close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник директора з навчальної роботи
______________________ Зайцева О. О.
«____» ___________________ 20__ р.
Перелік питань до заліку
з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
для спеціальності: 5.01010401 «Професійна освіта»
(«Комп’ютерні технології, «Харчові технології»,
«Транспорт», «Будівництво», «Зварювання»)
Укладач ________ Горбенко А. А.
Розглянута на засіданні методичної комісії з «Інформатики, комп'ютерних та інформаційних
технологій»
Протокол №_____ від «____» ___________ 20__ р.
Голова комісії _________ Сергієнко О. М.
Перелік питань до заліку
з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»
для спеціальності: 5.01010401 «Професійна освіта»
(«Комп’ютерні технології, «Харчові технології»,
«Транспорт», «Будівництво», «Зварювання»)
1. Поняття про інформатику і комп’ютерну техніку.
2. Подання інформації.
3. Iсторiя розвитку обчислювальної техніки. Покоління, типи ЕОМ.
4. Основні пристрої комп’ютера та їх характеристика.
5. Характеристика системного блоку та його складових.
6. Види пам’яті комп’ютера.
7. Характеристика пристроїв введення даних.
8. Характеристика пристроїв виведення даних.
9. Класифікація програмного забезпечення. Системне програмне забезпечення
10.Класифікація програмного забезпечення. Прикладне програмне забезпечення.
11.Поняття та призначення операційної системи.
12.Порівняльна характеристика операційної система Windows XP та Windows 7.
13.Основні компоненти робочого столу Windows XP.
14.Віконний інтерфейс ОС Windows XP.
15.Робота з довідкою ОС Windows XP.
16.Налагодження параметрів об'єктів інтерфейсу користувача в ОС Windows XP.
17.Робота з програмою Проводник в ОС Windows XP.
18.Системні утиліти в ОС Windows XP.
19.Актуальний захист інформації.
20.Захист інформації від пошкоджень.
21.Захист інформації від несанкціонованого доступу.
22.Архіватор WinZip.
23.Основні складові вікна Microsoft Word 2007.
24.Робота з командами вкладок та панелі швидкого доступу в Microsoft Word
2007.
25.Робота з фрагментами документа Microsoft Word 2007.
26.Форматування документа Microsoft Word 2007.
27.Створення і вставляння формул в Microsoft Word 2007.
28.Таблиці їхні властивості. Способи створення таблиць в Microsoft Word 2007.
29.Графічні зображення в текстовому документі, їх редагування та форматування
в Microsoft Word 2007.
30.Створення змісту в Microsoft Word 2007.
31.Створення предметного покажчика в Microsoft Word 2007.
32.Створення списку ілюстрацій в Microsoft Word 2007.
33.Створення списку літератури в Microsoft Word 2007.
34.Основні поняття Microsoft Excel 2007.
35.Робота з файлами Microsoft Excel 2007.
36.Виконання дій із комірками (діапазонами комірок) в Microsoft Excel 2007.
37.Форматування комірок (діапазонів комірок) Microsoft Excel 2007.
38.Автозаповнення значень комірок в Microsoft Excel 2007.
39.Формули електронної таблиці Microsoft Excel 2007.
40.Використання імен у формулах Microsoft Excel 2007.
41.Майстер функцій Microsoft Excel 2007.
42.Побудова діаграм в Microsoft Excel 2007.
43.Робота зі списками в Microsoft Excel 2007.
44.Функції для роботи з базами даних в Microsoft Excel 2007.
45.Аналіз даних в Microsoft Excel 2007.
46.Загальна характеристика системи опрацювання презентацій Microsoft
PowerPoint 2007.
47.Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій
Microsoft PowerPoint 2007.
48.Основні поняття Microsoft Access 2007.
49.Типи полів даних в Microsoft Access 2007.
50.Створення таблиць БД і робота з ними в Microsoft Access 2007.
51.Сортування, пошук і фільтрування даних у Microsoft Access 2007.
52.Створення запитів і робота з ними в Microsoft Access 2007.
53.Створення форм і робота з ними в Microsoft Access 2007.
54.Створення звітів і робота з ними в Microsoft Access 2007.
55.Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж.
56.Призначення та класифікація комп’ютерних мереж.
57.Локальні обчислювальні мережі.
58.Глобальні комп’ютерні мережі.
59.Робота в середовищі Internet.
60.Створення Web-сторінок і робота з ними.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа