close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Принести (по возможности) тетради с выполненными
домашними заданиями за период дистанционного
обучения!!!
Понеділок 23.02.2015
1
2
Укр. мова
Іноз. мова
Допрацювати доповідь
Англ. мова
Monday, the twenty – third of February
Homework
Домашнє завдання - впр.8,стр.110 письмово.
3
4
Геометрія
Біологія
§23 №754,771
повторити § 54 стор.183-187; виконати завдання
письмово
Завдання «Вставте в текст пропущенны слова»
Спинний мозок має вигляд трубки діаметром__________
та завдовжки __________. Він розташований в
каналі_____________. Спинний мозок захищений __
оболонками: __________, __________,__________. У
центрі спинного мозку розташований_______ _______,
заповнений рідиною - ________ _________. В спинному
мозку розрізняють_______ і________ речовини. Сіра
речовина розташована _______ ________. Спинний
мозок складається з ____ сегмента. Від кожного
сегмента відходить одна пара _____. В задніх корынцях
розташовані __________ нейрони, а в передніх___________
нейрони.
Спинний
мозок
виконує__________ і__________ функцію.
5
6
7
Технології
Ф-ра
1
Право
2
3
4
Укр. літ
Література
Біологія
5
Рос. мова
Вівторок 24.02.2015
Повторити, закріпити § 17, читати § 18.
Обов’язково передати контрольні тим, хто не передав!
С.289-292 (Опрацювати)
повторити § 55, 56 стор. 187 – 193; підготувати цікаві факти
про півкулі головного мозку людини
6
7
1
2
3
4
5
Хімія
Географія
§16-23 повторити.
Повторити §§ 31-34, дати відповіді на запитання (в розділі
«Запитання і завдання») стор. 151 завдання 1, стор. 152
завдання 2, стор. 155 завдання 1, стор. 158 завдання 3.
Середа 25.02.2015
Алгебра
§9 №402,403
Історія Укр.
Наступний параграф.
Осн.здор.
Наступний параграф.
Укр. мова
§23,впр.283
Інформат. §22 опрацювати. Виконати практичне завдання.
Практичне завдання.
Текстовий процесор WORD
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарногігієнічних норм
1. Завантажте текстовий редактор Word.
2. Створiть новий документ.
3. Введiть своє прiзвище, iм’я, по батьковi.
4. Змiнiть шрифт Times New Roman (курсив).
5. Збережiть створений документ у власну папку пiд назвою
«Клас_Прізвище». Звернiть увагу на розширення (.doc).
6. Закрийте текстовий процесор Word.
7. Завантажте текстовий процесор Word i вiдкрийте свiй документ.
8. Скопiюйте iм’я та вставте його 2 рази в документ.
9. Збережiть змiнений документ пiд назвою «Клас_Прізвище_2».
Скласти порiвняльну характеристику текстових редакторiв Блокнот та
WordPad.
Текстовий редактор
Текстовий редактор
Блокнот
WordPad
Завантаження
Кнопки
керування
вiкном
Робоче поле
програми
Меню програми
Створення
документа
Вiдкриття
документа
Вибiр шрифту
Зберiгання
документа
Друкування
документа
Робота зфайлами
6 Ф-ра
7
1
2
3
4
5
Всесв.іст.
ХК
Рос.мова
Література
Біологія
6
Хімія
1
2
3
4
5
Укр. літ
Фізика
Геометрія
Алгебра
Ин.мова
Четвер 26.02.2015
Наступний параграф.
виконати Лабораторну роботу №6 Будова головного мозку
людини.
§24 опрацювати. Підготувати повідомлення «Вплив
алкоголю на організм людини».
П’ятниця 27.02.2015
С.293-299 (опрацювати)
§29 (конспект).
§24№812,814
§7-9№ 377,399,410
Англ. мова
Friday, the twenty - seventh of February
Homework
clamp [klæmp] зажим
dazzling [ˈdæzlɪŋ] блискучий
pup tent [pʌp tɛnt] накриття для цуценяти
geek chic [ɡiːk ʃiːk] безглузда розкіш
Домашнє завдання – с.112, впр.1 (письмово), с. 111 впр.2 (читати,
перекладати).
6
Географія
Опрацювати §35.
ФИО
КЛАСС
ДАТА___________
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
Тема:
Цель:
Поиск информации в Интернете
усвоить основные понятия, связанные с поиском информации в
глобальной сети, приобрести практические навыки работы с
информационно-поисковыми
системами,
научиться
использовать
программу GoogleChrome для поиска необходимой информации.
Ход работы:
Начальный уровень.
1. Откройте собственную папку.
(D:\9 клас\Фамилия\)
Создайте в ней новую папку, дайте ей имя Урок 22.
2. Откройте папку с именем Урок 22, создайте в ней документ
Microsoft Word именем Ваша Фамилия_Урок 22.
3. Откройте браузер GoogleChrome (на рабочем столе папка Программы
→ Internet → GoogleChrome). Сделайте скирншот экрана, вставьте его
в текстовое документа Ваша Фамилия_Урок 22
Средний уровень
4. Запишите службы сети Internet:
5. Используя одну из поисковых систем Интернет, найти и записать
телефонные коды украинских городов, указанных в задании:
Введите ключевые слова: телефонные коды Украины. Откройте некоторое
сайт, найдите нужную информацию.
 Киев
– _____________
 Винница
– _____________
 Донецк
– _____________
 Богуслав
– _____________
 Мироновка
 Харков
 Львов
 Полтава
– _____________
– _____________
– _____________
– _____________
6. Используя одну из поисковых систем Интернет, найти и записать информацию
о городе, в котором вы проживаете:
Название города
– _______________________
Год основания города – _______________________
Площадь города
– ________________ .
Численности населения – ________________ людей.
Достаточный уровень.
7. Используя одну из поисковых систем Интернет, найти и записать информацию
о погоде в вашем городе на ближайшие 5 дней. Сделать скирншот страницы с
найденной информацией, вставьте его в текстовое документа Ваша
Фамилия_Урок 22
Введите ключевые слова: погода название города и нажмите кнопку Поиск. Теперь
откройте веб-страницу некоторого метеоресурсу.
Дата
Температура
Давление
Осадки
8. Викрийте веб-страницу другого метеоресурсу. Сделать скирншот страницы с
найденной информацией, вставьте его в текстовое документа Ваша
Фамилия_Урок 22
9. Используя одну из поисковых систем Интернет, найти информацию: курс
доллара, евро, российского рубля. Сделать скирншот страницы с найденной
информацией, вставьте его в текстовый документ Ваша Фамилия_Урок 22
Высокий уровень
10.Найдите информацию о выдающемся украинском политического деятеля
Богдана Хмельницкого, используя украинскую поисковую систему
http://meta.ua. Сделать скирншот страницы, вставить его в свой документ.
11.
Найти и записать Интернет адрес Web-камеры, которая транслирует
изображение Майдана Независимости в г.. Киев (Украина).
Адрес сайта:
12.Пользуясь поисковой системой Google найдите указанную далее
информацию:
 Кто такой Сальвадор Дали?
 Что такое АВЕСТА?
 Когда ожидается лунное затмение?
Вывод:
ОЦЕНКА _______
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа