close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Департаменту комунального господарства Харківської міської ради
Предмет закупівлі
Код
КЕКВ
(для бюджетних
коштів)
2
Очікувана
вартість
предмета
закупівлі
Процедура
закупівлі
3
4
2240
3 155 927,35
що не перевищує 20% від суми
договору № 16 від 03.03.2014 р.
Послуги з поточного ремонту об’єктів
зовнішнього освітлення
2240
495 734,83
що не перевищує 20% від суми
договору № 18 від 06.03.2014 р.
Послуги щодо очищування, інші (Прибирання
об’єктів зеленого господарства)
за ДК
016:2010 код 81.29.1
2240
971 557,78
що не перевищує 20% від суми
договору № 15 від 03.03.2014 р.
Послуги
щодо
благоустрою
території
(Утримання та технічне обслуговування
об’єктів зовнішнього освітлення)
за ДК
016:2010 код 81.30.1
2240
1 681 743,08
що не перевищує 20% від суми
договору № 19 від 06.03.2014 р.
Збирання безпечних відходів, непридатних для
вторинного
використовування
(Вивіз
фільтрату
з
закритого
Дергачівського
полігона) за ДК 016:2010 код 38.11.2
2240
63 430,83
що не перевищує 20% від суми
договору № 23 від 07.04.2014 р.
Перевезення пасажирів наземним транспортом
поза розкладом (Транспортні послуги) за ДК
016:2010 код 49.39.3
2240
50 415,30
що не перевищує 20% від суми
договору № 13 від 27.02.2014 р.
Передавання електричної енергії (Послуги з
постачання електроенергії для зовнішнього
освітлення сел. Шостопарк в м. Харків) за ДК
016:2010 код 35.12.1
2273
1 403,01
що не перевищує 20% від суми
договору № 2014/111
від 19.08.2014 р.
1
Послуги щодо благоустрою території (Догляд
за об’єктами зеленого господарства) за ДК
016:2010 код 81.30.1
Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5
Примітки
6
Вироби канцелярські, паперові за ДК 016:2010
код 17.23.1
(Придбання марок та конвертів)
(Придбання бланків грамот та подяк)
Послуги поштові у межах зобов’язання щодо
надання універсальних послуг (Передплата
періодичних видань) за ДК 016:2010
код 53.10.1
Послуги систем безпеки (Технічне
обслуговування автоматичної пожежної
сигналізації) за ДК 016:2010 код 80.20.1
Ремонтування комп’ютерів і периферійного
устаткування
(Технічне обслуговування комп’ютерів)
(Технічне обслуговування ксероксів)
(Технічне обслуговування комп’ютерної
техніки, заправка картриджів)
за ДК 016:2010 код 95.11.1
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (Послуги зв’язку) за ДК 016:2010
код 61.10.1
Послуги зв’язку Інтернетом проводовими
мережами (Доступ до мережі «Інтернет») за
ДК 016:2010 код 61.10.4
Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на веб-узлах, щодо
програмного застосування та інші послуги
щодо забезпечення інформа-ційнотехнологічною інфраструктурою
(послуги використання платного сервісу
«Кабінет замовника» на веб-порталі) за ДК
016:2010 код 63.11.1
41 097,00
2210
9 010,00
435,00
2210
6 706,00
2240
4 560,00
2240
36 000,00
7 480,00
40 070,00
2240
35 616,00
2240
42 033,00
2240
1 080,00
Розміщування інформації на веб-порталі
2240
3 600,00
Послуги щодо проектування та розробляння у
сфері інформаційних технологій
(Обслуговування бухгалтерської програми
«Адельгейм») за ДК 016:2010 код 62.01.1
2240
7 502,00
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (Обслуговування програм кошторисно-договірного
відділу) за ДК 016:2010 код 62.02.2
2240
6 456,00
Послуги допоміжні до фінансових послуг,
крім страхування та недержавного пенсійного
забезпечення, інші (Касове обслуговування) за
ДК 016:2010 код 66.19.9
2240
1 838,00
Послуги щодо загального очищування
будівель (Послуги з прибирання приміщень) за
ДК 016:2010 код 81.21.1
2240
70 962,00
Послуги бібліотек і архівів (Послуги державного архіву) за ДК 016:2010 код 91.01.1
2240
5 500,00
Ремонтування господарсько-побутових
приладів і устаткування домашнього та
садового вжитку (Технічне обслуговування та
поточний ремонт кондиціонерів) за ДК
016:2010 код 95.22.1
2240
14 499,00
Послуги міжміського та спеціального
пасажирського наземного транспорту за
розкладом (Видатки на відрядження) за ДК
016:2010 код 49.39.1
2250
1 279,00
(Послуги з оприлюднення оголошень та інші
послуги) за ДК 016:2010 код 63.12.1
Послуги щодо міського та приміського
перевезення пасажирів залізницею
(Поповнення карток метрополітену) за ДК
016:2010 код 49.31.1
2250
3 721,00
Обробляння та розподіляння води
трубопроводами (централізоване
водопостачання ) за ДК 016:2010 код 36.00.2
2272
517,20
Послуги каналізаційні (централізоване
водовідведення) за ДК 016:2010 код 37.00.1
2272
303,60
Енергія електрична (Оплата електроенергії) за
ДК 016:2010 код 35.11.1
2273
49 372,00
Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (Послуги
щодо проведення навчання на курсах
«Державні закупівлі в Україні») за ДК
016:2010 код 85.59.1
2282
3 370,00
Поточний ремонт об’єктів зеленого
господарства
2240
119 400,00
Послуги щодо наукового досліджування та
експериментального розробляння у сфері
техніки та технологій, крім біотехнологій
(Розробка пропозицій щодо удосконалення
системи зовнішнього освітлення) за ДК
016:2010 код 72.19.2)
2240
50 000,00
Послуги щодо наукового досліджування та
експериментального розробляння
біотехнологій у сфері охорони здоров’я,
охорони довкілля, сільського господарства та
інших сферах (Розробка рекомендацій з
утилізації та подальшого використання
опалого листя ) за ДК 016:2010 код 72.11.1
2240
50 000,00
Розробка проектно-кошторисної документації
для будівництва мереж зовнішнього
освітлення в м. Харків
3122
600 000,00
Роботи з капітального ремонту (Посадка нових
дерев великорозмірним посадковим
матеріалом з грудкою землі)
3132
1 431 600,00
Капітальний ремонт об’єктів зеленого
господарства
3132
54 197 900,00
Роботи по виготовленню проектної
документації на капітальний ремонт об’єктів
благоустрою
3132
576 200,00
Капітальний ремонт фонтану «Дзеркальний
струмінь»
Капітальний ремонт пам’ятників, меморіальних комплексів, що символізують
Перемогу в Великій Вітчизняній війні;
воїнських, братських поховань на міських
кладовищах
3132
723 000,00
3132
1 000 000,00
Реконструкція мереж зовнішнього освітлення
3142
26 718 600,00
Розробка проектно-кошторисної документації
на реконструкцію мереж зовнішнього
освітлення в м. Харків
3142
600 000,00
Реконструкція мережі зливової каналізації по
вул. Клочківській
3142
855 000,00
Відповідно до тит. списку на
розробку проектно-кошторисної
документації для будівництва
мереж зовнішнього освітлення в
м. Харків
Відповідно до тит. списку
капітального ремонту (посадка
нових дерев великорозмірним
посадковим матеріалом з грудкою
землі)
Відповідно до титульного списку
на капітальний ремонт об’єктів
зеленого господарства на 2015 р.
Відповідно до тит. списку на
виготовлення проектної
документації на кап. ремонт
об’єктів благоустрою
Відповідно до тит. списку кап. рем
пам’ятників, меморіальних
комплексів, що символізують
Перемогу в ВВВ; воїнських,
братських пох. на міських
кладовищах
Відповідно до титульного списку
реконструкції мереж зовнішнього
освітлення м. Харкова на 2015 рік
Відповідно до титульного списку
на розробку проектнокошторисної документації на
реконструкцію мереж зовнішнього
освітлення в м. Харків
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04 лютого 2015 року № 29
Голова комітету з конкурсних торгів
_______________________
(підпис)
М.П.
М.В.Борисенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа