажіть, який атмосферний тиск буде на вершині Говерли,
якщо на г. Берда він становить 709 мм рт. ст.
А 760 мм рт. ст.
В 515 мм рт. ст.
Б 554 мм рт. ст.
Г 511 мм рт. ст.
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
7. Вкажіть частини світу, що були позначені на першому
глобусі Бехайма
А Європа, Азія, Африка
В Європа, Азія
Б Африка, Азія
Г Європа, Азія, Америка
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
20
40
60
80
100
8. Скелясті вапнякові пасма Подільської височини, що є
залишками рифів та атолів давнього моря, називають:
А Розточчя
В Товтри
Б Медобори
Г Опілля
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
9. Безстічні озера, як правило, солоні. А як пояснити те, що
озеро Чад – прісне, хоча з нього не витікає жодної річки?
А прісні води поступають в озеро з атмосферних опадів
Б високе випаровування
В низький вміст солей у водах річки Шарі
Г наявність підземного стоку
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
10. Укажіть місце, де могли першими побачити промінь сонця
XXI століття вибагливі туристи
А острів Рудольфа (Земля Франца Іосифа)
31
Б Земля Аделі (берег Антарктиди)
В острів Врангеля
Г острів Північний (Нова Зеландія)
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
11. Продукт, що передається трубопроводом Тольятті-ГорлівкаОдеса
А газ
Б вугілля
В нафта
Г аміак
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
20
40
60
80
100
12. На карті світу масштабу 1:30 000 000 Україна займає площу
А 603,7 см2
В 60,37 см2
2
Б 6,7 см
Г 6037 см2
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
13. Визначте період року,
спостерігаються циклони.
А з травня по вересень
Б з серпня по грудень
14. Назвіть місто України,
горизонтом становить 45°.
А Чернігів
Б Харків
50
коли
60
в
Україні найчастіше
В з листопада по березень
Г з березня по червень
де висота Полярної зорі над
В Херсон
Г Севастополь
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
20
40
60
80
100
15. Визначте газове родовище на шельфі Чорного моря
А Штормове
В Північнобулганацьке
Б Фонтанівське
Г Морське
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
32
0
20
40
60
80
16. Туристський маршрут Головним пасмом Кримських гір
пролягає Карабі-яйлою, тому керівник групи обов’язково попередить
туристів про:
А загрозу пилової бурі
Б небезпеку сходження лавин
В виверження грязьового вулкан
Г небезпеку карстових провалів
Н еп р ав и л ь н і в ід п о в ід і
П р ав и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
17. У степовій зоні України формуються чорноземи з менш
потужним гумусовим горизонтом порівняно з чорноземами лісостепу
тому, що в зоні степів.
А менше атмосферних опадів, більш розріджений трав’яний
покрив
Б менша випаровуваність, швидше вимиваються органічні рештки
В нижча температура повітря, більше утворюється біомаси
Г нижче залягають підземні води, швидше розкладається перегній
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
20
40
18. Поклади
вугілля
були6 0відкриті в8 0Донбасі:1 0 0
А Г. Капустіним (1721 р.)
В В. Лопухіним (1921 р.)
Б Б. Морковіним (1821 р.)
Г Г. Татарченком (1729 р.)
0
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
19. Вкажіть ім’я українського вченого, який здійснив
економіко-географічне районування території України
А Григорій Висоцький Б Степан Рудницький В Василь Докучаєв Г
Костянтин Воблий
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
33
20. Оберіть варіант, де вказані річки, вздовж яких проходить
кордон України з іншими державами.
А Дністер, Західний Буг, Сіверський Донець
Б Дунай, Південний Буг, Дніпро
В Дністер, Ворскла, Дон
Г Дунай, Інгулець, Салгир
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
70
21. Вкажіть, як називається форма організації виробництва,
якщо кінцевий продукт одного виробництва є сировиною для іншого.
А комбінування
В спеціалізація
Б кооперація
Г концентрація
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
22. Кут падіння сонячних променів у полудень 22 червня буде
однаковим у точках, що розташовані на паралелях
А 0° і 47° пд. ш.
В 10° пн. ш. і 10° пд. ш.
Б 0° і 47° пн. ш.
Г 23.5° пн. ш. і 23.5° пд. ш.
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
23. Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?
А у затоці Сиваш унаслідок винесення постійними вітрами води в
Азовське море
Б у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового
стоку
В на Чорноморському узбережжі внаслідок підняття ділянок земної
кори
Г на південному березі Криму внаслідок сучасних процесів
складкоутворення
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
34
0
10
20
30
40
50
60
24. Визначте географічні координати населеного пункту за
умови, що сонце в ньому сходить на 2 год. 8 хв. раніше, ніж на
Грінвіцькому меридіані, а висота Полярної зірки над горизонтом
складає 47°.
А 50° пн. ш. і 37° сх. д.
В 47° пн. ш. і 32° сх. д.
°
°
Б 43 пн. ш. і 32 сх. д
Г 32° пн. ш. і 47°сх. д.
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
25. Назвіть природоохоронну територію, для якої передбачений
законодавством найбільш жорсткий режим охорони природи.
А заказник
В зелена зона
Б заповідник
Г національний парк
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
20
40
60
80
100
26. При такому русі повітряних мас атмосферний фронт
називають
А оклюзією
Б стаціонарним
В теплим
Г холодним
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
27. Визначте, за яким азимутом потрібно повертатися учням з
прогулянки додому, якщо вони постійно йшли за азимутом 85°?
А 95°
В 145°
°
Б 265
Г 255°
Н еп р ав и л ь н і в ід п о в ід і
П р ав и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
35
28. Визначте водний об’єкт України, площа водної поверхні
якого залежить від напряму і швидкості вітру.
А Сиваш
В Синевір
Б Ялпуг
Г Тилігульський лиман
Н еп р ав и л ь н і в ід п о в ід і
П р ав и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
29. У назві якого літературного твору вказано неіснуючий
мінерал?
А «Голубий карбункул» А. К. Дойля
Б «Гранатовый браслет» О. І. Курпіна
В «Місячний камінь» У. Коллінз
Г «Малахітова шкатулка» П. Бажова
Н еп р ави л ьн і від п о від і
П р ави л ьн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
70
30. Азональними типами ґрунтів в Україні є:
А торфяно-болотні та лучні
В солончаки і каштанові
Б чорноземні та каштанові
Г дерново-підзолисті та сірі лісові
Н е п р а в и л ь н і в ід п о в ід і
П р а в и л ь н і в ід п о в ід і
0
10
20
30
40
50
60
Аналізуючи відповіді учнів 9 класу, необхідно відмітити, що учні
знають класифікацію підземних вод, вміють визначати місцеві вітри
Африки, успішно справились із визначенням основних кліматів Землі,
орієнтуються в класифікації природно-охоронних об’єктів та основних
видах міграцій.
Найвищі бали отримали за тестові завдання. На початковому та
середньому рівні учні справились із практичним завданням, що
передбачало організацію та створення системи шосейних доріг на заході
України.
36
Аналіз результатів учнів 10 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
На ІІІ етапі олімпіади з географії серед учнів 10 класів взяли участь
39 учасників.
Творчі завдання
1. Наука метеорологія відіграє важливу роль у житті людини на
сучасному етапі. Вкажіть основні напрямки досліджень даної науки.
Назвіть та поясніть наукові терміни, які використовують
метеорологи. (12 балів)
Відповідь
а) Метеорологія – наука про будову і властивості земної атмосфери
та фізичних процесів, що в ній відбуваються. Серед іншого, метеорологія
вивчає фізичні, хімічні процеси в атмосфері, склад атмосфери, будову
атмосфери, тепловий режим атмосфери, вологообмін в атмосфері,
загальну циркуляція атмосфери, електричні поля, оптичні і акустичні
явища. Як наукова дисципліна, метеорологія включає в себе динамічну
метеорологію (вивчення фізичних механізмів атмосферних процесів),
фізичну метеорологію (розробка радіолокаційних і космічних методів
дослідження атмосферних явищ), синоптичну метеорологію (науку про
закономірності зміни погоди).
Метеорологія – це наука про погоду. Вказати особливості
створення синоптичних карт, прогнозу погоди, прогнозу небезпечних
погодних явищ. (6 балів)
б) Терміни, які використовують метеорологи: атмосферний фронт
– перехідна зона між двома повітряними масами з відмінними фізичними
властивостями (головним чином температурою та вологістю).
Не менше 6 термінів. (6 балів)
37
40
П о ч а тко ви й р іве н ь (1-3 б а ли )
Се р е дн ій р іве н ь (4-6 б а лів)
Д о с та тн ій р іве н ь (7-9 б а лів)
Ви с о ки й р іве н ь (10-12 б а лів)
30
20
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
4
12
13
10
Відсотки, %
10
31
33
26
Максимальний результат – 12 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 7,1 бала.
2. З кожним роком зростає роль хімічної промисловості у
економіці країн світу. Відбуваються зміни у галузевій структурі.
Охарактеризуйте та покажіть особливості розвитку хімічної
промисловості в економічно розвинутих країнах та країнах, що
розвиваються. (12 балів)
Відповідь
а) Особливості розвитку хімічної промисловості на сучасному
етапі, її галузевий склад, сировина та товарне виробництво. Вплив НТР на
розвиток галузі (6 балів)
б) Особливості розвитку хімічної промисловості в країнах, що
розвиваються: видобувають та експортують сировину; навести приклади.
(3 бали)
в) Особливості розвитку хімічної промисловості в економічно
розвинутих країнах: виробництво високотехнологічної продукції та її
споживання. (3 бали)
60
П о чатко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
40
20
0
№
38
Рівні
Кількість
Відсотки, %
п/п
1.
2.
3.
4.
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
відповідей
9
20
5
5
23
51
13
13
Максимальний результат – 12 балів.
Мінімальний результат – 1 бал.
Середній результат – 5,4 бала.
3. Україна – велика європейська країна, що підтримує
міжнародні зв’язки в усіх галузях світового господарства.
Запропонуйте гостям нашої країни, що приїхали на міжнародний
форум, 6 об’єктів природно-заповідного фонду України та організуйте
на них екскурсію. Свій вибір обґрунтуйте. (12 балів)
1 об’єкт природно-заповідного фонду України та його
характеристика. (2 бали)
60
П о ч атко ви й р івен ь (1 -3 бали )
С ер едн ій р івен ь (4 -6 балів)
Д о статн ій р івен ь (7 -9 балів)
В и со ки й р івен ь (1 0 -1 2 балів)
40
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
3
20
14
2
Відсотки, %
8
51
36
5
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 3 бала.
Середній результат – 6,2 бала.
Завдання практичного туру
1. Визначити дату, час сходу та заходу Сонця, тривалість дня,
якщо горизонтальний кут під час сходу Сонця дорівнював 60° і
відомо, що це територія України. (10 балів)
Відповідь
а) Дата – 22 червня (літо). (2,5 бали) б) Схід Сонця – 04 год. (2,5 бали)
в) Захід Сонця – 20 год. (2,5 бали) г) Тривалість дня – 16 год. (2,5 бали)
80
60
40
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 балів)
39
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
28
2
4
5
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
72
5
10
13
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 2,6 бала.
2. Складіть за зразком таблицю «Класифікація гірських порід і
мінералів України». Кількість гірських порід і мінералів – 12,
врахувати різноманітність за походженням, за часом утворення і
місцем розташування (12 балів)
№
1.
Назва
Базальт
Походження
Магматичні
Ера
Період
Архейська,
–
протерозойська
Поширення
Рівненська
область
Правильне визначення назви гірської породи або мінералу, їх
походження, поширення та час утворення. (1 бал)
50
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
40
С ер едній р івень (4 -6 балів)
30
Д о статній р івень (7 -9 балів)
20
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
10
0
№
п/п
1.
2.
40
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Кількість
відповідей
12
16
Відсотки, %
31
41
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
3.
4.
7
4
18
10
Максимальний результат – 10,75 бала.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 5,1 бала.
3. Підпишіть на контурній карті райони етнічних,
міжнаціональних, територіальних, міждержавних конфліктів та
коротко розкрийте їхні причини: Ольстер, Квебек, Джамму й
Кашмір, Країна Басків, Палестина, Косово, Нагірний Карабах,
Придністровська
Республіка,
Курдистан,
Фолклендські
(Мальвінські) острови, Південна Осетія, Східний Тимор. (12 балів)
1. Ольстер – територія в північній частині о. Ірландія, входить до
складу Великою Британії. Причина конфлікту – територіальна і релігійна.
(1 бал)
2. Квебек – провінція в південно-східній частині Канади.
Франкомовна провінція Канади прагне до незалежності. (1 бал)
3. Джамму й Кашмір – штат на півночі Індії. Територіальні та
релігійні суперечності між Індією і Пакистаном. (1 бал)
4. Країна Басків – територія в північно-західній частині Іспанії, що
прагне до незалежності. (1 бал)
5. Палестина – невизнана країна, що має територіальні та релігійні
суперечності з Ізраїлем. (1 бал)
6. Косово – невизнана країна, що відділилася від Сербії. (1 бал)
7. Нагірний Карабах – територія, що є місцем постійної
суперечності між Азербайджаном і Вірменією. (1 бал)
8. Придністровська Республіка – територія Молдови, що прагне до
незалежності.
9. Курдистан – історична батьківщина курдського народу, що
поділена між чотирма державами – Туреччиною, Іраном, Іраком і Сирією
і прагне до незалежності. (1 бал)
10. Фолклендські (Мальвінські) острови – острови в південнозахідній частині Атлантичного океану, що є територіальною суперечністю
між Аргентиною і Великою Британією. (1 бал)
11. Південна Осетія – самопроголошена країна, територія Грузії. (1
бал)
12. Східний Тимор – Демократична Республіка Східний Тимор,
країна на острові Тимор, були суперечності з Індонезією. (1 бал)
80
П очатковий рівень (1-3 бали)
60
40
С ередній рівень (4-6 балів)
Д остатній рівень (7-9 балів)
В исокий рівень (10-12 балів)
20
41
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
24
11
3
1
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
61
28
8
3
Максимальний результат – 11 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 2,8 бала.
Тестові завдання (30 балів)
100
80
В ід 1 до 1 0 балів
60
В ід 1 1 до 2 0 балів
40
В ід 2 1 до 3 0 балів
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
Кількість
відповідей
2
37
–
Рівні
Від 1 до 10 балів
Від 11 до 20 балів
Від 21 до 30 балів
Відсотки, %
5
95
–
Максимальний результат – 20 балів.
Мінімальний результат – 8 балів.
Середній результат – 14,4 бала.
1. Сила Коріоліса пов’язана з обертанням Землі навколо своєї осі. У
Південній півкулі тіла, що рухаються прямолінійно, вона…
А відхиляє вправо
В відхиляє вліво
Б не діє
Г відхиляє до екватора
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
42
0
10
20
30
40
50
60
2. До форм рельєфу екзогенного походження належать…
А рифтові долини
В дюни
Б лаколіти
Г вулкани
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3. Найвищою частиною Волинської височини є…
А Овруцький кряж
В Гологори
Б Мізоцький кряж
Г Розточчя
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
4. Гірська порода, що містить алмази, називається…
А кварцитом
В латеритом
Б кімберлітом
Г лігнітом
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
70
80
5. До осадових порід хімічного походження належать…
А вугілля
В калійна сіль
Б черепашник
Г вапняк
Н епр авильні відпо віді
П р авильні відпо віді
0
10
20
30
40
50
60
6. З віддаленням від Атлантичного океану…
А кількість опадів зменшується і зростає річна амплітуда
температур
Б кількість опадів зменшується і зменшується річна амплітуда
температур
43
В збільшується кількість опадів і зростає річна амплітуда температур
Г збільшується кількість опадів і зменшується річна амплітуда
температур
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
7. Виробництво сірчаної кислоти у м. Костянтинівка зумовлене…
А наявністю відходів цинкового виробництва
Б наявністю споживача
В поставками сірки з Прикарпаття
Г відсутністю екологічних проблем у місті
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
100
8. У Донбасі немає такого вуглевидобувного центру, як…
А Ровеньки
В Сокаль
Б Макіївка
Г Свердловськ
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
9. Річки Північного Середземномор’я найбільш повноводні…
А навесні
В влітку
Б взимку
Г восени
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
10. Найбільша промислова агломерація в Європі…
А Паризька
В Лондонська
Б Рурська
Г Донецька
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
44
10
20
30
40
50
60
70
11. Назвіть адміністративну область України, в якій компактно
проживають греки:
А Одеська
В Київська
Б Чернівецька
Г Донецька
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
100
120
12. Продукт, що передається трубопроводом Тольятті-ГорлівкаОдеса…
А газ
В нафта
Б вугілля
Г аміак
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
13. Назвіть географічну довготу західної межі 17 годинного поясу:
А 112°30’зх. д.
В 255° сх. д.
°
Б 90 зх.д.
Г 112°30’сх. д.
Н еп р ави л ь н і від п о від і
П р ави л ь н і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
70
80
14. Оберіть варіант, в якому представлені тільки метаморфічні
гірські породи:
А крейда, сланець, пемза
В мармур, кварцит, гнейс
Б гнейс, мармур, граніт
Г доломіт, яшма, мармур
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
15. Визначте числовий масштаб карти, на якій ділянка площею 81
км² зображена квадратом зі сторонами 3 × 3 см:
А 1: 900000
В 1: 9000 000
Б 1: 300000
Г 1: 3000000
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
45
16. Виокремте групу країн, які очолюють список найбільших виробників рису в світі:
А В’єтнам, Таїланд, США
В Китай, Індія, Індонезія
Б Індія, Пакистан, Бангладеш
Г Японія, Канада, Австралія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
17. Вкажіть правильний рядок, що характеризує особливості спеціалізації Тихоокеанського Північного Заходу США:
А на район припадає третина виробництва авіакосмічної
техніки, четверта частина американського озброєння, 2/3
вирощування овочів і фруктів
Б основні галузі господарства – туристичний бізнес і тропічне
землеробство
В традиційні галузі господарства – пасовищне скотарство, оазисне
землеробство, видобуток руд і виплавка кольорових металів
Г основні галузі господарства – лісозаготівля, деревообробка,
гідроенергетика, енергоємні виробництва
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
18. Вкажіть чинник, що впливає на розміщення кольорової
металургії Великої Британії.
А дешева електроенергія – промислові центри Мідленда і
Ланкшира
Б кваліфіковані кадри – промислові «парки» Брістоля, Кембриджа
В власна сировина – найбільші агломерації – Бірмінгем, Манчестер
Г довізна сировина – порти Шотландії
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
46
20
40
60
80
19. Виберіть правильну відповідь, що характеризує особливості
розвитку машинобудування в епоху НТР.
А характерна висока залежність від сировинних баз
Б характерна незначна участь у територіальному і міжнародному
поділі праці
В характерне збільшення обсягів наукових досліджень і
зростання виробництва в наукоємних галузях
Г характерний вузький асортимент продукції і нескладна галузева
структура
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
20. Виберіть показник, який лежить в основі поділу території на
фізико-географічні країни.
А особливості геоморфологічної будови території
Б співвідношення тепла та вологи
В ступінь континентальності клімату
Г спільність тектонічної будови та макрорельєфу
Н еп р ави льн і від п о від і
П р ави льн і від п о від і
0
10
20
30
40
50
60
21. Виберіть варіант, який вказує на наймасштабніші в світі
експортні перевезення цукру.
А з Південної Африки в Японію
В з Мексики в США
Б з Куби в Росію
Г з Бразилії в Європу
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
22. Вкажіть, у якому місті розташоване
підприємство важкого машинобудування в Україні.
А Харків
Б Київ
найпотужніше
В Краматорськ
Г Павлоград
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
47
23. Вкажіть, який з наведених нижче термінів відповідає
визначенню «сукупність підприємств, установ і закладів, які виробляють
однорідну продукцію чи надають подібні послуги».
А галузь господарства
В інфраструктура
Б національна економіка
Г міжгалузевий комплекс
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
24. Визначте, які лінії на карті з’єднують точки з однаковою
висотою над рівнем моря.
А ізогіпси
В ізогієти
Б ізобари
Г пунктири
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
25. Вкажіть перелік мінеральних ресурсів, за яким Франція посідає
провідне місце серед країн Європи.
А нафта, газ, вугілля
Б фосфорити, апатити, сірка
В мідні та поліметалеві руди
Г залізні руди, боксити, калійні солі, уран
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
26. Виберіть групу країн, що володіють найбільшими запасами
металевих корисних копалин.
А Бразилія, ДРК, Алжир, ПАР
Б США, Австралія, Китай, Росія, Канада
В Росія, Україна, Угорщина, Польща
Г Франція, Німеччина, Канада, Італія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
48
10
20
30
40
50
60
27. Виберіть серед переліку запропонованих видів земельних
ресурсів ті, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду
країн Європи.
А антропогенна забудова
В природні луки і пасовища
Б природоохоронні території
Г оброблювані землі
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
28. Виберіть правильне твердження.
А першим досяг Південного полюса Р. Скотт 14 грудня 1911 р.
Б першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 14 грудня 1911 р.
В першим досяг Південного полюса Р. Скотт 18 січня 1912 р.
Г першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 18 січня 1912 р.
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
29. Виберіть групу країн світу, що мають найвищий рівень
урбанізації.
А Східний Тимор, Лаос, Непал
В Бразилія, Австралія, Лівія
Б Судан, Сомалі, Чад
Г Монако, Сінгапур, Ватикан
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
100
30. Визначте річну кількість опадів для Львова, якщо величина
випаровуваності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження
дорівнює 1,17.
А 530 мм
В 520 мм
Б 630 мм
Г 620 мм
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
100
49
Аналізуючи відповіді учнів 10 класу, необхідно відмітити, що більшість учнів успішно справились із завданнями олімпіади. Учні знають
особливості розвитку науки метеорології на сучасному етапі, вміють
визначати гірські породи і мінерали. На достатньому та середньому рівнях
виконали тестові завдання та завдання на визначення природно-заповідного
фонду України. Низькі бали отримали учні за виконання завдань
практичного туру на визначення горизонтального кута сходу та заходу
Сонця та райони ет-нічних, міжнаціональних, територіальних,
міждержавних конфліктів.
Аналіз результатів учнів 11 класу на ІІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії у Житомирській області 2014 року
На ІІІ етапі олімпіади з географії серед учнів 11 класів взяли участь
38 учасників.
Творчі завдання
1. Важливою складовою знань про нашу планету є знання в
галузі геології. Знати основи цієї науки потрібно кожній людині для
того, щоб розуміти історію розвитку природи – вкрай необхідна й
важлива ланка наукового світогляду. Охарактеризуйте геологічну
будову України. Необхідно врахувати важливість геологічних знань
на сучасному етапі розвитку економіки країни. (12 балів)
Відповідь А) Геологічні процеси, що відбувалися в архейську і
протерозойську еру. Корисні копалини, які утворилися в цей період, та їх
поширення на території України. (2 бали)
Б) Геологічні процеси, що відбувалися у палеозойську еру. Корисні
копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території України. (2 бали)
В) Геологічні процеси, що відбувалися у мезозойську еру. Корисні
копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території
України. (2 бали)
Г) Геологічні процеси, що відбувалися у кайнозойську еру. Корисні
копалини, які утворилися в цей період та їх поширення на території
України. (2 бали)
Д) Значення корисних копалин України у розвитку економіки
України.
(4 бали)
50
40
30
20
50
10
0
П о ч атко ви й р івен ь (1 -3 бали )
С ер едн ій р івен ь (4 -6 балів)
Д о статн ій р івен ь (7 -9 балів)
В и со ки й р івен ь (1 0 -1 2 балів)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
17
13
7
1
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
45
34
18
3
Максимальний результат – 11 балів.
Мінімальний результат – 0,5 бала.
Середній результат – 3,7 бала.
2. Міжнародна трудова міграція в кінці XX – на початку XXI
століття стала важливою складовою глобалізаційних процесів у
світовій економіці. Зробіть аналіз і науково обґрунтуйте висновки з
приводу проблеми міграційного процесу як складової міжнародного
ринку робочої сили. (12 балів)
Відповідь
Міграція трудових ресурсів – це переміщення людей у
міжнародному територіальному просторі з метою пошуку місця роботи
без зміни місця постійного проживання. Міжнародну трудову міграцію
можна також розглядати як форму міжнародних економічних відносин,
яка полягає в переливанні трудових ресурсів з одних країн в інші і
виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового
господарства.
А) Загальна характеристика міжнародної трудової міграції. (4 бали)
Б) Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової
міграції з боку країн, які пропонують робочу силу. (4 бали)
В) Основні причини виникнення та існування міжнародної трудової
міграції з боку країн, які приймають робочу силу. (4 бали)
50
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
40
30
20
10
№
п/п
1.
2.
0
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Кількість
відповідей
1
11
Відсотки, %
3
30
51
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
3.
4.
19
7
50
18
Максимальний результат – 12 балів.
Мінімальний результат – 0,5 бала.
Середній результат – 7,7 бала.
3. Для виходу України з економічної кризи необхідно
враховувати досвід країн-сусідів. Особливу увагу заслуговує
еволюційно-рево-люційий шлях економічних зрушень Угорщини.
Високий приріст ВВП, значний внутрішній інвестиційний і споживчий
попит вивели Угорщину в лідери Центральної та Східної Європи.
Складіть комплексну характеристику господарства Угорщини. Який
досвід успішних економічних перетворень можна використати в
Україні? (12 балів)
Відповідь
А) Географічне положення, природні умови, природні ресурси
Угорщини. (4 бали)
Б) Промисловість Угорщини. (4 бали)
В) Сільське господарство, транспорт, туризм, міжнародні зв’язки. (4
бали)
40
П о ч атко ви й р івен ь (1 -3 бали )
С ер едн ій р івен ь (4 -6 балів)
Д о статн ій р івен ь (7 -9 балів)
В и со ки й р івен ь (1 0 -1 2 балів)
30
20
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
15
15
7
1
Відсотки, %
49,5
49,5
18
3
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 4,3 бала.
Завдання практичного туру
1. Визначити дату, час сходу та заходу Сонця, тривалість дня,
якщо горизонтальний кут під час сходу Сонця дорівнював 60° і
відомо, що це територія України. (10 балів)
Відповідь
52
А) Дата – 22 червня (літо) (2,5 бали)
Б) Схід Сонця – 04 год. (2,5 бали)
В) Захід Сонця – 20 год. (2,5 бали)
Г) Тривалість дня – 16 год. (2,5 бали)
80
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 балів)
60
40
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 балів)
Кількість
відповідей
26
3
6
3
Відсотки, %
68
8
16
8
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 балів.
Середній результат – 3 бала.
2. За описом визначити країну та підписати на контурній карті.
(12 балів)
№
Опис країни
1. На території цієї країни розташована більша частина Державного
національного парку «Біловезька пуща». У 1992 році рішенням
ЮНЕСКО під номером 73 Державний національний парк «Біловезька
пуща» включений в Список світової спадщини людства
2. В межах цієї країни знаходиться найбільш піднесена і розчленована
частина височини – Кодри, що займає 14,5 % площі країни. У межах
Кодр вертикальне розчленування рельєфу становить 200 – 300 м
3. Із заходу на схід південну частину цієї країни перетинає Каракумський
канал
4. На кордоні цієї країни з Польщею бере початок ріка Ельба (Лаба)
5. Четверта у світі країна за чисельністю населення після Китаю, Індії та
США. Територіально займає о-ви Суматра, Ява, Сулавесі, Нова Гвінея
(частково), Калімантан (частково)
6. Фізико-географічне положення цієї держави співпадає з пустелею
53
Калахарі
Сусідами цієї держави є Грузія, Азербайджан, Іран, Туреччина
У 30 км на захід від цієї держави знаходиться крайня південна точка
Євразії. Державу відрізняють, крім малих розмірів, розвинута
економіка (точне машинобудування, сфера обслуговування, транспорт)
9. До 1939 р. держава називалась Сіам, хоча сусіди знали іншу назву цієї
країни – Муай Тай («Країна вільних»)
10. Єдиним сусідом цієї держави є Південно-Африканська республіка
11. Уздовж західного кордону цієї держави протікає ріка Меконг
12. Єдина напівострівна держава Європи, розташована цілком у західній
напівкулі
7.
8.
60
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
40
20
0
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Кількість
відповідей
18
12
7
1
Відсотки, %
47
32
18
3
Максимальний результат – 10 балів.
Мінімальний результат – 0 бала.
Середній результат – 4,0 бала.
Відповідь
1. Білорусь 2. Молдова 3. Туркменістан 4. Чехія 5. Індонезія 6.
Ботсвана 7. Вірменія 8. Сінгапур 9. Таїланд 10. Лесото 11. Лаос 12.
Португалія
3. Складіть та заповніть таблицю за зразком (пшениця, рис,
кукурудза, картопля, бавовник, кава, соняшник, цукрові буряки,
какао, чай, тютюн, цитрусові). (12 балів)
Відповідь
Назва
культури
1. Пшениця
54
Країни – головні
виробники
Була відома в країнах Китай,
США,
Канада,
Передньої і Середньої Азії Австралія, Росія, Казахстан,
Центр походження
2. Рис
за 7 – 6 тис. років до н. е., на Украї-на, Франція, Аргентина
Балканах – за 6 – 5 тис. років
до н. е., Єгипті – більш ніж
за 4 тис. років до н. е.
Китай та Індія
Китай,
Індія,
Японія,
Індонезія, Філіппіни, США,
Таїланд
3. Кукурудза
Мексика
4. Картопля
5. Бавовник
Південна Америка
Еквадору і Болівії)
Середня Азія, Індія
6. Кава
Ефіопія
7. Соняшник
Америка
8. Цукрові
буряки
9. Какао
Середземномор’я
Азія)
Мексика
10. Чай
Індія
11. Тютюн
Тропіки Америки
12. Цитрусові
США, Західна Європі,
також в Аргентині
(Перу, Росія, Польща, Китай
а
США, Узбекистан, Китай,
Пакистан, Індія, Австралія,
Парагвай
Франція, Україна, Росія
(Передня США, Франція, Україна,
Росія
80 відсотків світового збору
какао забезпечують країни
Африки (Гана, Нігерія, Котд’Івуар)
і
Америки
приблизно
в
однаковій
кількості,
решту
какао
збирають в Азії
Індія, Китай, Шрі-Ланка
Китай (за іншими даними –
США), інші призові місця
займають Індія, Бразилія
Тропічні регіони Азії (Індія і лимони
–
Мексика,
Китай)
і
Малайський Аргентина,
Іспанія,
архіпелаг
Туреччина, США; апельсини
– Іспанія, США, Єгипет,
Марокко;
мандарини
–
Іспанія, Китай, Туреччина,
Марокко
60
40
20
0
П о ч атко вий р івень (1 -3 бали)
С ер едній р івень (4 -6 балів)
Д о статній р івень (7 -9 балів)
В исо кий р івень (1 0 -1 2 балів)
55
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Кількість
відповідей
5
11
20
2
Рівні
Початковий рівень (1 – 3 бали)
Середній рівень (4 – 6 балів)
Достатній рівень (7 – 9 балів)
Високий рівень (10 – 12 балів)
Відсотки, %
13
30
52
5
Максимальний результат – 9,75 бала.
Мінімальний результат – 1,95 бала.
Середній результат – 6,6 бала.
Тестові завдання (30 балів)
60
50
В ід 1 до 1 0 балів
40
В ід 1 1 до 2 0 балів
30
В ід 2 1 до 3 0 балів
20
10
0
№
п/п
1.
2.
3.
Кількість
відповідей
3
23
12
Рівні
Від 1 до 10 балів
Від 11 до 20 балів
Від 21 до 30 балів
Відсотки, %
8
60
32
Максимальний результат – 27 балів.
Мінімальний результат – 9 балів.
Середній результат – 17,1 бала.
Тестові завдання
1. Б
2. А
3. А
4. Б
5. В
6. В
56
7. Г
8. А
9. А
10. В
11. В
12. В
13. А
14. Б
15. Г
16. Г
17. Г
18. Б
19. В
20. А
21. В
22. А
23. В
24. В
25. В
26. Г
27. Г
28. В
29. Б
30. Г
Тестові завдання (30 балів)
1. Оберіть правильне визначення терміна «субурбанізація»:
А процес зростання кількості міст, міського населення
Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст
В процес переїзду міських жителів у сільські населені пункти
Г процес переїзду міських жителів з малих міст у великі
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
2. Визначте, яку площу займає Україна на карті півкуль з
масштабом 1:22000000, якщо її площа становить 604 тис. км2.
А 12,5 см2 Б 2,76 см2
В 1,25 см2;
Г 27,6 см2
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
3. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина
випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження
дорівнює 0,63.
А 504 мм
В 704 мм
Б 604 мм
Г 800 мм
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
4. Вкажіть тенденції, що характеризують сучасні міжнародні
торговельні відносини.
А зростання темпів торгівлі сировиною і продовольством
Б розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною документацією
В збільшення масштабів торгівлі вугіллям і чорними металами
Г збільшення частки африканських країн у торгівлі продовольством
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
57
5. Вкажіть область, у якій розташована Теребле-Ріцька ГЕС:
А Львівська
В Закарпатська
Б Івано-Франківська
Г Чернівецька
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
6. Оберіть варіант, у якому перелічені країни – члени міжнародної
організації ГУАМ.
А Габон, Уганда, Ангола, Мавританія
Б Греція, Узбекистан, Афганістан, Мальта
В Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова
Г Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
7. Вкажіть, яке з названих водосховищ розташоване на р.
Південний Буг:
А Печенізьке
В Дніпродзержинське
Б Червонооскільське
Г Ладижинське
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
8. Вкажіть, який з півостровів Північної Америки розташований на
західному узбережжі.
А Каліфорнія
В Флорида
Б Лабрадор
Г Юкатан
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
9. Знайдіть помилку в переліку країн, що омиваються водами
Іонічного моря:
А Кіпр
В Греція
Б Італія
Г Албанія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
58
0
10
20
30
40
50
60
70
10. Кому з перелічених учених належить ідея про зональне
розташування ґрунтів?
А Д. Анучин
В В. Докучаєв
Б С. Рудницький
Г В. Вернадський
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
20
40
60
80
11. Укажіть картографічну проекцію, у якій меридіани – прямі лінії,
що виходять з однієї точки, а паралелі – дуги концентричних кіл.
А азимутальна
В конічна
Б циліндрична
Г поліконічна
12. Речовина, яка робить найбільший внесок у зруйнування
озонового шару Землі:
А вуглекислий газ
В фреон
Б сірководень
Г сірчаний газ
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
13. Назвіть місто, у якому розташована штаб-квартира НАТО.
А Нью-Йорк
В Брюссель
Б Страсбург
Г Гаага
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
14. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті
України?
А класи, типи, види
В райони, підрайони, ареали
Б зони, підзони, райони
Г країни, провінції, області
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
59
15. Основний район видобутку нафти в Російській Федерації – це:
А Східний Сибір
В Далекий Схід
Б Західний Сибір
Г Поволжя
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
16. Оберіть з переліку країн групу найбільших у світі міжнародних
інвесторів:
А ФРН, Франція, Італія
Б Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур
В Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія
Г США, Японія, Велика Британія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
20
40
60
80
100
17. Які гори утворились у герцинську епоху орогенезу?
А Анди
В Альпи
Б Кавказ
Г Уральські
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
18. Група країн, з правильно наведеним їх розташуванням у
напрямку з півночі на південь.
А Данія, Німеччина, Італія, Швейцарія
Б Венесуела, Бразилія, Парагвай, Аргентина
В США, Канада, Мексика, Панама
Г Російська Федерація, Китай, Монголія, Індія
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
10
20
30
40
50
60
70
19. Країни, агрокліматичні ресурси яких дозволяють вирощувати
сільськогосподарські культури помірного, субтропічного та тропічного
поясів.
60
А Франція, Іспанія
Б Канада, Україна
В Китай, Індія
Г Російська Федерація, Монголія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
20. Документ ООН, що обмежує викиди в атмосферу речовин, що
руйнують озоновий шар, називається:
А Кіотський протокол
В Гельсинська угода
Б Стокгольмська угода
Г Монреальський протокол
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
10
20
30
40
50
60
70
21. Галузевим міжнародним об’єднанням є:
А АСЕАН
В МАГАТЕ
Б) МЕРКОСУР
Г НАФТА
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
22. Яка з країн у минулому була колонією Франції?
А В’єтнам
В Австралія
Б Пакистан
Г Індія
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
23. Знайдіть варіант, у якому вірно вказані країни, що межують
одна з одною.
А Китай, Індія, Бангладеш
Б Саудівська Аравія, Ірак, Туреччина
В Лаос, Камбоджа, Таїланд
Г Сирія, Іран, Пакистан
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
61
24. На якій річці в 2010 р. запущено гідроакумуляційну електростанцію (ГАЕС), яка в перспективі має стати найпотужнішою в Європі?
А Прут
В Дністер
Б Дніпро
Г Південний Буг
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
25. Чисельність населення Ефіопії – близько 90 млн осіб; загальний
коефіцієнт народжуваності – 43‰; загальний коефіцієнт смертності –
11‰. Якою буде чисельність населення країни через 10 років, виходячи з
цих даних?
А 120 – 125 млн
В 115 – 120 млн
Б понад130 млн
Г менше 115 млн
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
10
20
30
40
50
60
70
26. Вкажіть гірськолижні курорти України.
А Косів, Коломия, Добромиль
Б Моршин, Трускавець, Свалява
В Львів, Івано-Франківськ, Чернівці
Г «Буковель», «Драгобрат», Славське
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
20
40
60
80
100
27. Яка форма організації виробництва машинобудівного
комплексу є найбільш поширеною?
А концентрація
В спеціалізація
Б комбінування
Г спеціалізація і кооперування
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
10
20
30
40
50
60
70
28. Яка з перерахованих країн стала членом ЄС у 2007 році?
А Австрія
В Болгарія
Б Чорногорія
Г Фінлядндія
62
Н е п р а ви льн і відп о віді
П р а ви льн і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
29. Виберіть групу країн, що володіють найбільшими запасами
металевих корисних копалин:
А Бразилія, ДРК, Алжир, ПАР
Б США, Австралія, Китай, Росія, Канада
В Росія, Україна, Угорщина, Польща
Г Франція, Німеччина, Канада, Італія
Н е п р а в и ль н і в ідп о в іді
П р а в и ль н і в ідп о в іді
0
10
20
30
40
50
60
70
30. Виберіть серед переліку запропонованих видів земельних
ресурсів ті, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду
країн Європи.
А антропогенна забудова
В природні луки і пасовища
Б природоохоронні території
Г оброблювані землі
Н е п р а ви ль н і відп о віді
П р а ви ль н і відп о віді
0
10
20
30
40
50
60
70
Аналізуючи відповіді учнів 11 класу, необхідно відмітити, що учні
знають основні види міграцій та їх причини, вміють визначати центри
походження та основні країни. Виробники сільськогосподарських
культур, успішно справились із тестовими завданнями.
На початковому та середньому рівнях учні справились із такими
завданнями: визначення горизонтального кута сходу та заходу Сонця,
знання геологічної будови України, за описом визначати країни та
підписувати їх на контурній карті, особливості розвитку економіки
Угорщини.
63
Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Під час навчального процесу та при підготовці учнів до
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії вчителям необхідно:
 створити системність у роботі з обдарованими дітьми;
 орієнтувати учнів на зацікавлення предметом географії,
працювати з ними додатково, готуючись до конкурсів,
конференцій, семінарів;
 організовувати ґрунтовну самостійну роботу із сучасною
науковою літературою, періодичними виданнями географічного
змісту, довідниками, Інтернетом;
 проводити індивідуальні заняття, під час яких розв’язувати задачі
географічного змісту, вивчати географічну номенклатуру,
здійснювати розбір завдань ІІІ та IV етапів олімпіад;

постійно проводити змагання серед ерудитів;
 систематично спілкуватись з батьками і розповідати їм про
схильності та здібності, успіхи і проблеми дітей;
 починати підготовку творчо обдарованих учнів до участі в
олімпіадах та турнірах з психологічних принципів з 6 класу і
працювати в системі до 11 класу;
 навчити учнів користуватися типовим планом характеристики
географічних об’єктів, процесів та явищ;
 під час відповіді використовувати міжпредметні зв’язки;
 на уроках використовувати тестові технології перевірки
навчальних досягнень учнів;
64
























більше уваги звертати на виконання практичних робіт
з географії;
використовувати під час роботи з контурною картою типові
рекомендації, схвалені Інститутом інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України;
у роботі з обдарованими дітьми використовувати дослідницький
метод, це активізує їхню роботу;
розвивати здібності дітей, широко використовувати метод самостійного набуття знань;
підхоплювати думки учнів і оцінювати їх, підкреслюючи їх
оригінальність, важливість;
підкреслювати інтерес дітей до нового;
заохочувати учнів до нових ідей;
культивувати творчу атмосферу в класі;
вчити дітей цінувати власні та чужі думки;
стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність;
створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи,
прогнозування, уяви;
контролювати досягнуті результати та давати завдання підвищеної складності, створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання;
залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації;
відзначати досягнення вихованців, підтримувати та стимулювати
активність, ініціативу, пошук;
створювати позитивний настрій учнів на уроках;
використовувати творчу ініціативу вихованців при проведенні
масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят;
під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої
пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань,
створювати розвиваючі ситуації;
відзначати досягнення вихованців, підтримувати та стимулювати
активність, ініціативу, пошук;
створювати позитивний настрій учнів під час уроку;
вчити дітей систематичній самооцінці кожної думки;
виробляти у дітей толерантне ставлення до нових понять, думок;
культивувати творчу атмосферу, учні повинні знати, що творчі
пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує;
вчити дітей цінувати власні та чужі думки;
пропонувати цікаві факти, та наукові ідеї;
65
 розсіювати страх у талановитих дітей;
 стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність;
 створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви;
 створюй на уроці періоди творчої активності, адже багатого
геніальних рішень з'являється в такий момент;
 допомагати оволодівати технічними засобами;
 розвивати критичне сприйняття дійсності;
 вчити доводити всі починання до логічного завершення;
 впливати особистим прикладом;
 контролювати досягнуті результати та давати завдання підвищеної складності, створювати ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання;
 залучати до роботи з розробки та впровадження власних творчих
задумів та ініціатив, створювати ситуації вільного вибору і
відповідальності за обране рішення.
Зразки завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії
ПІДГОТОВКА ДО ІІ
ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
УЧНІВСЬКОЇ
66
ОЛІМПІАДИ З
ГЕОГРАФІЇ
(Зразки завдань)
8 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Розкрийте внесок видатних українських географів у вивченні
території України та Житомирської області. Вказати основні
напрямки сучасних географічних досліджень в нашій країні. (12
балів)
2. Сахара -- це найбільша пустеля світу, фізико-географічна
країна, що має загадкову історію походження і цікаве сьогодення. Скласти комплексну характеристику Сахари. Які
проблеми даного регіону потребують негайного вирішення. (12
балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150;
Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться
ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті найбільші гірські системи світу та їхні
найвищі вершини: Гімалаї, Кордильєри, Анди, Атлас, Великий
Вододільний хребет, Альпи, масив Вінсон, Карпати. (8 балів)
67
3.Скласти схему «Класифікація географічних карт» (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
2. До внутрішніх процесів належать:
а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б)
туристичні;
в)
дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське; в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали:
а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в)
тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка:
а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія; в) Колорадо;
г)
Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г)
поліконічна.
11. Перетинаючи годинні пояси і рухаючись на схід, стрілки
годинника потрібно:
а) переводити вперед; б) переводити назад; в) залишати незмінними.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г)
1
:
500 000 000.
8 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
68
1.Географічна карта – друга мова географії. Географічні карти
розрізняють за змістом, масштабом, охопленням території,
призначенням. Скласти характеристику географічних карт та
визначити їх значення в розвитку науки географії. (12 балів)
2. Австралія – найзагадковіший материк. Він дивує своєю
неповторною природою. Складіть комплексну фізико-географічну
характеристику материка. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу
1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань між цими пунктами на
карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2.На контурній карті підписати найактивніші вулкани Землі: Кракатау,
Ключевська Сопка, Везувій, Гекла, Фудзіяма, Котопахі, Орісаба,
Кіліманджаро. (8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б
сприяли поліпшенню стану довкілля. Нестандартність рішення має
поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. На якому материку знаходиться точка з координатами 10º пн.ш, 70 º
зх.д.?
а) Євразія; б) Африка;
в) Північна Америка;
г) Південна
Америка.
2. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
в) азимутальна;
б) циліндрична; г)
поліконічна.
3. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
4. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей; в) Кракатау; г) Еребус.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона
становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
о
г) 0 С.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя
барометр показує 710 мм. рт. ст., а на вершині 470 мм. рт. ст.
69
а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м.
Суми, якщо на місцевості вона становить 330 км.
а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36
мм;
г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського
поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А
складає:
а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г)
на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
в) магнітним
схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи
географії, засновником першого науково-дослідницького інституту
географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
8 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1. Уміти правильно визначати фізико-географічне положення України
це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої держави, а
й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ. Підтвердіть дані
слова конкретними прикладами. (12 балів)
2. Річки відіграють важливу роль у житті людини тож необхідно
звернути більше уваги на їх вивчення. Складіть опис річки Ніл,
найдовшої річки світу. Які знання про річку Ніл особливо будуть
корисні для жителів країн, які знаходяться в її басейні. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Фруктовий сад на плані місцевості 1: 2000 має форму прямокутника
зі сторонами 100 мм і 50 мм. Визначте площу саду в гектарах на
місцевості. (6 балів)
70
2.Нанести на контурну карту крайні точки та географічний центр
України, країни-сусіди України. (6 балів)
3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут,
дирекційний кут, магнітне схилення східне. (12 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Лінії на плані місцевості, які показують напрям схилу,
називаються:
а) горизонталями; б) пунктирами;
в) бергштрихами;
г)
ізогіпсами.
2. За який час точка на земній поверхні повернеться навколо земної
осі на кут 20°30´:
а) 1 год. 25 хв.;
б) 1 год. 32 хв.;
в) 1 год. 20 хв.;
г)
1год.45 хв.
3. Як називається відбір географічної інформації та її узагальнення,
що наносяться на
географічну карту?
а) проекція; б) масштаб; в) генералізація; г) легенда карти.
4. Головною причиною виникнення течій у Світовому океані є:
а) припливи і відпливи; б) рельєф морського дна; в) постійні вітри;
г) землетруси.
5. Якими умовними знаками на географічних картах позначаються
каолін:
а) ❒
б) ⊞
в) ◩
г)
6. Точка, яка має географічні координати 0°ш. і 0°д. знаходиться в
межах…
а) басейну р. Конго; б) озера Вікторія; в) Гвінейської затоки; г)
Піренейського півострова.
7. Крайня точка, до якої від Києва відстань є найкоротшою:
а)м. Чоп;
б) с. Грем’яч;
в) с. Червона Зірка; г)мис
Сарич.
8. Яка максимальна полуденна висота Сонця можлива у межах
України:
а) 72°;
б) 69°; в) 52°;
г) 78°.
9. Назвіть природний рубіж на Пн.-сх. кордоні України:
а) Поліська низовина;
б)
Причорноморська
низовина;
в) Середньоросійська височина;
г) Донецька височина.
10. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
71
а) на північний схід;
б) на південний схід; в) на північний
захід; г) на південний захід.
11. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в
іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
12. Західне магнітне схилення 1 ° 56. Дійсний азимут на пункт Н –
358° 04.
Магнітний азимут на пункт Н дорівнює:
а) 356° 08;
б) 360° 01; в) 360° 00;
г) 358° 04.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Для збереження і відновлення природного середовища на різних
материках створюють природоохоронні території. Вкажіть типи
природоохоронних територій. Який материк ви візьмете як зразок
природоохоронної діяльності? Свої твердження доведіть конкретними
прикладами. (12 балів)
2. Для пізнання природи України застосовуються географічні методи
дослідження. Обґрунтуйте важливість кожного методу. Складіть
характеристику природи своєї місцевості використовуючи різні
географічні методи дослідження. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть та заповніть таблицю «Етапи географічного пізнання
Землі». (8 балів)
Доба
Століття
Дослідник
Найвідоміші відкриття та
(роки) (мандрівник)
дослідження
Стародавня VІ ст. до Фінікійці
Перше плавання навколо
н. е.
Африки
2. Відстань між Києвом і Парижем на карті масштабу 1 : 100 000 000
становить 2,4 см. Яку відстань необхідно подолати літаком і скільки
часу триватиме політ, якщо відомо, що швидкість руху літака
дорівнює 800 км/год? (6 балів)
3. Місцевий час у Житомирі (50° 15′ пн. ш., 28° 39′ сх. д.) становить 13
годин. На якому меридіані буде 14 годин, 8 годин, 23 години. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Укажіть варіант відповіді, де правильно наведено напрямок
вітру:
72
а) 760 мм → 767 мм; б)759 мм → 764 мм; в)762 мм → 756
мм; г)764 мм → 770 мм.
2. Укажіть, яка паралель найдовша:
а) 800 ;
б) 600 ;
в) 400 ;
г) 00 .
3. Якому поняттю відповідає визначення: «кристали льоду, що
осідають на гілках дерев і проводах за туманної морозної
безвітряної погоди»?
а) сніг;
б) ожеледь;
в) іній;
г) паморозь.
4. Укажіть, як називаються уламки гірських порід, принесені
льодовиком:
а) залишки;
б) відклади;
в) морена;
г) брила
5. Укажіть, що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат
зі сходу на захід:
а) сьогоднішня дата стає учорашньою; б) сьогоднішня дата
стає завтрашньою;
в) дата міняється у той чи інший бік по сезонах; г) дата
міняється, але день тижня – ні.
6. Назвіть крайню східну точку України:
а) селище Червона Зірка; б) мис Сарич; в) селище Соломонове;
г)селище Грем’яч.
7. Виявіть випадок невідповідності зв’язку: «холодна течія- прибережна пустеля»
а) Канарська – Західна Сахара;
б) Бенгальська – Наміб;
в)Східно-Австралійська – Вікторія;
г) Перуанська – Атакама.
8. Яких островів немає в Індійському океані:
а) Азорських; б) Маскаренських;
в) Мальдівських; г) Коморських.
9. Який із вказаних масштабів карти найбільш детально відображає
місцевість:
а) 1 : 60 000;
б) 1 : 100 000;
в) 1 : 500 000;
г) 1 :
1 000 000?
10. Місто, де тривалість світлої (день) частини доби 22 червня є
найбільшою:
а) Ужгород; б) Новгород-Сіверський;
в) Ялта;
г) Луганськ.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
73
1. Визначте країну та дайте їй характеристику, використовуючи такі
географічні поняття, терміни та назви географічних об’єктів:
«піднебесна», цінь, хань, ієрогліфи, Пекін, «Великий шовковий шлях»,
Кунь-Лунь, Гобі, «жовта річка», Чанцзян, Кукунор, Хайнань, панда,
мяо-яо… (12 балів)
2. Дайте характеристику фізико-географічного положення України.
Доведіть на конкретних прикладах, що фізико-географічне положення
є зручним для проживання і господарської діяльності людей. (12
балів)
Завдання практичного туру
1. Правильно розподіліть, характерні для кожного з океанів, об’єкти і
поняття, імена дослідників, цифрові дані.
1)Острови Туамоту, 2)жолоб Пуерто-Рико,3) Канарська течія, 4)Васко
да Гама, 5)Мусонна течія, 6) Фритьоф Нансен, 7)гайоти, 8)латимерія,
9)Норвезька течія, 10)ендеміки, 11)маорі, 12)Руаль Амундсен,
13)Меланезія,
14)
тороси,15)Баб-ель-Мандебська
протока,
16)нерпа,17) ціанея, 18) вогняне кільце, 19)вулкан Мауна-Кеа,
20)гатерія, 21)затока Фанді, 22)Васко де Бальбоа, , 23)архіпелаг Шпіцберген, 24)Зондський жолоб, 25) море Бофорта, 26) пташині базари,
27) Суецький канал, 28)Азовське море, 29) Ісландія, 30) вікінги, 31)
Лабрадорська течія, 32) Перська затока, 33) Серединно-океанічний
хребет Гаккеля, 34) морські змії, 35) 25% площі Світового океану , 36)
76, 2 млн км2 , 37) Червоне море, 38) Вест-Індія, 39) протока Ла-Манш,
40) 4 000 м.
(10 балів)
Тихий океан
Індійський океан
Атлантичний океан Північний Льод
2. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
Дійсний азимут напряму з точки спостереження на вітряний
двигун дорівнює 300 . Схилення західне, 50 . Визначте магнітний азимут напряму на залізничний міст, що розміщений на
відстані 250 на південь від вітряного двигуна.
3. Визначити відстані в градусах і кілометрах від вулкану Фудзіяма
(37º пн. ш., 139º сх. д.) до мису Рока (37º пн.ш., 9º зх.д). (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Яка ознака є характерною для циклону? а) висхідний рух повітря;
б) рух повітря від центру до периферії; в) суха безхмарна погода;
г) високий атмосферний тиск у приземній області.
2. Який кліматичний пояс характеризується літнім дощовим (вологим)
сезоном?
74
а) помірний; б) субекваторіальний;
в) тропічний; г)
субарктичний;
д) арктичний.
3.Яким загальним терміном можна назвати такі організми, як
вельвічія, гінкго, панда, качконіс: а)ефемери;
б) епіфіти;
в)
ендеміки; г) ксерофіти.
4. Укажіть, хто із дослідників природи Південної Америки відкрив багато невідомих раніше видів рослин і тварин, склав опис висотної поясності Анд, створив першу геологічну карту материка:
а) Христофор Колумб; б)Америго Веспуччі; в)Александр Гумбольдт;
г)Чарльз Дарвін.
5. Визначте відносну висоту найвищої точки Євразії щодо найнижчої –
Мертве море:
а)3850 м;
б) 7458 м;
в) 9242;
г) 9942 м.
6. Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на
місцевості:
А) 1: 500;
Б) 1: 5000;
В) 1: 50000;
Г) 1:
500000.
7. Мандрівник знаходився на широті 30 пн. ш., потім перемістився
точно за нульовим меридіаном до Африки на 555 км та опинився в
точці:
А) 20 пн .ш.;
Б) 20 пд. ш.;
В) 80 пн. ш.;
Г) 50
пд. ш.
8. Поширення басейнів корисних копалин позначають на карті
способом:
А) якісного фону;
Б) картодіаграми;
В) ізоліній;
Г)
ареалів.
9. Визначте річку, в межах басейну якої знаходиться крайня західна
точка України:
а)Дунай; б)Дністер;
в)Дніпро; г) Західний Буг.
10. Назвіть крайню західну точку України:
а) селище Червона Зірка; б)мис Сарич; в)селище Соломонове;
г)селище Грем’яч.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Розкрийте поняття «географічна оболонка», охарактеризуйте основні закономірності її формування й розвитку. (12 балів)
2. Як майбутній картограф, дайте характеристику топографічної карти,
використовуючи такі ключові терміни і поняття: топографічна карта,
масштаб, умовні знаки, бергштрих, горизонталі, абсолютна висота.,
75
прямокутні координати, географічний меридіан, дійсний азимут,
магнітний азимут, магнітне схилення, дирекційний кут… (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Поїзд «Київ – Ужгород» відправився з Києва (3030 сх. д.) о 14 год.
15 хв. за київським часом, коли за місцевим часом він прибуде в Ужгород(2220 сх.д.), якщо перебуватиме у дорозі 16 год. 15 хв.? (5
балів)
2. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з
умовними знаками.
Від криниці учні вирушили ґрунтовою дорогою на схід і
пройшли 300м. Праворуч від дороги було рідколісся, а ліворуч — болото. Через дерев'яний міст переправилися на другий берег річки, яка
тече з північного сходу на південний захід і має ширину 70м. Далі рухалися просікою через листяний ліс у південно-східному напрямі і
пройшли нею 250м до будинку лісника. (8 балів)
3. Розташуйте назви країн-сусідів у порядку зменшення довжини їх
спільного з Україною кордону. (4 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Яка протока розділяє Південну Америку та Антарктиду?
А. Лаперуза;
Б. Магелланова;
В. Дрейка;
Г.
Ла-Манш
2. Яка територія увійшла до складу України найпізніше?
А. Закарпаття;
Б. Північна Буковина; В. Крим;
Г. Галичина.
3. Як називається частина річкової долини, яка ніколи не заливається
водою?
А. тераси;
Б. заплава;
В. стариця;
Г.
русло.
4. Назвіть найбільший природний комплекс Землі?
А. географічна оболонка;
Б. материк;
В. природна зона;
Г.
ландшафт.
5. У якій області розташована крайня східна точка України?
А. Херсонській;
Б. Луганській; В. Харківській;
Г. Сумській
6. Карта якого масштабу відноситься до дрібномасштабних?
А. 1:1000;
Б. 1:10000;
В. 1:100000;
Г.
1:10000000.
7. У якому напрямі тече Гольфстрім?
76
А. пн.-зх.;
Б. пд.-сх.;
В. пн.-сх.;
Г.
пд.-зх..
8. Яка відстань на плані масштабу 1 : 2000 від пункту А до пункту Б,
якщо на місцевості вона становить 300 метрів? :
А) 12 см.;
Б) 15 см.;
В) 60 см.;
Г) 6,67 см.;
9. Якщо в Африканській пустелі у липні холодніше, ніж у січні, то це
пустеля:
А) Сахара;
Б) Гобі;
В) Калахарі;
Г) Атакама;
10. Укажіть територію, яка певний час після відкриття називалася
Новою Голландією:
а) Австралія; б) Антарктида; в) Південна Америка; г) Південна
Африка.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Здійсніть уявну подорож межею між Європою і Азією. Опишіть свої
враження використовуючи назви географічних об’єктів: Урал, Емба,
Каспійське море, Кума, Манич, Азовське море, Чорне море, Босфор,
Дарданелли… (12 балів)
2. Дайте порівняльну характеристику
плану місцевості
та
географічної карти. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох
міст (це Київ та Одеса) та виміряна на карті відстань між ними. (6
балів)
м. Київ
широта 50° 27′
довгота 30°30′
м. Одеса
широта 46°27′
довгота30°42′
Відстань між містами на карті 22 см. Вважати, що об’єкти знаходяться
на одній довготі.
2. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів та явищ,
характерних для різних районів світу: сельва, джунглі, ваді, самум,
крік, хамада, атол, чинук, пампа, прерія, ерг, парамос, планктон, дюна,
бархан, скреб. Розділить усі слова на групи залежно від материків, до
яких вони мають відношення, та заповніть таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп. Дайте коротке
пояснення даних назв.
(8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми
77
острівець рослинності посеред пустелі…
3. Заповніть таблицю океанічних течій за зразком. ( Аляскінська,
Бенгальська, Гвіанська, Гольфстрім, Західна Арктична,
Каліфорнійська, Канарська, Куросіо, Лабрадорська, Течія Західних
вітрів, Мадагаскарська, Південна Пасатна, Перуанська, Сомалійська,
Мусонна. (7 балів)
Назва течії
Термічна
Океани
характеристика течії
Алеутська
тепла
Тихий
Тестові завдання (10 балів)
1. Антарктика – це:
а) прибережні океанічні води разом з островами біля Антарктиди;
б) прибережні океанічні води разом з островами і материком
Антарктида;
в) єдиний материк, який повністю розташований у полярних
широтах;
г) єдиний материк, частина якого лежить у полярних широтах.
2. Держава, з якою Україна має лише сухопутні кордони:
а) Російська Федерація;
б) Румунія;
в) Болгарія;
г)
Угорщина.
3. Час, однаковий для всіх пунктів, розташованих на даному меридіані,
називають:
а) поясним;
б) місцевим;
в) всесвітнім;
д)
декретним.
4. Перші географічні відомості про Україну належать:
а) давнім римлянам;
б) давнім грекам;
в) скіфам;
д)
кіммерійцям.
5. Яка з географічних назв є зайвою:
а) терикони;
б) яри;
в) вимоїни;
г) селі?
6. Що в першу чергу впливає на утворення різних поясів
атмосферного тиску у поверхні землі:
а) рельєф;
б) нерівномірний розподіл сонячного тепла
залежно від широти місцевості;
в) обертання Землі;
г) нерівномірне прогрівання океану та
суші?
7. Який з термінів є зайвим:
а) негри;
б) самбо;
в) метиси;
г) мулати?
8. Який із вказаних масштабів карти найбільш детально відображає
місцевість:
78
а) 1 : 60 000;
б) 1 : 100 000;
в) 1 : 500 000;
г) 1 :
1 000 000?
9. Виберіть море з найменшим показником солоності:
а) Середземне море;
б) Карське море;
в) Чорне море;
г) Японське море.
10. Що з приведеного нижче списку характеризується найбільш
молодою земною корою:
а) Східно-Африканський розлом;
б) Східно-Тихоокеанське
підняття;
в) Канадський щит;
г) басейн Амазонки?
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Антарктида – це материк науки, миру та міжнародного співробітництва. Прокоментуйте даний вислів. Свої думки підтвердіть
конкретними прикладами. (12 балів)
2. Уміти правильно визначати фізико-географічне положення України
це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої держави, а
й дуже потрібна й корисна для кожної людини річ. Поміркуйте та
доведіть правильність даного вислову. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично й наочно зобразіть, як ви уявляєте географічні об’єкти
і явища:
будова вулкана; абсолютна висота; артезіанський басейн;
будова річкової долини; річна амплітуда температур повітря. (6
балів)
2. Складіть таблицю «Класифікація гірських порід за походженням».
Наведіть по два приклади гірських порід різного походження. (6
балів)
3. а) Яка відстань у км між пунктами А (43° пн.ш., 31° сх.д.) і Б (44°
пн.ш., 31° сх.д.) (3 бали)
б) На антарктичній станції "Академік Вернадський" (66° пд.ш., 64°
сх.д.) висота
Сонця над горизонтом ополудні становить біля 0°. Визначте
приблизну дату. (3 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі.
А із заходу на схід Б із півдня на північ В зі сходу на захід
79
Г залежить від пори року чи від часу доби
2. Для чого в процесі створення карт застосовують картографічної
проекції?
А щоб виділити на карті лише ті об’єкти, які відповідають її тематиці
Б щоб умовні знаки були максимально схожими на зображувані предмети
В щоб уникнути будь-яких спотворень
Г щоб сферичну поверхню Землі відобразити на площині карти
3. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу.
Яка назва цього
моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
4. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні
гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Котопахі, Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
5. На якому материку засновано заповідники: Ноатак, Долина Смерті,
Великий Каньйон?
А Північна Америка Б Євразія В Австралія Г Південна Америка
6. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише
озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
7. Визначте хибне твердження щодо кордонів України.
А Морський – з Туреччиною.
Б Найдовший – з Росією.
В Найкоротший – зі Словаччиною.
Г На півночі – з Білоруссю.
8. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний
період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
9. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській
яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С.
А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
10 Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
80
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г енергетичні
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику двох природних зон Північної
Америки. (12 балів)
2. Географічна карта – це друга мова географії. Прокоментуйте даний
вислів. Перелічіть ознаки, за якими карти можна класифікувати в
окремі групи та дайте їх коротку характеристику. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в
атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити
механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в)
мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
2. Накресліть за цим описом план місцевості. Попередньо підберіть
зручний для нього масштаб: Ділянка молодого мішаного лісу (із
сосни і дуба, висотою 15-20 м, середньою товщиною стовбурів 30 см.,
відстанню між деревами 8 м) має прямокутну форму (200 на 80 м), і
витягнута із заходу на схід. Паралельно лісові, на 40 м південніше, зі
заходу на схід протікає слабо звивиста річка Грузька шириною 32 м,
завглибшки 2,5 м, швидкістю течії 0,5 м/сек. Біля південно-західного
рогу лісу через річечку прокладений бетонний місток, а через нього
йде шосейна дорога під азимутом 35°. Через 150 м по цій дорозі можна
дійти до села Піщаного. Правий берег річки крутий, місцями з урвищами, а лівий – заболочений. (8 балів)
3. У Києві за поясним і місцевим часом 11 год. 00 хв. Визначте годинний пояс і географічну довготу пункту А, якщо його поясний і місцевий час 5 годин ранку. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Визначте напрямок руху туриста, якщо Полярну зірку він бачить
праворуч від себе.
А захід
Б північ
В південь
Г схід
2. Укажіть правильний варіант послідовності шарів внутрішньої будови Землі, починаючи
від поверхні.
81
А зовнішнє ядро – внутрішнє ядро – мантія – земна кора
Б земна кора – мантія– зовнішнє ядро – внутрішнє ядро
В земна кора – мантія – внутрішнє ядро – зовнішнє ядро
Г земна кора – зовнішнє ядро – внутрішнє ядро – мантія
3. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське
море
4. Який чинник обумовив формування природи пустель Атакама та
Наміб?
А прибережні холодні течії Б прибережні теплі течії В західні вітри Г
полярні вітри
5. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної
Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна
В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена
Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
6. Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
А Фенноскандія Б Східна Азія В Балканський півострів Г Західна
Азія
7. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
8. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у
Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
9. Визначте середньосічневу температуру повітря на вершині, абсолютна висота якої 1500
м, якщо біля її підніжжя цей показник +4º С.
А + 1º С; Б – 4º С;
В – 6º С;
Г – 8º С.
10. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення
кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні В гідротехнічні
Г
біологічні
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 8 клас
Творчі завдання
1. Складіть
характеристику
природи
своєї
місцевості,
використовуючи різні географічні методи дослідження. (12
балів)
82
2. Сьогодні гостро стоїть в світі питання – забезпечення
природними ресурсами. Чи зможе цю проблему вирішити
Світовий океан, що займає 71% площі Землі? Опишіть вивчені
природні ресурси Світового океану та вкажіть, які природні
ресурси будуть використовуватися людством у майбутньому.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему, на якій вказати географічний меридіан,
магнітний меридіан, магнітне схилення, магнітний азимут,
дійсний азимут, дирекційний кут. (6 балів)
2. Визначити відносну висоту між вершинами гори А і гори Б.
Температура на рівні моря 21,5˚С, а на вершині гори А 15,5˚С.
Атмосферний тиск на рівні моря 730 мм.рт.ст., а на вершині
гори Б 580 мм.рт.ст. (6 балів)
3. Підписати на контурній карті такі острови: Сахалін, Ісландія,
Вогняна Земля, Мадагаскар, Тасманія, Куба, Ньюфаундленд,
Нова Гвінея. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Визначте, що є предметом вивчення географії:
А. Будова Землі.
Б. Географічна оболонка.
В. Природа і
суспільство Землі. Г. Суспільство Землі.
2. Вкажіть, кого називають «батьком географії»:
А. Геродота. Б. Стратона. В. Ератосфена. Г. Платона.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований
масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у
січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування
клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція
атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські
гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має
такі географічні координати - 49˚15' пн. ш., 40˚13' сх. д.:
83
А. с. Грем'яч.
Б. мис Сарич.
В. с. Соломонове.
Г. С.
Червона Зірка.
8. Вкажіть, яким кольором позначають гірські системи на
географічних картах:
А. Синім. Б. Зеленим. В. Жовтим. Г. Коричневим.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається
вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім.
Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська.
Г.
Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан. Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною
річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до
Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г.
Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив
Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г.
Життєдіяльність морських організмів.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Назвіть головні особливості фізико-географічного положення
України і поясніть їхній вплив на природу країни. (12 балів)
2. Охарактеризуйте закономірності формування кліматів Землі.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Класифікація географічних карт». (6 балів)
84
2. За місцевим часом у Миколаєві (32˚сх. д.) 12 год 06 хв. Котра
година в даний момент за поясним часом та за місцевим часом
в Києві (30˚30'сх. д.)? (5 балів)
3. На контурній карті підписати такі вулкани: Еребус, Кракатау,
Ключевська Сопка, Фудзіяма, Етна, Гекла, Везувій, Орісаба,
Котопахі. (9 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть, на якому материку немає діючих вулканів:
А. Антарктида. Б. Австралія.
В. Південна Америка.
Г.
Північна Америка.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах
простежуються всі зональні типи природних комплексів світу:
А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у
масштабі 1: 2000:
А. План місцевості.
Б. Географічна карта. В. Топографічна
карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід
– Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур
зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини:
А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає
більша частина Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей:
А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Вкажіть, який із шарів атмосфери є найближчим до поверхні
Землі, його ще називають «кухнею погоди»:
А. Мезосфера.
Б. Термосфера.
В. Стратосфера.
Г.
Атмосфера.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою
висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
85
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок
вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756
мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім:
А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських
острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур,
яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по
20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному меридіані мають
географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
8 клас
Творчі завдання
1. Пустелі Австралії незвичайні, вони не схожі на жодну пустелю
світу, а також відіграли важливу роль у економічному зростанні
Австралії. Охарактеризуйте пустелі Австралії. Вкажіть, в чому
своєрідність даних природних комплексів та їх вплив на господарство
країни. (12 балів)
2. Карти відіграють важливу роль у розвитку освіти, науки та у
повсякденному житті людини. Карти ще називають другою мовою
географії. Дайте комплексну характеристику географічних карт.
Назвіть ознаки, за якими класифікують географічні карти. Наведіть
приклади. (12 балів)
Практичні завдання
1. Зобразіть схематично магнітний азимут, дійсний азимут,
дирекційний кут, магнітне схилення, зближення меридіанів, поправку
напрямів. ( 6 балів)
2. За даними таблиці
побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте
середньорічну температуру повітря, річну суму опадів, річну
амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип
клімату даного населеного пункту (10 балів)
86
Місяці
І
ІІ
Ш
ІV
V
VI
VI
I
24
,2
17
VI
II
23
,9
24
IX
X
XI
XI
I
Температу 8, 9, 10 13 17 21
21 17 12 9,
ра,0С
2 1 ,8 ,8 ,6 ,3
,0 ,3 ,6 3
Опади, мм 8 7 69 61 52 34
66 96 11 10
9 0
0
0
3. На контурній карті підписати такі річки: Дарлінг, Єнісей, Хуанхе,
Парана, Колумбія, Огайо, Замбезі, Амудар'я. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ?
а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування
океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи
літосферних плит; г) вертикальні рухи блоків земної кори та її
перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані?
а) Бразильська; б) Перуанська; в) Східно-Австралійська; г)
Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується
повільними коливальними рухами земної кори: а) Кримські гори;
б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори ТяньШань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г)
внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від
поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн. ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6
годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав:
а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда,
пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?
а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
87
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті
світу, виконаній в циліндричній проекції? а) так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського
півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г)
Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу
Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в)
зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного
часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
8 клас
Творчі завдання
1. В Азії є практично всі види корисних копалин, які
використовує людство. Дайте комплексну характеристику
корисних копалин Азії. Покажіть на конкретних прикладах
взаємозв'язок розміщення корисних копалин в Азії з будовою
земної кори. (12 балів)
2. Не тільки історик, а й кожна допитлива людина завжди
цікавиться минулим. Адже саме в минулому, в історії
географічних досліджень, можна знайти відповідь на численні
важливі політичні та економічні виклики сьогодення.
Використовуючи історичний метод географічних досліджень,
охарактеризуйте історію географічних досліджень території
України. Які дослідження наших співвітчизників були визнані
світовою науковою спільнотою. (12 балів)
Практичні завдання
1.
Складіть схему «Класифікація умовних знаків топографічної
карти». (6 балів)
2.
Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу
Сонця, дорівнював 120˚. Визначте, коли зійшло і зайшло
Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
88
На контурній карті підписати такі озера світу: Байкал,
Балхаш, Ладозьке, Женевське, Вікторія, Мічиган, Тітікака,
Ейр. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
3.
89
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
8 клас
Творчі завдання
3. Охарактеризуйте клімат Північної Америки. Яку територію
називають «алеєю торнадо»? Які кліматичні пояси та області
материка є найбільш комфортними для життя і господарської
діяльності людини. (12 балів)
4. Не тільки історик, а й кожна допитлива людина завжди
цікавиться минулим. Адже саме в минулому, в історії
географічних досліджень, можна знайти відповідь на численні
важливі політичні та економічні виклики сьогодення.
Використовуючи історичний метод географічних досліджень,
охарактеризуйте історію географічних досліджень території
України. Які дослідження наших співвітчизників були визнані
світовою науковою спільнотою. (12 балів)
Практичні завдання
4.
Складіть таблицю «Геохронологічна шкала». Вказати
геологічні ери, періоди горотворення та найважливіші події,
які відбувалися в цей час на планеті Земля. (10 балів)
5.
Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на
протилежному боці земної кулі від вашої місцевості (точкаантипод). (6 балів)
90
На контурній карті підписати
такі моря світу: Біле,
Лаптєвих, Коралове , Мармурове, Бофорта, Росса, Охотське,
Жовте. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
2. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.): А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
6.
91
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
9 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Співставляючи фізичну, тектонічну та геологічну карти,
проаналізуйте та поясніть закономірності поширення корисних
копалин на території України. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення
України це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої
держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ.
Підтвердіть дані слова конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150;
Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться
ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті біосферні заповідники (Асканія Нова,
Чорноморський, Карпатський, Дунайський), природні заповідники (
Поліський, Канівський, Медобори, Розточчя). (8 балів)
3.Скласти схему «Типологія міст України». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого
етнографічного району, як:
а) Бойківщина; б) Гуцульщина; в) Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать:
92
а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б) туристичні;
в) дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське;
в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали:
а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального;
в) арктичного;
в) тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка:
а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія;
в) Колорадо;
г) Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г)
поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г)
1
:
500 000 000.
9 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1. Поясніть причини і закономірності поширення несприятливих
фізико-географічних процесів і явищ на території України. Та які, на
вашу думку, потрібно проводити заходи проти цих процесів та явищ.
(12 балів)
2.Дати характеристику адміністративно-територіального устрою
України. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що удосконалення
адміністративно-територіального устрою України є одним з
93
найголовніших завдань для подальшого розвитку нашої держави.
Охарактеризуйте проблеми та запропонуйте можливі напрямки
вдосконалення адміністративно-територіального поділу України.
(12 балів)
Завдання практичного туру.
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу
1:200000 становить
2 см. Якою буде відстань між цими пунктами на карті масштабу
1:50000? (6 балів)
2.На контурній карті підписати історично-географічні землі України:
Буковина, Бессарабія, Галичина, Поділля, Волинь, Запоріжжя,
Слобідська Україна, Таврія. (8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте
заходи, які б
сприяли поліпшенню стану довкілля. Нестандартність рішення має
поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю.
(10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не
видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка;
г)
Горлівка.
2. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська
височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький
кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська
западина.
3. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
4. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей; в) Кракатау; г) Еребус.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона
становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
о
г) 0 С.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя
барометр показує 710 мм. рт. ст., а на вершині 470 мм. рт. ст.
94
а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м.
Суми, якщо на місцевості вона становить 330 км.
а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36
мм;
г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського
поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А
складає:
а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г)
на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи
географії, засновником першого науково-дослідницького інституту
географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
9 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Головне багатство України – це люди, які її населяють. А свої
багатства треба добре знати. Опишіть особливості демографічної
ситуації та демографічної політики в Україні. (12 балів)
2.Того, хто потрапляє в Карпати, дивує, приголомшує, зачаровує тут
все: різноманітний рельєф, стрімкі дзвінкоголосі річки, мальовничі
краєвиди, цілющий клімат і мінеральні води. Складіть комплексну
характеристику природи Українських Карпат. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Яку довжину буде мати дуга меридіана величиною 4° на карті
масштабом
1: 4000000? (6 балів)
95
2.На контурній карті підписати області, які межують із
Тернопільською областю, Дніпропетровською областю. (8 балів)
3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут,
дирекційний кут, магнітне схилення східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. За який час точка на земній поверхні повернеться навколо земної
осі на кут 20°30´:
а) 1 год. 25 хв.;
б) 1 год. 32 хв.;
в) 1 год. 20 хв.;
г)
1год.45 хв.
2. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід;
в) на північний захід;
г) на південний захід.
3. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в
іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
4. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:
а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
5. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в) мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
6. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
7. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька
область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
8. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г)
субурбанізація.
9. Адміністративна область України, яка межує з чотирма
іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
10. Лінії однакового атмосферного тиску, зображені на карті, мають
назву:
а) ізогіпси; б) ізобати; в) ізогієти; г) ізобари.
11. Гірська порода в якій утворилися численні печери Поділля, серед
них і Оптимістична:
а) крейда;
б) гіпс; в) вапняк;
г) доломіт;
96
12. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час
на 16 хв., то географічна довгота пункту А складає:
а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику Українських Карпат та
Кримських гір.(12 балів)
2. Одна з головних проблем, з огляду на геополітичне положення
України, - це вибір між так званим Заходом і Сходом. Кому передусім
віддати перевагу щодо зміцнення економічних та політичних
стосунків? Яка ваша думка щодо цього? Відповідь обґрунтуйте. (12
балів)
Завдання практичного туру
1. . Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря
в атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити
механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в)
мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
2. Накресліть за цим описом план місцевості. Попередньо підберіть
зручний для нього масштаб: Ділянка молодого мішаного лісу (із
сосни і дуба, висотою 15-20 м, середньою товщиною стовбурів 30 см.,
відстанню між деревами 8 м) має прямокутну форму (200 на 80 м), і
витягнута із заходу на схід. Паралельно лісові, на 40 м південніше, зі
заходу на схід протікає слабо звивиста річка Грузька шириною 32 м,
завглибшки 2,5 м, швидкістю течії 0,5 м/сек. Біля південно-західного
рогу лісу через річечку прокладений бетонний місток, а через нього
йде шосейна дорога під азимутом 35°. Через 150 м по цій дорозі можна
дійти до села Піщаного. Правий берег річки крутий, місцями з урвищами, а лівий – заболочений
(7 балів)
3. Висота полудневого Сонця над горизонтом у населеному пункті А
становить 51º20´. В цей же день ополудні Сонце перебуває в зеніті на
10º30´ пн.ш. Визначте широту населеного пункту. (5 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське
море
2. Який чинник обумовив формування природи пустель Атакама та
Наміб?
97
А прибережні холодні течії Б прибережні теплі течії В західні вітри Г
полярні вітри
3. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної
Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна
В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена
Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
4. Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
А Фенноскандія Б Східна Азія В Балканський півострів Г Західна
Азія
5. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
6. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у
Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
7. Визначте середньосічневу температуру повітря на вершині, абсолютна висота якої 1500
м, якщо біля її підніжжя цей показник +4º С.
А + 1º С; Б – 4º С;
В – 6º С;
Г – 8º С.
8. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні В гідротехнічні
Г
біологічні
9. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість
населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
10. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси
Б мінеральні ресурси
В рекреаційні ресурси
Г виробнича інфраструктура
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику двох природних зон України.
(12 балів)
2. Порівняйте предмет вивчення фізичної та економічної і соціальної
географії України. Назвіть спільні та відмінні риси. (12 балів)
98
Завдання практичного туру
1. Складіть схему «Рельєф України», де відобразіть поділ форм її
поверхні за належністю до певних тектонічних структур і за
висотою. (6 балів)
2. Складіть план огородженої ділянки п’ятикутної форми (ABCDE) в
масштабі 1:5 000, якщо азимут з точки А на точку В становить 33º, а
сторона AB=400 м; азимут з B на C 87º, а сторона BC =500м; азимут із
C на D 175°, а сторона CD = 350м; азимут із D на E 225º, сторона DE =
150 м. Визначте: азимут з E на A; сторону EA; довжину огорожі
ділянки на місцевості й на плані. (7 балів)
3. Визначте абсолютну величину приросту населення США в 2000
році, якщо чисельність населення на 1.01.2000 року складала 275 563
тис. жителів, коефіцієнт народжуваності становив 14,2‰, коефіцієнт
смертності 8,7‰, а показник зовнішньої міграції 3,5‰.
(6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Для чого в процесі створення карт застосовують картографічної
проекції?
А щоб виділити на карті лише ті об’єкти, які відповідають її тематиці
Б щоб умовні знаки були максимально схожими на зображувані предмети
В щоб уникнути будь-яких спотворень
Г щоб сферичну поверхню Землі відобразити на площині карти
2. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу.
Яка назва цього
моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні
гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі,
Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
4. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише
озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
5. Визначте хибне твердження щодо кордонів України.
А Морський – з Туреччиною.
Б Найдовший – з Росією.
99
В Найкоротший – зі Словаччиною.
Г На півночі – з Білоруссю.
6. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний
період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
7. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській
яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С.
А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
8 Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г
енергетичні
9. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?
А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів
В смертністьбільша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
10. Членом якої міжнародної організації є Україна?
А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте закономірності поширення ґрунтів на рівнинах
України, оцініть родючість основних генетичних типів ґрунтів нашої
країни. Розкрийте сучасний стан земельних ресурсів країни. (12 балів)
2. Дайте характеристику етнічних (історико-географічних) земель та
етнографічних районів України. У чому секрет збереження їх
самобутності. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ:
зимовий мусон; магнітний азимут; антициклон; статево-віковий
склад населення України; конічна картографічна проекція.
(6
балів)
2. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
100
Горизонтальний кут, виміряний під час сходу Сонця, становить 1200 . Визначте, коли зійшло і зайшло Сонце та яка
тривалість дня.
3. Для характеристики населення використовують певні географічні
поняття. Складіть словник таких понять (14-15) у вигляді таблиці та
розкрийте їх зміст. (8 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Виберіть правильне твердження:
а) наймолодші відклади на території України – палеогенові;
б) наймолодші відклади на території України – неогенові;
в) наймолодші відклади на території України – четвертинні;
г) наймолодші відклади на території України – крейдові.
2. Вкажіть, яка поверхня має найменший показник альбедо:
а) океану; б) снігового покриву; в) лісового масиву;
г) зораного поля.
3. Виберіть із названих височин, височину з найвищими абсолютними відмітками:
а) Подільська; б) Придніпровська; в) Приазовська; г) Волинська.
4. Лаколіти – це форми рельєфу, утворені внаслідок:
а) ерозійних процесів;
б) акумуляції;
в) денудації; г)
вулканізму.
5. Укажіть, хто із дослідників природи Південної Америки відкрив
багато невідомих раніше видів рослин і тварин, склав опис висотної поясності Анд, створив першу геологічну карту материка:
а) Христофор Колумб;
б)Америго Веспуччі; в)Александр
Гумбольдт; г)Чарльз Дарвін.
6. Визначте відносну висоту найвищої точки Євразії щодо найнижчої
– Мертве море:
а) 3850 м;
б) 7458 м;
в) 9242;
г) 9942 м.
7. Укажіть мінерал, який називають «хлібним» каменем, оскільки
його використовують для виробництва добрив (суперфосфатів):
а) кварц,
б) гіпс;
в) апатит;
г) флюорит.
8. Назвіть область України, територія якої повністю розташована в
лісостеповій зоні:
а) Волинська; б) Черкаська;
в) Донецька; г) Львівська.
9. Першим, хто застосував термін «економічна географія» був:
а) Карл Ріттер; б) Михайло Ломоносов; в) Рудольф Челлен; г) Микола Баранський.
101
10. Яка з наведених «формул відтворення» населення України
характеризує сучасну демографічну ситуацію?
а) 12,9 – 12,1 = 0,8; б) 11,0 – 16,3= -5,3
в) 17,7 – 25,3= -7,6 г)
5,6 – 17,2= -12,4
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Назвіть та оцініть найбільш яскраві географічні відкриття 18-19
століть. Чому, на ваш погляд, ці події не могли відбутися раніше –
в епоху Великих географічних відкриттів? Окремо відмітити
дослідження території України у даний час. (12 балів)
2. Дайте характеристику геополітичного положення України. Як
економічний потенціал сусідніх країн впливає на розвиток економіки
України? (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Для характеристики клімату використовують певні географічні
поняття. Складіть словник таких понять (14- 15) і розкрийте їх зміст.
(7 балів)
2. Визначте географічні координати пункту, де Полярна зоря стоїть
над горизонтом під кутом 48º, а місцевий час узимку випереджає
київський поясний час на 20 хвилин. (6 балів)
3. Побудуйте стовпчикову діаграму національного складу населення
України у масштабі. (1 см - 10 %). (5 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. У середньому Придесенні проживає етнографічна група українців:
а) поліщуки; б) лемки;
в) литвини;
г) гагаузи
2. Однакова тривалість світлої і темної частин доби впродовж року
спостерігається:
а) на екваторі; б) в тропічних широтах; в) у полярних широтах; д) у
помірних широтах
3. Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на
місцевості:
А) 1: 500;
Б) 1: 5000;
В) 1: 50000;
Г) 1:
500000.
4. Знайдіть підстави для виділення наступної групи басейнів корисних
копалин та викресліть після цього „білу ворону”:
А) Криворізький;
В) Нікопольський;
Д)
Керченський.
Б) Кременчуцький;
Г) Білозерський;
102
6. Показник, за яким можна робити висновок про характер течії ріки:
А) протяжність;
Б) площа басейну; В) базис ерозії;
Г)
падіння річки.
7. Об’єкт природно-заповідного фонду, що виконує одночасно функції
охорони природи та рекреаційну:
А) заповідник;
Б) заказник; В) пам’ятка природи; Г)
національний парк.
8. Визначте кліматотвірний чинник, який обумовив наявність на
вершині гори Кіліманджаро льодовиків:
а) географічна широта;
б) переміщення повітряних мас;
в) характер земної поверхні;
г) кут падіння сонячних променів.
9. Наймолодшою епохою горотворення є:
а) Альпійська; б) Герцинська; в) Байкальська; г) Каледонська
10. У 1940 році до складу України приєдналися:
а) Західна Україна, Закарпатська Україна; б) Північна Буковина,
Західна Україна;
в) Південна Бессарабія, Північна Буковина; г) Західна Україна, АР
Крим.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Проаналізуйте і складіть опис найбільш цікавих природних,
історичних, екологічних і господарських об’єктів Житомирської
області і обґрунтуйте уявний екскурсійний маршрут по нашій області.
(12 балів)
1. Поясніть причини демографічних процесів, що відбуваються в
Україні. Запропонуйте шлях їх вирішення. (12 балів)
Завдання практичного туру
103
1. Складіть схему структури соціально-економічної географії
України. (5 балів)
2. Визначте похил ділянки річки довжиною 25 км, якщо
атмосферний тиск у верхній частині ділянки річки становить 740
мм рт. ст., а в нижній – 750 мм рт. ст. (6 балів)
3. Назвіть і розподіліть назви перелічених нижче географічних
об’єктів відповідно до частин світу та материків.
Лабрадор, Балатон, Севан, Карпентарія, Нігер, Рюкю, Меконг,
Гобі, Гурон, Декан, Лобнор, Мерчісон, Монблан, Мар’ято,
Юкон, Ялпуг, Яна, Шварцвальд, Сіхоте-Алінь, Онтаріо,
Нордкін, Малакка, Мак-Кінлі, Атакама, Еребус, Костюшко,
Муррей, Наміб, Чад, Анхель. (10 балів)
Азія
Європа
Африка
Північна
Південна
Австралі
Америка
Америка
Балхаш – По – річка
озеро
Тестові завдання (10 балів)
1. Гірська порода в якій утворилися численні печери Поділля, серед
них і Оптимістична:
а) крейда;
б) гіпс; в) вапняк;
г) доломіт;
2. Румб, який дорівнює азимуту А = 285°
а) Пн.Сх :15°; б) Пн.Зх :75°; в) Пд.Сх :75°; г) Пн.Зх :15°;
3. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час на
16 хв., то географічна довгота пункту А складає:
а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
4. Озеро, яке за походженням є обвально-загатним:
а) Синевір; б) Ялпуг; в) Світязь; г) Донузлав;
5. На топографічній карті масштабу 1:25 000 проведені лінії
кілометрової сітки. Чому дорівнює відстань на карті між двома
сусідніми паралельними лініями цієї сітки:
а) 1 см; б) 4 см; в) 2,5 см; г) 5 см;
6. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
в) азимутальна; б) циліндрична;
г) поліконічна.
7. Товтри (Медобори), що окремими пасмами простягаються поперек
Подільської височини, – це:
а) тектонічні складки;
в) давні коралові
рифи й атоли;
104
б) ланцюги згаслих вулканів;
г) морени давніх
льодовиків.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька
область:
а) Поділля;
б) Буковина; в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація; в) мегаполіс;
г)
субурбанізація;
10. Адміністративна область України, де компактно проживають
угорці:
а) Закарпатська; б) Одеська; в) Донецька;
г) Львівська.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
9 клас
Творчі завдання
1. Поясніть існуючі закономірності в розміщенні тектонічних
структур, великих форм рельєфу і корисних копалин. Відповідь
проілюструйте на прикладі України. (12 балів)
2. «Україна – це унікальна держава, з унікальним географічним
положенням, ресурсами, людським капіталом". Прокоментуйте даний
вислів. Свої думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть схему «Типологія сучасних міст України». (5 балів)
2. Заповніть таблицю, визначивши до якої гірської системи належать
такі вершини:Бєлуха, Народна, Косцюшко, Мітчелл, Чатирдаг,
Тубкаль, Чимборасо, Казбек, (8 балів)
Гірська система
Назва вершини
Менчул
Карпатські гори
3. Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох
міст (це Київ та Одеса) та виміряна на карті відстань між ними. (6
балів)
м. Київ
широта 50° 27′
довгота 30°30′
м. Одеса
широта 46°27′
довгота30°42′
Відстань між містами на карті 22 см. Вважати, що об’єкти знаходяться
на одній довготі.
Тестові завдання (10 балів)
1. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в
іменований:
105
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км)
в) 1:30000000 (в 1 см 300
км)
б) 1:50000 (в 1 см 500 км)
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500
км)
2. Дійсний азимут на пункт Н – 358° 05. Західне магнітне схилення 1
° 56. Магнітний азимут на пункт Н дорівнює:
а) 356° 09;
б) 360° 01; в) 360° 00;
г) 359° 05.
3. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:
а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш..
4. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в)
мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
5. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г)
Дністер.
6. Установіть, на яких картах місцевість зображена більш детально:
а) великомасштабних;
б) середньомасштабних;
в)
дрібномасштабних; г) змішаних.
7. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька
область:
а) Поділля;
б) Буковина; в) Галичина;
г) Холмщина.
8. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація; в) мегаполіс;
г)
субурбанізація;
9. Адміністративна область України, де компактно проживають
угорці:
а) Закарпатська; б) Одеська; в) Донецька;
г) Львівська.
10. Лінії однакового атмосферного тиску, зображені на карті, мають
назву:
а) ізогіпси; б) ізобати; в) ізогієти; г) ізобари.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Порівняйте предмет вивчення фізичної та економічної і
соціальної географії України. Які зміни і чому відбулися
впродовж останніх десятиліть у напрямку соціальноекономічних досліджень. (12 балів)
2. Геологічна будова України дуже складна: для неї характерне
поширення гірських порід різного складу й віку – від
106
найдавніших (архейських) до сучасних (четвертинних).
Охарактеризуйте геологічну будову України з практичної
сторони,
враховуючи
ресурсозабезпеченість
України
мінеральними ресурсами. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему структури економічної і соціальної географії
України. (6 балів)
2. Визначте похил річки Сіверський Донець, якщо довжина річки –
1053 км, витік розташований
на висоті 200 м, а гирло – на висоті 5,5 м над рівнем моря. (5 балів)
3. Підписати на контурній карті родовища паливних корисних
копалин України Шебелинське,
Єфремівське, Глібовське, Штормове, Долинське, Талалаївське,
Качанівьке, Стаханов,
Червоноград. (9 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2.
Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір
лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований
масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у
січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування
клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція
атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські
гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має
такі географічні координати - 49˚15' пн. ш., 40˚13' сх. д.:
А. с. Грем'яч.
Б. мис Сарич.
В. с. Соломонове.
Г. С.
Червона Зірка.
107
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін
чисельності населення:
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г.
Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається
вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім.
Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська.
Г.
Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан. Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною
річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до
Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г.
Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив
Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г.
Життєдіяльність морських організмів.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте економіко-географічне та геополітичне
положення України. Наскільки Україна використовує своє
положення? Спрогнозуйте подальші шляхи нашої держави в
даному напрямку з огляду останніх політичних подій. (12
балів)
2. Обґрунтуйте кліматичне районування України, дайте
характеристику кліматотвірних чинників, що впливають на
формування клімату в Україні. (12 балів)
Практичні завдання
108
1. Складіть схему природно-заповідного фонду України. (6 балів)
2. Визначте географічні координати об'єкта, якщо Полярну зірку в
ньому видно на відстані 81˚ від точки зеніту, а місцевий час
випереджає час Лондона на 2 год 36 хв. (6 балів)
3. На контурній карті підписати родовища рудних корисних копалин
України: Криворізьке, Кременчуцьке, Керченське, Нікопольське,
Іршанське, Микитівське, Мужієвське, Капітанське. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду
України природний заповідник:
А. Шацький.
Б. Дунайський.
В. «Медобори».
Г.
Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах
простежуються всі зональні типи природних комплексів світу:
А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у
масштабі 1: 2000:
А. План місцевості.
Б. Географічна карта. В. Топографічна
карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід
– Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур
зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини:
А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає
більша частина Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей:
А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел:
А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою
висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
109
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок
вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756
мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім:
А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських
острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур,
яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по
20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному меридіані мають
географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. В Україні налічується 458 міст, 886 селищ міського типу і
28 504 сільських населених пунктів. Визначте та охарактеризуйте
природні та соціально-економічні чинники, сприяли формуванню
в Україні даних поселень.
(12 балів)
2. Озера – це незвичайні куточки природи. Складіть комплексну
характеристику озер України. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Механічний рух населення України». (6 балів)
2. За даними таблиці 1 побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте
середньорічну температуру повітря, річну суму опадів, річну
амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип
клімату даного населеного пункту (10 балів)
Таблиця 1
Місяці
І
ІІ Ш ІV V VI VI VI IX X XI XI
I
II
I
Температу 8, 9, 10 13 17 21 24 23 21 17 12 9,
ра,0С
2 1 ,8 ,8 ,6 ,3 ,2 ,9 ,0 ,3 ,6 3
Опади, мм 8 7 69 61 52 34 17 24 66 96 11 10
110
9 0
0
0
3. На контурній карті підписати історико-географічні землі України:
Буковина, Поділля, Бессарабія, Таврія, Слобожанщина, Покуття,
Бойківщина. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ?
а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування
океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи
літосферних плит; г) вертикальні рухи блоків земної кори та її
перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б)
Перуанська; в) Східно-Австралійська; г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується
повільними коливальними рухами земної кори: а) Кримські гори;
б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори ТяньШань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г)
внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від
поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн. ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6
годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав:
а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда,
пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?
а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті
світу, виконаній в циліндричній проекції?
а) так; б) ні.
111
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського
півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г)
Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу
Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в)
зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного
часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
9 клас
Творчі завдання
1. «Обличчя» будь-якої держави – це насамперед люди, її
населення. В Україні воно не однорідне і складається з багатьох
народів, які створюють неповторний колорит у регіонах свого
проживання. Охарактеризуйте національний склад населення
України та етнографічні групи українців. (12 балів)
2. Попри позитивні зміни щодо збільшення площі природнозаповідного фонду, вона в Україні є недостатньою і залишається
значно меншою, ніж у більшості країн Європи. Охарактеризуйте
природно-заповідний фонд України. Запропонуйте власний шлях
по збереженню природи України. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Типи міст України». (6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця,
дорівнював 120˚. Визначте, коли зійшло і зайшло Сонце та яка
тривалість дня. (6 балів)
3. Підписати на контурній карті такі нерудні корисні копалини
України: Артемівське, Немирівське, Стебницьке, Солотвинське,
Трускавецьке, Куяльник, Глуховецьке, Миргородське. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
3. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
112
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
113
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
9 клас
Творчі завдання
1. Чарівним раєм, природним музеєм, перлиною на березі Чорного
моря називають Кримські гори та Південний берег Криму.
Охарактеризуйте цей чудовий куточок природи України. Які
об'єкти мають всесвітнє значення? (12 балів)
2. «Обличчя» будь-якої держави – це насамперед люди, її
населення. В Україні воно не однорідне і складається з багатьох
народів, які створюють неповторний колорит у регіонах свого
проживання. Охарактеризуйте національний склад населення
України та етнографічні групи українців. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему або таблицю «Агломерації України». (6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на
протилежному боці земної кулі від вашої місцевості (точкаантипод). (6 балів)
3. Підписати на контурній карті такі родовища корисних копалин
України: Артемівське, Керченське, Криворізьке, Іршанське,
Штормове, Шебелинське, Трускавецьке, Миргородське.
(8
балів)
Тестові завдання (16 балів)
4. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
114
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
10 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
115
1. За оцінками експертів у 2020 році 2/3 населення світу проживатиме
у містах. Розв’язання проблем міста нині є пріоритетним завданням
для усіх країн світу. Розкрийте географічні проблеми сучасних міст,
запропонуйте шляхи їх розв’язання. Спрогнозуйте, в якій частині
земної кулі можливе формування нових мегалополісів. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення
України це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої
держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ.
Підтвердіть дані слова конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150;
Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться
ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті конституційні монархії (Швеція,
Данія, Нідерланди, Іспанія, Японія, Марокко, Малайзія, Люксембург).
( 8 балів)
3.Скласти схему «Типологія сучасних країн світу». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого
етнографічного району, як: а) Бойківщина; б) Гуцульщина; в)
Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать:
а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б)
туристичні;
в)
дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське; в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали:
а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в)
тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка:
а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія; в) Колорадо;
г)
Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді:
116
а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г)
поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г)
1
:
500 000 000.
10 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Дайте класифікацію країн сучасного світу за формою державного
управління. Чи існує зв’язок між формою державного управління і
рівнем економічного розвитку? Відповідь обґрунтуйте.
(12
балів)
2.Складіть текст уявної геологічної екскурсії територією України.
Обґрунтуйте кількість зупинок – точок для опису перетнутих великих
геотектонічних структур, їх повинно бути не менше шести. Складіть
опис геологічної будови на кожній із зупинок. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу
1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань між цими пунктами на
карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2. Співдружність націй (відома як Британська Співдружність) —
асоціація незалежних держав, що раніше входили в Британську
імперію, які визнають британського монарха як символ вільного
єднання. Станом на 14 жовтня 2014 року налічує 53 члени. На
контурній карті підписати 8 країн асоціації та їхні столиці. (Велика
Британія, Австралія, Канада,
Нова Зеландія,
Індія,
Південноафриканська Республіка, Сінгапур, Шрі-Ланка). (8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б
сприяли поліпшенню стану довкілля. Нестандартність рішення має
поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
117
1. Бруней – це країна, які за формою правління відноситься до:
а) теократичних монархій;
б) абсолютних монархій;
в) конституційних монархій;
г) парламентських республік.
2. Низькі показники народжуваності й смертності, уповільнений темп
природного приросту населення характерні для країн:
а) Африки;
б) Азії; в) Латинської Америки;
г)
Європи
та
Англо-Америки.
3. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не
видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка;
г)
Горлівка.
4. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська
височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький
кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська
западина.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона
становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
о
г) 0 С.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя
барометр показує 710 мм. рт. ст., а на вершині 470 мм. рт. ст. а) 240
м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м.
Суми, якщо на місцевості вона становить 330 км.
а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36
мм;
г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського
поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А
складає:
а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г)
на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
118
11. Хто з учених є фундатором української національної школи
географії, засновником першого науково-дослідницького інституту
географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
10 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для
спілкування між народами важливе місце посідають різні форми
міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні
організації. Назвіть і опишіть найвпливовіші міжнародні організації,
як відрізняється роль загальнополітичних і спеціальних міжнародних
організацій. (12 балів)
2.Сучасні мікрорайони міст, яскраві будинки сіл, міцні промислові і
сільськогосподарські об'єкти, нові лікарні, школи, торговельні і
культурні центри – це результат діяльності будівельного комплексу.
Складіть опис промисловості будівельних матеріалів України. (12
балів)
Завдання практичного туру
1.Якби Північне полярне коло проходило через Київ, то якою була: а)
широта північного тропіка; б) широта північного полюса. (6 балів)
2. Підпишіть на контурній карті 8 країн та їхні столиці, що є
конституційними монархіями. (8 балів)
3. 3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний
азимут, дирекційний кут, магнітне схилення східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час
на 16 хв., то географічна довгота пункту А складає:
а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
2. Адміністративна область України, яка межує з чотирма
іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід;
в) на північний
захід; г) на південний захід.
119
4. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в
іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
5. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:
а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
6. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в) мезозойської
ери ;
г) кайнозойської ери;
7. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька
область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г)
субурбанізація.
10. Адміністративна область України, яка межує з чотирма
іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. Країна ЄС, яка відмовилась вводити в грошовий обіг євро на своїй
території і зберегла власну:
а) Німеччина; б) Італія; в) Велика Британія; г) Франція.
5. Мова, яка найближча до угорської (входить в ту саму мовну
групу):
а) італійська; в) албанська; б) норвезька; г) фінська.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Поясніть, чим зумовлена необхідність проведення реформ у
сільському господарстві України. Оцініть можливості подальшого
розвитку сільського господарства України. 12 бал
2. Скласти порівняльну характеристику трудових ресурсів і зайнятості
населення в основних сферах господарства країн і регіонів світу. (12
балів)
Завдання практичного туру
1. а) У селищі Іванівка в 2005 р. проживало 6 000 жителів. За рік
тут народилося 54 дітей, померло 78 людей. Визначте коефіцієнт
природного приросту населення за 2006 рік. (3 бали)
120
б) Як змінилася густота населення Полтавської області (площа – 28,8
тис. км2), якщо в 1993 році чисельність її населення становила 1 770
тис. жителів, а в 2007 році – 1 535 тис. жителів?
(3 бали)
2. За зразком заповніть таблицю (Калахарі, Нектон, Каботаж, Морена,
«Олов’яний пояс», НАФТА, «Мідний пояс», Суфозія): (8 балів)
Об’єкт чи
До якої групи об’єктів чи
Де поширені, місце
явище
явищ належить?
розташування
Зразок:
затока
Чорне море (узбережжя
Каркінітська
України)
3. . Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря
в атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити
механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в)
мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
Тестові завдання
(10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське
море
2. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної
Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна В протока Дрейка,
море Беллінсгаузена, море Амундсена Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
3. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
4. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у
Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні
В гідротехнічні
Г
біологічні
6. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість
населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
7. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
121
А технополіси Б мінеральні ресурси В рекреаційні ресурси Г виробнича інфраструктура
8. Як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на
відстані 200 морських миль від берега?
А виключна економічна зона
Б територіальні води
В відкрите море (відкритий водний простір)
Г внутрішні води
9. Виберіть варіант, у якому обидві названі країни є федеративними
республіками.
А Бразилія, Японія Б Австрія, Швеція В Росія, Індія Г Канада, Марокко
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни
через рік (у млн осіб)
якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 39 ‰,
смертність – 16 ‰, еміграція – 1 ‰, імміграція – 3 ‰.
А 100,5 млн Б 101,5 млн В 102,5 млн Г 103,5 млн
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Визначте галузі господарства України, що сприяють інтеграції
країни в світову економіку. Дайте їх коротку характеристику. (12
балів)
2. Назвіть сучасні форми державного правління. Дайте їм коротку
характеристику. Як, на вашу думку, форма державного правління
впливає на розвиток економіки країни. 12 балів
Завдання
практичного
туру
1. Складіть геохронологічну таблицю. Відобразіть в ній ери, періоди,
основні етапи горотворення, основні події навколишнього світу,
утворення корисних копалин. (6 балів)
2. Без зайвих підписів, схематично й наочно відобразіть суть
географічних об'єктів і явищ: літосфера; зимовий мусон; антициклон;
статево-віковий склад населення України; магнітний азимут; перший
годинний пояс. (6 балів)
3. 1)Визначте географічну широту пункту А, якщо висота Сонця
ополудні в ньому на 12º вища, ніж у пункті Б (46º пн.ш.); географічну
122
широту пункту В, якщо полуднева висота Сонця в ньому на 23º
нижча, ніж у пункті Б. (3 бали)
2). За київським поясним і місцевим часом 12 год. 00 хв. Визначте
географічну довготу пункту А, якщо його місцевий час 18 год. 30 хв.
(3 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу.
Яка назва цього
моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні
гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі,
Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
3. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише
озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
4. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний
період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській
яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С.
А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
6. Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г
енергетичні
7. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?
А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів
В смертністьбільша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції
123
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
8. Членом якої міжнародної організації є Україна?
А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
9. У якому рядку вказано групу країн ЄС, де хоча б одна країна не є
членом НАТО?
А Бельгія, Нідерланди, Люксембург
Б Італія, Іспанія, Польща
В Австрія, Греція, Данія
Г Естонія, Латвія, Литва
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни
через рік, якщо
показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність
– 35 ‰, смертність –
18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.
А 100,5 млн осіб
Б 101,5 млн осіб
В 102,5 млн осіб
Г
103,5 млн осіб
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. З огляду на основні напрямки роботи визначте методи
досліджень, які використовували видатні економгеографи світу. Свої
думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
2. Порівняйте «плюси» і «мінуси» розвитку в Україні традиційної
та альтернативної енергетики. Зробіть висновки. Обґрунтуйте
доцільність розвитку у вашій місцевості тих чи інших видів енергії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Визначте географічні об’єкти і розподіліть їх відповідно до
материків: Босфор, Бангкок, Балатон, Анкара, Долина Смерті,
Чарапунджі, Верхоянськ, Аконкагуа, Гальїнас, Асканія Нова, Анхель,
Ялпуг; Берда, Мадрид, Гаїті, Йокогама, Канберра, Сідней, Каїр,
Косцюшко, Еребус. (7 балів)
Євразія
Африк Пн.
Пд.
Антарктид Австралі
а
Америк Америк а
я
а
а
Говерла
–
гора(Карпати
)
2.Накресліть схему лісовиробничого комплексу України (5 балів)
3. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
124
Горизонтальний кут, виміряний під час сходу Сонця, становить 1200 . Визначте, коли зійшло і зайшло Сонце та яка
тривалість дня.
Тестові завдання
10. Укажіть варіант відповіді, де правильно наведено напрямок
вітру:
а) 760 мм → 767 мм; б)759 мм → 764 мм; в)762 мм → 756
мм; г)764 мм → 770 мм.
11. Виберіть правильне твердження:
а) наймолодші відклади на території України – палеогенові;
б) наймолодші відклади на території України – неогенові;
в) наймолодші відклади на території України – четвертинні;
г) наймолодші відклади на території України – крейдові.
12. Укажіть мінерал, який називають «хлібним» каменем, оскільки
його використовують для виробництва добрив (суперфосфатів):
а) кварц,
б) гіпс;
в) апатит;
г) флюорит.
4. Яка з наведених «формул відтворення» населення України
характеризує сучасну демографічну ситуацію?
а) 12,9 – 12,1 = 0,8; б) 11,0 – 16,3= -5,3
в) 17,7 – 25,3= -7,6 г)
5,6 – 17,2= -12,4
5. Укажіть, яке твердження щодо розташування електростанцій
України неправильне:
б) Кременчуцька ГЕС розміщена у Полтавській області;
в) Південноукраїнська АЕС розміщена у Миколаївській області;
г) Добротвірська ТЕС розміщена у Львівській області;
д) Ладижинська ГЕС розміщена у Черкаській області.
6. Виділіть провідний чинник розміщення підприємств з
виплавки легких металів:
е) сировинний; б) паливний; в) електроенергетичний; г)
споживчий.
7. У Південній Америці є держава, назва якої пов’язана з її
географічним положенням. Столицею цієї держави є:
А) Буенос-Айрес;
Б) Ріо-де-Жанейро;
В) Кіто;
Г)
Ла-Пас.
8. Згідно з міжнародною конвенцією ширина територіальних вод не
повинна перевищувати:
125
а) 20 морських миль; б) 15 морських миль; в) 25 морських миль; г)
12 морських миль.
9. Виберіть державу з федеративним устроєм:
а) Італія; б) Японія; в) США; г) Франція.
10. Виберіть країну Африки, яка має найбільшу кількість жителів:
а) Єгипет; б) Нігерія; в) Ефіопія; г) ПАР.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Оцініть можливості мінерально-сировинної бази України в розвитку
вітчизняної кольорової металургії . (12 балів )
2. Головні ознаки (характеристики) населення світу визначаються
демографічними процесами. Вкажіть їх. Свої твердження доведіть
конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з
умовними знаками.
Від криниці учні вирушили ґрунтовою дорогою на схід і
пройшли 300м. Праворуч від дороги було рідколісся, а ліворуч — болото. Через дерев'яний міст переправилися на другий берег річки, яка
тече з північного сходу на південний захід і має ширину 70м. Далі рухалися просікою через листяний ліс у південно-східному напрямі і
пройшли нею 250м до будинку лісника. (6 балів)
1.Заповніть таблицю за зразком.( Аляска, Еребус, Ейр, Кенія,
Чімборасо, Лабрадор, Товтри, Камула, Тітікака, Калахарі, Тянь-Шань,
Колорадо, Тигр, Тайвань) (7 балів)
№ Назва
Географічний об’єкт Географічне
географічного
положення
об’єкту
1. Фудзіяма
Гора, вулкан
Японія, о. Хонсю
2. Місто М знаходиться в північній півкулі. Відстань від міста М до
Північного полюсу в 2 рази більша, ніж відстань від точки М до екватора, а кутова відстань від міста М до Гринвіцького меридіана в 5
разів менша від максимально можливої довготи. Визначіть координати
міста М, якщо відомо, що Сонце в ньому сходить раніше, ніж на Гринвіцькому меридіані.
(6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Від полюсів до помірних широт обох півкуль дмуть:
126
а) пасати, б) мусони, в) стокові вітри, д) західні вітри помірних широт.
2. Який материк вважають «найсухішим» на планеті:
а) Африка, б) Антарктида, в) Австралія, г) Азія.
3. В яких горах знаходиться льодовик Федченка, один з найбільших у
світі:
а) Гімалаї, б) Памір, в) Тянь-Шань, г) Гіндукуш.
4. Назва якого материка походить від назв сторін горизонту:
а) Євразія, б) Австралія, в) Антарктида, г) Африка.
5. Найбільшим островом у Чорному морі є:
а) Довгий, б) Бірючий, в) Джарилгач, г) Зміїний.
6. Що являє собою в будові земної кори Деканське плоскогір’я:
а)область кайнозойської складчастості,
б) область палеозойської
складчастості,
в) платформу,
г) область байкальської
складчастості.
7. Яка зі столиць розташована на р. Дунай:
а) Прага,
б) Бухарест,
в) Будапешт,
г) Варшава.
8. Назвіть країну найбільшого виробника льону:
а) Франція, б) Росія, в) Китай, г) Білорусія.
9. Назвіть центр тракторобудування у Росії:
а) Челябінськ, б) Магнітогорськ, в) Владивосток, г) Оренбург.
10. Куди направлені основні вантажопотоки залізної руди з Австралії:
а) до Європи, б) до Африки, в) до Японії, г) до Китаю.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Країни можна класифікувати за площею, населенням та іншими
ознаками. Наведіть приклади існуючих класифікацій. Якщо можете,
запропонуйте свої класифікації.(12 балів)
2. Соціальна сфера в багатьох розвинених країнах світу є лідером у
валовому внутрішньому продукті. Опишіть розвиток даної галузі в
Україні на сучасному етапі та в перспективі. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Заповніть таблицю за зразком: Заваллівське, Микитівське,
Побузьке, Мужієвське, Єфремівське, Іршанське, Яворівські,
Качанівське. (8 балів)
Назва родовища
Нікопольське
Вид ресурсу
Місц
Марганець
Дніпропе
127
2. На початку року в країні Z проживало 10 млн. осіб, наприкінці року – 11,5 млн. осіб. Природний приріст склав 250 тис. осіб. Обчисліть сальдо міграції населення за рік та його частку від загального приросту чисельності населення. Використайте наступні позначення: S0– чисельність населення на початку року; S1 – чисельність населення наприкінці року, PР – природний приріст населення, МР – сальдо міграції, Х – частка міграції в загальному прирості населення. (6 балів)
3. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з
умовними знаками. Від криниці учні вирушили ґрунтовою дорогою на
схід і пройшли 300м. З правої сторони дороги було рідколісся, а зліва
— болото. Через дерев'яний міст переправилися на другий берег річки,
яка тече з північного сходу на південний захід і має ширину 70м. Далі
рухалися просікою через листяний ліс у південно-східному напрямі і
пройшли нею 250м до будинку лісника. (7 балів)
Тестові завдання
1. Назвіть правильну відповідь, де вказані материки «Нового світу»:
а) Південна Америка, Австралія, Євразія;
б) Євразія, Австралія, Африка;
в) Австралія, Південна Америка, Північна Америка;
г) Антарктида, Африка, Австралія.
2. Наймолодшою епохою горотворення є:
а) Альпійська; б) Герцинська; в) Байкальська; г) Каледонська.
3. Типовими для Українського Полісся є ґрунти:
а) типові чорноземи; б) каштанові; в) сірі лісові; г) дерново-підзолисті.
4. Україна має найкоротший кордон з …
А. Польщею; Б. Угорщиною;В. Словаччиною;
Г. Молдовою
5. Знайдіть, чому дорівнює солоність Азовського моря, якщо в 1 л його
міститься 15 г солі.
А. 1,5 ‰
Б. 150‰
В.15 ‰
Г. 1500 ‰
6. У який період року витрата води у річці Амур найбільша:
А. Зима.
Б. Весна.
В. Літо.
Г. Осінь
7. Який з природоохоронних об’єктів знаходиться в межах степової
зони:
А. Розточчя. Б. Медобори. В. Кам’яні Могили.
Г. Карадаг
8. Яка з наведених країн є членом ОПЕК.
А. Венесуела. Б. Мексика. В. Азербайджан. Г. Малайзія
9. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:
А. Відень,
Б. Рим,
В. Париж,
Г. Женева.
128
10. Яка народність становить 95% населення Китаю? А. Тай;
Б.
Хань;
В. Мяо;
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Назвіть приклади складових економічного потенціалу України.
Які з них добре представлені у вашій місцевості. (12 балів)
2. «Ми живемо у час бурхливих політичних подій».
ПРОКОМЕНТУЙТЕ ДАНІ СЛОВА. Свої думки підтвердіть
конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів та явищ,
характерних для різних районів світу: сельва, джунглі, ваді, самум,
крік, хамада, атол, чинук, пампа, прерія, ерг, парамос, планктон, дюна,
бархан, скреб. Розділить усі слова на групи залежно від материків, до
яких вони мають відношення, та заповніть таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп. Дайте коротке
пояснення даних назв.
(8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми
острівець рослинності посеред пустелі…
2. Визначте вантажообіг залізничного транспорту за рік між містами
Донецьк та Дніпропетровськ за наступними даним: відстань між
містами Донецьк і Дніпропетровськ біля 260 км., вартість перевезення
1 т. вантажу на 10 км. – 2 грн., за добу перевозиться – 6 тис. т. (6
балів)
3. Складіть схему «Типологія країн світу». Наведіть приклади держав
до кожного
виділеного типу. (8 балів)
Тестові завдання (15 балів)
1. Яка картографічна проекція використовується переважно для
зображення Арктики й Антарктики:
а. циліндрична, б. азимутальна, в. конічна, г. псевдоциліндрична.
2. Як називаються гирла річок на півночі Азії, що глибоко вдаються в
сушу:
а. естуарій, б. губа, в. лиман, г. затока.
3. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:
а. Відень, б. Рим, в. Париж, г. Женева.
129
4. Які ґрунти є типовими для пустель:
а) каштанові, б) чорноземи, в) сіроземи та сіро-бурі, г) жовтоземи
5. Яка річка витікає з озера Байкал:
а) Селенга, б) Лена, в) Ангара, г) Єнісей
6. Де знаходиться полюс холоду північної півкулі:
а) Земля Франца-Йосифа, б) Чукотський півострів, в) Оймякон, г)
Гренландія.
7. Яку країну називають батьківщиною кавового дерева:
а) Ефіопія, б) Бразилія, в) Колумбія, г) Венесуела.
8. Основним центром титаномагнієвої промисловості в Україні є:
а) Запоріжжя;
б) Миколаїв;
в) Костянтинівка;
г) Побузьке.
9. Головною продукцією експорту Бразилії є:
а) кава, пшениця, залізна руда;
в) кава, залізна руда, соя;
б) пшениця, нафта, фрукти;
г) соя, нафта, кава.
10. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті
України?:
а)класи, типи,види;
в) райони, підрайони,
ареали;
б) зони, підзони, райони;
г) країни, провінції,
області.
11. В якій частині світу налічується найбільше суверенних держав?
а) Азії;
б) Америці;
в) Африці;
г) Європі.
12. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією
Тихого океану і вулканом Ключевська Сопка, якщо вистота перерізу
рельєфу становить 200м? а) 23;
б) 12;
в) 42;
г) 3.
13. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:
а) фінсько-угорська; в) германська; б) романська; г) іранська
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 10 клас
Творчі завдання
1. Формування політичної карти світу налічує декілька
тисячоліть. Визначте основні етапи її формування. Вкажіть, які
країни утворилися за останні 10-20 років та які причини
сприяли даним процесам. (12 балів)
2. Чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі
галузі промисловості України. Це основна експортна галузь
країни. Охарактеризуйте чорну металургію України, які
130
проблеми галузі є надзвичайно актуальними на сучасному
етапі. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типологія країн сучасного світу». (6 балів)
2. На початок року в країні А проживало 10 млн осіб. Визначте
кількість жителів країни на кінець року, якщо народжуваність за
рік складала 13 ‰ , смертність - 14 ‰ , а сальдо міграції додатнє і
дорівнює 130 тис. осіб. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, що входять до складу
ОПЕК. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2.
Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір
лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований
масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у
січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування
клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція
атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські
гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має
такі географічні координати - 49˚15' пн. ш., 40˚13' сх. д.:
А. с. Грем'яч.
Б. мис Сарич.
В. с. Соломонове.
Г. С.
Червона Зірка.
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін
чисельності населення:
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г.
Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається
вислів «ревучі сорокові»:
131
А. Гольфстрім.
Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська.
Г.
Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан. Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною
річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до
Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г.
Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив
Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г.
Життєдіяльність морських організмів.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 10 клас
Творчі завдання
1. Вкажіть критерії та наведіть конкретні приклади типології країн
сучасного світу. Запропонуйте власну типологію країн світу. (12
балів)
2. Машинобудування належить до галузей так званого вільного
розміщення, оскільки на нього менше, ніж на інші галузі,
впливають природні умови і ресурси. Однак є чинники, без
урахування яких воно не може ефективно розвиватися. Опишіть
машинобудування України, враховуючи сучасні підходи до
розміщення підприємств. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типи міжнародних організацій сучасного
світу» (6 балів)
2. На карті якого масштабу парк займає площу 1 см² якщо на
карті масштабу 1 : 10 000 він має площу 25 см². (6 балів)
132
3. На контурній карті підписати найбільші агломерації світу:
Токіо, Сан-Паулу, Мумбаї, Мехіко, Шанхай, Колката, Каїр,
Джакарта. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду
України природний заповідник:
А. Шацький.
Б. Дунайський.
В. «Медобори».
Г.
Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах
простежуються всі зональні типи природних комплексів світу:
А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у
масштабі 1: 2000:
А. План місцевості.
Б. Географічна карта. В. Топографічна
карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід
– Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур
зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини:
А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає
більша частина Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей:
А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел:
А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою
висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок
вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756
мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім:
133
А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських
острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур,
яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по
20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному меридіані мають
географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. Людина є головним багатством будь-якої країни. Ось чому
така велика увага на сучасному етапі приділяється
дослідженню найрізноматніших характеристик населення.
Визначте та опишіть демографічні процеси, що відбуваються в
сучасному світі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній
політиці. Використовуючи внутрішній потенціал кожного
економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в
соціально-економічному розвитку країни. Вирішення даної
проблеми
покажіть
на
прикладі
Придніпровського
економічного району. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузевий склад хімічного комплексу України». (6
балів)
2. За даними таблиці 1 побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте
середньорічну температуру повітря, річну суму опадів, річну
амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип
клімату даного населеного пункту (10 балів)
Місяці
І
ІІ Ш ІV V VI VI VI IX X XI XI
I
II
I
Температу 8, 9, 10 13 17 21 24 23 21 17 12 9,
ра,0С
2 1 ,8 ,8 ,6 ,3 ,2 ,9 ,0 ,3 ,6 3
Опади, мм 8 7 69 61 52 34 17 24 66 96 11 10
134
9 0
0
0
3. На контурній карті підписати 8 країн, які за формою державного
управління є конституційними монархіями. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ?
а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування
океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи
літосферних плит; г) вертикальні рухи блоків земної кори та її
перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б)
Перуанська; в) Східно-Австралійська; г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується
повільними коливальними рухами земної кори: а) Кримські гори;
б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори ТяньШань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г)
внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від
поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн. ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6
годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав:
а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда,
пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?
а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті
світу, виконаній в циліндричній проекції? а) так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського
півострова? а) Керченський
135
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г)
Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу
Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в)
зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного
часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою
для спілкування між народами, важливе місце посідають різні
форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є
міжнародні організації. Охарактеризуйте роль та місце
міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній
політиці. Використовуючи внутрішній потенціал кожного
економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в
соціально-економічному розвитку країни. Вирішення даної
проблеми покажіть на прикладі Карпатського економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Класифікація ландшафтів України».
(6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця,
дорівнював 120˚. Визначте,
коли зійшло і зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають федеративну
форму адміністративно-територіального устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
5. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
136
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина.
Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
137
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
10 клас
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою
для спілкування між народами, важливе місце посідають різні
форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є
міжнародні організації. Охарактеризуйте роль та місце
міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній
політиці. Використовуючи внутрішній потенціал кожного
економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в
соціально-економічному розвитку країни. Вирішення даної
проблеми покажіть на прикладі Північно-Західного економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузева структура чорної металургії України».
(6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на
протилежному боці земної кулі від вашої місцевості (точкаантипод). (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають унітарну форму
адміністративно-територіального устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
6. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
138
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
11 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з географії
Творчі завдання
1. За оцінками експертів у 2020 році 2/3 населення світу проживатиме
у містах. Розв’язання проблем міста нині є пріоритетним завданням
139
для усіх країн світу. Розкрийте географічні проблеми сучасних міст,
запропонуйте шляхи їх розв’язання. Спрогнозуйте, в якій частині
земної кулі можливе формування нових мегалополісів. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення
України це не лише ознака культури будь-якого громадянина нашої
держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ.
Підтвердіть дані слова конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150;
Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться
ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті конституційні монархії (Швеція,
Данія, Нідерланди, Іспанія, Японія, Марокко, Малайзія, Люксембург).
( 8 балів)
3.Скласти схему «Типологія сучасних країн світу». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого
етнографічного району, як: а) Бойківщина; б) Гуцульщина; в)
Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать:
а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б)
туристичні;
в)
дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське; в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали:
а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в)
тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка:
а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія; в) Колорадо;
г)
Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
140
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо
ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г)
Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для
зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г)
поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г)
1
:
500 000 000.
11 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Дайте класифікацію країн сучасного світу за формою державного
управління. Чи існує зв’язок між формою державного управління і
рівнем економічного розвитку? Відповідь обґрунтуйте. Наведіть
конкретні приклади.
(12 балів)
2.Дати характеристику адміністративно-територіального устрою
України. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що удосконалення
адміністративно-територіального устрою України є одним з
найголовніших завдань для подальшого розвитку нашої держави.
Охарактеризуйте проблеми та запропонуйте можливі напрямки
вдосконалення адміністративно-територіального поділу України.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу
1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань між цими пунктами на
карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2. Співдружність націй (відома як Британська Співдружність) —
асоціація незалежних держав, що раніше входили в Британську
імперію, які визнають британського монарха як символ вільного
єднання. Станом на 14 жовтня 2014 року налічує 53 члени. На
контурній карті підписати 8 країн асоціації та їхні столиці. (Велика
Британія, Австралія, Канада,
Нова Зеландія,
Індія,
Південноафриканська Республіка, Сінгапур, Шрі-Ланка). (8 балів)
141
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б
сприяли поліпшенню стану довкілля. Нестандартність рішення має
поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Бруней – це країна, які за формою правління відноситься до:
а) теократичних монархій;
б) абсолютних монархій;
в) конституційних монархій;
г) парламентських республік.
2. Низькі показники народжуваності й смертності, уповільнений темп
природного приросту населення характерні для країн:
а) Африки;
б) Азії; в) Латинської Америки;
г)
Європи
та
Англо-Америки.
3. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не
видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка;
г)
Горлівка.
4. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська
височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький
кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська
западина.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона
становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
г) 0 оС.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя
барометр показує 710 мм. рт. ст., а на вершині 470 мм. рт. ст. а) 240
м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м.
Суми, якщо на місцевості вона становить 330 км.: а) 7 см 3 мм;
б)
13 см 6 мм; в) 1 см 36 мм; г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського
поясного часу на 32 хвилини, то географічна довгота пункту А
складає: а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д; в) 22º сх.д; г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г)
на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
142
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи
географії, засновником першого науково-дослідницького інституту
географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
11 клас Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії
Творчі завдання
1.Один з відомих канадських державних діячів так писав про свою
країну: «У Канади надто мало історії та занадто багато географії».
Підтвердіть дані слова конкретними прикладами та складіть
комплексну економіко-географічну характеристику Канади. (12 балів)
2.Сучасні мікрорайони міст, яскраві будинки сіл, міцні промислові і
сільськогосподарські об'єкти, нові лікарні, школи, торговельні і
культурні центри – це результат діяльності будівельного комплексу.
Складіть опис промисловості будівельних матеріалів України. (12
балів)
Завдання практичного туру
1.Якби Північне полярне коло проходило через Київ, то якою була: а)
широта північного тропіка; б) широта північного полюса. (6 балів)
2. Підпишіть на контурній карті 8 країн та їхні столиці, що є
конституційними монархіями. (8 балів)
3. 3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний
азимут, дирекційний кут, магнітне схилення східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час
на 16 хв., то географічна довгота пункту А складає:
а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
2. Адміністративна область України, яка межує з чотирма
іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід; в) на північний
захід; г) на південний захід.
4. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в
іменований:
143
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
5. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:
а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
6. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в) мезозойської
ери ;
г) кайнозойської ери;
7. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька
область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г)
субурбанізація.
10. Адміністративна область України, яка межує з чотирма
іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. Країна ЄС, яка відмовилась вводити в грошовий обіг євро на своїй
території і зберегла власну: а) Німеччина; б) Італія; в) Велика
Британія; г) Франція.
5. Мова, яка найближча до угорської (входить в ту саму мовну
групу):
а) італійська; в) албанська; б) норвезька; г) фінська.
11 клас Творчі завдання
1. Охарактеризуйте забезпеченість країн Західної Європи природними
ресурсами. 12 балів
2.. Охарактеризуйте чинники високого індустріального розвитку
господарства
сучасної
Японії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть коротку характеристику даних географічних об'єктів та
понять: Калахарі, Нектон, Каботаж, Морена, «Олов’яний пояс»,
НАФТА, «Мідний пояс», Суфозія): (8 балів)
2. а) У селищі Іванівка в 2005 р. проживало 6 000 жителів. За рік тут
народилося 54 дітей, померло 78 людей. Визначте коефіцієнт природного приросту населення за 2007 рік. 3 бали
144
б) Як змінилася густота населення Полтавської області (площа – 28,8
тис. км2), якщо в 1993 році чисельність її населення становила 1 770
тис. жителів, а в 2007 році – 1 535 тис. жителів?
3 бали
3. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в
атмосфері (цими схематичними рисунками спробуйте пояснити
механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в)
мусони; г) бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське
море
2. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної
Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна В протока Дрейка,
море Беллінсгаузена, море Амундсена Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
3. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
4. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у
Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні
В гідротехнічні
Г
біологічні
6. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість
населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
7. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси Б мінеральні ресурси В рекреаційні ресурси Г виробнича інфраструктура
8. Як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на
відстані 200 морських миль від берега?
А виключна економічна зона
Б територіальні води
145
В відкрите море (відкритий водний простір)
Г внутрішні води
9. Виберіть варіант, у якому обидві названі країни є федеративними
республіками.
А Бразилія, Японія Б Австрія, Швеція В Росія, Індія Г Канада, Марокко
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни
через рік (у млн осіб)
якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 39 ‰,
смертність – 16 ‰, еміграція – 1 ‰, імміграція – 3 ‰.
А 100,5 млн Б 101,5 млн В 102,5 млн Г 103,5 млн
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
1. Використовуючи сучасні методи географічних досліджень, дайте
характеристику природних умов та природних ресурсів Харківської
області. (12 балів)
2. Складіть візитну картку Італії. Дайте характеристику основних
галузей
спеціалізації
Італії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично відобразіть схеми й профілі (без текстових коментарів,
тільки з умовними позначеннями в легенді): циклон у південній
півкулі (у плані й розрізі); ділянка земної кори океанічного типу;
куеста; статево-вікова піраміда країни другого типу відтворення;;
моноцентрична міська агломерація; генетичні горизонти дерновопідзолистих ґрунтів; грабен. (6 балів)
2. Накресліть схему «Структура господарства Північно-Східного економічного району» 6 балів
3.
Яка
площа ріллі (у га), якщо на плані масштабу 1:5000 вона має форму
трапеції з верхньою основою 24 мм, і нижньою основою 40 мм, та висотою 16 мм? Ця ж ділянка на іншому картографічному зображенні
має площу 32 см2. Визначте масштаб другого картографічного зображення місцевості. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу.
Яка назва цього
моря?
146
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні
гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі,
Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
3. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише
озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
4. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний
період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській
яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С.
А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
6. Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г
енергетичні
7. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?
А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів
В смертністьбільша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
8. Членом якої міжнародної організації є Україна?
А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
9. У якому рядку вказано групу країн ЄС, де хоча б одна країна не є
членом НАТО?
А Бельгія, Нідерланди, Люксембург
Б Італія, Іспанія, Польща
В Австрія, Греція, Данія
Г Естонія, Латвія, Литва
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни
через рік, якщо
147
показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність
– 35 ‰, смертність –
18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.
А 100,5 млн осіб
Б 101,5 млн осіб
В 102,5 млн осіб
Г
103,5 млн осіб
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
1. Як ви вважаєте, чи є ресурсозабезпеченість визначальним фактором
у житті суспільства? Проаналізуйте, до яких наслідків приводить
нерівномірність розподілу природних ресурсів по земній кулі?
Наведіть приклади (12 балів)
2. Поясніть, чому різні політичні епохи по-різному впливали на процес
формування політичної карти світу. Які тенденції ви спостерігаєте у
формуванні політичної карти світу на початку ХХІ сторіччя? Свої
думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. В наведеному переліку представлені природні об’єкти на явища, що
зустрічаються в різних регіонах: сельва, вомбат, ваді, самум, крік,
хамада, ерг, чорнозем, пампа, прерія, оазис, яйла, дюна, бархан, скреб,
буш, бархан, торнадо, самум, червонозем. Дайте коротку
характеристику даним природним об’єктам та явищам та. Розділить
усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть таблицю.
( 8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми
острівець рослинності посеред пустелі…
2. Два міста знаходяться на одному меридіані, відстань на карті між
ними становить 5,5 см. Одне місто знаходиться на широті 50°пн.ш.,
інше на широті 52°пн.ш. Визначити масштаб карти. (6 балів)
3. Схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ:
зимовий мусон; магнітний азимут; антициклон; статево-віковий
склад населення України; конічна картографічна проекція. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Визначте, яким буде атмосферний тиск на висоті 3 км, якщо на рівні
моря він складає 780 мм рт. ст.
А. 480 мм рт. ст. Б. 680 мм рт. ст. В. 380 мм рт. ст. Г. 708 мм рт. ст.
148
2. Злиття яких двох річ дає початок річці Об?
А. Бія і Том. Б. Бія і Катунь. В. Том і Чулим
Г. Катунь і Том
3. У якому з переліків міст вказані тільки столиці держав.
А. Монреаль, Кейптаун, Париж.
Б. Каїр,Абуджа, Берлін.
В. Гамбург, Шанхай, Мехіко.
Г. Токіо, Марсель, Бомбей.
4.В якій країні Південної Америки знаходяться найбільші запаси
селітри.
А. Чилі.
Б. Болівія. В. Бразилія. Г. Аргентина
5. Вирізніть групування форм рельєфу, яке відносить до водноерозійних.
А. Дюни, карстові печери, яри. Б. Печери, вирви, бархани. В. Яри,
балки, долини.
6. Визначте, як називається низка родовищ корисних копалин, що
простягнулася від району Катанги в Демократичній республіці Конго
через Замбію в Східну Африку.
А. Олов’яний пояс. Б. Мідний пояс. В. Свинцевий пояс. Г.
Залізорудний пояс.
7.Яка з перерахованих територій не входить до складу Великобританії.
А. Англія.
Б. Бретань.
В. Шотландія.
Г. Уельс.
8. Завод повного металургійного циклу виробляє:
А. чавун, сталь, прокат,
Б. чавун, кокс, сталь,
В. сталь,
прокат, труби.
9. Для сучасного світового господарства характерно:
А.
домінування
сільськогосподарського
виробництва
над
промисловим;
Б. створення світових інтеграційних угрупувань, В. монокультурне
господарство,
Г. рівномірний розподіл капіталу по всім країнам.
10. В якому з варіантів країни розставлені правильно у напрямку з
півночі на південь:
А. Норвегія, Швейцарія, Бельгія, Італія
Б. Мексика, Гватемала,
Панама, Нікарагуа;
В. Нігер, Нігерія, Конго, Зімбабве,
Г. Туреччина, Ірак,
Ємен, Катар.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
149
1. Проаналізуйте забезпеченість Світового океану природними
ресурсами в залежності від географічної широти та глибини. Зробіть
висновок. (12 балів)
2. Охарактеризуйте причини, що визначають розміщення населення
Північної Америки. Назвіть найбільші міські агломерації материка.
Які проблеми їх супроводжують? ( 12 балів )
Завдання практичного туру
1. Визначте площу озера (в га), якщо на карті масштабу 1:25 000 воно
має форму кола із середнім діаметром 5,2 см. (5 балів)
2. Розв’яжіть задачу: Два міста України розташовані майже на одному
меридіані. У день зимового сонцестояння в цих містах висота Сонця
опівдні становила відповідно 160 і 200. коли у Лондоні 4 год 16 хв, то в
цих пунктах місцевий час становить 6 год 18 хв. Визначити географічні координати цих міст та відстань між ними в градусах і кілометрах. (8 балів)
3. Назвати 10 країн –
членів геополітичної та економічної
міжнародної організації АСЕАН та вказати їхні столиці. (10 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Знайдіть, чому дорівнює солоність Азовського моря, якщо в 1 л його
міститься 15 г солі.
А. 1,5 ‰
Б. 150‰
В.15 ‰
Г. 1500 ‰
2. В якому з варіантів названі тільки притоки Дністра:
А. Прут, Тиса, Тисмениця. Б. Збруч, Смотрич, Серет.
В. Інгулець, Стрий, Псел. Г, Всі перераховані варіанти вірні.
3. Назвіть основні типи боліт:
А. Верхові, заплавні, льодовикові. Б. Верхові, низинні, перехідні.
В. Верхові, джерельні, заплавні. Г. Верхові, низинні, заплавні.
4. У який період року витрата води у річці Амур найбільша:
А. Зима.
Б. Весна.
В. Літо.
Г. Осінь
5. Який з природоохоронних об’єктів знаходиться в межах степової
зони:
А. Розточчя. Б. Медобори. В. Кам’яні Могили.
Г. Карадаг
6. Яка з наведених країн є членом ОПЕК.
А. Венесуела. Б. Мексика. В. Азербайджан. Г. Малайзія
7. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:
А. Відень,
Б. Рим,
В. Париж,
Г. Женева.
8. У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та
«Американський Рур», один з найбільших аеропортів світу «О'Хара»
та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?
150
А Атлантичному узбережжі Б Гірських штатах В Каліфорнії Г
Приозер’ї
9. Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у
виробництві бавовняних тканин?
А споживчий, транспортний, енергетичний
Б транспортний,
енергетичний, водний
В трудових ресурсів, науковий, екологічний Г сировинний,
споживчий, трудових ресурсів
10. Яка народність становить 95% населення Китаю?
А. Тай;
Б. Хань;
В. Мяо;
Г. Уйгури.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте роль міжнародних організацій на сучасному
етапі. Назвіть та дайте коротку характеристику найбільших
регіональних міжнародних утворень. 12 балів.
2. Використовуючи типовий план, дайте економіко-географічну
характеристику Молдови. Вказати характер зв’язків між
Україною та Молдовою. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Заповніть таблицю за зразком.( Аляска, Еребус, Ейр, Кенія,
Чімборасо, Лабрадор, Товтри, Камула, Тітікака, Калахарі, Тянь-Шань,
Колорадо, Тигр, Тайвань) (7 балів)
№ Назва
Географічний об’єкт Географічне
географічного
положення
об’єкту
1. Фудзіяма
Гора, вулкан
Японія, о. Хонсю
2. Місто М знаходиться в північній півкулі. Відстань від міста М до
Північного полюсу в 2 рази більша, ніж відстань від точки М до екватора, а кутова відстань від міста М до Гринвіцького меридіана в 5
разів менша від максимально можливої довготи. Визначіть координати
міста М, якщо відомо, що Сонце в ньому сходить раніше, ніж на Гринвіцькому меридіані.
(6 балів)
3. Визначіть назву країни, використовуючи дані таблиці. (10 балів)
1. Із заходу на схід південну частину цієї країни перетинає Каракумський
канал.
2. На кордоні цієї країни з Польщею бере початок ріка Ельба (Лаба).
3. Четверта у світі країна за чисельністю населення після Китаю, Індії та
США. Територіально займає о-ви Суматра, Ява, Сулавесі, Нова Гвінея
151
(частково), Калімантан (частково).
4. Фізико-географічне положення цієї держави співпадає з пустелею
Калахарі.
5. Сусідами цієї держави є Грузія, Азербайджан, Іран, Туреччина.
6. У 30 км на захід від цієї держави знаходиться крайня південна точка
Євразії.
7. До 1939 р. держава називалась Сіам, хоча сусіди знали іншу назву цієї
країни – Муай Тай („Країна вільних”).
8. Єдиним сусідом цієї держави є Південно-Африканська республіка.
9. Уздовж західного кордону цієї держави протікає ріка Меконг.
10. Єдина напівострівна держава Європи, розташована цілком у західній
напівкулі.
Тестові завдання (10 балів)
1. Від полюсів до помірних широт обох півкуль дмуть:
а) пасати, б) мусони, в) стокові вітри, д) західні вітри помірних широт.
2. Який материк вважають «найсухішим» на планеті:
а) Африка, б) Антарктида, в) Австралія, г) Азія.
3. В яких горах знаходиться льодовик Федченка, один з найбільших у
світі:
а) Гімалаї, б) Памір, в) Тянь-Шань, г) Гіндукуш.
4. Назва якого материка походить від назв сторін горизонту:
а) Євразія, б) Австралія, в) Антарктида, г) Африка.
5. Найбільшим островом у Чорному морі є:
а) Довгий, б) Бірючий, в) Джарилгач, г) Зміїний.
6. Що являє собою в будові земної кори Деканське плоскогір’я:
а)область кайнозойської складчастості,
б) область палеозойської
складчастості,
в) платформу,
г) область байкальської
складчастості.
7. Яка зі столиць розташована на р. Дунай:
а) Прага,
б) Бухарест,
в) Будапешт,
г) Варшава.
8. Назвіть країну найбільшого виробника льону:
а) Франція, б) Росія, в) Китай, г) Білорусія.
9. Назвіть центр тракторобудування у Росії:
а) Челябінськ, б) Магнітогорськ, в) Владивосток, г) Оренбург.
10. Куди направлені основні вантажопотоки залізної руди з Австралії:
а) до Європи, б) до Африки, в) до Японії, г) до Китаю.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
152
Творчі завдання
1. ТНК (транснаціональні корпорації) називають «мотором
світової економіки». Доведіть або спростуйте дане твердження.
Наведіть конкретні приклади. Назвіть ТНК, які працюють в
Україні. (12 балів)
2. Порівняйте передумови формування господарських комплексів
України і Франції. 12 балів
Завдання практичного туру
1. Визначте вантажообіг залізничного транспорту за рік між
містами Донецьк та Дніпропетровськ за наступними даним:
відстань між містами Донецьк і Дніпропетровськ біля 260 км.,
вартість перевезення 1 т. вантажу на 10 км. – 2 грн., за добу
перевозиться – 6 тис. т. (6 балів)
2. Опишіть алгоритм визначення висоти дерева на відкритій
місцевості. (6 балів)
3. Складіть схему «Типологія країн світу». Наведіть приклади
держав до кожного
виділеного типу. (8 балів)
Тестові завдання (15 балів)
1. Яка картографічна проекція використовується переважно для
зображення Арктики й Антарктики:
а. циліндрична, б. азимутальна, в. конічна, г. псевдоциліндрична.
2. Як називаються гирла річок на півночі Азії, що глибоко вдаються в
сушу:
а. естуарій, б. губа, в. лиман, г. затока.
3. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:
а. Відень, б. Рим, в. Париж, г. Женева.
4. Які ґрунти є типовими для пустель:
а) каштанові, б) чорноземи, в) сіроземи та сіро-бурі, г) жовтоземи
5. Яка річка витікає з озера Байкал:
а) Селенга, б) Лена, в) Ангара, г) Єнісей
6. Де знаходиться полюс холоду північної півкулі:
а) Земля Франца-Йосифа, б) Чукотський півострів, в) Оймякон, г)
Гренландія.
7. Яку країну називають батьківщиною кавового дерева:
а) Ефіопія, б) Бразилія, в) Колумбія, г) Венесуела.
8. Основним центром титаномагнієвої промисловості в Україні є:
а) Запоріжжя;
б) Миколаїв;
в) Костянтинівка;
г) Побузьке.
153
9. Головною продукцією експорту Бразилії є:
а) кава, пшениця, залізна руда;
в) кава, залізна руда, соя;
б) пшениця, нафта, фрукти;
г) соя, нафта, кава.
10. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті
України?:
а)класи, типи,види;
в) райони, підрайони,
ареали;
б) зони, підзони, райони;
г) країни, провінції,
області.
11. У якій з країн виробництво міді є галуззю міжнародної
спеціалізації?
а) Малайзія;
б) Індія;
в) Аргентина;
г) Канада.
12. Виберіть групу країн, в яких розвинуті видобуток вугілля і залізної
руди:
а) Австралія,Франція,Білорусь;
в) Ліберія,Китай,ПАР;
б) США,Китай,Росія;
г) ФРН,Польща,Швеція.
13. В якій частині світу налічується найбільше суверенних держав?
а) Азії;
б) Америці;
в) Африці;
г) Європі.
14. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією
Тихого океану і вулканом Ключевська Сопка, якщо вистота перерізу
рельєфу становить 200м?
а) 23;
б) 12;
в) 42;
г) 3.
15. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:
а) фінсько-угорська;
в) германська; б) романська;
г) іранська
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 11 клас
Творчі завдання
1. Природні, антропогенні, культурні ландшафти, ландшафтний
дизайн, комфортність ландшафту – терміни, які актуальні на
сучасному етапі. Поясніть дані терміни та опишіть процеси
ладшафтотворення.
Складіть
класифікаційну
схему
ландшафтів своєї місцевості. (12 балів)
154
Глобалізація є однією з головних сучасних тенденцій розвитку
світового господарства. Розкрийте суть і види глобалізації в
різних сферах суспільного життя.
Які позитивні риси
глобалізації необхідно використати Україні для підвищення
рівня життя в країні. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типологія країн сучасного світу». (6 балів)
2. Визначити відносну висоту між вершинами гори А і гори Б.
Температура на рівні моря 21,5˚С, а на вершині гори А 15,5˚С.
Атмосферний тиск на рівні моря 730 мм.рт.ст., а на вершині гори Б
580 мм.рт.ст. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, що входять до складу
ОПЕК. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2.
Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір
лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований
масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у
січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування
клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція
атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські
гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має
такі географічні координати - 49˚15' пн. ш., 40˚13' сх. д.:
А. с. Грем'яч.
Б. мис Сарич.
В. с. Соломонове.
Г. С.
Червона Зірка.
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін
чисельності населення:
2.
155
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г.
Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається
вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім.
Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська.
Г.
Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан. Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною
річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до
Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г.
Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив
Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г.
Життєдіяльність морських організмів.
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 11 клас
Творчі завдання
1. Вкажіть критерії та наведіть конкретні приклади типології країн
сучасного світу. Запропонуйте власну типологію країн світу. (12
балів)
2. Машинобудування належить до галузей так званого вільного
розміщення, оскільки на нього менше, ніж на інші галузі,
впливають природні умови і ресурси. Однак є чинники, без
урахування яких воно не може ефективно розвиватися. Опишіть
машинобудування України, враховуючи сучасні підходи до
розміщення підприємств. (12 балів)
Практичні завдання
4. Складіть схему «Типи міжнародних організацій сучасного
світу» (6 балів)
156
5. На карті якого масштабу парк займає площу 1 см² якщо на
карті масштабу 1 : 10 000 він має площу 25 см². (6 балів)
6. На контурній карті підписати найбільші агломерації світу:
Токіо, Сан-Паулу, Мумбаї, Мехіко, Шанхай, Колката, Каїр,
Джакарта. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду
України природний заповідник:
А. Шацький.
Б. Дунайський.
В. «Медобори».
Г.
Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах
простежуються всі зональні типи природних комплексів світу:
А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у
масштабі 1: 2000:
А. План місцевості.
Б. Географічна карта. В. Топографічна
карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід
– Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур
зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини:
А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає
більша частина Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей:
А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел:
А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою
висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок
вітру:
157
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756
мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім:
А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських
острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур,
яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по
20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному меридіані мають
географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
1. Німеччина є лідером соціально-економічного розвитку в
Європі. ФРН відіграла вирішальну роль в об΄єднанні Європи.
Які приклади в економіці та соціальній політиці країни ви
взяли як зразок для інших країн. Відповідь обґрунтувати. (12
балів)
2. Хімічна промисловість входить до авангардних галузей
економіки країни. У всіх
розвинутих країнах світу на
високому рівні розвивається хімічна промисловість.
Охарактеризуйте хімічну промисловість України. Що
необхідно зробити рівень розвитку хімічно промисловості
відповідав світовому рівню? (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Глобальні проблеми людства». (6 балів)
2. За даними таблиці
побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте
середньорічну температуру повітря, річну суму опадів, річну
амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип
клімату даного населеного пункту (10 балів)
Місяці
І
ІІ Ш ІV V VI VI VI IX X XI XI
I
II
I
Температу 8, 9, 10 13 17 21 24 23 21 17 12 9,
158
ра,0С
Опади, мм
2 1 ,8 ,8 ,6 ,3 ,2 ,9 ,0 ,3 ,6 3
8 7 69 61 52 34 17 24 66 96 11 10
9 0
0
0
3. На контурній карті підписати 8 країн, які за формою державного
управління є конституційними монархіями. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ?
а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування
океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи
літосферних плит; г) вертикальні рухи блоків земної кори та її
перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б)
Перуанська; в) Східно-Австралійська; г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується
повільними коливальними рухами земної кори: а) Кримські гори;
б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори ТяньШань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г)
внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від
поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн. ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6
годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав:
а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда,
пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?
а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті
світу, виконаній в циліндричній проекції? а) так; б) ні.
159
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського
півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г)
Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу
Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в)
зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного
часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
11 клас
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою
для спілкування між народами, важливе місце посідають різні
форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є
міжнародні організації. Охарактеризуйте роль та місце
міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній
політиці. Використовуючи внутрішній потенціал кожного
економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в
соціально-економічному розвитку країни. Вирішення даної
проблеми покажіть на прикладі Карпатського економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Класифікація ландшафтів України».
(6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця,
дорівнював 120˚. Визначте,
коли зійшло і зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають федеративну
форму адміністративно-територіального устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
7. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
160
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
161
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії 11 клас
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою
для спілкування між народами, важливе місце посідають різні
форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є
міжнародні організації. Охарактеризуйте роль та місце
міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній
політиці. Використовуючи внутрішній потенціал кожного
економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в
соціально-економічному розвитку країни. Вирішення даної
проблеми покажіть на прикладі Північно-Західного економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузева структура чорної металургії України».
(6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на
протилежному боці земної кулі від вашої місцевості (точкаантипод). (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн світу, які мають унітарну
форму адміністративно-територіального устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
8. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова
(24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера.
Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера.
Г.
Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські.
В. Кайнозойські.
Г.
Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої
повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
162
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г.
Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з
житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона
становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний
кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо
величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт
зволоження дорівнює 0,63:
А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г.
Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері.
Г. Гурон і
Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв.
В. О. Воєйков.
Г. П.
Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму
азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г.
Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:
А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
163
164
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа