close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Підволочиської
районної ради
24 лютого 2015 № ___
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку Підволочиського району
на 2015 рік
I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1.
2.
3.
4.
Ініціатор розроблення програми
Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації
Дата, номер і назва розпорядчого Доручення
голови
районної
державної
документа органу виконавчої влади адміністрації від 12 грудня 2014 року № 58 «Про
про розроблення програми
розроблення
проекту
районної
програми
соціально-економічного та культурного розвитку
Підволочиського району на 2015 рік»
Розробник програми
Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації
Співрозробники програми
Управління та відділи райдержадміністрації,
підприємства та організації району
5.
Відповідальний виконавець програми
Відділ
економічного
райдержадміністрації
розвитку
6.
Учасники програми
7.
8.
Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь виконанні програми
Управління та відділи райдержадміністрації,
суб’єкти господарювання, виконкоми місцевих
рад
2015 рік
Державний бюджет, обласний бюджет, районний
бюджет
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідний
для
реалізації
пріоритетних напрямків програми
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Підволочиського району на 2015 рік,
всього, у тому числі:
Кошти державного бюджету
Кошти місцевих бюджетів
Кошти інших джерел
77090 тис. грн.
1000 тис. грн.
850 тис. грн.
75240 тис. грн.
1
ВСТУП
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Підволочиського району
на 2015 рік (далі – програма) розроблена відділом економічного розвитку районної
державної адміністрації разом з іншими управліннями, відділами районної державної
адміністрації відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного
бюджету», доручення голови районної державної адміністрації від 12 грудня 2014 року № 58
«Про розроблення проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку
Підволочиського району на 2015 рік».
Джерелами фінансування програми є кошти державного та місцевих, у тому числі
районного бюджетів, кредитні ресурси комерційних установ, кошти суб’єктів
господарювання та фізичних осіб.
Програма розроблена з метою консолідації та концентрації зусиль місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу
фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, у тому числі досягнення
макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку
найуразливіших верств населення, скорочення рівня безробіття, поступового підвищення
рівня економічної активності та створення умов для стабільного економічного зростання.
Основною метою розвитку району у 2015 році є досягнення макроекономічної
стабілізації на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних
галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем
управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення
власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих
потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання
експорту, дотримання законодавства про працю, соціальний захист та зайнятість населення.
III. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2015 РІК
Сфера матеріального виробництва
Виробництво валового сукупного продукту у відповідних галузях матеріальної сфери
району, за очікуваними даними, становитиме 968 млн. 575 тис. грн., що становитиме 94,7 %
до 2014 року, в тому числі: в промисловості - 106,4 %, в сільському господарстві - 90 %, в
будівництві – 112,4 %.
Обсяг реалізованої продукції в 2015 році очікується в сумі 317 млн. 410 тис. грн., що
становить 110,2 % до 2014 року.
В розрізі галузей очікується реалізація продукції:
швейного виробництва – 2183 млн. грн., що становить 115 % до відповідного періоду
минулого року;
пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції – 1415 млн. грн., що
відповідно становить 110,4 %;
хімічної продукції – 128 млн. 350 тис. грн., що відповідає 110 % до минулого року;
харчових продуктів – 135 млн. 692 тис. грн.;
добувної промисловості – 49 млн. 770 тис. грн., що становить 111,1 %.
В сільському господарстві у 2015 році особлива увага буде приділена зерновим
культурам, зокрема озимій пшениці.
2
Виробництво зерна по всіх категоріях господарств передбачається в кількості 185261
тис. тонн, зокрема озимої пшениці 66370 тис. тонн. Очікується стабілізація по кількості ВРХ,
виробництві м’яса, молока, яєць.
В сфері малого бізнесу кількість діючих суб’єктів підприємництва-юридичних осіб
становитиме на 10 тис. наявного населення 35 одиниць, а працюючих на них 1165 чоловік,
кількість підприємців-фізичних осіб становитиме 1565 чоловік.
Надходження до бюджетів всіх рівнів від малого бізнесу прогнозується в сумі 16700
тис. грн.
Розвиток соціальної сфери
У 2015 році відділом освіти районної державної адміністрації планується:
- встановлення котлів на тверде паливо в Скалатській, Оріховецькій ЗОШ І-ІІІ ст.,
Городницькій ЗОШ І-ІІ ст.;
-капітальний ремонт дитячого навчального закладу смт. Підволочиськ;
-ремонт спортзалу у Підволочиській ЗОШ І-ІІІ ст.;
-заміна вікон Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках проекту ЄС ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду»;
-заміна вікон Новосільської ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках проекту ЄС ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду»;
-заміна вікон Лозівської ЗОШ І-ІІ ст. в рамках проекту ЄС ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду»;
-встановлення котла на тверде паливо в дошкільному навчально-виховному комплексі
с.Гнилиці.
В Підволочиській КЦРЛ в 2015 році планується завершити ремонт приймальнодіагностичного відділення.
Підволочиським комунальним районним центром первинної медико-санітарної
допомоги в 2015 році планується провести наступні роботи:
-заміна покрівлі та системи опалення в амбулаторії загальної практики сімейної
медицини с. Качанівка в рамках проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду»;
-закупити медичне обладнання на загальну суму 80 тис. грн. для амбулаторії
загальної практики сімейної медицини смт. Підволочиськ, с. Старий Скалат;
-провести ремонт фельдшерського пункту с. Полупанівка;
-завершити ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Магдалівка.
Основні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку
Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік наведено в таблиці 1.
Основні заходи щодо виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік наведено в таблиці 2.
Пріоритетні
напрямки
соціально-економічного
та
культурного
Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік наведено в таблиці 3.
розвитку
3
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
програми соціально-економічного та культурного розвитку Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік
2014 рік
№ з/п
Показники
1.
Обсяг випуску продукції в основних
сферах матеріального виробництва
в тому числі:
- промисловість
- сільське господарство
- будівництво
Одиниця
виміру
2013 рік звіт
Програма
Очік/факт
виконання
% Вико
нання
2015 рік
% до очік/
Програ
факт
ма
2014 року
Розвиток сфери матеріального виробництва
866,309
955,511
1022,686
млн. грн.
107,0
968,575
94,7
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
291,629
729,9
1,157
102
109,2
96,4
310,375
656,9
1,3
106,4
90,0
112,4
229,609
635,6
1,1
285,911
668,4
1,2
Промисловість
Обсяг
реалізованої
промислової
продукції (товарів, послуг) без ПДВ
- всього
по галузях:
- машинобудування, крім ремонту
і монтажу машин і устаткування
- текстильне виробництво, виробництво
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів
- виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції
- виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
млн. грн.
218,535
205,343
288,0309
140,3
317,410
110,2
тис.грн.
1296,2
1299,9
1898
146
2183
115
тис.грн.
681,7
843,1
1282
152,1
1415
110,4
тис.грн.
106943,2
90901,9
116680
128,4
128350
110
тис.грн.
4
- постачання електроенергії,
тис.грн
газу,
пари та кондиційованого повітря
- виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
Обсяг
реалізованої
промислової
продукції по районах (без ПДВ) –
всього
Новосілківське МПД "Укрспирт"
ТОВ "Заготсервіс"
ТДВ "Шустов-спирт"
ТОВ "Надзбруччя хліб"
ТОВ "Скала -Дар"
ТОВ "Скалат-м’ясо"
ТОВ "Надзбруччя млин"
ПАТ "Підволочиська ФПВ"
ПАТ "Лотос"
ТОВ "Кар’єр" Новосілка"
Полупанівська філія ТОВ ВК
"Гірничодобувна промисловість"
ТОВ "Антарес"
ТОВ "Кераміс"
ТОВ "Кар’єр Городниця"
ТОВ "Галич Агро"
ТОВ "Бона"
Виробництво промислової продукції у
натуральному вимірі:
Продовольча група:
- цукор пісок із цукрових буряків
тис.грн.
76250
84191,6
123357
151,7
135692
110
тис.грн.
33363,9
28106,5
44813,9
159,4
49770
111,1
тис.грн.
218535
205343
288030,9
140,3
317410
110,2
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
106697
29194,4
12456,4
15489,2
3154,5
12821,2
1169,9
681,7
246,2
15220,8
15642,5
90763
39439
12598,1
15658
2503,5
11430,2
1177,8
699,1
138,9
13784,3
13572,2
116595
67319
13000
16408
13065
11545
1094
839
85
20810
21985,9
128,5
170,7
104,8
102,2
521,9
101,0
92,9
120
61,2
151
162
128255
74051
18048
17600
1472
12700
1203
923
95
22891
24639
110
110
110
110
110
110
110
110
111,6
110
112,1
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
1296,2
2500,6
1964,4
-
1299,9
144
750,0
1385,0
-
1898
443
2018
926
-
146
307,6
269,1
66,9
-
2183
492
2240
1018
-
115
111
111
110
-
тонн
-
-
-
-
-
-
5
- м'ясо і субпродукти 1 категорії
- ковбасні вироби
- масло тваринне
- сири жирні
- молоко оброблене рідке
- борошно
- крупи
- хлібобулочні вироби
- напої, всього з них
Вино-горілчана продукція
- горілчані та коньячні вироби
- пиво
олія соєва
корми готові
Непродовольча група:
- спирт
- тканини бавовняні
- вироби з пластмаси
- побутова хімія
- швейні вироби
– Будівельні матеріали
у т.ч. цегла керамічна невогнетривка
- вапно
- конструкції збірні для цивільного
будівництва з цементу, бетону чи
штучного каменю, камінь вапняк
- бетон товарний
- пісок, галька, гравій та щебінь для
будівництва, щебінь
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тис. дал.
1503,8
4114,5
357
2404
-
2241
4236
360
2600
-
2380
3585
285
2176
-
106,2
84,6
73,6
87,8
-
2380
3585
265
2176
-
100
100
100
100
-
тис. дал.
тис. дал.
тонн
тонн
70
223
72,1
157
60,9
84,5
60,9
100
355
95
60,5
355
95
100
100
тис. дал.
тис.кв.м
тонн
тонн
тис. шт.
830,7
872
822
94,3
822
100
17
17,1
114,8
116
9,3
9,4
Будівельна індустрія
19,0
75
8,0
111,1
64,7
85,1
19
75
8,4
100
100
105
100
101,1
млн. шт. ум.
цегли
тис.тонн
тис.тонн
0,2967
242,9
0,317
243
234,5
96,5
234,5
тис.тонн
тис.куб.м
365,1
361,7
370
102,3
374
6
Сільське господарство
3.
Валова
продукція
сільського
господарства по всіх категоріях
господарств (ціни 2010 року) – всього
в тому числі:
- с/г підприємства
- населення
Валова
продукція
сільського
господарства на одну особу
Обсяг
виробництва
сільськогосподарської продукції в
натуральному
виразі
всіма
категоріями господарств:
- зернові культури
- цукрові буряки
- картопля
- овочі (відкритого ґрунту)
- молоко
- м'ясо
- яйця
Обсяг
виробництва
сільськогосподарської продукції в
натуральному
виразі
с/г
підприємствами:
- зернові культури
- цукрові буряки
- картопля
- овочі (відкритого ґрунту)
- молоко
- м'ясо
- яйця
Обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції в
натуральному виразі населенням:
млн.грн.
635,6
668,4
729,9
109,2
656,9
90,0
млн.грн.
млн.грн.
грн.
332,4
303,2
1474,7
340,3
328,1
1550,8
410,9
319,0
1697
120,7
97,2
109,4
337,9
319,0
1531,2
82,7
100
90,2
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
млн.шт.
206,351
74,565
62,534
12,780
35,125
4,385
14,122
177,980
152,000
97,000
12,840
33,230
4,070
16,000
214,479
220,950
114,876
15,636
32,712
4,480
16,000
120,5
145,4
118,4
121,8
98,4
110
100
18,5261
102,350
88,575
14,640
32,830
9,195
16,000
86,4
46,3
77,1
93,8
100,4
93,6
100,0
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
млн.шт.
170,522
52,163
0,051
1,666
5,045
0,901
-
140,990
120,000
20,000
0,590
4,930
0,730
-
168,939
201,350
34,126
1,696
4,688
1,186
-
119,8
167,9
170,6
287,5
95,1
162,5
146,251
82,350
7,625
0,640
4,800
0,730
-
86,6
40,9
22,3
37,7
102,4
75,9
-
7
- зернові культури
- цукрові буряки
- картопля
- овочі (відкритого ґрунту)
- молоко
- м'ясо
- яйця
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
млн.шт.
Загальна площа лісів
Загальний обсяг продукції, робіт та
послуг лісового господарства
Заготівля ліквідної деревини – всього,
з них:
- ділова деревина
дров’яна
деревина
для
технологічних потреб
- дрова
Посаджено лісів
тис.га
тис.грн.
35,829
22,401
62,483
11,114
30,080
3,484
14,122
36,990
32,000
77,000
12,250
28,300
3,340
16,000
45,540
19,600
80,750
13,940
28,024
3,294
16,000
123,1
61,3
104,9
113,8
99
98,6
100
39,010
20,000
81,250
14,000
28,030
3,295
16,000
85,7
102,0
100,6
100,4
100,0
100,0
100,0
Лісове господарство
4.
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
га
Капітальне будівництво
5.
Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел фінансування
- в тому числі за рахунок державного
бюджету
Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу
Обсяг капітальних інвестицій за
видами економічної діяльності та за
рахунок усіх джерел фінансування:
- в промисловість
- в сільське господарство, лісове та
рибне господарства
- в будівництво
млн.грн.
56,5
88,0
103,0
117
110
106,8
грн.
1000,5
2035,2
2389,8
117,4
2784,2
116,5
млн.грн.
млн.грн.
3,6
20,4
4,0
82,6
13,0
82,6
325
100
15,0
84,0
115,4
101,7
млн.грн.
-
-
-
-
-
-
млн.грн.
8
Загальна площа житла введеного за
рахунок всіх джерел фінансування
Введення за рахунок всіх джерел
фінансування:
- середні навчальні заклади
- дошкільні заклади освіти
- лікарні
- водопровідні мережі
- каналізаційні мережі
-теплопостачання (котельні)
- газові мережі
Обсяг прямих іноземних інвестицій,
за наростаючим підсумком – всього
Обсяг прямих іноземних інвестицій з
початку року (надходження)
Обсяг прямих іноземних інвестицій на
одну особу
Зовнішньоторговельний
оборот
товарами
в тому числі:
- експорт
- імпорт
тис. кв.м
4,578
3,5
1,0
28,6
2
200
-
-
-
-
-
-
уч. місць
дит.місць
ліжок
км
км
Гкал/год
км
млн.дол.
США
млн.дол.
США
дол. США
511,2
-511,2
318,7
62,3
318,7
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
млн.дол.
США
1800
1860
3192
171,6
3665
114,8
млн.дол.
США
млн.дол.
США
0,450
0,470
1,892
402,6
2,365
125
1,350
1,390
1,300
93,5
1,326
102
Транспорт та зв'язок
6.
Обсяг перевезень вантажів:
- залізничним транспортом
- автотранспортом
Обсяг перевезень пасажирів:
- залізничним транспортом
- автотранспортом
Кількість користувачів мережі Інтернет
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
тис.чол.
тис.чол.
тис.чол.
одиниць
24,7
24,8
28
112,9
29
103,6
24,7
1065,9
24,8
1070
28
1106
112,9
103,4
29
1106
103,6
100
1148
4000
1148
5000
1106
7000
103,4
140
1106
8000
100
114,3
9
Торгівля та послуги
7.
Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з
урахуванням
товарообороту
як
юридичних, так і фізичних осіб –
підприємців)
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на
одну особу
Темп зростання (зниження) обороту
роздрібної торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юридичних, так і
фізичних осіб)
Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність
із роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства
Темп
зростання
(зниження)
роздрібного
товарообороту
підприємств, які здійснюють діяльність
із роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства
Обсяг реалізованих послуг
Темп зростання (зниження) обсягу
реалізованих послуг
млн.грн.
-
-
-
-
грн.
-
-
-
-
-
=
%
-
-
-
-
-
-
млн.грн.
48,2
50,0
53,0
106
58
109,4
%
100,2
103,7
110
-
109,4
-
млн.грн.
%
20,2
106,9
7,5
41,1
8,3
40,6
110,7
-
8,8
106
106
-
Прибутки підприємств
в тому числі:
- промисловість
- сільське господарство
- будівництво
Збитки підприємств
В тому числі:
- промисловість
- сільське господарство
- будівництво
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
-
-
Фінансова діяльність
51,919
90,1475
36,365
40,3
38,983
107,2
5,9386
41,1966
0,127
44,5339
1,815
84,625
0,0392
0,0516
5,100
30,0
0,0150
0,280
2,8 р.
35,5
38,3
5,4 р.
5,5
32,0
0,018
0,208
107,8
106,7
120,2
74,3
3,1227
-
0,0516
-
0,280
-
5,4 р.
-
0,208
-
74,3
--
10
Загальна сума кредитів, наданих
комерційними банками суб’єктам
господарювання
та
населенню
(обороти)
Сума
кредитів,
одержаних
сільськогосподарськими
підприємствами (обороти)
Фонд оплати праці усіх працівників,
зайнятих у всіх сферах економічної
діяльності
в тому числі штатних працівників
Середньооблікова кількість штатних
працівників
Середньомісячна
зарплата
працівників, зайнятих у сферах
економічної діяльності
в тому числі:
- у промисловості
- у сільському господарстві
- у будівництві
Середньомісячна
зарплата
працівників, зайнятих у бюджетних
установах
млн.грн.
-
-
-
-
-
-
млн.грн.
-
-
-
-
-
-
млн.грн.
162,0
170,0
175,7
103,4
176,2
100,3
млн.грн.
осіб
158,800
5872
120,575
4508
172,390
6486
143
143,9
172,947
6492
100,3
100,1
грн.
2254
2340
2215
94,7
2220
100,2
грн.
грн.
грн.
грн.
2371
2190
2418
2188
2460
2310
1857
2220,6
2004
2380
1025
2038
81,5
103
55,2
91,8
2243
2382
2268
2352
111,9
100
221
115,4
Розвиток малого підприємництва
9.
Кількість малих підприємств
Кількість діючих малих підприємств
на 10 тис. населення
Чисельність працюючих на малих
підприємствах
Кількість зареєстрованих суб’єктів
господарювання – фізичних осіб
Надходження до бюджетів всіх рівнів
від діяльності малого підприємництва
один.
один.
145
34
148
34
149
34
100,7
100
150
35
100,7
100,9
осіб
1114
1160
1160
100
1165
100,4
осіб
1578
1639
1554
94,8
1565
100,7
тис.грн.
13220
14000
15695
112,1
16700
106,4
11
Кількість селянських (фермерських)
господарств
Кількість
фермерських
сільськогосподарських угідь
одиниць
24
24
25
104,2
25
100
тис. га
1,951
1,951
2,297
119,3
2,297
100
Середньорічна чисельність наявного
населення
Чисельність
економічно–активного
населення
в тому числі працездатного віку
тис.осіб
43,1
43,1
43,0
99,8
42,9
99,8
тис.осіб
35,8
35,7
35,7
100
35,3
99
тис.осіб
24,0
23,9
24,0
100,4
23,9
99,6
Чисельність працівників у віці 15–70
років,
зайнятих
економічною
діяльністю – всього
в тому числі:
- промисловість
тис.осіб
6,5
6,3
6,5
71
6,5
100
тис.осіб
0,8
0,8
0,8
100
0,8
100
- сільське господарство, лісове та
рибне господарства
- будівництво
тис.осіб
0,8
0,9
0,9
100
0,9
100
тис.осіб
51
51
41
80,4
41
100
Чисельність безробітних на кінець
року (за методологією МОП)
Кількість створених робочих місць в
усіх сферах економічної діяльності
в тому числі:
- у промисловості
- у сільському господарстві, лісовому
та рибному господарствах
- у будівництві
Кількість створених робочих місць в
малому підприємництві
тис.осіб
місць
576
580
583
100,5
600
102,9
місць
місць
160
70
20
80
108
12
540
15
109
12
101
100
місць
місць
11
172
11
200
205
102,5
212
103,4
Населення та ринок праці
10.
12
Кількість працівників, зайнятих в
бюджетних установах (без галузей
культури)
Кількість створених робочих місць в
бюджетних установах
тис. осіб
2529
2529
2476
97,9
2476
місць
-
-
216
-
-
100
-
Розвиток соціальної сфери
11.
Кількість
учнів
у
дитячих
загальноосвітніх навчальних закладах
Кількість
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів екстернатної
форми навчання
Кількість
дітей
у
постійних
дошкільних закладах
Охоплення дітей (від 3 до 6 років)
постійними дошкільними закладами
(у% до кількості дітей відповідного
віку)
Обсяг витрат місцевих бюджетів в
галузі
“Охорона
здоров’я
у
розрахунку на одиницю населення
Забезпеченість
населення
стаціонарними ліжками у розрахунку
на 10 тис. населення
Забезпеченість лікарями загальної
практики сімейної медицини на 10
тис. населення
Кількість померлих дітей віком до
одного року на 1000 народжених
живими
Кількість осіб, що хворіють на
активний туберкульоз, на100 тис.
населення
- в тому числі в сільській місцевості
тис. осіб
3,8
3,8
3,8
100
3,9
100
осіб
-
-
-
-
-
-
осіб
1075
1060
1060
100
1060
100
%
68
68
68
100
68
100
562,2
630
548,8
грн.
87,1
ліжок
100
52,2
52,2
52,2
4,2
4,4
4,3
осіб
89,3
46,6
97,7
проміле
104,7
4,5
212,5
2,4
2,4
5,1
51,1
51,1
66,7
50,6
50,2
52
осіб
осіб
114,8
630
0
130,5
66
44
103,6
50
96,2
13
Кількість осіб, в яких вперше
виявлено
онкозахворювання
на
100 тис. населення
- в тому числі в сільській місцевості
Кількість масових бібліотек всіх видів
Книжковий фонд бібліотек
Кількість клубних установ всіх видів
- у них місць
Кількість театральних колективів
Кількість театрів
- у них місць
Відвідуваність театральних установ за
рік
Кількість концертних залів
у них місць
Відвідуваність концертних установ за
рік
Кількість музеїв
Відвідуваність музеїв за рік
12.
Відведено (скинуто) зворотніх вод,
в тому числі:
забруднених
- з них без очищення
- нормативно–очищених
Потужність очисних споруд
Викиди шкідливих речовин у повітря
в тому числі:
стаціонарними
джерелами
забруднення
автомобільним транспортом
Екологічний податок
осіб
108,5
92,6
345,2
298,5
324
осіб
одиниць
тис. прим.
одиниць
тис. місць
одиниць
одиниць
місць
тис.відв.
46
385
59
12,839
3
-
44
355
59
12,839
3
-
44
365,014
59
12,839
3
-
100
102,8
100
100
100
-
44
365,100
59
12,839
3
-
100
100
100
100
100
-
одиниць
місць
тис.відв.
-
-
-
-
-
-
100
108,7
1
2800
100
112
500
99
1
1
1
одиниць
2300
2500
відвідув.
2000
Охорона навколишнього природного середовища
тис.куб.м
300
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.тонн
499
499
505
101,2
тис. тонн
499
499
505
101,2
500
99
тис. тонн
тис. грн.
180
215
165
76,4
170
103
14
Обсяги утилізації заборонених до
використання
та
непридатних
отрутохімікатів,
накопичених
у
господарствах
Кількість ліквідованих стихійних
сміттєзвалищ
тонн
-
-
-
-
-
-
одиниць
39
28
28
100
28
100
15
Таблиця 2
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
Термін
виконанн Відповідальні виконавці
Примітка
я
2.
3.
4.
5.
1. Промисловість
Збільшення виробництва за рахунок розширення ринків 2015 рік Відділ
економічного
розвитку
збуту ТДВ «Шустов спирт»
райдержадміністрації, ТДВ «Шустов спирт»
Сприяти сертифікації продукції підприємств району
2015 рік Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації,
промислові
підприємства району
Сприяти стабільній роботі МПД «Укрспирт» та ТОВ «Кар’єр 2015 рік Новосілківське МПД «Укрспирт», ТОВ
«Городниця»
«Кар’єр «Городниця», відділ економічного
розвитку райдержадміністрації
Впроваджувати інноваційні види продукції на ТДВ «Шустов 2015 рік ТДВ «Шустов спирт»
спирт»
Сприяти легалізації роботи надрокористувачів району
2015 рік Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації,
Підволочиське
відділення Збаразької ОДПІ
Освоєння нових видів продукції на ПАТ «Підволочиська 2015 рік ПАТ «Підволочиська ФПВ»
ФПВ»
2.Зв'язок, транспорт
Сприяння покращення забезпечення населення району 2015 рік ЦОС №3 ТД УДППЗ «Укрпошта»
якісними послугами поштового зв’язку
Забезпечення розбудови технологічної інфраструктури мережі 2015 рік ЦЕХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
інтернет та мереж доступу до неї споживачів
№ 12, інтернет-провайдери
Удосконалення організації дорожнього руху в місцях 2015 рік Відділ надзвичайних ситуацій, житловоконцентрації ДТП
комунального
господарства
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
відділення
з
обслуговування
Назва заходу
16
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
Створення конкурентного середовища
на
ринку
транспортних
послуг,
збереження
та
створення
нових робочих місць
Оптимізація мережі автобусних маршрутів області
2015 рік
2015 рік
Створення
умов
для оновлення автомобільними 2015 рік
перевізниками
рухомого
складу,
призначеного
для
надання,
насамперед,
соціально значущих
послуг, та оптимізації структури парку транспортних
засобів
Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та 2015 рік
вантажів шляхом посилення вимог до автомобільних
перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними
вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху
3.Сільське господарство
Впроваджувати у виробництво нові ресурсозберігаючі протягом
технології вирощування с/г культур – технології мінімального
року
та нульового обробітку грунту з елементами точного
землеробства, які базуються на космічній навігації при
використанні широкозахватних багатоопераційних агрегатів
точного висіву і обробітку грунту. За рахунок цього
проводити здешевлення виробничих затрат і покращення
фінансового стану сільгосппідприємств.
Поряд з чітким дотриманням науково обгрунтованих сівозмін, протягом
системи захисту рослин від хвороб та шкідників, проводити
року
культивування сидеральних культур на органічне добриво,
мульчування грунту пожнивними рештками, що покращить
родючість грунту і збільшить урожайність с/г культур
Щодо подальшого розвитку
2
свинарства в господарствах протягом
району планується збільшення свинопоголів’я
в
року
фермерському господарстві «Щедра нива» до 500 голів та в
адміністративної території Підволочиського
району УМВСУ Тернопільської області
Відділ надзвичайних ситуацій, житловокомунального
господарства
та
інфраструктури райдержадміністрації
Відділ надзвичайних ситуацій, житловокомунального
господарства
та
інфраструктури райдержадміністрації
Відділ надзвичайних ситуацій, житловокомунального
господарства
та
інфраструктури райдержадміністрації
Відділ надзвичайних ситуацій, житловокомунального
господарства
та
інфраструктури райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, сільськогосподарські
підприємства району
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, сільськогосподарські
підприємства району
ТОВ «Укр-Італ», ФГ «Щедра нива»
17
3.4.
3.5
3.6
ТОВ «Укр-Італ» до 1500 голів
Розвиток та створення велико-товарного
3
виробництва в
районі шляхом розширення поголів’я молочного стада до
1200 голів
протягом
року
ТОВ «Україна»
Технологічне і технічне3 переоснащення, модернізація
молочних ферм на рівні вимог ЄС. Зокрема, оновлення
застарілого та зношеного на 50 % молочного обладнання,
впровадження передових технологій, широке використання
культурних пасовищ. Стабілізація і нарощування поголів’я
молочної худоби.
На виконання галузевої програми розвитку садівництва
протягом 2010 - 2014 років в районі проведено закладку садів
на площі 221,44 га, та ягідників на площі 30,34 га. В 2015
році ТОВ «Агро-Рось» планується провести закладку саду на
площі 28 га.
Провести реконструкцію тваринницького приміщення в ТОВ
«Україна»
протягом
року
ТОВ
«Україна»,
ТОВ
«Медобори», ТОВ «Новагріс»
протягом
року
Спеціалісти управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, керівники та
спеціалісти ТОВ «Агро-Рось»
протягом
року
ТОВ «Україна»
Сприяти виконанню програм:
- Галузева програма розвитку садівництва та ягідництва
в Підволочиському районі на період до 2025 року;
- Програма противопаводкового захисту і покращення
технічного
стану
внутрішньогосподарських
меліоративних систем і об’єктів водного фонду та
підвищення ефективності
їх використання в
Підволочиському районі на 2011-2015 роки;
- Галузева програма розвитку молочного скотарства;
- Програма розвитку виробництва картоплі та овочів в
районі у 2012-2020 роках;
- Районна програма розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
протягом
року
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, фермери, власники
особистих селянських господарств, с/г
підприємства району
«Агрофірма
3.7
3.8
18
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4. Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Сприяти реалізації на території району Закону України “Про протягом Структурні підрозділи райдержадміністрації
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
року
галузях економіки з метою створення нових робочих місць ”
Забезпечити виконання заходів, спрямованих на соціально- протягом Структурні підрозділи райдержадміністрації,
економічний розвиток, соціально-культурне та духовне
року
територіальні
підрозділи
центральних
відродження, збереження історико-культурної спадщини
органів виконавчої влади, органи місцевого
малих міст області
самоврядування
Будівництво сховища для зберігання фруктів з холодильним впродовж ТОВ «Україна»
обладнанням ТОВ «Україна» потужністю 4 тис. тонн
року
Організувати впровадження механізму державно-приватного впродовж Структурні підрозділи райдержадміністрації,
партнерства для реалізації пріоритетних для регіону
року
органи місцевого самоврядування
інвестиційних проектів у виробничій та соціальній сферах,
підвищення ефективності використання об’єктів державної та
комунальної власності
Сприяти підготовці інвестиційних проектів і бізнес-планів та протягом Відділ
економічного
розвитку
поданню їх для участі у міжнародних та вітчизняних
року
райдержадміністрації,
робоча
Група
конкурсах, зокрема щорічному Всеукраїнському конкурсі
Управління проектами, органи місцевого
проектів та програм місцевого самоврядування
самоврядування
Сприяти залученню капітальних інвестицій, у тому числі на впродовж Структурні підрозділи райдержадміністрації,
будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної та житловороку
органи місцевого самоврядування
комунальної сфери
Капітальний
ремонт
дороги
Оріховець - Турівка, впродовж Філія «Підволочиський райавтодор» ДП
вул. Українська смт. Підволочиськ
року
«Тернопільоблавтодор»
Організувати розроблення містобудівної документації, схем протягом Сектор містобудування та архітектури
планування територій області та районів, генпланів населених
року
райдержадміністрації
пунктів, планів зонування територій, детальних планів
територій
Забезпечити визначення та документальне оформлення протягом Відділ
Держземагентства
у
земельних
ділянок
і
майнових
комплексів
року
Підволочиському
районі,
структурні
(з урахуванням існуючих і перспективних шляхів сполучення,
підрозділи райдержадміністрації, виконкоми
інженерних комунікацій), які можуть бути запропоновані
міської, селищної та сільських рад
потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних проектів
19
4.10
4.11
4.12
4.13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
Розробляти та періодично оновлювати рекламно-іміджеву впродовж Відділ
економічного
розвитку
продукцію та інформаційно-презентаційні матеріали про
року
райдержадміністрації, органи місцевого
область
самоврядування
Брати участь у роботі форумів, бізнес-зустрічей, презентацій, протягом Відділ
економічного
розвитку
виставкових заходів, круглих столів тощо. У рамках
року
райдержадміністрації, малий та середній
укладених угод про співпрацю області з регіонами України та
бізнес району
адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних
країн, приймати участь в аналогічних заходах в Україні та за
кордоном, з презентацією інвестиційного потенціалу області.
Капітальний ремонт дороги Щаснівка - Медин
впродовж Філія «Підволочиський райавтодор» ДП
року
«Тернопільоблавтодор»
Забезпечити реалізацію ІІІ фази Проекту ЄС ПРООН протягом Відділ
економічного
розвитку
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
року
райдержадміністрації, громадські організації
району
5. Житлово-комунальне господарство
Встановлення вуличного освітлення смт. Підволочиськ
2015 рік Виконком селищної ради
Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків 2015 рік Виконком селищної ради
смт. Підволочиськ по вул. С. Бандери 7, Д. Галицького 73-А,
Д. Гадицького 73-Б
Капітальний ремонт доріг комунальної власності смт. 2015 рік Виконкоми селищної та міської рад
Підволочиськ вул. Осипова, Українська, Надзбручанська,
Шухевичів, у м. Скалат вул. Незалежності, Б.Хмельницького
Капітальний ремонт ДНЗ смт. Підволочиськ та ДНЗ м.Скалат
2015 рік Виконкоми селищної та міської рад
Капітальний ремонт проспекту Шевченка у м. Скалат
2015 рік Виконком міської ради
Реконструкція та ремонт водопровідних та каналізаційних
2015 рік Виконкоми місцевих рад
мереж і споруд
6. Торгівля та послуги
Збільшення мережі торгівлі та побутового обслуговування 2015 рік Суб’єкти господарювання
населення: відкриття магазину господарських товарів ПП
Чупровська О.І. - 65 кв.м, ТЕКО в с. Голотки і с. Супранівка160 кв.м, автомайстерня в смт. Підволочиськ - 120 кв.м
Збільшити об’єм роздрібного товарообороту за рахунок ТОВ 2015 рік Приватні підприємства
«Заготсервіс»,
ТОВ
«Надзбруччя
хліб»,
ТОВ
«Скалатпродукт»
20
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4.
8.1
9.1
9.2
9.3
Збільшити об’єм наданих послуг за рахунок підприємств та
ПП «Цех сухого молока»
Сприяння реалізації продукції місцевих виробників у
торгівельних
підприємствах
району
та
здійснення
інформаційних заходів «Купуй місцеве»
Реконструкція території ринку смт. Підволочиськ
2015 рік
Приватні підприємства
2015 рік
Відділ
економічного
розвитку
райдержадміністрації,
Підволочиське
відділення Збаразької ОДПІ
2015 рік Приватний підприємець
2015 рік Управління агропромислового розвитку,
Проведення виїзної торгівлі із залученням місцевого
відділ
економічного
розвитку
виробника
райдержадміністрації,
приватні
підприємства району
7. Мале підприємництво
Забезпечити діяльність координаційної ради з питань
Відділ економічного розвитку
розвитку підприємництва з обов’язковим розглядом та 2015 рік
райдержадміністрації
вирішенням проблемних питань підприємництва
Розробити та затвердити план підготовки проектів
Відділ економічного розвитку
регуляторних актів. Забезпечити оприлюднення проектів
2015 рік райдержадміністрації, юридичний сектор
регуляторних актів та підготувати аналіз регуляторного
апарату райдержадміністрації
впливу.
Надання якісних адміністративних послуг населенню району
2015 рік Відділ надання адміністративних послуг
райдержадміністрації
Надати в оренду приміщення РайСТ (350 кв.м) для зайняття 2015 рік Підволочиське РайСТ
підприємницькою діяльністю
8. Туризм та рекреація
Виконати програму «Розвиток туризму Підволочиського 2015 рік Місцеві ради, відділ культури і туризму
району на 2014-2015 роки» в рамках презентації туристичних
районної державної адміністрації
об’єктів району
9. Фінансова діяльність
Щомісячний моніторинг сплати податків до державного та
Підволочиське відділення Збаразької ОДПІ,
2015 рік
місцевих бюджетів
фінансове управління райдержадміністрації
Дотримання суворої бюджетної дисципліни, впорядкування
мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок 2015 рік Головні розпорядники бюджетних коштів
коштів місцевих бюджетів
Активізувати роботу з платниками податків з викриття схем
2015 рік Підволочиське відділення Збаразької ОДПІ
ухилення від сплати платежів до бюджету,
детінізації
21
виплати заробітної
діяльності.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
плати
суб’єктами
підприємницької
10. Населення та ринок праці
З метою детінізації виплати заробітної плати проводити
Управління праці та соціального захисту
моніторинг суб’єктів господарювання щодо наявності
населення райдержадміністрації,
2015 рік
оформлених трудових відносин у працівників допущених до
інспекція праці, Підволочиське відділення
виконання службових обов’язків
Збаразької ОДПІ
Активізувати роботу тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
Управління праці та соціального захисту
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, робочої групи з 2015 рік
населення райдержадміністрації
питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості
населення
Проводити моніторинг рівня заробітної плати на
Управління праці та соціального захисту
2015 рік
підприємствах, установах та організаціях району
населення райдержадміністрації
Районний центр зайнятості, управління праці
Забезпечити розширення сфери зайнятості за рахунок
2015 рік та
соціального
захисту
населення
створення нових робочих місць
райдержадміністрації
Управління праці та соціального захисту
Легалізація робочих місць в галузях економіки району
2015 рік
населення райдержадміністрації
11. Освіта
Встановлення котлів на тверде паливо в Скалатській, 2015 рік
Приватний підприємець
Оріховецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Городницькій ЗОШ І-ІІ ст.
Капітальний ремонт дитячого навчального закладу смт. 2015 рік Відділ освіти райдержадміністрації
Підволочиськ
Ремонт спортзалу Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.
.
2015 рік Громада, відділ освіти райдержадміністрації
Заміна вікон Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках Проекту 2015 рік Громада, відділ освіти райдержадміністрації
ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
Заміна вікон Новосільської ЗОШ І-ІІІ ст. в рамках Проекту 2015 рік Громада, відділ освіти райдержадміністрації
ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
Заміна вікон Лозівської ЗОШ І-ІІ ст. в рамках Проекту ЄС 2015 рік Громада, відділ освіти райдержадміністрації
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
Ремонт покрівлі та заміна вікон в навчальних закладах району 2015 рік Громада, відділ освіти райдержадміністрації
Встановлення котлів на тверде паливо в Підволочиському 2015 рік Приватний підприємець
будівельному ліцеї
22
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
Встановлення котла на тверде паливо в дошкільному 2015 рік Відділ освіти райдержадміністрації
навчально-виховному комплексі с.Гнилиці
12. Охорона здоров’я
Ремонт
приймально-діагностичного
відділення протягом Відділ
охорони
здоров’я
Підволочиської КЦРЛ
року
райдержадміністрації,
головний
лікар
Підволочиської КРЦЛ
Заміна покрівлі та системи опалення в амбулаторії загальної протягом Відділ
охорони
здоров’я
практики сімейної медицини с. Качанівка в рамках Проекту
року
райдержадміністрації,
головний
лікар
ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
Підволочиського комунального районного
центру
первинної
медико-санітарної
допомоги
Ремонт фельдшерського пункту с. Полупанівка
протягом Відділ
охорони
здоров’я
року
райдержадміністрації,
головний
лікар
Підволочиського комунального районного
центру
первинної
медико-санітарної
допомоги
Ремонт фельдшерсько-акушерського пункту с. Магдалівка
протягом Відділ
охорони
здоров’я
року
райдержадміністрації,
головний
лікар
Підволочиського комунального районного
центру
первинної
медико-санітарної
допомоги
Проведення оптимізації стаціонарних ліжок
протягом Відділ
охорони
здоров’я
року
райдержадміністрації
13. Культура
Ремонт клубу у с.Росоховатець
2015 рік Виконком сільської ради
Ремонт приміщення бібліотеки с.Старий Скалат
2015 рік Виконком сільської ради
Забезпечення переходу на енергозберігаючі котли в закладах 2015 рік Відділ
культури
і
туризму
культури сіл Токи, Галущинці, Новосілка, в дитячій художній
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
школі смт. Підволочиськ
рад
14. Сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій
Встановлення опалення на альтернативному паливі 2015 рік Виконком Скалатської міської ради
Скалатського будинку культури
Заміна вікон Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ ст.
2015 рік Виконком сільської ради
23
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Заміна вікон Новосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Заміна вікон Лозівської ЗОШ І-ІІ ст.
Ремонт покрівлі та заміна вікон
Встановлення котлів на тверде паливо в Підволочиському
будівельному ліцеї
-встановлення 2 конвекторів у СБК с. Токи (у залі);
-встановлення 2 вікон та 1 дверей у РБК смт. Підволочиськ;
-встановлення 5 вікон у СБК с. Галущинці;
-заміна покрівлі у СБК с. Галущинці;
-встановлення 5 електричних конвекторів у СК с. Новосілка;
-поточний ремонт СК с. Сухівці;
-заміна котла у Підволочиській дитячій художній школі;
2015 рік
2015 рік
2015 рік
2015 рік
Виконком сільської ради
Виконком сільської ради
Виконкоми місцевих рад
Приватний підприємець
2015 рік
Виконкоми місцевих рад
Відділ
культури
райдержадміністрації
і
туризму
-встановлення енергозберігаючого котла на електроенергію в
геріатричному відділенні с.Токи.
15.1
15.2
Територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Підволочиського району
15. Програма енергетичних реформ
Продовження робіт по освітленню с. Нове Село, с. Лозівка, 2015 рік Виконкоми місцевих рад
с. Терпилівка, смт. Підволочиськ
Забезпечення реконструкції електричних мереж області
2015 рік Підволочиський РЕМ
24
Таблиця 3
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ
соціально-економічного та культурного розвитку Підволочиського району Тернопільської області на 2015 рік
№
з/п
Пріоритетне завдання
соціально–економічного
розвитку
1
Розвиток високопродуктивного
агропромислового комплексу:
Закладання і догляд
молодими садами
2
3
4
5
Заходи спрямовані на реалізацію
пріоритетного завдання
Обсяги фінансування (тис.грн.)
Держ.
Місц.
Інші
всього
бюджет
бюдж.
джерела
Головний
розпорядник коштів
або відп. виконавець
за Насичення ринку фруктів продукцією
вітчизняного товаровиробника, створення
нових робочих місць в сільській місцевості
6000
6000
Власники підприємств
Будівництво комплексу по Створення сприятливих умов для зберігання
зберіганні
фруктів
з продукції
садівництва,
можливість
регульованим
газовим реалізовувати продукцію в зимово-літній
середовищем місткістю 4 період по вищих цінах, створення нових
тис. тонн в с. Скорики
робочих місць в сільській місцевості
Реконструкція
молочного Збільшення поголів’я корів та виробництва
комплексу на 200 голів в
молока
с. Скорики
Впровадження ресурсо- і Заміна вікон на енергозберігаючі у школах
енергозберігаючих
району: с. Нове Село, с. Кам’янки, с. Лозівка
технологій
Покращення
доступу Встановлення котлів на тверде паливо в
жителів
області
до Скалатській, Оріховецькій ЗОШ І-ІІІ ст. і
соціальної інфраструктури Городницькій ЗОШ І-ІІ ст.
Реконструкція інженерних Ремонт
доріг
комунальної
власності
комунікацій
житлово- населених пунктів
комунальної сфери
Розвиток
інфраструктури
охорони
навколишнього
природного середовища
50000
50000
Власники підприємств
18000
18000
Власники підприємств
50
340
-
600
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
громади сіл району
Приватний
підприємець
390
600
800
-
800
Виконкоми
рад
місцевих
25
6
7
8
Розбудова об’єктів охорони Ремонт закладів охорони здоров’я
здоров’я, освіти, культури та
спорту
Розвиток
сучасної
інфраструктури малих міст
та сільських територій
Розбудова
дорожньої Капітальний ремонт дороги Щаснівкаінфраструктури
Медин
300
300
-
-
1000
1000
77090
1000
-
Відділ
охорони
здоров’я
райдержадміністрації
Філія
«Підволочиський
райавтодор»
ДП
«Тернопільоблавтодор
»
850
75240
26
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ
Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом поетапного та
якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.
Заходи програми передбачають удосконалення існуючих та формування нових
механізмів, які забезпечуватимуть виконання мети і завдань програми на 2015 рік та
середньострокову перспективу. Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців
і буде впроваджена до виконання шляхом прийняття відповідних розпорядчих документів та
виконання затверджених в установленому порядку регіональних цільових програм.
Основними виконавцями заходів програми є структурні підрозділи районної державної
адміністрації, суб’єкти господарювання, які діють на території району.
Районна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з
урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.
Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися, з урахуванням
соціально-економічної ситуації в регіоні, з відповідним погодженням у встановленому
порядку з районною радою, обласною державною адміністрацією.
Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:
-постійний моніторинг виконання основних показників та заходів;
-щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії
районної державної адміністрації;
-підготовку розпорядчих документів районної державної адміністрації з питань її
виконання;
-відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів.
Координацію діяльності виконавців програми здійснює відділ економічного
розвитку районної державної адміністрації.
Районна державна адміністрація, за підсумками 2015 року, звітує про виконання та
ефективність реалізації заходів програми на сесії районної ради.
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради
М.М.Рубльовський
Габриєлів Г.М.
Копач П.І.
27
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа