close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Шановні колеги !
Відповідно до Плану проведення наукових конференцій та семінарів з
проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на
2015 рік та з метою підвищення якості підготовки фахівців та проведення
навчальних занять, обміну досвідом та вироблення стратегії подальшого
покращення системи освіти у сфері інтелектуальної власності, інформаційноаналітичної та інноваційної діяльності Інститут інтелектуальної власності
Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково дослідний інститут інтелектуальної власності Національної Академії правових
наук України за підтримкою Державної служби інтелектуальної власності
проводить 27-29 квітня 2015 р. ХV Всеукраїнську науково-практичну
конференцію "Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності,
інформаційно – аналітичної та інноваційної діяльності в Україні"
До участі у конференції запрошуються науково – педагогічні працівники вищих
навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації фахівців у зазначених сферах діяльності, а також студенти. .
Просимо Вас підтримати цей захід
та посприяти
участі у ньому
студентському та професорсько–викладацькому складу Вашого навчального
закладу.
Інформаційне повідомлення щодо умов участі у конференції додається.
З повагою
Директор інституту
Професор
В.Д.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ" В М. КИЄВІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
запрошують науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних
закладів 27-29 квітня 2015 року взяти участь у роботі
XV Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності,
інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в
Україні”
Конференція відбудеться у м. Києві
Мета конференції – обмін досвідом і вироблення принципів підготовки та
перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності, інформаційноаналітичної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах України.
Орієнтовні напрями доповідей:
- стратегічні засади підготовки фахівців з інтелектуальної власності;
- системно-структурний аналіз взаємозв’язку та поєднання спеціальностей
„ Інтелектуальна власність”, „Консолідована інформація” та „Управління
інноваційною діяльністю”;
- досвід вищих навчальних закладів з підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері
інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та
інноваційної діяльності;
- проблеми щодо удосконалення навчального процесу і науково-методичного
забезпечення підготовки фахівців зі спеціальностей „Інтелектуальна власність”,
„Консолідована інформація” та „Управління інноваційною діяльністю”.
Робочі мови конференції: українська, російська.
За надісланими тезами доповідей буде надруковано збірник матеріалів
конференції.
Вимоги до текстів доповідей:
– чотири-шість повних сторінок формату А4, набраних у редакторі MS doc.
Word (у форматі RTF) або сумісному з ним, подаються електронною поштою
на E-mail:, [email protected] , або : [email protected], або на дискеті 3,5”
поштою до 10 квітня 2015 р.;
- шрифт – 14 pt, "Times New Roman", через 1-1,5 інтервали; поля зліва та зверху – 25
мм, знизу 30 мм, справа – 15 мм;
– розміщення тексту: у верхньому лівому кутку обов’язково наводиться УДК,
далі через два інтервали назва доповіді, що друкується шрифтом 16 pt з великої
літери; нижче посередині через три інтервали – прізвище, ім’я та по батькові
автора, а на наступному рядку - назва організації, яку представляє доповідач, після
чого через три інтервали – текст доповіді.
Важливі дати: (не пропустіть)
- представлення тез доповідей –
- подання заявок на участь
–
- оплата участі у конференції Тези доповідей, що надійдуть на
публікації не будуть прийняті.
до 10.04.15;
до 17.04.15
до 25.04.15;
адресу оргкомітету після 12 квітня, до
Заявки на участь у конференції і тези доповідей просимо надсилати до
вищезазначених дат в електронному вигляді, або на адресу оргкомітету: 03035, Інститут
інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія " в
м. Києві, м., вул. Харківське шосе.,210; Тел./факс: 563-80-64;
Вартість участі в науково-практичній конференції становить 240 грн., в т.ч.
ПДВ – 40 грн. Оплата здійснюється до 25 квітня
Реквізити: Інститут інтелектуальної власності НУ"Одеська юридична академія
" в м. Києві, вул. Харківське шосе.,210; р/р 31258201178292 в ГУ ДКСУ м. Києва,
МФО 820019, код ЄДРПОУ 37009826. Призначення платежу: за участь (П.І.Б.) у
конференції.
Увага: Вартість друку доповідей без участі у роботі конференції -120грн.
Секретаріат:
Бєлай Олександр Олександрович, тел./факс (044) 563-80-64
e-mail: abe[email protected]
Кацан Надія Іванівна, тел.(044) 563-80-64,
e-mail: [email protected]
Заявки на участь у конференції і тези надсилати за вказаними реквізитами .
За додатковою інформацією звертатися до
Бєлая Олександра Олександровича (044) 563-80-64,
Оргкомітет
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище
Ім’я
По батькові
вчений ступінь,
наукове звання
Посада
Організація
Поштова адреса
(повністю)
Телефон
Факс
E-mail
Назва доповіді:
Прізвище, ім’я
та по батькові
доповідача
______________________________________________________
_______________________________________________________
Чи потрібне поселення?
(відмітити потрібне):
гуртожиток
готель
Дата_____________________
Підпис
________________________
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа