close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сумська міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.02. 2015 року
№ 62
Про внесення на розгляд Сумської
міської ради питання про стан
виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Суми на
2014 рік та основні напрями розвитку
на 2015-2016 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від
25 грудня 2013 року № 2991–МР (зі
змінами), за підсумками 2014 року
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, підпунктами 1,2 частини
другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Сумської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та
бюджетних відносин Сумської міської ради (Липова С.А.) про стан виконання
Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2014 рік та
основні напрями розвитку на
2015- 2016 роки, затвердженої рішенням
Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2991–МР (зі змінами), за
підсумками 2014 року взяти до відома (додається).
2. Керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Сумської
міської ради проводити роботу щодо сприяння досягненню очікуваних
результатів виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку
м. Суми на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016-2017 роки,
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 січня 2015 року
№ 3936–МР.
3. Департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради підготувати проект рішення Сумської міської ради «Про стан
виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2014
рік та основні напрями розвитку на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням
Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2991–МР (зі змінами), за
підсумками 2014 року».
2
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника
міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.
Міський голова
О.М. Лисенко
Липова 700 399
Розіслати: департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської
міської ради, відділу з організації діяльності ради
3
Додаток
до рішення виконавчого комітету
від
№
Інформація
про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на
2014 рік та основні напрями розвитку на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 25 грудня 2013 року № 2991–МР (зі змінами), за підсумками 2014 року
Відповідно до рішення Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року № 2991–МР
«Про Програму економічного і соціального розвитку міста Суми на 2014 рік та основні
напрями розвитку на 2015-2016 роки»» (зі змінами) робота виконавчих органів міської ради,
установ, підприємств та організацій міста усіх сфер діяльності була направлена на виконання
пріоритетних завдань Програми щодо забезпечення першочергових потреб мешканців міста.
На реалізацію 30 міських програм та погашення заборгованості станом на 01.01.2014
(у т.ч. по 2 програмах, термін дії яких закінчився в 2013 році) у межах витрат головних
розпорядників коштів у 2014 році направлено 158,0 млн. грн., з них кошти загального фонду
бюджету – 83,0 млн. грн., спеціального – 75,0 млн. гривень. (додаток 1 до Інформації).
Податково-бюджетна політика
Державною податковою інспекцією у місті Сумах забезпечено збір до зведеного
бюджету України у сумі 1336,1 млн. грн., що на 122,4 млн. грн., або 8,4% менше фактичних
надходжень аналогічного періоду минулого року.
До державного бюджету зібрано 562,8 млн. грн., що на 110,3 лнгрн., або 16,4% менше
показника минулого року.
До місцевого бюджету мобілізовано 773,3 млн. грн., що складає 105,1% встановлених
завдань (+37,4 млн.грн.). Порівняно з минулим роком, надходження зменшились на 12,1
млн. грн., або 1,5 відсотків.
В цілому до бюджету м. Суми надійшло 1157,5 млн. грн., що становить 97,2%
затвердженого річного плану, та на 160,9 млн. грн. більше надходжень 2013 року, в т.ч.
податкові надходження – 609,7 млн. грн., неподаткові надходження – 65,9 млн. грн., доходи
від операцій з капіталом – 10,2 млн. грн., цільові фонди – 0,8 млн. грн., офіційні трансферти
– 470,9 млн. гривень.
- надходження до загального фонду – 891,4 млн. грн., що становить 95,3%
затвердженого річного плану, з них дотації та субвенції – 334,1 млн. грн. (98,2%);
- надходження до спеціального фонду – 266,1 млн. грн. (104,0%), з них субвенції –
136,8 млн. грн. (88,7%), бюджет розвитку – 78,1 млн. грн. (117,4 відсотків).
Власних і закріплених доходів надійшло 557,4 млн. грн., що на 14,0 млн. грн. (на
2,5%) менше ніж за 2013 рік.
У порівнянні з 2013 роком відмічається зменшення надходжень до бюджету м. Суми
за основними бюджетоутворюючими податками і платежами: по платі за землю - на 17,7
млн.грн. (на 16,2%), надійшло 91,5 млн. грн.; по надходженню коштів від відчуження майна
- на 2,8 млн.грн., або на 47,7%, надійшло 3,1 млн. гривень та інші.
Спостерігається скорочення надходжень від основних бюджетоутворюючих сфер
економічної діяльності: промисловості – на 8,4%, торгівлі, ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку – на 21,4%, будівництва – на 10,6%, діяльність
транспорту та зв’язку - 7,2%. При цьому збільшились надходження від бюджетної сфери – на
11,0% та суб’єктів господарювання, які займаються такими видами економічної діяльності:
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання послуг підприємцям – на 8,6%;
виробництво електроенергії, газу та води – на 6,2%; діяльність готелів і ресторанів – на 8,5%
(додаток 2 до Інформації).
Продовження додатку
Виконання
видаткової
частини бюджету м. Суми склало 1164,9 млн. грн.
(загальний фонд – 906,7 млн. грн., 95,0% річного плану, спеціальний – 258,2 млн. грн.,
77,9%). У сумі видатків загального фонду бюджету міста видатки соціального спрямування
склали 789,3 млн.грн., або 87,1 відсотків.
За даними ДПІ у м. Сумах податковий борг по податках і зборах, які зараховуються до
міського бюджету (без урахування суми боргу по підприємствах-банкрутах) станом на
01.01.2015 склав 37793,1 тис.грн., що на 98,2% більше в порівнянні з початком року (станом
на 01.01.14 склав 19068,7 тис.грн.).
У звітному періоді повністю проведені розрахунки з оплати праці працівників
бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці,
розміру мінімальної заробітної плати та з оплати за енергоносії і комунальні послуги, що
спожиті бюджетними установами.
Протягом звітного періоду забезпечувалось виконання затверджених Сумською
міською радою заходів щодо наповнення доходної частини міського бюджету (виконання
склало 5,3 млн.грн., 291,5% запланованого показника) та з економного і раціонального
використання коштів міського бюджету (сума економії – 11,0 млн.грн., 117,2%
запланованого обсягу). Вказані заходи спрямовані на виконання запланованих показників
доходної частини міського бюджету та скорочення незабезпеченості по видатках на оплату
праці з нарахуваннями, розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та
комунальні послуги, інших захищених статтях (додаток 3 до Інформації).
Вживалися заходи щодо погашення податкового боргу платників податків шляхом
стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом
продажу майна, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів з рахунків платників
податків у банках здійснюється за рішенням суду у розмірі суми податкового боргу або його
частини. За 2014 рік за рахунок заходів примусового стягнення надійшло 1 388,0
тис.гривень.
4
Розвиток підприємництва та регуляторна політика
Відповідно до вимог статті 7 «Планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів» Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» на 2014 рік були затверджені Плани діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Сумської міської ради (рішення Сумської міської ради від 04
грудня 2013 року № 2839-МР) та її виконавчих органів (рішення виконавчого комітету
Сумської міської ради від 19.11.2013 № 546), згідно з якими протягом 2014 року прийнято 16
регуляторних актів (СМР - 9, 7 - ВК). Скасовано протягом 2014 року – 15 регуляторних акта
(СМР - 12, ВК - 3).
Станом на 01.01.2015 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської
міської ради та її виконавчого комітету, розміщених на офіційному сайті Сумської міської
ради у розділі «Регуляторна діяльність», налічується 80 діючих регуляторних акта (СМР 41, ВК - 39).
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики»
були затверджені Плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів
Сумської міської ради (рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2013 року № 2903-МР)
та її виконавчого комітету (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
17.12.2013 № 610), якими передбачено підготовку 39 звітів про відстеження результативності
діючих регуляторних актів (19 СМР, 20 ВК). Відповідно до планів-графіків протягом 2014
року підготовлено та оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради 36 звітів про
відстеження результативності діючих регуляторних акта (20 СМР, 16 ВК).
З метою забезпечення доступних та зручних умов отримання адміністративних послуг
у місті працює Центр надання адміністративних послуг у м. Суми. Відкриття сучасного
ЦНАПу відбулося 01.12.2014 в оновленому приміщенні за адресою м. Суми,
вул. Горького, 21.
Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для
розвитку малого та середнього підприємництва, в т. ч. місцевих товаровиробників,
Продовження додатку
запровадження
механізму
співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та
суб’єктів малого та середнього підприємництва. В управлінні «Центр надання
адміністративних послуг у м. Суми» надано 65051 адміністративних послуги, у тому числі
6335 документів дозвільного характеру. Зареєстровано близько 2000 декларацій та надано
громадянам та суб’єктам господарювання консультацій – 63800.
За даними ДПІ у м. Сумах станом на 01.12.2014 зареєстровано 25,3 тис. суб’єктів
середнього та малого підприємництва, у тому числі СПД-фізичних осіб – 17,6 тисяч,
юридичних осіб – 7,7 тисяч, якими забезпечено надходження до зведеного бюджету у сумі
928,3 млн. грн. В середньому та малому бізнесі зайнято 79,8 тис. осіб.
З метою сприяння виробництву конкурентоспроможної вітчизняної продукції та
поширення досвіду успішних підприємств, які виробляють якісну продукцію,
товаровиробники м. Суми залучались до участі у регіональному конкурсі якості продукції
(товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів Сумщини», який проходив у виставкому центрі
«Іллінській» Сумської торгово-промислової палати.
З метою розширення співпраці з підприємцями інших областей та країн в березні
2014 року організовано бізнес-зустріч підприємців міста з представником бізнесу
м. Роттердам (Нідерланди), на якій обговорено питання співробітництва у сфері оптової
торгівлі.
В квітні 2014 року підприємці міста були залучені до участі у семінарі на тему
«Світова торговельна система: сучасна діяльність СОТ та її вплив на бізнес».
У жовтні 2014 року проведено обласний сільськогосподарський ярмарок до свята
Покрови Пресвятої Богородиці; садівники - городники міста прийняли участь у ярмарках
«Дари осені» з реалізації яблук, саджанців дерев та квітів.
З метою створення сприятливих умов для реалізації потенціалу молодих спеціалістів,
підвищення іміджу міста проведено відкритий Сумський регіональний чемпіонат з
перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу. У чемпіонаті взяли участь 109
перукарів, візажистів та майстрів манікюру з міст Суми, Харкова, Києва, Лебедина, Глухова,
Шостки, міст Білопільського та Буринського районів Сумської області. Конкурс
перукарської майстерності відбувся у 12 номінаціях. Всі учасники чемпіонату отримали
дипломи про участь.
12.09.2014 було організовано нагородження переможців щорічного рейтингу «Золота
перлина» на визначення кращих суб’єктів малого підприємництва до Дня підприємця у м.
Суми. Переможці нагороджені дипломами, книгою «Суми. Вулицями старого міста» з
врученням квітів.
Протягом 2014 року проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва, на яких оговорювалися актуальні питання розвитку підприємництва в місті.
5
Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини
У 2014 році до міського бюджету від оренди комунального майна надійшло 12,8 млн.
грн., що в 1,8 рази більше показника 2013 року.
Станом на 01.01.2015 кількість договорів оренди та користування комунального
майна становить 576 на загальну суму орендної плати за листопад 2014 року – 1307,4 тис.
грн. (у т.ч. ПДВ – 139,4 тис. грн.). Протягом звітного періоду укладено 78 договорів оренди
комунального майна у зв’язку з чим щомісячні надходження до міського бюджету
збільшилися на 82,8 тис. грн. та внесено 356 змін до діючих договорів оренди. Здійснено 4
195 звірок платежів за оренду комунального майна та 219 перевірок виконання орендарями
умов договорів оренди з виходом на об’єкт.
У 2014 році до об’єктів права комунальної власності зараховано 81 об’єкт (в т.ч.
газопроводи), внаслідок чого вартість майна комунальної власності збільшилась на 8,5 млн.
гривень.
За результатами проведеної претензійно-позовної роботи по стягненню
заборгованості з орендної плати подано (у т. ч. через прокуратуру м. Суми) 16 позовів до
суду, з них 4 позови про виселення боржників з займаних приміщень, 12 позовів про
стягнення заборгованості. Три позови про виселення боржників з займаних приміщень
Продовження додатку
6
задоволені судом, один – знаходиться на розгляді в суді. Крім того, судом задоволено
12 позовів про стягнення заборгованості на загальну суму 219,1 тис. грн., з яких 36,1 тис. грн.
погашено боржниками добровільно.
На виконанні у відділах Державної виконавчої служби перебувають накази по 52
боржниках на суму 5,3 млн. грн., деякі з них частково виконані (протягом року на користь
міського бюджету стягнуто 12,5 тис. грн. заборгованості за оренду комунального майна).
Укладено 19 договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності на суму 3,7
млн. грн. на загальну площу 2,5 тис. кв.м. Крім того, укладено 2 договори купівлі-продажу
безхазяйного майна на суму 125,5 тис. гривень. У 2014 році до міського бюджету від
відчуження комунального майна надійшло 3,1 млн. грн. (з урахуванням вартості об’єктів, по
яких договори купівлі-продажу укладались у грудні 2013 року), що складає 124,8 % річного
планового завдання, але на 47,7 % менше ніж за 2013 рік.
Станом на 01.01.2015 заборгованість за об’єкти приватизації відсутня.
Плати за землю до бюджету міста надійшло 91,5 млн.грн., що на 16,3% менше
надходження за 2013 рік, з них орендної плати за земельні ділянки згідно з діючими
договорами оренди надійшло 72,5 млн. грн., земельного податку – 19,0 млн. гривень.
Від продажу землі за 2014 рік до міського бюджету надійшло майже 7,0 млн. грн., в
тому числі від продажу земельної ділянки на земельному аукціоні - 2,0 млн. гривень.
За результатами проведеної претензійної роботи щодо внесення змін до діючих
договорів оренди в частині розміру орендної плати отримано додатково 460,2 тис. гривень.
Інвестиційна діяльність, будівельний комплекс та житлова політика
Протягом звітного періоду проводилась робота щодо підвищення іміджу міста та
сприяння залученню інвестицій.
У жовтні 2014 року представники Сумської міської ради взяли участь в ІІІ Конгресі
Ініціатив Східної Європи, який проходив у м. Люблін (Польща). Під час даного заходу Суми
підписали Меморандум про співпрацю в реалізації спільних проектів в рамках Стратегії
територіального співробітництва м. Любліна на період 2015-2020 роки. Його підписантами
стали наступні міста: Люблін (Польща), Брест (Білорусь), Дніпропетровськ, ІваноФранківськ, Вінниця, Львів, Луцьк, Миколаїв, Одеса, Рівне, Суми, Тернопіль (Україна),
Кишинів (Молдова), Тбілісі (Грузія), Тімішоара (Румунія).
У листопаді 2014 року відбулася зустріч представників Сумської міської ради з
професором Паоло Джусто, керівником відділу Стратегічного планування Європейської
Комісії (Брюссель), викладачем стратегічного планування та професійної етики Університету
Софія Флоренція (Італія). Дана зустріч проводилася в рамках спільного українськоіталійського проекту, метою якого є розкриття лідерських якостей у студентів. У грудні
відбулася зустріч з італійськими інвесторами взуттєвої фабрики «Преміум Стар». Під час
зустрічі, спільно з технічним директором фабрики Сіньорі Джанкарло та представником
наглядової ради Мікеле Біттанте, обговорили перспективи майбутньої співпраці. Італійські
інвестори висловили зацікавлення у викупі земельної ділянки під виробничими
приміщеннями фабрики «Преміум Стар». Також проведено робочу зустріч з директором з
міжнародних проектів «Zhiyuan Energy Conservation and Protaction Equipment Co Ltd.»
Дончжі Янгом (КНР). Китайська компанія готова розглянути можливість реалізації
інвестиційного проекту з будівництва електростанції на основі біомаси на території Сумської
області для забезпечення електричною та тепловою енергією крупних промислових
підприємств, енерговитратних виробництв, житлових районів та міст.
На виконання Угоди про співпрацю у 2014 році стосовно гуманітарної допомоги для
міста Суми та Сумської області було проведено 1 гуманітарну місію «Конвой-2014» з
отримання гуманітарної допомоги для бюджетних закладів міста Суми (отримано допомоги
на суму 14,7 тис. гривень).
Завдяки стабільній роботі підприємств різних галузей економіки місто має високі
соціально-економічні показники розвитку, про що свідчить присвоєний рейтинг м. Суми за
Національною рейтинговою шкалою на рівні uaA- зі стабільним прогнозом, який
підтверджується двічі на рік з 2008 року і по сьогоднішній час.
Продовження додатку
У галузі будівництва у 2014 році підприємствами міста виконано будівельних
робіт на суму 438,24 млн. гривень, що на 6,5% більше порівняно з 2013 роком. Будівельними
підприємствами міста виконано 58,2% загальнообласного обсягу робіт.
Переважну частку (82,9% загального обсягу) будівельних робіт виконано на
будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт (17,1%) – будівництво
інженерних споруд.
Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали
72,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальні і поточні ремонти –
17,2 та 10,5 відповідно.
За підсумками 2014 року введено в експлуатацію 77,3 тис. кв.м загальної площі
житла, що становить 97,1% рівня 2013 року (у тому числі по ТОВ «БВК компанія
«Федорченко» – 13,8 тис. кв.м).
Результатом розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств стало
залучення в економіку міста прямих іноземних інвестицій. На 01.10.2014 обсяг прямих
іноземних інвестицій в економіку міста Суми склав 197,7 млн. дол. США, що на 111,8 млн.
дол. США (на 36,1%) менше обсягу залучених іноземних коштів відповідного періоду 2013
року, темп росту до початку року – 64,7 відсотка. В загальному обсязі по області обсяг
прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми складає 67,6 відсотка. Основні країни–
інвестори: Кіпр, Нідерланди, Віргінські Острови (Брит.), Російська Федерація.
Одним із напрямів інвестиційної діяльності міста є залучення коштів з
альтернативних джерел, в тому числі за допомогою розробки проектів.
Так, у лютому 2014 року Сумська міська рада брала участь у конкурсі на співпрацю з
проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа», що має наміри співпрацювати над
підвищенням ефективності використання енергетичних ресурсів через навчання місцевих
фахівців та надання їм допомоги у розробці Планів дій сталого енергетичного розвитку. 10
квітня 2014 року відбулася урочиста церемонія підписання меморандумів про співпрацю з
проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа». Суми увійшли до другої групи
міст-партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні». З лютого
2015 року розпочнеться робота з розробки плану дій сталого енергетичного розвитку міста.
Було підготовлено та подано на конкурсний відбір до Сумської обласної державної
адміністрації 7 проектів (інвестиційних програм), що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку у 2015 році: оновлення рухомого складу
електричного транспорту (тролейбусів) у місті Суми; реконструкція напірного
каналізаційного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д.Коротченко до камери № 31 по
вул. Криничній; реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць м. Суми; будівництво
доріг та ліній освітення 12 МР; добудова шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги з
реконструкцією дороги від вул. Прокоф'єва до вул. Роменської; будівля реального училища
(школа №4), м. Суми – реконструкція; придбання комунальної техніки.
У жовтні 2014 року підготовлено пропозиції для Міністерства інфраструктури
України щодо формування проектів з розвитку міського електричного транспорту за рахунок
коштів Європейського інвестиційного банку: будівництво тролейбусної лінії по вул. Ковпака
та будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокоф’єва – Кірова орієнтовною вартістю 3 600,0
тис. грн. (у цінах 2012 року); оновлення рухомого складу електричного транспорту
(тролейбусів) у місті Суми в обсягах, що відповідають вимогам ЄІБ щодо мінімальних
обсягів кредитування (4 млн. євро).
У рамках реалізації Муніципальної інвестиційної програми розвитку житловокомунального господарства міста на 2015-2020 роки у листопаді 2014 року на сайті Фонду
«Україна-Хабітат» зареєстровано інвестиційний проект «Будівництво сортувальної
лінії ТПВ на полігоні, розташованому на території В.Бобрицької сільської ради
Краснопільського району Сумської області».
Також у листопаді 2014 року встановлено контакти з Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО), підготовлено та подано заявку до представництва
НЕФКО в Україні на отримання пільгового кредиту для впровадження заходів з
енергозбереження в закладах освіти: ДНЗ №2, ДНЗ № 14, ДНЗ № 22 та ССШ № 29.
7
Продовження додатку
У грудні 2014 року оновлено інформацію для участі в другому етапі
конкурсного відбору міст «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II)
впровадження» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Одним із
завдань проекту ЗМФІ-II є розробка і впровадження фінансових практик, що сприятимуть
енергоефективності у 15 вибраних містах. У рамках цього завдання передбачається надання
вибраним містам допомоги у залученні додаткового фінансового ресурсу, зокрема
приватного, банківського сектору та міжнародних фінансових установ для реалізації
проектів з енергозбереження. Перший етап конкурсного відбору відбувся ще влітку 2013
року.
За результатами участі в українсько-чешській конференції «Імплементація чеського
досвіду залучення європейського фінансування в розвиток міського господарства на етапі
асоціації України з Європейським союзом, яка відбулася 04.12.2014 року в м.Києві
встановлено контакти з спільною чесько-українською фінансово-інвестиційною компанією
ТОВ «Вітал-фінанс», яка готова надати допомогу у залученні та використанні грантових
коштів Європейського союзу та інших зарубіжних інвесторів для розвитку міста.
Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України
забезпечено підготовку до практичної стадії реалізації Національного проекту «Чисте місто»
в 10 містах України. Розроблено та затверджені попередні техніко-економічні обґрунтування
по зазначених містах, зокрема, по м. Суми передбачено будівництво заводу з переробки ТПВ
потужністю 100 тис. тон на рік вартістю 242,2 млн. гривень. Реалізація національного
проекту передбачається виключно за рахунок залучених інвестицій без надання державних
гарантій.
Обсяг видатків на капітальні вкладення за рахунок коштів бюджету розвитку
бюджету міста склав 28,9 млн. гривень. За рахунок вказаних коштів виконувались роботи на
соціально-значущих об’єктах, зокрема, будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР;
будівництво тролейбусної лінії вул. Прокоф'єва - вул. Кірова; будівництво інженерних мереж
селища Ганнівка; будівництво грального поля по вул. Прокоф’єва, 25; будівництво грального
поля селища Ганнівка; реконструкція мереж електропостачання житлових будинків в районі
рафінадного заводу; реконструкція будівлі під дитячий садок в районі Хіммістечка;
реконструкція пішохідної доріжки біля озера Чеха з влаштуванням лінії освітлення.
Крім того, завершені у повному обсязі роботи на об’єктах: будівництво лінії
освітлення та благоустрій в районі будинку № 36 по вул. Прокоф'єва; будівництво 32
дитячих та спортивних майданчиків та реконструкція
одного дитячо-спортивного
майданчика; влаштування 5 пандусів до житлових будинків; реконструкція будівлі по
вул. Доватора, 42; реконструкція ССШ № 30 по вул. Д. Коротченка, № 2 А; реконструкція
спортивних залів КУ СЗОШ №11, 21, 23; реконструкція інфекційного відділення №3 КУ
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди; реконструкція мереж гарячого
водопостачання до будівлі акробатичного залу по просп. Курському, 81; реконструкція
приміщень Ковпаківської районної в м. Суми адміністрації під ЦНАП; реконструкція ліній
освітлення селища Веретенівка; реконструкція внутрішньо будинкових доріг на 9 об’єктах;
реконструкція дороги в районі ЗОШ № 22 та по вул. Водній з влаштуванням організованого
водовідведення.
Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства. Станом
на 01.01.2015 на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради на
державній черзі перебувало 16,0 тис. сімей, на кооперативній черзі – 10,8 тис. сімей. У 2014
році проводилась відповідна робота щодо поліпшення житлових умов мешканців міста. Було
надано 8 квартир особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії
(6 квартир були придбані за рахунок фінансування з державного бюджету), 7 квартир
учасникам бойових дій на території інших держав (фінансування з державного бюджету).
Придбані 3 квартири на умовах пайової участі, у тому числі дві квартири для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО (фінансування з державного
бюджету), а також для тренера олімпійських чемпіонок з біатлону, заслуженого працівника
фізичної культури та спорту України Шамрая Г.І. (фінансування з міського бюджету).
8
Продовження додатку
Управлінням обліку, розподілу та приватизації житла Сумської міської ради
спільно з Сумським регіональним управлінням Державної фінансової спеціалізованої
установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» протягом року
проводилась робота по реалізації Порядку забезпечення громадян доступним житлом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.09 № 140. Державну
підтримку у 2014 році отримало 7 осіб. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.04.2012 № 343 «Про здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення
доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» державну
допомогу отримали 19 осіб.
9
Діяльність підприємств комунальної форми власності
Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від
ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.
Комунальними підприємствами міської ради постійно надаються послуги із
забезпечення життєдіяльності населення, але їх фінансовий стан не в повній мірі забезпечує
потреби їх розвитку.
За підсумками 2014 року в місті здійснюють діяльність 16 комунальних підприємств.
Згідно з оперативними даними підприємств результати їх фінансово – господарської
діяльності характеризуються такими основними показниками:
загальний
обсяг
реалізації
товарів,
робіт
і
послуг
219,3 млн. грн., що на 10,6% менше ніж у 2013 році. Найбільшими за обсягами реалізації
товарів, робіт і послуг є КП «Міськводоканал» СМР, КП «Сумижитло» СМР,
КП «Шляхрембуд» СМР, КП СМР «Електроавтотранс», КП «Спеціалізований комбінат»,
КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР;
- прибуток очікують отримати наступні комунальні підприємства, а саме: КП
«Міськводоканал», КОРП «Дрібнооптовий», КП «А.Б.К.», КП «Сумижитло», КП «МСК
«Тенісна Академія» СМР, ДП «Паркінг» КОРП «Дрібнооптовий» СМР. Інші підприємства не
очікують отримати прибуток.
- кількість працюючих станом на 01 січня 2015 року - 1895 осіб, що на 5,2% менше,
ніж у 2013 році;
- середньомісячна заробітна плата майже 2954,0 гривень, що на 13,6% більше, ніж в
2013 році;
Комунальними підприємствами перераховано до міського бюджету податку на
прибуток підприємств – 229,2 тис. грн. та 527,6 тис. грн. частини чистого прибутку (доходу),
що вилучається до бюджету.
В 2014 році з метою надання якісних та своєчасних послуг населенню міста Сумська
міська рада надавала комунальним підприємствам пільги по сплаті податку на землю в
розмірі 1312,7 тис. грн., а саме: КП «Міськводоканал» СМР - 808,9 тис.грн., КП
«Шляхрембуд» СМР – 364,0 тис. грн., КП СМР «Електроавтотранс» - 94,9 тис. грн., КП
«Зелене будівництво» СМР – 28,5 тис. грн., КП «Міськсвітло» СМР - 16,4 тис. гривень.
Енергозабезпечення та енергозбереження
Протягом року тривала робота щодо вжиття заходів з енергозбереження в закладах
бюджетної сфери, що утримуються з міського бюджету. Здійснена часткова заміна
звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні у бюджетних закладах та установах
галузей «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура» у кількості 1040 од. (загальна сума
впровадження заходу склала 31,3 тис. грн.), у результаті використання яких зекономлено 16
тис. кВт год електричної енергії.
У навчально-виховних закладах галузі «Освіта» відбулось часткове впровадження
системи моніторингу теплоспоживання будівлями, а саме замінено обладнання для
організації роботи системи моніторингу (замінено та встановлено теплообчислювачі,
термометри опору, модулі М-BUS, термінали) та налагоджено його роботу в тестовому
режимі в грудні 2014 року в ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22. Економія від упровадження
Продовження додатку
заходу
в
зазначених
закладах спостерігатиметься у наступних періодах.
Загальна сума розробки та впровадження заходу склала 146,8 тис. гривень.
В результаті проведення енергоефективної реновації будівель бюджетних установ та
закладів соціально-культурної сфери м. Суми в закладах галузей «Освіта», «Культура»,
«Охорона здоров’я» замінено 937 вікон та 10 дверних полотен на енергозберігаючі з більшим
коефіцієнтом термічного опору (загальна сума впровадження заходу склала 3254,2 тис. грн.);
економія теплової енергії - 274,3 Гкал.
Проведено заміну газоспоживаючого обладнання (пароповітряна дезкамера, сушарка,
бойлери) на електричне в котельні КУ СМКЛ № 4 по вул. Металургів, 38 (загальна вартість
заходу склала 93,0 тис. грн.., в результаті чого за рік зекономлено 26,8 тис. м 3 природного
газу, у порівнянні з 2013 роком.
Крім того, виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з
термомодернізації ДНЗ № 2 (по вул. Інтернаціоналістів, 39), ССШ № 29 (по вул. Заливній,
25), ДНЗ № 22 (по вул. Ковпака, 25) на загальну суму 112,6 тис. грн.; виконані роботи з
утеплення фасадів, заміну вікон спортивного залу ССШ № 23, утеплення фасаду основної
будівлі ДНЗ № 14, реконструкція будівлі під дитячий садок в районі Хіммістечка з
проведенням утеплення фасадів на загальну суму 2810,9 тис. гривень.
Так, загальна сума витрат на впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних
закладах та установах соціально-культурної сфери міста Суми склала 6448,8 тис. гривень.
В цілому за 2014 рік споживання природного газу населенням, підприємствами ТКЕ,
установами бюджетної сфери та промисловими підприємствами у порівнянні з минулим
роком скоротилося на 9,6 відсотки.
10
Промисловість та інноваційний розвиток
За січень-листопад 2014 року підприємствами міста Суми реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 8393,2 млн.грн., що майже на 2,3% більше проти
показника 2013 року, з нього понад три чверті (76,5%) – продукція переробної промисловості
(показник 2013 року – 78,7%). Це складає 36,7% загальнообласного обсягу реалізованої
промислової продукції. На 1 особу реалізація промислової продукції (товарів, послуг) склала
30,9 тис. грн. або збільшилася на 2,7% проти показника 2013 року (30,1 тис.гривень.).
У структурі реалізації найвагомішими є частки продукції підприємств з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції (25,2%), машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування (22,0%), металургійного виробництва та виробництва готових
металевих виробів (13,9%).
Інноваційною діяльністю в місті займалися 20 промислових підприємств, або 18,6% до їх
загальної кількості. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової
продукції міста становить біля 15 відсотків.
Інноваційно активними підприємствами міста впроваджено 59 нових технологічних
процесів, з них маловідходних, ресурсозберігаючих – 13, що складає 83,1% та 52%
загальнообласного показника відповідно.
Впроваджено 66 інноваційних видів продукції, або 38,4% загальнообласного
показника, придбано 114 нових технологій (84,4% загальнообласного показника).
АТ «Технологія» спільно з компанією «GualaPack Group» було створено ТОВ «Гуалапак
Україна». Це українсько-італійське підприємство з виробництва пакувальних засобів для
дитячого харчування стало шостим заводом групи компаній, центральний офіс якої
знаходиться в Італії. ТОВ «Гуалапак Україна» за рахунок італійських інвестицій (залучено 2
млн. євро) відкрило новий, модернізований цех з виготовлення пакувальних матеріалів для
дитячого харчування відповідно до європейських стандартів. На сьогоднішній час виробничі
потужності підприємства не мають аналогів в Україні.
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» з метою розширення виробничих
потужностей підприємства розпочало будівництво шихтового двору, із загального обсягу
вартості проекту 21 млн. грн. за 9 місяців 2014 р. вкладено 16 млн. гривень.
ПАТ «Сумихімпром» здійснювало реконструкцію відділення нейтралізації з
переводом на рідкий аміак в цеху гранульованого суперфосфату на суму 420,0 тис. грн.,
Продовження додатку
будівництво вузла по прийманню та подачі залізного купоросу в виробництво сульфату
заліза (170,2 тис. грн.), реконструкцію цеху складних мінеральних добрив з організацією
подачі калію хлористого «мокрим» способом (1 черга) (1,9 млн. гривень).
11
Розвиток транспорту та зв'язку
За 2014 рік підприємствами транспорту перевезено 3133,3 тис. тонн вантажів, що
становить 124,6 % обсягів перевезень 2013 року, вантажооборот збільшився на 6,8% і
становить 4262,2 млн. ткм.
Пасажирським транспортом скористалося 56687,2 тис. пасажирів, що на 1,2% менше,
ніж у 2013 році, при цьому пасажирооборот зменшився на 11,7% проти минулого року та
склав 1152,1 млн. пас. км.
Перевезення пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами міста) у
порівнянні з 2013 роком збільшилися на 8,6 відсотків і склали 14 935,8 тис. чоловік (26,3%
загального обсягу пасажирських перевезень).
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних
ФОП) за 2014 рік перевезено 804,5 тис. тон вантажів та виконано вантажооборот в обсязі
292,1 млн. ткм , що становило 106,5% та 117,0% обсягів 2013 року.
Споживчий ринок
Відкрито та відновлено роботу 46 підприємств роздрібної торгівлі (в тому числі
магазин «Продукти № 799» по вул. Кооперативна, 13 з торговою площею 1032,0 кв.м,
гіпермаркет «Епіцентр К» ТОВ «Епіцентр К» з торговою площею 24 076,8 кв.м по
вул. Черепіна, 1/3), 30 закладів ресторанного господарства, 12 нових підприємства по
наданню побутових послуг населенню.
За 9 місяців 2014 року обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних
осіб (в тому числі закладів ресторанного господарства) склав - 2618,9 млн. грн. (на 1 особу –
9635,5 грн., що на 772,7 грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року), що складає
95,3% до обсягу товарообороту за відповідний період 2013 року. У загальному обсязі
роздрібного товарообороту 97,3% припадало на товарооборот торгової мережі і 2,7% – на
товарооборот ресторанного господарства. У м. Суми працює 14 ринків по реалізації
продовольчих та непродовольчих товарів на 6107 торгових місць.
Проведено 131 перевірку суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі по реалізації
продовольчих товарів з питань дотримання вимог «Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» та
державної дисципліни цін в частині застосування торговельних надбавок до ціни виробника
на продукти харчування. Протягом звітного періоду проведено 110 рейдів по ліквідації
стихійної торгівлі на вулицях м. Суми: Набережній річки Стрілки, Засумській, пр. Курський.
З метою підтримки місцевого товаровиробника, збільшення їх частки на споживчому
ринку м. Суми, підприємствам роздрібної торгівлі надавалась повна інформація про
продукцію місцевих товаровиробників через наради, в телефонному режимі та при
проведенні планових перевірок торгових підприємств. В торгівельній мережі міста
суб’єктами господарювання м. Суми забезпечено у продажу наявність продуктів харчування
місцевих товаровиробників м. Суми та Сумської області: молока та молокопродуктів СФ
«Філія Сумський молочний завод ДП «Аромат»; хліба та хлібо-булочних виробів ТОВ
«Сумська паляниця»; ковбасних виробів ПП «Сумського виробничого комбінату» та
продукції інших підприємств області.
Для більш повного ознайомлення з продукцією місцевих товаровиробників та
задоволення попиту населення у продовольчих товарах за доступними цінами в м. Суми
протягом 2014 року було проведено 7 ярмарків, в тому числі 11.10.2014 проведено
сільськогосподарський ярмарок до свята Покрови Пресвятої Богородиці, в рамках якого
відбулась перша виставка-ярмарок «Моя родина - молочна країна», учасниками якої стали
місцеві підприємства - виробники молочної продукції, а також гості – молокопереробні
підприємства із Чернігівської та Полтавської областей; 01 листопада 2014 року по
вул. Першотравнева, 29 проведена Всеукраїнська виставка-ярмарок домашніх тварин та
Продовження додатку
декоративних птахів, в якій взяли участь представники об’єднань птахівників з
Сумської області та інших областей України; у грудні 2014 року проведено два обласних
сільськогосподарських ярмарки: до Дня Святого Миколая та до Новорічних і Різдвяних свят.
Підприємствами міста, для яких надання послуг є основним видом діяльності, за
січень-листопад 2014 року реалізовано послуг усім категоріям споживачів на суму 1839,6
млн.грн., у тому числі населенню – 492,8 млн.грн. (26,8% загального обсягу). Серед видів
економічної діяльності найбільший обсяг послуг надавали підприємства у сфері інформації
та телекомунікацій (40,5% загального обсягу), транспорту, складського господарства,
поштової та кур’єрської діяльності (25,8%); адміністративного та допоміжного
обслуговування і професійної, наукової та технічної діяльності (по 9,6% кожний).
12
Демографічний стан, підтримка сім’ї, дітей та молоді, молодіжна політика
На 01.12.2014 на території Сумської міської ради проживало 271,7 тис. осіб наявного
населення, чисельність якого зменшилась на 65 осіб з початку року, у т.ч. за рахунок
природного скорочення – на 493 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення
на 428 осіб.
Постійно проводяться заходи по підтримці сімей з дітьми. Станом на 31.12.2014
видано 146 посвідчень батьків багатодітної сім'ї та 175 посвідчень дитини з багатодітної
сім'ї. Станом на 31.12.2014 136 жінкам міста присвоєно почесне звання України «Мати –
героїня».
Проведено 7 заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для соціального
становлення та розвитку молоді, реалізації державної молодіжної політики.
З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, на 3 оздоровчих зміни до «Зоряний» КП «Шляхрембуд»
придбано 87 путівок для дітей пільгових категорій.
Сумським міським центром дозвілля молоді проведено 89 заходів: в тому числі 27
культурно - освітніх заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді
(інформаційні заходи, тренінги, конкурси, лекції).
Одержували державну соціальну допомогу 14,1 тис. сімей з дітьми на суму 173,0 млн.
грн., у т.ч. 3,7 тис. одиноких матерів – 17,9 млн. грн., а також допомогу при народженні
дитини 8,2 тис. осіб на суму 122,0 млн. гривень.
Для забезпечення своєчасного виявлення, вивчення умов проживання та потреб сімей
та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, взяття їх на облік та надання
допомоги, запобігання влаштування дітей до інтернатних закладів проведено 15
профілактичних рейдів. Проведено профілактичну роботу в сім’ях, де батьки ухиляються від
виконання батьківських обов’язків. За результатами рейдів направлено 13 клопотань для
притягнення батьків до відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
За звітний період створено 5 прийомних сімей, до яких влаштовано 7 дітей,
позбавлених батьківського піклування. Мешканцями міста
усиновлено 8 дітей, які
залишилися без батьківського піклування.
З метою підтримки дітей, сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах,
залишились без батьківського піклування, було проведено заходи до Дня матері, Дня сім’ї,
Дня захисту дітей. Охоплено заходами 165 дітей, які перебувають на обліку служби у
справах дітей. До Дня знань організовано привітання 8 першокласників та 15 випускників 11
класів з врученням подарунків.
Протягом 2014 року під соціальним супроводом Сумського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу соціальних послуг,
перебувало 219 сімей. За результатами проведеної роботи із позитивним результатом було
знято з соціального супроводу 202 сім’ї, або в 1,8 рази більше, ніж у 2013 році.
Протягом звітного періоду на обліку центру перебувало 982 сім’ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах. Здійснено соціальне інспектування та вивчено потреби 982 сімей та осіб. Станом на 31.12.2014 під соціальним супроводженням центру перебувало
16 прийомних сімей, в яких виховується 33 дитини, та 1 дитячий будинок сімейного типу, в
якому виховується 6 вихованців. Протягом звітного періоду до центру звернулись 3 особи та
Продовження додатку
2 сім’ї з питань створення прийомної родини. 6 сімей були направлені на навчання до
Сумського обласного центру соціальних служб з метою створення потенційних прийомних
сімей. За результатами роботи було створено 5 прийомних сімей.
Проводилась соціальна робота з особами з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Протягом звітного періоду до центру звернулося 55 осіб даної
категорії, з них 23 особи було взято під соціальний супровід, в ході якого вирішувались
питання постановки на квартирний облік, поселення до соціального гуртожитку, соціальної
адаптації.
Протягом 2014 року активно проводилась превентивна робота серед дітей та молоді
міста, яка включала лекції та відео лекторії на теми: «Кримінальна відповідальність за
скоєння злочинів», «Вплив соціуму на особистість», «Абетка самозахисту», «Попередження
соціально небезпечних хвороб», «Твої рішення – твоя відповідальність», «Попередження
насильства щодо жінок», «Як не стати жертвою торгівлі людьми» та інші. У звітному періоді
було проведено 64 групових заходів профілактичного спрямування, загальна кількість осіб,
які отримали групові послуги – 1050.
13
Зайнятість населення та ринок праці
Протягом 2014 року послугами центру зайнятості користувались 11170 осіб, у тому
числі зареєстрованих безробітних 8339 осіб. Упродовж 2014 року працевлаштовано 4595
осіб, з них зареєстрованих безробітних 2308 осіб. Рівень працевлаштування безробітних
складає – 27,7 відсотків.
Найбільша питома вага працевлаштованих безробітних припадає на такі галузі
економіки, як: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів –
23,9%; переробна промисловість (виробництво) – 17,5%; освіта – 10,2%; транспорт,
складське господарство, поштова і кур’єрська діяльність та будівництво, охорона здоров’я
та надання соціальної допомоги – 6,2 відсотків.
На кінець грудня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних становила 3209 осіб
(на 23,9 % більше у порівнянні з відповідною датою 2013 року). При цьому 76,3%
отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2014
року склав 1286 грн., що на 5,6% перевищує законодавчо визначений розмір мінімальної
зарплати (1218 гривень).
Чисельність громадян, які скористались послугами центру зайнятості та мають
додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню протягом року становила 3312 осіб, з них
отримали профорієнтаційні послуги – 2946 осіб, брали участь у громадських та інших
роботах тимчасового характеру – 289 осіб, працевлаштовані за направленням служби
зайнятості – 768 осіб.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.02.2014
№ 75 Сумським міським центром зайнятості укладено договори з КП «Зеленбуд» та
КП «Спеціалізований комбінат» для виконання громадських робіт з благоустрою міста,
упорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних місць, які мають
офіційний статус або зареєстровані на території міста, прибирання кладовищ.
З початку дії договорів (20.03.2014) взяли участь у громадських роботах 535 осіб з
числа безробітних. Поряд з цим з початку року організовано та направлено на виконання
інших робіт тимчасового характеру 489 осіб.
Професійна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації здійснювалися з
урахуванням потреб ринку праці. У січні-грудні 2014 року проходили навчання 1084 особи.
Для організації підприємницької діяльності з початку року одноразову допомогу
отримали 211 безробітних. За сприяння служби зайнятості 27 осіб віком старше 45 років
отримали ваучери на навчання. 75 безробітних працевлаштовані на нові робочі місця до 54
роботодавців з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
Актуальна база вакансій станом на 01.01.2015 налічувала 275 одиниць, навантаження
на одне вільне робоче місце зареєстрованих безробітних становить – 12 осіб, середня
тривалість зареєстрованого безробіття на одну особу становить - 130 календарних днів.
14
Продовження додатку
Доходи населення
Протягом року обстежено на підставі інформації про розмір середньої заробітної
плати, отриманої від управління Пенсійного фонду України в м. Сумах, 11 суб’єктів
господарювання з питань реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин
та оплати праці. Випадків несвоєчасного запровадження мінімального рівня заробітної плати
не виявлено. Нарахування заробітної плати в розмірі нижчому за мінімальний викликано їх
роботою за скороченим режимом робочого часу (неповний робочий день, тиждень).
Проведено 108 обстежень з питань реалізації державної політики у сфері соціальнотрудових відносин в частині колективно-договірного регулювання.
В 2014 році повідомно зареєстровано 267 колективних договорів, змін та доповнень
до них, якими забезпечено охоплення 34,5 тис. працюючих. З метою дотримання
роботодавцями вимог генеральної, регіональної та галузевих угод в частині оплати праці,
наявності умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці відповідно до законодавства, що сприятиме
підвищенню середнього рівня заробітної плати та включення відповідних пунктів до
колективних договорів, представникам 470 підприємств, установ та організацій надано
методичну допомогу щодо змісту колективного договору.
Середньооблікова кількість працівників підприємств, установ та організацій у січнівересні 2014 року склала 90,5 тис. осіб, тобто скоротилася у порівнянні з аналогічним
періодом 2013 року на 4,6 тис. осіб (у порівнянні з кінцем 2013 року – на 4,4 тис. осіб).
Середній розмір заробітної плати становив 3165 грн., тобто зріс у порівнянні з аналогічним
періодом 2013 року на 3,6% (на 78 грн. або 2,5% більше ніж за січень – грудень 2013 року –
3087 гривень). Фонд оплати праці штатних працівників становив 2,58 млрд. грн., що на 1,4%
менше ніж за аналогічний період 2013 року (2,61 млрд. гривень).
Станом на 01.01.2015 існувала заборгованість із виплати заробітної плати на 34
підприємствах в сумі 58,4 млн. грн., що більше до 01.01.2014 – на 29,3 млн. грн. (в 2,0 рази),
в т.ч.: на 18 економічно активних підприємствах – 13,1 млн. грн. (22,4% від загальної
заборгованості), на 11 підприємствах - банкрутах – 44,2 млн. грн. (75,7%), на 5 економічно
неактивних підприємствах – 1,1 млн. гривень (1,9%).
На 10 засіданнях міської комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,
відновлення платоспроможності підприємств, забезпечення реалізації державної політики
зайнятості населення, створення робочих місць та легалізації було проаналізовано ситуацію,
що склалась на 44 підприємствах, де існували борги по заробітній платі в сумі 92,3 млн. грн.,
заслухано представників 27 підприємств. На засіданні виконавчого комітету Сумської
міської ради 16.09.2014 заслухано представників 7 підприємств, де існували борги по
заробітній платі в сумі 24,0 млн. гривень. Направлено листи керівникам 41 підприємства та
14 арбітражним керуючим щодо вжиття термінових заходів для погашення боргів по
заробітній платі, до засновників 8 підприємств про сприяння виходу підпорядкованих
підприємств з кризового стану, дебіторам 7 підприємств щодо проведення розрахунків. В
результаті погашено заборгованість на 19 підприємствах в сумі 46,6 млн. грн., 30
підприємствами сплачено 128,5 млн. грн. єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду
України, 30 підприємствами – 44,6 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб від погашення
боргів по заробітній платі або часткової їх виплати.
Соціальне забезпечення
Видатки на соціальний захист населення та соціальне забезпечення склали 304,6 млн.
гривень.
З метою підтримки гідного рівня життя населення міста виконуються державні
програми в частині надання усіх видів соціальної допомоги в повному обсязі. 29% сімей
міста (32,2 тисяч із 110 тисяч) охоплені системою соціального захисту з питань надання усіх
видів соціальної допомоги.
Організовано безперервний та без утворення черг прийом мешканців міста з питань
призначення житлових субсидій. Своєчасно призначено субсидії понад 18 тисячам сімей
міста на 20,2 млн. грн., в тому числі за рішенням міської комісії призначено субсидії як
Продовження додатку
виняток 2357 сім’ям. На 01.01.2015 користувалися субсидією 12,3 тисяч сімей
міста, або кожна 9 сім’я міста. В середньому розмір субсидії в порівнянні з 2013 роком
збільшився до 227,96 грн. (в 2013 році –164,96 гривень). Крім того, 193 сім’ям надано
компенсацію додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та
централізованого постачання гарячої води на суму 105,8 тис. гривень.
Інших видів соціальної допомоги профінансовано майже 294,6 млн. гривень.
Найбільшу кількість допомог (43%) надано сім’ям з дітьми (14,1 тис. сімей) на суму 173,0
млн. грн.; 1,8 тис. малозабезпеченим сім’ям - 22,1 млн. грн.; державну соціальну допомогу
2,5 тис. інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам – 32,0 млн. гривень.
Майже 72 тис. пільговиків різних категорій перебувають на обліку в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, з них понад 36 тисяч
осіб мають право та користуються пільгами при оплаті за житлово-комунальні послуги,
послуги зв’язку та проїзду (надано пільг на загальну суму 50,6 млн. грн.).
У 2014 році 2,7 тис. грн. особам видано довідку про взяття на облік особи, яка
переміщується з тимчасово окупованої території України, або району проведення
антитерористичної операції, інформація про них внесена до Єдиної інформаційної бази
даних про взятих на облік переміщених осіб. 1,4 тис. сім’ям вказаної категорії призначено
щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату
житлово – комунальних послуг на суму 2,9 млн.гривень.
Підтримується в актуальному стані Централізований банк даних з проблем
інвалідності, до якого протягом звітного періоду здійснено введення та корегування 6 670
заходів, видів реабілітації та послуг для інвалідів.
Виконується міська програма «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2013 2015 роки, видатки міського бюджету на яку склали 4,7 млн. грн., зокрема, на: надання
соціальних гарантій громадянам міста, встановлених Сумською міською радою (47 осіб) –
0,2 млн. грн.; надання матеріальної підтримки громадянам міста (571 особа) – 1,9 млн. грн.;
вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в місті святкових заходів,
відзначення пам’ятних дат; проведення щотижневих благодійних обідів для 120 одиноких
громадян похилого віку, інвалідів – 0,2 млн. грн.; надання пільг на оплату житловокомунальних послуг окремим категоріям громадян – мешканцям міста Суми (1846 осіб) – 0,8
млн. грн. (сім’ям загиблих в Афганістані воїнів – інтернаціоналістів; Почесному
громадянину м. Суми; сім’ям інвалідів І - ІІ груп по зору, Почесним донорам України, сім'ям,
в яких виховуються онкохворі діти, інвалідам з дитинства І - ІІ групи та дітям – інвалідам з
діагнозом ДЦП, сімʼям учасників антитерористичної операції); утримання Центру
реінтеграції бездомних осіб (яким надано комплекс соціально – побутових, медичних послуг
690 громадянам відповідної категорії, в тому числі 26 особам, звільненим з місць
позбавлення волі; проведено 52 рейди соціального патруля, результатом якого є виявлення
55 бездомних осіб, з них 16 звернулися до Центру) – 1,0 млн. грн., надання фінансової
підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів – 0,6 млн. гривень.
Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», на утримання якого з міського
бюджету виділено 4 256,0 тис. грн., профінансовано – 4 224,1 тис. грн., обслуговано майже 3
тисячі одиноких та одиноко проживаючих мешканців міста та інвалідів, в тому числі на дому
950 осіб та адаптаційними відділеннями 805 чол., з них 522 особи похилого віку.
При комунальній установі «Сумський міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»» працює «Університет ІІІ віку». На
сьогодні «Університет ІІІ віку» відвідують 306 осіб старше 55 років. На безоплатній основі
діють 8 факультетів, а саме: «Культури і мистецтва», «Основ медицини та здорового способу
життя», «Правових знань», «Сучасних технологій»; «Група здоров’я», «Геронтопсихології»,
«Народознавства та фольклору». В січні 2014 року відкрито факультет «Садівництво та
огородництво».
15
16
Продовження додатку
Житлово-комунальне господарство
Робота житлово-комунального господарства міста забезпечувала першочергові
потреби населення, підприємств та організацій міста необхідними послугами та
продовжувала створювати умови щодо їх покращення. Видатки бюджету міста на галузь
склали 188,3 млн.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на погашення
заборгованості з різниці в тарифах – 126,2 млн. гривень.
Видатки на благоустрій міста склали 55,9 млн. гривень.
З метою забезпечення належного стану вуличного освітлення в місті замінено 339
світильників з енергоємними лампами на економічні лампи, чим зекономлено 58,7 тис.
кВ/год електричної енергії. Замінено аварійних мереж 7,112 км вуличного освітлення.
Виконані роботи по капітальному ремонту електромереж освітлення дитячого парку
«Казка» (замінено 60 світильників) та вул. Шишкарівська (замінено 32 світильники з
енергоємними лампами на економічні лампи та 1,1 км мереж). Розроблено проектнокошторисну документацію на капітальний ремонт електромереж освітлення міського парку
ім. І.М.Кожедуба та на капітальний ремонт електромереж вуличного освітлення вул.
Г.Кондратьєва (військове містечко).
Виконувалися роботи з озеленення міста: викошено трави на газонах по місту площею
107,9 га. (кратністю 10 разів) та в парку ім. І.М.Кожедуба 67,3 га. (кратністю 7 разів);
підживлено газонів на площі 8750 м2; видалено 440 сухостійних та аварійних дерев,
проведено обрізку 420 дерев та 493 кущів; крім того, здійснено обрізку гілок та кущів, що
закривають видимість дорожніх знаків, світлофорів на перехрестях вулиць міста в кількості
361 шт.; проведено корчування 54 пеньків по вул. Троїцька.
Проводилися роботи по утриманню 18 скверів. Підсіяні газони травою площею 2523
кв.м. Створено квітникові композиції, виконано роботи по влаштуванню квітників
(висаджено 176,3 тис. шт. однолітніх квітів на 4815,0 кв.м по місту), закуплено 35 шт.
квіткових ековазонів з підставками. Проведено розпушування троянд площею 1022 кв.м.
В міському парку ім. І.М.Кожедуба створено квітникові композиції, виконано роботи
по влаштуванню квітників, а саме: висаджено 20,3 тис. шт. однолітніх квітів на 678,1 кв.м,
видалено 56 сухостійних та аварійних дерев, проведено підрізку 147 дерев. Виконані роботи
по монтажу 9 систем поливу зелених насаджень.
Здійснювалися інші роботи по благоустрою міста: капітальний ремонт сходів біля
Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Н.К.Крупської, ремонт пам'ятників,
меморіалів, лавок.
Відновлено 17,2 тис. кв.м дорожнього покриття прибудинкових доріг біля житлових
будинків, 1,3 тис. кв.м тротуарів.
Проводилися роботи з утримання (обсяг виконаних робіт на суму майже 15,5 млн.
грн.) та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста площею 20,4 тис. кв.м (обсяг
виконаних робіт – 6,9 млн. грн.). Проведено капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі
міста, штучних споруд та світлофорних об’єктів (обсяг виконаних робіт – 9,8 млн. грн.),
зокрема, вул. Баумана, Лінійна площею 23,4 тис. кв.м та будівництво доріг в 12 мікрорайоні
площею – 3,9 тис. кв.м (2,6 млн. грн.).
Проводились роботи з капітального ремонту житлового фонду склали (обсяг видатків
склав 3,5 млн. грн.), а саме: ремонт 77 ліфтів; дрібний ремонт 50 ліфтів; ремонт 1836,6 м2
покрівлі; ремонт 655,6 м.п. інженерних мереж; 2 шт. дитячих майданчиків та інші роботи.
Станом на 01.01.2015 існує 134 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
та 103 органів самоорганізації населення (за 2014 рік створено 4 ОСББ та 23 ОСН).
За 2014 рік КП «Міськводоканал» СМР відпущено води споживачам 14434.9 тис. м3,
з них населенню 12307,3 тис. м3, пропущено стоків 13398,5 тис. м3, з них від населення –
10943,3 тис. м3.
З метою забезпечення мешканців міста якісними послугами з центрального
водопостачання та водовідведення за 2014 рік виконані, зокрема, наступні види робіт:
замінено аварійні ділянки вуличних водопровідних мереж та вводів до житлових будинків
довжиною 690,6 п.м.; виконано капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. 20 років
Перемоги довжиною 45 п.м.; ремонт водопровідної мережі по пр. М.Лушпи-вул. Черепіна
Продовження додатку
довжиною 41 п.м. (загальна вартість робіт складає
2,7
млн.грн.);
проведено
реконструкцію каналізаційних мереж з переключенням КНС-3 на самотічний колектор по
вул. Миргородській довжиною 248 п.м.; проведено оснащення очисних споруд приладом
обліку стічних вод (на скидних колекторах); замінено насос мулонасосної станції № 2 на
очисних спорудах та інші. Проведено заміну насосу свердловини № 12 Лепехівського
водозабору. Встановлено 38 каналізаційних люків та18 люків на мережах водопостачання. З
метою попередження травматизму мешканців міста за кошти міського бюджету КП
«Міськводоканал» придбано 462 люка та встановлено на мережах водопостачання та
водовідведення. В цілому для забезпечення безперебійного надання послуг з водопостачання
та водовідведення з міського бюджету КП «Міськводоканал» надано фінансову підтримку в
сумі 2,7 млн. гривень.
Теплопостачальними підприємствами міста ТОВ «Сумитеплоенерго» та Дирекцією
«Котельня північного промвузла» ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе вживалися заходи по
теплозабезпеченню мешканців міста, зокрема: проведено капітальний та поточний ремонти
парових, водогрійних котлів, допоміжного обладнання; проведені гідравлічні випробування
магістральних та квартальних теплових мереж; замінено 1300,0 п.м аварійних дільниць
теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та
нерухомих опор; проведено ремонт будівель, виробничих приміщень, технологічного
основного та допоміжного обладнання ПНС, ЦТП і котельних.
На виконання розробленого плану ТОВ «Сумитеплоенерго» за рахунок власних
коштів виконані роботи по виводу з експлуатації малоефективних котельних по вул.
Кондратьєва, 215, Кондратьєва, 165/148 з підключенням споживачів теплової енергії до
більш економічної котельні по вул. Кондратьєва, 120.
З метою забезпечення жителів міста якісними та безперебійними послугами з
організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних
відходів, що утворюються на території міста Суми, виконавцями комунальних послуг
визначено ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «А-МУССОН» та ТОВ «СУМБУД КАПІТАЛ», на
території обслуговування яких знаходяться 349 контейнерних майданчиків та 1286
контейнерів для збирання твердих побутових відходів.
За рахунок коштів підприємств виконувались роботи по облаштуванню твердого
покриття та огорожі контейнерних майданчиків.
Послуги зі знешкодження та захоронення твердих побутових та негабаритних
відходів на полігоні для складування твердих побутових та негабаритних відходів на
території В. Бобрицької сільської ради Краснопільського району здійснювало КП
«Сумижилкомсервіс» СМР. За період експлуатації полігону твердих побутових відходів
утилізовано 2271,970 тис. м3 або 570,310 тис.тон ТПВ, в тому числі за 2014 рік КП
«Сумижилкомсервіс» СМР прийнято та утилізовано на полігоні 280,822 тис.м3 або 70,230
тис.тон. ТПВ.
Споживачам міста вчасно надавались послуги з тепло- та водозабезпечення.
Проводилася робота по коригуванню тарифів на житлово-комунальні послуги.
17
Охорона здоров’я населення
Видатки бюджету міста на галузь «Охорона здоров’я» склали 182,1 млн.грн., які
витрачались на першочергові потреби галузі.
За 2014 рік робота галузі характеризується такими основними показниками, а саме:
проліковано хворих в денних стаціонарах – на 30,4% менше ніж за 2013 рік; проліковано
хворих в стаціонарах – на 1,2% менше ніж за 2013 рік; кількість відвідувань в поліклініках –
знизилась на 0,5відсотків.
У порівнянні з 2013 роком знизилась захворюваність на туберкульоз органів дихання
на 21,3% (з 41,3 до 32,5 на 100 тис. населення); збільшився на 5,3 відсоток онкопрофоглядів
на злоякісні новоутворення (з 84,3 до 89,6%); знизився рівень первинної інвалідності серед
працюючого населення на 0,6% (з 49,2 до 48,9 на 10 тис. населення); знизилась смертність
населення від інсультів на 32,0 % (з 0,75 до 0,51 на 1 тис. населення) та від інфаркту
Продовження додатку
міокарда на 16,0% (з 0,25 до 0,21 на 1 тис. населення). Підвищилась
смертність від
туберкульозу на 11,3% (з 6,2 до 6,9 на 100 тис. населення).
За звітний період вартість одного ліжко-дня становила 161,18 грн. проти 154,97 за
2013 рік, витрати на 1 л/д на придбання медикаментів становлять 4,58 грн. проти 5,15 грн. за
2013 рік, витрати на 1л/д на придбання продуктів харчування становлять 4,22 грн. проти 4,08
грн. за 2013 рік.
Лікувально-профілактичними закладами галузі у 2014 році продовжувалася робота по
забезпеченню пільгової категорії населення безкоштовними медикаментами, пільговими
рецептами та безкоштовним зубопротезуванням. За 2014 року для забезпечення пільговими
рецептами та медикаментами профінансовано на 5,1% більше ніж за 2013 рік та забезпечено
безкоштовним зубопротезуванням на рівні минулого року.
З метою наближення до пацієнта надання первинної медико-санітарної допомоги
населенню району обслуговування в 2014 році почав роботу комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Суми».
В КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» триває робота по створенню на базі
лікарні першого в області Центру лапароскопічної хірургії з метою подальшого
впровадження новітніх методів надання висококваліфікованої медичної допомоги в
ургентній та плановій хірургії.
У вересні 2014 року відкрилося відділення загальної практики сімейної медицини №2
по вул. Доватора, 42 з метою обслуговування дорослого населення районів Баранівка та Лука
(5000 мешканців).
У гінекологічному відділенні Сумської міської клінічної лікарні №1 запроваджено
гістероскопію – сучасний лапароскопічний метод діагностики та лікування
внутрішньоматкових хвороб.
Сумська міська клінічна лікарня №1 стала переможцем проекту «Національні лідери
України» у рамках Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації». Це єдиний лікувальний
заклад України, який став фіналістом проекту. Лікарня отримала відповідний сертифікат від
Української конфедерації журналістів. Вона стала єдиною в області і однією із 10 в Україні,
що отримали статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» Асоціації медсестер України та
всеукраїнської громадської організації «Служба організації інфекційного контролю».
Міські лікувально-профілактичні заклади взяли участь у Всеукраїнській благодійній
акції «Серце до серця» допомоги дітям з вадами зору «Я хочу бачити життя».
Відбувалося покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я:
придбано обладнання на суму 5,2 млн. грн., зокрема, 2 рентгенапарати на суму 4,5 млн. грн.
для КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та КУ «СМКЛ №1»;
виконані роботи з капітального ремонту на загальну суму 3,6 млн. грн., зокрема, КУ «СМКЛ
№1» на суму 0,4 млн. грн. (ремонт приміщень), КУ «СМКЛ № 4» на суму 0,2 млн. грн.
(капітальний ремонт ліфта та приміщення стаціонару), КУ «СМКЛ № 5» на суму 0,7 млн.
грн. (капітальний ремонт ліфта, системи водоочистки та водопостачання), КУ «Сумська
міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» на суму 1,2 млн. грн. (капітальний ремонт
мереж електропостачання, систем водопостачання та водовідведення, рентгенкабінету,
демонтаж аварійного балкону), центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 на суму
1,0 млн. грн. (капітальний ремонт будівлі).
18
Сучасна і якісна освіта
Видатки бюджету міста на галузь «Освіта» за 2014 рік склали 323,3 млн. гривень.
У закладах дошкільної освіти триває процес відновлення роботи нефункціонуючих
приміщень груп, які використовуються не за призначенням, та виведення перших класів із
садочків, що сприяє відкриттю додаткових груп у діючих дошкільних закладах.
На кінець 2014 року кількість дітей дошкільного віку у ДНЗ та НВК становить 11,2
тис. осіб. У місті дитячі садки відвідують 94% дошкільників віком від 3 до 6 (7) років, що на
2,2% більше показника 2013 року. На сьогодні працюють групи короткотривалого
перебування дітей, прогулянкові, адаптаційні та групи соціального патронату у 10 ДНЗ. На
базі 3 дошкільних закладів відкриті «сімейні», родинні групи. 6 ДНЗ з 01.11.2013 працюють
Продовження додатку
як Центри розвитку дитини. Діє система електронної
реєстрації
дітей
для
влаштування у дошкільні заклади. Триває реконструкція дошкільного навчального закладу
по вул. Серпнева, 1А (район Хіммістечка).
Збільшилась кількість учнів у загальноосвітніх школах (в тому числі НВК) на 4,6% і
на кінець року склала 23,9 тис. учнів. Середня наповнюваність класів по місту у
комунальних навчальних закладах становить 26,9 осіб, у сільській місцевості – 11 осіб. Із
Донецької та Луганської областей, АР Крим до загальноосвітніх навчальних закладів міста
зараховано 315 дітей-переселенців, садочки відвідує 96 малюків.
Поглибленим вивченням предметів охоплено 6,4 тис. учнів у 25-ти навчальних
закладах, що становить 26,5%, профільним навчанням – 3 тис. учнів 10-11 класів у 30-ти
навчальних закладах, що становить 100 відсотків.
Протягом 2014 року здійснювались конкретні заходи, що сприяли поліпшенню якості
освіти. Якість знань учнів міста зросла з 37% до 43 відсотків. 118 учнів стали переможцями
ІІІ етапу (що на 3,3% менше рівня 2013 року) та 19 переможцями ІV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад (в 1,4 рази більше). Міський інформаційний банк даних обдарованості
налічує 1462 школярів. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 5 випускників
шкіл міста отримали 200 балів із шести предметів. Протягом року виплачувалося 15 іменних
стипендій міського голови в розмірі 250 гривень. Стипендії голови ОДА отримували 3 учнів.
П’ятеро учнів навчальних закладів – стипендіати Президента України. У 2014 році за
результатами конкурсів навчальні заклади міста вибороли 4 перемоги на міжнародному, 19
– на всеукраїнському, 104 – на обласному рівні. Абсолютними переможцями стали чотири
команди учнів м. Суми у Всеукраїнському турнірі юних економістів, призерами – у
Всеукраїнському турнірі юних журналістів. Одинадцять учнів стали переможцями МАН на
Всеукраїнському рівні з предметів: математика, фізика, українська мова, інформатика,
історія, суспільствознавство, хімія, біологія.
Учні всіх навчальних закладів брали участь в акціях «Прикордонні Суми за мир без
кордонів», «Малюнок захиснику Вітчизни», «Пам’яті випускника Сергія Табали», «Лист
солдату», «Замаскуй воїна», «Ліки замість квітів», «Теплі речі – для воїнів АТО». Проведено
благодійні осінні ярмарки. Гроші, медикаменти, харчі направлено для поранених. Проведені
благодійні концерти для сумчан-бійців АТО. Стартував дослідницький проект «Хоробрі
серця Сумщини».
У загальноосвітніх навчальних закладах упроваджується інформаційнокомунікативні технології. У 2014 році створено 53 робочих місця для вільного доступу до
мережі Інтернет. Власні сайти мають 38 навчальних закладів. Придбано 130 комп'ютерів, 75
одиниць іншої комп'ютерної техніки.
У 2014-2015 навчальному році різними видами харчування у школах міста Суми
охоплено 20,6 тис. учнів, що складає 86% та на 462 учні більше у порівнянні з минулим
навчальним роком. Гарячим харчуванням охоплено 15,4 тис. дітей, що на 882 учнів більше,
ніж у 2013-2014 навчальному році.
У закладах освіти організовано безоплатне харчування для 156 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (100%), 291 учні з малозабезпечених сімей (100%).
З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей
та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції затверджений
Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету дітей,
батьки яких є учасниками антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під час
проведення антитерористичної операції. Діти зазначеної категорії забезпечені безоплатними
обідами на суму 5 грн. в день на одного учня.
Медогляд пройшли усі учні загальноосвітніх шкіл міста. Медичні кабінети
загальноосвітніх навчальних закладів укомплектовані лікарськими засобами та виробами
медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги учням в середньому на
95% та значно дооснащені медичним обладнанням в середньому на 90% (2013 рік – 86
відсотків).
У місті збережено мережу гуртків та інших дитячих творчих об’єднань. У 4
позашкільних навчальних закладах працює 545 гуртків, груп, творчих об’єднань. Вони
19
Продовження додатку
охоплюють 10,1 тис. вихованців. Також учні шкіл міста відвідують гуртки позашкільних
навчальних закладів різних типів і підпорядкувань. Показник охоплення позашкільною
освітою становить 84,8% від загальної кількості школярів навчальних закладів міста (у 2013
році – 18752 дитини, 82,6%). У Сумського Палаці дітей та юнацтва створено локальну
Інтернет-мережу. Сумський міський Центр науково-технічної творчості молоді обладнано
пандусом.
У 2014 році вихованці позашкільних закладів вибороли 158 призових місць в
обласних, 116 – у всеукраїнських, 41 – у міжнародних конкурсах та змаганнях (у 2013 році 111 в обласних, 92 – у всеукраїнських, 66 – у міжнародних).
Велика увага приділялася оздоровленню та відпочинку дітей (видатки загального
фонду міського бюджету склали 1,4 млн. грн.). У навчальних закладах міста влітку 2014 року
працювало 58 таборів (32 пришкільних, 21 профільний, 5 табір праці та відпочинку), що на 4
табори більше, ніж у 2013 році, в яких відпочило 5300 школярів. У заміських таборах
оздоровлено 270 дітей пільгових категорій, здешевлено путівки для 100 дітей.
У м. Дзівнув (Республіка Польща) відпочили 39 дітей пільгових категорій (дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей та
обдаровані).
Відсоток учнів, охоплених спортом, становить - 35%, з них 31,4% займаються в
спортивних гуртках та секціях на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 3,6% - у дитячоюнацьких спортивних школах.
У рамках програми обміну для майбутніх лідерів «FLEX» з англійської мови у школі
№ 2 Американськими Радами з Міжнародної Освіти проведений конкурс у формі тестування
для заохочення навчання дітей за кордоном. 21.09.2014 євроклубівці ЗНЗ №№ 2, 22, 23, 29,
приватної гімназії «Просперітас» брали участь в акції «Ice Bucket Challenge».
Під час акції «Першокласникам – нові парти» станом на 01 вересня 2014 року
придбано 616 парт.
За ініціативи міського голови на базі ЗОШ № 18 створюється міський музей
Олімпійської слави.
На виконання різних видів ремонтно-будівельних робіт в закладах галузі використано
коштів з міського бюджету на загальну суму 4,1 млн. гривень.
20
Розвиток культури і туризму
Видатки бюджету міста на галузь «Культура» склали 27,8 млн. гривень.
Для жителів та гостей міста було організовано та проведено 22 запланованих
загальноміських культурно-мистецьких заходи. Крім того, проведено 3 додаткових заходи:
Марш миру, мітинг до 40-вин Небесної Сотні, участь у Всеукраїнській акції «Україна –
разом!», у ході якої місто Суми долучилось до вишивання Сумської області на мапі України.
Заходами було охоплено близько 37 тис. громадян.
Бібліотечний фонд Сумської міської централізованої бібліотечної системи поповнився
1688 примірниками друкованої продукції. Поповнення відбулось за кошти міського бюджету
(92,8 тис. гривень). За рахунок подарованих книг та прийнятих замість загублених фонд
поповнився 4718 примірниками друкованої продукції на загальну суму 101,6 тис. гривень.
До бібліотечних послуг залучено 77,3 тис. громадян міста, що на 2,5% більше
показника за 2013 рік (75,4 тис. чол.), але відсоток охоплення населення бібліотечними
послугами (28,4) на 0,8% більше планового показника. Збільшилась кількість відвідувань на
3,3% і складає 479,4 тис. разів на рік.
В міських бібліотеках були проведені тематичні заходи до 200-річчя Т.Г.Шевченка,
бібліотека-філія № 17 спільно з оздоровчим центром «Відродження» (с. Рибці) провели
заходи для людей з обмеженими фізичними можливостями та захід-вшанування подружніх
пар, які святкують свої золоте весілля «Золото рідного міста».
У спеціалізованому Інтернет – центрі при бібліотеці-філії №17 пройшли навчання
понад 187 людей з обмеженими фізичними можливостями. Сайт «Inva-center.сom» відвідало
більше 9,5 тис. чоловік.
21
Продовження додатку
на кінець 2014 року
Контингент учнів шкіл естетичного виховання дітей
становив 1775 учнів.
Протягом року учні шкіл естетичного виховання дітей активно брали участь у
різноманітних конкурсах та фестивалях. Було організовано та забезпечено участь у двох
конкурсних заходах. Так, учень Сумської дитячої музичної школи № 4 Горян Микола став
учасником Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу академічного вокалу та
класичного балету «Яскрава країна» (м. Одеса), де посів ІІ місце. А учениці Сумської дитячої
музичної школи № 1 Кравчук Олеся і Книш Олександра здобули ІІ місце на ІІІ-му
Міжнародному конкурсі юних виконавців «Подільський водограй», який відбувся 5-7 грудня
в місті Вінниця.
Крім того, учениця Сумської дитячої музичної школи №1 Мелані Месія посіла І місце
на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Арт-холідей», що проходив з 22 по 29 березня у місті
Дубай ОАЕ і у якому брали участь юні музиканти з Казахстану, Вірменії, Росії, України,
США та інших країн.
Активно працювала в місті і «дитяча філармонія». Було організовано та проведено 5
заходів, у тому числі спільний проект відділу культури та туризму Сумської міської ради,
газети «Панорама» та обласної державної телерадіокомпанії – шостий благодійний концерт
«Майбутнє Є!». Під час концерту відбувався збір коштів для поранених українських
військових.
З метою вшанування пам’яті видатного українського скульптора, народного
художника України, академіка, професора, уродженця Сумщини М.Г.Лисенка 14 листопада
2014 року в приміщенні Сумської дитячої художньої школи відбувся Відкритий міський
конкурс юних художників ім. М.Г. Лисенка. Червоною ниткою цьогорічного конкурсу стала
тема історичного минулого України та її легенд, а кількість його учасників у порівнянні з
минулими роками зросла у два рази.
Виготовлено 14 паспортів на об’єкти історії міста Суми. Відсоток паспортизованих
об’єктів культурної спадщини до кількості об’єктів, що підлягають паспортизації – 13,3
відсотків.
У 2014 році відбулось певне покращення матеріально-технічної бази закладів. За
кошти міського бюджету (у тому числі депутатські) у сумі 167,8 тис. грн., були, зокрема,
придбані оргтехніка, звукопідсилююча апаратура, музичні інструменти для музичних шкіл
ДМШ № 1 та ДМШ № 4.
Було здійснено ряд ремонтних робіт у закладах культури, а саме: проведено поточний
ремонт та заміну вікон у бібліотеці-філії № 8, ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка та у бібліотеці-філії
№ 3 ім. О.П. Столбіна, ремонт залу та заміну вікон у ДМШ № 1 на суму 81,4 тис. гривень.
Крім того, проведено капітальний ремонт ДМШ № 4 (заміна покрівлі та стелі, облаштування
фасаду тощо) на загальну суму 297,6 тис. гривень.
Фізична культура і спорт
Видатки бюджету міста на галузь склали майже 11,0 млн. гривень.
За підсумками 2014 року всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 44,2
тис. осіб, з них віком від 6 до 18 років – 15,0 тис. чоловік, що складає 16,3% від загальної
чисельності населення міста.
На сьогодні у місті працює 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (в т.ч. 6 –
утримуються, 7 – отримують фінансову підтримку з міського бюджету), в яких 237 штатних
тренерів-викладачів проводять роботу з 6953 вихованцями по 44 видах спорту.
У місті працюють 48 спортивних клубів, з яких 14 спортивної, 24 – фізкультурнооздоровчої та 10 – спортивної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості, які надають платні
послуги населенню зі спортивних танців, аеробіки, фітнесу, бодібілденгу, пейнтболу тощо.
До складу збірних команд України входить 197 провідних спортсменів міста
(збільшення на 2,6% у порівнянні з 2013 роком), в тому числі 97 особи до основного складу,
61 кандидат та 39 до резерву.
Спостерігається збільшення кількості учасників змагань, в яких взяло участь 8775
чоловік, або на 27% більше, ніж у 2013 році.
Продовження додатку
У 2014 році за високі досягнення в спорті присвоєно звання
заслуженого
працівника фізичної культури та спорту України (тренер-викладач ДЮСШ «Спартаківець»
Чередніченко С.В.); майстра спорту України міжнародного класу (вихованець ДЮСШ
«Спартаківець» Горобець Кирило – панкратіон); 12 майстрів спорту України тощо.
Слід відмітити, що великим досягненням вітчизняного спорту стало отримання
біатлоністками сестрами Семеренко золотої нагороди на Олімпійських іграх в Сочі -2014.
Проведено 111 заходів: 44 загальноміських (спартакіади серед команд промислових
підприємств, вищих навчальних закладів 1 – 2, та 3 – 4 рівнів акредитації, професійнотехнічних навчальних закладів, в яких взяло участь 27 колективів фізкультури); 1 міський
«день здоров'я» зі спортивного орієнтування, в якому взяло участь 357 чоловік різних
вікових категорій; спартакіада серед команд допризовної та призовної молоді з 7 видів
спорту (120 учасників); 57 чемпіонатів, кубків, турнірів з видів спорту; урочисті заходи,
присвячені Дню фізичної культури і спорту, з нагородженням кращих працівників галузі,
ДЮСШ та спортивних клубів; 7 збірним командам міста забезпечено участь у
всеукраїнських та міжнародних змаганнях зі спортивної аеробіки, армспорту, пауерліфтингу,
стрільби з луку, спортивної радіопеленгації, гандболу (завойовано 27 перших, 7 других та 6
третіх місць).
На покращення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, що
утримуються з міського бюджету, використано 120,4 тис. грн., зокрема, на придбання
спортивного обладнання та інвентарю, байдарки.
Проведено капітальний ремонт 2-х спортивних залів стадіону «Авангард» (МЦФЗН
«Спорт для всіх» – 340,0 тис. грн., адміністративного приміщення та спортивного залу
КДЮСШ «Фрунзенець» – 290,7 тис. грн.) та будівництво окремих входів до клубів за місцем
проживання «Майстер» та «Юність» МЦФЗН «Спорт для всіх» – 49,3 тис. гривень.
22
Інформаційний простір та громадянське суспільство
У 2014 році для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування
представники засобів масової інформації, акредитовані при Сумській міській раді,
запрошувались на всі загальноміські заходи, апаратні наради при міському голові, на
засідання постійних депутатських комісій, виконавчого комітету, сесії міської ради тощо.
Було проведено 29 брифінгів, 4 прес-тури, 5 засідань «круглого столу», 10 пресконференцій, виступи членів виконавчого комітету, працівників структурних підрозділів
міської ради, депутатського корпусу на радіо та телебаченні.
Діяльність Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів
висвітлювалась на ТРК «Відікон», Академ-ТВ, ОДТРК, «Діва-радіо».
З метою всебічного висвітлення роботи міської ради та її виконавчого комітету,
ознайомлення користувачів Інтернету з містом і його інфраструктурою, налагодження
зв’язків із мешканцями обласного центру та його потенційними інвесторами, надання
управлінських послуг населенню діє офіційний сайт Сумської міської ради, який постійно
поповнювався інформацією про роботу структурних підрозділів міської ради. Щоденно сайт
відвідувало понад 3,0 тис. користувачів.
Заздалегідь публікуювалися проекти документів, що мають регуляторний характер,
або ж виносяться на обговорення громади, проекти рішень виконавчого комітету, міської
ради.
З метою більш широкого інформування громадськості про діяльність органу
місцевого самоврядування систематично виходив бюлетень «Вісник Сумської міської ради»
(за рік вийшло 15 збірок).
Здійснювалася онлайн-трансляція сесій Сумської міської ради, засідань виконавчого
комітету, апаратних нарад при міському голові.
У соціальних мережах «ВКонтакте» та «Фейсбук» діють акаунти міської ради та
Муніципального інформаційного порталу.
У мережі Youtube створено та діє канал Сумської міської ради, де розміщуються
відеоматеріали з діяльності органу місцевого самоврядування. Кількість переглядів
відеоматеріалів на каналі протягом 2014 року у порівнянні з 2013 роком зріс у 2,6 рази.
Продовження додатку
Мешканці
міста
мають
можливість коментувати новини та події на сайті,
надавати свої пропозиції та скарги. Впроваджена підготовка та розміщення на офіційному
сайті відеоновин, існує архів відеоматеріалів. У звітному році на порталі було зареєстровано
у 1,2 рази більше користувачів, ніж у попередньому.
Протягом 2014 року комунальною установою «Агенція промоції «Суми» проводилась
робота з поширення позитивних знань про місто Суми, його культурний потенціал.
Проведено 46 прес-конференцій, 10 лекцій з мистецтва, 19 майстер-класів, 27 творчих
вечорів, 4 благодійних аукціони, 4 кінопокази, 3 екскурсії, 16 презентацій, 40 виставок, інші
публічні заходи.
Протягом 2014 року проведено 3 засідання та 3 зібрання громадської ради при
виконавчому комітеті Сумської міської ради, 6 засідань містобудівної ради, 4 засідання
міської міжвідомчої координаційно-методологічної ради з правової освіти. З метою
залучення громадськості до участі у підготовці рішень Сумської міської ради створено 8
громадських експертних комісій – консультативно-дорадчих органів за напрямками
діяльності постійних депутатських комісій, персональний склад яких буде затверджено в
січні 2015 року. Спільно з громадськими організаціями у ІV кварталі 2014 року проведено
заходи з відзначення Дня українського козацтва, Дня визволення України від фашистських
загарбників, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
За ініціативи громадськості загиблому в зоні АТО С. Табалі присвоєно звання
Почесного громадянина м. Суми, проведено підготовчу роботу зі створення громадських
експертних комісій.
В місті активно діяли 76 квартальних комітетів, які є органами самоорганізації
населення на території приватного сектору та тісно співпрацювали з місцевою владою.
Проводились засідання: координаційної ради з питань взаємодії з громадськими
організаціями учасників бойових дій на території інших держав (5 засідань); координаційної
ради у справах ветеранів війни та праці, інвалідів при виконавчому комітеті міської ради (4
засідання); консультативної ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (2 засідання), міського комітету забезпечення
доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури (3 засідання).
23
Охорона навколишнього природного середовища
За 2014 рік до міського бюджету (фонду охорони навколишнього природного
середовища) фактично надійшло 3,3 млн. грн., що становить 114,2 % річного плану, у т.ч.
екологічного податку – 2,5 млн.грн. (94,5 %), грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності – 0,1 млн. грн. (82,5%), інших надходжень до фондів
охорони навколишнього природного (з урахуванням боргів попередніх років) – 0,8 млн. грн.
(387,7 %).
Протягом звітного періоду використано 2,1 млн. грн. коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища міста Суми на впровадження природоохоронних
заходів, у тому числі погашено у повному обсязі кредиторську заборгованість за 2013 рік на
суму 1,1 млн. грн., що становить 21% від бюджетних призначень на поточний рік.
Забезпечено посадку деревних зелених насаджень вздовж магістральних доріг міста, у
парках та скверах: по вул. Герасима Кондратьєва висаджено 159 одиниць зелених насаджень,
по вул. Роменська (від перехрестя вул. Чорновола-Баумана до виїзду із м. Суми) - 240
одиниць, по вул. Троїцька - 69 одиниць, у парку ім. І.М. Кожедуба -320 одиниць.
Створено квітково-декоративні композиції по місту: у скверах «Жертвам
Голодомору», «Покровський», «Дружба»
«І.Г. Харитоненка», пл. Театральна, пл.
Незалежності, міському парку ім. І.М. Кожедуба на площі 376,75 м2 висаджено 10540
одиниць квітів.
Проведено санітарні заходи у прибережних смугах р. Псел, оз. Чеха.
Продовження додатку
Проведено
спеціальні
заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи
пошкодженню парку пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Басівський,
парку-пам’ятки «Липові насадження» «Дуби на вулицях Антонова, Кондратьєва,
Петропавлівська». Забезпечено утримання ботанічного саду місцевого значення
«Юннатівський».
Забезпечено оброблення, утилізацію, видалення та зберігання рослинних відходів на
майданчику по вул. Боженка. Придбано деревоподрібнюючу машину з електричним
двигуном, навісну на трактор для оброблення та утилізації деревних відходів загальною
вартістю 119,0 тис. гривень.
Розроблено проект інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря КП «Міськводоканал» СМР. Забезпечено проведення екологічних, освітніх акцій у
позашкільному вихованні, зокрема, міський турнір позашкільників «Ми різні - ми рівні - ми
разом», ІV міський екологічний конгрес «Краса Землі у твоїх руках», міську інтелектуальну
гру «Школа безпеки», міську виставку-конкурс новорічних композицій «Збережемо ялинки
разом; науково-технічної конференції, міського етапу Всеукраїнської акції «Птах року» із
залученням 2500 вихованців шкіл та ЦЕНТУМ. Підготовлено та видано поліграфічну
продукцію щодо пропаганди навколишнього природного середовища, виготовлено 1000
методичних посібників з екологічної тематики, видано 3 тис. екземплярів екологічноосвітнього бюлетеню «Екологічний орієнтир».
ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано моніторинг стану підземних вод на території
діяльності підприємства; вивіз золи із золовідвалу Сумської ТЕЦ.
24
Забезпечення законності та правопорядку
Вживалися відповідні заходи, спрямовані на сприяння оздоровленню криміногенної
ситуації та забезпечення правопорядку на території міста. За 2014 рік кількість облікованих
кримінальних правопорушень склала 4670, або збільшилася на 10,3% у порівнянні з 2013
роком, у тому числі 23,1% тяжких та особливо тяжких.
Завдяки підвищенню оперативності реагування на вчинені правопорушення
дільничними інспекторам міліції Сумського МВ УМВС України в Сумській області розкрито
437 злочинів, прийнято участь у розкритті 1316 злочинів, складено 3582 адмінпротоколів за
різні види правопорушень.
У місті скоєно 153 дорожньо-транспортні пригоди, з місць скоєння яких водії зникли,
або на 2% більше, ніж за 2013 рік. З усіх скоєних пригод розкрито 60, що становить 39,2% (у
2013 – 77 , або 51,3%).
Підрозділи міліції та ДАІ проводять цілеспрямовану роз’яснювальну роботу в
загальноосвітніх школах, учбових закладах, на підприємствах та в установах в частині
підвищення правової освіти населення та упередження протиправної поведінки.
В міських газетах опубліковано 35 тематичних матеріалів, підготовлено для місцевого
радіо 54 інформації, по місцевому і обласному телебаченню передано в ефір 11 відеосюжетів
з коментарями працівників ДАІ, надано 62 інформації на відомчі WEB-сайти.
Працівниками відділу ДАІ м. Суми здійснено 144 виходи до навчальних закладів міста
з лекціями і бесідами з тематики безпеки дорожнього руху, якими охоплено 10339 учнів
навчально-виховних закладів.
Громадські формування з охорони громадського порядку прийняли участь в 99
заходах спільно з працівниками органів внутрішніх справ, склали 86 адміністративних
протоколів.
На утримання пунктів охорони громадського порядку (ПОГП) Сумського МВ УМВС
України в Сумській області протягом року використано кошти з урахуванням кредиторської
заборгованості в сумі 156,1 тис. грн. (оплата теплопостачання, електроенергії,
водопостачання, телефонний зв'язок, підключення в 3-ох ПОГП телефонного зв’язку).
Проведено ремонт ПОГП по вул. Привокзальна, 6 (використано 148,3 тис. гривень).
З метою сприяння боротьбі з тероризмом, захисту державного суверенітету та
територіальної цілісності держави здійснювалось придбання матеріально-технічних засобів
для особового складу батальйону територіальної оборони в/ч В 2260 (місце тимчасової
Продовження додатку
25
дислокації м.Суми) – 0,9 млн. грн. та передано з міського бюджету субвенцію
державному бюджету на: матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1476 (Сумський
артилерійський полк) – 0,9 млн. грн., в/ч 3051 Національної гвардії України (м. Суми) – 0,3
млн. грн., управління Служби безпеки України в Сумській області (капітальний ремонт
будівлі Центру спеціальних операцій «А») – 0,4 млн. грн., Сумський МВ УМВС України в
Сумській області (встановлення відеореєстраторів на основних виїздах з м. Суми, придбання
бензину та захисного спорядження) – 0,5 млн. гривень.
Техногенна безпека
Протягом звітного періоду продовжено виконання заходів запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них. Забезпечено утримання, нормальне
функціонування комунальної установи «Сумська міська рятувально – водолазна служба», а
також покращення матеріально-технічної бази установи (придбано оперативний автомобіль,
рятувальний човен та комплект водолазного спорядження), на що з міського бюджету було
виділено 934,0 тис. гривень.
Було забезпечено утримання міського захищеного пункту управління та існуючої
системи оповіщення для попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайних
ситуацій (видатки міського бюджету склали 112,5 тис. грн.).
Охорона праці
За звітний період проведено 99 перевірок стану утримання дитячих ігрових та
спортивних майданчиків міста, в ході яких було перевірено виконання вимог законодавства
щодо їх безпечної експлуатації За результатами перевірок підприємствам, які надають
послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій всіх форм власності
надані рекомендації щодо належного їх утримання та безпечної експлуатації.
Кількість випадків виробничого травматизму зменшилась на 35,3% у порівнянні з
2013 роком.
Продовжувалась робота щодо привернення уваги роботодавців і працівників до
створення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці шляхом висвітлення
проблемних питань в засобах масової інформації, веб-сайті Сумської міської ради, на бігбордах міста, а саме: було розміщено матеріали відповідної тематики у вигляді соціальної
реклами на 4 біг-бордах міста, 2 матеріали в розділі «Новини» на офіційному веб-сайті
міської ради, 2 статті у міських газетах та показано 2 сюжети по телебаченню.
Директор департаменту фінансів,
економіки та бюджетних відносин
Сумської міської ради
С.А. Липова
26
Продовження додатку
Додаток 1
до Інформації про стан виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Суми на 2014 рік та основні
напрями розвитку на 2015- 2016 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року
№ 2991–МР (зі змінами), за підсумками 2014 року
Інформація про виконання міських цільових програм по галузях, фінансування яких у 2014 році здійснювалося
за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування
№
з/п
Назва програми/яким документом затверджено
1.
Міська цільова програма «Про вдосконалення
інформаційно-аналітичного забезпечення державної
податкової інспекції у м. Сумах Сумської області
Державної податкової служби, покращення умов
обслуговування платників податків та збільшення
надходжень до міського бюджету на 2012-2014 роки»
(рішення СМР від 20.06.2012 № 1537-МР )
2.
Програма підтримки малого та середнього
підприємництва в м. Суми на 2013-2016 роки (рішення
СМР від 25.09.2013 № 2701-МР (зі змінами)
Обсяги фінансування
передбачені програмою
Термін
на 2014 рік
реалізації
(окремо по державному
Інформація про виконання
(початок/
(ДБ), міському (МБ),
за підсумками 2014 року
закінчення),
обласному (ОБ)
роки
бюджетах та інших
джерелах), тис.грн.
Податково-бюджетна політика
2012-2014
205,1 (МБ)
Протягом звітного періоду проводилось належне обслуговування
платників податків в Міському центрі обслуговування платників податків,
який було відкрито на початку грудня 2012 року. За 2014 рік до загального
фонду бюджету м. Суми надійшло 557,4 млн. грн. власних та закріплених
доходів, що становить 93,7% затвердженого річного плану. Загальна сума
недовиконання до плану на рік складає 37,4 млн. гривень.
У порівнянні з 2013 роком надходження власних та закріплених доходів
зменшилися на 14,0 млн. грн., в основному за рахунок плати за землю (на
17,7 млн. грн.), збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності податку на прибуток (на 196,7 тис. грн.) та інші.
Розвиток підприємництва
2013-2016
48,0 (МБ)
На виконання програми за рахунок коштів міського бюджету було
спрямовано 32,6 тис. гривень.
Станом на 01.01.2015 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних-осіб підприємців по місту Суми зареєстровано 18912 фізичних
осіб – підприємців та 10180 юридичних осіб. Частка надходжень від
суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів
становила 69,5 відсотків.
З метою розширення співпраці з підприємцями інших областей та країн
27
Продовження додатку
у березні 2014 року організовано бізнес-зустріч підприємців міста з
представником бізнесу м. Роттердам (Нідерланди), на якій обговорено
питання співробітництва у сфері оптової торгівлі.
З метою сприяння виробництву конкурентоспроможної вітчизняної
продукції та поширення досвіду успішних підприємств, які виробляють
якісну продукцію, товаровиробники м. Суми залучались до участі у
регіональному конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100
кращих товарів Сумщини».
З метою створення сприятливих умов для реалізації потенціалу молодих
спеціалістів, підвищення іміджу міста проведено відкритий Сумський
регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та
макіяжу. У чемпіонаті взяли участь 109 перукарів, візажистів та майстрів
манікюру.
Крім того, було організовано нагородження переможців щорічного
рейтингу «Золота перлина» на визначення кращих суб’єктів малого
підприємництва до Дня підприємця у м. Суми.
Протягом року підприємцям доводилась інформація:
- про участь у загальнодержавному конкурсі-виставці «Кращий
вітчизняний товар 2014 року»;
- про проведення та можливу участь у Міжнародному форумі місцевого
самоврядування у м. Острудзь (Польща);
- про проведення в місті Ужгороді форуму «Експорт в ЄС»;
- про організацію Сумською торгово-промисловою палатою візиту
представників сумських ділових кіл до Словаччини,
м. Банська
Бистриця;
- про участь у конкурсному відборі на стажування у Німеччині.
Протягом 2014 року проведено 3 засідання координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, на яких оговорювалися актуальні питання
розвитку підприємництва в місті.
3.
Програма розвитку міського електротранспорту м.
Суми на 2007 – 2015 роки (нова редакція) (рішення
СМР від 24.03.2011 № 372-МР (зі змінами)
4.
Програма енергозбереження та енергоефективності в
бюджетній сфері м. Суми на 2014-2016 роки (рішення
СМР від 12.03.2014 № 3100-МР)
Транспорт
27420,0 (МБ)
1300,0 (інші джерела)
З
міського
бюджету
надано
фінансову
підтримку
КП СМР «Електроавтотранс» у сумі 5,3 млн. грн., у т.ч на капітальний
ремонт тролейбусів 0,3 млн. гривень. За звітній період придбання
тролейбусів не відбулось. За рахунок коштів підприємства проведено
капітальний ремонт тролейбусів на суму 0,1 млн. гривень.
Енергозабезпечення та енергозбереження
2014-2016
5876,0 (МБ)
У 2014 році були впроваджені наступні заходи з покращення
2940,0 (інші джерела)
енергоефективності в бюджетних закладах та установах м. Суми (загальна
сума витрат 6,4 млн.грн.):
2007-2015
28
5.
Програма розвитку 12-го мікрорайону міста Суми на
2012-2016 роки (рішення СМР від 26.10.2011 № 895-МР
(зі змінами)
6.
Програма молодіжного житлового кредитування
м. Суми на 2011-2017 роки (рішення СМР від 23.12.2010
№ 102-МР (зі змінами)
7.
Програма створення містобудівного кадастру на
території Сумської міської ради на 2014 – 2016 роки
(рішення СМР від 29.10.2014 № 3629-МР)
8.
Міська цільова програма «Два колеса» зі створення та
розвитку велосипедних доріжок у м. Суми на 2013-2018
роки (рішення СМР від 19.12.2012 №1965-МР)
Програма відродження духовно - культурних традицій,
відновлення втрачених пам’яток архітектури міста Суми
9.
Продовження додатку
- часткова заміна звичайних освітлювальних приладів на енергоефективні у
бюджетних закладах та установах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я»,
«Культура» у кількості 1040 од., у результаті використання яких
зекономлено 1560 тис. кВт год електричної енергії;
- часткове впровадження системи моніторингу теплоспоживання будівлями
навчально-виховних закладів галузі «Освіта» в ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ
№№ 6, 22.
- проведення енергоефективної реновації в закладах галузей «Освіта»,
«Культура»,
«Охорона
здоров’я»
(замінено
937
вікон
та
10 дверних полотен на енергозберігаючі з більшим коефіцієнтом
термічного опору); економія теплової енергії 274,3 Гкал.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з
термомодернізації ДНЗ № 2, ССШ № 29, ДНЗ № 22;
проведено утеплення фасадів, заміну вікон спортивного залу ССШ № 23,
утеплення фасаду основної будівлі ДНЗ № 14, реконструкція будівлі під
дитячий садок в районі Хіммістечка з проведенням утеплення фасадів;
- проведено заміну газоспоживаючого обладнання (пароповітряна
дезкамера, сушарка, бойлера) на електричне в котельні КУ СМКЛ № 4;
- проведено брифінг для місцевих ЗМІ щодо енергозберігаючої політики в
місті, навчання для працівників бюджетної сфери.
Містобудування, житлова політика
2012-2016
6000,0 (ДБ)
За 2014 рік по об’єкту «Будівництво доріг та ліній освітлення 12 МР»
500,0 (ОБ)
виконано робіт на суму 3,15 млн. гривень.
15 500,0 (МБ)
380,0 (інші джерела)
2011-2017
8400,0 (ДБ)
На надання пільгових довгострокових кредитів громадянам на
6980,0 (МБ)
будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів
1870,0 (інші джерела)
міського бюджету виділено 0,3 млн. гривень. Повернуто до міського
бюджету громадянами раніше наданих кредитів в сумі 0,4 млн. гривень.
2014-2016
212,3 (МБ)
Залучено до містобудівного кадастру базу даних земельного кадастру,
здійснюється внесення інформації з містобудівної документації (план
зонування території м. Суми) до інформаційного середовища
містобудівного кадастру.
2013-2018
1304,8 (МБ)
Протягом звітного періоду проведені вишукувальні роботи, (видатки
міського бюджету склали – 12,9 тис. грн.).
2010-2015
300,0 (МБ)
200,0 (інші джерела)
Протягом звітного періоду виконання завдань програми за рахунок
коштів міського бюджету та інших джерел не проводилось.
29
10.
11.
на 2010-2015 роки (рішення СМР від 22.12.2010 р. № 94МР)
Програма сприяння забезпеченню житлом педагогічних
та науково-педагогічних працівників міста Суми на 2008
– 2017 роки (рішення СМР від 29.10.2008 р. № 2023-МР)
Комплексна цільова програма реформування та розвитку
житлово-комунального господарства міста Суми на
2011-2014 роки (рішення СМР від 22.12.2010 № 98-МР
(зі змінами)
2008-2017
2000,0 (ДБ)
1000,0 (МБ)
Продовження додатку
Протягом звітного періоду виконання завдань програми за рахунок
коштів міського бюджету та інших джерел не проводилось.
Житлово-комунальне господарство
2011-2014
15902,7 (ДБ)
Видатки на виконання програми склали 60,4 млн. гривень. З метою
1000,0 (ОБ)
забезпечення належного стану вуличного освітлення в місті замінено 339
242315,4 (МБ)
світильників з енергоємними лампами на економічні лампи, чим
зекономлено 58,7 тис. кВ/год електричної енергії. Замінено аварійних
мереж 7,112 км вуличного освітлення. Виконані роботи по капітальному
ремонту електромереж освітлення дитячого парку «Казка» (замінено 60
світильників) та вул. Шишкарівська (замінено 32 світильники з
енергоємними лампами на економічні лампи та 1,1 км мереж). Розроблено
проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт електромереж
освітлення міського парку ім. І.М.Кожедуба та на капітальний ремонт
електромереж вуличного освітлення
вул. Г.Кондратьєва
(військове містечко).
Виконувалися роботи з озеленення міста: викошено трави на газонах по
місту площею 107,9 га. (кратністю 10 разів) та в парку ім. І.М.Кожедуба
67,3 га. (кратністю 7 разів); підживлено газонів на площі 8750 м2; видалено
440 сухостійних та аварійних дерев, проведено обрізку 420 дерев та 493
кущів; крім того, здійснено обрізку гілок та кущів, що закривають
видимість дорожніх знаків, світлофорів на перехрестях вулиць міста в
кількості 361 шт.; проведено корчування 54 пеньків по вул. Троїцька.
Проводилися роботи по утриманню 18 скверів. Підсіяні газони травою
площею 2523 кв.м. Створено квітникові композиції, виконано роботи по
влаштуванню квітників (висаджено 176,3 тис. шт. однолітніх квітів на
4815,0 кв.м по місту), закуплено
35 шт. квіткових ековазонів з
підставками. Проведено розпушування троянд площею 1022 кв.м.
В міському парку ім. І.М.Кожедуба створено квітникові композиції,
виконано роботи по влаштуванню квітників, а саме: висаджено 20,3 тис.
шт. однолітніх квітів на 678,1 кв.м, видалено 56 сухостійних та аварійних
дерев, проведено підрізку 147 дерев. Виконані роботи по монтажу 9 систем
поливу зелених насаджень.
Здійснювалися інші роботи по благоустрою міста: капітальний ремонт
сходів біля Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім.Н.К.Крупської, ремонт пам'ятників, меморіалів, лавок.
КП «Спецкомбінат» СМР здійснювалось прибирання
13
30
12.
Цільова програма «Спільними зусиллями» на 20112014 роки» (рішення СМР від 22.12.2010 № 100-МР (зі
змінами)
2011-2014
13.
Програма організації діяльності голів квартальних
комітетів приватного сектора Зарічного, Ковпаківського
районів міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи
на 2013-2015 роки (рішення СМР від 28.11.2012
№ 1869-МР )
2013-2015
Кошти міського бюджету
в межах передбачених на
відповідний рік;
Благодійний фонд «За
чисте місто» – 250,0;
Кошти учасників
програми (об'єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків та органів
самоорганізації
населення – 250,0)
184,0 (МБ)
Продовження додатку
кладовищ площею 103,1 тис.кв. метрів.
Відновлено 17,2 тис. кв.м дорожнього покриття прибудинкових доріг
біля житлових будинків, 1,3 тис. кв.м тротуарів.
Проводилися роботи з утримання (обсяг виконаних робіт на суму
майже 15,5 млн. грн.) та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі
міста площею 20,4 тис. кв.м (обсяг виконаних робіт – 6,9 млн. грн.).
Проведено капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, штучних
споруд та світлофорних об’єктів (обсяг виконаних робіт – 9,8 млн. грн.),
зокрема, вул. Баумана, Лінійна площею 23,4 тис. кв.м та будівництво доріг
в 12 мікрорайоні площею – 3,9 тис. кв.м (2,6 млн. грн.).
Проводились роботи з капітального ремонту житлового фонду склали
(обсяг видатків склав 3,5 млн. грн.), а саме: ремонт 77 ліфтів; дрібний
ремонт 50 ліфтів; ремонт 1836,6 м2 покрівлі; ремонт 655,6 м.п. інженерних
мереж; 2 шт. дитячих майданчиків та інші роботи.
Протягом звітного періоду відбулося впорядкування розміщення
торгових споруд, рекламоносіїв та забезпечення дотримання санітарних
норм і правил в м. Суми.
Протягом звітного періоду виконання заходів програми за рахунок
коштів міського бюджету не проводилось.
На виконання програми спрямовано 0,2 млн. гривень. Забезпечено
діяльність 21 квартального комітету в Зарічному районі та діяльність 54
квартальних комітетів в Ковпаківському районі.
Головами квартальних комітетів за участю мешканців міста була
проведена наступна робота:
- наведення належного санітарного стану на території кварталів,
дотримання правил благоустрою м. Суми;
- прибирання території загального користування та на зупинках
громадського транспорту;
- ліквідація сміттєзвалища;
31
14.
Програма санітарного утримання територій Зарічного та
Ковпаківського в місті Суми районів та фінансове
забезпечення робіт на 2013-2015 роки (рішення СМР від
28.11.2012 № 1865 - МР)
15.
Інвестиційна Програма у сфері поводження з твердими
побутовими відходами у місті Суми на 2010 – 2014 роки
(рішення СМР від 16.12.2009 № 3314-МР (зі змінами)
16.
Програма «Молодь міста Суми на 2013-2015 роки»
(рішення СМР від 19.12.2012 № 1966-МР (зі змінами)
Продовження додатку
- здійснення організаційних заходів по підготовці та проведенню загальних
зборів мешканців кварталу, зустрічей з депутатами та керівниками
місцевих органів виконавчої влади;
- проведення прийому громадян відповідно до графіку прийому (не менше
2-х разів на тиждень);
- видача мешканцям приватного сектора довідки встановленого зразка.
2013-2015
629,5 (МБ)
На виконання Програми було спрямовано 0,5 млн. гривень. Протягом
звітного періоду виконувались роботи зі збирання сміття в місцях
загального користування на території Зарічного та Ковпаківського районів
міста. На території зелених зон м. Суми, які не обслуговуються
комунальним підприємством «Зелене будівництво», але потребують
щоденного прибирання та сезонного впорядкування, проводились роботи з
косіння трави. Крім того, здійснювалось утримання в належному стані
насосної станції, задіяної в прийомі поверхневого стоку в дощову
каналізацію.
Здійснювалася робота щодо посилення відповідальності
суб’єктів господарювання щодо утримання закріплених за ними територій в
належному санітарному стані.
2010-2014
130,0 (МБ)
Державним агентством з інвестицій та управління національними
8734,0 (інші джерела)
проектами України забезпечено підготовку до практичної стадії реалізації
Національного проекту «Чисте місто» в 10 містах України. Розроблено та
затверджені попередні техніко-економічні обґрунтування по зазначених
містах, зокрема, по м. Суми передбачено будівництво заводу з переробки
ТПВ потужністю 100 тис. тон на рік вартістю 242,2 млн. гривень.
Реалізація національного проекту передбачається виключно за рахунок
залучених інвестицій без надання державних гарантій. У разі надходження
пропозицій від інвесторів щодо реалізації проекту в м. Суми та підписання
відповідної угоди, розпочнеться практична стадія, що передбачає
безпосередньо будівництво комплексу з переробки ТПВ.
Підтримка сім’ї, дітей та молоді
2013-2015
1428,9 (МБ)
На виконання Програми з міського бюджету було спрямовано 0,8 млн.
гривень. Проведено 7 заходів, спрямованих на створення сприятливих умов
для соціального становлення та розвитку молоді, реалізації державної
молодіжної політики.
З метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, на
3 оздоровчих зміни до
«Зоряний» КП «Шляхрембуд» СМР придбано 87 путівок для дітей
пільгових категорій.
Сумським міським центром дозвілля молоді проведено 89 заходів: 27
культурно - освітніх заходи, спрямованих на підвищення рівня обізнаності
32
17.
Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН
про права дитини на 2013-2016 роки (рішення СМР від
28.11.2012 № 1893-МР)
18.
Міська цільова програма «Соціальні служби готові
прийти на допомогу на 2013-2015 роки» (рішення СМР
від 19.12.2012 № 2008-МР)
19.
Програма зайнятості населення м. Суми на період до
2017 року (рішення СМР від 19.06.2013 № 2455-МР)
Продовження додатку
молоді (інформаційні заходи, тренінги, конкурси, лекції та 62 заходи, що не
потребують фінансування.
2013-2016
62,0 (МБ)
Видатки міського бюджету на виконання програми склали 21,2 тис.
гривень. Проведено 15 профілактичних рейдів. Проведено заходи до Дня
матері та Дня сім’ї, до Дня захисту дітей. Охоплено заходами 165 дітей, які
перебувають на обліку служби у справах дітей СМР.
Крім того, з метою підтримки дітей та сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах було охоплено заходами, які проведені службою у
справах дітей СМР, із врученням подарунків від спонсорів.
Видатки на виконання програми склали 0,4 млн. гривень. Сумським
2013-2015
475,0 (МБ)
міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводилася
соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх вирішенні.
169 сімей та 50 осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, були
охоплені соціальним супроводом;
Проведено:
- 64 групових заходів (охоплено 1050 осіб), спрямованих на профілактику
негативних явищ, формування здорового способу життя;
- 14 групових заходів (охоплено 93 особи), мета яких – профілактика
правопорушень у молодіжному середовищі;
- 12 заходів інформаційно-просвітницького характеру;
- 11 благодійних акцій для дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.
3абезпечено надання послуг жінкам, які опинились у складних життєвих
обставинах, в КУ «Центр матері та дитини».
5 стипендіатів виставки-конкурсу «Всесвіт очима дитини» щомісячно
отримували стипендію у розмірі 100 грн. (виплачено
6,0 тис. грн.).
Зайнятість населення та ринок праці
2013-2017
Протягом 2014 року послугами центру зайнятості користувались 11170
осіб, у тому числі зареєстрованих безробітних 8339 осіб.
Упродовж 2014 року за сприянням Служби зайнятості працевлаштовано
4595 осіб, з них зареєстрованих безробітних 2308 осіб. Рівень
працевлаштування безробітних складає – 27,7 відсотків.
Протягом 2014 року чисельність громадян, які скористались послугами
центру зайнятості та мають додаткові гарантії у сприянню
працевлаштуванню становить 3312 осіб, з них отримали профорієнтаційні
послуги – 2946 осіб, брали участь у громадських та інших роботах
тимчасового характеру – 289 осіб, працевлаштовані за направленням
служби зайнятості – 768 осіб.
Для організації підприємницької діяльності з початку року одноразову
Продовження додатку
33
допомогу отримали 211 безробітних.
20.
Міська програма «Місто Суми – територія добра та
милосердя на 2013 – 2015 роки» (рішення СМР від
28.11.2012 № 1867 – МР (зі змінами))
2013-2015
Соціальне забезпечення
6 077,5 (МБ)
65,0 (інші джерела)
Видатки міського бюджету у сумі 4,9 млн. грн. ( в т.ч. на погашення
кредиторської заборгованості 0,2 млн. грн.) направлені на виконання
заходів міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на
2013 - 2015 роки», у тому числі на:
- надання соціальних гарантій громадянам міста, встановлених
Сумською міською радою (46 осіб) – 0,2 млн. грн. (виплата: щомісячної
стипендії особам, яким виповнилося 100 і більше років, ветеранам
підпільно-партизанського руху, учасникам бойових дій, інвалідам війни,
яким виповнилось 95 і більше років; щомісячна грошова виплата Почесним
громадянам міста Суми, учасникам бойових дій, які захищали і визволяли
місто Суми від фашистських загарбників у період Великої Вітчизняної
війни тощо);
- надання матеріальної підтримки громадянам міста (571 особі) – 1,9
млн. грн. (грошова допомога на проведення поховання; матеріальна
допомога громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;
безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи матеріальна допомога
сімʼям загиблих при виконанні службового обов’язку під час проведення
антитерористичної операції, тощо);
- вшанування ветеранів війни та праці, інвалідів під час проведення в
місті святкових заходів, відзначення пам’ятних дат; проведення
благодійних обідів для одиноких громадян похилого віку, інвалідів тощо
(705 осіб) – 0,2 млн. грн.;
- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим
категоріям громадян – мешканцям міста Суми (1846 осіб) – 0,8 млн. грн.
(сім’ям загиблих в Афганістані воїнів – інтернаціоналістів; членам сімей
загиблих під час проведення антитерористичної операції; Почесному
громадянину м. Суми; сім’ям інвалідів І - ІІ груп по зору, Почесним
донорам України, сім'ям, в яких виховуються онкохворі діти, інвалідам з
дитинства І - ІІ групи та дітям – інвалідам з діагнозом ДЦП; учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей);
- утримання Центру реінтеграції бездомних осіб – 1,0 млн. грн..;
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та
ветеранів – 0,6 млн. грн., у тому числі: Сумській міській організації
ветеранів України, Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми,
Сумському міському товариству допомоги дітям-інвалідам, що мають
розумову відсталість, «Феліцитас».
- надання пільг на безоплатний проїзд почесним донорам м. Суми – 0,1
34
Продовження додатку
млн. грн.;
- соціальна підтримка вихованців дошкільних, загальноосвітніх
навчальних закладів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
або загинули під час проведення антитерористичної операції (забезпечення
безкоштовним харчуванням) – 0,1 млн. гривень.
21.
Пріоритетна Програма розвитку матеріально-технічної
бази лікувально-профілактичних закладів міста на 20122015 роки» (рішення СМР від 25.07.2012 № 1658-МР
(зі змінами)
2012-2015
Охорона здоров’я
14674,9 (МБ)
22.
Нова редакція «Міської комплексної Програми
«Здоров’я нації на 2012-2015 роки» (рішення СМР від
30.05.2012 №1462-МР (зі змінами)
2012-2015
12224,5 (МБ)
Протягом звітного періоду видатки на виконання Програми склали 9,8
млн. грн., в т.ч. по:
Відбувалося покращення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я: придбано обладнання на суму 5,2 млн. грн., зокрема, 2
рентгенапарати на суму 4,5 млн. грн. для КУ «Сумська міська дитяча
клінічна лікарня Святої Зінаїди» та КУ «СМКЛ №1»; виконані роботи з
капітального ремонту на загальну суму 3,6 млн. грн., зокрема, КУ «СМКЛ
№1» на суму 0,4 млн. грн. (ремонт приміщень), КУ «СМКЛ № 4» на суму
0,2 млн. грн. (капітальний ремонт ліфта та приміщення стаціонару), КУ
«СМКЛ № 5» на суму 0,7 млн. грн. (капітальний ремонт ліфта, системи
водоочистки та водопостачання), КУ «Сумська міська дитяча клінічна
лікарня Святої Зінаїди» на суму 1,2 млн. грн. (капітальний ремонт мереж
електропостачання,
систем
водопостачання
та
водовідведення,
рентгенкабінету, демонтаж аварійного балкону), центру первинної медикосанітарної допомоги № 3 на суму 1,0 млн. грн. (капітальний ремонт
будівлі).
Видатки бюджету міста на галузь «Охорона здоров’я» склали 182,1
млн.грн., які витрачались на першочергові потреби галузі.
За 2014 рік робота галузі характеризується такими основними
показниками, а саме: проліковано хворих в денних стаціонарах – на 30,4%
менше ніж за 2013 рік; проліковано хворих в стаціонарах – на 1,2% менше
ніж за 2013 рік; кількість відвідувань в поліклініках – знизилась на
0,5відсотків.
У порівнянні з 2013 роком знизилась захворюваність на туберкульоз
органів дихання на 21,3% (з 41,3 до 32,5 на 100 тис. населення);
збільшився на 5,3 відсоток онкопрофоглядів на злоякісні новоутворення (з
84,3 до 89,6%); знизився рівень первинної інвалідності серед працюючого
населення на 0,6% (з 49,2 до 48,9 на 10 тис. населення); знизилась
смертність населення від інсультів на 32,0 % (з 0,75 до 0,51 на 1 тис.
населення) та від інфаркту міокарда на 16,0% (з 0,25 до 0,21 на 1 тис.
населення). Підвищилась смертність від туберкульозу на 11,3% (з 6,2 до
6,9 на 100 тис. населення).
За звітний період вартість одного ліжко-дня становила 161,18 грн. проти
35
Продовження додатку
154,97 за
2013 рік, витрати на 1 л/д на придбання медикаментів
становлять 4,58 грн. проти 5,15 грн. за 2013 рік, витрати на 1л/д на
придбання продуктів харчування становлять 4,22 грн. проти 4,08 грн. за
2013 рік.
Лікувально-профілактичними закладами галузі у 2014 році
продовжувалася робота по забезпеченню пільгової категорії населення
безкоштовними медикаментами, пільговими рецептами та безкоштовним
зубопротезуванням. За 2014 року для забезпечення пільговими рецептами
та медикаментами профінансовано на 5,1% більше ніж за 2013 рік та
забезпечено безкоштовним зубопротезуванням на рівні минулого року.
По пропаганді здорового способу життя проведено за попередніми
даними 2734 лекції, 17538 бесід, відбулось 35 виступів по радіо, 16 – по
телебаченню, надруковано 37 статей, проведено 23 тематичних вечори, 16
вечорів запитань та відповідей, 2 усних журнали, випущено 233
санбюлетні, 33 санкуточки, 12 дощок запитань та відповідей.
23.
Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 20112015 роки» (рішення СМР від 27.04.2011 № 401-МР (зі
змінами)
2011 - 2015
Освіта
379270,7 (МБ)
Видатки бюджету міста на галузь «Освіта» за 2014 рік склали 323,3 млн.
гривень.
Кількість дітей дошкільного віку у ДНЗ та НВК становить
11,2
тис. осіб. У місті дитячі садки відвідують 94 % дошкільників віком від 3 до
6 (7) років. На сьогодні працюють групи короткотривалого перебування
дітей, прогулянкові, адаптаційні та групи соціального патронату працюють
у 10 ДНЗ. На базі 3 дошкільних закладів відкриті „сімейні”, родинні групи.
6 ДНЗ з 01.11.2013 року працюють як Центри розвитку дитини.
Збільшилась кількість учнів у загальноосвітніх школах (в тому числі
НВК) на 4,6% і на кінець року склала 23,9 тис. учнів. Середня
наповнюваність класів по місту у комунальних навчальних закладах
становить 26,9 осіб, у сільській місцевості – 11 осіб. Усі школярі на 100%
забезпечені підручниками. Якість знань учнів міста зросла з 37% до 43%.
У загальноосвітніх навчальних закладах упроваджується інформаційнокомунікативні технології. У 2014 році створено
53 робочих
місця для вільного доступу до мережі Інтернет. Власні сайти мають 38
навчальних закладів. Придбано 130 комп'ютерів, 75 одиниць іншої
комп'ютерної техніки.
У місті збережено мережу гуртків та інших дитячих творчих об’єднань.
У 4 позашкільних навчальних закладах працює 545 гуртків, груп, творчих
об’єднань. Вони охоплюють
10,1 тис. вихованців.
Також учні шкіл міста відвідують гуртки позашкільних навчальних
закладів різних типів і підпорядкувань.
У 2014 році вихованці
36
24.
Міська програма «Оздоровлення та відпочинок дітей»
на 2013-2015 роки (рішення СМР від 19.12.2012
№ 1988-МР(зі змінами)
2013-2015
2401,3 (МБ)
25.
Міська програма «Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» на період 2013-2015
роки (рішення СМР від 28.11.2012 №1899-МР)
2013-2015
13413,4 (МБ)
26.
Міська програма «Робота з обдарованою учнівською
молоддю на 2014-2016 роки» (рішення СМР від
18.12.2013 № 2904 -МР)
2014-2016
52,45 (МБ)
27.
Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті
Суми на 2013 - 2015 роки (рішення СМР від 26.12.2012
№ 2042-МР (зі змінами)
2013-2015
Фізична культура і спорт
21754,3 (МБ)
Продовження додатку
позашкільних закладів вибороли 158 призових місць в обласних, 116 – у
всеукраїнських, 41 – у міжнародних конкурсах та змаганнях (у 2013 році 111 в обласних, 92 – у всеукраїнських, 66 – у міжнародних).
Підвищилась якість знань учнів до 42%. Маємо 118 переможців
ІІІ етапу та 19 переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Міський інформаційний банк даних обдарованість налічує 1462 школярі.
Протягом року виплачувалося 15 іменних стипендій міського голови в
розмірі 250 грн. Стипендії голови ОДА отримували 3 учнів. П’ятеро учнів
навчальних закладів – стипендіати Президента України.
За високі досягнення у праці 92 учителям встановлено щомісячні
надбавки до посадового окладу.
Видатки міського бюджету на виконання склали
1,4
млн. гривень. Улітку 2014 року організовано роботу 58 таборів (32
пришкільних, 21 профільний, 5 таборів праці та відпочинку), де
відпочинкові послуги отримали більше 5 тис. дітей шкільного віку.
У заміському таборі «Зоряний» КП «Шляхрембуд» СМР улітку
2014 року оздоровлено 270 учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей,
обдарованих школярів.
Здійснено 58 екскурсійних поїздок по Україні. Загальна кількість
учасників екскурсій – 1488 школярів.
Видатки міського бюджету на виконання склали
10,7
млн. гривень. У місті збережено мережу гуртків та інших дитячих творчих
об’єднань. У 4 позашкільних навчальних закладах працює 545 гуртків,
груп, творчих об’єднань. Вони охоплюють 10,1 тис. вихованців. Учні шкіл
міста відвідують гуртки позашкільних навчальних закладів різних типів і
підпорядкувань.
Усього
позашкільною
освітою
охоплено
24,0 тис. дітей, що становить 84,8 % від загальної кількості школярів
навчальних закладів міста.
Відповідно до розпорядження міського голови від 09.09.2014
№
176 «Про виплату стипендій міського голови м. Суми обдарованим учням –
переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів» 15 учням виплачувалася
щомісячна стипендія в розмірі
265 гривень.
14 січня 2014 року проведено міське свято «Творча обдарованість», на
якому 236 учнів були нагороджені дипломами, грамотами та новорічними
подарунками.
Видатки міського бюджету на виконання
10,4 млн. гривень. За 2014 рік проведено 111 заходи:
програми
склали
37
Продовження додатку
- загальноміських 44, це спартакіади серед команд промислових
підприємств, вищих навчальних закладів 1 – 2, та 3 – 4 рівнів акредитації,
професійно-технічних навчальних закладів, в яких приймає участь 27
колективів фізкультури;
- 1 міський «день здоров'я» зі спортивного орієнтування, в якому взяло
участь 357 чоловік різних вікових категорій;
- спартакіаду серед команд допризовної та призовної молоді з 7 видів
спорту (120 учасників);
- 57 чемпіонатів, кубків, турнірів з видів спорту;
- урочисті заходи, присвячені Дню фізичної культури і спорту, з
нагородженням кращих працівників галузі, ДЮСШ та спортивних клубів;
- 7 збірним командам міста забезпечено участь у всеукраїнських та
міжнародних змаганнях зі спортивної аеробіки, армспорту, пауерліфтингу,
стрільби з луку, спортивної радіопеленгації, гандболу (завойовано 27
перших, 7 других та 6 третіх місць).
З метою покращення спортивної та матеріально-технічної бази
загальноосвітніх шкіл за кошти міського бюджету та залучені кошти
здійснено поточні ремонти спортивних залів, приміщень для занять
фізичною культурою, проведено спортивні заходи та придбано спортивний
інвентар. У КДЮСШ «Фрунзенець» придбано спортивне обладнання та
інвентар, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики – комп’ютерну
техніку, МЦФЗН «Спорт для всіх» придбано байдарку та 8 комплектів
комп’ютерної техніки, ДЮСШ з вільної боротьби придбано спортивного
обладнання та інвентар. Проведено капітальний ремонт 2-х спортивних
залів стадіону «Авангард» та будівництво окремих входів до клубів за
місцем проживання «Майстер» та «Юність» МЦФЗН «Спорт для всіх».
Здійснено капітальний ремонт адміністративного приміщення та
спортивного залу КДЮСШ «Фрунзенець».
28.
Комплексна цільова програма розвитку культури,
туризму, духовності та патріотичного виховання в м.
Суми на 2012-2015 роки (рішення СМР від 21.12.2011
№ 1026-МР)
2012-2015
29.
Міська цільова Програма «Організація культурно масових заходів у місті Суми на 2013-2015 роки»
2013-2015
Культура, туризм
4688,8 (МБ)
1705,0 (МБ)
Видатки на галузь «Культура i мистецтво» за 2014 рік склали 27,8 млн.
гривень. Протягом 2014 року бібліотечний фонд Сумської міської
централізованої бібліотечної системи за кошти міського бюджету
поповнився 1688 примірниками друкованої продукції. До бібліотечних
послуг залучено 77,3 тис. громадян міста, що на 2,5 % більше за показник
2013 року (75,4 тис. чол.).
Контингент учнів шкіл естетичного виховання дітей за підсумками 2014
року склав 1775 чол., що становить 97,0% планового показника та на 1,8 %
менше показника 2013 року (1807 чол.).
Видатки міського бюджету на виконання склали 0,2 млн. гривень. Для
38
(рішення СМР від 28.11.2012 №1866-МР)
30.
Міська цільова Програма організації заходів з розвитку
туризму та охорони культурної спадщини у місті Суми
на 2013-2015 роки (рішення СМР від 24.04.2013
№ 2285-МР (зі змінами)
31.
Міська програма «Відкритий інформаційний простір м.
Суми» на 2013-2015 роки (рішення СМР від 28.11.2012
№1930-МР (зі змінами)
Продовження додатку
жителів та гостей міста було організовано та проведено 22 загальноміські
культурно-мистецькі заходи відповідно до Програми
Крім того, проведено 3 додаткові заходи: Марш миру, мітинг до 40-вин
Небесної Сотні, участь у Всеукраїнській акції «Україна – разом!», у ході
якої місто Суми долучилось до вишивання Сумської області на мапі
України.
Заходами охоплено близько 37 тис. громадян, що складає 21,1 % до
планового показника 2014 року (175,0 тис. чол.) та є 21,5 % від показника
2013 року (172,2 тис. чол.).
2013-2015
44,1 (МБ)
Видатки міського бюджету на виконання склали
2,1 тис.
гривень. Виготовлено 14 паспортів на об’єкти історії міста Суми. Відсоток
паспортизованих об’єктів культурної спадщини до кількості об’єктів, що
підлягають паспортизації – 13,3 %.
Інформаційний простір та громадянське суспільство
2013-2015
3682,5 (МБ)
Видатки на виконання програми склали – 0,5 млн. гривень.22 січня 2014
року за результатами попередньої зустрічі підписано трьохсторонню угоду
про співпрацю на 2014-2015 роки між Сумською міською радою,
благодійним фондом «Help Point Sumy» та Сумським обласним
благодійним фондом «Хельвеція».
15-23 травня 2014 року в місті Суми проведено ряд заходів з нагоди
відзначення Дня Європи.
З 15 по 24 листопада в місті Суми перебували представники
гуманітарної місії «Конвой 2014» благодійного фонду «Help Point Sumy»
(м. Волен, Швейцарія). Цьогорічний вантаж доставлено переважно
медичного спрямування, зокрема операційні шафи, столи, медичні
кушетки, допоміжні засоби для інвалідів, матраци для ліжок, медичне
обладнання, інструменти, лікарняна білизна загальною вагою 7600 кг.
За 2014 рік відділом зовнішнього партнерства проведено прийом та
супровід 17 іноземних делегацій загальною чисельністю 36 осіб. Країни:
Швейцарія, Польща, Німеччина, Італія, КНР, США, Ліван, Франція, Латвія.
Відповідно 3 делегації від м. Суми побували з візитами за кордоном
(Польща).
У 2014 році проведено 29 брифінгів, 4 прес-тури, 5 засідань «круглого
столу», 10 прес-конференцій, виступи членів виконавчого комітету,
працівників структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу
на радіо та телебаченні.
Діяльність Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних
підрозділів висвітлювалась на ТРК «Відікон», Академ-ТВ, ОДТРК, «Діварадіо».
39
32.
Міська програма «Автоматизація муніципальних
телекомунікаційних систем на 2013- 2015 роки в м.
Суми» (рішення СМР від 28.11.2012 №1908-МР (зі
змінами)
2013-2015
847,6 (МБ)
33.
Міська програма «Легалізація комп’ютерних програм
виробництва корпорації «Майкрософт» протягом 20132014 років» (рішення СМР від від 31.07.2013 № 2618МР)
2013-2014
457,7 (МБ)
34.
Комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища м. Суми на 2011-2015 роки
(рішення СМР від 29.05.2013 № 2382-МР (нова
редакція)
Продовження додатку
З метою всебічного висвітлення роботи міської ради та її виконавчого
комітету, ознайомлення користувачів Інтернету з містом і його
інфраструктурою, налагодження зв’язків із мешканцями обласного центру
та його потенційними інвесторами, надання управлінських послуг
населенню діє офіційний сайт Сумської міської ради, який постійно
поповнюється інформацією про роботу структурних підрозділів міської
ради.
З метою більш широкого інформування громадськості про діяльність
органу місцевого самоврядування систематично виходить бюлетень
«Вісник Сумської міської ради» (з початку року вийшло 15 збірок).
Видатки на виконання програми склали – 0,2 млн. гривень. Протягом
звітного періоду здійснювалась підтримка безперебійного функціонування
систем інформаційно-аналітичного забезпечення, телекомунікаційних
систем та існуючих інформаційних систем міської ради, структурних
підрозділів та підпорядкованих підприємств. Проводилось супроводження
та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного
документообігу. У 2014 році продовжилась робота зі створення
колективних точок та зон вільного доступу громадян до систем серверів
Сумської міської ради та мережі інтернет за допомогою інформаційних
терміналів та через мережу Wi-fi доступу.
Видатки міського бюджету на виконання склали 50,0 тис. гривень.
Протягом звітного періоду здійснювалась оптимізація
використання
програмного забезпечення у виконавчих органах Сумської міської ради та
планомірне проведення легалізації комп’ютерних програм виробництва
компанії «Майкрософт» в зазначених органах.
Охорона навколишнього природного середовища
2011-2015
7765,3 (МБ)
За 2014 рік до міського бюджету (фонду охорони навколишнього
6092,0 (інші джерела)
природного середовища) фактично надійшло 3,3 млн. грн., що становить
114,2 % річного плану, у т.ч. екологічного податку – 2,5 млн. грн. (94,5 %),
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської
та іншої діяльності – 0,1 млн. грн. (82,5%), інших надходжень до фондів
охорони навколишнього природного (з урахуванням боргів попередніх
років) – 0,8 млн. грн. (387,7 %).
Видатки на виконання програми за рахунок коштів фонду охорони
навколишнього середовища склали 2,1 млн. грн., в т.ч. на погашення
кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2014 – 0,7 млн.
гривень. Протягом звітного періоду здійснювалось:
- забезпечення виконання заходів щодо відновлення і підтримання
40
Продовження додатку
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів;
- забезпечення виконання заходів з озеленення міста Суми;
- забезпечення екологічно безпечного зберігання, оброблення, утилізації,
видалення відходів;
- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього
природного середовища;
- проведення науково-технічних конференцій і семінарів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики;
- проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню
чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природнозаповідного фонду на території міста Суми;
- утримання об'єктів природно-заповідного фонду міста Суми.
35.
36.
37.
Комплексна програма ліквідації підтоплення території в
місті Суми (рішення СМР від 27.04.2011 № 402-МР (зі
змінами)
Програма
контролю
за
додержанням
правил
благоустрою, торгівлі та станом довкілля на території
міста Суми на 2014-2016 роки (рішення СМР від
18.12.2013 № 2942-МР)
Міська комплексна програма профілактики
правопорушень та підвищення безпеки дорожнього
руху на період 2013-2015 роки (рішення СМР від
28.11.2012 №1900-МР (зі змінами)
2011-2025
1802,0 (МБ )
Протягом звітного періоду виконання заходів програми за рахунок
коштів міського бюджету не проводилось.
2014-2016
816,9 (МБ)
Видатки на виконання програми склали 0,3 млн. гривень. За 2014 рік
інспекторами ОБМ УДСО при УМВС України в Сумській області складено
905 протоколів про адміністративні правопорушення, із них 824 щодо
дотримання суб’єктами господарювання Правил благоустрою м. Суми.
Накладено штрафів 615,4 тис. грн., фактично надійшло до міського
бюджету 281,8 тис. гривень.
Забезпечення законності і правопорядку
2013-2015
5297,2 (МБ)
Видатки на виконання програми склали 3,3 млн. гривень. На утримання
пунктів охорони громадського порядку (ПОГП) Сумського МВ УМВС
України в Сумській області протягом року використано кошти з
урахуванням кредиторської заборгованості в сумі 0,2 млн. грн. (оплата
теплопостачання, електроенергії, водопостачання, телефонний зв'язок,
підключення в 3-ох ПОГП телефонного зв’язку). Проведено ремонт ПОГП
по вул. Привокзальна, 6.
Аналізуючи показники службової діяльності служби дільничних
інспекторів міліції СМВ УМВС, слід зазначити, що за звітний період ними
розкрито 437 злочинів, прийняли участь у розкритті злочинів 1316
злочинів, складено 3582 адмінпротоколів за різні види правопорушень.
З метою сприяння боротьбі з тероризмом, захисту державного
суверенітету та територіальної цілісності держави здійснювалось
придбання матеріально-технічних засобів для особового складу батальйону
територіальної оборони в/ч В 2260 (місце тимчасової дислокації м. Суми)
41
Продовження додатку
– 0,9 млн. грн. та передано з міського бюджету субвенцію державному
бюджету на: матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1476 (Сумський
артилерійський полк) – 0,9 млн. грн., в/ч 3051 Національної гвардії України
(м. Суми) – 0,3 млн. грн., управління Служби безпеки України в Сумській
області (капітальний ремонт будівлі Центру спеціальних операцій «А») –
0,4 млн. грн., Сумський МВ УМВС України в Сумській області
(встановлення відеореєстраторів на основних виїздах з м. Суми, придбання
бензину та захисного спорядження) – 0,5 млн. гривень.
38.
39.
40.
Міська цільова програма захисту населення
і
території
м. Суми від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2014-2018
роки (рішення СМР від 25.12.2013 № 2995-МР (зі
змінами)
Міська цільова Програма «Запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах» на 20132015 роки (рішення СМР від 19.12.2012 №1964-МР)
2014-2018
Техногенна безпека
2202,4 (МБ)
1520,7 (інші джерела)
2013-2015
1008,1 (МБ)
За 2014 рік було забезпечено утримання міського захищеного пункту
управління та існуючої системи оповіщення для попередження населення
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (видатки міського
бюджету склали 112,5 тис. грн.).
Забезпечено утримання та нормальне функціонування комунальної
установи «Сумська міська рятувально-водолазна служба» (видатки
міського бюджету – 0,9 млн. грн.). Протягом звітного періоду проводилась
робота щодо пропаганди Правил охорони життя людей на водних об’єктах
серед населення безпосередньо в місцях масового відпочинку та з
використанням засобів масової інформації. Здійснювалось обстеження та
очищення дна водоймищ міських пляжів. Відповідно до потреби постійно
проводиться робота, спрямована на пошук, рятування і захист людей.
Управління земельними ресурсами та об’єктами комунальної власності
Комплексна цільова Програма управління та
2012-2015
1589,8 (МБ)
Видатки на виконання програми склали 0,6 млн. гривень. Станом на
ефективного використання майна комунальної
01.01.2015 кількість договорів оренди та користування комунального майна
власності та природних ресурсів територіальної
становить 576 на загальну суму орендної плати за листопад 2014 року –
громади міста Суми на 2012-2015 роки (рішення СМР
1307,4 тис. грн. (у т.ч. ПДВ – 139,4 тис. грн.).
від 25.04.2012 № 1405-МР (зі змінами)
За 2014 рік укладено 78 договорів оренди комунального майна у зв’язку
з чим щомісячні надходження до міського бюджету збільшилися на 82,8
тис. грн. та внесено 356 змін до діючих договорів оренди.
На підставі рішень міської ради у 2014 році до об’єктів права
комунальної власності зараховано 81 об’єкт (в т.ч. газопроводи), внаслідок
чого вартість майна комунальної власності збільшилась на 8,5 млн.
гривень.
За результатами проведеної претензійно-позовної роботи по стягненню
заборгованості з орендної плати подано (у т. ч. через прокуратуру м. Суми)
16 позовів до суду, з них 4 позови про виселення боржників з займаних
42
41.
Комплексна цільова Програма підтримки та розвитку
комунальних підприємств м. Суми на 2012-2015 роки
(рішення СМР від 26.09.2012 № 1772-МР (зі змінами)
Продовження додатку
приміщень, 12 позовів про стягнення заборгованості. Три позови про
виселення боржників з займаних приміщень задоволені судом, один –
знаходиться на розгляді в суді. Крім того, судом задоволено 12 позовів про
стягнення заборгованості на загальну суму 219,1 тис. грн., з яких 36,1 тис.
грн. погашено боржниками добровільно.
У 2014 році укладено 19 договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної
власності на суму 3,7 млн. гривень. Крім того, укладено 2 договори купівліпродажу безхазяйного майна на суму 125,5 тис. гривень. У 2014 році до
міського бюджету від відчуження комунального майна надійшло 3,2 млн.
грн., що складає 124,7 % річного планового завдання.
Плати за землю надійшло 91,3 млн. грн., з них орендної плати за
земельні ділянки згідно з діючими договорами оренди надійшло 72,4 млн.
грн., земельного податку – 18,9 млн. гривень.
Від продажу землі за 2014 рік до бюджету м. Суми надійшло 6,9 млн.
грн., в тому числі від продажу земельної ділянки на земельному аукціоні
2,0 млн. гривень.
За результатами проведеної претензійної роботи щодо внесення змін до
діючих договорів оренди в частині розміру орендної плати отримано
додатково 0,5 млн. гривень.
Діяльність підприємств комунальної форми власності
2012-2015
9125,0 (ДБ)
Проводилась робота комунальних підприємств по забезпеченню
29968,1 (МБ)
життєдіяльності міста відповідно до їх функціональних повноважень.
42746,15 (інші джерела,
В рамках виконання Програми з міського бюджету спрямовано 1,4 млн.
в т.ч. кредити, залучені
грн. на фінансову підтримку комунального підприємства «Муніципальний
під державні гарантії –
спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР, КП «Спецкомбінат» СМР, КП
31523,5)
«Сумижилкомсервіс» СМР, КП «Зеленбуд» СМР та КП «Інфосервіс» СМР.
Комунальним підприємством «Міськсвітло» Сумської міської ради за
власні кошти здійснено капітальний ремонт спецтехніки на суму 11,7 тис.
гривень.
Комунальним підприємством «Спецкомбінат» Сумської міської ради за
власні кошти відремонтовано дах адміністративної будівлі на суму 59,3
тис. грн. та за рахунок коштів міського бюджету здійснено придбання
автобуса, газонокосарок та бензопил на суму 484,4 тис. гривень.
Комунальним підприємством «Інфосервіс» Сумської міської ради за
рахунок коштів міського бюджету здійснено придбання обладнання на
суму 600,0 тис. грн. та капітальний ремонт приміщення на суму 23,9 тис.
гривень.
Комунальним
підприємством
«Сумижилкомсервіс»
СМР
за рахунок коштів міського бюджету здійснено капітальний ремонт ваг
43
Продовження додатку
полігону ТВП на суму 25,0 тис. гривень.
Комунальним підприємством «Зеленбуд» Сумської міської ради за
власні кошти побудовано огорожу бази на суму 27,0 тис. грн. та здійснено
придбання тримерів, газонокосарок за рахунок коштів міського бюджету на
суму 57,9 тис. гривень.
Комунальним оптово-роздрібним підприємством «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради за власні кошти здійснено капітальний ремонт
овочесховищ у сумі 138,1 тис. грн. та придбано комп’ютерної техніки та
вагового обладнання на суму 4,7 тис. гривень.
Комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради
за власні кошти виконано капремонт зовнішніх водомереж загальною
довжиною 280,6 п. м. на суму 51,7 тис. грн., реконструкцію каналізаційних
мереж з переключенням КНС-3 на самостійний колектор по вул.
Миргородській 248 п. м. на суму 154,1 тис. гривень.
Комунальним підприємством Сумської міської ради «Сумикомунінвест»
за залучені кошти виконано фарбування «Альтанки» на суму 5,0 тис. грн.,
придбано 35 урн на суму 10,2 тис. грн., їх установка склала 2,5 тис. грн.,
придбано 17 паркових лавок на суму 20,4 тис. грн., виконаний ремонт
атракціону «Кіт у чоботях» на суму 5,9 тис. грн. та ремонт фонтану на суму
1,7 тис. гривень. За кошти підприємства здійсненні роботи по частковому
замощенню території навколо кам’яних фортець, малих архітектурних
форм в парку «Казка» на суму 22,3 тис. гривень.
Директор департаменту фінансів,
економіки та бюджетних відносин
Сумської міської ради
С.А. Липова
Продовження додатку
44
Додаток 2
до Інформації про стан виконання
Програми економічного і соціального
розвитку міста Суми на 2014 рік та
основні напрями розвитку на 20152016 роки,
затвердженої
рішенням
Сумської міської ради від 25 грудня 2013
року № 2991–МР (зі змінами), за
підсумками 2014 року
Інформація про виконання показників доходної частини бюджету м. Суми на 2014 рік
за підсумками 2014 року
Таблиця 1
Надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до зведеного бюджету м. Суми
за видами економічної діяльності
тис.грн.
Сфера діяльності
Всього надходжень до бюджету м.
Суми
2013 рік
2014 рік
Відхилення,
тис.грн.
Темп росту, %
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
619 254,6
68 953,1
549 661,0
607 820,3
72 260,1
534 842,1
- 11 434,3
3 307,0
- 14 818,9
98,2
104,8
97,3
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
179 607,6
139 612,3
164 460,1
154 919,5
- 15 147,5
15 307,2
91,6
111,0
69 013,2
54 240,6
- 14 772,6
78,6
45 154,2
49 049,7
3 895,5
108,6
36 594,3
33 963,3
- 2 631,0
92,8
23 742,4
25 205,6
1 463,2
106,2
19 911,3
19 970,9
19 149,2
17 852,5
- 762,1
- 2 118,4
96,2
89,4
10 513,7
10 192,1
- 321,6
96,9
2 661,4
2 886,8
225,4
108,5
2 879,7
2 922,7
43,0
101,5
640,5
718,1
77,6
112,1
Сфера діяльності
2013 рік
Продовження додатку 1
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
2014 рік
Темп росту, %
тис.грн.
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
442 235,3
15 460,9
426 135,2
442 978,1
14 927,8
427 333,3
742,8
- 533,1
1 198,1
100,2
96,6
100,3
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
146 489,4
137 428,4
132 734,5
152 290,0
- 13 754,9
14 861,6
90,6
110,8
28 856,9
30 921,0
2 064,1
107,2
22 055,2
22 793,6
738,4
103,3
30 589,0
19 369,3
27 548,4
20 989,2
- 3 040,6
1 619,9
90,1
108,4
Продовження додатку
45
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
17 109,2
11 438,6
17 072,5
10 174,7
- 36,7
-1 263,9
99,8
89,0
8 816,4
8 682,2
- 134,2
98,5
1 558,9
1 611,0
52,1
103,3
2 423,9
2 516,2
92,3
103,8
639,2
717,0
77,8
112,2
Продовження додатку 1
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
2014 рік
Темп росту, %
тис.грн.
Сфера діяльності
2013 рік
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
109 269,0
9 361,5
99 907,5
91 538,8
9 128,6
82 410,2
- 17 730,2
- 232,9
- 17 497,3
83,8
97,5
82,5
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
28 685,6
904,3
27 195,9
1 184,6
- 1 489,7
280,3
94,8
131,0
35 185,0
18 637,1
-16 547,9
53,0
16 362,3
18 307,0
1 944,7
111,9
4 478,8
4 593,9
115,1
102,6
3 103,0
3 063,3
- 39,7
98,7
2 782,6
6 193,7
2 065,2
5 490,4
- 717,4
- 703,3
74,2
88,6
1 138,1
601,1
- 537,0
52,8
691,9
881,0
189,1
127,3
382,2
390,7
8,5
102,2
Сфера діяльності
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
Продовження додатку 1
у тому числі:
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Відхилення,
2013 рік
2014 рік
Темп росту, %
тис.грн.
6 202,9
1 721,0
4 481,0
6 061,1
1 794,0
4 268,0
- 141,8
73,0
- 213,0
97,7
104,2
95,2
263,8
63,6
290,2
60,0
26,4
- 3,6
110,0
94,3
3 419,1
2 852,6
- 566,5
83,4
89,8
97,4
7,6
108,5
163,3
159,8
- 3,5
97,9
25,5
17,1
- 8,4
67,1
16,6
43,9
11,2
42,4
- 5,4
- 1,5
67,5
96,6
7,0
363,8
356,8
5 197,1
388,4
373,5
- 14,9
96,2
-
-
-
0,9
- 0,9
- 1,8
- 100,0
Продовження додатку
46
Продовження додатку 1
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
2014 рік
Темп росту, %
тис.грн.
Сфера діяльності
2013 рік
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
58 663,3
42 408,6
16 254,3
64 760,9
46 408,2
18 350,7
6 097,6
3 999,6
2 096,4
110,4
109,4
112,9
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
2 748,2
1 212,8
3 080,5
1 383,5
332,3
170,7
112,1
114,1
1 512,4
1 784,4
272,0
118,0
6 643,3
7 847,4
1 204,1
118,1
1 250,9
1 603,3
352,4
128,2
-
22,3
22,3
0,2
2 242,2
0,2
2 052,0
- 190,2
100,0
91,5
552,2
545,0
- 7,2
98,7
21,3
20,6
- 0,7
96,7
70,8
11,5
- 59,3
16,2
0,4
2,0
1,6
500,0
Продовження додатку 1
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
2014 рік
Темп росту, %
тис.грн.
Сфера діяльності
2013 рік
Разом, з них:
фізичні особи
юридичні особи, т.ч.:
2 884,1
1,1
2 883,0
2 481,4
1,5
2 479,9
- 402,7
0,4
- 403,1
86,0
136,4
86,0
Промисловість
Бюджетна сфера
Торгівля, ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання послуг
підприємцям
Транспорт і звя'зок
Виробництво електроенергії, газу та
води
Фінансова діяльність
Будівництво
Надання комунальних та
індивідуальних послуг
Діяльність готелів та ресторанів
Сільське, рибне, лісове господарство,
мисливство
інші**
1 420,6
3,2
1 159,0
1,4
- 261,6
- 1,8
81,6
43,8
39,8
45,5
5,7
114,3
3,6
4,3
0,7
119,4
112,3
57,9
- 54,4
51,6
1 244,6
1 113,7
- 130,9
89,5
2,7
52,5
0,1
93,0
- 2,6
40,5
3,7
177,1
-
-
-
0,9
0,7
- 0,2
77,8
2,8
4,3
1,5
153,6
-
-
-
* Інші податки і збори не зазначено, так як в структурі загального та спеціального фондів займають незначний відсоток
(2013 рік - 10,6%; 2014 рік - 11,5 відсотків).
** Згідно даних ДПІ у м. Сумах інформація "Інші" містить дані про надходження платежів, які підлягають з'ясуванню.
Продовження додатку
47
Таблиця 2
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі "Промисловість"
тис.грн.
ЄДРПОУ
220434
5747991
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
35743082
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
Всього надходжень до
бюджету м. Суми
2013 рік
2014 рік
179 607,6
164 460,1
5747991
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
35743082
ЄДРПОУ
99,1
65 938,7
46 871,4
-19 067,3
71,1
26 054,1
27 922,4
1 868,3
107,2
18 655,0
19 661,4
1 006,4
105,4
4 028,5
5 643,9
1 615,4
140,1
3 140,3
3 696,3
556,0
117,7
6 132,6
5 698,3
-434,3
92,9
3 458,7
4 141,7
683,0
119,7
1 577,7
1 353,5
-224,2
85,8
4 541,2
6 034,4
1 493,2
132,9
5747991
Продовження таблиці 2
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
Темп росту,
2014 рік
тис.грн.
%
146 489,4
132 734,5
-13 754,9
90,6
2 714,4
2 686,8
-27,6
99,0
57 469,4
40 433,0
-17 036,4
70,4
19 561,8
21 781,0
2 219,2
111,3
17 094,5
18 102,8
1 008,3
105,9
3 834,9
5 270,4
1 435,5
137,4
3 109,4
3 660,1
550,7
117,7
4 386,2
3 688,1
-698,1
84,1
3 057,6
3 740,4
682,8
122,3
1 537,1
1 353,2
-183,9
88,0
4 418,1
5 807,5
1 389,4
131,4
2013 рік
220434
91,6
-26,6
Сфера діяльності
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
-15 147,5
2 885,2
2013 рік
220434
Темп росту,
%
2 911,8
Сфера діяльності
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
Відхилення,
тис.грн.
Продовження таблиці 2
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп росту,
2014 рік
тис.грн.
%
28 685,6
27 195,9
-1 489,7
94,8
194,1
195,9
1,8
100,9
8 408,3
6 400,8
-2 007,5
76,1
Продовження додатку
48
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
35743082
ЄДРПОУ
220434
5747991
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
35743082
ЄДРПОУ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
Сфера діяльності
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
5 214,3
5 205,9
1 534,6
1 534,6
177,3
356,7
179,4
201,2
30,0
35,5
5,5
118,3
1 704,2
1 987,2
283,0
116,6
400,8
400,8
37,9
105,2
5747991
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
100,0
100,0
-37,9
210,4
105,2
-4,9
200,0
4,9
38,8
35,0
-3,8
90,2
14,1
15,0
0,9
106,4
4,6
5,9
1,3
128,3
5,5
5,9
0,4
107,3
2013 рік
220434
99,8
Продовження таблиці 2
у тому числі:
збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності
Відхилення,
Темп росту,
2013 рік
2014 рік
тис.грн.
%
263,8
290,2
26,4
110,0
Сфера діяльності
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
-8,4
2 748,2
Продовження таблиці 2
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп росту,
2014 рік
тис.грн.
%
3 080,5
332,3
112,1
Продовження додатку
49
35743082
ЄДРПОУ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
Сфера діяльності
2013 рік
220434
5747991
5766356
5785448
14022407
21103448
30991664
33525927
34933255
35743082
Промисловість
ПАТ"НВА ТОВ
"ВНДІКОМПРЕСОРМАШ"
ПАТ "СУМСЬКЕ
МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
ПАТ"СУМИХІМПРОМ"
ПАТ"СУМСЬКИЙ ЗАВОД
НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"
ПАТ "ТЕХНОЛОГІЯ"
ТОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНИХ
ЗАДАЧ "ТРІЗ" ЛТД
ДП "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ
БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"
ТОВ "СУМСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВ "ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА"
Продовження таблиці 2
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп росту,
2014 рік
тис.грн.
%
1 420,6
1 159,0
-261,6
81,6
3,3
2,5
-0,8
75,8
65,9
37,6
-28,3
57,1
1 239,2
900,5
-338,7
72,7
11,8
9,0
-2,8
76,3
11,7
10,9
-0,8
93,2
0,9
0,7
-0,2
77,8
42,2
23,0
-19,2
54,5
0,3
0,5
0,2
166,7
2,7
0,3
-2,4
11,1
12,4
10,6
-1,8
85,5
Таблиця 3
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі
"Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води"
тис.грн.
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
37099108
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
36265925 ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
34190701 ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
23633972 ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
3352461
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3352455
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
3352432
"СУМИГАЗ"
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
37099108 РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
Всього
надходжень до
бюджету м. Суми
2013 рік 2014 рік
23 742,4 25 205,6
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту, %
1 463,2
106,2
77,4
476,1
398,7
615,1
193,4
172,8
-20,6
89,3
103,0
112,8
9,8
109,5
215,0
224,2
9,2
104,3
7 045,8
7 512,5
466,7
106,6
1 630,0
1 602,4
-27,6
98,3
7 968,5
8 509,4
540,9
106,8
183,9
186,5
2,6
101,4
2 556,4
2 714,1
157,7
106,2
3 422,2
3 314,0
-108,2
96,8
Продовження таблиці 3
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
Темп
2013 рік 2014 рік
тис.грн.
росту, %
19 369,3
20 989,2
1 619,9
108,4
77,4
434,8
357,4
561,8
179,9
160,0
-19,9
88,9
Продовження додатку
50
36265925
34190701
33698892
23633972
23293513
3352461
3352455
3352432
ЄДРПОУ
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
"СУМИГАЗ"
215,0
224,2
9,2
104,3
4 562,0
5 071,2
509,2
111,2
1 630,0
1 602,4
-27,6
98,3
7 196,3
7 739,0
542,7
107,5
183,5
186,2
2,7
101,5
2 289,8
2 568,1
278,3
112,2
2 972,9
2 946,8
-26,1
99,1
Сфера діяльності
2013 рік
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
37099108
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
36265925 ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
34190701 ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
23633972 ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
3352461
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3352455
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
3352432
"СУМИГАЗ"
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
37099108
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
36265925 ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
34190701 ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
23633972 ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
3352461
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3352455
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
3352432
"СУМИГАЗ"
3 103,0
Продовження таблиці 3
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
3 063,3
-39,7
98,7
41,2
41,2
103,0
112,8
9,8
109,5
1 584,9
1 583,0
-1,9
99,9
768,7
767,5
-1,2
99,8
0,4
0,3
-0,1
40,2
34,2
-6,0
85,1
437,0
364,4
-72,6
83,4
Продовження таблиці 3
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Відхилення,
Темп
2013 рік 2014 рік
тис.грн.
росту, %
25,5
17,1
-8,4
67,1
12,0
11,7
-0,3
97,5
2,7
2,9
0,2
107,4
10,7
2,4
-8,3
22,4
Продовження додатку
51
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
2013 рік
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
37099108
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
36265925 ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
34190701 ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
23633972 ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
3352461
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3352455
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
3352432
"СУМИГАЗ"
ЄДРПОУ
22,3
Сфера діяльності
2013 рік
Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води
СУЕГГ ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
38868185
"СУМИГАЗ" *
РВУ "КИЇВАВТОГАЗ" ДП "УКРАВТОГАЗ"
37099108
НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
36265925 ДП"УКРАВТОГАЗ" НАК"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ВП "ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД У ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ"
34190701 ДП "НАЦІОНАЛЬНА ЕНРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"
33698892 ТОВ "СУМИТЕПЛОЕНЕРГО"
ВП `СУМСЬКІ МАГІСТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ`
23633972 ДП `НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
`УКРЕНЕРГО`
23293513 ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
3352461
"МІСЬКСВІТЛО" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
3352455
КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
3352432
"СУМИГАЗ"
Продовження таблиці 3
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
1 244,6
22,3
Продовження таблиці 3
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
1 113,7
-130,9
0,1
0,1
1,5
1,1
-0,4
73,3
898,9
858,3
-40,6
95,5
0,8
89,5
-0,8
226,4
111,8
-114,6
49,4
1,6
0,4
-1,2
25,0
* На обліку в ДПІ у м.Сумах з 10.10.2013
Таблиця 4
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі "Будівництво"
тис.грн.
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
Всього
надходжень до
бюджету м. Суми
2013
2014 рік
рік
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту, %
-2 118,4
89,4
19 970,9
17 852,5
292,3
272,8
-19,5
93,3
586,5
599,1
12,6
102,1
4 238,1
4 315,2
77,1
101,8
Продовження додатку
52
14007891
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
14007891
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
14007891
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
14007891
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
776,4
190,4
381,9
646,6
165,1
646,3
201,8
101,2
314,9
198,4
66,9
348,2
711,2
430,8
785,6
100,7
164,3
333,5
-578,0
-123,5
-33,7
64,6
265,7
139,3
-101,1
63,1
18,6
25,6
35,1
91,2
110,0
260,9
121,6
49,9
162,4
105,91
Продовження таблиці 4
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
2013
Відхилення,
Темп
2014 рік
рік
тис.грн.
росту, %
11 438,6
10 174,7
-1 263,9
89,0
269,5
245,5
-24,0
91,1
80,3
94,5
14,2
117,7
2 963,6
3 166,5
202,9
106,8
191,8
190,4
98,5
402,7
131,5
126,0
201,8
101,2
137,5
46,3
66,9
62,8
421,6
397,2
122,3
100,7
164,3
143,5
-145,5
-123,5
-35,7
18,9
265,7
-3,7
-101,1
63,1
6,0
24,1
35,1
63,8
104,7
302,1
97,1
49,9
162,4
104,4
2013
рік
6 193,7
Продовження таблиці 4
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
5 490,4
-703,3
88,6
22,8
27,3
4,5
119,7
506,2
504,6
-1,6
99,7
1 202,1
1 048,3
-153,8
87,2
584,6
152,1
-432,5
26,0
283,4
243,9
33,5
519,7
285,4
289,6
33,5
662,5
2,0
45,7
142,8
100,7
118,7
100,0
127,5
0,5
1,8
1,3
360,0
Продовження таблиці 4
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
2013
Відхилення,
Темп
2014 рік
рік
тис.грн.
росту, %
43,9
27,5
42,4
24,2
-1,5
96,6
-3,3
88,0
Продовження додатку
53
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
14007891
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
ЄДРПОУ
1270799
5520218
14005202
14007891
21107432
21120079
31208663
31547912
33389510
37052727
37654555
34743296
Сфера діяльності
Будівництво
ДП ПАТ "СУМБУД" БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМБУД-1"
ПАТ "АЛЬФАСИСТЕМБУД"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА
КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО"
ТОВ "НОМАК-ІНВЕСТ"
ПП "КВАЗАР-1"
ПАТ "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВ "ВКП "НОТЕХС"
ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №3"
ТОВ "БУДТРЕЙДИНГ"
ТОВ"СУМСЬКА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5"
ТОВ `СУМИСПЕЦМОНТАЖ`
ТОВ "ОБЛСУМИЛІФТ"
2013
рік
2 242,2
176,9
2013
рік
Продовження таблиці 4
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
2 052,0
-190,2
188,2
91,5
11,3
106,4
Продовження таблиці 4
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
52,5
93,0
40,5
177,1
44,9
76,2
31,3
169,7
0,1
0,6
0,1
0,8
0,2
100,0
133,3
Таблиця 5
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі
"Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку"
тис.грн.
ЄДРПОУ
4841044
21127532
Сфера діяльності
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
Всього надходжень
до бюджету м. Суми
2013 рік
2014 рік
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту, %
69 013,2
54 240,6
-14 772,6
78,6
3 409,3
3 240,5
-168,8
95,0
2 378,9
2 618,1
239,2
110,1
Продовження додатку
54
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
ЄДРПОУ
4841044
21127532
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
ЄДРПОУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
Сфера діяльності
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
357,3
610,0
616,4
590,4
345,5
2 239,1
641,0
638,6
622,8
641,9
1 881,8
31,0
22,2
32,4
296,4
626,7
105,1
103,6
105,5
185,8
25 825,0
10 466,6
-15 358,4
40,5
433,1
747,9
314,8
172,7
658,0
1 076,3
466,3
447,4
835,5
502,9
-210,6
-240,8
36,6
68,0
77,6
107,8
Продовження таблиці 5
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
Темп
2013 рік
2014 рік
тис.грн.
росту, %
28 856,9
30 921,0
2 064,1
107,2
3 377,7
3 214,5
-163,2
95,2
1 848,7
2 079,8
231,1
112,5
294,5
499,1
605,3
532,4
345,5
2 167,8
450,9
626,9
534,2
641,9
1 873,3
-48,2
21,6
1,8
296,4
736,1
90,3
103,6
100,3
185,8
414,8
369,8
-45,0
89,2
427,6
742,1
314,5
173,6
605,9
684,4
460,7
438,5
472,7
497,0
-167,4
-211,7
36,3
72,4
69,1
107,88
Сфера діяльності
2013 рік
4841044
21127532
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
Продовження таблиці 5
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
35 185,0
18 637,1
-16 547,9
53,0
530,2
538,3
8,1
101,5
110,7
189,9
79,2
171,5
8,2
35,8
27,6
436,6
25 402,9
10 092,4
-15 310,5
39,7
346,0
346,0
100,0
Продовження додатку
55
ЄДРПОУ
4841044
21127532
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
Продовження таблиці 5
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Відхилення,
Темп
2013 рік
2014 рік
тис.грн.
росту, %
3 419,1
2 852,6
-566,5
83,4
31,6
26,0
-5,6
82,3
62,8
71,3
8,5
113,5
11,1
49,8
11,7
52,8
0,6
3,0
105,4
106,0
7,3
4,4
-2,9
60,3
5,5
5,8
0,3
105,5
52,1
45,9
5,6
8,9
16,8
5,9
-43,2
-29,1
0,3
17,1
36,6
105,36
Сфера діяльності
2013 рік
4841044
21127532
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
ЄДРПОУ
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
1 512,4
Сфера діяльності
2013 рік
4841044
21127532
Торгівля:
ВП"СУМСЬКА ВАГОННА ДІЛЬНИЦЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" (У
ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
39,8
Продовження таблиці 5
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
1 784,4
272,0
118,0
Продовження таблиці 5
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
45,5
5,7
114,3
Продовження додатку
56
30487219
31397624
31499377
32104254
33526187
34013028
34362950
36333607
23997042
24002831
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
ТОВ "СУМИФІТОФАРМАЦІЯ"
ПП "РОНА-ОПТ"
ТОВ "ЕКО"
ТОВ "АГРОТРЕЙД НД"
ТОВ"СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ"
ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС "РОНА - МАРКЕТ" *
ТОВ "СТВ-СІВЕР"
ТОВ "ТЕМП-СВ"
ТОВ ВКФ "КОНДИТЕРОПТТОРГ"
0,2
0,2
100,0
* На обліку в ДПІ у м.Сумах з 16.04.2013
Таблиця 6
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі
"Діяльність транспорту та зв'язку"
тис.грн.
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
21175382
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
Всього
надходжень до
бюджету м. Суми
2013
2014
рік
рік
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту,
%
36 594,3
33 963,3
-2 631,0
92,8
4 934,3
1 890,3
-3 044,0
38,3
813,8
882,4
68,6
108,4
1 644,2
980,9
-663,3
59,7
2 472,4
2 416,9
-55,5
97,8
1 485,6
1 389,5
-96,1
93,5
606,7
685,6
78,9
113,0
1 795,6
1 831,3
35,7
102,0
3 225,6
3 411,3
185,7
105,8
4 843,9
4 869,4
25,5
100,5
908,6
1 197,5
288,9
131,8
790,5
743,0
-47,5
94,0
Продовження таблиці 6
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Темп
2013
2014
Відхилення,
росту,
рік
рік
тис.грн.
%
30 589,0
27 548,4
-3 040,6
90,1
4 931,0
1 887,1
-3 043,9
38,3
1 644,2
980,9
-663,3
59,7
2 472,4
2 416,9
-55,5
97,8
1 462,6
1 365,0
-97,6
93,3
Продовження додатку
57
21175382
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
21175382
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
21175382
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
606,7
685,6
78,9
113,0
1 689,3
1 727,7
38,4
102,3
3 225,6
3 331,0
105,4
103,3
4 843,9
4 869,4
25,5
100,5
908,6
1 197,5
288,9
131,8
790,4
743,0
-47,4
94,0
2013
рік
Продовження таблиці 6
у тому числі:
плата за землю
Темп
2014
Відхилення,
росту,
рік
тис.грн.
%
4 478,8
4 593,9
115,1
102,6
809,9
882,1
72,2
108,9
19,5
20,6
1,1
105,6
34,2
34,2
0,1
-0,1
Продовження таблиці 6
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Темп
2013
2014
Відхилення,
росту,
рік
рік
тис.грн.
%
163,3
159,8
-3,5
97,9
3,3
3,2
-0,1
97,0
2,8
3,5
0,7
125,0
Продовження додатку
58
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
21175382
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
ЄДРПОУ
1072591
1072609
1073308
1073320
3328540
21175382
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
Сфера діяльності
Транспорт і звя'зок
ВП"СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП"СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
ВП "СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
КП СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС"
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ
106,4
2013
рік
1 250,9
2013
рік
103,6
-2,8
97,4
Продовження таблиці 6
у тому числі:
Єдиний податок
Темп
2014
Відхилення,
росту,
рік
тис.грн.
%
1 603,3
352,4
128,2
Продовження таблиці 6
у тому числі:
Екологічний податок
Темп
2014
Відхилення,
росту,
рік
тис.грн.
%
112,3
57,9
-54,4
51,6
3,9
0,3
-3,6
7,6
0,8
0,4
-0,4
50,0
Продовження додатку
59
22981300
23517243
23825401
26113233
33605462
СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ"ЯЗКУ "УКРПОШТА"
ФІЛІЯ "УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
"КИЇВТРАНСГАЗ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРТРАНСГАЗ"
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" СУМСЬКА ФІЛІЯ
ФИЛИАЛ "ПРИДНЕПРОВСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
НЕФТЕПРОВОДЫ" ОАО "УКРТРАНСНАФТА"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНОМОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМТСВА "ПІВДЕННА
ЗАЛІЗНИЦЯ"
46,1
46,1
Таблиця 7
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі
"Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям"
тис.грн.
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям*
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
19368501
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
МАРКЕТИНГ"
30321452
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
30497520
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
31787414
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34012218
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34590069
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
19368501
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
Всього надходжень до
бюджету м. Суми
2013 рік
2014 рік
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту, %
45 154,2
49 049,7
3 895,5
108,6
1 493,3
1 367,2
-126,1
91,6
1 594,6
1 655,5
60,9
103,8
2 257,6
2 238,4
-19,2
99,1
868,0
870,5
2,5
100,3
851,2
1 360,6
509,4
159,8
1 366,0
1 628,8
262,8
119,2
1 954,5
1 479,0
-475,5
75,7
1 093,2
1 102,5
9,3
100,9
859,3
738,7
-120,6
86,0
458,0
1 313,4
855,4
286,8
Продовження таблиці 7
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
Темп
2013 рік
2014 рік
тис.грн.
росту, %
22 055,2
22 793,6
738,4
103,3
1 466,0
1 336,1
-129,9
91,1
1 180,9
1 241,8
60,9
105,2
740,4
721,9
-18,5
97,5
867,1
869,8
2,7
100,3
844,8
1 352,1
507,3
160,0
Продовження додатку
60
30321452
30497520
31787414
34012218
34590069
ЄДРПОУ
МАРКЕТИНГ"
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
1 366,0
1 628,8
262,8
119,2
12,8
15,0
2,2
117,2
43,8
46,6
2,8
106,4
835,3
719,3
-116,0
86,1
Сфера діяльності
2013 рік
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
19368501
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
МАРКЕТИНГ"
30321452
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
30497520
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
31787414
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34012218
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34590069
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
19368501
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
МАРКЕТИНГ"
Продовження таблиці 7
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
16 362,3
18 307,0
1 944,7
111,9
27,3
31,1
3,8
113,9
413,7
413,7
1 471,8
1 471,7
0,7
0,7
6,4
8,5
2,1
132,8
1 941,7
1 464,0
-477,7
75,4
1 049,5
1 055,9
6,4
100,6
458,0
1 313,4
855,4
286,8
100,0
-0,1
100,0
100,0
Продовження таблиці 7
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Відхилення,
Темп
2013 рік
2014 рік
тис.грн.
росту, %
89,8
97,4
7,6
108,5
44,3
44,6
0,3
100,7
Продовження додатку
61
30321452
30497520
31787414
34012218
34590069
ЄДРПОУ
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
24,0
Сфера діяльності
2013 рік
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
19368501
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
МАРКЕТИНГ"
30321452
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
30497520
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
31787414
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34012218
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
34590069
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
ЄДРПОУ
6 643,3
Сфера діяльності
2013 рік
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, надання
послуг підприємцям
205618
"УКРХІМПРОЕКТ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО220477
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"
ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ
1562148
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК МІСТА СУМИ"
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
5399225
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
19368501
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКВЕЛД
МАРКЕТИНГ"
30321452
КОНЦЕРН "УКРРОСМЕТАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
30497520
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ-ПЕТРОЛ"
31787414
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
19,4
-4,6
80,8
Продовження таблиці 7
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
7 847,4
1 204,1
118,1
Продовження таблиці 7
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
3,6
4,3
0,7
119,4
1,1
0,2
-0,9
18,2
0,2
-0,2
Продовження додатку
62
34012218
34590069
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУМИНАФТОСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУНЗЕ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІРСАН"
Таблиця 8
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі "Бюджетна сфера"
ЄДРПОУ
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
ЄДРПОУ
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
Сфера діяльності
Бюджетна сфера
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
Сфера діяльності
Бюджетна сфера
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
Всього надходжень до
бюджету м. Суми
2013 рік
2014 рік
139 612,4
154 919,5
15 307,1
тис.грн.
Темп
росту,
%
111,0
Відхилення,
тис.грн.
3 491,9
4 365,3
873,4
125,0
3 188,6
3 321,0
132,4
104,2
3 593,1
3 411,4
-181,7
94,9
2 988,3
2 904,0
-84,3
97,2
4 542,2
4 113,5
-428,7
90,6
8 826,3
9 382,3
556,0
106,3
5 033,4
5 926,2
892,8
117,7
2 408,1
3 132,2
724,1
130,1
3 454,1
3 736,5
282,4
108,2
6 817,8
7 487,5
669,7
109,8
Продовження таблиці 8
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Темп
Відхилення,
2013 рік
2014 рік
росту,
тис.грн.
%
137 428,4
152 290,0
14 861,6
110,8
3 491,9
4 365,3
873,4
125,0
3 185,3
3 318,5
133,2
104,2
3 585,7
3 404,0
-181,7
94,9
2 988,3
2 904,0
-84,3
97,2
4 465,7
4 044,9
-420,8
90,6
8 727,3
9 284,1
556,8
106,4
5 033,4
5 926,2
892,8
117,7
2 408,1
3 132,2
724,1
130,1
3 454,1
3 736,5
282,4
108,2
6 682,7
7 040,4
357,7
105,4
Продовження додатку
63
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
2013 рік
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
ЄДРПОУ
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
ЄДРПОУ
Бюджетна сфера
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
Сфера діяльності
Бюджетна сфера
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
904,3
1 184,6
280,3
131,0
-0,8
75,8
3,3
2,5
7,4
7,4
64,5
62,5
-2,0
96,9
53,9
49,3
-4,6
91,5
134,3
446,4
312,1
332,4
100,0
Продовження таблиці 8
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Темп
Відхилення,
2013 рік
2014 рік
росту,
тис.грн.
%
63,6
60,0
-3,6
94,3
12,0
6,1
-5,9
50,8
43,8
48,9
5,1
111,6
Сфера діяльності
2013 рік
Бюджетна сфера
Продовження таблиці 8
у тому числі:
плата за землю
Темп
Відхилення,
2014 рік
росту,
тис.грн.
%
1 212,8
Продовження таблиці 8
у тому числі:
Єдиний податок
Темп
Відхилення,
2014 рік
росту,
тис.грн.
%
1 383,5
170,7
114,1
Продовження додатку
64
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
ЄДРПОУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
Сфера діяльності
2013 рік
23824057
2000381
2125510
3527891
4718013
5408289
8592299
14321759
20001674
23635020
Бюджетна сфера
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" *
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ.А.С.МАКАРЕНКА
ПРОКУРАТУРА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІЙСЬКВА ЧАСТИНА 9953
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ
СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ"
3,2
Продовження таблиці 8
у тому числі:
Екологічний податок
Темп
Відхилення,
2014 рік
росту,
тис.грн.
%
1,4
1,3
0,9
-1,8
43,8
-1,3
0,7
-0,2
77,8
* На обліку в ДПІ у м.Сумах з 07.06.2013
Таблиця 9
Надходження доходів до бюджету м. Суми по галузі
"Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту"
тис.грн.
ЄДРПОУ
2221863
Сфера діяльності
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
Всього надходжень
до бюджету м.
Суми
2013 рік 2014 рік
10 513,7
10 192,1
501,1
527,6
Відхилення,
тис.грн.
Темп
росту, %
-321,6
96,9
26,5
105,3
Продовження додатку
65
2225708
2225714
2944745
5399700
21116209
24012002
35068151
37186368
38244708
ЄДРПОУ
2221863
2225708
2225714
2944745
5399700
21116209
24012002
35068151
37186368
38244708
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
Сфера діяльності
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
699,4
694,8
-4,6
99,3
408,8
368,6
-40,2
90,2
244,0
260,7
16,7
106,8
310,1
297,5
-12,6
95,9
496,4
329,3
-167,1
66,3
334,8
361,1
26,3
107,9
220,4
221,6
1,2
100,5
661,7
407,9
-253,8
61,6
188,2
169,4
-18,8
90,0
Продовження таблиці 9
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
Відхилення,
Темп
2013 рік 2014 рік
тис.грн.
росту, %
8 816,4
8 682,2
-134,2
98,5
500,6
527,3
26,7
105,3
698,0
688,8
-9,2
98,7
408,8
368,5
-40,3
90,1
174,0
193,5
19,5
111,2
310,7
297,3
-13,4
95,7
496,4
329,3
-167,1
66,3
334,8
361,1
26,3
107,9
220,4
221,6
1,2
100,5
661,7
407,9
-253,8
61,6
188,2
169,4
-18,8
90,0
Продовження додатку
66
ЄДРПОУ
Сфера діяльності
2013 рік
2221863
2225708
2225714
2944745
5399700
21116209
24012002
35068151
37186368
38244708
ЄДРПОУ
2221863
2225708
2225714
2944745
5399700
21116209
24012002
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
Сфера діяльності
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
1 138,1
Продовження таблиці 9
у тому числі:
плата за землю
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
601,1
-537,0
52,8
0,5
0,3
-0,2
60,0
1,4
6,0
4,6
428,6
0,1
0,1
70,0
67,2
-2,8
96,0
-0,6
0,2
0,8
-33,3
Продовження таблиці 9
у тому числі:
збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності
Відхилення,
Темп
2013 рік 2014 рік
тис.грн.
росту, %
7,0
363,8
356,8
5 197,1
Продовження додатку
67
35068151
37186368
38244708
ЄДРПОУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
Сфера діяльності
2013 рік
2221863
2225708
2225714
2944745
5399700
21116209
24012002
35068151
37186368
38244708
ЄДРПОУ
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
552,2
Сфера діяльності
2013 рік
2221863
2225708
2225714
2944745
5399700
Надання комунальних та індивідуальних послуг,
діяльність у сфері культури та спорту
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКА
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ІМ.Н.К.КРУПСЬКОЇ"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ ТА МУЗИЧНОЇ
КОМЕДІЇ ІМ.М.С.ЩЕПКІНА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКА ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ
СУМСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ - СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
Продовження таблиці 9
у тому числі:
Єдиний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
545,0
-7,2
98,7
Продовження таблиці 9
у тому числі:
Екологічний податок
Відхилення,
Темп
2014 рік
тис.грн.
росту, %
68
21116209
24012002
35068151
37186368
38244708
ОБ'ЄДНАНА ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА
МЕТАЛООБРОБКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ІМ.М.В.ФРУНЗЕ"
СУМСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.С.Л."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"А-МУССОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФЕСІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "СУМИ"
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧОЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФУТБОЛЬНИЙ
ЦЕНТР "БАРСА"
Продовження додатку
Продовження додатку
69
Таблиця 10
Зведені показники доходної частини бюджету міста Суми
тис. грн.
у тому числі
Всього доходів
Факт.надх
-ня за 2013
рік
Факт.надхня за 2014
рік
996682,1
1157557,5
Дотації
%
вик.
2014
до
2013
116,1
Субвенції
Факт.надхня за 2013
рік
Факт.надхня за 2014
рік
% вик.
2014
до
2013
2412,3
25120,2
1041,3
Факт.надхня за 2013
рік
301430,7
Факт.надхня за 2014
рік
445782,4
Власні та закріплені доходи
%
вик.
2014
до
2013
147,9
Надходження до спеціального фонду
Питома вага власних
та закріплених
доходів у загальному
обсязі, %
Факт.надхня за 2013
рік
Факт.надхня за 2014
рік
% вик.
2014
до
2013
Факт.надхня за 2013
рік
Факт.надхня за 2014
рік
% вик.
2014 до
2013
Факт за
2013 рік
571350,2
557373,4
97,6
121462,1
129281,5
106,4
57,3
Факт за
2014 рік
48,2
Таблиця 11
№
3/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Інформація по орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності
Нараховано орендної
Нараховано орендної
Борг станом на
Кількість
Договір
Площа, кв.м
плати за 2013р. з
плати за 2014р. з
31.12.2014 р. з ПДВ,
договорів
ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
грн.
Аптеки, харчові добавки
26
1505
1001908,46
1229595,34
17241,73
Виробничі приміщення
7
2654,1
101647,13
245713,04
17952,7
Господарське відання
8
1330,6
0
0
0
Договори оренди майна
10
0
50086,86
91482,8
0
Комерційні банки
6
409,9
236208,94
302657,18
1365,58
Користування
51
32965,25
0
0
0
Магазини, кафе
63
3577,4
738091,79
693562,57
24452,13
Медична практика
48
2775,66
258887,57
482007,97
20680,51
Одногривеники згідно методики
81
26963,48
810,23
1595,87
7,11
Оперативне управління
32
35703,63
0
0
0
Ощадний банк
12
1448,5
645706,4
711028,32
0
Підприємства, що обслуговують житловий фонд
21
2426,66
37929,98
246120,66
2419,08
Підприємства, що обслуговують ліфти
9
346,3
11435,76
26347,45
0
Побутові послуги
54
3382,36
300849,86
419321,35
43961,14
Службові приміщення та офіси
88
11544,24
2056016,89
2388673,18
118936,82
Спортивна діяльність
22
4233,4
40078,28
237852,72
20874,43
Телекомунікаційне обладнання
11
664,05
537866,9
612000,22
0,06
УМВС України в Сумській області
4
983,3
1,21
0,3
0
Укрпошта
11
1597,1
816889,88
880527,74
2233297,24
Укртелеком
10
406,51
277722,78
436670,25
0
Цілісний майновий комплекс
2
57512,63
4143153,99
5157960
1190,04
Всього
576
192430,07
11255292,91
14163116,96
2502378,57
Директор департаменту фінансів,
економіки та бюджетних відносин
Сумської міської ради
Середня вартість 1
кв.м, грн.
69,99
8,48
65,47
18,11
62,98
0,01
45,79
9,76
11,81
19,01
15,86
90,48
0
31,44
132,35
-
С.А. Липова
Продовження додатку
70
Додаток 3
до Інформації про стан виконання Програми економічного і
соціального розвитку міста Суми на 2014 рік та основні
напрями розвитку на 2015- 2016 роки, затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 25 грудня 2013 року
№ 2991–МР (зі змінами), за підсумками 2014 року
Інформація про виконання заходів щодо виконання доходної частини міського бюджету за підсумками 2014 року
Таблиця 1
Інформація про виконання заходів щодо виконання дохідної частини міського бюджету
тис. грн.
№ з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
*
Зміст заходів
Всього загальний та спеціальний фонд, в т.ч.
Загальний фонд :
Спеціальний фонд:
Всього по податку на доходи фізичних осіб*, у тому числі за рахунок:
Вжиття вичерпних заходів, спрямованих на недопущення росту та ліквідацію податкового боргу, заборгованості
з виплати заробітної плати, зокрема шляхом активізації претензійно-позовної роботи
Сприяння збільшенню фонду оплати праці та створенню нових робочих місць за рахунок відпрацювання
суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути потенційними порушниками при виплаті заробітної плати
Проведення роботи з виявлення найманих працівників, які не зареєстровані, у тому числі за рахунок сплати
донарахованих сум під час виплати зарплати "у конвертах"
Всього по платі за землю, у тому числі за рахунок:
Стимулювання збільшення розмірів орендної плати, перегляду та вжиття в установленому чинним
законодавством порядку заходів щодо приведення у відповідність з вимогами статті 288 Податкового кодексу
України чинних договорів оренди землі
Всього по інших видах надходжень, у тому числі за рахунок:
Активізації роботи щодо зростання інших видів надходжень, в т.ч. за рахунок:
Оренди об'єктів комунальної власності
Продажу об'єктів комунальної власності
Примітка:
* Вказаний обсяг додаткових надходжень врахований при затвердженні міського бюджету на 2014 рік (контингент)
Плановий обсяг
додаткових
надходжень
1809,9
1 609,9
200,0
712,0
Виконано
станом на
01.01.2015
5 275,7
4658,7
617,0
714,6
200,0
201,0
100,5
500,0
505,0
101,0
12,0
8,6
71,7
647,9
658,5
101,6
647,9
658,5
101,6
450,0
450,0
3902,6
3902,6
867,2
867,2
250,0
3285,6
1314,2
200,0
617,0
308,5
%
виконання
Термін
виконання
291,5
289,4
308,5
100,4
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Продовження додатку
71
Таблиця 2
Інформація про виконання плану очікуваних надходжень до міського бюджету за підсумками 2014 року
за рахунок заходів примусового стягнення та підвищення платіжної дисципліни платників податків
тис. грн.
№ з/п
1
2
3
4
5
Зміст заходів
Очікувані
надходження
Надходження розстрочених (відстрочених) сум
Надходження коштів за рахунок погашення податкового боргу
Надходження коштів за рахунок стягнення коштів з рахунків банків
Надходження коштів за рахунок продажу майна банкрутів
Надходження коштів за рахунок реалізації активів боржника
Всього:
Виконано станом
на 01.01.2015
100,0
500,0
50,0
100,0
50,0
800,0
% виконання
159,0
1016,5
58,9
99,7
53,9
1388,0
Термін виконання
159,0
203,3
117,8
99,7
Протягом року
107,8
173,5
Таблиця 3
Інформація про виконання заходів з економного та раціонального використання коштів міського бюджету за підсумками 2014 року
№
з/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Назва заходу
Плановий обсяг
економії коштів,
тис. гривень
Виконано
станом на
01.01.2015
Відсоток
виконання,
%
Оптимізація видатків на оплату праці з нарахуваннями шляхом:
5799,3
7347,8
126,70
Надання відпусток без збереження заробітної плати, в т.ч. у закладах:
1532,7
2701,8
176,28
- освіти
- охорони здоров’я
714,9*
778,0*
934,6
1579,0
130,73
202,96
- культури
- фізичної культури і спорту
Не покладання виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (на період
тимчасової непрацездатності) на інших працівників таких самих категорій персоналу, в
т.ч. у закладах:
- освіти
- охорони здоров’я
29,0
10,8
2823,5
170,8
17,4
2899,2
588,97
161,11
102,68
954,9*
1867,4*
1154,7
1743,5
120,92
93,37
- фізичної культури і спорту
Не заповнення вакантних посад,в т.ч. у закладах:
1,2
315,0
1,0
360,4
83,33
410,2
- охорони здоров’я
- культури
- освіти
232,6*
20,6
61,8
257,5
41,1
61,8
110,71
199,51
100,00
тис. грн.
Термін
виконання
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Продовження додатку
72
1.5.
Вивільнення коштів загального фонду за рахунок переведення посад на утримання за
рахунок надходжень до спеціального фонду (в закладах культури)
Обмеження заміщення посад (в закладах охорони здоров’я)
1.6.
Звільнення гардеробників на літній період (в закладах культури)
1.7.
Скорочення чисельності працівників Сумського міського центру соціальних служб для
сім»ї, дітей та молоді, у т.ч.
435,9**
435,9
100,00
- 22 посади фахівців із соціальної роботи;
383,4
383,4
100,00
З червня
- 1 посади бухгалтера та 0,5 посади прибиральниці
52,5
52,5
100,00
З березня
Оптимізація мережі закладів «Освіти»:
Скорочення штатних одиниць за рахунок:
- закриття 2 груп продовженого дня в ЗОШ – 1,5 шт. одиниць;
- закриття груп в ДНЗ – 13,45 шт. одиниць педагогічного персоналу та 4,8 штатних одиниць
господарсько-обслуговуючого персоналу
Скорочення видатків за рахунок:
- зміна режиму роботи груп в ДНЗ (з 12 год. до 10,5 год.);
- скорочення варіативної складової навчального плану
Скорочення видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за результатами
вжитих заходів з:
Економного споживання енергоносіїв (у % від затверджених лімітів споживання), у т.ч.
в закладах галузей:
- «Освіта» (теплопостачання 5%, природний газ 5%);
360,4
227,5
17,4
210,1
360,4
227,5
17,4
210,1
100,00
100,00
100,00
100,00
132,9
13,0
119,9
2343,8
132,9
13,0
119,9
2389,7
100,00
100,00
100,00
101,96
2008,1*
2077,6
103,46
1588,5
1588,5
100,00
338,6
338,6
100,00
32,5
51,0
156,92
19,4
19,3
99,48
1.4.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
2.
2.1.
- «Охорона здоров’я» (теплопостачання 3%, водопостачання та водовідведення 1%,
електроенергія 1%, природний газ 3%);
- «Культура», в т.ч. по головних розпорядниках бюджетних коштів: відділу культури та
туризму теплопостачання 3%, електроенергія 0,5%, природний газ 3% - 30,6 тис. грн..;
виконавчому комітету теплопостачання 3%, водопостачання та водовідведення 5% (КУ
«АПС») – 1,9 тис .грн.;
- «Фізкультура і спорт» по головних розпорядниках бюджетних коштів: управлінню освіти і
науки: теплопостачання 3% - 3,6 тис. грн., виконавчому комітету: теплопостачання 3%,
природний газ 3%, водопостачання та водовідведення 3% (МКЗ «ДЮСШ Фрунзенець»),
електроенергія 2% (МКЗ «ДЮСШ Фрунзенець»); електроенергія 4% (МКЗ «СДЮСШОР В.
Голубничого з л/а») - 15,8 тис. гривень;
58,0
58,0
100,00
228,2*
472,8
207,19
45,6
59,3
130,04
Протягом
року
Протягом
року
травень
жовтень
Протягом
року
–
Продовження додатку
73
2.2.
3.
3.1.
«Державне управління» не менше 1% від затверджених лімітів споживання, у т.ч. по
головних розпорядниках бюджетних коштів: управлінню освіти та науки теплопостачання
– 0,1 тис. грн., відділу охорони здоров’я природний газ –0,1 тис. грн., відділу культури та
туризму: водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ - 0,1 тис. грн.,
управлінню соціального захисту населення: теплопостачання, електроенергія - 2,6 тис. грн.,
департаменту
інфраструктури
міста
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення, електроенергія, природний газ - 0,9 тис. грн., відділу житлового
господарства: водопостачання та водовідведення, електроенергія, природний газ - 0,2 тис.
грн., службі у справах дітей електроенергія, природний газ - 0,2 тис. грн., департаменту
містобудування та земельних відносин: водопостачання, природний газ - 0,6 тис. грн.,
управлінню майна комунальної власності: теплопостачання, водопостачання та
водовідведення, електроенергія - 1,1 тис. грн.,
виконавчому
комітету:
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення,
електроенергія, природний газ – 10,1 тис. грн., департаменту фінансів, економіки та
бюджетних
відносин:
теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення,
електроенергія, природний газ – 2,6 тис. грн.;
- «Соціальний захист» в т.ч. по головних розпорядниках бюджетних коштів: виконавчому
комітету: теплопостачання 3%, водопостачання та водовідведення 1%, електроенергія 1%
– 3,1 тис. грн., управлінню соціального захисту населення: теплопостачання 3%,
водопостачання та водовідведення 1%, природний газ 3% – 3,8 тис. гривень.
18,6
71,2
382,80
6,9
5,2
75,36
- «Інші», в т.ч. КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба» водопостачання та
водовідведення 25%, природний газ 3% - 0,2 тис. грн., опорні пункти: теплопостачання 3%,
природний газ 3% - 3,4 тис. гривень.
3,6
3,8
105,56
Впровадження енергозберігаючих заходів, у т. ч. в галузях:
335,7
312,1
92,97
- «Освіта» (заміна 150 віконних блоків, заміна 1000 ламп розжарювання на
енергозберігаючі);
- «Охорона здоров’я» (промивка теплових мереж, заміна 918 ламп розжарювання на
енергозберігаючі);
- «Культура» (заміна 70 ламп розжарювання на енергозберігаючі);
- «Державне управління» (заміна 35
ламп розжарювання на енергозберігаючі по
департаменту містобудування та земельних відносин);
129,5
283,2
218,69
57,6
2,8
4,86
2,5
0,5
1,4
56,00
0,00
- «Житлово-комунальне господарство» (заміна 800 світильників вуличного освітлення з
енергоємними лампами на економічні)
Скорочення видатків за іншими статтями, у т.ч. на :
145,6
24,7
16,96
1195,9
100,00
15,4
100,00
Оплату послуг мобільного зв’язку, з них по галузях
1195,9**
15,4
Протягом
року
Протягом
Продовження додатку
74
3.2.
3.3.
3.4
3.5.
4.
- «Державне управління» (виконавчий комітет – 5,0 тис. грн.; департамент
інфраструктури міста – 5,4 тис. грн.);
- «Охорона здоров’я» (СМДКЛ Святої Зінаїди) - 5,0 тис. гривень.
Проведення ярмарків, заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв і
вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій, святкове оформлення міста, у т.ч.
по головних розпорядниках бюджетних коштів:
- відділу культури та туризму Сумської міської ради;
- департамент інфраструктури міста Сумської міської ради;
- департаменту містобудування та земельних відносин;
- управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради;
- виконавчому комітету Сумської міської ради.
Службові відрядження за кордон
Фінансову підтримку небюджетних організацій, у т.ч. по головних розпорядниках
бюджетних коштів:
- виконавчому комітету Сумської міської ради (КП «Тенісна академія»; конкурс з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених молодіжними та дитячими громадськими
організаціями стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї);
- управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради (міські громадські
організації інвалідів та ветеранів)
Інші
- підписка на друковані засоби масової інформації;
- утримання фонтанів
- утримання приміщень пунктів охорони громадського порядку
Обмеження придбання виконавчими органами Сумської міської ради:
- комп’ютерної техніки (департамент інфраструктури міста Сумської міської ради)
- побутової техніки (виконавчий комітет Сумської міської ради)
Всього:
10,4
10,4
100,00
5,0
895,6
5,0
895,6
100,00
100,00
795,0
50,0
25,0
10,6
795,0
50,0
25,0
10,6
100,00
100,00
100,00
100,00
15,0
7,1
163,2
15,0
7,1
163,2
100,00
100,00
100,00
126,8
126,8
100,00
36,4
36,4
100,00
114,6
6,7
80,0
27,9
33,5
30,0
3,5
10966,9
100,00
100,00
100,00
100,00
181,08
200,00
100,00
117,20
114,6
6,7
80,0
27,9
18,5***
15,0
3,5
9357,5
року
Протягом
року
* кошти економії враховані при затвердженні міського бюджету (з урахуванням змін) з метою покриття незабезпеченості по видатках
** кошти, на які зменшується обсяг видатків при внесенні змін до міського бюджету
*** кошти економії за рахунок не проведення фінансування
Директор департаменту фінансів,
економіки та бюджетних відносин
Сумської міської ради
С.А. Липова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа