close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ролова ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ñ ÐµÑ Ñ Ð· кон Ñ Ð¾Ñ Ð³Ñ Ð² 8 РРРÐ

код для вставкиСкачать
оТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МИНИСТЕРСТВО ЗНЕРІ ЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ
ПРОМЬІШЛЕННОСТИ УКРАИНЬЇ
ДЕРЖАВНА
ГОСУДАРС ГВЕНН АЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ
ВОЄНІЗОВАНА ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА У ВУГІЛЬНІЙ
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЬІШЛЕННОСТИ
ПРОМИСЛОВОСТІ
ВОСЬМОЇ! ВОЕНИЗИРОВАННЬІЙ
ВОСЬМИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЬШ ОТРЯД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН
Ул. Днепровская, 597, 51400, г. Павлоград, Украйна,
Тел. (0563) 26-83-47. Факс (05632) 3-01-77
Е-шаіІ: 08у«$о@§таі1.сот
Вул.Дніпровська,597,51400, м. Павлоград, Україна
Тел. (0563) 26-83-47. Факс (05632) 3-01-77
__________ Е-таіІ: 08у,а5о@вшаіІ.сот___________
О в»
С<£
2015г. №
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
Департамент державних закупівель
01008, Україна, м. Київ,
вул. Гру шевського, 12/2
Головне Управління державної казначейської
служби України у Дніпропетровській обл.
м.Дніпропетровськ
51400, Дніпропетровська обл. м. Павлоград
вул. Ш евченко,122
Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
у вугільній промисловості України, відповідно до вимог Закону України №1197-VII «Про здійснення
державних закупівель» від 10 квітня 2014р. р.(з наслідуючими змінами та доповненнями) надсилає Вам
Річний план закупівель на 2015 рік., який підлягає оприлюдненню та додаток до нього, складений
відповідно до плану використання бюджетних коштів загону на 2015р.
Додаток:
1. Річний план закупівель на 2015 рік. (Оригінал).
2. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів 8ВГРЗ. (Оригінал).
Голова комітету з кон
торгів 8 ВГРЗ:
І.О.Ігнашов
о'і-
Виконавець; відповідальний секретар комітету з
Л.Т.Грабовський, тел/факс 8 (05632) 3-01-77
Мінекамокфоо
рісннх
и х топгів
тор. їв 8ВГРЗ«ні ^ і. Зх ММ2
а 0?/д781
15 е|витку
Д 10_02.2015 11.39 24
Річний план закупівель на 2015 рік.
Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін ДВҐРС
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00159427
Код КЕКВ
Предмет закупівлі
№ з/п
і
35 30 1 Пара та гаряча вода;
постачання «ари та гарячої води,
ЛОТ Ж! «Централізоване
постачаний теплової енергії на
2015 рік Оперативний взвод
м.Пашюград»;
ЛОТ Ж «Централ ізоване
постачання теплово» енергії на
2015 рік 2-й взвод м. Тернівка»;
ЛОТ Я»3 «Централгзоване
постачання теплової енергії на
2015 рік 1-й взвод м.
Першотравенськ,
(для
бю джетних
кош тів)
2
1310
Очікувана вартість
предмета закупівлі
3
Процедура
закупівлі
4
О рієнговни
й початок
проведення
процедури
закупівлі
Примітки
5
6
1101100
675294,00 грн
(шістьеот сімдесят
пять тисяч двісті
девяносто чотири
грн,) в тому ЧИСЛІ
ПДВ 123720,33грн.
Переговорна
процедура лютий 2015 р.
закупівлі
ДК 016:2010
МОЇ 100
270 944грн (двісті
сімдесят тисяч
дев’ятьсот сорок
чотири гри } в тому
числі ПДВ
Переговорна
процедура лютий 2015р.
закупівлі
ДК 016:2010
і
35,11.1. Енергія електрична ЛОТ
Ш Енергія електрична.
Постачання в Оперативний взвод
м Павлоград та 2-й взвод м
1310
Тернівка
Л О Ш 2 Енергія електрична,
Постачання в 1-й взвод
2 м. Першотравенськ
28,29.8 Частини інших машин і
устатковання загальної
призначеності, н. в і, у. (Запасні
частини до КДА* та респіраторів
3 Р-30 і Р-34) 2 0 9 .8
1310
1310
23,52,1 Вапно гідравлічне
4 (Хімпоглиивч вапняковий ХП-В)
19.20 2 Паливо рідинне з а газ;
(Бензин, дизельне паливо),оливи
мастильні
195876,00 грн, (Сто
дев'яносто пмять
тисяч вісімсот
1101100
сімдесят шість грн } в
тому числі ПДВ
32636грн,
1176945,00 грн, (Один
мільйон сто сімдесят
1101100 шість тисяч дев*'ятсот
сорок п”ять гри ) в
тому числі ПДВ
196157,5грн.
Запит
цінових
березень 2015
пропозицій
Р
1310
Відкриті
торги
1310
{101100
Ц ІН О ВИ Х
Запит
Пампи та світильники електричні,
!виготовлені з пластику та інших
матеріалів (Світил ьник голови ин)
6 :П.40,39-30,00
163450Д) грн, (Сто
шістдесят три тисячи
чотириста гГятдесят
гри.) в тому числі
ПДВ 27241,66грн.
березень
2015р.
ДК 016:2010
березень
2015р..
ДК 016:2010
квітень
2015 р.
ДК 016:2010
Відкриті
торги
779230,00< сімсот
сімдесят девять тисяч
1101100 двісті тридцять гри.
00коп)в тому числі
ПДВ 129871,66 грн.
5
ДК 016:2010
пропозицій
27.90,1 Устаткування електричне
,шше (електрогенератор)
150000,00 грн( Сто
Запит
лятдесят тисяч гри.) в
цінових
тому числі ПДВ
пропозицій
25000грн.
7
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від
Голова комітету з конкурсних
торгів
8ВГРЗ
Ьй заступник командира
Секретар комітету з конкурсних \<
торгів загону
р» £
ОЛ
2015 р. №
/
‘і
О/
І О.Ігнашов
Т Грабовський
травень
2015р.
ДК 016:2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа