close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Понеділок 23.02
1
Інформатика
Практична робота №4
23
Работаем с изображениями,
созданными ранее
Внимание! При работе с компьютером соблюдайте правила безопасности и
санитарно-гигиенических норм
1. Составьте план построения графического изображения, приведенного на рисунке.
2. Откройте свой рисунок который вы рисовали ранее(Практическая работа 3
рисунок «Кораблик»
3. Постройте графическое изображение по составленному плану в графическом
редакторе Paint.
4. Сохраните рисунок в собственной папке/ Урок 24
Дайте имя файла Практическая работа 4
5. Закройте все окна.
6. Сообщи учителя о завершении работы.
Домашнее задание. Проанализировать с.- 130;
Игра
Расшифруйте, что написано, с помощью алфавита, пронумерованного по порядку.
17,18, 1, 3, 5, 1, 34, 3, 34, 3, 16, 5, 6, 34, 15, 6, 34, 20, 16,15, 6, 20,36,34, 3, 34, 16, 4, 15, 6, 34, 15, 6,
34, 4, 16, 18, 10, 20.
Алфавит, пронумерованный по порядку
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
–
,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
34
2
3
4
5
6
Образотворче
мистецтво
Музика
Матем.
Укр. Мова
Світова
література
1
Світова
література
2
3
Укр. мова
Фізична
культура
Матем.
Англ. мова
4
5
6
Укр. літ
1
2
3
4
5
Природа
Осн. здоров.
Технології
Технології
Англ. мова
Тема: Симфоническая музыка
Задания: Ответить на вопросы: Что такое симфоническая музыка? Чем отличается
камерная музыка от симфонической? Какие музыкальные инструменты входят в
симфонический оркестр? Назовите композиторов, которые писали симфоническую
музыку?
§29 повторити, виконати №1187,1189
стор.105 впр. 223 написати переказ, склавши план «Мужня українка»
Виразно читати і переказувати Е. Портер «Поліанна»
Вівторок 24.02.
Контрольна робота, стор. 228 письмово відповісти на запитання: Порівняйте образи
Тома Сойєра і Поліанни. Що об'єднує цих героїв (ставлення до життя, риси
хаактеру).
повторити §37, виконати впр. 301, 296
§29 повторити, виконати №1196, 1198
Tuesday, the twenty fourth of February
Homework
с.138, впр.4 (письмово); с. 137 впр.2 (читати, перекладати).
стор. 175 прочитати текст, виписати те, що червоним кольором
Середа 25.02
опрацювати § 36 стор. 147 – 149; написати прислів’я, приказки або загадки про воду.
§ 23 опрацювати.
Wednesday, the twenty - fifth of February
Homework
а post office [pəʊst ˈɒfɪs] пошта
а bus stop [bʌs stɒp] автобусна зупинка
a café [ˈkæfeɪ] кафе
a railway station [ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃ(ə)n] залізниця
a supermarket [ˈs(j)uːpəˌmɑːkɪt] супермаркет
a museum [mjuːˈziːəm] музей
a cathedral [kəˈθiːdr(ə)l] собор
a fountain [ˈfaʊntɪn] фонтан
a church [tʃɜːtʃ] церква
a square [skwɛə] площа
a cinema [ˈsɪnəmə] кінотеатр
a monument [ˈmɒnjʊmənt] монумент
a travel agency [ˈtræv(ə)l ˈeɪdʒ(ə)n(t)sɪ] туристичне агенство
– с.141, впр.5 (письмово), вивчити нові слова.
6
Рос. мова
Тема 46 упр. 216 (устно), 218 (II задание).
1
2
3
4
5
Історія
Укр. мова
Математика
Рос. мова
Четвер 26.02.
§22 опрацювати, відповісти на питання 1,2.
опрацювати §38, (вивчити таблицю), переписати до зошита впр.310, 306
§29 повторити, виконати №1202, 1204
Тема 47,48 стр. 221-229, выучить таблицу стр. 226 упр. 221,222.
Фізична культура
6
Укр.мова / ----
1
2
3
Укр. література
Математика
Англ. мова
П’ятниця 27.02.
Стор. 189 виписати: гіпербола; стор. 190-191 відповіді ІІ - ІІІ
§29 повторити, виконати №1207, 1213
Friday, the
twenty - seventh of February
Homework
A bridge [brɪdʒ] мост
A castle [ˈkɑːsl] замок
A hotel [ə(ʊ)ˈtɛl] готель
building [ˈbɪldɪŋ] споруда
attractions [əˈtrækʃ(ə)ns] атракціони
architectural [ˌɑːkɪˈtɛktʃ(ə)r(ə)l] архітектурний
cultural [ˈkʌltʃ(ə)r(ə)l] культурний
– с.143, впр.2 (письмово); с. 143 впр.3 (читати, перекладати).
4
5
Природознавств
о
Фізична
культура
опрацювати § 37 стор. 150 – 153;
на стор. 150-150 зробити досліди: Завдання 1,2,3,4 – у зошит запишіть свої висновки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа