close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Математика, 2 клас
Самостійна робота
«Половина, третина, четверта частина.
Складання виразів на дві дії різного ступеня».
Прізвище _______________________________ І варіант
1. Прочитай приклади. Пригадай , як
називаються числа при додаванні, відніманні,
множенні, діленні ?
5  7 = 35
24 : 4 = 6
26 – 9 = 17
18 + 63 = 81
Впиши відповідні числа:
другий доданок _______
ділене ______
частка ________
добуток ______
від’ємник _____
зменшуване ______
перший множник _______
дільник ______
сума ______
різниця_______
2. Знайди частину від числа. Запиши відповідні
приклади.
Половина числа 14 _______________________________________
Чверть числа 20 ___________________________________________
Третя частина числа 21 ___________________________________
Четверта частина числа 32 _______________________________
Третина числа 12 __________________________________________
Половина числа 18 ________________________________________
3. Склади вирази та обчисли їх значення.
Частку чисел 18 і 3 збільшити на 28 ______________________
Суму чисел 9 і 18 поділити на 3 ___________________________
Добуток чисел 3 і 8 зменшити на 17 ______________________
До 56 додати частку чисел 16 і 2 __________________________
Від 94 відняти добуток чисел 4 і 9 ________________________
Різницю чисел 41 і 37 помножити на 6 ___________________
Математика, 2 клас
Самостійна робота
«Половина, третина, четверта частина.
Складання виразів на дві дії різного ступеня».
Прізвище _______________________________ ІІ варіант
1. Прочитай приклади. Пригадай , як
називаються числа при додаванні, відніманні,
множенні, діленні ?
5  9 = 45
12 : 4 = 3
23 – 7 = 17
15 + 27 = 42
Впиши відповідні числа:
другий доданок _______
ділене ______
частка ________
добуток ______
від’ємник _____
зменшуване ______
перший множник _______
дільник ______
сума ______
різниця_______
2. Знайди частину від числа. Запиши відповідні
приклади.
Половина числа 16 _______________________________________
Чверть числа 32 ___________________________________________
Третя частина числа 18 ___________________________________
Четверта частина числа 24_______________________________
Третина числа 27 __________________________________________
Половина числа 8 _________________________________________
3. Склади вирази та обчисли їх значення.
Частку чисел 24 і 3 збільшити на 27 ______________________
Суму чисел 21 і 15 поділити на4 ___________________________
Добуток чисел 4 і 7 зменшити на 19 ______________________
До34 додати частку чисел 14 і 2 __________________________
Від 83 відняти добуток чисел 3 і 5 ________________________
Різницю чисел 21 і 18 помножити на 8 ___________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа