close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Tyranizování ukrajinských dětí
Hlavním katem ukrajinských dětí je tzv. zplnomocněnec prezidenta „pro práva dětí“, pan Jurij Pavlenko,
který prohlásil: „Nebojíme se zahraničních zájemců o děti... Ukrajina nebude v žádném případě následovat
Rusko, kde Vladimír Putin podepsal zákon, kterým se Američanům zakazuje adoptovat ruské děti.“
Proč prezident Putin podepsal zákon „Dimy Jakovleva“? Ruská vláda zjistila, že došlo k mnoha případům
tyranizování ruských dětí a rovněž mnohé děti byly těmito tzv. adoptivními rodiči, kteří byli často pedofily či
psychopaty, zabity. Je veřejně známo, že tzv. mezinárodní adopce slouží k dodávce dětí homosexuálům a
pedofilům na Západ. K tomu rovněž slouží mechanismy juvenilní justice, které se v roce 2012 podařilo i na
Ukrajině podvodně uzákonit. Proto se dnes děti staly zbožím k obohacování překupníků.
Mnohé děti byly dokonce prodány na orgány, jak potvrdil bývalý ministr vnitra Itálie Roberto Maroni.
Z 1260 vyvezených ruských dětí, policie našla jen 5. Zmizely po nich všechny stopy hned po překročení hranice.
Citace Pavlenka z článku: „Cizinci, kteří se chtějí stát rodiči ukrajinskému sirotku, jsou důležití především
proto, že adoptují ty, koho nechtějí adoptovat Ukrajinci – dorostlé děti či děti se závažnými onemocněními.“
Pavlenko se chlubí, že cizinci chtějí děti s vadami, například s vadou zraku, sluchu... Proč? Proto, aby, jak
ukazuje současná praxe, děti posloužily na orgány a mohlo se to pokrytecky odůvodnit tím, že přece byly
nemocné. Tyto zločiny proti lidskosti, které zprostředkovává zplnomocněnec prezidenta, pan Pavlenko, nemají
nic společného s autoritou ukrajinského prezidenta, který by v žádném případě nedovolil, aby bylo jakékoli
ukrajinské dítě dáno na orgány. On vůbec netuší, k jakým zločinům směřuje činnost jeho zplnomocněnce, týkající
se dětí.
Jaká je to manipulace veřejností: z nejtěžších zločinů Pavlenko udělá ctnost a dokonce skutek milosrdenství
vůči ukrajinským sirotkům, které nechtějí adoptovat Ukrajinci.
Pavlenko navíc obviňuje úřady z neschopnosti, že nevycházejí vstříc všem západním zájemcům. Tvrdí, že
k dispozici je více než 25 000 dětí ročně.
V roce 2010 vyšla v tisku zpráva, že dvouletý chlapec Samuel byl prodán za 4000 dolarů dvěma belgickým
homosexuálům. Dítě s vadou zřejmě bude prodáno za mnohem nižší cenu. Jenže na černém trhu se za srdce dítěte
platí 160 000 dolarů, za játra 60-150 tisíc dolarů, za ledvinu 10 000... Je samozřejmé, že když vyoperují dítěti
srdce, že jej zabijí, a zároveň z něj mohou využít i játra a další orgány. Tedy tyto děti jsou zlatým dolem pro
obchodníky s lidskými orgány. Toto jsou zločiny proti lidskosti! Skrytě je prosazuje zplnomocněnec prezidenta
pro „práva dětí“, pan Pavlenko. Cynicky prohlašuje: nebojíme se poskytnout děti k adopci cizincům a dodává:
v žádném případě nebudeme Rusko následovat (co se týče zákona „Dimy Jakovleva“).
Státní úřad pro adopci a ochranu práv dítěte by měl mít ve skutečnosti název: Státní úřad – jatka pro
ukrajinské děti.
Pavlenko říká: „Podle zákona může být schváleno rozhodnutí o mezinárodní adopci jedině v případě, že
nelze dítě dát k adopci v rodném prostředí.“
Proč nechtějí na Ukrajině adoptovat děti s vadami? Protože nikoho z Ukrajinců by nenapadlo vzít si dítě a
dát ho na orgány! To je nejstrašnější zločin, jaký může být! Na Západě je to však už běžnou praxí. Proto jdou děti
s vadami na odbyt. Navíc článek uvádí, že často dávají zdravé děti jako by měly vady. Pavlenko o těchto
zločinech nehovoří, a pouze manipuluje veřejností, jako by se cizinci královsky a velkoryse starali o ukrajinské
děti s vadami.
Co se týče kontroly dětí vyvezených na Západ, v článku se uvádí: „Pomáhat cizinci mohou i agentury pro
adopci, které na Ukrajině nejsou oficiálně dovoleny. Proto dochází i k takovým situacím, že se dítě dostává do
rodiny, kde se necítí dobře, kde se o ně náležitě nestarají. Kromě toho, neexistuje mechanismus kontroly.“
Vyjádření „necítí se dobře“ vlastně skrývá tyranii dětí a „náležitě se o ně nestarají“ znamená, že s dětmi
jednají jako se zbožím, které je připraveno na jatka, k odebrání orgánů. Pavlenko se však, jak říká, nebojí vyvážet
děti do zahraničí. Rusi měli zákon na kontrolu, a přesto se báli. Po hrozných statistikách takzvanou mezinárodní
adopci zakázali. Není žádným tajemstvím, že Pavlenko všemi silami prosazuje mechanismy juvenilní justice,
která bez příčiny bere děti z dobrých rodin. Na Ukrajině ze všech sil nyní zavádí náhradní rodiny, v nichž nejde o
skutečnou adopci dítěte na celý život, ale jsou jen přestupnou stanicí. Děti, které budou vyrvány z normálních
rodin a předány do tzv. náhradních rodin, mezi nimi budou kočovat, až nakonec budou prodány na Západ. K
těmto krádežím dětí dochází pod rouškou pomoci z tzv. obtížných životních podmínek nebo prevence tzv. násilí
v rodině, kterým je nazývána normální výchova. Podle uzákoněných mechanismů probace a mediace z roku
2012 může být každé ukrajinské dítě vzato z těch nejlepších rodin a bez soudu i bez udání příčiny může
být ještě ten samý den dáno do náhradní rodiny. Toto jsou nadnárodní juvenilní mechanismy, které jsou ve
skutečnosti zločiny proti lidskosti. Musí být i na Ukrajině, podobně jako v Rusku, zrušeny, jinak proces té
nejkrutější autogenocidy už nikdo nezastaví.
Veřejnost je psychologicky manipulována heslem: „Ukrajina bez sirotků“ – ruší se dětské domovy a děti
převádějí do tzv. rodinné formy výchovy. Pravým smyslem této manipulace je zavést mechanismus náhradních
rodin. Zpočátku budou dostávat sirotky, a pak už umělé sirotky vyrvané z normálních rodin tak, jak to už vidíme
v Norsku, Finsku, Anglii… A tady je ten pravý důvod, proč Pavlenko tak velmi potřebuje zvýhodňovat termíny
žádostí o „adopci“. Bude mít k dispozici stále větší počet dětí, pak už ale odebraných z normálních rodin. Proto
už současné zákony obsahují termín „děti zbavené rodičovské péče“. Ani Hitler ani fašismus se nedopouštěli
takových zločinů vůči dětem, jakých se dopouštějí nadnárodní mechanismy juvenilní justice, proti které se
radikálně postavil jediný stát světa, a tím je Rusko.
Připomínáme, že k 31. 12. 2012 Rusko vyhostilo UNICEF, který na těchto zločinech spolupracoval.
Ombudsman Lutkovská však hned nato uzavřela smlouvu Ukrajiny s UNICEF!
Ruský zákon, který Američanům zakazuje adoptovat děti, Pavlenko pokrytecky nazývá „politickou hrou“ a
tvrdí: „opakovat kroky sousedů v podobných případech Ukrajina v žádném případě nebude“. Znamená to, že
když budou ukrajinské děti mordovány, Pavlenko bude mlčet a ještě zvětšovat dodávku dětí na Západ. Za tento
výrok by měl být Pavlenko zbaven funkce a ovoce jeho činnosti by mělo být prověřeno. Funkce zplnomocněnce
prezidenta pro tzv. práva dětí musí dostat opačný charakter – vpravdě chránit ukrajinské děti, a ne je
dovolit tyranizovat.
+ Eliáš
patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
+ Metoděj OSBMr
+ Timotej OSBMr
biskupové-sekretáři
Lvov, 10. 1. 2013
Kopie:
Prezidentovi Ukrajiny V. Janukovičovi
Předsedovi vlády Ukrajiny M. Azarovovi
Poslancům Parlamentu Ukrajiny
Poslancům Státní Dumy RF
Generálnímu prokurátorovi Ukrajiny V. Pšonkovi
Ministru vnitra V. Zacharčenkovi
Představitelům křesťanských církví Ukrajiny
Masmédiím
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа