close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Урок 10
Підтема: Спортивні ігри.
М ета: О знайомити учнів з новою лексикою теми «Спортивні ігри»;
навчити вживати її в діалогічному мовленні.
Відпрацювання конструкцій Do you play…? What’s your favourite sport?
О бладнання: Підручник, тематичні малюнки (с. 22), картки для індивідуальної роботи
(HO).
Хід уроку
І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ
Greeting
and Aim
1. Привітання й повідомлення теми та мети уроку.
T: Сьогодні ми поговоримо про спортивні ігри. В и навчитеся казати про те, які види
спорту вам подобаються, у які спортивні ігри ви граєте.
Warming up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Бесіда з учнями за схемою T P1, P2, P3.
T (по черзі звертаючись до учнів): How are you? How is your mother? How is your father?
How are your parents? How is your sister/brother? How is your friend? How are
your friends?
Учні відповідають на запитання.
2) Пісня «How Is Your Mother?».
Учні разом з учителем співають пісню.
How is your mother? How is your sister?
She’s well. She’s well.
How is your father? How is your brother?
He’s well. He’s well.
How are your parents? How are your family?
They are very well. They are very well.
Very well, very well. Very well, very well.
They are very well. They are very well.
ІІ. О СНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
Check on
Homework
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Учні за ролями розповідають діалог впр. 1 (с. 20).
2) Для перевірки впр. 3 (с. 21) учитель збирає зошити наприкінці уроку.
Presenting
Vocabulary
2. Подання лексичного матеріалу.
T: So, Bill said: «I like the Greenwoods Summer Camp very much». Why does he like it?
Можливі відповіді на це запитання: He has new friends in the camp. The children have
a lot of fun in the camp. The teacher is good/kind. He likes the clown. І т. д.
T: But what can Bill and other children do in the camp? Can they play sports? Can they
play football/volleyball/basketball/tennis/table tennis?
T: We play all these games in our country. And in England people like to play cricket and
golf too. А в Англії грають ще й у крикет і гольф.
Учитель коротко пояснює правила гри в крикет і гольф. Крикет — це командна гра
(у команді 11 гравців) з м’ячем і битками, правила гри нагадують правила гри у гилку: гравець повинен вдарити по м’ячу битою й добігти до певного місця на ігровому
полі. Гольф — це гра з м’ячем і ключками; мета гравців — прогнати м’яч по 9 чи
18 доріжкам-трасам до лунок і загнати м’яч у них.
T: Please open your books at page 22 and let’s look at the pictures. Point and repeat.
Учитель називає спортивні ігри англійською мовою, учні хором повторюють за ним
нові слова.
T: Think and tell what games you associate these things with. Учитель показує картки
із зображенням цих предметів або малює їх на дошці:
a ball; a racket; a team; a bat.
Reading 3. Подання діалогу для читання, впр. 2 (с. 23).
1) Етап підготовки до читання.
Бесіда за малюнками до тексту.
T: Look at the pictures at page 23. Who can you see? What are their names? Try to guess
what they are talking about.
2) Етап читання.
Т: Read the dialogue and find the names of the games in it.
Учні про себе читають діалог і називають ігри, які зустрічаються в ньому. Потім учні
читають діалог за ролями.
3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.
Учні відповідають на запитання вчителя.
T: Does Taras/Bill play cricket/football? What is Taras’s favourite sport?
Grammar 4. Відпрацювання конструкцій Do you play…? What’s your favourite sport?
1) T (звертаючись до кожного з учнів): Do you play tennis/football etc? What’s your favourite
sport?
2) Впр. 4 (с. 24).
Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком впр. 4 (с. 24).
3) Впр. 5 (с. 24).
Робота в парах. Учні усно складають діалоги за зразком впр. 5 (с. 24).
Writing 5. Формування навичок писемного мовлення.
Учні отримують картки для індивідуальної роботи, вивчають інформацію, подану
в таблиці, і заповнюють пропуски в тексті. Для перевірки правильності виконання
завдання ланцюжком читають текст. Потім один із учнів розповідає про улюблені заняття
Р ейчел Rachel comes from Canada. She’s 9 and she is a schoolgirl. Rachel is on holiday
now and she has much time for her hobbies. She likes _______________books and
________________music, but she hates team games such as _____________________ or
__________________. She also doesn’t like riding a bike. The only sport she likes is playing
_______________. Rita also likes _________________ and __________________.
Rachel likes…
Rachel hates…
reading
tennis
listening to music
volleyball
playing chess
riding a bike
watching cartoons
painting pictures
. Pronunciation 6. Практикування у вимовлянні звуків.
1) Впр. 3 (с. 23).
Учитель звертає увагу учнів на те, як може читатися літера с:
— як звук [k] у словах cat, cold, can, clown, а також у буквосполученні ck: cricket.
— як звук [t6] у буквосполученні ch у словах chair, teacher, chess.
Учні повторюють за учителем слова вправи; учитель контролює правильність вимовляння. Потім читають за вчителем речення зі словом team і перекладають їх українською
мовою.
2) Скоромовка. Учні повторюють спочатку за вчителем, потім по черзі самостійно.
My cat can catch a canary.
3) Закріплення правил читання літери с.
Учитель пише на дошці слова: cricket, armchair, children, black, climb, teacher, cat,
chair. Учні повинні розподілити слова на дві групи — зі звуком [k] та із звуком [t6].
Playtime 7. Вірш-гра, впр. 7 (с. 24).
Учитель читає дітям вірш «Mime Rhyme». Учні разом з учителем хором повторюють
вірш, демонструючи ті дії, які вони називають (we can jump — стрибають, we can run —
біжать на місці, we can swim — імітують плавання).
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ
Homework 1. Домашнє завдання.
Вивчити назви спортивних ігор і прописати ці назви по рядку в зошитах.
Діалог впр. 2 (с. 23) вивчити напам’ять.
Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.
Гра «What’s your/his/her favourite sport?».
Учитель запитує одного з учнів: What’s your favourite sport? Учень відповідає. Наступний учень називає свій улюблений вид спорту, а також улюблений вид спорту першого
учня: My favourite sport is football. His/her favourite sport is table tennis. Т ретій учень
називає свій улюблений вид спорту, а також улюблені види спорту двох попередніх
учнів: My favourite sport is basketball. His/her favourite sport is table tennis. His/her
favourite sport is football. І т. д.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа