close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року
1.
Вища рада юстиції
598
(КПКВК ДБ)
Апарат Вищої ради юстиції
5981000
2.
(КПКВК ДБ)
3.
(найменування головного розпорядника)
(найменування відповідального виконавця)
5981010
0330
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю
(найменування бюджетної програми)
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:
4.
тис. гривень
Затверджено паспортом бюджетної програми
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19063,7
19063,7
16800,2
16800,2
-2263,5
-2263,5
Напрями використання бюджетних коштів:
5.
тис. гривень
Затверджено паспортом бюджетної програми
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів
1
2
1
Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері формування
високопрофесійного суддівського корпусу та керівного складу судів
Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері відповідальності суддівського
корпусу
Забезпечення участі у міжнародних програмах у сфері судової реформи та у
заходах двостороннього міжвідомчого співробітництва
2
3
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4194,0
4194,0
3696,0
3696,0
-498,0
-498,0
13725,9
13725,9
12096,2
12096,2
-1629,7
-1629,7
1143,8
1143,8
1008,0
1008,0
-135,8
-135,8
19 063,7
19 063,7
16 800,2
16 800,2
-2 263,5
-2 263,5
Затверджено паспортом бюджетної програми
Назва державної цільової програми
Відхилення
загальний
фонд
Всього
6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код
державної
цільової
програми
Касові видатки (надані кредити)
тис. гривень
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
7.
№
з/п
Показники
1
1
Джерело
інформації
3
2
4
Затверджено паспортом бюджетної
програми
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
загальний
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний
фонд
спеціальний фонд
разом
5
6
7
8
9
10
11
12
13
затрат
1 Кількість штатних одиниць
Примітка:
2
Одииниця
виміру
177
177
-33
210
210
Штатний розпис. Звіт про
-33
чисельність
Фактична чисельність апарату ВРЮ за 2014 рік становить 177 одиниць.
Відповідно до положень Закону України "Про Вищу раду юстиції" ВРЮ є колегіальним органом. Керівництво роботою ВРЮ здійснює Голова ВРЮ, який, зокрема, організовує роботу ВРЮ, здійснює
загальне керівництво апаратом ВРЮ, розпоряджається бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності ВРЮ. У разі відсутності Голови, його обов'язки виконує заступник
Голови ВРЮ.
Голова та заступник Голови ВРЮ обираються з членів ВРЮ на засіданні ВРЮ.
На підставі пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які
перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Наказами Голови ВРЮ від 10 квітня 2014 року припинені повноваження Голови та заступника Голови ВРЮ, у зв'язку з припиненням їх
повноважень, як членів ВРЮ.
Станом на 01.01.2015 повноважний склад ВРЮ не сформовано.
осіб
продукту
1 Кількість актів (рішень, ухвал,
1000
1000
198
198
-802
од.
АСД "СТЕП"
-802
постанов), прийнятих Вищою радою
юстиції.
Зменшення кількості прийнятих ВРЮ актів (рішень, ухвал, постанов) зумовлено тим, що засідання ВРЮ не проводились, оскільки відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про
Примітка:
відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Новий склад ВРЮ не сформовано.
2 Кількість розглянутих матеріалів
31
31
-729
760
760
-729
од.
АСД "СТЕП"
щодо призначення кандидатів на
посади суддів уперше.
Зменшення кількості розглянутих матеріалів щодо призначення кандиатів на посади суддів уперше зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розілу ІІ Закону України "Про відновлення
Примітка:
довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, та членів ВККСУ припинено. Новий склад ВРЮ не
сформовано. Новим складом ВККСУ засідання проведено 25 грудня 2014 року.
Крім цього, зменшення вказаного показника може бути пояснено багатоскладовою процедурою призначення кандидатів на посади суддів, встановленою Законом України від 07 липня 2010 року №
2453-VI "Про судоустрій і статус суддів", яка призвоить до дисбалансу у процесі заповнення вакантних суддівських посад. ВРЮ розглядає відповідну кількість направлених ВККСУ рекомендацій про
призначення кандидатів на посади.
5 Кількість розглянутих матеріалів за
скаргами кандидатів на посади
суддів на рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України про встановлення
результатів кваліфікаційного іспиту.
Примітка:
од.
АСД "СТЕП"
6
6
-6
Зменшення кількості розглянутих матеріалів за скаргами кандидатів на посади суддів на рішення ВККСУ про встановлення результатів кваліфікаційного іспиту зумовлено тим, що відповідно до
положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за
посадою, та членів ВККСУ припинено. Новий склад ВРЮ не сформовано. Новим складом ВККСУ засідання проведено 25 грудня 2014 року.
Крім того, кількість скарг, які згідно з Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів", що подаються до ВРЮ, залежить від таких факторів: від кількості
кандидатів на посади суддів вперше, які склали перед ВККСУ кваліфікаційний іспит і отримали незадовільний результат, та від волевиявлення цих кандидатів на оскарження відповідних рішень
ВККСУ. Таке оскарження можливе відповідно до норм чинного законодавства як до ВРЮ, так і до КАСУ.
-6
3
6 Кількість розглянутих матеріалів за
скаргами кандидатів на посади
суддів на рішення Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України про відмову у
рекомендуванні для обрання на
посаду судді безстроково.
Примітка:
од.
АСД "СТЕП"
10
10
-10
-10
Зменшення кількості розглянутих матеріалів за скаргами кандидатів на посади суддів на рішення ВККСУ про відмову у рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково зумовлено тим, що
відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому
органі за посадою, та членів ВККСУ припинено. Новий склад ВРЮ не сформовано. Новим складом ВККСУ засідання проведено 25 грудня 2014 року.
Крім того, кількість скарг, що згідно з Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" , подаються до ВРЮ, залежить від таких факторів: від кількості
кандидатів на посади суддів вперше, які склали перед ВККСУ кваліфікаційний іспит і отримали незадовільний результат, та від волевиявлення цих кандидатів на оскарження відповідних рішень
ВККСУ. Таке оскарження можливе відповідно до норм чинного законодавства як до ВРЮ, так і до КАСУ.
7 Кількість розглянутих матеріалів
39
39
-231
270
270
од.
АСД "СТЕП"
щодо звільнення суддів з посад за
загальними обставинами.
Зменшення кількості розглянутих матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про
Примітка:
відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою,
припинено. Оскільки новий склад ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
8 Кількість розглянутих матеріалів за
90
90
19
19
-71
од.
АСД "СТЕП"
пропозиціями членів Вищої ради
юстиції про звільнення суддів з
посад за порушення присяги.
-231
-71
Зменшення кількості розглянутих матеріалів за пропозиціями членів ВРЮ про звільнення суддів з посад за порушення присяги зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону
України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Оскільки новий склад
ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
9 Кількість розглянутих матеріалів за
10
10
4
4
-6
-6
од.
АСД "СТЕП"
рекомендаціями Вищої
кваліфікаційної комісії суддів
України про звільнення суддів з
посад за порушення присяги.
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих матеріалів за рекомендаціями ВККСУ про звільнення суддів з посад за порушення присяги, зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону
України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Оскільки новий склад
ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
10 Кількість розглянутих матеріалів
5
5
3
3
-2
-2
од.
АСД "СТЕП"
про звільнення суддів з посад у
зв'язку з набранням законної сили
обвинувальним вироком щодо судді.
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих матеріалів про звільнення суддів з посад у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо судді пояснюється тим, що відповідно до положень пункту
3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено.
Оскільки новий склад ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
11 Кількість розглянутих матеріалів
2
2
-2
од.
АСД "СТЕП"
-2
про порушення суддями і
прокурорами вимог щодо
несумісності.
Примітка:
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих матеріалів про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про
відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Оскільки новий склад ВРЮ не
сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
4
12 Кількість розглянутих матеріалів
перевірок, проведених членами
Вищої ради юстиції, з висновком
про відсутність підстав для
звільнення суддів з посад за
порушення присяги.
од.
АСД "СТЕП"
160
160
39
39
-121
-121
Зменшення кількості розглянутих матеріалів перевірок, проведених членами ВРЮ, з висновком про відсутність підстав для звільнення суддів з посад за порушення присяги зумовлено тим, що
відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому
органі за посадою, припинено. Оскільки новий склад ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
13 Кількість розглянутих матеріалів
7
7
-23
30
30
-23
од.
АСД "СТЕП"
перевірок, проведених членами
Вищої ради юстиції, з висновком
про недоцільність відкриття
дисциплінарного провадження
стосовно суддів Верховного суду
України і судів вищих
спеціалізованих судів.
Примітка:
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих матеріалів перевірок, проведених членами ВРЮ, з висновком про недоцільність відкриття дисцилінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і
суддів вищих спеціалізованих судів зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року
повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Оскільки новий склад ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
14 Кількість розглянутих матеріалів
перевірок, проведених членами
Вищої ради юстиції, по відкритих
дисциплінарних провадженнях
стосовно суддів Верховного Суду
України і вищих спеціалізованих
судів.
од.
АСД "СТЕП"
2
-2
2
-2
Зменшення кількості розглянутих матеріалів перевірок, проведених членами ВРЮ, по відкритих дисциплінарних провадженнях стосовно суддів Верховного суду України і вищих спеціалізованих судів
зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які
перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Новий склад ВРЮ не сформовано.
15 Кількість розглянутих матеріалів за
30
30
4
4
-26
-26
од.
АСД "СТЕП"
скаргами суддів та прокурорів на
рішення про притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності.
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих матеріалів за скаргами суддів та прокурорів на рішення про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3
Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено.
Оскільки новий склад ВРЮ не сформовано, відповідні матеріали залишаються нерозглянутими.
16 Кількість опрацьованих звернень
8000
8000
4320
4320
-3680
-3680
од.
АСД "СТЕП"
громадян, народних депутатів,
установ та організацій,
інформаційних запитів.
Примітка:
Примітка:
Зменшення кількості розглянутих звернень зумовлено надходженням на розгляд до ВРЮ меншої їх кількості. Водночас слід зауважити, оскільки відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону
України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року припинені повноваження членів ВРЮ, у тому числі й Голови ВРЮ, який згідно з вимогами Закону України "Про Вищу
раду юстиції" та Регламенту ВРЮ вирішує питання щодо наявності підстав для призначення перевірки відомостей, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях. У зв'язку з цим на
1702 звернення надано проміжні відповіді, які будуть розглянуті після набуття повноважності новим складом ВРЮ та обрання Голови ВРЮ і його заступника, відповідно до вимог чинного
законодавства.
17 Кількість виданих доручень про
перевірку відомостей щодо
звільнення суддів з посад за
порушення присяги або відкриття
дисциплінарного провадження.
од.
АСД "СТЕП"
300
300
39
39
-261
-261
5
Примітка:
Зменшення кількості доручень про перевірку відомостей щодо звільнення суддів з посад за порушення присяги або відкриття дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України
та вищих спеціалізованих судів зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження
членів ВРЮ припинено, у тому числі й Голови ВРЮ, який згідно з вимогами Закону України "Про Вищу раду юстиції" та Регламенту ВРЮ вирішує питання щодо наявності підстав для призначення
перевірки відомостей, викладених у пропозиціях, зверненнях, скаргах, повідомленнях.
18 Кількість виданих доручень про
проведення рецензування рефератів
кандидатів на посади суддів уперше.
од.
АСД "СТЕП"
760
760
65
65
-695
-695
Зменшення кількості доручень про проведення рецензування рефератів кандидатів на посади суддів уперше зумовлено тим, що віповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про
відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ припинено, у тому числі й Голови ВРЮ, який згідно з вимогами Закону України "Про Вищу раду юстиції"
та Регламенту ВРЮ вирішує питання про надання доручень на проведення рецензування рефератів кандидатів на посади суддів уперше.
19 Кількість судових засідань, у яких
146
146
101
101
-45
-45
од.
АСД "СТЕП"
брали участь представники Вищої
ради юстиції, при розгляді судами
справ, учасником яких є Вища рада
юстиції.
Примітка:
Примітка:
Зменшення кількості судових засідань, у яких брали участь представники ВРЮ, зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади
в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. Таким чином, з 11 квітня 2014 року рішення, які могли бути предметом
оскарження до суду, ВРЮ не приймались. Крім того, судами постановлено ухвали про призупинення розгляду справи до сформування нового складу ВРЮ.
20 Кількість візитів членів Вищої ради
8
8
2
2
-6
од.
АСД "СТЕП"
-6
юстиції та працівників апарату до
зарубіжних країн.
Зменшення кількості візитів зумовлено скасуванням запланованих на цей період заходів у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 "Про економію
Примітка:
державних коштів та недопущення втрат бюджету". Крім того, відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року
повноваження членів ВРЮ, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено.
16-17 жовтня 2014 року відбувся робочий візит суддів Вінницького окружного адміністративного суду та Подільського районного суду міста Києва до м. Будапешта (Угорська Республіка) для
участі у другій щорічній європейській конференції з питань зв'язків з громадськістю в судах "Образ правосуддя".
25-27 листопада 2014 року відбувся ознайомчий візит членів та співробітників секретаріату ВРЮ до м. Варшави (Республіка Польща) на запрошення Національної ради судівництва Республіки
Польща.
21 Кількість осіб (членів Вищої ради
юстиції та працівників апарату), які
взяли участь у конференціях,
семінарах, круглих столах.
од.
АСД "СТЕП"
32
32
78
78
46
46
6
Примітка:
Збільшення кількості осіб, які взяли участь у конференціях, семінарах, круглих столах, пов'язане з початком роботи Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, яка була
створена відповідно до вимог Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" і розпочала свою діяльність з 12.06.2014.
20.03.2014 взято учать у круглому столі з обговорення текстів законопроектів щодо відновлення довіри до судової системи України на предмет їх відповідності європейським стандартам, який був
організований проектом Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні";
19.05.2014 взято участь у третій зустрічі Наглядового комітету проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні";
21.05.2014 взято участь в круглому столі "Європейські стандарти суддівської незалежності, ефективності та професіоналізму як чинник впливу на судову реформу України", який був підготовлений
та проведений Верховним Судом України за підтримки проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні";
15.07.2014 взято участь в Координаційній зустрічі в рамках Проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" з розробки та імплементації стратегії реформ сектору юстиції;
17.07.2014 взято участь у засіданні Керівного комітету Проекту ЄС "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" з розробки та імплементаціїї стратегії реформ сектору юстиції;
11.09.2014 взято участь в Круглому столі "Люстрація: міжнародний досвід та перспективи в Україні", підготовленому і проведеному Фундацією "Відкритий діалог" за участі Проекту USAID
"Справедливе правосуддя";
15.10.2014 взято участь у зустрічі з експертами Проекту USAID "Справедливе правосуддя" з метою обговорення питань комунікації з громадськістю та ЗМІ в судах;
22.10.2014 взято участь у круглому столі з нагоди презентації звіту "Ефективність судової реформи в країнах Східного партнерства", що відбувся в Мін'юсті за підтримки Ради Європи;
23.10.2014 взято участь в засіданні грантового комітету Проекту USAID "Справедливе правосуддя" стосовно розгляду грантових пропозицій у рамках річної грантової програми "Посилення ролі
громадських організацій у здійсненні моніторингу стану судової реформи та у її підтримці";
04.11.2014 взято участь у засіданні панелі "Юстиції" у рамках Тематичної платформи №1 "Демократія, належне врядування та стабільність" за ініціативи ЄС "Східне партнерство" з метою
обговорення питання реформування судової системи у державах-учасницях ініціативи ЄС "Східне партнерство";
05.11.2014 взято участь у круглому столі з оприлюднення моніторингового звіту, підготовленого за результатами опитування громадян-відвідувачів судів під час проведення Всеукраїнської акції
"Зміцнимо довіру громадян до суду";
18.11.2014 взято участь у круглому столі на тему "Оцінка роботи судів та суддівська незалежність: Висновок №17 Консультативної ради європейських суддів", організованому Проектом Ради
Європи в Україні "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні";
20.11.2014 взято участь у консультаціях з експертами Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку в рамках проведення
Третього раунду моніторингу щодо реалізації Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією;
03.12.2014 взято участь у круглому столі на тему "Попередні висновки заключної оцінки Проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні";
22.12.2014 взято участь у заключному засіданні Наглядового комітету Проекту Ради Європи "Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні" з метою
проведення підсумків та обговорення результатів діяльності зазначеного проекту та інших заходів.
22 Кількість осіб, яких прийнято у
складі іноземних делегацій та які
брали участь у робочих зустрічах у
Вищій раді юстиції.
Примітка:
3
ефективності
од.
АСД "СТЕП"
50
50
26
26
-24
-24
Зменшення кількості осіб, які взяли участь у конференціях, семінарах, круглих столах, зумовлено тим, що відповідно до положень пункту 3 Розділу ІІ Закону України "Про відновлення довіри до
судової влади в Україні" з 11 квітня 2014 року повноваження членів ВРЮ , крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено. У зв'язку з чим частину запланованих на цей період заходів
було скасовано.
4 лютого 2014 року підписано Протокол про співпрацю між Кімонікс Інтернешнл Інк. /Проект Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) "Справедлива, підзвітна, незалежна та
відповідальна судова влада України" та ВРЮ;
3 березня 2014 року відбулась робоча зустріч з експертом Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" В.Валанчусом;
7 березня 2014 року відбулась робоча зустріч з експертом Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" В.Валанчусом з метою обговорення можливих напрямів
подальшого співробітництва;
26 червня 2014 року відбулась зустріч з представником місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду - радником з питань юстиції юридичного департаменту МВФ С.Помпе у
рамках роботи місії за програмою "Україна: Місія МВФ - Перший перегляд програми "стенд-бай" - питання урядування, судочинства та протидії корупції;
25 липня 2014 року відбулась робоча зустріч з канадськими експертами - представниками Офісу Уповноваженого з федеральних судових справ Канади О.Шаковим та Н.Городецьки;
11 серпня 2014 року відбулась робоча зустріч з директором із юридичних та освтніх питань Національного суддівського інституту Канади Д.Чіассоном та представниками проекту "Освіта судів для економічного розвитку";
27 серпня 2014 року відбулась робоча зустріч з керівництвом Проекту USAID "Справедливе правосуддя";
9 вересня 2014 року відбулась робоча зустріч з експертом, заступником керівника віділу перевірок Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Інституту пам'яті Польщі;
25 вересня 2014 року відбулась зустріч з представником місії Європейського департаменту Міжнароного валютного фонду - радником з питань юстиції юридичного департаменту МВФ С.Помпе у
рамках роботи місії за програмою "Україна: Місія МВФ - Перший перегляд програми "стенд-бай" - питання урядування, судочинства та протидії корупції".
7
1 Розглянуто матеріалів щодо
призначення кандидатів на посади
суддів уперше на 1 працівника.
од.
АСД "СТЕП"
84
4,4
-79,6
2 Рецензовановано рефератів
кандидатів на посаду суддів на 1
працівника.
3 Розглянуто матеріалів щодо
звільнення суддів з посад за
загальними обставинами на 1
працівника.
од.
АСД "СТЕП"
32
2,3
-29,7
од.
АСД "СТЕП"
90
19,5
-70,5
4 Розглянуто матеріалів за скаргами
кандидатів на посади суддів на
рішення ВККСУ про встановлення
результатів кваліфікаційного іспиту
на 1 працівника.
од.
АСД "СТЕП"
2
-2
5 Розглянуто матеріалів за скаргами
кандидатів на посади суддів на
рішення ВККСУ про відмову у
рекомендації кандидата для обрання
на посаду судді безстроково на 1
працівника.
од.
АСД "СТЕП"
3
-3
6 Розглянуто матеріалів перевірок з
висновком про недоцільність
відкриття дисциплінарного
провадження стосовно суддів ВСУ
та вищих спеціалізованих судів на 1
члена ВРЮ.
од.
АСД "СТЕП"
2
0,4
-1,6
7 Видано доручень про перевірку
відомостей щодо звільнення суддів з
посад за порушення присяги або
відкриття дисциплінарного
провадження стосовно суддів ВСУ
та вищих спеціалізованих судів на 1
члена ВРЮ.
од.
АСД "СТЕП"
15
1,9
-13,1
8 Розглянуто матеріалів за скаргами
суддів та прокурорів на рішення про
притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності на 1 члена ВРЮ.
од.
АСД "СТЕП"
2
0,2
-1,8
9 Розглянуто матеріалів перевірок з
висновком про відсутність підстав
для звільнення суддів з посад за
порушення присяги на 1 члена
ВРЮ.
од.
АСД "СТЕП"
8
1,9
-6,1
10 Розглянуто матеріалів про
звільнення суддів з посад за
порушення присяги на 1 працівника.
од.
АСД "СТЕП"
10
2,7
-7,3
11 Опрацьовано звернень громадян,
народних депутатів, установ та
організацій, інформаційних запитів
на 1 працівника.
од.
АСД "СТЕП"
421
308,6
-112,4
8
12 Кількість розглянутих матеріалів за
рекомендаціями ВККСУ про
звільнення суддів з посад за
порушення присяги на 1 працівника.
од.
АСД "СТЕП"
2
0,6
-1,4
13 Кількість судових засідань, у яких
брали участь представники ВРЮ,
при розгляді судами справ,
учасником є Вища рада юстиції на 1
працівника.
од.
АСД "СТЕП"
37
33,7
-3,3
Кошторис
90,8
94,9
4,1
відс.
АСД "СТЕП"
100
100
відс.
АСД "СТЕП"
100
100
відс.
АСД "СТЕП"
100
100
14 Витрати на утримання 1 штатної
одиниці.
4
тис.грн.
якості
1 Рівень виконання завдань у сфері
формування високопрофесійного
суддівського корпусу та керівного
складу судів
2 Рівень виконання завдань у сфері
відповідальності суддівського
корпусу
3 Рівень забезпечення участі у
міжнародних програмах у сфері
судової реформи та у заходах
двостороннього міжвідомчого
співробітництва
Аналіз стану виконання результативних показників
Оцінка ефективності бюджетної програми на 2014 рік здійснена на підставі аналізу планових і досягнутих результативних показників, затверджених паспортом
бюдженої програми на основі зведеної статистичної довідки щодо діяльності Вищої ради юстиції.
Нормами Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено багатоскладову процедуру призначення кандидатів на посади суддів. Для виконання цієї
процедури Законом визначено ряд державних органів (зокрема Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Вищу раду юстиції), кожен з яких уповноважений на
виконання певної частини і в установленій послідовності.
Разом з тим, повноваження членів вказаних органів було припинено з 11 квітня 2014 року відповідно до Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в
Україні". Відтак матеріали про призначення на посади суддів вперше, а також про звільнення суддів, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та інші питання
з 11 квітня 2014 року не розглядалися.
8.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:
Керівник секретаріату
(підпис)
О.А. Булка
(прізвище та ініціали)
9
Заступник Міністра/директор Департаменту
(підпис)
(прізвище та ініціали)
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа