close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПІДГОТОВКА ДО ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ
(Зразки завдань)
8 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Творчі завдання
1.Розкрийте внесок видатних українських географів у вивченні території України та Житомирської області.
Вказати основні напрямки сучасних географічних досліджень в нашій країні. (12 балів)
2. Сахара -- це найбільша пустеля світу, фізико-географічна країна, що має загадкову історію походження і
цікаве сьогодення. Скласти комплексну характеристику Сахари. Які проблеми даного регіону потребують
негайного вирішення. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150; Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті найбільші гірські системи світу та їхні найвищі вершини: Гімалаї,
Кордильєри, Анди, Атлас, Великий Вододільний хребет, Альпи, масив Вінсон, Карпати. (8 балів)
3.Скласти схему «Класифікація географічних карт» (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
2. До внутрішніх процесів належать: а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б) туристичні; в) дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське; в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали: а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в) тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка: а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія; в) Колорадо; г) Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді: а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г) поліконічна.
11. Перетинаючи годинні пояси і рухаючись на схід, стрілки годинника потрібно:
а) переводити вперед; б) переводити назад; в) залишати незмінними.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г) 1 : 500 000 000.
Творчі завдання
1.Географічна карта – друга мова географії. Географічні карти розрізняють за змістом, масштабом,
охопленням території, призначенням. Скласти характеристику географічних карт та визначити їх значення в
розвитку науки географії. (12 балів)
2. Австралія – найзагадковіший материк. Він дивує своєю неповторною природою. Складіть комплексну
фізико-географічну характеристику материка. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу 1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань
між цими пунктами на карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2.На контурній карті підписати найактивніші вулкани Землі: Кракатау, Ключевська Сопка, Везувій, Гекла,
Фудзіяма, Котопахі, Орісаба, Кіліманджаро. (8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б сприяли поліпшенню стану довкілля.
Нестандартність рішення має поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. На якому материку знаходиться точка з координатами 10º пн.ш, 70 º зх.д.?
а) Євразія; б) Африка;
в) Північна Америка;
г) Південна Америка.
2. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
в) азимутальна;
б) циліндрична; г) поліконічна.
3. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
4. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей; в) Кракатау; г) Еребус.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
г) 0 оС.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя барометр показує 710 мм. рт. ст., а на
вершині 470 мм. рт. ст. а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м. Суми, якщо на місцевості вона становить
330 км. а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36 мм;
г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна
довгота пункту А складає: а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г) на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом; б) магнітним азимутом; в) магнітним схиленням; г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи географії, засновником першого науководослідницького інституту географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
Творчі завдання
1. Уміти правильно визначати фізико-географічне положення України це не лише ознака культури будь-якого
громадянина нашої держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ. Підтвердіть дані слова
конкретними прикладами. (12 балів)
2. Річки відіграють важливу роль у житті людини тож необхідно звернути більше уваги на їх вивчення.
Складіть опис річки Ніл, найдовшої річки світу. Які знання про річку Ніл особливо будуть корисні для
жителів країн, які знаходяться в її басейні. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Фруктовий сад на плані місцевості 1: 2000 має форму прямокутника зі сторонами 100 мм і 50 мм. Визначте
площу саду в гектарах на місцевості. (6 балів)
2.Нанести на контурну карту крайні точки та географічний центр України, країни-сусіди України. (6 балів)
3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут, магнітне схилення
східне. (12 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Лінії на плані місцевості, які показують напрям схилу, називаються:
а) горизонталями; б) пунктирами;
в) бергштрихами; г) ізогіпсами.
2. За який час точка на земній поверхні повернеться навколо земної осі на кут 20°30´:
а) 1 год. 25 хв.;
б) 1 год. 32 хв.;
в) 1 год. 20 хв.;
г) 1год.45 хв.
3. Як називається відбір географічної інформації та її узагальнення, що наносяться на
географічну карту? а) проекція; б) масштаб; в) генералізація; г) легенда карти.
4. Головною причиною виникнення течій у Світовому океані є:
а) припливи і відпливи; б) рельєф морського дна; в) постійні вітри; г) землетруси.
5. Якими умовними знаками на географічних картах позначаються каолін:
а) ❒
б) ⊞
в) ◩
г)
6. Точка, яка має географічні координати 0°ш. і 0°д. знаходиться в межах…
а) басейну р. Конго; б) озера Вікторія; в) Гвінейської затоки; г) Піренейського півострова.
7. Крайня точка, до якої від Києва відстань є найкоротшою:
а)м. Чоп;
б) с. Грем’яч;
в) с. Червона Зірка; г)мис Сарич.
8. Яка максимальна полуденна висота Сонця можлива у межах України:
а) 72°;
б) 69°; в) 52°;
г) 78°.
9. Назвіть природний рубіж на Пн.-сх. кордоні України:
а) Поліська низовина;
б) Причорноморська низовина;
в) Середньоросійська височина;
г) Донецька височина.
10. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід; в) на північний захід;
г) на південний захід.
11. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
12. Західне магнітне схилення 1 ° 56. Дійсний азимут на пункт Н – 358° 04.
Магнітний азимут на пункт Н дорівнює: а) 356° 08;
б) 360° 01; в) 360° 00;
г) 358° 04.
Творчі завдання
1. Для збереження і відновлення природного середовища на різних материках створюють природоохоронні
території. Вкажіть типи природоохоронних територій. Який материк ви візьмете як зразок природоохоронної
діяльності? Свої твердження доведіть конкретними прикладами. (12 балів)
2. Для пізнання природи України застосовуються географічні методи дослідження. Обґрунтуйте важливість
кожного методу. Складіть характеристику природи своєї місцевості використовуючи різні географічні методи
дослідження. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть та заповніть таблицю «Етапи географічного пізнання Землі». (8 балів)
Доба
Століття
Дослідник
Найвідоміші відкриття та дослідження
(роки)
(мандрівник)
Стародавня
VІ ст. до н. е. Фінікійці
Перше плавання навколо Африки
2. Відстань між Києвом і Парижем на карті масштабу 1 : 100 000 000 становить 2,4 см. Яку відстань необхідно
подолати літаком і скільки часу триватиме політ, якщо відомо, що швидкість руху літака дорівнює 800
км/год? (6 балів)
3. Місцевий час у Житомирі (50° 15′ пн. ш., 28° 39′ сх. д.) становить 13 годин. На якому меридіані буде 14
годин, 8 годин, 23 години. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Укажіть варіант відповіді, де правильно наведено напрямок вітру:
а) 760 мм → 767 мм; б)759 мм → 764 мм; в)762 мм → 756 мм; г)764 мм → 770 мм.
б) Укажіть, яка паралель найдовша: 800 ;
б) 600 ;
в) 400 ;
г) 00 .
в) Якому поняттю відповідає визначення: «кристали льоду, що осідають на гілках дерев і проводах за
туманної морозної безвітряної погоди»? сніг; б) ожеледь;
в) іній;
г) паморозь.
2. Укажіть, як називаються уламки гірських порід, принесені льодовиком:
а) залишки; б) відклади;
в) морена;
г) брила
3. Укажіть, що відбувається, коли перетинаєш лінію зміни дат зі сходу на захід:
а) сьогоднішня дата стає учорашньою; б) сьогоднішня дата стає завтрашньою;
в) дата міняється у той чи інший бік по сезонах; г) дата міняється, але день тижня – ні.
4. Назвіть крайню східну точку України:
а) селище Червона Зірка; б) мис Сарич; в) селище Соломонове; г)селище Грем’яч.
5. Виявіть випадок невідповідності зв’язку: «холодна течія- прибережна пустеля»
а) Канарська – Західна Сахара;
б) Бенгальська – Наміб;
в)Східно-Австралійська – Вікторія;
г) Перуанська – Атакама.
6. Яких островів немає в Індійському океані:
а) Азорських; б) Маскаренських; в) Мальдівських; г) Коморських.
7. Який із вказаних масштабів карти найбільш детально відображає місцевість:
а) 1 : 60 000;
б) 1 : 100 000;
в) 1 : 500 000;
г) 1 : 1 000 000?
10. Місто, де тривалість світлої (день) частини доби 22 червня є найбільшою:
а) Ужгород; б) Новгород-Сіверський;
в) Ялта;
г) Луганськ.
Творчі завдання
1. Визначте країну та дайте їй характеристику, використовуючи такі географічні поняття, терміни та назви
географічних об’єктів: «піднебесна», цінь, хань, ієрогліфи, Пекін, «Великий шовковий шлях», Кунь-Лунь,
Гобі, «жовта річка», Чанцзян, Кукунор, Хайнань, панда, мяо-яо… (12 балів)
2. Дайте характеристику фізико-географічного положення України. Доведіть на конкретних прикладах, що
фізико-географічне положення є зручним для проживання і господарської діяльності людей. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Правильно розподіліть, характерні для кожного з океанів, об’єкти і поняття, імена дослідників,.
1)Острови Туамоту, 2)жолоб Пуерто-Рико,3) Канарська течія, 4)Васко да Гама, 5)Мусонна течія, 6) Фритьоф
Нансен, 7)гайоти, 8)латимерія, 9)Норвезька течія, 10)ендеміки, 11)маорі, 12)Руаль Амундсен, 13)Меланезія,
14) тороси,15)Баб-ель-Мандебська протока, 16)нерпа,17) ціанея, 18) вогняне кільце, 19)вулкан Мауна-Кеа,
20)гатерія, 21)затока Фанді, 22)Васко де Бальбоа, , 23)архіпелаг Шпіцберген, 24)Зондський жолоб, 25) море
Бофорта, 26) пташині базари, 27) Суецький канал, 28)Азовське море, 29) Ісландія, 30) вікінги, 31)
Лабрадорська течія, 32) Перська затока, 33) Серединно-океанічний хребет Гаккеля, 34) морські змії, 35) 25%
площі Світового океану , 36) 76, 2 млн км2 , 37) Червоне море, 38) Вест-Індія, 39) протока Ла-Манш, 40) 4 000
м.
(10 балів)
Тихий океан
Індійський океан Атлантичний океан Північний Льодовитий океан
2. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
Дійсний азимут напряму з точки спостереження на вітряний двигун дорівнює 300 . Схилення західне, 50 .
Визначте магнітний азимут напряму на залізничний міст, що розміщений на відстані 25 0 на південь від
вітряного двигуна.
3. Визначити відстані в градусах і кілометрах від вулкану Фудзіяма (37º пн. ш., 139º сх. д.) до мису Рока (37º
пн.ш., 9º зх.д). (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Яка ознака є характерною для циклону? а) висхідний рух повітря; б) рух повітря від центру до
периферії; в) суха безхмарна погода;
г) високий атмосферний тиск у приземній області.
2. Який кліматичний пояс характеризується літнім дощовим (вологим) сезоном?
а) помірний; б) субекваторіальний;
в) тропічний; г) субарктичний;
д) арктичний.
3.Яким загальним терміном можна назвати такі організми, як вельвічія, гінкго, панда, качконіс:
а)ефемери;
б) епіфіти;
в) ендеміки; г) ксерофіти.
4. Укажіть, хто із дослідників природи Південної Америки відкрив багато невідомих раніше видів рослин і
тварин, склав опис висотної поясності Анд, створив першу геологічну карту материка:
а) Христофор Колумб; б)Америго Веспуччі; в)Александр Гумбольдт; г)Чарльз Дарвін.
5. Визначте відносну висоту найвищої точки Євразії щодо найнижчої – Мертве море:
а)3850 м;
б) 7458 м;
в) 9242;
г) 9942 м.
6. Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості:
А) 1: 500;
Б) 1: 5000;
В) 1: 50000;
Г) 1: 500000.
7. Мандрівник знаходився на широті 30 пн. ш., потім перемістився точно за нульовим меридіаном до Африки
на 555 км та опинився в точці: А) 20 пн .ш.;
Б) 20 пд. ш.;
В) 80 пн. ш.;
Г) 50 пд. ш.
8. Поширення басейнів корисних копалин позначають на карті способом:
А) якісного фону;
Б) картодіаграми;
В) ізоліній;
Г) ареалів.
9. Визначте річку, в межах басейну якої знаходиться крайня західна точка України:
а)Дунай; б)Дністер;
в)Дніпро; г) Західний Буг.
10. Назвіть крайню західну точку України:
а) селище Червона Зірка; б)мис Сарич; в)селище Соломонове; г)селище Грем’яч.
Творчі завдання
1. Розкрийте поняття «географічна оболонка», охарактеризуйте основні закономірності її формування й
розвитку. (12 балів)
2. Як майбутній картограф, дайте характеристику топографічної карти, використовуючи такі ключові терміни
і поняття: топографічна карта, масштаб, умовні знаки, бергштрих, горизонталі, абсолютна висота., прямокутні
координати, геогр.. меридіан, дійсний азимут, магн. азимут, магнітне схилення, дирекційний кут… (12 б.)
Завдання практичного туру
1. Поїзд «Київ – Ужгород» відправився з Києва (3030 сх. д.) о 14 год. 15 хв. за київським часом, коли за
місцевим часом він прибуде в Ужгород(2220 сх.д.), якщо перебуватиме у дорозі 16 год. 15 хв.? (5 балів)
2. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з умовними знаками.
Від криниці учні вирушили ґрунтовою дорогою на схід і пройшли 300м. Праворуч від дороги було
рідколісся, а ліворуч — болото. Через дерев'яний міст переправилися на другий берег річки, яка тече з
північного сходу на південний захід і має ширину 70м. Далі рухалися просікою через листяний ліс у південносхідному напрямі і пройшли нею 250м до будинку лісника. (8 балів)
3. Розташуйте назви країн-сусідів у порядку зменшення довжини їх спільного з Україною кордону. (4 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Яка протока розділяє Південну Америку та Антарктиду?
А. Лаперуза;
Б. Магелланова;
В. Дрейка;
Г. Ла-Манш
2. Яка територія увійшла до складу України найпізніше?
А. Закарпаття;
Б. Північна Буковина; В. Крим;
Г. Галичина.
3. Як називається частина річкової долини, яка ніколи не заливається водою?
А. тераси;
Б. заплава;
В. стариця;
Г. русло.
4. Назвіть найбільший природний комплекс Землі?
А. географічна оболонка;
Б. материк;
В. природна зона;
Г. ландшафт.
5. У якій області розташована крайня східна точка України?
А. Херсонській;
Б. Луганській; В. Харківській;
Г. Сумській
6. Карта якого масштабу відноситься до дрібномасштабних?
А. 1:1000;
Б. 1:10000;
В. 1:100000;
Г. 1:10000000.
7. У якому напрямі тече Гольфстрім? А. пн.-зх.;
Б. пд.-сх.;
В. пн.-сх.;
Г. пд.-зх..
8. Яка відстань на плані масштабу 1 : 2000 від пункту А до пункту Б, якщо на місцевості вона становить 300
метрів?
А) 12 см.;
Б) 15 см.;
В) 60 см.;
Г) 6,67 см.;
9. Якщо в Африканській пустелі у липні холодніше, ніж у січні, то це пустеля:
А) Сахара;
Б) Гобі;
В) Калахарі;
Г) Атакама;
10. Укажіть територію, яка певний час після відкриття називалася Новою Голландією:
а) Австралія; б) Антарктида; в) Південна Америка; г) Південна Африка.
Творчі завдання
1. Здійсніть уявну подорож межею між Європою і Азією. Опишіть свої враження використовуючи назви
географічних об’єктів: Урал, Емба, Каспійське море, Кума, Манич, Азовське море, Чорне море, Босфор,
Дарданелли… (12 балів)
2. Дайте порівняльну характеристику плану місцевості та географічної карти. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох міст (це Київ та Одеса) та виміряна на
карті відстань між ними. (6 балів)
м. Київ
широта 50° 27′
довгота 30°30′
м. Одеса
широта 46°27′
довгота30°42′
Відстань між містами на карті 22 см. Вважати, що об’єкти знаходяться на одній довготі.
2. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів та явищ, характерних для різних районів світу:
сельва, джунглі, ваді, самум, крік, хамада, атол, чинук, пампа, прерія, ерг, парамос, планктон, дюна, бархан,
скреб. Розділить усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть
таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп. Дайте коротке пояснення даних
назв. (8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми острівець рослинності
посеред пустелі…
3. Заповніть таблицю океанічних течій за зразком. ( Аляскінська, Бенгальська, Гвіанська, Гольфстрім, Західна
Арктична, Каліфорнійська, Канарська, Куросіо, Лабрадорська, Течія Західних вітрів, Мадагаскарська,
Південна Пасатна, Перуанська, Сомалійська, Мусонна. (7 балів)
Назва течії
Термічна характеристика течії
Океани
Алеутська
тепла
Тихий
Тестові завдання (10 балів)
1. Антарктика – це:
а) прибережні океанічні води разом з островами біля Антарктиди;
б) прибережні океанічні води разом з островами і материком Антарктида;
в) єдиний материк, який повністю розташований у полярних широтах;
г) єдиний материк, частина якого лежить у полярних широтах.
2. Держава, з якою Україна має лише сухопутні кордони:
а) Російська Федерація; б) Румунія;
в) Болгарія;
г) Угорщина.
3. Час, однаковий для всіх пунктів, розташованих на даному меридіані, називають:
а) поясним;
б) місцевим;
в) всесвітнім;
д) декретним.
4. Перші географічні відомості про Україну належать:
а) давнім римлянам; б) давнім грекам;
в) скіфам;
д) кіммерійцям.
5.
Яка з географічних назв є зайвою: а) терикони;
б) яри;
в) вимоїни;
г) селі?
6. Що в першу чергу впливає на утворення різних поясів атмосферного тиску у поверхні землі:
а) рельєф;
б) нерівномірний розподіл сонячного тепла залежно від широти місцевості;
в) обертання Землі;
г) нерівномірне прогрівання океану та суші?
7.
Який з термінів є зайвим: а) негри;
б) самбо;
в) метиси;
г) мулати?
8. Який із вказаних масштабів карти найбільш детально відображає місцевість:
а) 1 : 60 000;
б) 1 : 100 000;
в) 1 : 500 000;
г) 1 : 1 000 000?
9. Виберіть море з найменшим показником солоності:
а) Середземне море;
б) Карське море;
в) Чорне море;
г) Японське море.
10. Що з приведеного нижче списку характеризується найбільш молодою земною корою:
а) Східно-Африканський розлом; б) Східно-Тихоокеанське підняття;
в) Канадський щит;
г) басейн Амазонки?
Творчі завдання
1. Антарктида – це материк науки, миру та міжнародного співробітництва. Прокоментуйте даний вислів. Свої
думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
2. Уміти правильно визначати фізико-географічне положення України це не лише ознака культури будь-якого
громадянина нашої держави, а й дуже потрібна й корисна для кожної людини річ. Поміркуйте та доведіть
правильність даного вислову. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично й наочно зобразіть, як ви уявляєте географічні об’єкти і явища: будова вулкана; абсолютна
висота; артезіанський басейн; будова річкової долини; річна амплітуда температур повітря. (6 балів)
2. Складіть таблицю «Класифікація гірських порід за походженням». Наведіть по два приклади гірських порід
різного походження. (6 балів)
3. а) Яка відстань у км між пунктами А (43° пн.ш., 31° сх.д.) і Б (44° пн.ш., 31° сх.д.) (3 бали)
б) На антарктичній станції "Академік Вернадський" (66° пд.ш., 64° сх.д.) висота
Сонця над горизонтом ополудні становить біля 0°. Визначте приблизну дату. (3 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі.
А із заходу на схід Б із півдня на північ В зі сходу на захід Г залежить від пори року чи від часу доби
2. Для чого в процесі створення карт застосовують картографічної проекції?
А щоб виділити на карті лише ті об’єкти, які відповідають її тематиці
Б щоб умовні знаки були максимально схожими на зображувані предмети
В щоб уникнути будь-яких спотворень
Г щоб сферичну поверхню Землі відобразити на площині карти
3. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу. Яка назва цього моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
4. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Котопахі, Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
5. На якому материку засновано заповідники: Ноатак, Долина Смерті, Великий Каньйон?
А Північна Америка Б Євразія В Австралія Г Південна Америка
6. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
7. Визначте хибне твердження щодо кордонів України.
А Морський – з Туреччиною.
Б Найдовший – з Росією.
В Найкоротший – зі Словаччиною.
Г На півночі – з Білоруссю.
8. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
9. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С. А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
10 Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г енергетичні
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику двох природних зон Північної Америки. (12 балів)
2. Географічна карта – це друга мова географії. Прокоментуйте даний вислів. Перелічіть ознаки, за якими
карти можна класифікувати в окремі групи та дайте їх коротку характеристику. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними
рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г)
бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
2. Накресліть за цим описом план місцевості. Попередньо підберіть зручний для нього масштаб: Ділянка
молодого мішаного лісу (із сосни і дуба, висотою 15-20 м, середньою товщиною стовбурів 30 см., відстанню
між деревами 8 м) має прямокутну форму (200 на 80 м), і витягнута із заходу на схід. Паралельно лісові, на 40
м південніше, зі заходу на схід протікає слабо звивиста річка Грузька шириною 32 м, завглибшки 2,5 м,
швидкістю течії 0,5 м/сек. Біля південно-західного рогу лісу через річечку прокладений бетонний місток, а
через нього йде шосейна дорога під азимутом 35°. Через 150 м по цій дорозі можна дійти до села Піщаного.
Правий берег річки крутий, місцями з урвищами, а лівий – заболочений. (8 балів)
3. У Києві за поясним і місцевим часом 11 год. 00 хв. Визначте годинний пояс і географічну довготу пункту А,
якщо його поясний і місцевий час 5 годин ранку. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Визначте напрямок руху туриста, якщо Полярну зірку він бачить праворуч від себе.
А захід
Б північ В південь
Г схід
2. Укажіть правильний варіант послідовності шарів внутрішньої будови Землі, починаючи
від поверхні. А зовнішнє ядро – внутрішнє ядро – мантія – земна кора
Б земна кора – мантія– зовнішнє ядро – внутрішнє ядро
В земна кора – мантія – внутрішнє ядро – зовнішнє ядро
Г земна кора – зовнішнє ядро – внутрішнє ядро – мантія
3. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське море
4. Який чинник обумовив формування природи пустель Атакама та Наміб?
А прибережні холодні течії Б прибережні теплі течії В західні вітри Г полярні вітри
5. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна
В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова
протока
6. Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
А Фенноскандія Б Східна Азія В Балканський півострів Г Західна Азія
7. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
8. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
9. Визначте середньосічневу температуру повітря на вершині, абсолютна висота якої 1500
м, якщо біля її підніжжя цей показник +4º С.
А + 1º С; Б – 4º С;
В – 6º С;
Г – 8º С.
10. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні В гідротехнічні
Г біологічні
Творчі завдання
1. Складіть характеристику природи своєї місцевості, використовуючи різні географічні методи
дослідження. (12 балів)
2. Сьогодні гостро стоїть в світі питання – забезпечення природними ресурсами. Чи зможе цю проблему
вирішити Світовий океан, що займає 71% площі Землі? Опишіть вивчені природні ресурси Світового
океану та вкажіть, які природні ресурси будуть використовуватися людством у майбутньому. (12 б.)
Практичні завдання
1. Скласти схему, на якій вказати географічний меридіан, магнітний меридіан, магнітне схилення,
магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут. (6 балів)
2. Визначити відносну висоту між вершинами гори А і гори Б. Температура на рівні моря 21,5˚С, а на
вершині гори А 15,5˚С. Атмосф. тиск на р. м. 730 мм.рт.ст., а на вершині гори Б 580 мм.рт.ст. (6 б.)
3. Підписати на контурній карті такі острови: Сахалін, Ісландія, Вогняна Земля, Мадагаскар, Тасманія,
Куба, Ньюфаундленд, Нова Гвінея. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Визначте, що є предметом вивчення географії:
А. Будова Землі. Б. Географічна оболонка. В. Природа і суспільство Землі. Г. Суспільство Землі.
2. Вкажіть, кого називають «батьком географії»:
А. Геродота. Б. Стратона. В. Ератосфена. Г. Платона.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має такі географічні координати - 49˚15' пн.
ш., 40˚13' сх. д.: А. с. Грем'яч. Б. мис Сарич. В. с. Соломонове. Г. С. Червона Зірка.
8. Вкажіть, яким кольором позначають гірські системи на географічних картах:
А. Синім. Б. Зеленим. В. Жовтим. Г. Коричневим.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім. Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська. Г. Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан.
Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г. Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г. Життєдіяльність морських організмів.
Творчі завдання
1. Назвіть головні особливості фізико-географічного положення України і поясніть їхній вплив на
природу країни. (12 балів)
2. Охарактеризуйте закономірності формування кліматів Землі. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Класифікація географічних карт». (6 балів)
2. За місцевим часом у Миколаєві (32˚сх. д.) 12 год 06 хв. Котра година в даний момент за поясним часом
та за місцевим часом в Києві (30˚30'сх. д.)? (5 балів)
3. На контурній карті підписати такі вулкани: Еребус, Кракатау, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Етна,
Гекла, Везувій, Орісаба, Котопахі. (9 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть, на якому материку немає діючих вулканів:
А. Антарктида. Б. Австралія. В. Південна Америка. Г. Північна Америка.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональні типи природних
комплексів світу: А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1: 2000:
А. План місцевості. Б. Географічна карта. В. Топографічна карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід – Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає більша частина Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської областей:А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Вкажіть, який із шарів атмосфери є найближчим до поверхні Землі, його ще називають «кухнею
погоди»:А. Мезосфера.
Б. Термосфера.
В. Стратосфера.
Г. Атмосфера.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756 мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім: А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному
меридіані мають географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Творчі завдання
1. Пустелі Австралії незвичайні, вони не схожі на жодну пустелю світу, а також відіграли важливу роль у
економічному зростанні Австралії. Охарактеризуйте пустелі Австралії. Вкажіть, в чому своєрідність даних
природних комплексів та їх вплив на господарство країни. (12 балів)
2. Карти відіграють важливу роль у розвитку освіти, науки та у повсякденному житті людини. Карти ще
називають другою мовою географії. Дайте комплексну характеристику географічних карт. Назвіть ознаки,
за якими класифікують географічні карти. Наведіть приклади. (12 балів)
Практичні завдання
1. Зобразіть схематично магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут, магнітне схилення, зближення
меридіанів, поправку напрямів. ( 6 балів)
2. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте середньорічну температуру повітря, річну суму
опадів, річну амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип клімату даного населеного
пункту (10 балів)
Місяці
І
ІІ
Ш
ІV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
0
Температура, С 8,2
9,1
10,8
13,8
17,6
21,3
24,2
23,9
21,0
17,3
12,6
9,3
Опади, мм
89
70
69
61
52
34
17
24
66
96
110
100
3. На контурній карті підписати такі річки: Дарлінг, Єнісей, Хуанхе, Парана, Колумбія, Огайо, Замбезі,
Амудар'я. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ? а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи літосферних плит; г) вертикальні рухи
блоків земної кори та її перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані?
а) Бразильська; б) Перуанська; в) Східно-Австралійська; г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується повільними коливальними рухами земної кори:
а) Кримські гори; б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори Тянь-Шань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г) внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн.
ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6 годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав: а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда, пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження? а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті світу, виконаній в циліндричній проекції?
а) так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г) Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в) зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Творчі завдання
1. В Азії є практично всі види корисних копалин, які використовує людство. Дайте комплексну
характеристику корисних копалин Азії. Покажіть на конкретних прикладах взаємозв'язок розміщення
корисних копалин в Азії з будовою земної кори. (12 балів)
2. Не тільки історик, а й кожна допитлива людина завжди цікавиться минулим. Адже саме в минулому, в
історії географічних досліджень, можна знайти відповідь на численні важливі політичні та економічні
виклики сьогодення. Використовуючи історичний метод географічних досліджень, охарактеризуйте
історію географічних досліджень території України. Які дослідження наших співвітчизників були
визнані світовою науковою спільнотою. (12 балів)
Практичні завдання
1.
Складіть схему «Класифікація умовних знаків топографічної карти». (6 балів)
2.
Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця, дорівнював 120˚. Визначте, коли
зійшло і зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3.
На контурній карті підписати такі озера світу: Байкал, Балхаш, Ладозьке, Женевське, Вікторія,
Мічиган, Тітікака, Ейр. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України: А. 1940 Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:А. Байкал. Б. Верхнє. В. Ладозьке. Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:АГібралтарськаБ. Дрейка.В. Берингова. Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Творчі завдання
3. Охарактеризуйте клімат Північної Америки. Яку територію називають «алеєю торнадо»? Які
кліматичні пояси та області материка є найбільш комфортними для життя і господарської діяльності
людини. (12 балів)
4. Не тільки історик, а й кожна допитлива людина завжди цікавиться минулим. Адже саме в минулому, в
історії географічних досліджень, можна знайти відповідь на численні важливі політичні та економічні
виклики сьогодення. Використовуючи історичний метод географічних досліджень, охарактеризуйте
історію географічних досліджень території України. Які дослідження наших співвітчизників були
визнані світовою науковою спільнотою. (12 балів)
Практичні завдання
4.
Складіть таблицю «Геохронологічна шкала». Вказати геологічні ери, періоди горотворення та
найважливіші події, які відбувалися в цей час на планеті Земля. (10 балів)
5.
Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на протилежному боці земної кулі від вашої
місцевості (точка-антипод). (6 балів)
6.
На контурній карті підписати такі моря світу: Біле, Лаптєвих, Коралове , Мармурове, Бофорта,
Росса, Охотське, Жовте. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
2. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.): А. 6
хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63:А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
9 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Творчі завдання
1.Співставляючи фізичну, тектонічну та геологічну карти, проаналізуйте та поясніть закономірності
поширення корисних копалин на території України. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення України це не лише ознака культури будьякого громадянина нашої держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ. Підтвердіть дані слова
конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150; Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті біосферні заповідники (Асканія Нова, Чорноморський, Карпатський,
Дунайський), природні заповідники ( Поліський, Канівський, Медобори, Розточчя). (8 балів)
3.Скласти схему «Типологія міст України». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого етнографічного району, як:
а) Бойківщина; б) Гуцульщина; в) Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать:а) робота вітру; б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти: а) загальногеографічні;
б) туристичні;
в) дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське;
в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали: а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу: а) помірного;
б) екваторіального;
в) арктичного;
в) тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка: а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія;
в) Колорадо;
г) Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді: а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г) поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:а)1 : 100 000;
б) 1 : 100 000 000;в) 1 : 500 000;
г) 1 : 500 000 000.
Творчі завдання
1. Поясніть причини і закономірності поширення несприятливих фізико-географічних процесів і явищ на
території України. Та які, на вашу думку, потрібно проводити заходи проти цих процесів та явищ. (12 балів)
2.Дати характеристику адміністративно-територіального устрою України. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що
удосконалення адміністративно-територіального устрою України є одним з найголовніших завдань для
подальшого розвитку нашої держави. Охарактеризуйте проблеми та запропонуйте можливі напрямки
вдосконалення адміністративно-територіального поділу України.
(12 балів)
Завдання практичного туру.
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу 1:200000 становить
2 см. Якою буде відстань між цими пунктами на карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2.На контурній карті підписати історично-географічні землі України: Буковина, Бессарабія, Галичина,
Поділля, Волинь, Запоріжжя, Слобідська Україна, Таврія. (8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте
заходи, які б сприяли поліпшенню стану довкілля.
Нестандартність рішення має поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю.
(10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка; г) Горлівка.
2. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська западина.
3. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
4. Назвіть вулкан в Антарктиді:
а) Етна;
б) Фарадей; в) Кракатау; г) Еребус.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
г) 0 оС.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя барометр показує 710 мм. рт. ст., а на
вершині 470 мм. рт. ст.а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м. Суми, якщо на місцевості вона становить
330 км. а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36 мм; г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна
довгота пункту А складає:а) 32º сх.д; б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г) на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:а) дійсним азимутом; б) магнітним азимутом;
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи географії, засновником першого науководослідницького інституту географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки: а) Південний Буг;
б) Прут;
в) Дунай;
г)
Дністер.
Творчі завдання
1.Головне багатство України – це люди, які її населяють. А свої багатства треба добре знати. Опишіть
особливості демографічної ситуації та демографічної політики в Україні. (12 балів)
2.Того, хто потрапляє в Карпати, дивує, приголомшує, зачаровує тут все: різноманітний рельєф, стрімкі
дзвінкоголосі річки, мальовничі краєвиди, цілющий клімат і мінеральні води. Складіть комплексну
характеристику природи Українських Карпат. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Яку довжину буде мати дуга меридіана величиною 4° на карті масштабом 1: 4000000? (6 балів)
2.На контурній карті підписати області, які межують із Тернопільською областю, Дніпропетровською
областю. (8 балів)
3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут, магнітне схилення
східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. За який час точка на земній поверхні повернеться навколо земної осі на кут 20°30´:
а) 1 год. 25 хв.;
б) 1 год. 32 хв.;
в) 1 год. 20 хв.;
г) 1год.45 хв.
2. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід;
в) на північний захід;
г) на південний захід.
3. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
4. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:
а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
5. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в) мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
6. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
7. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
8. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г) субурбанізація.
9. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
10. Лінії однакового атмосферного тиску, зображені на карті, мають назву:
а) ізогіпси; б) ізобати; в) ізогієти; г) ізобари.
11. Гірська порода в якій утворилися численні печери Поділля, серед них і Оптимістична:
а) крейда;
б) гіпс; в) вапняк;
г) доломіт;
12. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час на 16 хв., то географічна довгота
пункту А складає: а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д;
в) 34°сх.д;
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику Українських Карпат та Кримських гір.(12 балів)
2. Одна з головних проблем, з огляду на геополітичне положення України, - це вибір між так званим Заходом і
Сходом. Кому передусім віддати перевагу щодо зміцнення економічних та політичних стосунків? Яка ваша
думка щодо цього? Відповідь обґрунтуйте. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. . Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними
рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г)
бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
2. Накресліть за цим описом план місцевості. Попередньо підберіть зручний для нього масштаб: Ділянка
молодого мішаного лісу (із сосни і дуба, висотою 15-20 м, середньою товщиною стовбурів 30 см., відстанню
між деревами 8 м) має прямокутну форму (200 на 80 м), і витягнута із заходу на схід. Паралельно лісові, на 40
м південніше, зі заходу на схід протікає слабо звивиста річка Грузька шириною 32 м, завглибшки 2,5 м,
швидкістю течії 0,5 м/сек. Біля південно-західного рогу лісу через річечку прокладений бетонний місток, а
через нього йде шосейна дорога під азимутом 35°. Через 150 м по цій дорозі можна дійти до села Піщаного.
Правий берег річки крутий, місцями з урвищами, а лівий – заболочений
(7 балів)
3. Висота полудневого Сонця над горизонтом у населеному пункті А становить 51º20´. В цей же день ополудні
Сонце перебуває в зеніті на 10º30´ пн.ш. Визначте широту населеного пункту. (5 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське море
2. Який чинник обумовив формування природи пустель Атакама та Наміб?
А прибережні холодні течії Б прибережні теплі течії В західні вітри Г полярні вітри
3. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна
В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена
Г Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
4. Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
А Фенноскандія Б Східна Азія В Балканський півострів Г Західна Азія
5. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
6. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
7. Визначте середньосічневу температуру повітря на вершині, абсолютна висота якої 1500
м, якщо біля її підніжжя цей показник +4º С. А + 1º С; Б – 4º С;
В – 6º С;
Г – 8º С.
8. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні В гідротехнічні
Г біологічні
9. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
10. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси
Б мінеральні ресурси
В рекреаційні ресурси
Г виробнича інфраструктура
Творчі завдання
1. Скласти порівняльну характеристику двох природних зон України. (12 балів)
2. Порівняйте предмет вивчення фізичної та економічної і соціальної географії України. Назвіть спільні та
відмінні риси. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть схему «Рельєф України», де відобразіть поділ форм її поверхні за належністю до певних
тектонічних структур і за висотою. (6 балів)
2. Складіть план огородженої ділянки п’ятикутної форми (ABCDE) в масштабі 1:5 000, якщо азимут з точки А
на точку В становить 33º, а сторона AB=400 м; азимут з B на C 87º, а сторона BC =500м; азимут із C на D 175°,
а сторона CD = 350м; азимут із D на E 225º, сторона DE = 150 м. Визначте: азимут з E на A; сторону EA;
довжину огорожі ділянки на місцевості й на плані. (7 балів)
3. Визначте абсолютну величину приросту населення США в 2000 році, якщо чисельність населення на
1.01.2000 року складала 275 563 тис. жителів, коефіцієнт народжуваності становив 14,2‰, коефіцієнт
смертності 8,7‰, а показник зовнішньої міграції 3,5‰.
(6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Для чого в процесі створення карт застосовують картографічної проекції?
А щоб виділити на карті лише ті об’єкти, які відповідають її тематиці
Б щоб умовні знаки були максимально схожими на зображувані предмети
В щоб уникнути будь-яких спотворень
Г щоб сферичну поверхню Землі відобразити на площині карти
2. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу. Яка назва цього
моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі, Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
4. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
5. Визначте хибне твердження щодо кордонів України.
А Морський – з Туреччиною.
Б Найдовший – з Росією.
В Найкоротший – зі Словаччиною.
Г На півночі – з Білоруссю.
6. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
7. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С.А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
8 Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г енергетичні
9. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів Всмертність більша за народжуваність і від’ємне сальдоміграції
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
10. Членом якої міжнародної організації є Україна? А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте закономірності поширення ґрунтів на рівнинах України, оцініть родючість основних
генетичних типів ґрунтів нашої країни. Розкрийте сучасний стан земельних ресурсів країни. (12 балів)
2. Дайте характеристику етнічних (історико-географічних) земель та етнографічних районів України. У чому
секрет збереження їх самобутності. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: зимовий мусон; магнітний азимут;
антициклон; статево-віковий склад населення України; конічна картографічна проекція.
(6 балів)
2. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
Горизонтальний кут, виміряний під час сходу Сонця, становить 1200 . Визначте, коли зійшло і зайшло
Сонце та яка тривалість дня.
3. Для характеристики населення використовують певні географічні поняття. Складіть словник таких понять
(14-15) у вигляді таблиці та розкрийте їх зміст. (8 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Виберіть правильне твердження:
а) наймолодші відклади на території України – палеогенові;
б) наймолодші відклади на території України – неогенові;
в) наймолодші відклади на території України – четвертинні;
г) наймолодші відклади на території України – крейдові.
2. Вкажіть, яка поверхня має найменший показник альбедо:
а) океану; б) снігового покриву; в) лісового масиву; г) зораного поля.
3. Виберіть із названих височин, височину з найвищими абсолютними відмітками:
а) Подільська; б) Придніпровська; в) Приазовська; г) Волинська.
4. Лаколіти – це форми рельєфу, утворені внаслідок:
а) ерозійних процесів;
б) акумуляції; в) денудації; г) вулканізму.
5. Укажіть, хто із дослідників природи Південної Америки відкрив багато невідомих раніше видів рослин і
тварин, склав опис висотної поясності Анд, створив першу геологічну карту материка:
а) Христофор Колумб; б)Америго Веспуччі; в)Александр Гумбольдт; г)Чарльз Дарвін.
6. Визначте відносну висоту найвищої точки Євразії щодо найнижчої – Мертве море:
а) 3850 м;
б) 7458 м;
в) 9242;
г) 9942 м.
б) Укажіть мінерал, який називають «хлібним» каменем, оскільки його використовують для виробництва
добрив (суперфосфатів): кварц,
б) гіпс;
в) апатит;
г) флюорит.
7. Назвіть область України, територія якої повністю розташована в лісостеповій зоні:
а) Волинська; б) Черкаська;
в) Донецька; г) Львівська.
9. Першим, хто застосував термін «економічна географія» був:
а) Карл Ріттер; б) Михайло Ломоносов; в) Рудольф Челлен; г) Микола Баранський.
10. Яка з наведених «формул відтворення» населення України характеризує сучасну демографічну ситуацію?
а) 12,9 – 12,1 = 0,8;
б) 11,0 – 16,3= -5,3
в) 17,7 – 25,3= -7,6 г) 5,6 – 17,2= -12,4
Творчі завдання
1. Назвіть та оцініть найбільш яскраві географічні відкриття 18-19 століть. Чому, на ваш погляд, ці події не
могли відбутися раніше – в епоху Великих географічних відкриттів? Окремо відмітити дослідження
території України у даний час. (12 балів)
2. Дайте характеристику геополітичного положення України. Як економічний потенціал сусідніх країн
впливає на розвиток економіки України? (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Для характеристики клімату використовують певні географічні поняття. Складіть словник таких понять (1415) і розкрийте їх зміст. (7 балів)
2. Визначте географічні координати пункту, де Полярна зоря стоїть над горизонтом під кутом 48º, а місцевий
час узимку випереджає київський поясний час на 20 хвилин. (6 балів)
3. Побудуйте стовпчикову діаграму національного складу населення України у масштабі. (1 см - 10 %). (5 б.)
Тестові завдання (10 балів)
1. У середньому Придесенні проживає етнографічна група українців:
а) поліщуки; б) лемки;
в) литвини;
г) гагаузи
2. Однакова тривалість світлої і темної частин доби впродовж року спостерігається:
а) на екваторі; б) в тропічних широтах; в) у полярних широтах; д) у помірних широтах
3. Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості:
А) 1: 500;
Б) 1: 5000;
В) 1: 50000;
Г) 1: 500000.
4. Знайдіть підстави для виділення наступної групи басейнів корисних копалин та викресліть після цього „білу
ворону”:
А) Криворізький;
В) Нікопольський;
Д) Керченський.
Б) Кременчуцький;
Г) Білозерський;
6. Показник, за яким можна робити висновок про характер течії ріки:
А) протяжність;
Б) площа басейну; В) базис ерозії;
Г) падіння річки.
7. Об’єкт природно-заповідного фонду, що виконує одночасно функції охорони природи та рекреаційну:
А) заповідник;
Б) заказник; В) пам’ятка природи; Г) національний парк.
8. Визначте кліматотвірний чинник, який обумовив наявність на вершині гори Кіліманджаро льодовиків:
а) географічна широта; б) переміщення повітряних мас;
в) характер земної поверхні; г) кут падіння сонячних променів.
9. Наймолодшою епохою горотворення є: а) Альпійська; б) Герцинська; в) Байкальська; г) Каледонська
10. У 1940 році до складу України приєдналися:
а) Західна Україна, Закарпатська Україна; б) Північна Буковина, Західна Україна;
в) Південна Бессарабія, Північна Буковина; г) Західна Україна, АР Крим.
Творчі завдання
1. Проаналізуйте і складіть опис найбільш цікавих природних, історичних, екологічних і господарських
об’єктів Житомирської області і обґрунтуйте уявний екскурсійний маршрут по нашій області. (12 балів)
1. Поясніть причини демографічних процесів, що відбуваються в Україні. Запропонуйте шлях їх вирішення.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть схему структури соціально-економічної географії України. (5 балів)
2. Визначте похил ділянки річки довжиною 25 км, якщо атмосферний тиск у верхній частині ділянки річки
становить 740 мм рт. ст., а в нижній – 750 мм рт. ст. (6 балів)
3. Назвіть і розподіліть назви перелічених нижче географічних об’єктів відповідно до частин світу та
материків. Лабрадор, Балатон, Севан, Карпентарія, Нігер, Рюкю, Меконг, Гобі, Гурон, Декан, Лобнор,
Мерчісон, Монблан, Мар’ято, Юкон, Ялпуг, Яна, Шварцвальд, Сіхоте-Алінь, Онтаріо, Нордкін,
Малакка, Мак-Кінлі, Атакама, Еребус, Костюшко, Муррей, Наміб, Чад, Анхель. (10 балів)
Азія
Європа
Африка
Північна
Південна
Австралія
Антарктида
Америка
Америка
Балхаш – По – річка
озеро
Тестові завдання (10 балів)
1. Гірська порода в якій утворилися численні печери Поділля, серед них і Оптимістична:
а) крейда;
б) гіпс; в) вапняк;
г) доломіт;
2. Румб, який дорівнює азимуту А = 285° а) Пн.Сх :15°; б) Пн.Зх :75°; в) Пд.Сх :75°; г) Пн.Зх :15°;
3. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час на 16 хв., то географічна довгота пункту
А складає: а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
4. Озеро, яке за походженням є обвально-загатним: а) Синевір; б) Ялпуг; в) Світязь; г) Донузлав;
5. На топографічній карті масштабу 1:25 000 проведені лінії кілометрової сітки. Чому дорівнює відстань на
карті між двома сусідніми паралельними лініями цієї сітки: а) 1 см; б) 4 см; в) 2,5 см; г) 5 см;
6. Картографічна проекція, найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
в) азимутальна; б) циліндрична;
г) поліконічна.
7. Товтри (Медобори), що окремими пасмами простягаються поперек Подільської височини, – це:
а) тектонічні складки;
в) давні коралові рифи й атоли;
б) ланцюги згаслих вулканів;
г) морени давніх льодовиків.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля;
б) Буковина; в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація; в) мегаполіс;
г) субурбанізація;
10. Адміністративна область України, де компактно проживають угорці:
а) Закарпатська; б) Одеська; в) Донецька;
г) Львівська.
Творчі завдання
1. Поясніть існуючі закономірності в розміщенні тектонічних структур, великих форм рельєфу і корисних
копалин. Відповідь проілюструйте на прикладі України. (12 балів)
2. «Україна – це унікальна держава, з унікальним географічним положенням, ресурсами, людським
капіталом". Прокоментуйте даний вислів. Свої думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть схему «Типологія сучасних міст України». (5 балів)
2. Заповніть таблицю, визначивши до якої гірської системи належать такі вершини:Бєлуха, Народна,
Косцюшко, Мітчелл, Чатирдаг, Тубкаль, Чимборасо, Казбек, (8 балів)
Назва вершини
Гірська система
Менчул
Карпатські гори
3. Визначте масштаб карти, якщо відомі географічні координати двох міст (це Київ та Одеса) та виміряна на
карті відстань між ними. (6 балів) м. Київ
широта 50° 27′
довгота 30°30′
м. Одеса
широта 46°27′
довгота30°42′
Відстань між містами на карті 22 см. Вважати, що об’єкти знаходяться на одній довготі.
Тестові завдання (10 балів)
1. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км)
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км)
б) 1:50000 (в 1 см 500 км)
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км)
2. Дійсний азимут на пункт Н – 358° 05. Західне магнітне схилення 1 ° 56. Магнітний азимут на пункт Н
дорівнює: а) 356° 09;
б) 360° 01; в) 360° 00;
г) 359° 05.
3. На якій широті Сонце не може бути у зеніті: а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш..
4. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери; в) мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
5. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
6. Установіть, на яких картах місцевість зображена більш детально:
а) великомасштабних; б) середньомасштабних; в) дрібномасштабних; г) змішаних.
7. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля;
б) Буковина; в) Галичина;
г) Холмщина.
8. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація; в) мегаполіс;
г) субурбанізація;
9. Адміністративна область України, де компактно проживають угорці:
а) Закарпатська; б) Одеська; в) Донецька;
г) Львівська.
10. Лінії однакового атмосферного тиску, зображені на карті, мають назву:
а) ізогіпси; б) ізобати; в) ізогієти; г) ізобари.
Творчі завдання
1. Порівняйте предмет вивчення фізичної та економічної і соціальної географії України. Які зміни і чому
відбулися впродовж останніх десятиліть у напрямку соціально-економічних досліджень. (12 балів)
2. Геологічна будова України дуже складна: для неї характерне поширення гірських порід різного складу
й віку – від найдавніших (архейських) до сучасних (четвертинних). Охарактеризуйте геологічну
будову України з практичної сторони, враховуючи ресурсозабезпеченість України мінеральними
ресурсами. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему структури економічної і соціальної географії України. (6 балів)
2. Визначте похил річки Сіверський Донець, якщо довжина річки – 1053 км, витік розташований
на висоті 200 м, а гирло – на висоті 5,5 м над рівнем моря. (5 балів)
3. Підписати на контурній карті родовища паливних корисних копалин України Шебелинське,
Єфремівське, Глібовське, Штормове, Долинське, Талалаївське, Качанівьке, Стаханов,
Червоноград. (9 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2. Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має такі географічні координати - 49˚15' пн.
ш., 40˚13' сх. д.: А. с. Грем'яч. Б. мис Сарич. В. с. Соломонове. Г. С. Червона Зірка.
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення:
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г. Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім. Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська. Г. Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан.
Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г. Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г. Життєдіяльність морських організмів.
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте економіко-географічне та геополітичне положення України. Наскільки Україна
використовує своє положення? Спрогнозуйте подальші шляхи нашої держави в даному напрямку з
огляду останніх політичних подій. (12 балів)
2. Обґрунтуйте кліматичне районування України, дайте характеристику кліматотвірних чинників, що
впливають на формування клімату в Україні. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему природно-заповідного фонду України. (6 балів)
2. Визначте географічні координати об'єкта, якщо Полярну зірку в ньому видно на відстані 81˚ від точки
зеніту, а місцевий час випереджає час Лондона на 2 год 36 хв. (6 балів)
3. На контурній карті підписати родовища рудних корисних копалин України: Криворізьке, Кременчуцьке,
Керченське, Нікопольське, Іршанське, Микитівське, Мужієвське, Капітанське. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду України природний заповідник:
А. Шацький. Б. Дунайський. В. «Медобори».
Г. Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональні типи природних
комплексів світу:
А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1: 2000:
А. План місцевості. Б. Географічна карта. В. Топографічна карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід – Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає більша частина Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської областей:А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел:А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756 мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім:А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному
меридіані мають географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Творчі завдання
1. В Україні налічується 458 міст, 886 селищ міського типу і 28 504 сільських населених пунктів.
Визначте та охарактеризуйте природні та соціально-економічні чинники, сприяли формуванню в Україні
даних поселень.
(12 балів)
2. Озера – це незвичайні куточки природи. Складіть комплексну характеристику озер України. (12 б.)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Механічний рух населення України». (6 балів)
2. За даними таблиці 1 побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте середньорічну температуру повітря, річну суму
опадів, річну амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип клімату даного населеного
пункту (10 балів)
Таблиця 1
Місяці
І
ІІ
Ш
ІV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
0
Температура, С 8,2
9,1
10,8
13,8
17,6
21,3
24,2
23,9
21,0
17,3
12,6
9,3
Опади, мм
89
70
69
61
52
34
17
24
66
96
110
100
3. На контурній карті підписати історико-географічні землі України: Буковина, Поділля, Бессарабія, Таврія,
Слобожанщина, Покуття, Бойківщина. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ? а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи літосферних плит; г) вертикальні рухи
блоків земної кори та її перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б) Перуанська; в) Східно-Австралійська;
г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується повільними коливальними рухами земної кори:
а) Кримські гори; б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори Тянь-Шань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г) внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн.
ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6 годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав: а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда, пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження? а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а)Одеська;б)Чернігівська;в)Харківська;г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті світу, виконаній в циліндричній проекції?
а) так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г) Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в) зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Творчі завдання
1. «Обличчя» будь-якої держави – це насамперед люди, її населення. В Україні воно не однорідне і
складається з багатьох народів, які створюють неповторний колорит у регіонах свого проживання.
Охарактеризуйте національний склад населення України та етнографічні групи українців. (12 балів)
2. Попри позитивні зміни щодо збільшення площі природно-заповідного фонду, вона в Україні є
недостатньою і залишається значно меншою, ніж у більшості країн Європи. Охарактеризуйте природнозаповідний фонд України. Запропонуйте власний шлях по збереженню природи України. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Типи міст України». (6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця, дорівнював 120˚. Визначте, коли зійшло і
зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3. Підписати на контурній карті такі нерудні корисні копалини України: Артемівське, Немирівське,
Стебницьке, Солотвинське, Трускавецьке, Куяльник, Глуховецьке, Миргородське. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
3. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:А. Байкал. Б. Верхнє.В. Ладозьке. Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Творчі завдання
1. Чарівним раєм, природним музеєм, перлиною на березі Чорного моря називають Кримські гори та
Південний берег Криму. Охарактеризуйте цей чудовий куточок природи України. Які об'єкти мають
всесвітнє значення? (12 балів)
2. «Обличчя» будь-якої держави – це насамперед люди, її населення. В Україні воно не однорідне і
складається з багатьох народів, які створюють неповторний колорит у регіонах свого проживання.
Охарактеризуйте національний склад населення України та етнографічні групи українців. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему або таблицю «Агломерації України». (6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на протилежному боці земної кулі від вашої місцевості
(точка-антипод). (6 балів)
3. Підписати на контурній карті такі родовища корисних копалин України: Артемівське, Керченське,
Криворізьке, Іршанське, Штормове, Шебелинське, Трускавецьке, Миргородське. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
4. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63:А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля:А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
10 клас
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Творчі завдання
1. За оцінками експертів у 2020 році 2/3 населення світу проживатиме у містах. Розв’язання проблем міста
нині є пріоритетним завданням для усіх країн світу. Розкрийте географічні проблеми сучасних міст,
запропонуйте шляхи їх розв’язання. Спрогнозуйте, в якій частині земної кулі можливе формування нових
мегалополісів. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення України це не лише ознака культури будьякого громадянина нашої держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ. Підтвердіть дані слова
конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150; Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті конституційні монархії (Швеція, Данія, Нідерланди, Іспанія, Японія, Марокко,
Малайзія, Люксембург). ( 8 балів)
3.Скласти схему «Типологія сучасних країн світу». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого етнографічного району, як: а)
Бойківщина; б) Гуцульщина; в) Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать: а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б) туристичні; в) дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить:
а) Саргасове;
б) Охотське; в) Карське;
г) Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали: а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в) тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка: а) Міссісіпі;
б) Святого Лаврентія; в) Колорадо;
г) Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді: а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г) поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г) 1 : 500 000 000.
Творчі завдання
1.Дайте класифікацію країн сучасного світу за формою державного управління. Чи існує зв’язок між
формою державного управління і рівнем економічного розвитку? Відповідь обґрунтуйте.
(12 балів)
2.Складіть текст уявної геологічної екскурсії територією України. Обґрунтуйте кількість зупинок – точок для
опису перетнутих великих геотектонічних структур, їх повинно бути не менше шести. Складіть опис
геологічної будови на кожній із зупинок. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу 1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань
між цими пунктами на карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2. Співдружність націй (відома як Британська Співдружність) — асоціація незалежних держав, що раніше
входили в Британську імперію, які визнають британського монарха як символ вільного єднання. Станом на 14
жовтня 2014 року налічує 53 члени. На контурній карті підписати 8 країн асоціації та їхні столиці. (Велика
Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Індія, Південноафриканська Республіка, Сінгапур, Шрі-Ланка).
(8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б сприяли поліпшенню стану довкілля.
Нестандартність рішення має поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Бруней – це країна, які за формою правління відноситься до:
а) теократичних монархій;
б) абсолютних монархій;
в) конституційних монархій;
г) парламентських республік.
2. Низькі показники народжуваності й смертності, уповільнений темп природного приросту населення
характерні для країн:
а) Африки;
б) Азії; в) Латинської Америки;
г) Європи та Англо-Америки.
3. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка;
г) Горлівка.
4. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська западина.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
г) 0 оС.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя барометр показує 710 мм. рт. ст., а на
вершині 470 мм. рт. ст. а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м. Суми, якщо на місцевості вона становить
330 км. а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм;
в) 1 см 36 мм; г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна
довгота пункту А складає:а) 32º сх.д; б) 28 ºсх.д;
в) 22º сх.д;
г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г) на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи географії, засновником першого науководослідницького інституту географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки: а) Південний Буг; б) Прут;в) Дунай;
г) Дністер.
Творчі завдання
1.У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами важливе
місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації.
Назвіть і опишіть найвпливовіші міжнародні організації, як відрізняється роль загальнополітичних і
спеціальних міжнародних організацій. (12 балів)
2.Сучасні мікрорайони міст, яскраві будинки сіл, міцні промислові і сільськогосподарські об'єкти, нові
лікарні, школи, торговельні і культурні центри – це результат діяльності будівельного комплексу. Складіть
опис промисловості будівельних матеріалів України. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Якби Північне полярне коло проходило через Київ, то якою була: а) широта північного тропіка; б) широта
північного полюса. (6 балів)
2. Підпишіть на контурній карті 8 країн та їхні столиці, що є конституційними монархіями. (8 балів)
3. 3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут, магнітне схилення
східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час на 16 хв., то географічна довгота пункту
А складає: а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
2. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід; в) на північний захід;
г) на південний захід.
4. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
5. На якій широті Сонце не може бути у зеніті: а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
6. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери;
в) мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
7. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:а) Південний Буг;б) Прут; в) Дунай; г) Дністер.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г) субурбанізація.
10. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. Країна ЄС, яка відмовилась вводити в грошовий обіг євро на своїй території і зберегла власну:
а) Німеччина; б) Італія; в) Велика Британія; г) Франція.
5. Мова, яка найближча до угорської (входить в ту саму мовну групу):
а) італійська; в) албанська; б) норвезька; г) фінська.
Творчі завдання 1. Поясніть, чим зумовлена необхідність проведення реформ у сільському господарстві
України. Оцініть можливості подальшого розвитку сільського господарства України. 12 бал
2. Скласти порівняльну характеристику трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах
господарства країн і регіонів світу. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. а) У селищі Іванівка в 2005 р. проживало 6 000 жителів. За рік тут народилося 54 дітей, померло 78
людей. Визначте коефіцієнт природного приросту населення за 2006 рік. (3 бали)
б) Як змінилася густота населення Полтавської області (площа – 28,8 тис. км2), якщо в 1993 році чисельність її
населення становила 1 770 тис. жителів, а в 2007 році – 1 535 тис. жителів?
(3 бали)
2. За зразком заповніть таблицю (Калахарі, Нектон, Каботаж, Морена, «Олов’яний пояс», НАФТА, «Мідний
пояс», Суфозія): (8 балів)
Об’єкт чи явище
До якої групи об’єктів чи явищ
Де поширені, місце розташування
належить?
Зразок:
затока
Чорне море (узбережжя України)
Каркінітська
3. . Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними
рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г)
бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
Тестові завдання
(10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське море
2. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена Г
Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
3. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
4. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні
В гідротехнічні
Г біологічні
6. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
7. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси Б мінеральні ресурси В рекреаційні ресурси Г виробнича інфраструктура
8. Як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на
відстані 200 морських миль від берега?
А виключна економічна зона
Б територіальні води
В відкрите море (відкритий водний простір)
Г внутрішні води
9. Виберіть варіант, у якому обидві названі країни є федеративними республіками.
А Бразилія, Японія Б Австрія, Швеція В Росія, Індія Г Канада, Марокко
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік (у млн осіб)
якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 39 ‰,
смертність – 16 ‰, еміграція – 1 ‰, імміграція – 3 ‰. А 100,5 млн Б 101,5 млн В 102,5 млн Г 103,5 млн
Творчі завдання
1. Визначте галузі господарства України, що сприяють інтеграції країни в світову економіку. Дайте їх коротку
характеристику. (12 балів)
2. Назвіть сучасні форми державного правління. Дайте їм коротку характеристику. Як, на вашу думку, форма
державного правління впливає на розвиток економіки країни. 12 балів
Завдання практичного туру
1. Складіть геохронологічну таблицю. Відобразіть в ній ери, періоди, основні етапи горотворення, основні
події навколишнього світу, утворення корисних копалин. (6 балів)
2. Без зайвих підписів, схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: літосфера; зимовий
мусон; антициклон; статево-віковий склад населення України; магнітний азимут; перший годинний пояс. (6
балів)
3. 1)Визначте географічну широту пункту А, якщо висота Сонця ополудні в ньому на 12º вища, ніж у пункті Б
(46º пн.ш.); географічну широту пункту В, якщо полуднева висота Сонця в ньому на 23º нижча, ніж у пункті
Б. (3 бали)
2). За київським поясним і місцевим часом 12 год. 00 хв. Визначте географічну довготу пункту А, якщо його
місцевий час 18 год. 30 хв. (3 бали)
Тестові завдання (10 балів)
1. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу. Яка назва цього
моря?
А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі, Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
3. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
4. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С. А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
6. Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г енергетичні
7. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?
А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів
В смертністьбільша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
8. Членом якої міжнародної організації є Україна? А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
9. У якому рядку вказано групу країн ЄС, де хоча б одна країна не є членом НАТО?
А Бельгія, Нідерланди, Люксембург
Б Італія, Іспанія, Польща
В Австрія, Греція, Данія
Г Естонія, Латвія, Литва
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо
показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність –
18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰. А 100,5 млн осіб Б 101,5 млн осіб В 102,5 млн осіб Г 103,5 млн о.
Творчі завдання
1. З огляду на основні напрямки роботи визначте методи досліджень, які використовували видатні
економгеографи світу. Свої думки підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
2. Порівняйте «плюси» і «мінуси» розвитку в Україні традиційної та альтернативної енергетики. Зробіть
висновки. Обґрунтуйте доцільність розвитку у вашій місцевості тих чи інших видів енергії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Визначте географічні об’єкти і розподіліть їх відповідно до материків: Босфор, Бангкок, Балатон, Анкара,
Долина Смерті, Чарапунджі, Верхоянськ, Аконкагуа, Гальїнас, Асканія Нова, Анхель, Ялпуг; Берда, Мадрид,
Гаїті, Йокогама, Канберра, Сідней, Каїр, Косцюшко, Еребус. (7 балів)
Євразія
Африка
Пн. Америка Пд.
Антарктида
Австралія
Америка
Говерла
–
гора(Карпати)
2.Накресліть схему лісовиробничого комплексу України (5 балів)
3. Розв'яжіть задачу з повним приведенням ходу рішення. (6 балів)
Горизонтальний кут, виміряний під час сходу Сонця, становить 1200 . Визначте, коли зійшло і зайшло
Сонце та яка тривалість дня.
Тестові завдання
8. Укажіть варіант відповіді, де правильно наведено напрямок вітру:
а) 760 мм → 767 мм; б)759 мм → 764 мм; в)762 мм → 756 мм; г)764 мм → 770 мм.
9. Виберіть правильне твердження:
а) наймолодші відклади на території України – палеогенові;
б) наймолодші відклади на території України – неогенові;
в) наймолодші відклади на території України – четвертинні;
г) наймолодші відклади на території України – крейдові.
10. Укажіть мінерал, який називають «хлібним» каменем, оскільки його використовують для виробництва
добрив (суперфосфатів):
а) кварц,
б) гіпс;
в) апатит;
г) флюорит.
4. Яка з наведених «формул відтворення» населення України характеризує сучасну демографічну ситуацію?
а) 12,9 – 12,1 = 0,8; б) 11,0 – 16,3= -5,3
в) 17,7 – 25,3= -7,6 г) 5,6 – 17,2= -12,4
5. Укажіть, яке твердження щодо розташування електростанцій України неправильне:
б) Кременчуцька ГЕС розміщена у Полтавській області;
в) Південноукраїнська АЕС розміщена у Миколаївській області;
г) Добротвірська ТЕС розміщена у Львівській області;
д) Ладижинська ГЕС розміщена у Черкаській області.
6. Виділіть провідний чинник розміщення підприємств з виплавки легких металів:
е) сировинний; б) паливний; в) електроенергетичний; г) споживчий.
7. У Південній Америці є держава, назва якої пов’язана з її географічним положенням. Столицею цієї
держави є:
А) Буенос-Айрес;
Б) Ріо-де-Жанейро;
В) Кіто;
Г) Ла-Пас.
8. Згідно з міжнародною конвенцією ширина територіальних вод не повинна перевищувати:
а) 20 морських миль; б) 15 морських миль; в) 25 морських миль; г) 12 морських миль.
9. Виберіть державу з федеративним устроєм: а) Італія; б) Японія; в) США; г) Франція.
10. Виберіть країну Африки, яка має найбільшу кількість жителів:а) Єгипет; б) Нігерія; в) Ефіопія; г) ПАР.
Творчі завдання
1. Оцініть можливості мінерально-сировинної бази України в розвитку вітчизняної кольорової металургії .
(12 б.)
2. Головні ознаки (характеристики) населення світу визначаються демографічними процесами. Вкажіть їх.
Свої твердження доведіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з умовними знаками.
Від криниці учні вирушили ґрунтовою дорогою на схід і пройшли 300м. Праворуч від дороги було
рідколісся, а ліворуч — болото. Через дерев'яний міст переправилися на другий берег річки, яка тече з
північного сходу на південний захід і має ширину 70м. Далі рухалися просікою через листяний ліс у південносхідному напрямі і пройшли нею 250м до будинку лісника. (6 балів)
1.Заповніть таблицю за зразком.( Аляска, Еребус, Ейр, Кенія, Чімборасо, Лабрадор, Товтри, Камула, Тітікака,
Калахарі, Тянь-Шань, Колорадо, Тигр, Тайвань) (7 балів)
№ Назва географічного Географічний об’єкт
Географічне положення
об’єкту
1. Фудзіяма
Гора, вулкан
Японія, о. Хонсю
2. Місто М знаходиться в північній півкулі. Відстань від міста М до Північного полюсу в 2 рази більша, ніж
відстань від точки М до екватора, а кутова відстань від міста М до Гринвіцького меридіана в 5 разів менша від
максимально можливої довготи. Визначіть координати міста М, якщо відомо, що Сонце в ньому сходить
раніше, ніж на Гринвіцькому меридіані.
(6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Від полюсів до помірних широт обох півкуль дмуть:
а) пасати, б) мусони, в) стокові вітри, д) західні вітри помірних широт.
2. Який материк вважають «найсухішим» на планеті: а) Африка, б) Антарктида, в) Австралія, г) Азія.
3. В яких горах знаходиться льодовик Федченка, один з найбільших у світі:
а) Гімалаї, б) Памір, в) Тянь-Шань, г) Гіндукуш.
4. Назва якого материка походить від назв сторін горизонту:
а) Євразія, б) Австралія, в) Антарктида, г) Африка.
5. Найбільшим островом у Чорному морі є: а) Довгий, б) Бірючий, в) Джарилгач, г) Зміїний.
6. Що являє собою в будові земної кори Деканське плоскогір’я:
а)область кайнозойської складчастості, б) область палеозойської складчастості,
в) платформу,
г) область байкальської складчастості.
7. Яка зі столиць розташована на р. Дунай: а) Прага,
б) Бухарест,
в) Будапешт,
г) Варшава.
8. Назвіть країну найбільшого виробника льону: а) Франція, б) Росія, в) Китай, г) Білорусія.
9. Назвіть центр тракторобудування у Росії: а) Челябінськ, б) Магнітогорськ, в) Владивосток, г) Оренбург.
10. Куди направлені основні вантажопотоки залізної руди з Австралії:
а) до Європи, б) до Африки, в) до Японії, г) до Китаю.
Творчі завдання
1. Країни можна класифікувати за площею, населенням та іншими ознаками. Наведіть приклади існуючих
класифікацій. Якщо можете, запропонуйте свої класифікації.(12 балів)
2. Соціальна сфера в багатьох розвинених країнах світу є лідером у валовому внутрішньому продукті.
Опишіть розвиток даної галузі в Україні на сучасному етапі та в перспективі. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Заповніть таблицю за зразком: Заваллівське, Микитівське, Побузьке, Мужієвське, Єфремівське,
Іршанське, Яворівські, Качанівське. (8 балів)
Назва родовища
Нікопольське
Вид ресурсу
Місцезнаходження
Марганець
Дніпропетровська область
2. На початку року в країні Z проживало 10 млн. осіб, наприкінці року – 11,5 млн. осіб. Природний приріст
склав 250 тис. осіб. Обчисліть сальдо міграції населення за рік та його частку від загального приросту
чисельності населення. Використайте наступні позначення: S0– чисельність населення на початку року; S1
– чисельність населення наприкінці року, PР – природний приріст населення, МР – сальдо міграції, Х –
частка міграції в загальному прирості населення. (6 балів)
3. Використавши масштаб в 1см 100м, накресліть шлях руху з умовними знаками. Від криниці учні вирушили
ґрунтовою дорогою на схід і пройшли 300м. З правої сторони дороги було рідколісся, а зліва — болото. Через
дерев'яний міст переправилися на другий берег річки, яка тече з північного сходу на південний захід і має
ширину 70м. Далі рухалися просікою через листяний ліс у південно-східному напрямі і пройшли нею 250м до
будинку лісника. (7 балів)
Тестові завдання
1. Назвіть правильну відповідь, де вказані материки «Нового світу»:
а) Південна Америка, Австралія, Євразія; б) Євразія, Австралія, Африка;
в) Австралія, Південна Америка, Північна Америка; г) Антарктида, Африка, Австралія.
2. Наймолодшою епохою горотворення є: а) Альпійська; б) Герцинська; в) Байкальська; г) Каледонська.
3. Типовими для Українського Полісся є ґрунти:
а) типові чорноземи; б) каштанові; в) сірі лісові; г) дерново-підзолисті.
4. Україна має найкоротший кордон з … А. Польщею;
Б. Угорщиною;В. Словаччиною;
Г. Молдовою
5. Знайдіть, чому дорівнює солоність Азовського моря, якщо в 1 л його міститься 15 г солі.
А. 1,5 ‰
Б. 150‰
В.15 ‰
Г. 1500 ‰
6. У який період року витрата води у річці Амур найбільша: А. Зима.
Б. Весна.
В. Літо.
Г. Осінь
7. Який з природоохоронних об’єктів знаходиться в межах степової зони:
А. Розточчя. Б. Медобори. В. Кам’яні Могили.
Г. Карадаг
8. Яка з наведених країн є членом ОПЕК. А. Венесуела. Б. Мексика. В. Азербайджан. Г. Малайзія
. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО: А. Відень, Б. Рим, В. Париж,
Г. Женева.
10. Яка народність становить 95% населення Китаю? А. Тай;
Б. Хань; В. Мяо;
Творчі завдання
1. Назвіть приклади складових економічного потенціалу України. Які з них добре представлені у вашій
місцевості. (12 балів)
2. «Ми живемо у час бурхливих політичних подій». ПРОКОМЕНТУЙТЕ ДАНІ СЛОВА. Свої думки
підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. У наведеному списку містяться назви природних об’єктів та явищ, характерних для різних районів світу:
сельва, джунглі, ваді, самум, крік, хамада, атол, чинук, пампа, прерія, ерг, парамос, планктон, дюна, бархан,
скреб. Розділить усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть
таблицю. Урахуйте, що деякі слова можуть бути віднесені до декількох груп. Дайте коротке пояснення даних
назв.
(8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми острівець рослинності
посеред пустелі…
2. Визначте вантажообіг залізничного транспорту за рік між містами Донецьк та Дніпропетровськ за
наступними даним: відстань між містами Донецьк і Дніпропетровськ біля 260 км., вартість перевезення 1 т.
вантажу на 10 км. – 2 грн., за добу перевозиться – 6 тис. т. (6 балів)
3. Складіть схему «Типологія країн світу». Наведіть приклади держав до кожного виділеного типу. (8 балів)
Тестові завдання (15 балів)
1. Яка картографічна проекція використовується переважно для зображення Арктики й Антарктики:
а. циліндрична, б. азимутальна, в. конічна, г. псевдоциліндрична.
2. Як називаються гирла річок на півночі Азії, що глибоко вдаються в сушу:
а. естуарій, б. губа, в. лиман, г. затока.
3. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:а. Відень, б. Рим, в. Париж, г. Женева.
4. Які ґрунти є типовими для пустель: а) каштанові, б) чорноземи, в) сіроземи та сіро-бурі, г) жовтоземи
5. Яка річка витікає з озера Байкал: а) Селенга, б) Лена, в) Ангара, г) Єнісей
6. Де знаходиться полюс холоду північної півкулі:
а) Земля Франца-Йосифа, б) Чукотський півострів, в) Оймякон, г) Гренландія.
7. Яку країну називають батьківщиною кавового дерева:
а) Ефіопія, б) Бразилія, в) Колумбія, г) Венесуела.
8. Основним центром титаномагнієвої промисловості в Україні є:
а) Запоріжжя;
б) Миколаїв;
в) Костянтинівка;
г) Побузьке.
9. Головною продукцією експорту Бразилії є:
а) кава, пшениця, залізна руда;
в) кава, залізна руда, соя;
б) пшениця, нафта, фрукти;
г) соя, нафта, кава.
10. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України?:
а)класи, типи,види;
в) райони, підрайони, ареали;
б) зони, підзони, райони;
г) країни, провінції, області.
11. В якій частині світу налічується найбільше суверенних держав?
а) Азії;
б) Америці;
в) Африці;
г) Європі.
12. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією Тихого океану і вулканом Ключевська
Сопка, якщо вистота перерізу рельєфу становить 200м? а) 23;
б) 12;
в) 42;
г) 3.
13. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:
а) фінсько-угорська; в) германська; б) романська; г) іранська
Творчі завдання
1. Формування політичної карти світу налічує декілька тисячоліть. Визначте основні етапи її
формування. Вкажіть, які країни утворилися за останні 10-20 років та які причини сприяли даним
процесам. (12 балів)
2. Чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі галузі промисловості України. Це основна
експортна галузь країни. Охарактеризуйте чорну металургію України, які проблеми галузі є
надзвичайно актуальними на сучасному етапі. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типологія країн сучасного світу». (6 балів)
2. На початок року в країні А проживало 10 млн осіб. Визначте кількість жителів країни на кінець року,
якщо народжуваність за рік складала 13 ‰ , смертність - 14 ‰ , а сальдо міграції додатнє і дорівнює 130
тис. осіб. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, що входять до складу ОПЕК. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2. Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має такі географічні координати - 49˚15' пн.
ш., 40˚13' сх. д.: А. с. Грем'яч. Б. мис Сарич. В. с. Соломонове. Г. С. Червона Зірка.
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення:
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г. Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім. Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська. Г. Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан.
Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г. Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г. Життєдіяльність морських організмів.
Творчі завдання
1. Вкажіть критерії та наведіть конкретні приклади типології країн сучасного світу. Запропонуйте власну
типологію країн світу. (12 балів)
2. Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на нього менше, ніж
на інші галузі, впливають природні умови і ресурси. Однак є чинники, без урахування яких воно не може
ефективно розвиватися. Опишіть машинобудування України, враховуючи сучасні підходи до розміщення
підприємств. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типи міжнародних організацій сучасного світу» (6 балів)
2. На карті якого масштабу парк займає площу 1 см² якщо на карті масштабу 1 : 10 000 він має площу 25
см². (6 балів)
3. На контурній карті підписати найбільші агломерації світу: Токіо, Сан-Паулу, Мумбаї, Мехіко,
Шанхай, Колката, Каїр, Джакарта. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду України природний заповідник:
А. Шацький. Б. Дунайський. В. «Медобори».
Г. Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональні типи природних
комплексів світу: А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1: 2000:
А. План місцевості. Б. Географічна карта. В. Топографічна карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід – Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: А. 50%. Б. 90%. В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає більша частина Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської областей: А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел: А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756 мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім: А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному
меридіані мають географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Творчі завдання
1. Людина є головним багатством будь-якої країни. Ось чому така велика увага на сучасному етапі
приділяється дослідженню найрізноматніших характеристик населення. Визначте та
опишіть
демографічні процеси, що відбуваються в сучасному світі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній політиці. Використовуючи внутрішній
потенціал кожного економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в соціально-економічному
розвитку країни. Вирішення даної проблеми покажіть на прикладі Придніпровського економічного
району. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузевий склад хімічного комплексу України». (6 балів)
2. За даними таблиці 1 побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте середньорічну температуру повітря, річну суму
опадів, річну амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип клімату даного населеного
пункту (10 балів)
Місяці
І
ІІ
Ш
ІV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
0
Температура, С 8,2
9,1
10,8
13,8
17,6
21,3
24,2
23,9
21,0
17,3
12,6
9,3
Опади, мм
89
70
69
61
52
34
17
24
66
96
110
100
3. На контурній карті підписати 8 країн, які за формою державного управління є конституційними
монархіями. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ? а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи літосферних плит; г) вертикальні рухи
блоків земної кори та її перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б) Перуанська; в) Східно-Австралійська;
г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується повільними коливальними рухами земної кори:
а) Кримські гори; б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори Тянь-Шань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г) внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн.
ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6 годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав: а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда, пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?
а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті світу, виконаній в циліндричній проекції? а)
так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г) Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнює 1800 ?а) весняного і
осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в) зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами, важливе
місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні
організації. Охарактеризуйте роль та місце міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній політиці. Використовуючи внутрішній
потенціал кожного економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в соціально-економічному
розвитку країни. Вирішення даної проблеми покажіть на прикладі Карпатського ек. району. (12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Класифікація ландшафтів України».
(6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця, дорівнював 120˚. Визначте,
коли зійшло і зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають федеративну форму адміністративно-територіального
устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
5. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України: А. 1940. Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:А. Байкал. Б. Верхнє.В. Ладозьке. Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами, важливе
місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні
організації. Охарактеризуйте роль та місце міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній політиці. Використовуючи внутрішній
потенціал кожного економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в соціально-економічному
розвитку країни. Вирішення даної проблеми покажіть на прикладі Північно-Західного економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузева структура чорної металургії України».
(6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на протилежному боці земної кулі від вашої місцевості
(точка-антипод). (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають унітарну форму адміністративно-територіального
устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
6. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:
А. 1940.
Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:А. Байкал. Б. Верхнє.В. Ладозьке. Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:А.Гібралтарська.Б.Дрейка.В. Берингова.Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Творчі завдання
1. За оцінками експертів у 2020 році 2/3 населення світу проживатиме у містах. Розв’язання проблем міста
нині є пріоритетним завданням для усіх країн світу. Розкрийте географічні проблеми сучасних міст,
запропонуйте шляхи їх розв’язання. Спрогнозуйте, в якій частині земної кулі можливе формування нових
мегалополісів. (12 балів)
2.Уміти правильно визначати економіко-географічне положення України це не лише ознака культури будьякого громадянина нашої держави, а й дуже потрібна і корисна для кожної людини річ. Підтвердіть дані слова
конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. Відомо прямокутні координати точок А і В: А (Х=5585150; Y=4757325);
В ( Х=3585300; Y=49573225). Яка з цих двох точок знаходиться ближче до екватора і на скільки? (6 балів)
2. Підписати на контурній карті конституційні монархії (Швеція, Данія, Нідерланди, Іспанія, Японія, Марокко,
Малайзія, Люксембург). ( 8 балів)
3.Скласти схему «Типологія сучасних країн світу». (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1.Поза межами України знаходиться більша частина території такого етнографічного району, як: а)
Бойківщина; б) Гуцульщина; в) Лемківщина; г) Галичина.
2. До внутрішніх процесів належать: а) робота вітру;
б) робота води; в) вулканізм; г) вивітрювання.
3. За змістом розрізняють такі географічні карти:
а) загальногеографічні;
б) туристичні; в) дрібномасштабні;
г) тематичні.
4. До морів Північного Льодовитого океану належить: а) Саргасове;б) Охотське; в) Карське;
г)Балтійське.
5. Першими материк Австралія відкривали: а) іспанці;
б) англійці; в) португальці; г) голландці.
6. У Південній Америці немає кліматичного поясу:
а) помірного;
б) екваторіального; в) арктичного;
в) тропічного.
7. Великий Каньйон утворює річка: а) Міссісіпі;б) Святого Лаврентія; в) Колорадо;
г) Колумбія.
8. Назвіть вулкан в Антарктиді:а) Етна;
б) Фарадей;
в) Кракатау; г) Еребус.
9. Назвіть об’єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім’ям Ф.Е. Фальц-Фейна:
а) Карпатський;
б) Асканія Нова;
в) Дунайський; г) Чорноморський.
10. Картографічна проекція, що найбільшою мірою придатна для зображення території материка Антарктида:
а) конічна;
б) циліндрична; в) азимутальна;
г) поліконічна.
11. Найкоротшою є паралель: а) 0о; б) 40о; в) 60о; г) 80о.
12. Топографічними називають карти, що мають масштаб:
а) 1 : 100 000; б) 1 : 100 000 000; в) 1 : 500 000; г) 1 : 500 000 000.
Творчі завдання
1.Дайте класифікацію країн сучасного світу за формою державного управління. Чи існує зв’язок між
формою державного управління і рівнем економічного розвитку? Відповідь обґрунтуйте. Наведіть
конкретні приклади.
(12 балів)
2.Дати характеристику адміністративно-територіального устрою України. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що
удосконалення адміністративно-територіального устрою України є одним з найголовніших завдань для
подальшого розвитку нашої держави. Охарактеризуйте проблеми та запропонуйте можливі напрямки
вдосконалення адміністративно-територіального поділу України.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1.Відстань між двома населеними пунктами на карті масштабу 1:200000 становить 2 см. Якою буде відстань
між цими пунктами на карті масштабу 1:50000? (6 балів)
2. Співдружність націй (відома як Британська Співдружність) — асоціація незалежних держав, що раніше
входили в Британську імперію, які визнають британського монарха як символ вільного єднання. Станом на 14
жовтня 2014 року налічує 53 члени. На контурній карті підписати 8 країн асоціації та їхні столиці. (Велика
Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Індія, Південноафриканська Республіка, Сінгапур, Шрі-Ланка).
(8 балів)
3.На прикладі Житомирської області запропонуйте заходи, які б сприяли поліпшенню стану довкілля.
Нестандартність рішення має поєднуватись з реалістичністю та практичною цінністю. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Бруней – це країна, які за формою правління відноситься до: а) теократичних монархій;
б)
абсолютних монархій; в) конституційних монархій;
г) парламентських республік.
2. Низькі показники народжуваності й смертності, уповільнений темп природного приросту населення
характерні для країн: а) Африки;
б) Азії; в) Латинської Америки;
г) Європи та Англо-Америки.
3. Місто Донецької області, де не видобувається і ніколи не видобувалося вугілля:
а) Донецьк; б) Маріуполь; в) Макіївка;
г) Горлівка.
4. Визначте тектонічну структуру до якої приурочена Приазовська височина:
а) Донецька складчаста область;
в) Воронезький кристалічний масив;
б) Український кристалічний щит;
г) Причорноморська западина.
5. Визначте температуру на висоті 2000 м, якщо біля підніжжя вона становить +22оС:
а) +20 оС;
б) +10 оС;
в) –10 оС;
г) 0 оС.
6. Обчисліть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підніжжя барометр показує 710 мм. рт. ст., а на
вершині 470 мм. рт. ст. а) 240 м;
б) 2400 м;
в) 2040 м;
г) 1440 м.
7. Обчисліть відстань на карті масштабу 1: 4500000 між м. Київ і м. Суми, якщо на місцевості вона становить
330 км.: а) 7 см 3 мм;
б) 13 см 6 мм; в) 1 см 36 мм; г) 0,73 см.
8. Якщо в пункті А місцевий час взимку відстає від київського поясного часу на 32 хвилини, то географічна
довгота пункту А складає: а) 32º сх.д;
б) 28 ºсх.д; в) 22º сх.д; г) 38º сх.д.
9. 22 червня день і ніч мають однакову тривалість:
а) на Пн. тропіку;
в) на Пн. полюсі; б) на Пд. тропіку;
г) на екваторі.
10. Кут між географічним та магнітним меридіанами називають:
а) дійсним азимутом;
б) магнітним азимутом;
в) магнітним схиленням;
г) географічним азимутом.
11. Хто з учених є фундатором української національної школи географії, засновником першого науководослідницького інституту географії та картографії?:
а) С.Рудницький;
б) В.Докучаєв; в) П.Чубинський;
г) Г.Л. де Боплан.
12. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:
а) Південний Буг;
б) Прут; в) Дунай;
г) Дністер.
Творчі завдання
1.Один з відомих канадських державних діячів так писав про свою країну: «У Канади надто мало історії та
занадто багато географії». Підтвердіть дані слова конкретними прикладами та складіть комплексну економікогеографічну характеристику Канади. (12 балів)
2.Сучасні мікрорайони міст, яскраві будинки сіл, міцні промислові і сільськогосподарські об'єкти, нові
лікарні, школи, торговельні і культурні центри – це результат діяльності будівельного комплексу. Складіть
опис промисловості будівельних матеріалів України. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Якби Північне полярне коло проходило через Київ, то якою була: а) широта північного тропіка; б) широта
північного полюса. (6 балів)
2. Підпишіть на контурній карті 8 країн та їхні столиці, що є конституційними монархіями. (8 балів)
3. 3.Скласти схему, на якій показати магнітний азимут, дійсний азимут, дирекційний кут, магнітне схилення
східне. (10 балів)
Тестові завдання (12 балів)
1. Якщо в пункті А місцевий час випереджає Київський поясний час на 16 хв., то географічна довгота пункту
А складає: а) 36°сх.д.; б) 24°сх.д; в) 26°сх.д; в) 34°сх.д;
2. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. У якому напрямі потрібно рухатись, якщо азимут становить 135°?
а) на північний схід;
б) на південний схід; в) на північний захід;
г) на південний захід.
4. Оберіть правильний варіант перетворення числового масштабу в іменований:
а) 1:75000 (в 1 см 7,5 км);
в) 1:30000000 (в 1 см 300 км);
б) 1:50000 (в 1 см 500 км):
г) 1: 2500000 (в 1 см 2500 км).
5. На якій широті Сонце не може бути у зеніті:а) 1° пн.ш.;
б) 2° пд. ш.; в) 24° пн.ш.;
г) 22° пн.ш.
6. Кам’яновугільний (карбон) період відноситься до:
а) протерозойської ери;
б) палеозойської ери; в) мезозойської ери ;
г) кайнозойської ери;
7. Межа України з Молдовою проходить по долині річки:а) Південний Буг;б) Прут; в) Дунай; г) Дністер.
8. Історико-етнографічна назва території, яку займає Чернівецька область:
а) Поділля;
б) Буковина;
в) Галичина;
г) Холмщина.
9. Процес росту і розвитку приміських зон великих міст називається:
а) агломерація;
б) урбанізація;
в) мегаполіс;
г) субурбанізація.
10. Адміністративна область України, яка межує з чотирма іноземними державами:
а) Львівська;
б) Чернівецька; в) Закарпатська; г) Одеська.
3. Країна ЄС, яка відмовилась вводити в грошовий обіг євро на своїй території і зберегла власну: а)
Німеччина; б) Італія; в) Велика Британія; г) Франція.
5. Мова, яка найближча до угорської (входить в ту саму мовну групу):
а) італійська; в) албанська; б) норвезька; г) фінська.
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте забезпеченість країн Західної Європи природними ресурсами. 12 балів
2.. Охарактеризуйте чинники високого індустріального розвитку господарства сучасної Японії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Складіть коротку характеристику даних географічних об'єктів та понять: Калахарі, Нектон, Каботаж,
Морена, «Олов’яний пояс», НАФТА, «Мідний пояс», Суфозія): (8 балів)
2. а) У селищі Іванівка в 2005 р. проживало 6 000 жителів. За рік тут народилося 54 дітей, померло 78 людей.
Визначте коефіцієнт природного приросту населення за 2007 рік. 3 бали
б) Як змінилася густота населення Полтавської області (площа – 28,8 тис. км2), якщо в 1993 році чисельність її
населення становила 1 770 тис. жителів, а в 2007 році – 1 535 тис. жителів?
3 бали
3. Схематично відобразіть зміст понять, пов’язаних з рухами повітря в атмосфері (цими схематичними
рисунками спробуйте пояснити механізм виникнення атмосферних явищ): а) вітер; б) пасати; в) мусони; г)
бризи; д) циклон; ж) антициклон. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Якій водоймі, що містить у назві слово «море», відповідає географічне поняття «море»?
А Каспійське море Б Мертве море В Київське море Г Охотське море
2. Укажіть групу водних об’єктів, що омивають береги лише Північної Америки.
А Баренцове море, море Лаптєвих, Берингова протока
Б затока Фанді, Гудзонова затока, море Баффіна В протока Дрейка, море Беллінсгаузена, море Амундсена Г
Торресова протока, Тасманове море, Бассова протока
3. Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?
А Болгарія
Б Грузія В Румунія
Г Туреччина
4. Укажіть еру утворення тріасових, юрських і крейдових відкладів у Кримських горах.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Які меліоративні заходи необхідно застосувати для зменшення кислотності грунту?
А фізичні
Б хімічні
В гідротехнічні
Г біологічні
6. Яке з перелічених нижче міст України має найбільшу кількість населення?
А Маріуполь
Б Кривий Ріг
В Вінниця
Г Чернівці
7. Як називаються антропогенні та природні об’єкти і явища, що використовуються для
відновлення та розвитку фізичних і духовних сил людини?
А технополіси Б мінеральні ресурси В рекреаційні ресурси Г виробнича інфраструктура
8. Як називається акваторія моря, що перебуває під контролем прибережної держави на
відстані 200 морських миль від берега?
А виключна економічна зона
Б територіальні води
В відкрите море (відкритий водний простір)
Г внутрішні води
9. Виберіть варіант, у якому обидві названі країни є федеративними республіками.
А Бразилія, Японія Б Австрія, Швеція В Росія, Індія Г Канада, Марокко
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік (у млн осіб)
якщо показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 39 ‰,
смертність – 16 ‰, еміграція – 1 ‰, імміграція – 3 ‰. А 100,5 млн Б 101,5 млн В 102,5 млн Г 103,5 млн
Творчі завдання
1. Використовуючи сучасні методи географічних досліджень, дайте характеристику природних умов та
природних ресурсів Харківської області. (12 балів)
2.
Складіть візитну картку Італії. Дайте характеристику основних галузей спеціалізації Італії.
(12 балів)
Завдання практичного туру
1. Схематично відобразіть схеми й профілі (без текстових коментарів, тільки з умовними позначеннями в
легенді): циклон у південній півкулі (у плані й розрізі); ділянка земної кори океанічного типу; куеста; статевовікова піраміда країни другого типу відтворення;; моноцентрична міська агломерація; генетичні горизонти
дерново-підзолистих ґрунтів; грабен. (6 балів)
2. Накресліть схему «Структура господарства Північно-Східного економічного району» 6 балів
3. Яка площа ріллі (у га), якщо на плані масштабу 1:5000 вона має форму трапеції з верхньою основою 24 мм,
і нижньою основою 40 мм, та висотою 16 мм? Ця ж ділянка на іншому картографічному зображенні має
площу 32 см2. Визначте масштаб другого картографічного зображення місцевості. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Три з указаних морів омивають Європу, а одне – іншу частину світу. Яка назва цього
моря? А Балтійське Б Північне
В Баренцове Г Охотське
3. Укажіть гірську країну, де витягнуті із півночі на південь паралельні гірські хребти
утворюють вузли з найбільшими вершинами: Аконкагуа, Котопахі, Чимборасо.
А Анди Б Великий Вододільний хребет В Гімалаї Г Аппалачі
3. Серед переліків озер світу вкажіть варіант, у якому названо лише озера Євразії.
А Байкал, Балхаш, Балатон
Б Вікторія, Велике Ведмеже, Верхнє
В Ейр, Чад, Ері
Г Танганьїка, Тітікака, Тана
4. Укажіть еру, до якої відноситься антропогеновий геологічний період.
А протерозойська Б палеозойська В мезозойська Г кайнозойська
5. Визначте середньосічневу температуру повітря на Ай-Петрінській яйлі (абсолютна
висота – 1346 м), коли відомо, що біля підніжжя в селищі Місхор (Ялта) цей показник
становить +4°С. А + 2°С
Б – 6°С
В – 4°С
Г – 8°С
6. Для характеристики якої групи ресурсів використовують такі показники:
теплозабезпеченість, ступінь зволоженості, континентальність клімату?
А рекреаційні
Б агрокліматичні
В водні
Г енергетичні
7. Унаслідок чого виникає депопуляція населення в державі?
А переважання іммігрантів над емігрантами
Б однакова кількість іммігрантів та емігрантів
В смертністьбільша за народжуваність і від’ємне сальдо міграції
Г незначний природний приріст і додатне сальдо міграції
8. Членом якої міжнародної організації є Україна? А ЄС
Б ООН
В НАТО
Г НАФТА
9. У якому рядку вказано групу країн ЄС, де хоча б одна країна не є членом НАТО?
А Бельгія, Нідерланди, Люксембург
Б Італія, Іспанія, Польща
В Австрія, Греція, Данія
Г Естонія, Латвія, Литва
10. Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо
показники руху населення в цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність –
18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.
А 100,5 млн осіб
Б 101,5 млн осіб
В 102,5 млн осіб
Г 103,5 млн осіб
Творчі завдання
1. Як ви вважаєте, чи є ресурсозабезпеченість визначальним фактором у житті суспільства? Проаналізуйте, до
яких наслідків приводить нерівномірність розподілу природних ресурсів по земній кулі? Наведіть приклади
(12 балів)
2. Поясніть, чому різні політичні епохи по-різному впливали на процес формування політичної карти світу.
Які тенденції ви спостерігаєте у формуванні політичної карти світу на початку ХХІ сторіччя? Свої думки
підтвердіть конкретними прикладами. (12 балів)
Завдання практичного туру
1. В наведеному переліку представлені природні об’єкти на явища, що зустрічаються в різних регіонах:
сельва, вомбат, ваді, самум, крік, хамада, ерг, чорнозем, пампа, прерія, оазис, яйла, дюна, бархан, скреб, буш,
бархан, торнадо, самум, червонозем. Дайте коротку характеристику даним природним об’єктам та явищам та.
Розділить усі слова на групи залежно від материків, до яких вони мають відношення, та заповніть таблицю.
( 8 балів)
Материк
Природні об’єкти або явища
Африка
Оазис— розташований біля природної водойми острівець рослинності
посеред пустелі…
2. Два міста знаходяться на одному меридіані, відстань на карті між ними становить 5,5 см. Одне місто
знаходиться на широті 50°пн.ш., інше на широті 52°пн.ш. Визначити масштаб карти. (6 балів)
3. Схематично й наочно відобразіть суть географічних об'єктів і явищ: зимовий мусон; магнітний азимут;
антициклон; статево-віковий склад населення України; конічна картографічна проекція. (6 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Визначте, яким буде атмосферний тиск на висоті 3 км, якщо на рівні моря він складає 780 мм рт. ст.
А. 480 мм рт. ст. Б. 680 мм рт. ст. В. 380 мм рт. ст. Г. 708 мм рт. ст.
2. Злиття яких двох річ дає початок річці Об? А. Бія і Том. Б. Бія і Катунь. В. Том і Чулим Г. Катунь і Том
3. У якому з переліків міст вказані тільки столиці держав.
А. Монреаль, Кейптаун, Париж.
Б. Каїр,Абуджа, Берлін.
В. Гамбург, Шанхай, Мехіко.
Г. Токіо, Марсель, Бомбей.
4.В якій країні Південної Америки знаходяться найбільші запаси селітри.
А. Чилі.
Б. Болівія. В. Бразилія. Г. Аргентина
5. Вирізніть групування форм рельєфу, яке відносить до водно-ерозійних.
А. Дюни, карстові печери, яри. Б. Печери, вирви, бархани. В. Яри, балки, долини.
6. Визначте, як називається низка родовищ корисних копалин, що простягнулася від району Катанги в
Демократичній республіці Конго через Замбію в Східну Африку.
А. Олов’яний пояс. Б. Мідний пояс. В. Свинцевий пояс. Г. Залізорудний пояс.
7.Яка з перерахованих територій не входить до складу Великобританії.
А. Англія.
Б. Бретань.
В. Шотландія.
Г. Уельс.
8. Завод повного металургійного циклу виробляє:
А. чавун, сталь, прокат,
Б. чавун, кокс, сталь,
В. сталь, прокат, труби.
9. Для сучасного світового господарства характерно:
А. домінування сільськогосподарського виробництва над промисловим;
Б. створення світових інтеграційних угрупувань, В. монокультурне господарство,
Г. рівномірний розподіл капіталу по всім країнам.
10. В якому з варіантів країни розставлені правильно у напрямку з півночі на південь:
А. Норвегія, Швейцарія, Бельгія, Італія
Б. Мексика, Гватемала, Панама, Нікарагуа;
В. Нігер, Нігерія, Конго, Зімбабве,
Г. Туреччина, Ірак, Ємен, Катар.
Творчі завдання
1. Проаналізуйте забезпеченість Світового океану природними ресурсами в залежності від географічної
широти та глибини. Зробіть висновок. (12 балів)
2. Охарактеризуйте причини, що визначають розміщення населення Північної Америки. Назвіть найбільші
міські агломерації материка. Які проблеми їх супроводжують? ( 12 балів )
Завдання практичного туру
1. Визначте площу озера (в га), якщо на карті масштабу 1:25 000 воно має форму кола із середнім діаметром
5,2 см. (5 балів)
2. Розв’яжіть задачу: Два міста України розташовані майже на одному меридіані. У день зимового
сонцестояння в цих містах висота Сонця опівдні становила відповідно 160 і 200. коли у Лондоні 4 год 16 хв, то
в цих пунктах місцевий час становить 6 год 18 хв. Визначити географічні координати цих міст та відстань між
ними в градусах і кілометрах. (8 балів)
3. Назвати 10 країн – членів геополітичної та економічної міжнародної організації АСЕАН та вказати їхні
столиці. (10 балів)
Тестові завдання (10 балів)
1. Знайдіть, чому дорівнює солоність Азовського моря, якщо в 1 л його міститься 15 г солі.
А. 1,5 ‰
Б. 150‰
В.15 ‰
Г. 1500 ‰
2. В якому з варіантів названі тільки притоки Дністра: А. Прут, Тиса, Тисмениця. Б. Збруч, Смотрич, Серет.
В. Інгулець, Стрий, Псел. Г, Всі перераховані варіанти вірні.
3. Назвіть основні типи боліт: А. Верхові, заплавні, льодовикові. Б. Верхові, низинні, перехідні.
В. Верхові, джерельні, заплавні. Г. Верхові, низинні, заплавні.
4. У який період року витрата води у річці Амур найбільша: А. Зима.
Б. Весна.
В. Літо.
Г. Осінь
5. Який з природоохоронних об’єктів знаходиться в межах степової зони:
А. Розточчя. Б. Медобори. В. Кам’яні Могили.
Г. Карадаг
6. Яка з наведених країн є членом ОПЕК. А. Венесуела. Б. Мексика. В. Азербайджан. Г. Малайзія
7. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО: А. Відень,Б. Рим, В. Париж,
Г. Женева.
8. У якому районі США знаходиться «автомобільна столиця світу» та «Американський Рур», один з
найбільших аеропортів світу «О'Хара» та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, сої, худоби?
А Атлантичному узбережжі Б Гірських штатах В Каліфорнії Г Приозер’ї
9. Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин?
А споживчий, транспортний, енергетичний Б транспортний, енергетичний, водний
В трудових ресурсів, науковий, екологічний Г сировинний, споживчий, трудових ресурсів
10. Яка народність становить 95% населення Китаю?А. Тай;
Б. Хань; В. Мяо;
Г. Уйгури.
Творчі завдання
1. Охарактеризуйте роль міжнародних організацій на сучасному етапі. Назвіть та дайте коротку
характеристику найбільших регіональних міжнародних утворень. 12 балів.
2. Використовуючи типовий план, дайте економіко-географічну характеристику Молдови. Вказати
характер зв’язків між Україною та Молдовою. (12 балів)
Завдання практичного туру
1.Заповніть таблицю за зразком.( Аляска, Еребус, Ейр, Кенія, Чімборасо, Лабрадор, Товтри, Камула, Тітікака,
Калахарі, Тянь-Шань, Колорадо, Тигр, Тайвань) (7 балів)
№ Назва географічного Географічний об’єкт
Географічне положення
об’єкту
1. Фудзіяма
Гора, вулкан
Японія, о. Хонсю
2. Місто М знаходиться в північній півкулі. Відстань від міста М до Північного полюсу в 2 рази більша, ніж
відстань від точки М до екватора, а кутова відстань від міста М до Гринвіцького меридіана в 5 разів менша від
максимально можливої довготи. Визначіть координати міста М, якщо відомо, що Сонце в ньому сходить
раніше, ніж на Гринвіцькому меридіані.
(6 балів)
3. Визначіть назву країни, використовуючи дані таблиці. (10 балів)
1. Із заходу на схід південну частину цієї країни перетинає Каракумський канал.
2. На кордоні цієї країни з Польщею бере початок ріка Ельба (Лаба).
3. Четверта у світі країна за чисельністю населення після Китаю, Індії та США.
Територіально займає о-ви Суматра, Ява, Сулавесі, Нова Гвінея (частково), Калімантан
(частково).
4. Фізико-географічне положення цієї держави співпадає з пустелею Калахарі.
5. Сусідами цієї держави є Грузія, Азербайджан, Іран, Туреччина.
6. У 30 км на захід від цієї держави знаходиться крайня південна точка Євразії.
7. До 1939 р. держава називалась Сіам, хоча сусіди знали іншу назву цієї країни – Муай
Тай („Країна вільних”).
8. Єдиним сусідом цієї держави є Південно-Африканська республіка.
9. Уздовж західного кордону цієї держави протікає ріка Меконг.
10. Єдина напівострівна держава Європи, розташована цілком у західній напівкулі.
Тестові завдання (10 балів)
1. Від полюсів до помірних широт обох півкуль дмуть:
а) пасати, б) мусони, в) стокові вітри, д) західні вітри помірних широт.
2. Який материк вважають «найсухішим» на планеті:а) Африка, б) Антарктида, в) Австралія, г) Азія.
3. В яких горах знаходиться льодовик Федченка, один з найбільших у світі:
а) Гімалаї, б) Памір, в) Тянь-Шань, г) Гіндукуш.
4. Назва якого материка походить від назв сторін горизонту:а)Євразія, б) Австралія, в) Антарктида, г) Африка.
5. Найбільшим островом у Чорному морі є:а) Довгий, б) Бірючий, в) Джарилгач, г) Зміїний.
6. Що являє собою в будові земної кори Деканське плоскогір’я:
а)область кайнозойської складчастості, б) область палеозойської складчастості,
в) платформу,
г) область байкальської складчастості.
7. Яка зі столиць розташована на р. Дунай: а) Прага,
б) Бухарест,
в) Будапешт,
г) Варшава.
8. Назвіть країну найбільшого виробника льону: а) Франція, б) Росія, в) Китай, г) Білорусія.
9. Назвіть центр тракторобудування у Росії: а) Челябінськ, б) Магнітогорськ, в) Владивосток, г) Оренбург.
10. Куди направлені основні вантажопотоки залізної руди з Австралії:
а) до Європи, б) до Африки, в) до Японії, г) до Китаю.
Творчі завдання
1. ТНК (транснаціональні корпорації) називають «мотором світової економіки». Доведіть або спростуйте
дане твердження. Наведіть конкретні приклади. Назвіть ТНК, які працюють в Україні. (12 балів)
2. Порівняйте передумови формування господарських комплексів України і Франції. 12 балів
Завдання практичного туру
1. Визначте вантажообіг залізничного транспорту за рік між містами Донецьк та Дніпропетровськ за
наступними даним: відстань між містами Донецьк і Дніпропетровськ біля 260 км., вартість перевезення 1
т. вантажу на 10 км. – 2 грн., за добу перевозиться – 6 тис. т. (6 балів)
2. Опишіть алгоритм визначення висоти дерева на відкритій місцевості. (6 балів)
3. Складіть схему «Типологія країн світу». Наведіть приклади держав до кожного
виділеного типу. (8 балів)
Тестові завдання (15 балів)
1. Яка картографічна проекція використовується переважно для зображення Арктики й Антарктики:
а. циліндрична, б. азимутальна, в. конічна, г. псевдоциліндрична.
2. Як називаються гирла річок на півночі Азії, що глибоко вдаються в сушу:
а. естуарій, б. губа, в. лиман, г. затока.
3. Вкажіть, в якому місті заходиться штаб-квартира ЮНЕСКО:а. Відень, б. Рим, в. Париж, г. Женева.
4. Які ґрунти є типовими для пустель:а) каштанові, б) чорноземи, в) сіроземи та сіро-бурі, г) жовтоземи
5. Яка річка витікає з озера Байкал: а) Селенга, б) Лена, в) Ангара, г) Єнісей
6. Де знаходиться полюс холоду північної півкулі:
а) Земля Франца-Йосифа, б) Чукотський півострів, в) Оймякон, г) Гренландія.
7. Яку країну називають батьківщиною кавового дерева: а) Ефіопія, б) Бразилія, в) Колумбія, г) Венесуела.
8. Основним центром титаномагнієвої промисловості в Україні є:
а) Запоріжжя;
б) Миколаїв;
в) Костянтинівка;
г) Побузьке.
9. Головною продукцією експорту Бразилії є: а) кава, пшениця, залізна руда; в) кава, залізна руда, соя;
б) пшениця, нафта, фрукти;
г) соя, нафта, кава.
10. Які класифікаційні одиниці виділені на ландшафтній карті України?:
а)класи, типи,види;
в) райони, підрайони, ареали;
б) зони, підзони, райони;
г) країни, провінції, області.
11. У якій з країн виробництво міді є галуззю міжнародної спеціалізації?
а) Малайзія;
б) Індія;
в) Аргентина;
г) Канада.
12. Виберіть групу країн, в яких розвинуті видобуток вугілля і залізної руди:
а) Австралія,Франція,Білорусь;
в) Ліберія,Китай,ПАР;
б) США,Китай,Росія;
г) ФРН,Польща,Швеція.
13. В якій частині світу налічується найбільше суверенних держав?
а) Азії;
б) Америці;
в) Африці;
г) Європі.
14. Скільки горизонталей проведено на карті між береговою лінією Тихого океану і вулканом Ключевська
Сопка, якщо вистота перерізу рельєфу становить 200м? а) 23;
б) 12;
в) 42;
г) 3.
15. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:
а) фінсько-угорська;
в) германська; б) романська;
г) іранська
Творчі завдання
1. Природні, антропогенні, культурні ландшафти, ландшафтний дизайн, комфортність ландшафту –
терміни, які актуальні на сучасному етапі. Поясніть дані терміни та опишіть процеси
ладшафтотворення. Складіть класифікаційну схему ландшафтів своєї місцевості. (12 балів)
2. Глобалізація є однією з головних сучасних тенденцій розвитку світового господарства. Розкрийте суть
і види глобалізації в різних сферах суспільного життя. Які позитивні риси глобалізації необхідно
використати Україні для підвищення рівня життя в країні. (12 балів)
Практичні завдання
1. Складіть схему «Типологія країн сучасного світу». (6 балів)
2. Визначити відносну висоту між вершинами гори А і гори Б. Температура на рівні моря 21,5˚С, а на
вершині гори А 15,5˚С. Атмосферний тиск на рівні моря 730 мм.рт.ст., а на вершині гори Б 580 мм.рт.ст.
(6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, що входять до складу ОПЕК. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Вкажіть найбільшу за населенням область України:
А. Харківська. Б. Донецька. В. Одеська. Г. Дніпропетровська.
2. Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколіт:
А. Аюдаг. Б. Чатир-Даг. В. Карадаг. Г. Ай-Петрі.
3. Визначте, яким буде масштаб, коли відомо, що іменований масштаб становить в 1 см – 100 км:
А. 1:1000.
Б. 1:100 000. В. 1: 100 000.
Г. 1: 10 000 000.
4. Вкажіть пустелю, на території якої у липні холодніше ніж у січні:
А. Калахарі. Б. Гобі. В. Сахара.
Г. Каракуми.
5. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату, є зайвим:
А. Температура повітря. Б. Сонячна радіація. В. Циркуляція атмосфери. Г. Підстилаючи поверхня.
6. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори:
А. Герцинська. Б. Байкальська. В. Альпійська. Г. Каледонська.
7. Визначте, який об'єкт географічного положення України, має такі географічні координати - 49˚15' пн.
ш., 40˚13' сх. д.: А. с. Грем'яч. Б. мис Сарич. В. с. Соломонове. Г. С. Червона Зірка.
8. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення:
А. Еміграція. Б. Імміграція. В. Механічний рух населення. Г. Народжуваність.
9. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживається вислів «ревучі сорокові»:
А. Гольфстрім. Б. Течія Західних Вітрів. В. перуанська. Г. Північноатлантична.
10. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи:
А. Монблан.
Б. Ельбрус. В. Говерла. Г. Герлаховскі Штіт.
11 Вкажіть, яка з перелічених річок України є типово рівнинною річкою:
А. Прут Б. Черемош. В. Десна. Г. Дністер.
12. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана:
А. Німеччини. Б. Великої Британії. В. Франції.
Г. Бельгії.
13. Визначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А. Робота річок. Б. Рухи літосфери. В. Робота льодовиків. Г. Робота вітру.
14. Вкажіть основну причину виникнення течій і Світовому океані:
А. Припливи і відпливи. Б. Рельєф океанічного дна. В. Вплив Місяця і Сонця. Г. Постійні вітри.
15. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахари:
А. Туареги. Б. Бушмени. В. Пігмеї. Г. Готтентоти.
16. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод:
А. Річковий стік.
Б. Танення криги. В. Кількість опадів. Г. Життєдіяльність морських організмів.
Творчі завдання
1. Вкажіть критерії та наведіть конкретні приклади типології країн сучасного світу. Запропонуйте власну
типологію країн світу. (12 балів)
2. Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на нього менше, ніж
на інші галузі, впливають природні умови і ресурси. Однак є чинники, без урахування яких воно не може
ефективно розвиватися. Опишіть машинобудування України, враховуючи сучасні підходи до розміщення
підприємств. (12 балів)
Практичні завдання
4. Складіть схему «Типи міжнародних організацій сучасного світу» (6 балів)
5. На карті якого масштабу парк займає площу 1 см² якщо на карті масштабу 1 : 10 000 він має площу 25
см². (6 балів)
6. На контурній карті підписати найбільші агломерації світу: Токіо, Сан-Паулу, Мумбаї, Мехіко,
Шанхай, Колката, Каїр, Джакарта. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
1. Виберіть із перелічених об'єктів природно-заповідного фонду України природний заповідник:
А. Шацький. Б. Дунайський. В. «Медобори».
Г. Чорноморський.
2. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональні типи природних
комплексів світу: А. Альпи. Б. Карпати.
В. Аппалачі. Г. Гімалаї.
3. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане у масштабі 1: 2000:
А. План місцевості. Б. Географічна карта. В. Топографічна карта. Г. Малюнок місцевості.
4. Зазначте, який напрямок показують паралелі:
А. Південь – Схід. Б. Південь – Північ. В. Північ – Захід. Г. Захід – Схід.
5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур зафіксований у Північно-Східній Азії:
А. – 52˚С.
Б. – 71˚С. В. – 89˚С. Г. – 59˚С.
6. Вкажіть, яка протока є найширшою у світі:
А. Малаккська. Б. Дрейка. В. Мозамбіцька. Г. Берингова.
7. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: А. 50%. Б. 90%.
В. 30%.
Г. 70%.
8.
Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає більша частина Львівської, ІваноФранківської та Тернопільської областей: А. Галичина. Б. Буковина. В. Бессарабія.
Г. Волинь.
9. Зазначте, до басейну якої річки належить річка Псел: А. Дунай.
Б. Дніпро.
В. Дністер.
Г. Дон.
10. Визначте, якими лініями на карті з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря:
А. Ізогіпсами. Б. Ізобарами.
В. Ізогієтами.
Г. Ізобатами.
11. Оберіть варіант відповіді, де правильно вказано напрямок вітру:
А. 740 → 760 мм.рт.ст. Б. 760 → 735 мм.рт.ст. В. 735 → 756 мм.рт.ст. Г. 756 → 763 мм.рт.ст.
12. Визначте, яке море є внутрішнім: А. Чорне. Б. Жовте.
В. Чукотське. Г. Саргасове.
13. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських острвів:
А. Шпіцберген. Б. Ньюфаундленд. В. Ява.
Г. Куба.
14. Вкажіть зайвий термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини:
А. Платформа. Б. Щит. В. Плита. Г. Складчастий пояс.
15. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20˚ сх. д., якщо крайні точки на даному
меридіані мають географічну широту - 32˚ пн. ш. і 35˚ пд.ш.:
А. 3552 км. Б. 3324 км.
В. 7437 км.
Г. 3898 км.
16. Визначте, у якого з міст України довгота буде найбільшою:
А. Харків.
Б. Донецьк.
В. Луганськ.
Г. Горлівка.
Творчі завдання
1. Німеччина є лідером соціально-економічного розвитку в Європі. ФРН відіграла вирішальну роль в
об΄єднанні Європи. Які приклади в економіці та соціальній політиці країни ви взяли як зразок для
інших країн. Відповідь обґрунтувати. (12 балів)
2. Хімічна промисловість входить до авангардних галузей економіки країни. У всіх розвинутих країнах
світу на високому рівні розвивається хімічна промисловість. Охарактеризуйте хімічну промисловість
України. Що необхідно зробити рівень розвитку хімічно промисловості відповідав світовому рівню?
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Глобальні проблеми людства». (6 балів)
2. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Вирахуйте середньорічну температуру повітря, річну суму
опадів, річну амплітуду середньомісячної температури повітря та визначте тип клімату даного населеного
пункту (10 балів)
Місяці
І
ІІ
Ш
ІV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Температура,0С 8,2
9,1
10,8
13,8
17,6
21,3
24,2
23,9
21,0
17,3
12,6
9,3
Опади, мм
89
70
69
61
52
34
17
24
66
96
110
100
3. На контурній карті підписати 8 країн, які за формою державного управління є конституційними
монархіями. (8 балів)
Тестові завдання. (15 балів)
1. Зазначте, які вітри двічі на рік змінюють свій напрям ? а) пасати; б) бризи; в) мусони; г) бора
2. Назвіть головний чинник утворення та сучасного розташування океанів:
а) метеоритне «бомбардування»; б) вулканічна активність; в) рухи літосферних плит; г) вертикальні рухи
блоків земної кори та її перетворення.
3. Яка тепла течія формується в Тихому океані? а) Бразильська; б) Перуанська; в) Східно-Австралійська;
г) Каліфорнійська.
4. Укажіть ділянку земної поверхні, яка характеризується повільними коливальними рухами земної кори:
а) Кримські гори; б) Прикаспійська низовина; в) півострів Камчатка; г) гори Тянь-Шань.
5. До якого басейну належить річка Амудар’я?
а) Північного Льодовитого; б) Тихого; в) Індійського; г) внутрішнього стоку
6.Яка проекція використовується для побудови карти Антарктиди?
а) циліндрична; б) конічна; в) азимутальна; г) рівновелика.
7. На скільки поясний час у Києві (30˚30' сх. д.) відрізняється від поясного часу в Нью-Йорку (40°43′ пн.
ш. 74°00′ зх. д.):
а) відстає на 10 годин; б) випереджає на 5 годин; в) відстає на 6 годин; г) випереджає на 7 годин.
8. Перші відомості про українські землі зібрав: а) Боплан; б) Геродот; в) Ератосфен ; г) Страбон.
9. Яка група порід відноситься до метаморфічних?
а) гнейс, мармур; б) глина, вапняк; в) базальт, граніт; г) крейда, пісковик.
10.Яка гора України вулканічного походження?а) г. Берда; б) г. Карадаг; в) г. Камула; г) Бельмак-Могила.
11.Найбільшою за площею областю України є:
а) Одеська; б) Чернігівська; в) Харківська; г) Дніпропетровська.
12.Чи будуть спотворюватися кути та площа України на карті світу, виконаній в циліндричній проекції?
а) так; б) ні.
13. Зазначте, як називається західна частина Кримського півострова? а) Керченський
п-ів; б) п-ів Тарханкут; в) Перекопський перешийок; г) Таврійський п-ів.
14. У які дні горизонтальний кут між точками сходу і заходу Сонця дорівнює 1800 ?
а) весняного і осіннього рівнодення; б) літнього сонцестояння; в) зимового сонцестояння; г) у всіх випадках.
15. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного часового поясу:
а) місцевий; б) поясний; в) літній;
г) декретний.
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами, важливе
місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні
організації. Охарактеризуйте роль та місце міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній політиці. Використовуючи внутрішній
потенціал кожного економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в соціально-економічному
розвитку країни. Вирішення даної проблеми покажіть на прикладі Карпатського економічного району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Класифікація ландшафтів України».
(6 балів)
2. Горизонтальний кут, який був виміряний під час сходу Сонця, дорівнював 120˚. Визначте,
коли зійшло і зайшло Сонце та яка тривалість дня. (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн, які мають федеративну форму адміністративно-територіального
устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
7. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України:А. 1940. Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
Творчі завдання
1. У сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами, важливе
місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні
організації. Охарактеризуйте роль та місце міжнародних організацій на сучасному етапі. (12 балів)
2. Сьогодні в Україні особлива увага приділяється регіональній політиці. Використовуючи внутрішній
потенціал кожного економічного району, можна досягти суттєвих зрушень в соціально-економічному
розвитку країни. Вирішення даної проблеми покажіть на прикладі Північно-Західного економічного
району.
(12 балів)
Практичні завдання
1. Скласти схему «Галузева структура чорної металургії України».
(6 балів)
2. Визначте, який географічний об'єкт знаходиться на протилежному боці земної кулі від вашої місцевості
(точка-антипод). (6 балів)
3. На контурній карті підписати 8 країн світу, які мають унітарну форму адміністративно-територіального
устрою. (8 балів)
Тестові завдання (16 балів)
8. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24˚ сх. д.) та Одеси (30˚30' сх. д.):
А. 6 хв 30 с.
Б. 13 хв.
В. 24 хв 30 с.
Г 26 хв.
2. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі:
А. Біосфера. Б. Географічна оболонка. В. Гідросфера. Г. Літосфера.
3. Зазначте, які геологічні відклади України є наймолодшими:
А. Докембрійські. Б. Мезозойські. В. Кайнозойські. Г. Палеозойські.
4. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар'я та Сирдар'я:
А. Мусонні дощі. Б. Танення льодовиків у горах. В. Літні зливи. Г. Підняття рівня ґрунтових вод.
5. Зазначте дату приєднання Закарпаття до складу України: А. 1940. Б. 1939.
В. 1954.
Г. 1945.
6. Визначте площу, яку охоплює населені пункти України з житловою, промисловою і транспортною
забудовою, якщо вона становить понад 5% від загальної площі України:
А. 60,37 тис. км².
Б. 35,37 тис. км².
В. 30, 19 тис. км².
Г. 45,34 тис. км².
7. Вкажіть країну з якою Україна має найкоротший суходільний кордон:
А. Словаччина. Б. Угорщина.
В. Польща.
Г. Молдова.
8. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800
мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63: А. 404 мм.
Б. 800 мм.
В. 608 мм. Г. 504 мм.
9. Визначте, які природні ресурси відносяться до відновлюваних:
А. Мінеральні. Б. Земельні. В. Рекреаційні.
Г. Кліматичні.
10. Укажіть, яка з названих країн має вихід до трьох океанів:
А. Канада. Б. Бразилія.
В. Велика Британія. Г. Австралія.
11. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу:
А. Байкал. Б. Верхнє.
В. Ладозьке.
Г. Світязь.
12. Вкажіть, яка з проток не відділяє два материка:
А. Гібралтарська.
Б. Дрейка.
В. Берингова.
Г. Магелланова.
13. Вкажіть, які два озера з'єднує річка Ніагара:
А. Мічиган і Ері. Б. Ері й Онтаріо. В. Гурон і Ері. Г. Гурон і Мічиган.
14. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти України:
А. В. Вернадський. Б. В. Докучаєв. В. О. Воєйков. Г. П. Тутковський.
15. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію:
А. Карта України. Б. Карта Євразії. В. Карта Антарктиди. Г. Карта півкуль.
16. Визначте, яку форму має планета Земля: А. Сфероїд. Б. Еліпсоїд.
В. Куля.
Г. Геоїд.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа