close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КОРУПЦІЯ: БОРЕМОСЯ РАЗОМ
Корупція є однією з найгостріших проблем українського суспільства, це
глобальне явище, що має місце у будь-якій державі світу, і навряд чи можна
його викорінити взагалі, проте важливим є ступінь поширеності, який слід
намагатися знизити до мінімально можливого рівня.
На жаль більшість громадян обирають саме корупційні шляхи вирішення
повсякденних проблем – вже нікого не дивує і майже всіх влаштовують
чиновники, які за відповідну плату допомогають у вирішенні певних питань.
Зрозуміло, що багатьом громадянам набагато зручніше залагодити свої
справи ″розлучившись″ з певною сумою грошей, ніж оббивати пороги
відповідних інстанцій. Проте не слід забувати, що такий спосіб вирішення
проблем є корупційним правопорушенням, і якщо морально-етичні норми вже
не втримують значну частину суспільства від подібних дій, то варто згадати, що
завжди є загроза того, що за відповідні вчинки доведеться нести
відповідальність – адже наша держава, все ж таки намагається боротися з
проявами корупції.
Слід зазначити, що представникам державних органів необхідно
зосередити увагу у цій сфері не на репресивних, а на превентивних заходах,
намагаючись покласти кінець корупційним діянь у свідомості наших громадян і
виконувати взірцеву функцію при створенні клімату несприйняття корупційних
дій, а не надавати членам суспільства своєю поведінкою зручні та вагомі
виправдання їх дій, пов’язаних з протиправним наданням матеріальних благ,
послуг, пільг або інших переваг.
В Законі «Про засади запобігання та протидії корупції» прописані
більш жорсткі вимоги до чиновників, коло осіб, які можуть бути притягнуті до
відповідальності за корупційні діяння, розширилося, а держслужбовці,
відповідно до закону, повинні звітувати не лише про доходи, але і про витрати,
причому свої та своїх близьких осіб. Втім, не бракує і скептиків, які
сприймають антикорупційний закон як черговий піар чи засіб тиснути на
неугодних режиму. Як свідчить назва та зміст закону, пріоритетного значення
набуває превентивний підхід до подолання корупції, що є істотною відмінністю
від домінуючого раніше репресивного характеру законодавства, за якого
основна увага приділялася питанням відповідальності за корупційні
правопорушення. Тож, як зазвичай говорять лікарі «Хворобу краще попередити
ніж боротися з її наслідками».
Новий закон дає чіткий перелік осіб, що є потенційними суб’єктами
відповідальності за корупційні правопорушення. Зокрема, це Президент
України, Голова Верховної Ради України та його заступники, члени Кабінету
Міністрів, народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого
самоврядування тощо. Втім, усі державні службовці та представники органів
місцевого самоврядування і раніше були потенційними суб’єктами
відповідальності за корупційні правопорушення, а новий закон просто
конкретизував їх перелік. Натомість, цей закон також дозволяє притягнути до
відповідальності за корупцію осіб, які працюють на державу, але не наділені
таким статусом. Це дозволяє докорінно змінити ситуацію із високим рівнем
зловживання у зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема, таких, як
освіта та медицина.
Важливо, що за корупцію може «загриміти» і пересічний громадянин,
який надавав чиновнику «неправомірну вигоду».
Брату, дочці чи сину — червоне світло, куму і свату - зелене
Відповідно до закону, уповноважені державою або місцевим
самоврядуванням особи не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні
своїх близьких. Це має стати одним із факторів, який запобігатиме незаконному
або необ’єктивному просуванню своїх близьких осіб по службі. Винятком є
безпосереднє підпорядкування у зв’язку з перебуванням близьких на виборній
посаді: втім, у таких випадках забороняється брати участь у роботі
колегіальних органів при розгляді питань про призначення на посаду близьких
їм осіб і будь-яким іншим способом впливати на ухвалення подібних рішень.
У разі виникнення обставин, що порушують зазначені вимоги, один із
родичів повинен перейти на іншу посаду, яка виключає безпосереднє
підпорядкування. Якщо не захоче добровільно, змусять у місячний термін.
Втім, у новому законі йдеться про близьких осіб — «подружжя, діти,
батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також
інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб’єктом… і ведення із
ним спільного господарства». Тобто для кумів і сватів дорога вільна.
Корупціонерів - до Єдиного державного реєстру порушників закону
Згідно з ч. 2 ст. 21 закону, відомості про осіб, яких притягнуто до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень заносять до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який
формує та веде Міністерство юстиції України. Якщо суд визнає особу
корупціонером, їй світить звільнення з посади у 3-денний термін із дня
отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало чинності. Про це
керівник засудженого зобов’язаний письмово повідомити суд і спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної
служби. Кошти та майно, отримані у результаті корупційного правопорушення,
підлягають конфіскації за рішенням суду у встановленому законом порядку.
З огляду на це, закликаємо неухильно дотримуватися норм Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції», уникати будь-яких
прецедентів порушення даного Закону.
Керівник апарату
Райдержадміністрації
Н.М.Покас
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа