close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Заповнивши анкету Клієнт підтверджує свою повну та безумовну безстрокову згоду на
здійснення ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (надалі Банк) і (або) третіми
особами за завданням Банку збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження
отриманих від Клієнта його персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту
таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне
використання наданої ним інформації про себе Банком на власний розсуд будь-якими
способами протягом необмеженого терміну, в т.ч. з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. з правом передачі
третім особам).
Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних,
і цим підтверджує, що Банк та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Клієнту
письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його
персональні дані. Клієнт, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Банку як власника / розпорядника його
персональних даних;
- вимагати від Банку як власника / розпорядника його персональних даних уточнення своїх
персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення
законодавства про захист персональних даних.
Клієнт також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, в т.ч. СМСповідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності/комерційні пропозиції
Банку тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Банком та/або будь-якою третьою
особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу
України та Закону України “Про захист персональних даних”. Клієнт має право в будь-який
момент відмовитися від отримання інформації, в т.ч. СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) про наступні активності Банку, попередньо повідомивши Банк про таке рішення.
Факт відправки Банку будь-яких персональних даних засвідчує згоду Клієнта на їх передачу у
відповідному обсязі та подальше використання Банком.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа