close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
НА УРОКАХ ОСНОВ
ЗДОРОВ’Я
«Сенс існування в юних роках
полягає в грі...»
(К. Гроос).
ГРА - СУПУТНИК ДИТИНСТВА
У грі виявляється характер дитини, його
погляди на життя, його ідеали;
 діти в процесі гри наближаються до
вирішення складних життєвих проблем.
 гра - це продовження життя,
 гра - регулятор всіх життєвих позицій
дитини,
 гра зберігає і розвиває "дитяче" в дітях,
вона - їхня школа життя і "практика
розвитку"

гра провідна діяльність дитини, засіб її
всебічного розвитку і виховання.
 гра є й важливим чинником розвитку
функцій мозку, серцево-судинної, нервової
систем,
 гра, спрямована на формування у дитини
потреби в знаннях, активного інтересу
до того, що може стати їх новим
джерелом, удосконалення пізнавальних
умінь і навичок.

А.С. Макаренко говорив: " Яка дитина в грі,
такою багато в чому вона буде і в роботі,
коли виросте".
Тому ті навички й уміння, що одержує
учень у процесі гри, будуть доцільними і
необхідними й у подальшому житті.
ЗАВДАННЯ УРОКУ, З ВИКОРИСТАННЯМ
ІГРОВОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ.
Освітні:
 1. Сприяти міцному засвоєнню учнями
навчального матеріалу.
 2. Сприяти розширенню кругозору учнів через
використання додаткових джерел.
Розвиваючі:
 1. Розвивати в учнів творче мислення.
 2. Сприяти практичного застосування умінь
і навичок, отриманих на уроці основ здоров'я
Виховні:
 1. Виховувати моральні погляди і
переконання.
 2. Виробляти самосвідомість - усвідомлену
причетність з відбуваються подій.
 3. Сприяти вихованню саморозвитку
самореалізації особистості.
У
ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я НЕОБХІДНО
СПИРАТИСЯ НА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШКОЛЯРІВ



Для підліткового віку характерні
широкі пізнавальні мотиви - інтерес
до знань.
Навчально-пізнавальний мотив у
підлітків проявляється в інтересі до
способів добування знань.
У підлітковому віці загострюються
потреби в створенні власного миру, у
прагненні до дорослості, відбувається
бурхливий розвиток уяви, фантазії.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНУЄ ТАКІ
ФУНКЦІЇ
розважальну (це основна функція гри —
розважити, зробити приємність,
надихнути, розбудити інтерес);
 комунікативну: освоєння діалектики
спілкування;
 самореалізація в грі як полігоні людської
практики;
 ігротерапевтичну: подолання різних
труднощів, що виникають в інших видах
життєдіяльності

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНУЄ ТАКІ
ФУНКЦІЇ
діагностичну: виявлення відхилень від
нормативного поводження,
самопізнання в процесі гри;
 корекції: внесення позитивних змін у
структуру особистісних показників;
 комунікації: засвоєння єдиних для всіх
людей соціально-культурних цінностей;
 соціалізації: включення в систему
суспільних від носінь, засвоєння норм
людського гуртожитку.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІГРОВИХ
ПРИЙОМІВ І СИТУАЦІЙ
дидактична мета ставиться перед учнями у
формі ігрового завдання; навчальна діяльність
підкоряється правилам гри;
 навчальний матеріал використовується в
якості її засобу, у навчальну діяльність
уводиться елемент змагання, що переводить
дидактичне завдання в ігрове;
 успішне виконання дидактичного завдання
зв'язується з ігровим результатом

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ
СПРИЯЮТЬ
:
у розширенні кругозору, пізнавальної
активності;
 у використанні ЗУН у практичній
діяльності;
 у формування певних умінь і навичок,
необхідних у практичній діяльності;
 у розвитку загальнавчальних умінь і
навичок;

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ



Виховують: виховання самостійності, волі;
формування певних підходів, позицій,
моральних, эстетических і світоглядних
установок; виховання співробітництва,
колективізму, товариськості,
коммуникативности.
Розвивають: розвиток уваги, пам'яті, мови,
мислення, умінь порівнювати, зіставляти,
знаходити аналогії, уяви, фантазії, творчих
здатностей, эмпатии, рефлексії, уміння
знаходити оптимальні рішення; розвиток
мотивації навчальної діяльності.
Соціалізують: прилучення до норм і
цінностей суспільства; адаптація до умов
середовища; стресовий контроль,
саморегуляція; навчання спілкуванню…



Предметні ігри, як маніпуляції з предметами.
На уроках основ здоров’я вивчення правил
дорожнього руху відбувається в ігровій формі з
використанням
дорожніх
знаків,
регулювального жезла, світлофора.
Ігри творчі, сюжетно-рольові, ділові в яких
сюжет - форма інтелектуальної діяльності. У
сюжетній грі учні виконують певні ролі,
програють певний сценарій, діалог.
Ділова гра використовується для рішення
комплексних
завдань
засвоєння
нового,
закріплення матеріалу, розвитку творчих
здатностей, формування загальнавчальних
умінь, дає можливість учнем зрозуміти й
вивчити навчальний матеріал з різних
позицій.

Імітаційні
ігри.
На
заняттях
імітується діяльність організації,
підприємства або його підрозділи
т.д.
Імітуватися можуть події,
конкретна діяльність людей
і
обстановка,
умови,
у
яких
відбувається подія або здійснюється
діяльність. Сценарій імітаційної
гри, крім сюжету події, містить
опис структури й призначення
імитуемых процесів і об'єктів.

«Діловий театр». У ньому розігрується
яка-небудь ситуація, поводження людини
в цій обстановці. Основне завдання
методу інсценування - навчити підлітка
орієнтуватися в різних обставинах,
давати
об'єктивну
оцінку
своєму
поводженню, ураховувати можливості
інших людей, установлювати з ними
контакти, впливати на їхні інтереси,
потреби й діяльність
Гра для дітей - це спосіб пізнання
миру й свого місця в ньому, і тому вона
необхідна для розвитку їхньої
особистості.
Гра
унікальний
феномен
загальнолюдської культури, її витік і
вершина.
Ні в яких видах діяльності
людина
не
демонструє
такого
самозабуття,
оголення
своїх
психофізіологічних, інтелектуальних
творчих здібностей, як у грі.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа