close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Заняття 1.
Тема: Розповсюдження хімічних елементів в земній корі.
Питання до обговорення.
1. Що об’єднує планету Земля з іншими планетами Сонячної системи та в
чому їх різниця?
2. Що розуміється під формою знаходження хімічних елементів?
3. Основні форми знаходження хімічних елементів.
4. Особливості будови Землі і внутрішніх геосфер.
5. Уявлення про походження Землі.
6. Закономірності розповсюдження хімічних елементів на Землі.
7. Геохімічна класифікація елементів.
8. Мінерали – основний компонент літосфери.
9. Які елементи називають рідкими, а які розсіяними?
Практична робота
Завдання 1. Порівняйте хімічний склад атмосфер трьох планет – Венери,
Землі і Марса.
Припустимо, що об’єм вашої кімнати дорівнює 3мх5мх2,5м=37,5 м 3.
Розрахуйте об’єм вуглекислого газу у вашій кімнаті: а) на Венері; б) на Землі;
в) на Марсі. На якій планеті ви хотіли б жити?
Хімічний склад атмосфер трьох планет
Елемент
Масова
частка
елемента, %
Венера
Земля
Марс
Нітроген
2
78
3
Оксиген
0
21
0
Вуглекислий
97
0,03
95
газ
Інші гази
1
1
2
Завдання 2. Поясніть, чому кварц – мінерал, а граніт – гірська порода.
Дайте означення мінералу і гірській породі з погляду АМВ.
Завдання 3. Маємо речовини: мідний купорос (CuSO45H2O), малахіт
(Cu2CO3(OH)2), пісок (SiO2), крейда (CaCO3), кухонна сіль (NaCl),
перманганат калію (KMnO4) . Опишіть їх фізичні властивості: фізичний стан,
колір, запах, блиск, твердість, пластичність, розчинність у воді. За якими
ознаками можна визначити кожну з цих речовин?
Завдання 4. У натуральній перлині масові співвідношення Кальцію,
Карбону на Оксигену дорівнюють 10:3:12. Яку формулу можна
запропонувати для цієї речовини?
Завдання 5. Одержання малахіту.
Приготувати розчини: перший повинен вміщувати 100 г мідного купоросу
у 100 мл води, інший – 31,5 г кристалічної соди Na2CO310H2O у 100 мл води.
Потім слід долити при перемішуванні синій розчин купоросу у безбарвний
розчин соди. Запишіть ваші спостереження та рівняння реакції.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа