close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Підсумкова контрольна робота
Цілі:
- навчально: перевірити рівень засвоєння знань, набутих учнями в 5
класі;
розвивальна: розвивати вміння логічно мислити; правильно
висловлювати свої думки в письмовому вигляді;
виховна:
виховувати
дисциплінованість,
самостійність,
відповідальність.
Тип уроку: контроль знань і вмінь.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу.
Доцільно нагадати учням правила поведінки під час проведення
контрольної роботи. На цьому етапі уроку можна нагадати учням критерії
оцінювання контрольної роботи.
II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
Учитель перевіряє зошити з виконаним домашнім завданням.
III. ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ
Учитель наголошує, що метою контрольної роботи є демонстрація учнями
своїх навчальних досягнень, тобто вміння:
- виконувати дії з натуральними числами, звичайними й десятковими
дробами;
- знаходити значення числових виразів та буквених виразів;
- розв'язувати рівняння шляхом знаходження невідомих компонентів;
- наводити приклади геометричних фігур;
- обчислювати периметр і площу прямокутника, об'єм куба;
- знаходити відсотки від числа та число за його відсотками;
- розв'язувати текстові задачі, зокрема на рух.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Зібравши зошити, можна відповісти на запитання учнів, які виникли під
час виконання контрольної роботи.
Доцільно роздати учням зразки правильних розв'язань завдань
контрольної роботи (для опрацювання вдома).
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язаннями).
Цікаві задачі, задачі підвищеної складності
1. Яка частина чотирикутника, зображеного на рисунку, замальована?
4. Подумайте, за яким правилом складено ряд чисел і запишіть ще два
числа цього ряду:
1) 1,2; 1,8; 2,4; 3;...;
2)9,6; 8,9; 8,2; 7,5
3)0,9; 1,8; 3,6; 7,2
4) 1,2; 0,7; 2,2; 1,4; 3,2; 2,1;..
5. Знайдіть пропущене число:
б. Замість квадратів випишіть такі рівні дроби, щоб рівності були
правильними:
7. Дано числа: 0,8; 1,6; 2,9; 3,7. Різниця двох з них дорівнює одному з
тих, що залишились. Запишіть рівність.
8. Замість зірочок поставте знаки « + » або «—» так, щоб рівності були
правильними:
1) 5,5*1,9*2,6 = 1;
2) 7,9*3,4*4,2 = 7,1; 3)6,1*13,5*12,4 = 5,
9. Незнайко записав у зошиті число 7. Потім помножив його на деяке
друге число і був вражений тим, що дістав число, менше від 7. Чи може
таке бути?
10. Одного чоловіка спитали:
— Скільки вам років?
— Багато, — відповів він. — Я старший за деяких зі своїх родичів у 600
разів. Чи може таке бути?
11. Незнайко відомий своєю силою. Одного разу він захотів підняти
десятилітрове цебро, повністю заповнене водою, але не зміг цього
зробити. Тоді він відлив 0,6 усієї води, але знову не зміг підняти цебро.
Потім він відлив ще 50% тієї води, що залишилась. І після цього підкорив
рекордну масу. Чому дорівнює цей рекорд, якщо маса цедра 0,5 кг?
12. У гірського барана масою 150 кг маса рогів дорівнює ЗО кг. Скільки
відсотків становить маса рогів від маси тіла: 20% чи 25%?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа